Commit 281b2113 authored by translatewiki.net's avatar translatewiki.net
Browse files

Localisation updates from https://translatewiki.net.

parent a16bc9cd
......@@ -5,21 +5,22 @@
"Milicevic01",
"Милан Јелисавчић",
"Srdjan m",
"Obsuser"
"Obsuser",
"Acamicamacaraca"
]
},
"index.newPad": "Нови Пад",
"index.createOpenPad": "или направите/отворите пад следећег назива:",
"pad.toolbar.bold.title": "Подебљано (Ctrl-B)",
"pad.toolbar.italic.title": "Искошено (Ctrl-I)",
"pad.toolbar.underline.title": "Подвучено (Ctrl-U)",
"pad.toolbar.bold.title": "Подебљано (Ctrl+B)",
"pad.toolbar.italic.title": "Искошено (Ctrl+I)",
"pad.toolbar.underline.title": "Подвучено (Ctrl+U)",
"pad.toolbar.strikethrough.title": "Прецртано (Ctrl+5)",
"pad.toolbar.ol.title": "Уређен списак (Ctrl+Shift+N)",
"pad.toolbar.ul.title": "Неуређен списак (Ctrl+Shift+L)",
"pad.toolbar.indent.title": "Увлачење (TAB)",
"pad.toolbar.unindent.title": "Извлачење (Shift+TAB)",
"pad.toolbar.undo.title": "Опозови (Ctrl+Z)",
"pad.toolbar.redo.title": "Опозови (Ctrl+Z)",
"pad.toolbar.redo.title": "Понови (Ctrl+Z)",
"pad.toolbar.clearAuthorship.title": "Очисти ауторске боје (Ctrl+Shift+C)",
"pad.toolbar.import_export.title": "Увези/извези из/на друге датотечне формате",
"pad.toolbar.timeslider.title": "Временска линија",
......@@ -29,9 +30,9 @@
"pad.toolbar.showusers.title": "Прикажи кориснике на овом паду",
"pad.colorpicker.save": "Сачувај",
"pad.colorpicker.cancel": "Откажи",
"pad.loading": "Учитавање...",
"pad.loading": "Учитавам…",
"pad.noCookie": "Колачић није пронађен. Молимо да укључите колачиће у вашем прегледавачу!",
"pad.passwordRequired": "Требате лозинку како бисте приступили овом паду",
"pad.passwordRequired": "Требате имати лозинку како бисте приступили овом паду",
"pad.permissionDenied": "Немате дозволу да приступите овом паду",
"pad.wrongPassword": "Ваша лозинка није исправна",
"pad.settings.padSettings": "Подешавања пада",
......@@ -48,15 +49,15 @@
"pad.settings.language": "Језик:",
"pad.importExport.import_export": "Увоз/извоз",
"pad.importExport.import": "Отпремите било коју текстуалну датотеку или документ",
"pad.importExport.importSuccessful": "Успело!",
"pad.importExport.importSuccessful": "Успешно!",
"pad.importExport.export": "Извези тренутни пад као:",
"pad.importExport.exportetherpad": "Etherpad",
"pad.importExport.exporthtml": "HTML",
"pad.importExport.exportplain": "чист текст",
"pad.importExport.exportplain": "Чист текст",
"pad.importExport.exportword": "Microsoft Word",
"pad.importExport.exportpdf": "PDF",
"pad.importExport.exportopen": "ODF (Open Document Format)",
"pad.importExport.abiword.innerHTML": "Једино можете увести са једноставног текстуалног формата или HTML формата. За компликованије функције о увозу, молимо да <a href=\"https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/How-to-enable-importing-and-exporting-different-file-formats-in-Ubuntu-or-OpenSuse-or-SLES-with-AbiWord\">инсталирате AbiWord</a>.",
"pad.importExport.abiword.innerHTML": "Једино можете увести са једноставног текстуалног формата или HTML формата. За компликованије функције о увозу, молимо да <a href=\"https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/How-to-enable-importing-and-exporting-different-file-formats-with-AbiWord\">инсталирате AbiWord</a>.",
"pad.modals.connected": "Повезано.",
"pad.modals.reconnecting": "Поново се повезујем на ваш пад..",
"pad.modals.forcereconnect": "Присилно се поново повежи",
......@@ -83,24 +84,24 @@
"pad.modals.disconnected": "Веза је прекинута.",
