bg.po 16.9 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016.
5
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
#
7 8
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2016-02-21 21:03+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: bg\n"
16 17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
msgstr "Сървърът Jack не е открит."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23 24 25 26

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспешно декодиране на изображение, формат JPEG."

27
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "„%s“ от „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

32 33 34
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
35 36 37
msgid "No URL set."
msgstr "Не е зададен адрес."

38
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Сървърът не поддържа търсене."
40 41

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Сървърът не може да се открие по име."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървъра."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Неуспешно осъществяване на шифрирана връзка."
49 50

msgid ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Възникна мрежова грешка или сървърът неочаквано прекъсна връзката."
53 54

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
msgstr "Сървърът изпрати лоши данни."
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

60 61 62
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63 64 65
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67 68
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
msgstr "Потокът не може да се изпълни, защото е шифриран с PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73 74
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76
msgstr "Неправилен размер на атом."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77 78 79 80

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82 83 84 85 86 87 88
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89 90 91
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92 93 94 95
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96 97
"Не е открит поддържан поток. Може да трябва да инсталирате приставката на "
"GStreamer — RTSP, който поддържа потоци на Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98 99

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100 101 102
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104 105
"Не е открит поддържан поток. Може би трябва да разрешите повече транспортни "
"протоколи или ви липсва правилната приставка на GStreamer за RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107 108 109 110
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго "
"приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114

msgid ""
115
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122

123 124 125 126
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127 128
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение. Елементът не поддържа "
"тази версия на OSS."
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа изпълнение."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Грешка при изпълнение на аудиото."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа запис."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Грешка при записа от аудио устройството."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142 143 144 145 146 147 148 149 150
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
151
msgid "CoreAudio device not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
msgstr "Устройството CoreAudio не е открито"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
153 154

msgid "CoreAudio device could not be opened"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155
msgstr "Устройството CoreAudio не може да се отвори"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
msgid "Record Source"
msgstr "Източник за запис"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "Line In"
msgstr "Вход"

msgid "Internal CD"
msgstr "Вътрешно CD"

msgid "SPDIF In"
msgstr "Вход SPDIF"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "Вход AUX 1"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "Вход AUX 2"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgstr "Обратна връзка на кодека"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180 181

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182
msgstr "Обратна връзка на SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184 185 186
msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

187 188 189
msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190 191 192 193 194 195
msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Вграден високоговорител"

196 197
msgid "Headphone"
msgstr "Слушалки"
198

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
msgid "Line Out"
msgstr "Изход"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Изход SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Изход AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Изход AUX 2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
#, c-format
212
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgstr "Грешка при прочитане %d байта от устройство „%s“."
214

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215 216 217
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
"Неуспешно изброяване на поддържаните от устройството „%s“ видео формати"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219 220 221 222 223

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати метода за В/И %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познат метод за В/И."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
msgstr "Устройството „%s“ е заето"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва с разделителна способност %d×%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
245
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Устройството „%s“ не поддържа несъседни равнини"
247

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248 249 250 251 252 253
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
"Устройството за видео не приема новите настройки за честотата на кадри."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255

256
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgstr "Видео устройството не указва формат."
258 259

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgstr "Видео устройството върна неправилни размери"
261 262

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Видео устройството използва неподдържана презредова развивка."
264 265

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgstr "Видео устройството използва неподдържан формат на пикселите."
267

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Неуспешно настройване на вътрешните буфери."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270 271

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Видео устройството не указва размер на буфера."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
273 274

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgstr "Няма буфери, които да се внесат."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278 279 280
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
msgstr "Грешка при получаване на възможностите на устройство „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287
msgstr "Устройството „%s“ не е тунер."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
289
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291
msgstr "Неуспешно получаване на радио входа на устройство „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292 293 294 295 296

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспешно задаване на вход %d на устройство „%s“."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
297
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299
msgstr "Неуспешна смяна на заглушаването устройство „%s“."
300

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302
msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
msgid "Failed to allocate required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
305
msgstr "Неуспешно заделяне на необходимата памет."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313
msgstr "Конверторът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Кодерът устройството „%s“ не поддържа познати метод за вход."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
msgstr "Кодерът на устройството „%s“ не поддържа познати метод за изход."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322 323

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
msgstr "Неуспешно стартиране на нишката за декодиране."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325 326

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327
msgstr "Неуспешна обработка на кадър."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328

329
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330 331 332 333 334 335
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
336 337 338 339 340 341

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
msgstr "Неуспешно получаване на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
344 345 346

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "Неуспешно запитване за нормата на устройство „%s“."
348 349

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Неуспешно получаване на контролните атрибути на устройството „%s“."
352

353 354 355 356
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
370
msgid "Device '%s' is not a output device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "Устройството „%s“ не е изходно устройство."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373
#, c-format
374
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
375
msgstr "Устройството „%s“ не е M2M."
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
#, c-format
378
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
msgstr "Устройството „%s“ не може да се дуплексира за четене и запис."
380

381 382
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383
msgstr "Неуспешно задаване на нормата на устройство „%s“."
384 385 386

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
388
"Неуспешно получаване на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
389 390 391

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393 394
"Неуспешно задаване на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да "
"е %lu Hz."
395 396 397

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
398
msgstr "Неуспешно получаване на силата на сигнала на устройство „%s“."
399 400 401

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402
msgstr "Неуспешно получаване на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
403 404 405

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
406
msgstr "Неуспешно задаване на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
407

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408 409 410
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
"Неуспешно получаване на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
412

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414 415 416
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
"Неуспешно получаване на текущия изход на устройство „%s“. Може би е радио."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr "Неуспешно задаване на изход %d на устройство „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423 424 425 426
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
427

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428 429
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."