cs.po 15.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 the author(s) of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7
8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.23.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-08-25 18:48+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-07-11 20:26+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not establish connection to sound server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
25

msgid "Failed to query sound server capabilities"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
27
msgstr "Nezdařil se dotaz na schopnosti zvukového serveru"

28
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
30
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
31
msgstr "\"%s\" od \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
34
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
36

msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgstr "Nezdařilo se dekódování obrázku JPEG"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39

msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
44

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
46
47
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
49
50
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
53

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
55
56
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
59

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
63

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
65
66
67
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
69
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
71

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
73
74
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76
77
78
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
"přenosových protokolů, jinak asi bude scházet potřebný zásuvný modul "
"rozšíření GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgid "Internal data flow error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
84
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
87
msgid "Bass"
msgstr "Basy"
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
90
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"
91

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Syntezátor"
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
96
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
97

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
99
msgid "Speaker"
msgstr "Reproduktor"
100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Linkový vstup"
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
105
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
108
msgid "CD"
msgstr "CD"
109

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Směšovač"
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "PCM 2"
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
117
msgid "Record"
msgstr "Nahrávání"
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Vstupní zesílení"
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Výstupní zesílení"
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Linka 1"
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Linka 2"
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Linka 3"
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Digitální 1"
136

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Digitální 2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
140

msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Digitální 3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
143

msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Telefonní vstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
146

msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "Telefonní výstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Rádio"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
159
160
161
162
163
164
165
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."

msgid ""
166
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
168
169
170
171
172
173
174
175
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení."

msgid ""
176
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
178
179
180
181
182
183
184
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání."

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro obsluhu ovládání směšovače."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k obsluze ovládání směšovače. Tato "
"verze Open Sound System není příslušným prvkem podporována."

msgid "Master"
msgstr "Master"

msgid "Front"
msgstr "Přední"

msgid "Rear"
msgstr "Zadní"

msgid "Headphones"
msgstr "Sluchátka"

msgid "Center"
msgstr "Středový"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Prostorový zvuk"

msgid "Side"
msgstr "Boční"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

220
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Zabudovaný reproduktor"
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"

msgid "AUX Out"
msgstr "Výstup AUX"

msgid "3D Depth"
msgstr "Hloubka prostorového zvuku"

msgid "3D Center"
msgstr "Střed prostorového zvuku"

msgid "3D Enhance"
msgstr "Prostorové rozšíření"

msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
243
244

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Linkový výstup"
246

247
248
249
250
msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"

msgid "Internal CD"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "Vnitřní CD"
252
253

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Vstup videa"
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

msgid "AUX 1 In"
msgstr "Vstup AUX 1"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "Vstup AUX 2"

msgid "AUX In"
msgstr "Vstup AUX"

msgid "Record Gain"
msgstr "Zesílení záznamu"

msgid "Output Gain"
msgstr "Výstupní zesílení"

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Zesílení mikrofonu"

msgid "Loopback"
msgstr "Zpětná smyčka"

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnostika"

msgid "Bass Boost"
msgstr "Zesílení basů"

msgid "Playback Ports"
msgstr "Porty přehrávání"

msgid "Input"
msgstr "Vstup"

msgid "Record Source"
msgstr "Zdroj záznamu"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Zdroj monitoru"

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Zvukové znamení klávesnice"

msgid "Simulate Stereo"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Napodobit stereo"
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Prostorový zvuk"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Zesílení mikrofonu"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Zdroj reproduktoru"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Zdroj mikrofonu"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "Jack"
318
319
320
321
322

msgid "Center / LFE"
msgstr "Středový / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "Směšovač stereo"
324
325

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "Směšovač mono"
327
328

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "Směšovač vstupu"
330
331
332
333

msgid "SPDIF In"
msgstr "Vstup SPDIF"

334
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "Výstup SPDIF"
336

337
338
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofon 1"
339

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitální výstup"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitální vstup"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modem"

msgid "Handset"
msgstr "Telefonní sluchátko"

msgid "Other"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "Jiné"
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

msgid "None"
msgstr "Žádné"

msgid "On"
msgstr "Zapnuto"

msgid "Off"
msgstr "Vypnuto"

msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"

msgid "Fast"
msgstr "Rychlé"

376
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
377
378
379
msgid "Very Low"
msgstr "Velmi nízké"

380
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
381
382
383
msgid "Low"
msgstr "Nízké"

384
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
385
386
387
msgid "Medium"
msgstr "Střední"

388
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
389
390
391
msgid "High"
msgstr "Vysoké"

392
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
393
394
395
msgid "Very High"
msgstr "Velmi vysoké"

396
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
msgid "Production"
msgstr "Výroba"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Mikrofon na předním panelu"

msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Linkový vstup na předním panelu"

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Sluchátka na předním panelu"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Linkový výstup na předním panelu"

msgid "Green Connector"
msgstr "Zelený konektor"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Růžový konektor"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Modrý konektor"

msgid "White Connector"
msgstr "Bílý konektor"

msgid "Black Connector"
msgstr "Černý konektor"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Šedý konektor"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranžový konektor"

msgid "Red Connector"
msgstr "Červený konektor"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Žlutý konektor"

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Zelený konektor na předním panelu"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Růžový konektor na předním panelu"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Modrý konektor na předním panelu"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Bílý konektor na předním panelu"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Černý konektor na předním panelu"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Šedý konektor na předním panelu"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Oranžový konektor na předním panelu"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Červený konektor na předním panelu"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Žlutý konektor na předním panelu"

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Rozložený výstup"
468
469

msgid "Downmix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "Snížení počtu kanálů"
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Vstup virtuálního směšovače"

msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Výstup virtuálního směšovače"

msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Kanály virtuálního směšovače"

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
#, c-format
483
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
484
msgstr "%s %d (funkce)"
485
486
487
488

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "%s (funkce)"
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Tato verze Open Sound "
"System není příslušným prvkem podporována."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."

msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"

msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
515

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516
#, c-format
517
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520
521
522
523
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524
#, c-format
525
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
527

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528
529
530
531
532
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533
534
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení \"%s\": Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
535
536
537

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d na zařízení %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
539

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
543
544
545

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
msgstr "Nezdařilo se dotázání na norm na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
548
549

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553
msgid "Cannot identify device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554
msgstr "Nelze rozpoznat zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555
556
557

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
558
msgstr "Toto není zařízení \"%s\"."
559

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
msgstr "Nelze otevřít zařízení \"%s\" ke čtení a k zápisu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
569
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
570
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
574
msgstr "Nezdařilo se nastavení norm u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
msgstr "Nezdařilo se zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579
580
581
582

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
"Nezdařilo se nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\" na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584
585
586

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587
msgstr "Nezdařilo se zjištění síly signálu u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
592
msgstr ""
"Nezdařilo se zjištění hodnoty u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596
597
598
msgstr ""
"Nezdařilo se nastavení hodnoty \"%d\" u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení "
"\"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599
600
601
602

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
604
"Nezdařilo se získání aktuálního vstupu na zařízení \"%s\". Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
610
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612
msgstr "Nezdařilo se zařazení vyrovnávací paměti na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
msgstr "Nezdařil se pokus o získání videosnímků ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
618
619

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
620
621
622
623
msgstr "Selhání po %d pokusech. Zařízení %s. Systémová chyba: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
627
msgstr "Vstupní videozařízení nepřijalo nové nastavení vzorkovací frekvence."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
628
629

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
630
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
631
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
632
633
634

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
635
msgstr "Ovladač zařízení \"%s\" nepodporuje žádnou známou záznamovou metodu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
636
637

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
638
msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována."
639

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
640
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
641
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"