sv.po 34.9 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Swedish messages for gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-08-25 18:48+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-05-25 09:09+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: sv\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
msgid "Could not establish connection to sound server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgstr "Kunde inte etablera en anslutning till ljudservern"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22 23

msgid "Failed to query sound server capabilities"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgstr "Misslyckades med att fråga efter ljudserverförmågor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25

26
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27 28
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgstr "\"%s\" av \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32 33
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Internt fel i dataström."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Misslyckades med att avkoda JPEG-bild"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36 37

msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39

40 41
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Inget eller ogiltigt inljud. AVI-flödet kommer att skadas."
42

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
43 44 45
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen innehåller inga uppspelningsbara strömmar."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46 47 48
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Den här filen är ogiltig och kan inte spelas upp."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Den här filen är inte fullständig och kan inte spelas upp."
51

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52 53 54
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Videon i den här filen kanske inte kan spelas upp korrekt."
57

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
"Den här filen innehåller för många strömmar. Spelar endast upp de första %d"
62

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68
"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver installera en GStreamer-"
"insticksmodul för RTSP för Real Media-strömmar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69 70

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72 73
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75 76 77
"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver tillåta fler "
"transportprotokoll eller så saknar du kanske det rätta GStreamer-tillägget "
"för RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgid "Internal data flow error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Internt fel i dataflöde."
81

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82 83
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86
msgid "Bass"
msgstr "Bass"
87

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88 89
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"
90

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92
msgid "Synth"
msgstr "Synt"
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94 95
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
96

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98
msgid "Speaker"
msgstr "Högtalare"
99

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100 101
msgid "Line-in"
msgstr "Linje-in"
102

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106 107
msgid "CD"
msgstr "Cd"
108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110
msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116
msgid "Record"
msgstr "Spela in"
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119
msgid "In-gain"
msgstr "Införstärkning"
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122
msgid "Out-gain"
msgstr "Utförstärkning"
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124 125
msgid "Line-1"
msgstr "Linje-1"
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128
msgid "Line-2"
msgstr "Linje-2"
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130 131
msgid "Line-3"
msgstr "Linje-3"
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133 134
msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136 137
msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139 140
msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"
141

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142 143
msgid "Phone-in"
msgstr "Tele-in"
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145 146
msgid "Phone-out"
msgstr "Tele-ut"
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149
msgid "Video"
msgstr "Video"
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151 152
msgid "Radio"
msgstr "Radio"
153

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
156

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157 158 159 160 161 162 163 164
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."

msgid ""
165
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166 167 168 169 170 171 172 173 174
"the device."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."

msgid ""
175
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177 178 179 180 181 182 183
"the device."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."

184
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för hantering av mixerstyrning."
186

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
187
#, fuzzy
188 189 190 191
msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192 193
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."
194 195 196 197 198

msgid "Master"
msgstr "Övergripande"

msgid "Front"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr ""
200

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
#, fuzzy
202
msgid "Rear"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Retro"
204 205 206 207 208 209 210 211

msgid "Headphones"
msgstr "Hörlurar"

msgid "Center"
msgstr "Center"

msgid "LFE"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr ""
213 214 215 216

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
#, fuzzy
218
msgid "Side"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "Video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220

221
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Inbyggd högtalare"
223

224 225 226 227 228 229
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ut"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ut"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
#, fuzzy
231
msgid "AUX Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "AUX 1 ut"
233 234

msgid "3D Depth"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr ""
236 237

msgid "3D Center"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr ""
239

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
#, fuzzy
241
msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
msgstr "Dance"
243 244 245

msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
246 247

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Linje ut"
249

250
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "Linje-in"
252

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
#, fuzzy
254
msgid "Internal CD"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
msgstr "Instrumentellt"
256 257

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Video-in"
259

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
#, fuzzy
261
msgid "AUX 1 In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "AUX 1 ut"
263

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
#, fuzzy
265
msgid "AUX 2 In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "AUX 2 ut"
267 268

msgid "AUX In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr ""
270

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
#, fuzzy
272
msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Spela in som"
274

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
#, fuzzy
276
msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgstr "Utförstärkning"
278

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
#, fuzzy
280
msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Mikrofon"
282

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
#, fuzzy
284
msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "Lås"
286 287

msgid "Diagnostic"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr ""
289 290

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr ""
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

msgid "Playback Ports"
msgstr "Uppspelningsportar"

msgid "Input"
msgstr "Ingång"

msgid "Record Source"
msgstr "Inspelningskälla"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
#, fuzzy
303
msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "Monitor"
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Tangentbordspip"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simulera stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surroundljud"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonförstärkning"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Högtalarkälla"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonkälla"

msgid "Jack"
msgstr "Jack"

msgid "Center / LFE"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331
msgstr ""
332 333

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334
msgstr ""
335 336

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337
msgstr ""
338 339

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340
msgstr ""
341

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
#, fuzzy
343
msgid "SPDIF In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
msgstr "SPDIF ut"
345

346
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "SPDIF ut"
348

349 350
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofon 1"
351

352 353 354 355
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon 2"

msgid "Digital Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
msgstr "Digital-ut"
357 358

msgid "Digital In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "Digital-in"
360 361 362 363 364 365 366 367

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modem"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgstr ""
369 370

msgid "Other"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
msgstr "Annat"
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

msgid "None"
msgstr "Ingen"

msgid "On"
msgstr "På"

msgid "Off"
msgstr "Av"

msgid "Mute"
msgstr "Tyst"

msgid "Fast"
msgstr "Snabb"

388
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
389 390 391
msgid "Very Low"
msgstr "Mycket låg"

392
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
393 394 395
msgid "Low"
msgstr "Låg"

396
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
397 398 399
msgid "Medium"
msgstr "Medel"

400
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
401 402 403
msgid "High"
msgstr "Hög"

404
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
405 406 407
msgid "Very High"
msgstr "Mycket hög"

408
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409
#, fuzzy
410
msgid "Production"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgstr "Plats"
412

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
#, fuzzy
414
msgid "Front Panel Microphone"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
415
msgstr "Mikrofon"
416 417

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418
msgstr ""
419 420

msgid "Front Panel Headphones"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
421
msgstr ""
422 423

msgid "Front Panel Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgstr ""
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453

msgid "Green Connector"
msgstr "Grön kontakt"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Rosa kontakt"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Blå kontakt"

msgid "White Connector"
msgstr "Vit kontakt"

msgid "Black Connector"
msgstr "Svart kontakt"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Grå kontakt"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Orange kontakt"

msgid "Red Connector"
msgstr "Röd kontakt"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Gul kontakt"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
454
msgstr ""
455 456

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
457
msgstr ""
458 459

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
460
msgstr ""
461 462

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
463
msgstr ""
464 465

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
466
msgstr ""
467 468

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
469
msgstr ""
470 471

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
472
msgstr ""
473 474

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
475
msgstr ""
476 477

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
478
msgstr ""
479 480

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
481
msgstr ""
482 483

msgid "Downmix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
484
msgstr ""
485 486

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr ""
488 489

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
490
msgstr ""
491 492

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
493
msgstr ""
494 495

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
496
#, c-format
497
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "%s %d-funktion"
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "%s-funktion"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound "
"System stöds inte av detta element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fel vid ljuduppspelning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
522
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenheten."
523 524 525 526 527 528

msgid "Gain"
msgstr "Förstärk"

msgid "Headphone"
msgstr "Hörlur"
529

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530
#, c-format
531
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532
msgstr "Fel vid läsning av %d byte från enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533 534 535 536

#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Fick oväntade bildrutstorleken %u istället för %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
#, c-format
539 540 541
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Fel vid läsning av %d byte på enheten \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542 543 544 545 546
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547 548
"Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\": Det är inte en v4l2-"
"drivrutin. Kontrollera om det är en v4l1-drivrutin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549 550 551

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
msgstr "Misslyckades med att fråga efter attribut för ingång %d i enheten %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
556 557 558
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag i inställningen för mottagare %d på enheten \"%s"
"\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
559 560 561

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
msgstr "Misslyckades med att fråga efter norm på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
msgstr "Misslyckades med att få tag på kontrollattributen på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
568
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569
msgid "Cannot identify device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570
msgstr "Kunde inte identifiera enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571 572 573

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
574
msgstr "Det här är inte en enhet \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577 578 579
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581 582 583
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
584
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
585
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen utgångsenhet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
587

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
msgstr "Misslyckades med att ställa in norm för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
592
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594 595
msgstr ""
"Misslyckades med att gå tag på aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596 597 598 599

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600 601
"Misslyckades med att ställa in aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\" "
"till %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602 603 604

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605
msgstr "Misslyckades med att få tag på signalstyrka för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
606

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609 610
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag på värdet för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
msgstr "Kunde inte ställa in värdet %d för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615 616 617 618

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619
"Misslyckades med att få tag på aktuell ingång på enheten \"%s\". Kan vara en "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
620
"radioenhet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
623
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
624
msgstr "Kunde inte ställa in ingång %d på enheten %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
627
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
628
msgstr "Kunde inte kölägga buffertar i enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
629

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
630
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
631
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
632
msgstr "Misslyckades med att få videobildrutor från enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
633 634 635

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
636 637 638 639 640 641
msgstr "Misslyckades efter %d försök. enhet %s. systemfel: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunde inte få tag i parametrar på enheten \"%s\""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
642 643
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videoingångsenheten accepterade inte ny inställning för bildfrekvens."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
644

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
645
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
646
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
647
msgstr "Kunde inte mappa buffertar från enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
648 649 650

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
651
msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" saknar stöd för någon känd fångstmetod."
652

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
653
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
654
msgstr "Ändring av upplösning vid körtid stöds inte än."
655

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
656
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657 658
msgstr "Kan inte fungera utan en klocka"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659 660 661 662
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att räkna upp möjliga videoformat som enheten \"%s\" kan "
#~ "arbeta med"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664 665 666 667 668 669 670
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Bufferttypen stöds inte, indexet är utanför intervallet, inga buffertar "
#~ "har allokerats än eller att userptr eller längden är ogiltig. enhet %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
672 673 674 675 676
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att försöka få tag på videobildrutor från enheten \"%s"
#~ "\". Inte tillräckligt mycket minne."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678 679 680
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "Otillräckligt minne för att kölägga en användarpekarbuffert. enhet %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
681

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
682 683
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Inga lediga buffertar hittades i poolen på index %d."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
684

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
685 686
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" saknar stöd för videofångst"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688 689
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691 692
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i det angivna formatet"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
693

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
694 695
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunde inte få tag i buffertar från enheten \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
696

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697 698 699
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
701 702
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Fel vid start av strömfångst från enheten \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
703

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704 705
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Fel vid stopp av strömfångst från enheten \"%s\"."
706

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
707 708 709
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att få tag på kontrollattributen på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
710

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711 712
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "Kunde inte läsa från cd-skiva."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
713

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714 715
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Skivan är inte en ljud-cd."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
716

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717 718
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Den här filen är krypterad och kan inte spelas upp."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
719

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720 721
#~ msgid "Could not set parameters on device '%s'"
#~ msgstr "Kunde inte ställa in parametrar på enheten \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
722

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723 724
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i %d/%d bildrutor per sekund"
725

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726 727
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunde inte utväxla data med enheten \"%s\"."
728

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729 730
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
731

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732 733
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."
734

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735 736
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."
737

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738 739
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Inget filnamn angivet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
740

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741 742
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna styrenheten \"%s\" för skrivning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
743

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744 745
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Kan inte ställa in ljudenheten \"%s\" till %d Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
746

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747 748
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga ljudenheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
749

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750 751
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna videoenheten \"%s\" för skrivning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
752

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753 754
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "OSS-enheten \"%s\" används redan av ett annat program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
755

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756 757
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Kunde inte komma åt enheten \"%s\". Kontrollera dess rättigheter."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
758

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
759 760
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
761

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762 763
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för skrivning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
764

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
765 766
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning."
767

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768 769
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Din OSS-enhet kunde inte undersökas korrekt"
770

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771 772 773
#, fuzzy
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Satir"
774

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
775 776 777
#, fuzzy
#~ msgid "discid"
#~ msgstr "Ingen skiva"
778

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779 780
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för läsning."
781

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
782 783 784
#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Inget filnamn angivet"
785

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786 787
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för skrivning: %s."
788

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789 790
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Inget filnamn angivet"
791

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792 793
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga vfs-filen \"%s\"."
794

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795 796 797
#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Din OSS-enhet kunde inte undersökas korrekt"
798

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799 800
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enheten angiven."
801

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
802 803
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Enheten är öppen."
804

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
805 806 807 808 809 810 811 812
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Elementet %s kunde inte hittas. Detta element är nödvändigt för "
#~ "uppspelning. Installera rätt insticksmodul och verifiera att den fungerar "
#~ "genom att köra \"gst-inspect %s\""
813

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
814 815 816 817 818 819
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Inget användbart namnrymdselement kunde hittas.\n"
#~ "Installera ett och starta om."
820

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
821 822
#~ msgid "Phone in"
#~ msgstr "Tele in"
823

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
824 825
#~ msgid "Phone out"
#~ msgstr "Tele ut"
826

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
827 828
#~ msgid "Address of the server to contact for CD queries"
#~ msgstr "Adress till servern som ska kontaktas för cd-frågor"
829

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
830 831
#~ msgid "Information to send to server"
#~ msgstr "Information att skicka till server"
832

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
833 834
#~ msgid "Port"
#~ msgstr "Port"
835