Commit dfde8962 authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller
Browse files

po: update translations

parent 76647f27
af az bg ca cs da de el en_GB eo es eu fi fr gl hu id it ja lt lv nb nl or pl pt_BR ro ru sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN
af az bg ca cs da de el en_GB eo es eu fi fr gl hr hu id it ja lt lv nb nl or pl pt_BR ro ru sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN
# Danish translation of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2011 gst, Mogens Jaeger, Joe Hansen.
# Copyright (C) 2013 gst, Mogens Jaeger, Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2013.
#
# capture -> optage
# gain -> forstærkning
......@@ -31,10 +31,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-28 16:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-01 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -115,9 +115,8 @@ msgstr "Kunne ikke afgøre strømtypen"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Denne fremstår som en tekstfil"
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin\" element."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
......@@ -230,58 +229,50 @@ msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"
msgid "Subtitle"
msgstr ""
msgstr "Undertekst"
#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
msgstr "MPL2-undertekstformat"
#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami undertekstformat"
msgstr "DKS-undertekstformat"
#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Undertekstformat Kate"
msgstr "QTtext-undertekstformat"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami undertekstformat"
msgstr "Sami-undertekstformat"
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
msgstr "TMPlayer-undertekstformat"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Undertekstformat Kate"
msgstr "Kate-undertekstformat"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Ukomprimeret YUV"
msgstr "Ukomprimeret video"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Ukomprimeret gråtonebillede"
msgstr "Ukomprimeret gråtone"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
msgstr "Ukomprimeret YUV"
msgstr "Ukomprimeret %s YUV %s"
# Findes dette ord palettet på dansk ? evt. indekseret
# Ukomprimeret palettet %d-bit %s
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret indekseret %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimeret %s%d-bit %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Ukomprimeret YUV"
msgstr "Ukomprimeret lyd"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit PCM audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit %s-lyd"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"
......@@ -491,7 +482,7 @@ msgid "capturing sharpness"
msgstr "optageskarphed"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "skarphedindstilling brugt under optagelse af et billede"
msgstr "Skarphedindstilling brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "optagerblitzen der blev brugt"
......@@ -530,149 +521,9 @@ msgstr "billedets lodrette billedtæthed (ppi)"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Påtænkt lodret billedtæthed for medie (billede/video) i ppi"
# frame kan da ikke være billede her?
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""
msgstr "ID3v2-ramme"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "Pcm"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthesizer"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linie-ind"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Cd"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Pc-højttaler"
#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Afspilning"
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Optage"
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Opkobling til %s:%d afvist."
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimeret plan-YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimeret pakket YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimeret sort og hvid Y-plan"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ufiltreret PCM audio"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ufiltreret %d-bit flydende-komma audio"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ufiltreret flydende-komma audio"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åbne vfs-filen \"%s\" til skrivning: %s."
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Intet filnavn angivet"
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke vfs-filen \"%s\"."
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Fejl ved skrivning til filen \"%s\"."
#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Defekt undertekst URI \"%s\", undertekster deaktiveret."
#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP sekvenser kan endnu ikke afspilles."
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Der blev kun fundet en undertekst-sekvens. Enten forsøger du at indlæse "
#~ "en undertekst-fil eller en anden type tekstfil, eller media-filen blev "
#~ "ikke genkendt."
#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ingen dekoder installeret, der kan håndtere denne fil. Du er nødt "
#~ "til at installere de nødvendige plugins."
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en media-fil"
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekst-sekvens blev fundet, men ingen video-sekvens."
#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autovideosink og xvimagesink elementerne mangler."
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autoaudiosink og alsasink elementerne mangler."
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhed angivet."
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enheden \"%s\" eksisterer ikke."
#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Enheden \"%s\" er allerede i brug."
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke tilgå enheden \"%s\"."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""
#~ "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-overskriftsdata til \"%s:%d\"."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""
#~ "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-pakkeindhold til \"%s:%d\"."
msgstr "ufortolket id3v2-mærkeramme"
# German messages for gst-plugins-base 0.10.32.2
# German messages for gst-plugins-base 1.0.3
# Copyright © 2006 Karl Eichwalder
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Karl Eichwalder <ke@suse.de>, 2006.
# Mario Blättermann <mariobl@gnome.org>, 2010.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009, 2010, 2011.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-28 00:04+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:39+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -105,7 +105,6 @@ msgstr "Beide Elemente »autovideosink« und »%s« fehlen."
msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr "Das Element »autovideosink« fehlt."
# »Senke« hört sich echt scheußlich an.
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Das konfigurierte Videoziel »%s« funktioniert nicht."
