cs.po 13.5 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-good.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2015, 2016.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9
10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.7.2\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
14
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 16:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-27 16:40+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18
19
20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Server Jack nebyl nalezen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
27

msgid "Failed to decode JPEG image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Selhalo dekódování obrázku JPEG"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
33
msgstr "„%s“ od „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38
msgid "No URL set."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
39
msgstr "Není nastavena žádná adresa URL."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
40

41
msgid "Server does not support seeking."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Server nepodporuje přeskakování."
43
44

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
46
47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
49
50

msgid "Secure connection setup failed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Selhalo nastavení zabezpečeného připojení."
52

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53
54
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Došlo k chybě sítě nebo server neočekávaně ukončil spojení."
56
57

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Server odeslal chybná data."
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60
61
62
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."

63
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
65

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66
67
68
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69
70
71
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73
msgstr "Nelze přehrát proud, protože je šifrován pomocí DRM PlayReady."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
76
77
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
msgid "Invalid atom size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79
msgstr "Neplatná atomická velikost."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
81
82
83

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
88
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
90

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91
92
93
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94
95
96
97
98
99
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
101
102
103
104
105
106
107
108
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně bude nutné povolit více "
"přenosových protokolů, jinak nejspíš bude scházet potřebný zásuvný modul "
"rozšíření GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110
111
112
113
114
115
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
117
118
119
120
121
122
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
124

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
125
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
127
128
129
130
131
132
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open "
"Sound System není příslušným prvkem podporována."
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Přehrávání není tímto zvukovým zařízením podporováno."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Chyba přehrávání zvuku."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Toto zvukové zařízení nepodporuje nahrávání."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Chyba při nahrávání ze zvukového zařízení."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146
147
148
149
150
151
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
153

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít pro nahrávání."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgid "CoreAudio device not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
157
msgstr "Nebylo nalezeno zařízení CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158
159

msgid "CoreAudio device could not be opened"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160
msgstr "Nelze otevřít zařízení CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
msgid "Record Source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
msgstr "Zdroj nahrávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164
165
166
167
168
169
170
171

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "Line In"
msgstr "Linkový vstup"

msgid "Internal CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgstr "Interní CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

msgid "SPDIF In"
msgstr "Vstup SPDIF"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "Vstup AUX 1"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "Vstup AUX 2"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgstr "Kodeková smyčka"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
186

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgstr "Smyčka SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
190
191
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"

192
193
194
msgid "Gain"
msgstr "Zesílení"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
196
197
198
199
200
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Zabudovaný reproduktor"

201
202
msgid "Headphone"
msgstr "Sluchátko"
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
msgid "Line Out"
msgstr "Linkový výstup"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "Výstup SPDIF"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "Výstup AUX 1"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "Výstup AUX 2"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
#, c-format
217
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
221
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
223
224
msgstr ""
"Selhalo vytvoření seznamu možných formátů videa, se kterými umí zařízení "
"„%s“ pracovat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
226
227

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje V/V metodu %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgstr "Ovladač zařízení „%s“ nepodporuje žádnou známou V/V metodu."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Zařízení „%s“ je zaneprázdněno"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v rozměru %d × %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Zařízení „%s“ neumí zachytávat v tomto konkrétním formátu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#, c-format
251
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Zařízení „%s“ nepodporuje nesousedící složky obrazu"
253

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
255
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení „%s“"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
258

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgstr "Videozařízení nepřijalo nové nastavení snímkové rychlosti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260

261
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgstr "Videozařízení neposkytuje výstupní formát."
263
264

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Videozařízení sdělilo neplatné rozměry."
266
267

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgstr "Videozařízení používá nepodporovanou metodu prokládání."
269
270

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgstr "Videozařízení používá nepodporovaný rastrový formát."
272

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
273
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgstr "Selhalo nastavení vnitřní společné vyrovnávací paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
276

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
msgstr "Videozařízení nedoporučuje nijakou velikost vyrovnávací paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
279

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
msgstr "Neexistuje žádný společný proud dat, ze kterého by šlo importovat."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
284
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
msgstr "Chyba při zjišťování schopností zařízení „%s“."
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
292
msgstr "Zařízení „%s“ není tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
296
msgstr "Selhalo získání rádiového vstupu u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
298
299

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
300
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu %d u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
msgstr "Selhala změna stavu zapnutí/vypnutí zvuku u zařízení „%s“."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
msgid "Failed to allocate required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
msgstr "Selhalo přidělení požadované paměti."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
316
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318
msgstr "Převodník na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje vstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgstr "Kodér na zařízení „%s“ nepodporuje výstupní formát"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
328

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Selhalo spuštění vlákna dekodéru."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
331

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgstr "Selhalo zpracování snímku."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
336
337
338
339
340
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení „%s“: Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Zkontrolujte, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
342
343

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d u zařízení „%s“"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
348
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
350
351

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352
msgstr "Nezdařilo se dotázání na normu na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
354
355

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357

358
359
360
361
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Nezdařilo se rozpoznat zařízení „%s“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
363
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
364
msgstr "Toto není zařízení „%s“."
365

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372
msgstr "Zařízení „%s“ není zachytávacím zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgid "Device '%s' is not a output device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
msgstr "Zařízení „%s“ není výstupním zařízením."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378
#, c-format
379
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgstr "Zařízení „%s“ není zařízením M2M."
381

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
#, c-format
383
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384
msgstr "Nezdařilo se duplikovat zařízení „%s“ pro čtení a zápis."
385

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgstr "Selhalo nastavení normy u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgstr "Selhalo zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
394
395

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396
msgstr "Selhalo nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení „%s“ na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
398
399

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400
msgstr "Selhalo zjištění síly signálu u zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgstr "Selhalo zjištění hodnoty u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408
msgstr "Selhalo nastavení hodnoty %d u ovládacího prvku %d na zařízení „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
410
411

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
413
414
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního vstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417
418
419
420
421
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Selhalo získání aktuálního výstupu na zařízení „%s“. Možná se jedná o "
"radiopřijímač"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "Selhalo nastavení výstupu %d na zařízení %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "Změna rozlišení za běhu zatím není podporována."
429

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"