pl.po 14.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011, 2013.
# Zbigniew Jędrzejewski-Szmek <zbyszek@in.waw.pl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-12 19:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-12 19:30+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:1
msgid "Set host name"
msgstr "Ustawienie nazwy komputera"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the local host name."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:3
msgid "Set static host name"
msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local host name, "
"as well as the pretty host name."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
"lokalnego komputera, a także jego ładną nazwę."

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:5
msgid "Set machine information"
msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"

#: ../src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy.in.h:6
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:1
msgid "Set system locale"
msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:3
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"

#: ../src/locale/org.freedesktop.locale1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:1
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system "
"shutdown."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"wyłączenia systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:3
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:4
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na opóźnienie "
"wyłączenia systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:5
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system sleep."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"uśpienia systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:7
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to delay system sleep."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na opóźnienie "
"uśpienia systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:9
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:10
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit automatic "
"system suspend."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"automatycznego uśpienia systemu."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:11
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:12
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system "
"handling of the power key."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"obsługi klawisza zasilania przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:13
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:14
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system "
"handling of the suspend key."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"obsługi klawisza uśpienia przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:15
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:16
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system "
"handling of the hibernate key."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"obsługi klawisza hibernacji przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:17
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:18
msgid ""
"Authentication is required to allow an application to inhibit system "
"handling of the lid switch."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić programowi na wstrzymanie "
"obsługi przełącznika pokrywy przez system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:19
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:20
msgid ""
"Authentication is required to allow a non-logged-in user to run programs."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zezwolić niezalogowanemu użytkownikowi "
"na uruchamianie programów."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:21
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:22
msgid "Authentication is required for attaching a device to a seat."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:23
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:24
msgid ""
"Authentication is required for resetting how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
"urządzeń do stanowisk."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:25
msgid "Power off the system"
msgstr "Wyłączenie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:26
msgid "Authentication is required for powering off the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:27
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:28
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:29
msgid "Power off the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program zażądał jego wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:30
msgid ""
"Authentication is required for powering off the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program zażądał "
"jego wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:31
msgid "Reboot the system"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:32
msgid "Authentication is required for rebooting the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:33
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:34
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
"zalogowani inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:35
msgid "Reboot the system while an application asked to inhibit it"
msgstr ""
"Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program poprosił o jego wstrzymanie"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:36
msgid ""
"Authentication is required for rebooting the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
"zażądał jego wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:37
msgid "Suspend the system"
msgstr "Uśpienie systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:38
msgid "Authentication is required for suspending the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:39
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:40
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
"użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:41
msgid "Suspend the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program poprosił o jego wstrzymanie"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:42
msgid ""
"Authentication is required for suspending the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program zażądał jego "
"wstrzymania."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:43
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Hibernacja systemu"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:44
msgid "Authentication is required for hibernating the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:45
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:46
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:47
msgid "Hibernate the system while an application asked to inhibit it"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program zażądał jej wstrzymania"

#: ../src/login/org.freedesktop.login1.policy.in.h:48
msgid ""
"Authentication is required for hibernating the system while an application "
"asked to inhibit it."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program "
"zażądał jej wstrzymania."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:1
msgid "Set system time"
msgstr "Ustawienie czasu systemu"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:3
msgid "Set system timezone"
msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:4
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:5
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:6
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
"lokalny lub czas UTC."

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:7
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"

#: ../src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy.in.h:8
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
"czasu przez sieć."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:1
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
"systemu."

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:3
msgid "Privileged system and service manager access"
msgstr "Uprawniony dostęp do menedżera systemu i usług"

#: ../src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in.in.h:4
msgid "Authentication is required to access the system and service manager."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać dostęp do menedżera systemu i "
"usług."