Commit ffe00320 authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller
Browse files

po: update translations

parent 7a740479
af az bg ca cs da de el en_GB eo es eu fi fr gl hu id it ja lt lv mt nb nl or pl pt_BR ro ru sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_HK zh_TW
af az bg ca cs da de el en_GB eo es eu fi fr gl hr hu id it ja lt lv mt nb nl or pl pt_BR ro ru sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_HK zh_TW
......@@ -3,17 +3,17 @@
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.26.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-13 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -158,33 +158,35 @@ msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
msgid "Record Source"
msgstr "Optag kilde"
msgstr ""
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Line In"
msgstr "Linje ind"
msgstr "Linje ud"
msgid "Internal CD"
msgstr "Intern cd"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF ind"
msgstr "SPDIF ud"
#, fuzzy
msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 ind"
msgstr "AUX 1 ud"
#, fuzzy
msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 ind"
msgstr "AUX 2 ud"
#, fuzzy
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Loopback"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Loopback"
msgstr ""
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"
......@@ -220,70 +222,69 @@ msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Kunne ikke nummerere mulig videoformater som enhed »%s« kan fungere med"
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed '%s'"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ingen kendt IO-metode."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke videooptagelse"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
msgstr "Enheden »%s« er optaget"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage med %dx%d"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage i det angivne format"
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"
#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
msgstr "Videoenheden accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""
msgstr "Videoenhed kunne ikke oprette mellemlagerkø."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
msgstr "Fejl under hentning af kapaciteter for enhed »%s«."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
msgstr "Enhed »%s« er ikke en tuner."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."
msgstr "Kunne ikke hente radioinddata for enhed »%s«."
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."
msgstr "Kunne ikke ændre tilstand for tænk/slut for enhed »%s«."
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
......@@ -373,354 +374,3 @@ msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
# Er rammestørrelse ikke mere passende? Jeg er dog ikke helt sikker på
# konteksten her.
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Højtaler"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje-ind"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Cd"
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Optag"
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Ind-forhøjelse"
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ud-forhøjelse"
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje-1"
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje-2"
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje-3"
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital-1"
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital-2"
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital-3"
# Eller Phono-ind
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Lyd-ind"
# Eller Phono-ud
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Lyd-ud"
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"
#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol."
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol. Denne version "
#~ "af Open Sound System er ikke understøttet af dette element."
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"
#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Front"
#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Bagende"
#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Hovedtelefoner"
#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Centrum"
# Low-frequency effect
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"
#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"
#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Side"
#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ud"
#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-dybde"
#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-centrum"
#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-forstærkning"
#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefon"
#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video ind"
#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX ind"
#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Optag - forhøjelse"
#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Uddata - forhøjelse"
#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonøgning"
#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostik"
#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bas-øgning"
#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Afspilningsporte"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Inddata"
#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Skærmkilde"
#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Tastaturbeep"
#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuler stereo"
#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"
#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surroundlyd"
#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofonforhøjelse"
#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Højtalerkilde"
#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonkilde"
#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"
#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Center / LFE"
#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereomiks"
#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Monomiks"
#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Inddatamiks"
#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofon 1"
#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofon 2"
#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digital ud"
#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digital ind"
#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"
#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"
#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Håndsæt"
#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Andet"
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"
#~ msgid "On"
#~ msgstr "Tænd"
#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Sluk"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Slukket"
#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Hurtig"
#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Meget lav"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Lav"
#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellem"
#~ msgid "High"
#~ msgstr "Høj"
#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Meget høj"
#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produktion"
#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Frontpanelmikrofon"
#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Frontpanels linje ind"
#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Frontpanels hovedtelefoner"
#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Frontpanels linje ud"
#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Grøn forbindelse "
#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Lyserød forbindelse"
#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Blå forbindelse"
#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Hvid forbindelse"
#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Sort forbindelse"
#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Grå forbindelse"
#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Orange forbindelse"
#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Rød forbindelse"
#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Gul forbindelse"
#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grøn frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Lyserød frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Blå frontpanelforbindelse"
#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Hvid frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sort frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grå frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Orange frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Rød frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Gul frontpanelforbindelse"
#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Spred uddata"
#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Downmix"
#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuel mikserinddata"
#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuel mikseruddata"
#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuel mikserkanaler"
#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d funktion"
#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s funktion"
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke sætte mellemlager fra enhed '%s' i kø."
