sr.po 16.4 KB
Newer Older
1
# Serbian translation of gst-plugins
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
# Danilo Segan <dsegan@gmx.net>, 2004.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2011-2014.
6 7
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.3.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 17:33+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"PO-Revision-Date: 2014-06-18 19:56+0200\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
12
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: sr\n"
15 16 17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
19
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
msgstr "Нисам пронашао сервер утичнице"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23 24 25 26

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Нисам успео да декодирам ЈПЕГ слику"

27
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
30
msgstr "„%s“ изводи „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
msgid "Could not connect to server"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
33
msgstr "Не могу да се повежем са сервером"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
35 36 37
msgid "No URL set."
msgstr "Није подешена адреса."

38
msgid "Server does not support seeking."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
39
msgstr "Сервер не подржава позиционирање."
40 41

msgid "Could not resolve server name."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
42
msgstr "Не могу да решим назив сервера."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
45
msgstr "Не могу да успоставим везу са сервером."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
48
msgstr "Подешавање безбедне везе није успело."
49 50 51

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
52
msgstr "Дошло је до грешке на мрежи, или је сервер неочекивано затворио везу."
53 54

msgid "Server sent bad data."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
55
msgstr "Сервер је послао лоше податке."
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Унутрашња грешка тока података."

60
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
61
msgstr "Улазног звука нема или је неисправан, АВИ ток ће бити оштећен."
62

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
63
msgid "This file contains no playable streams."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
64
msgstr "Ова датотека не садржи токове за пуштање."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66
msgid "This file is invalid and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
67
msgstr "Ова датотека је неисправна и не може бити пуштена."
68

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69 70
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
"Не могу да пустим ток зато што је шифрован УДП-ом „Спреман за пуштање“."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
73
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
74
msgstr "Ова датотека је оштећена и не може бити пуштена."
75

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76
msgid "Invalid atom size."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
77
msgstr "Неисправна величина атома."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78 79

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
80
msgstr "Ова датотека је непотпуна и не може бити пуштена."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "The video in this file might not play correctly."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
83
msgstr "Видео у овој датотеци можда неће бити пуштен исправно."
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
87
msgstr "Ова датотека садржи превише токова. Пуштам само први %d"
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89 90 91 92
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
93 94
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да инсталирате "
"прикључак РТСП проширења Гстримера за токове Стварног медија."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98 99
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
101 102 103
"Није пронађен ниједан подржани ток. Можда ћете морати да омогућите више "
"протокола преноса или можда на неки други начин недостаје прави прикључак "
"РТСП проширења ГСтримера."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgid "Internal data flow error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
106
msgstr "Унутрaшња грешка протока података."
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109 110 111
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
112 113
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Уређај користи нека друга "
"апликација."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115

msgid ""
116
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118
"the device."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
119 120
"Не могу да покренем аудио уређај ради пуштања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122

msgid "Could not open audio device for playback."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
123
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124

125 126 127 128
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
129 130
"Не могу да покренем звучни уређај ради пуштања. Ово издање система отвореног "
"звука није подржано овим елементом."
131 132

msgid "Playback is not supported by this audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
133
msgstr "Пуштање није подржано од стране овог звучног уређаја."
134 135

msgid "Audio playback error."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
136
msgstr "Грешка приликом пуштања звука."
137 138

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
139
msgstr "Снимање није подржано од стране овог звучног уређаја."
140 141

msgid "Error recording from audio device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
142
msgstr "Грешка приликом снимања са звучног уређаја."
143

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Не могу да покренем аудио уређај ради снимања. Немате овлашћење за покретање "
"уређаја."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Не могу да покренем звучни уређај ради снимања."

msgid "Record Source"
msgstr "Извор снимања"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "Line In"
msgstr "Линијски улаз"

msgid "Internal CD"
msgstr "Унутрашњи ЦД"

msgid "SPDIF In"
msgstr "СПДИФ улаз"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "АУХ 1 улаз"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "АУХ 2 улаз"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176
msgstr "Повратна петља кодека"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177 178

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgstr "Повратна петља СанВТС-а"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181 182 183
msgid "Volume"
msgstr "Јачина звука"

184
msgid "Gain"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
185
msgstr "Појачање"
186

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187 188 189 190 191 192
msgid "Monitor"
msgstr "Праћење"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Уграђени звучник"