......@@ -210,19 +209,16 @@ msgid "Run-length encoding"
msgstr "RLE-Codierung"
msgid "Subtitle"
msgstr ""
msgstr "Untertitel"
#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Untertitel-Format TMPlayer"
msgstr "Untertitel-Format MPL2"
#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Untertitel-Format Sami"
msgstr "Untertitel-Format DKS"
#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Untertitel-Format Kate"
msgstr "Untertitel-Format QTtext"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Untertitel-Format Sami"
......@@ -233,33 +229,30 @@ msgstr "Untertitel-Format TMPlayer"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Untertitel-Format Kate"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Unkomprimiertes YUV"
msgstr "Unkomprimiertes Video"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Unkomprimiertes Graubild"
msgstr "Unkomprimiertes Grau"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
msgstr "Unkomprimiertes YUV"
msgstr "Unkomprimiertes %s YUV %s"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
msgstr "Unkomprimiertes palettiertes %d-Bit %s"
msgstr "Unkomprimiertes %s%d-Bit %s"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Version %d"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Unkomprimiertes YUV"
msgstr "Unkomprimiertes Audio"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Rohes %d-bit PCM-Audio"
msgstr "Rohes %d-Bit %s Audio"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Musik-CD-Quelle"
......@@ -382,7 +375,6 @@ msgstr "Belichtungszeit bei Aufnahme eines Bildes in Sekunden"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "Blendenwert"
# F-Nummer kennt bei uns kein Mensch. Oder doch...?
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Der verwendete Blendenwert bei Bildaufnahme"
......@@ -500,10 +492,10 @@ msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Vertikale Auflösung des Bildes oder Videos in ppi (Pixel pro Zoll)"
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""
msgstr "ID3v2-Rahmen"
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""
msgstr "unverarbeiteter ID3v2-Kennzeichnungsrahmen"
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hauptregler"
......@@ -538,48 +530,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Aufnahme"
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Verbindung nach %s:%d wurde verweigert."
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Unkomprimiertes schwarz-weißes Y-plane"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rohes PCM-Audio"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rohes %d-Bit Gleitkomma-Audio"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rohes Gleitkomma-Audio"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-Datei »%s« konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden: %s."
......@@ -626,6 +576,54 @@ msgstr ""
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Beide Elemente »autoaudiosink« und »alsasink« fehlen."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fehler beim Senden der GDP-Kopfdaten nach »%s:%d«."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fehler beim Senden der GDP-Nutzdaten nach »%s:%d«."
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Verbindung nach %s:%d wurde verweigert."
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Unkomprimiertes gepacktes YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Unkomprimiertes ungepacktes YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Unkomprimiertes schwarz-weißes Y-plane"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rohes PCM-Audio"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rohes %d-Bit Gleitkomma-Audio"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rohes Gleitkomma-Audio"
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Kein Gerät angegeben."
......@@ -639,12 +637,6 @@ msgstr ""
#~ msgstr ""
#~ "Das Gerät »%s« konnte nicht zum Lesen und Schreiben geöffnet werden."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fehler beim Senden der GDP-Kopfdaten nach »%s:%d«."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fehler beim Senden der GDP-Nutzdaten nach »%s:%d«."
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr ""
#~ "Es können nicht Untertiteltexte und Kleinbilder zugleich angezeigt werden."
......
......@@ -2,15 +2,16 @@
# This file is put in the public domain.
#
# Simos Xenitellis <simos.lists@googlemail.com>, 2010.
# Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>, 2010.
# Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>, 2010.
# Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 12:05+0200\n"
"Last-Translator: Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:13+0100\n"
"Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -416,13 +417,11 @@ msgstr "τρόπος έκθεσης λήψης"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Ο τρόπος έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη μιας εικόνας"
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "τρόπος έκθεσης λήψης"
msgstr "αντιστάθμιση έκθεσης λήψης"
#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Ο τρόπος έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη μιας εικόνας"
msgstr "Η αντιστάθμιση έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη μιας εικόνας"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "τύπος σύλληψης σκηνής της λήψης"
......@@ -547,48 +546,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Σύλληψη"
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Άρνηση σύνδεσης σε %s:%d."
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο ασπρόμαυρο Y-plane"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Καθαρός ήχος PCM "
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Καθαρός ήχος %d-bit floating-point"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Καθαρός floating-point ήχος"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος αρχείου vfs «%s» για εγγραφή: %s."
......@@ -636,6 +593,54 @@ msgstr ""
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Λείπουν και τα δύο στοιχεία autoaudiosink και alsasink."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κεφαλίδας gdp σε «%s:%d»."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων φόρτου gdp σε «%s:%d»."
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Άρνηση σύνδεσης σε %s:%d."
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YVU 4:2:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YVU 4:1:0"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο packed YUV 4:4:4"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:2:2"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο planar YUV 4:1:1"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ασυμπίεστο ασπρόμαυρο Y-plane"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Καθαρός ήχος PCM "
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Καθαρός ήχος %d-bit floating-point"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Καθαρός floating-point ήχος"
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Δεν ορίσθηκε συσκευή."
......@@ -647,9 +652,3 @@ msgstr ""
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Αδυναμία ανοίγματος συσκευής «%s» για ανάγνωση και εγγραφή."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων κεφαλίδας gdp σε «%s:%d»."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την αποστολή δεδομένων φόρτου gdp σε «%s:%d»."
......@@ -3,21 +3,23 @@
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010, 2011.
# Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2011.
#
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"