lv.po 14.6 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
2
3
# Latvian translation of gst-plugins.
# This file is put in the public domain.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
5
# Arvis Lācis <arvis.lacis@inbox.lv>, 2009.
# Rihards Prieditis <rprieditis@gmail.com>, 2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
7
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.23.2\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"POT-Creation-Date: 2010-08-25 18:48+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
12
"PO-Revision-Date: 2010-07-07 11:53+0100\n"
"Last-Translator: Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language-Team: Latvian <translation-team-lv@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: lv\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
18
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
21
22
23
24
25
26
27

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Nevar izveidot savienojumu ar skaņas serveri"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Neizdevās noskaidrot skaņas servera iespējas"

28
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
30
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
31
msgstr "\"%s\"ko \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Iekšējās datu plūsmas kļūda."

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Neizdevās atkodēt JPEG attēlu"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nevar savienoties ar serveri"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Nav neviena vai nederīgs ievades audio, AVI straume tiks bojāta."

msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Šis fails nesatur nevienu atskaņojamu straumi."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
49
50
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Šis fails ir nederīgs un nevar tikt atskaņots."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
52
53
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Šis pails ir nepabeigts un nevar tikt atskaņots."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
55
56
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Šis fails ir bojāts un nevar tikt atskaņots."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Video šajā failā var tikt atskaņots nepareizi."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Šis fails satur pārāk daudz straumes. Tiek atskaņota tikai pirmā %d"

msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Netika atrasta atbalstīta straume. Iespējams jums jāinstalē GStreamer RTSP "
"paplašinājuma spraudni priekš Real media straumēm."

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
73
74
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
76
77
"Netika atrasta atbalstīta straume. Jums iespējams jāatļauj vairāk transporta "
"protokoli vai arī trūkst GStreamer RTSP paplašinājuma spraudnis. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

msgid "Internal data flow error."
msgstr "Iekšējā datu plūsmas kļūda."

msgid "Volume"
msgstr "Skaļums"

msgid "Bass"
msgstr "Basi"

msgid "Treble"
msgstr "Diskants"

msgid "Synth"
msgstr "Sintēze"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Skaļrunis"

msgid "Line-in"
msgstr "Skaņas ieeja"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofons"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Jaucējs"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Ierakstīt"

msgid "In-gain"
msgstr "Ievades pieaugums"

msgid "Out-gain"
msgstr "Izvades pieaugums"

msgid "Line-1"
msgstr "Līnija-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Līnija-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Līnija-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitālais-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitālais-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitālais-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Telefona ievade"

msgid "Phone-out"
msgstr "Telefona izvade"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitors"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nav iespējams atvērt audio ierīci atskaņošanai. Ierīci pašlaik izmanto cita "
"programma."

msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nav iespējams atvērt audio ierīci atskaņošanai. Jums nav nepieciešamās "
"atļaujas, lai atvērtu ierīci."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Nav iespējams atvērt audio ierīci atskaņošanai."

msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Nevar atvērt audio ierīci ierakstīšanai. Jums nav nepieciešamo piekļuves "
"tiesību, lai atvērtu ierīci."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai."

184
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Nevarēja atvērt audio ierīci miksera kontroles vadīšanai."
186
187
188
189
190

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
192
"Nevar atvērt audio ierīci miksera kontrolas vadīšanai. Šī Atvertās Skaņas "
"Sistemas versija neatbalsta šo elementu."
193
194
195
196
197

msgid "Master"
msgstr "Galvenais"

msgid "Front"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
198
msgstr "Priekšējais"
199
200

msgid "Rear"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "Sāni"
202
203
204
205
206

msgid "Headphones"
msgstr "Austiņas"

msgid "Center"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "Centrs"
208
209
210
211
212

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "Ieskaujošā"
214
215
216

msgid "Side"
msgstr "Puse"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
218
219
220

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Iebūvētais skaļrunis"

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 izeja"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 izeja"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX izeja"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D dziļums"

msgid "3D Center"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "3D centrs"
235
236

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "3D uzlabojums"
238
239
240

msgid "Telephone"
msgstr "Telefons"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
242
243
244

msgid "Line Out"
msgstr "Skaņas izeja"

245
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "Līnijas ieeja"
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

msgid "Internal CD"
msgstr "Iekšējais CD"

msgid "Video In"
msgstr "Video ieeja"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 ieeja"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 ieeja"

msgid "AUX In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "AUC ieeja"
262
263

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "Ierakstīta pieaugums"
265
266

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Izvada pieaugums"
268
269
270
271
272

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofona pastiprinājums"

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Atpakaļcikls"
274
275
276
277
278

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnostika"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgstr "Bassa pastiprinājums"
280
281
282
283
284

msgid "Playback Ports"
msgstr "Atskaņošanas porti"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "Ievads"
286
287
288
289
290
291
292
293

msgid "Record Source"
msgstr "Ierakstīšanas avots"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Monitora avots"

msgid "Keyboard Beep"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Klaviatūras pīkstieni"
295
296
297
298
299
300
301
302

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simulēt stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Ieskaujošā skaņa"
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofona pieaugums"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Skaļruņa avots"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofona avots"

msgid "Jack"
msgstr "Ligzda"

msgid "Center / LFE"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "Centrs / LFE"
319
320