193
msgid "Headphone"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
194
msgstr "Слушалице"
195

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
msgid "Line Out"
msgstr "Линијски излаз"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "СПДИФ излаз"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "АУХ 1 излаз"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "АУХ 2 излаз"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
208
#, c-format
209
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
210
msgstr "Грешка приликом читања %d бајтова са уређаја „%s“."
211

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212 213 214
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215 216
"Нисам успео да нумеришем могући уређај записа снимка „%s“ са којим може да "
"ради"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
218
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
220
msgstr "Не могу да мапирам помоћне меморије са уређаја „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава УИ начин %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgstr "Управљачки програм уређаја „%s“ не подржава ниједан познати УИ начин."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgstr "Уређај „%s“ не подржава видео снимање"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
234
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgstr "Уређај „%s“ је заузет"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима на %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgstr "Уређај „%s“ не може да снима у наведеном запису"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
247
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Уређај „%s“ не подржава не-непрекидне равни"
249

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
250
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
252
msgstr "Не могу да добавим параметре на уређају „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253 254

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgstr "Видео уређај не прихвата нове поставке протока кадрова."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256

257
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
msgstr "Видео уређај не обезбеђује излазни запис."
259 260

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgstr "Видео уређај је вратио неисправне димензије."
262 263

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
msgstr "Видео уређаји користе неподржани метод преплитања."
265 266

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
268

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
msgstr "Нисам успео да подесим унутрашњи смештај међумеморије."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271 272

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
273
msgstr "Видео уређај не предлаже величину међумеморије."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274 275

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276
msgstr "Нема смештаја доњег тока из кога увести."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
280
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
284
msgstr "Грешка добављања могућности за уређај „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
msgstr "Уређај „%s“ није тјунер."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
292
msgstr "Нисам успео да добавим радио улаз на уређају „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
294
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
296
msgstr "Нисам успео да подесим улаз %d на уређају %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
300
msgstr "Нисам успео да изменим стање утишаности за уређај „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302 303 304 305 306
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308 309 310

#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312 313 314

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316 317 318

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
msgstr "Видео уређаји користе неподржани запис сличице."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "Нисам успео да декодирам ЈПЕГ слику"

msgid "Failed to process frame."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332 333 334 335
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
336 337
"Грешка приликом добављања могућности за уређај „%s“: Није в4л2 управљачки "
"програм. Проверите да ли је то в4л1 управљачки програм."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
341
msgstr "Нисам успео да пропитам својства уноса %d у уређају %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
343
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
345
msgstr "Нисам успео да добавим подешавања тјунера %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346 347 348

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
349
msgstr "Нисам успео да пропитам норму на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350 351 352

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
353
msgstr "Нисам успео да добавим својства контрола на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354

355 356 357 358
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Не могу да распознам уређај „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359 360
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
361
msgstr "Ово није уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
363
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
365
msgstr "Не могу да покренем уређај „%s“ ради читања и уписа."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
367
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
369
msgstr "Уређај „%s“ није уређај за снимање."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
371
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
msgid "Device '%s' is not a output device."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
373
msgstr "Уређај „%s“ није излазни уређај."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
375
#, c-format
376
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgstr "Уређај „%s“ није М2М уређај."
378

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
#, c-format
380
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381
msgstr "Не могу да удвостручим уређај „%s“ ради читања и уписа."
382

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
383
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
385
msgstr "Нисам успео да подесим норму за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
387
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
389
msgstr "Нисам успео да добавим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391 392 393

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
394
"Нисам успео да подесим текућу учестаност тјунера за уређај „%s“ на %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395 396 397

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398
msgstr "Нисам успео да добавим јачину сигнала за уређај „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
400
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
402
msgstr "Нисам успео да добавим вредност за контролу %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406
msgstr "Нисам успео да подесим вредност %d за контролу %d на уређају „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408 409 410

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
411
"Нисам успео да добавим текући улаз на уређају „%s“. Можда је то радио уређај."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
413
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414 415
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416 417 418
msgstr ""
"Нисам успео да добавим текући излаз на уређају „%s“. Можда је то радио "
"уређај."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
420
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
422
msgstr "Нисам успео да подесим излаз %d на уређају %s."
423

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
425
msgstr "Промена резолуције приликом извршавања још увек није подржана."
426

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
msgid "Cannot operate without a clock"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428
msgstr "Не могу да радим без сата"