bg.po 18.6 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
5
6
7
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.17.2\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2010-08-25 18:48+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
12
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 14:49+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
13
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: bg\n"
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."

26
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
28
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
29
msgstr "„%s“ от „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
33
34
35
36
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."

37
38
39
40
41
42
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
43
44
45
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
47
48
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
50
51
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
53
54
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56
57
58
59
60
61
62
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
64
65
66
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
68
"Не е открит поддържан поток. Може да трябва да инсталирате приставката на "
"GStreamer — RTSP, който поддържа потоци на Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
70

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
72
73
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
76
"Не е открит поддържан поток. Може би трябва да разрешите повече транспортни "
"протоколи или ви липсва правилната приставка на GStreamer за RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."

msgid "Volume"
msgstr "Сила на звука"

msgid "Bass"
msgstr "Баси"

msgid "Treble"
msgstr "Високи"

msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Високоговорител"

msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Смесител"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Запис"

msgid "In-gain"
msgstr "Входно усилване"

msgid "Out-gain"
msgstr "Изходно усилване"

msgid "Line-1"
msgstr "Линия-1"
125

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
msgid "Line-2"
msgstr "Линия-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Линия-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Цифрова-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Цифрова-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Цифрова-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Вход за слушалки"

msgid "Phone-out"
msgstr "Изход за слушалки"

msgid "Video"
msgstr "Видео"

msgid "Radio"
msgstr "Радио"

msgid "Monitor"
msgstr "Монитор"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
157
158
159
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
161
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, използва се от друго "
"приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
163

msgid ""
164
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
166
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
"Аудио устройството не може да се отвори за изпълнение, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
169

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
172

msgid ""
173
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
175
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
"Аудио устройството не може да се отвори за запис, нямате права за това."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
178

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "Аудио устройството не може да се отвори за запис."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr ""
"Аудио устройството не може да бъде отворено за управление на смесването."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Аудио устройството не може да бъде отворено за управление на смесването. "
"Тази версия на Open Sound System не се поддържа от този елемент."

msgid "Master"
msgstr "Основна"

msgid "Front"
msgstr "Отпред"

msgid "Rear"
msgstr "Отзад"

msgid "Headphones"
msgstr "Слушалки"

msgid "Center"
msgstr "Център"

msgid "LFE"
msgstr "Баси"

msgid "Surround"
msgstr "Съраунд"

msgid "Side"
msgstr "Отстрани"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215

216
msgid "Built-in Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgstr "Вграден високоговорител"
218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Изход AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Изход AUX 2"

msgid "AUX Out"
msgstr "Изход AUX"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D — дълбочина"

msgid "3D Center"
msgstr "3D — център"

msgid "3D Enhance"
msgstr "3D — подобрения"

msgid "Telephone"
msgstr "Телефон"
239
240

msgid "Line Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
msgstr "Изход"
242

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
msgid "Line In"
msgstr "Вход"

msgid "Internal CD"
msgstr "Вътрешно CD"

msgid "Video In"
msgstr "Видео вход"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "Вход AUX 1"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "Вход AUX 2"

msgid "AUX In"
msgstr "Вход AUX"

msgid "Record Gain"
msgstr "Усилване на записа"

msgid "Output Gain"
msgstr "Усилване на изхода"

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Усилване на микрофона"

msgid "Loopback"
msgstr "Обратна връзка"

msgid "Diagnostic"
msgstr "Диагностика"

msgid "Bass Boost"
msgstr "Усилване на баситe"

msgid "Playback Ports"
msgstr "Изходни гнезда"

msgid "Input"
msgstr "Вход"

msgid "Record Source"
msgstr "Източник за запис"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Източник за звуков монитор"

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Клавиатурен звънец"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Симулирано стерео"

msgid "Stereo"
msgstr "Стерео"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Стерео и съраунд"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Усилване на микрофона"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Източник за високоговорител"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Източник за микрофон"

msgid "Jack"
msgstr "Жак"

msgid "Center / LFE"
msgstr "Център/баси"

msgid "Stereo Mix"
msgstr "Смесител на стерео"

msgid "Mono Mix"
msgstr "Смесител на моно"

msgid "Input Mix"
msgstr "Смесител на входа"

msgid "SPDIF In"
msgstr "Вход SPDIF"

330
msgid "SPDIF Out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgstr "Изход SPDIF"
332

333
334
msgid "Microphone 1"
msgstr "Микрофон 1"
335

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
msgid "Microphone 2"
msgstr "Микрофон 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Цифров изход"

msgid "Digital In"
msgstr "Цифров вход"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Модем"

msgid "Handset"
msgstr "Слушалка"

msgid "Other"
msgstr "Друго"

msgid "None"
msgstr "Няма"

msgid "On"
msgstr "Включено"

msgid "Off"
msgstr "Изключено"

msgid "Mute"
msgstr "Заглушаване"

msgid "Fast"
msgstr "Бързо"

372
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
373
374
375
msgid "Very Low"
msgstr "Много ниски"

376
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
377
378
379
msgid "Low"
msgstr "Ниски"

380
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
381
382
383
msgid "Medium"
msgstr "Средни"

384
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
385
386
387
msgid "High"
msgstr "Високи"

388
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
389
390
391
msgid "Very High"
msgstr "Много високи"

392
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
msgid "Production"
msgstr "Производство"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Микрофон на предния панел"

msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Входящ канал на предния панел"

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Слушалки на предния панел"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Входящ канал на предния панел"

msgid "Green Connector"
msgstr "Зелено гнездо"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Розово гнездо"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Синьо гнездо"

msgid "White Connector"
msgstr "Бяло гнездо"

msgid "Black Connector"
msgstr "Черно гнездо"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Сиво гнездо"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Оранжево гнездо"

msgid "Red Connector"
msgstr "Червено гнездо"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Жълто гнездо"

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Зелено гнездо на предния панел"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Розово гнездо на предния панел"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Синьо гнездо на предния панел"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Бяло гнездо на предния панел"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Черно гнездо на предния панел"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Сиво гнездо на предния панел"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Оранжево гнездо на предни панел"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Червено гнездо на предния панел"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Жълто гнездо на предния панел"

msgid "Spread Output"
msgstr "Към повече изходи"

msgid "Downmix"
msgstr "Към по-малко изходи"

msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Вход на виртуален смесител"

msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Изход на виртуален смесител"

msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Канали на виртуален смесител"

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %d Function"
msgstr "Функция на %s"

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "Функция на %s"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Аудио устройството не може да бъде отворено за изпълнение. Тази версия на "
"Open Sound System не се поддържа от този елемент."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа изпълнение."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Грешка при изпълнение на аудиото."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Това аудио устройство не поддържа запис."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Грешка при записа от аудио устройството."

msgid "Gain"
msgstr "Усилване"

msgid "Headphone"
msgstr "Слушалки"
511

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512
#, c-format
513
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
514
msgstr "Грешка при прочитане %d байта от устройство „%s“."
515
516

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
519

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520
#, c-format
521
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
522
msgstr "Грешка при прочитане на %d байта на устройство „%s“."
523

524
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525
526
527
528
529
530
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
531
532
533
534
535
536

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537
538
539
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
540
541
542
543
544
545

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "„%s“ не е устройство."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
566
msgid "Device '%s' is not a output device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567
msgstr "Устройството „%s“ не е изходно устройство."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568

569
570
571
572
573
574
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
576
577
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство "
"„%s“."
578
579
580

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
582
583
msgstr ""
"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
"да е %lu Hz."
584
585
586
587
588
589
590

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
592
msgstr ""
"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
593
594
595

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
597
msgstr ""
"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
598

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599
600
601
602
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
603
604
605
606
607
608

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609
610
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621
622
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
623

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624
625
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
"Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
627
628

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
629
630
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
631
632

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
633
634
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
635

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
636
637
638
639
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr ""
"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
"поддържа."
640

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
641
642
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Работата без часовник е невъзможна."