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Stereo mikseris"
322
323

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "Mono miskeris"
325
326

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Ieejas mikseris"
328
329
330
331

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF ieeja"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
333
334
msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF izeja"

335
336
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofons 1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofons 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitālā izeja"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitālā ieeja"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Modēms"
352
353

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "Klausule"
355
356
357
358
359

msgid "Other"
msgstr "Cits"

msgid "None"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
360
msgstr "Nekas"
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

msgid "On"
msgstr "Ieslēgts"

msgid "Off"
msgstr "Izslēgts"

msgid "Mute"
msgstr "Klusums"

msgid "Fast"
msgstr "Ātrs"

374
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
375
376
377
msgid "Very Low"
msgstr "Ļoti zems"

378
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
379
380
381
msgid "Low"
msgstr "Zems"

382
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
383
384
385
msgid "Medium"
msgstr "Vidējs"

386
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
387
388
389
msgid "High"
msgstr "Augsts"

390
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
391
392
393
msgid "Very High"
msgstr "Ļoti augsts"

394
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
395
msgid "Production"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396
msgstr "Produkcija"
397
398

msgid "Front Panel Microphone"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
399
msgstr "Priekšējā paneļa mikrofons"
400
401

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402
msgstr "Priekšējā paneļa ieejas līnija"
403
404
405
406
407

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Priekšējā paneļa austiņas"

msgid "Front Panel Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "Priekšējā paneļa līnijas izeja"
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

msgid "Green Connector"
msgstr "Zaļais savienotājs"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Rozā savienotājs"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Zilais savienotājs"

msgid "White Connector"
msgstr "Baltais savienotājs"

msgid "Black Connector"
msgstr "Melnais savienotājs"

msgid "Gray Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "Pelākais savienotājs"
427
428
429
430
431
432
433
434

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranžais savienotājs"

msgid "Red Connector"
msgstr "Sarkanais savienotājs"

msgid "Yellow Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
435
msgstr "Dzeltains savienotājs"
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Zaļais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Rozā priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Zilais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Baltais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Melnais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Pelēkais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Oranžais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Sarkanais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Dzeltenais priekšējā paneļa savienotājs"

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "Izplest izvadu"
466
467

msgid "Downmix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Lejupmiksēšana"
469
470

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Virtuālā miksera ievads"
472
473

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Virtuālā miksera izvads"
475
476

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "Virtuālā miksera kanāli"
478
479

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
#, c-format
481
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "%s %d funkcija"
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "%s funkcija"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
493
494
"Nav iespējams atvērt audio ierīci atskaņošanai. Šī Atvērtās Skaņas Sistemas "
"versija neatbalsta šo elementu."
495
496
497
498
499
500
501
502

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Šī audio ierīce neatbalsta atskaņošanu."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Audio atskaņošanas kļūda."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503
msgstr "Šī audio ierīce neatablsta ierkastīšanu."
504
505

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
506
msgstr "Kļūda ierakstot no audio iekārtas."
507
508
509
510
511
512

msgid "Gain"
msgstr "Pieaugums"

msgid "Headphone"
msgstr "Austiņas"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

#, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Radās kļūda nolasot %d baitus no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Saņēmu negaidītu kadra izmēru %u, nevis %u."

#, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Radās kļūda nolasot %d baitus no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Radās kļūda saņemot ierīces \"%s\" iespējas: Iespējams tas nav v4I2 "
"draiveris. Pārbaudiet vai tas ir v4I1 draiveris."

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Neizdevās noteikt atribūtus ievadei %d no ierīces %s"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Neizdevās saņemt skaņotāja %d uzstādījumus no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Neizdevās noskaidrot normu ierīcei \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Neizdevās iegūt kontroles atribūtus ierīcei \"%s\"."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nevar atpazīt ierīci \"%s\""

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Šī nav ierīce \"%s\""

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Nevarēja atvērt ierīci \"%s\" lasīšanai vai rakstīšanai."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Ierīce \"%s\" nav ierakstīšanas ierīce."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Ierīce \"%s\" nav izvades ierīce."

#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Neizdevās uzstādīt normu ierīcei \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Neizdevās saņemt pašreizējo atkaņošanas frekvenci no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
"Neizdevās uzstādīt ierīces \"%s\" pašreizējo atkaļošanas frekvenci uz %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Neizdevās saņemt signāla stiprumu no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Neizdevās saņemt kontroles vērtību %d ierīcei \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Neizdevās uzstādīt vērtību %d kontrolei %d no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Neizdevās saņemt pašreizējo ievadi no ierīces \"%s\". Iespējams tā ir radio "
"ierīce"

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Neizdevās uzstādīt ievadi %d uz ierīces %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Nevar ierindod buferus ierīcē \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Neizdevās saņemt video kadrus no ierīces \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Neveiksme pēc %d mēģinājumiem. ierīce %s. sistēmas kļūda: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Nevar nolasīt parametrus no ierīces \"%s\""

msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Video ievades ierīce nepieņem jaunos kadra frekvences uzstādījumus."

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Nevar izvietot buferus no ierīces \"%s\""

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr ""
"Ierīces \"%s\" draiveris neatbalsta nevienu zināmo ierakstīšanas metodi."

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Izšķirtspējas mainīšana izpildlaikā pašalik netiek atbalstīta."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Nevar veikt darbības bez pulksteņa"