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"
# German translations for gst-plugins-bad
# German translations for gst-plugins-good 1.0.3
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
#
......@@ -8,15 +8,15 @@
# Pipeline = Weiterleitung
# Stream = Strom
# mixer =
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2010, 2011.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.26.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 22:36+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-28 19:56+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -201,14 +201,14 @@ msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Eingebaute Lautsprecher"
msgstr "Eingebauter Lautsprecher"
msgid "Headphone"
msgstr "Kopfhörer"
# Hier ist mir noch nichts Besseres eingefallen.
msgid "Line Out"
msgstr "Line-Ausgang"
msgstr "Ausgang"
msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF-Ausgang"
......@@ -234,23 +234,21 @@ msgstr ""
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Die Puffer des Gerätes »%s« konnten nicht geholt werden."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr ""
"Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt keine der bekannten Aufnahmemethoden."
msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt nicht die EA-Methode %d"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr ""
"Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt keine der bekannten Aufnahmemethoden."
msgstr "Der Treiber von Gerät »%s« unterstützt keine bekannte EA-Methode"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "»%s« ist kein Wiedergabegerät."
msgstr "Gerät »%s« unterstützt keine Videoaufnahme"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "»%s« ist kein Wiedergabegerät."
msgstr "Gerät »%s« ist belegt"
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
......@@ -264,39 +262,38 @@ msgstr "Das angegebene Format kann nicht vom Gerät »%s« ausgelesen werden"
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Parameter konnten nicht von Gerät »%s« ausgelesen werden"
#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
"Vom Video-Eingabegerät wurde die Einstellung zur Bildwiederholungsrate nicht "
"akzeptiert."
"Das Video-Eingabegerät akzeptierte nicht die neue Einstellung zur "
"Bildwiederholungsrate."
msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""
msgstr "Das Videogerät konnte keinen Puffer-Pool erstellen"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr ""
"Auslesen der Einstellungen der Senderwahl »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
"Auslesen der Einstellungen von Empfänger »%d« auf Gerät »%s« schlug fehl."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
msgstr "Fehler beim Lesen von %d Bytes von Gerät »%s«."
msgstr "Fehler beim Ermitteln der Funktionsmerkmale von Gerät »%s«."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "»%s« ist kein Wiedergabegerät."
msgstr "»%s« ist kein Empfänger."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Festlegen der Eingabe »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
msgstr "Empfangen eines Funksignals auf Gerät »%s« schlug fehl."
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Festlegen der Eingabe »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Auslesen der aktuellen Signalstärke des Geräts »%s« schlug fehl."
msgstr "Ändern des Stummzustands von Gerät »%s« schlug fehl."
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
......@@ -307,7 +304,7 @@ msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fehler beim Bestimmen der Fähigkeiten des Gerätes »%s«: Es ist kein »v4l2«-"
"Fehler beim Bestimmen der Fähigkeiten des Geräts »%s«: Es ist kein »v4l2«-"
"Treiber. Überprüfen Sie, ob es ein »v4l1«-Treiber ist."
#, c-format
......@@ -369,14 +366,12 @@ msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr ""
"Festlegen des Wertes »%d« der Einstellung »%d« des Geräts »%s« schlug fehl."
# Sendegerät sicherlich nicht, eben eher ein Radio. Warum diese Fehlermeldung beie einem Radiogerät kommen könnte, weiß ich allerdings auch nicht.
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Auslesen der aktuellen Eingabe auf dem Gerät »%s« schlug fehl. Vielleicht "
"ist es ein Funkgerät."
# Sendegerät sicherlich nicht, eben eher ein Radio. Warum diese Fehlermeldung beie einem Radiogerät kommen könnte, weiß ich allerdings auch nicht.
#, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
......@@ -395,15 +390,11 @@ msgstr "Ein Wechsel der Auflösung zur Laufzeit wird noch nicht unterstützt."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Es kann nicht ohne einen Taktgeber gearbeitet werden."