"pad.modals.disconnected.explanation": "Изгубљена је веза са сервером",
"pad.modals.disconnected.cause": "Сервер није доступан. Обавестите сервисног администратора ако се ово настави дешавати.",
"pad.share": "Дели овај пад",
"pad.share": "Пофели овај пад",
"pad.share.readonly": "Само за читање",
"pad.share.link": "Веза",
"pad.share.emebdcode": "Угради везу",
"pad.chat": "Ћаскање",
"pad.chat.title": "Отворите ћаскање за овај пад.",
"pad.chat.loadmessages": "Учитајте више порука.",
"pad.chat.loadmessages": "Учитај више порука",
"timeslider.pageTitle": "{{appTitle}} временска линија",
"timeslider.toolbar.returnbutton": "Врати се на пад",
"timeslider.toolbar.authors": "Аутори:",
"timeslider.toolbar.authorsList": "Нема аутора",
"timeslider.toolbar.exportlink.title": "Извези",
"timeslider.exportCurrent": "Извези тренутну верзију као:",
"timeslider.version": "Верзија {{version}}",
"timeslider.version": "Издање {{version}}",
"timeslider.saved": "Сачувано на {{day}}. {{month}}. {{year}}",
"timeslider.playPause": "Пусти/паузирај садржај пада",
"timeslider.backRevision": "Иди на претходну верзију овог пада",
"timeslider.forwardRevision": "Иди на следећу верзију овог пада",
"timeslider.forwardRevision": "Иди на следеће издање пада",
"timeslider.dateformat": "{{month}}/{{day}}/{{year}} {{hours}}:{{minutes}}:{{seconds}}",
"timeslider.month.january": "јануар",
"timeslider.month.february": "фебруар",
......@@ -115,21 +116,21 @@
"timeslider.month.november": "новембар",
"timeslider.month.december": "децембар",
"timeslider.unnamedauthors": "{{num}} неименован(и) {[plural(num) one: аутор, other: аутори ]}",
"pad.savedrevs.marked": "Ова верзија је сада означена као сачувана",
"pad.savedrevs.marked": "Ова измена је сада означена као сачувана",
"pad.savedrevs.timeslider": "Можете видети сачуване измене користећи се временском линијом",
"pad.userlist.entername": "Упишите своје име",
"pad.userlist.unnamed": "нема имена",
"pad.userlist.unnamed": "неименован",
"pad.userlist.guest": "Гост",
"pad.userlist.deny": "Одбиј",
"pad.userlist.approve": "одобрено",
"pad.userlist.approve": "Одобри",
"pad.editbar.clearcolors": "Очисти ауторске боје за цели документ?",
"pad.impexp.importbutton": "Увези одмах",
"pad.impexp.importing": "Увожење...",
"pad.impexp.importing": "Увозим...",
"pad.impexp.confirmimport": "Увоз датотеке ће преписати тренутни текст пада. Да ли сте сигурни да желите наставити?",
"pad.impexp.convertFailed": "Не можемо увести ову датотеку. Молимо да користите други формат документа или да документ копирате ручно",
"pad.impexp.padHasData": "Не можемо да увеземо ову датотеку зато што је већ било промена на овом паду, молимо да увезете нови пад",
"pad.impexp.uploadFailed": "Отпремање није успело, молимо да покушате поново",
"pad.impexp.importfailed": "Увоз неуспешан",
"pad.impexp.copypaste": "Молимо да ручно копирате",
"pad.impexp.convertFailed": "Не могу да увезем ову датотеку. Молимо да користите други формат документа или да документ копирате ручно",
"pad.impexp.padHasData": "Не могу да увезем ову датотеку зато што је већ било промена на овом паду, молимо да увезете нови пад",
"pad.impexp.uploadFailed": "Нисам успео да отпремим, молимо покушате поново",
"pad.impexp.importfailed": "Нисам успео да увезем",
"pad.impexp.copypaste": "Копирајте и залепите",
"pad.impexp.exportdisabled": "Извоз у формату {{type}} није дозвољен. Контактирајте системског администратора за детаље."
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment