updated translations

Original commit message from CVS:
updated translations
parent 242409ad
2004-08-05 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
* po/nl.po:
* po/sv.po:
updated translations
2004-08-04 Benjamin Otte <otte@gnome.org>
* gst/videotestsrc/gstvideotestsrc.c:
......
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-02 13:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-25 19:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-05 16:26+0200\n"
"Last-Translator: Elros Cyriatan <cyriatan@fastmail.fm>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -68,17 +68,16 @@ msgstr "Geen of ongeldig invoergeluid, AVI-stroom zal slecht zijn."
#: gst-libs/gst/play/play.c:110
#, c-format
msgid ""
"The %s element could not be found. This element is essential for playback. "
"Please install the right plug-in and verify that it works by running 'gst-"
"inspect %s'"
msgstr ""
msgid "The %s element could not be found. This element is essential for playback. Please install the right plug-in and verify that it works by running 'gst-inspect %s'"
msgstr "Het %s element kon niet worden gevonden. Dit element is essentieel om af te spelen. Installeer alstublieft de juiste plug-in en controleer dat die werkt door 'gst-inspect %s' uit te voeren"
#: gst-libs/gst/play/play.c:139
msgid ""
"No usable colorspace element could be found.\n"
"Please install one and restart."
msgstr ""
"Er kon geen bruikbaar kleurruimte-element worden gevonden.\n"
"Installeer er alstublieft een en start opnieuw dit programma."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:298
#, c-format
......@@ -133,8 +132,7 @@ msgstr "OSS-apparaat \"%s\" is al in gebruik door een ander programma."
#: sys/oss/gstosselement.c:732 sys/oss/gstosselement.c:736
#, c-format
msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
msgstr ""
"Kon geen toegang krijgen tot apparaat \"%s\", controleer de toegangsrechten."
msgstr "Kon geen toegang krijgen tot apparaat \"%s\", controleer de toegangsrechten."
#: sys/oss/gstosselement.c:743 sys/v4l/v4l_calls.c:167
#, c-format
......@@ -152,7 +150,6 @@ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
msgstr "Kon apparaat \"%s\" niet openen om te lezen."
#: sys/oss/gstosselement.c:1131
#, fuzzy
msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
msgstr "Uw OSS-apparaat kon niet correct worden gevonden"
......
......@@ -2,14 +2,14 @@
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
#
# $Id: sv.po,v 1.11 2004/08/02 11:39:17 thomasvs Exp $
# $Id: sv.po,v 1.12 2004/08/05 14:41:00 thomasvs Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-02 13:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-02 23:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-03 20:53+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -69,17 +69,16 @@ msgstr "Inget eller ogiltigt inljud. AVI-flödet kommer att skadas."
#: gst-libs/gst/play/play.c:110
#, c-format
msgid ""
"The %s element could not be found. This element is essential for playback. "
"Please install the right plug-in and verify that it works by running 'gst-"
"inspect %s'"
msgstr ""
msgid "The %s element could not be found. This element is essential for playback. Please install the right plug-in and verify that it works by running 'gst-inspect %s'"
msgstr "Elementet %s kunde inte hittas. Detta element är nödvändigt för uppspelning. Installera rätt insticksmodul och verifiera att den fungerar genom att köra \"gst-inspect %s\""
#: gst-libs/gst/play/play.c:139
msgid ""
"No usable colorspace element could be found.\n"
"Please install one and restart."
msgstr ""
"Inget användbart namnrymdselement kunde hittas.\n"
"Installera ett och starta om."
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:298
#, c-format
......@@ -152,9 +151,8 @@ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning."
#: sys/oss/gstosselement.c:1131
#, fuzzy
msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
msgstr "Din oss-enhet kunde inte undersökas korrekt"
msgstr "Din OSS-enhet kunde inte undersökas korrekt"
#: sys/oss/gstossmixer.c:98
msgid "Volume"
......@@ -1389,15 +1387,10 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgstr "<inte beskriven>"
#~ msgid "There was an error getting the list of gm_audio profiles. (%s)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
#~ msgid ""
#~ "There was an error subscribing to notification of terminal profile list "
#~ "changes. (%s)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i "
#~ "terminalprofilslistan. (%s)\n"
#~ msgid "There was an error subscribing to notification of terminal profile list changes. (%s)\n"
#~ msgstr "Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i terminalprofilslistan. (%s)\n"
#~ msgid "There was an error forgetting profile dir %s. (%s)\n"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid glömmandet av profilkatalogen %s. (%s)\n"
......@@ -1441,12 +1434,8 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgid "GConf Error (FIXME): %s\n"
#~ msgstr "GConf-fel (FIXAMIG): %s\n"
#~ msgid ""
#~ "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is "
#~ "installed incorrectly, so the dialog can't be displayed."
#~ msgstr ""
#~ "Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt "
#~ "installerat så att dialogfönstret därför inte kan visas."
#~ msgid "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed incorrectly, so the dialog can't be displayed."
#~ msgstr "Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat så att dialogfönstret därför inte kan visas."
#~ msgid "Edit Audio Profile"
#~ msgstr "Redigera ljudprofil"
......@@ -1481,40 +1470,23 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgid "A description for the audio profile"
#~ msgstr "En beskrivning för ljudprofilen"
#~ msgid ""
#~ "A description of the profile, containing more information and describing "
#~ "when to use this profile."
#~ msgstr ""
#~ "En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver "
#~ "när profilen ska användas."
#~ msgid "A description of the profile, containing more information and describing when to use this profile."
#~ msgstr "En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när profilen ska användas."
#~ msgid ""
#~ "A filename extension to be used when storing files encoded with this "
#~ "profile."
#~ msgstr ""
#~ "En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil "
#~ "lagras."
#~ msgid "A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
#~ msgstr "En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil lagras."
#~ msgid "A partial GStreamer pipeline to use for this profile."
#~ msgstr ""
#~ "En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
#~ msgstr "En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
#~ msgid "A short name for the audio profile"
#~ msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen"
#~ msgid ""
#~ "A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely "
#~ "identifying the profile."
#~ msgstr ""
#~ "Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som "
#~ "unikt identifierar profilen."
#~ msgid "A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely identifying the profile."
#~ msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt identifierar profilen."
#~ msgid ""
#~ "List of audio recording profiles. The list contains strings naming "
#~ "subdirectories relative to /system/gstreamer/audio/profiles."
#~ msgstr ""
#~ "Lista med ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger "
#~ "underkataloger relativa till /system/gstreamer/audio/profiles."
#~ msgid "List of audio recording profiles. The list contains strings naming subdirectories relative to /system/gstreamer/audio/profiles."
#~ msgstr "Lista med ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger underkataloger relativa till /system/gstreamer/audio/profiles."
#~ msgid "List of profiles"
#~ msgstr "Lista med profiler"
......@@ -1792,11 +1764,9 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ "If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar"
#~ "\".\n"
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar\".\n"
#~ "\n"
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några "
#~ "effekter."
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några effekter."
#~ msgid "Converting file..."
#~ msgstr "Konverterar fil..."
......@@ -1983,8 +1953,7 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgstr "Storlek"
#~ msgid "Show warning _message if size (MB) of sample becomes bigger than:"
#~ msgstr ""
#~ "Visa varnings_meddelande om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
#~ msgstr "Visa varnings_meddelande om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
#~ msgid "Sto_p recording if size (MB) of sample becomes bigger than:"
#~ msgstr "Sta_nna inspelning om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
......@@ -2103,14 +2072,8 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgid "Info to send to server"
#~ msgstr "Information att skicka till server"
#~ msgid ""
#~ "This key specifies which user info will be sent to the server to contact "
#~ "for CD queries. Possible values are 0 (no info), 1 (real info) and 3 "
#~ "(other info)."
#~ msgstr ""
#~ "Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till "
#~ "servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen "
#~ "information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
#~ msgid "This key specifies which user info will be sent to the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (no info), 1 (real info) and 3 (other info)."
#~ msgstr "Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
#~ msgid "Send _no info"
#~ msgstr "Skicka in_gen information"
......@@ -2184,19 +2147,11 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgid "Shut the CD tray on start"
#~ msgstr "Stäng cd-luckan vid start"
#~ msgid ""
#~ "What action should the CD player perform on exit? 0 = Nothing, 1 = Stop "
#~ "playing, 2 = Eject the CD, 3 = Attempt to close the tray"
#~ msgstr ""
#~ "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid avslut? 0 = ingenting, 1 = sluta "
#~ "spela, 2 = mata ut cd-skivan, 3 = försök stänga luckan"
#~ msgid "What action should the CD player perform on exit? 0 = Nothing, 1 = Stop playing, 2 = Eject the CD, 3 = Attempt to close the tray"
#~ msgstr "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid avslut? 0 = ingenting, 1 = sluta spela, 2 = mata ut cd-skivan, 3 = försök stänga luckan"
#~ msgid ""
#~ "What action should the CD player perform on start up? 0 = Nothing, 1 = "
#~ "Start playing, 2 = Stop playing"
#~ msgstr ""
#~ "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid uppstart? 0 = ingenting, 1 = "
#~ "börja spela, 2 = sluta spela"
#~ msgid "What action should the CD player perform on start up? 0 = Nothing, 1 = Start playing, 2 = Stop playing"
#~ msgstr "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid uppstart? 0 = ingenting, 1 = börja spela, 2 = sluta spela"
#~ msgid "Do _nothing"
#~ msgstr "Gör i_nget"
......@@ -2355,11 +2310,9 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ "If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar"
#~ "\".\n"
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar\".\n"
#~ "\n"
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några "
#~ "effekter."
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några effekter."
#~ msgid "%s%s"
#~ msgstr "%s%s"
......@@ -2409,12 +2362,10 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ "Vill du använda det ändå?"
#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a mixer command; you will not be able to start the "
#~ "mixer.\n"
#~ "You havn't entered a mixer command; you will not be able to start the mixer.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit ett mixerkommando; du kommer inte att kunna starta "
#~ "mixern.\n"
#~ "Du har inte angivit ett mixerkommando; du kommer inte att kunna starta mixern.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"
#~ msgid ""
......@@ -2439,12 +2390,10 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ "Vill du använda den ändå?"
#~ msgid ""
#~ "You don't have the correct permissions (read & write) for temp directory %"
#~ "s.\n"
#~ "You don't have the correct permissions (read & write) for temp directory %s.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte rätt läs- och skrivrättigheter för den temporära katalogen %"
#~ "s.\n"
#~ "Du har inte rätt läs- och skrivrättigheter för den temporära katalogen %s.\n"
#~ "Vill du använda den ändå?"
#~ msgid ""
......@@ -2584,9 +2533,7 @@ msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"
#~ msgstr "Kan inte läsa in begärt typsnitt. Läser om standardtypsnittet."
#~ msgid "Cannot load default Helvetica font. Loading any fixed width font."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte läsa in standardtypsnittet Helvetica. Läser in något typsnitt "
#~ "med fast breddsteg."
#~ msgstr "Kan inte läsa in standardtypsnittet Helvetica. Läser in något typsnitt med fast breddsteg."
#~ msgid "Cannot load fixed width font. Exiting."
#~ msgstr "Kan inte läsa in typsnitt med fast breddsteg. Avslutar."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment