pl.json 248 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1 2 3
[
 {
  "id": "April",
enahum's avatar
enahum committed
4
  "translation": "Kwiecień"
enahum's avatar
enahum committed
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 },
 {
  "id": "August",
  "translation": "sierpień"
 },
 {
  "id": "December",
  "translation": "grudzień"
 },
 {
  "id": "February",
  "translation": "luty"
 },
 {
  "id": "January",
  "translation": "styczeń"
 },
 {
  "id": "July",
  "translation": "lipiec"
 },
 {
  "id": "June",
  "translation": "czerwiec"
 },
 {
  "id": "March",
  "translation": "marzec"
 },
 {
  "id": "May",
  "translation": "maj"
 },
 {
  "id": "November",
  "translation": "listopad"
 },
 {
  "id": "October",
  "translation": "październik"
 },
 {
  "id": "September",
  "translation": "wrzesień"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'Certyfikat' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.open.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
56
  "translation": "Nie można otworzyć pliku certyfikatu."
enahum's avatar
enahum committed
57 58 59 60 61 62 63
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.saving.app_error",
  "translation": "Nie można zapisać pliku certyfikatu"
 },
 {
  "id": "api.admin.file_read_error",
enahum's avatar
enahum committed
64
  "translation": "Błąd podczas odczytywania pliku dziennika."
enahum's avatar
enahum committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API administracyjnego"
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_end.warn",
enahum's avatar
enahum committed
80
  "translation": "Ukończono wznawianie połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
81 82 83
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_start.warn",
enahum's avatar
enahum committed
84
  "translation": "Próba wznowienia połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
85 86 87 88 89 90 91
 },
 {
  "id": "api.admin.remove_certificate.delete.app_error",
  "translation": "Podczas usuwania certyfikatu wystąpił błąd. Upewnij się, że istnieje plik config/{{.Filename}}."
 },
 {
  "id": "api.admin.saml.metadata.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
92
  "translation": "Wystąpił błąd podczas budowania metadanych dostawcy usługi (Service Provider Metadata)."
enahum's avatar
enahum committed
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.body",
  "translation": "<br/><br/><br/>Wygląda na to, że e-mail w Mattermost został skonfigurowany poprawnie!"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.missing_server",
  "translation": "Serwer SMTP jest wymagany."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.reenter_password",
  "translation": "Serwer SMTP, port, lub nazwa uległa zmianie. Wpisz ponownie hasło SMTP, aby przetestować połączenie."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.subject",
  "translation": "Mattermost - Testowanie ustawień e-mail"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.parse.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć wieloczęściowego formularza"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.too_large.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.debug",
  "translation": "Przetwarzanie szablonów serwera w %v"
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć szablonów serwera w %v"
 },
 {
  "id": "api.api.render.error",
  "translation": "Błąd w trakcie renderowania szablonu %v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.auth.unable_to_get_user.app_error",
  "translation": "Nie udało się uzyskać użytkownika do sprawdzania uprawnień."
 },
 {
  "id": "api.brand.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie markowych tras API"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.added",
enahum's avatar
enahum committed
156
  "translation": "%v został dodany do kanału przez %v"
enahum's avatar
enahum committed
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_channel.app_error",
  "translation": "Nie udało się znaleźć kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_user.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika do dodania"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.user_adding.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika, który dodaje"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.deleted.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału, ponieważ został on usunięty z zespołu."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.type.app_error",
  "translation": "Nie można dodać użytkownika do kanału tego typu"
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_system_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
188
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
enahum's avatar
enahum committed
189 190 191
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_team_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
192
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
enahum's avatar
enahum committed
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_system_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_team_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.direct_channel.app_error",
  "translation": "Do tworzenia kanału wiadomości bezpośrednich należy użyć usługi API createDirectChannel"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.invalid_character.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy symbol '__' w nazwie kanału dla kanału pośredniego"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.max_channel_limit.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć więcej niż {{.MaxChannelsPerTeam}} kanałów dla obecnego zespołu"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.off_topic",
  "translation": "Pogawędki"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.town_square",
  "translation": "Rynek"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_direct_channel.invalid_user.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe ID użytkownika dla bezpośredniego stworzenia kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_size.app_error",
  "translation": "Kanały wiadomości grupowych muszą zawierać co najmniej 3, ale nie więcej niż 8 użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_user.app_error",
  "translation": "Jeden z podanych użytkowników nie istnieje"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.archived",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany przez %v."
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.cannot.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_post.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować archiwalnej wiadomości %v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać archiwalnej wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.incoming_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania przychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.outgoing_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania wychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel.wrong_team.app_error",
  "translation": "Nie ma ani jednego kanału z channel_id={{.ChannelId}} dla zespołu z team_id={{.TeamId}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_counts.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać liczników kanału z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.member_limit.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć limitu członków"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channels.error",
  "translation": "Błąd w trakcie pobierania profilu użytkowników dla id=%v wymusza wylogowanie"
 },
 {
  "id": "api.channel.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.already_deleted.app_error",
  "translation": "Kanał jest już usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.post_and_forget",
  "translation": "%v dołączył do tego kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.default.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.direct.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić kanału wiadomości bezpośrednich"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.last_member.app_error",
  "translation": "Jesteś ostatnim uczestnikiem grupy, spróbuj usunąć Prywatny Kanał zamiast go opuszczać."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.left",
  "translation": "%v opuszcza kanał."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości aktualizującej wyświetlaną nazwę"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji pola DisplayName kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s aktualizuje nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości o zmianie nagłówka kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed",
  "translation": "%s usunął nagłówek kanału (był: %s)"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji nagłówka kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s zaktualizował nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to",
  "translation": "%s zmienił nagłówek kanału na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_user_add_remove_message_and_forget.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować wiadomości dołączania/opuszczania"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove.default.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika z domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednik uprawnień "
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.removed",
  "translation": "%v został usunięty z kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.unable.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.user.app_error",
  "translation": "Nie znaleziono użytkownika do usunięcia"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_user_from_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.permission.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.tried.app_error",
  "translation": "Próbowano wykonać nieprawidłową aktualizację domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_last_viewed_at.get_unread_count_for_channel.error",
  "translation": "Nie można pobrać liczby nieprzeczytanych wiadomości dla użytkownika o id=%v i kanału=%v, błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.cluster.init.debug",
  "translation": "Inicjowanie klastra tras API"
 },
 {
  "id": "api.command.admin_only.app_error",
  "translation": "Integracje zostały ograniczone tylko dla administratorów."
 },
 {
  "id": "api.command.delete.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do usunięcia polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.disabled.app_error",
  "translation": "Polecenia zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.command.duplicate_trigger.app_error",
  "translation": "To słowo wyzwalacza zostało już użyte. Proszę wybrać inne słowo."
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.debug",
  "translation": "Wykonywanie cmd=%v userId=%v"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' nie powiodło się"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_empty.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło pustą odpowiedź"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_resp.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło odpowiedź {{.Status}}"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.not_found.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
432
  "translation": "Polecenie z przełącznikiem '{{.Trigger}}' nie zostało znalezione. Aby wysłać wiadomość z \"/\" naciśnij spację na początku wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.save.app_error",
  "translation": "Błąd podczas zapisywania do kanału odpowiedzi polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.start.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono wyzwalacza polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API poleceń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.desc",
  "translation": "Wyślij email z zaproszeniem do Twojego zespołu Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_off",
  "translation": "Email nie został jeszcze skonfigurowany, nie wysłano żadnych zaproszeń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.fail",
  "translation": "Napotkano błąd w trakcie wysyłania emaili z zaproszeniami"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.hint",
  "translation": "[nazwa@domena.com ...]"
 },
enahum's avatar
enahum committed
462 463
 {
  "id": "api.command.invite_people.invite_off",
enahum's avatar
enahum committed
464
  "translation": "Tworzenie użytkowników na tym serwerze jest wyłączone, żadne zaproszenie nie zostało wysłane."
enahum's avatar
enahum committed
465
 },
enahum's avatar
enahum committed
466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
 {
  "id": "api.command.invite_people.name",
  "translation": "invite_people"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.no_email",
  "translation": "Proszę podać jeden lub więcej prawidłowych adresów email"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.sent",
  "translation": "Emaile z zaproszeniami zostały wysłane"
 },
 {
  "id": "api.command.regen.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do regeneracji tokenu polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.team_mismatch.app_error",
  "translation": "Nie można zaktualizować poleceń pomiędzy zespołami"
 },
 {
  "id": "api.command.update.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do zaktualizowania polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command_away.desc",
  "translation": "Zmień swój stan na \"Zaraz wracam\"."
 },
 {
  "id": "api.command_away.name",
  "translation": "nieobecny"
 },
 {
  "id": "api.command_away.success",
  "translation": "Jesteś teraz nieobecny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
502 503
 {
  "id": "api.command_channel_header.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
504
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
505 506 507
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.desc",
enahum's avatar
enahum committed
508
  "translation": "Edycja nagłówka kanału"
enahum's avatar
enahum committed
509 510 511 512 513 514 515
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
516
  "translation": "Tekst powinien być dostarczony za pomocą polecenia /header."
enahum's avatar
enahum committed
517 518 519 520 521 522 523
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.name",
  "translation": "nagłówek"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
524
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji nagłówka kanału."
enahum's avatar
enahum committed
525 526 527
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
528
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
529 530 531 532 533
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.success",
  "translation": "Nagłówek kanału zaktualizowany poprawnie"
 },
enahum's avatar
enahum committed
534 535
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
536
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
537 538 539
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.desc",
enahum's avatar
enahum committed
540
  "translation": "Edytuj cel kanału."
enahum's avatar
enahum committed
541 542 543
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
544
  "translation": "Nie można ustawiać celu prywatnych rozmów. Zamiast tego, użyj polecenia /header, aby ustawić nagłówek rozmowy."
enahum's avatar
enahum committed
545 546 547 548 549 550 551
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
552
  "translation": "Wiadomość musi zawierać komendę /purpose."
enahum's avatar
enahum committed
553 554 555
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.name",
enahum's avatar
enahum committed
556
  "translation": "cel"
enahum's avatar
enahum committed
557 558 559
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
560
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji celu kanału."
enahum's avatar
enahum committed
561 562 563 564 565 566 567
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
568
  "translation": "Błąd podczas pobierania bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
569 570 571
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.desc",
enahum's avatar
enahum committed
572
  "translation": "Zmiana nazwy kanału"
enahum's avatar
enahum committed
573 574 575
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
576
  "translation": "Nie można zmienić nazwy kanału wiadomości bezpośrednich"
enahum's avatar
enahum committed
577 578 579 580 581 582 583
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
584
  "translation": "Dla polecenia /rename musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
585 586 587
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.name",
enahum's avatar
enahum committed
588
  "translation": "zmiana nazwy"
enahum's avatar
enahum committed
589 590 591
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
592
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do zmiany nazwy kanału."
enahum's avatar
enahum committed
593
 },
enahum's avatar
enahum committed
594 595
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_long.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
596
  "translation": "Nazwa kanału musi mieć co najmniej {{.Length}} znaków"
enahum's avatar
enahum committed
597 598 599
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_short.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
600
  "translation": "Nazwa kanału musi zawierać co najmniej {{.Length}} znaki"
enahum's avatar
enahum committed
601
 },
enahum's avatar
enahum committed
602 603 604 605 606 607
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.success",
enahum's avatar
enahum committed
608
  "translation": "Nazwa kanału zaktualizowana poprawnie."
enahum's avatar
enahum committed
609 610 611
 },
 {
  "id": "api.command_code.desc",
enahum's avatar
enahum committed
612
  "translation": "Wyświetl tekst jako blok kodu."
enahum's avatar
enahum committed
613 614 615 616 617 618 619
 },
 {
  "id": "api.command_code.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_code.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
620
  "translation": "Wiadomość musi zawierać polecenie /code"
enahum's avatar
enahum committed
621 622 623 624 625
 },
 {
  "id": "api.command_code.name",
  "translation": "code"
 },
enahum's avatar
enahum committed
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
 {
  "id": "api.command_collapse.desc",
  "translation": "Włącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.name",
  "translation": "zwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie zwinięte"
 },
enahum's avatar
enahum committed
638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
 {
  "id": "api.command_dnd.desc",
  "translation": "Do not disturb disables desktop and mobile push notifications."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.disabled",
  "translation": "Do Not Disturb is disabled."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.error",
  "translation": "Error to retrieve the user status."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.name",
  "translation": "dnd"
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.success",
  "translation": "Do Not Disturb is enabled. You will not receive desktop or mobile push notifications until Do Not Disturb is turned off."
 },
enahum's avatar
enahum committed
658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701
 {
  "id": "api.command_echo.create.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości /echo, błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.delay.app_error",
  "translation": "Opóźnienia muszą wynosić mniej niż 10000 sekund"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.desc",
  "translation": "Odpowiada z twojego konta tym samym tekstem"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.high_volume.app_error",
  "translation": "Duża liczba żądań echa, nie można przetworzyć żądania"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.hint",
  "translation": "'message' [opóźnienie w sekundach]"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.message.app_error",
  "translation": "Dla polecenia /echo musi zostać podana wiadomość."
 },
 {
  "id": "api.command_echo.name",
  "translation": "echo"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.desc",
  "translation": "Wyłącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.name",
  "translation": "rozwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie rozwinięte"
 },
 {
  "id": "api.command_expand_collapse.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas rozwijania podglądów"
 },
enahum's avatar
enahum committed
702 703
 {
  "id": "api.command_help.desc",
enahum's avatar
enahum committed
704
  "translation": "Otwórz stronę pomocy Mattermost"
enahum's avatar
enahum committed
705 706 707
 },
 {
  "id": "api.command_help.name",
enahum's avatar
enahum committed
708
  "translation": "pomoc"
enahum's avatar
enahum committed
709
 },
enahum's avatar
enahum committed
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
 {
  "id": "api.command_join.desc",
  "translation": "Dołącz do otwartego kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_join.hint",
  "translation": "[channel-name]"
 },
 {
  "id": "api.command_join.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas listowania kanałów."
 },
 {
  "id": "api.command_join.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.name",
  "translation": "dołącz"
 },
 {
  "id": "api.command_join.success",
  "translation": "Dołączono do kanału."
 },
enahum's avatar
enahum committed
738 739 740 741
 {
  "id": "api.command_kick.name",
  "translation": "kick"
 },
enahum's avatar
enahum committed
742 743
 {
  "id": "api.command_leave.desc",
enahum's avatar
enahum committed
744
  "translation": "Opuść bieżący kanał"
enahum's avatar
enahum committed
745 746 747
 },
 {
  "id": "api.command_leave.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
748
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wychodzenia z kanału."
enahum's avatar
enahum committed
749 750 751
 },
 {
  "id": "api.command_leave.list.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
752
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wyświetlania kanałów."
enahum's avatar
enahum committed
753 754 755 756 757 758 759
 },
 {
  "id": "api.command_leave.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.name",
enahum's avatar
enahum committed
760
  "translation": "opuść"
enahum's avatar
enahum committed
761 762 763
 },
 {
  "id": "api.command_leave.success",
enahum's avatar
enahum committed
764
  "translation": "Opuścił kanał."
enahum's avatar
enahum committed
765
 },
enahum's avatar
enahum committed
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845
 {
  "id": "api.command_logout.desc",
  "translation": "Wyloguj się z Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.fail_message",
  "translation": "Nie udało się wylogować"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.name",
  "translation": "wyloguj się"
 },
 {
  "id": "api.command_me.desc",
  "translation": "Wykonaj akcję"
 },
 {
  "id": "api.command_me.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_me.name",
  "translation": "ja"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.desc",
  "translation": "Wyślij wiadomość bezpośrednią do użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.dm_fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości bezpośredniej."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.hint",
  "translation": "@[username] 'message'"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas generowania listy użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.success",
  "translation": "Odbiorca wiadomości."
 },
 {
  "id": "api.command_offline.desc",
  "translation": "Ustaw status niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.name",
  "translation": "offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.success",
  "translation": "Jesteś teraz niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.desc",
  "translation": "Zmień swój status na Dostępny."
 },
 {
  "id": "api.command_online.name",
  "translation": "dostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.success",
  "translation": "Jesteś teraz dostępny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
846 847
 {
  "id": "api.command_open.name",
enahum's avatar
enahum committed
848
  "translation": "otwórz"
enahum's avatar
enahum committed
849
 },
enahum's avatar
enahum committed
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881
 {
  "id": "api.command_remove.desc",
  "translation": "Remove a member from the channel"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.direct_group.app_error",
  "translation": "You can't remove someone from a direct message channel."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.hint",
  "translation": "@[username]"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.message.app_error",
  "translation": "Dla polecenia /rename musi zostać podana wiadomość."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.name",
  "translation": "remove"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.permission.app_error",
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do zmiany nazwy kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.user_not_in_channel",
  "translation": "{{.Username}} is not a member of this channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891
 {
  "id": "api.command_search.desc",
  "translation": "Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach"
 },
 {
  "id": "api.command_search.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_search.name",
enahum's avatar
enahum committed
892
  "translation": "szukaj"
enahum's avatar
enahum committed
893 894 895 896 897
 },
 {
  "id": "api.command_search.unsupported.app_error",
  "translation": "Polecenie wyszukiwania nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
 },
enahum's avatar
enahum committed
898 899
 {
  "id": "api.command_settings.desc",
enahum's avatar
enahum committed
900
  "translation": "Otwórz dialog ustawień konta"
enahum's avatar
enahum committed
901 902 903
 },
 {
  "id": "api.command_settings.name",
enahum's avatar
enahum committed
904
  "translation": "ustawienia"
enahum's avatar
enahum committed
905 906 907
 },
 {
  "id": "api.command_settings.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
908
  "translation": "Komenda ustawień nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
909
 },
enahum's avatar
enahum committed
910 911 912 913 914 915 916 917
 {
  "id": "api.command_shortcuts.desc",
  "translation": "Wyświetl listę skrótów klawiaturowych"
 },
 {
  "id": "api.command_shortcuts.name",
  "translation": "skróty"
 },
enahum's avatar
enahum committed
918
 {
enahum's avatar
enahum committed
919
  "id": "api.command_shortcuts.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
920
  "translation": "Polecenie skrótu nie jest wspierane na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.desc",
  "translation": "Dodaje ¯\\_(ツ)_/¯ do wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.name",
  "translation": "wzruszenie ramionami"
 },
 {
  "id": "api.compliance.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie spełnionych tras API"
 },
 {
  "id": "api.config.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format konfiguracji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.context.404.app_error",
  "translation": "Przepraszamy, nie odnaleziono strony."
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_body_param.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe lub brakujące {{.Name}} w ciele zapytania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr {{.Name}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_session.error",
  "translation": "Nieprawidłowa sesja err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_team_url.debug",
  "translation": "Otwarto niepoprawny adres URL zespołu. Adres URL zespołu nie powinien być używany w funkcjach api ani tych niezależnych od zespołu"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_token.error",
  "translation": "Nieprawidłowy identyfikator sesji={{.Token}}, err={{.Error}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_url_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy lub brak {{.Nazwa}} parametr w adresie URL żądania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalidate_all_caches",
  "translation": "Wszystkie pamięci podręczne są czyszczone"
 },
 {
  "id": "api.context.last_activity_at.error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować pola LastActivityAt dla user_id=%v i session_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.log.error",
  "translation": "%v:%v code=%v rid=%v uid=%v ip=%v %v [szczegóły: %v]"
 },
 {
  "id": "api.context.mfa_required.app_error",
  "translation": "Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest wymagane na tym serwerze."
 },
 {
  "id": "api.context.missing_teamid.app_error",
  "translation": "Brak identyfikatora zespołu"
 },
 {
  "id": "api.context.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.context.session_expired.app_error",
  "translation": "Niepoprawna sesja, proszę zalogować się ponownie."
 },
 {
  "id": "api.context.system_permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień (system)"
 },
 {
  "id": "api.context.token_provided.app_error",
  "translation": "Sesja nie jest typu OAuth ale _query string_ zawiera token"
 },
 {
  "id": "api.context.unknown.app_error",
  "translation": "Wystąpił nieznany błąd. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1010 1011 1012 1013
 {
  "id": "api.context.v3_disabled.app_error",
  "translation": "API w wersji 3 zostało wyłączone na tym serwerze. Użyj API w wersji 4. Odwiedź https://api.mattermost.com w celu uzyskania szczegółowych informacji."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
 {
  "id": "api.deprecated.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie przestarzałych tras API"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.channel_full.app_error",
  "translation": "Kanał odbierania automatycznych maili jest zapełniony. Proszę zwiększyć EmailBatchingBufferSize."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.disabled.app_error",
  "translation": "Masowa wysyłka maili została wyłączona przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.check_pending_emails.finished_running",
  "translation": "Zadanie wysyłania emaili zakończyło się. %v użytkowników wciąż oczekuje na powiadomienia."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.channel.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć kanału posta dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.date",
  "translation": "{{.Hour}}:{{.Minute}} {{.Timezone}}, {{.Month}} {{.Day}}"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.direct_message",
enahum's avatar
enahum committed
1040
  "translation": "Wiadomość bezpośrednia od "
enahum's avatar
enahum committed
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.go_to_post",
  "translation": "Przejdź do postu"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.group_message",
enahum's avatar
enahum committed
1048
  "translation": "Wiadomość grupowa od "
enahum's avatar
enahum committed
1049 1050 1051
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.notification",
enahum's avatar
enahum committed
1052
  "translation": "Powiadomienie od "
enahum's avatar
enahum committed
1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.sender.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć nadawcy posta dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.body_text",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
1061 1062
   "one": "Masz nowe powiadomienie.",
   "other": "Masz {{.Count}} nowe powiadomienia."
enahum's avatar
enahum committed
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.preferences.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć preferencji wyświetlania odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać powiadomień email do %v: %v"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.subject",
  "translation": {
   "one": "Nowe powiadomienie [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}",
   "other": "Nowe powiadomienia [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.user.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.start.starting",
  "translation": "Rozpoczynanie masowej wysyłki email. Sprawdzanie oczekujących emaili co %v sekund."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.duplicate.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Inne emoji o tej samej nazwie już istnieje."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.parse.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Nie rozpoznano żądania."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.permissions.app_error",
  "translation": "Nieodpowiednie uprawnienia do utworzenia emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Obraz musi być mniejszy niż 1 MB."
 },
 {
  "id": "api.emoji.delete.delete_reactions.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć reakcji podczas usuwania emoji o nazwie %v"
 },
 {
  "id": "api.emoji.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Brak uprawnień do usunięcia emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.disabled.app_error",
  "translation": "Niestandardowe emoji zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.decode.app_error",
  "translation": "Nie można dekodować plik obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.read.app_error",
  "translation": "Nie można odczytać pliku obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
  "translation": "Inicjowanie tras api dla emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
  "translation": "Inicjowanie tras api dla emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.storage.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.image.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Plik musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu GIF."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1156 1157
 {
  "id": "api.file.attachments.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1158
  "translation": "Dodawanie załączników na tym serwerze jest zablokowane."
enahum's avatar
enahum committed
1159
 },
enahum's avatar
enahum committed
1160 1161
 {
  "id": "api.file.get_file.public_disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1162
  "translation": "Linki publiczne zostały wyłączone przez administratora systemu."
enahum's avatar
enahum committed
1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
 },
 {
  "id": "api.file.get_file.public_invalid.app_error",
  "translation": "Link wydaje się być niepoprawny."
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_preview.no_preview.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada podglądu"
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_thumbnail.no_thumbnail.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada miniatury"
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz przeczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.storage.app_error",
1182
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Przechowywanie plików nie jest skonfigurowane."
enahum's avatar
enahum committed
1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.disabled.app_error",
  "translation": "linki wyłączone"
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można uzyskać publicznego łącza do pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz odczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.decode.error",
  "translation": "Nie można zdekodować konfiguracji obrazka err=%v."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_jpeg.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku jpeg położenie=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_preview.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_preview.error",
  "translation": "Nie można przesłać podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_thumb.error",
  "translation": "Nie można przesłać miniatury ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine tras wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.channel.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.file_not_found.warn",
  "translation": "Nie można znaleźć pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_file_infos_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać FileInfo dla wiadomości po migracji, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_post_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.info.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.migrating_post.debug",
  "translation": "Migrowanie wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.mismatched_filename.warn",
  "translation": "Napotkano nietypową nazwę pliku podczas migracji wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, channel_id=%v, user_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.no_filenames.warn",
  "translation": "Nie można zmigrować wiadomości do użycia z FileInfo z pustym polem Filenames, post_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.not_migrating_post.debug",
  "translation": "Wiadomość została już zmigrowana do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_file_info.warn",
  "translation": "Nie można zapisać wiadomości podczas migracji wiadomości do formatu używającego FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_post.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, filename=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.team_id.app_error",
  "translation": "Nie można odnaleźć zespołu dla FileInfo, post_id=%v, filenames=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.teams.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.unexpected_filename.error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.delete_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można skasować pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.get_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.rename.app_error",
  "translation": "Nie można przenieść pliku lokalnie."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.get.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.reading_local.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.bad_parse.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Problem z parsowaniem nagłówka."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.large_image.app_error",
  "translation": "Plik większy od maksymalnego rozmiaru nie został załadowany: {{.Filename}}"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.storage.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.create_dir.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas tworzenia katalogu dla nowych plików"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.writing.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.general.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine głównych wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.attach_files.error",
  "translation": "Błąd podczas załączania pliku do wiadomości. postId=%v, fileIds=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.saving.debug",
  "translation": "Błąd podczas zapisu posta. user=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.join_team.error",
  "translation": "Nie udało się dołączy do zespołu w trakcie importu err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.joining_default.error",
  "translation": "Napotkano problem podczas dołączania do domyślnych kanałów user_id=%s, team_id=%s, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.saving.error",
  "translation": "Błąd podczas zapisu użytkownika. err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.set_email.error",
  "translation": "Nie udało się oznaczyć emaila jako zweryfikowanego err=%v"
 },
 {
  "id": "api.incoming_webhook.disabled.app_errror",
  "translation": "Przychodzące webhooki zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.ldap.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine tras LDAP API"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'license' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.expired.app_error",
  "translation": "Licencja wygasła lub jeszcze się nie rozpoczęła."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy plik licencji."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid_count.app_error",
  "translation": "Nie można policzyć wszystkich unikalnych użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'license' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.open.app_error",
  "translation": "Nie można otworzyć pliku licencji"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save.app_error",
  "translation": "Licencja nie zapisała się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save_active.app_error",
  "translation": "ID aktywnej licencji nie zapisało się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.unique_users.app_error",
  "translation": "Ta licencja zezwala na tylko {{.Users}} użytkowników, podczas gdy Twój system ma {{.Count}} unikalnych użytkowników. Unikalni użytkownicy zliczani są na podstawie adresu email. Możesz zobaczyć całkowitę liczbę użytkowników w Raporty serwisu -> Zobacz statystyki."
 },
 {
  "id": "api.license.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format licencji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.license.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine wywołań licencji API"
 },
 {
  "id": "api.license.remove_license.remove.app_error",
  "translation": "Licencja nie została poprawnie usunięta."
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_client.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_redirect.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brak lub niepoprawny redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_response.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny response_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.database.app_error",
  "translation": "server_error: Błąd w trakcie dostępu do bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.redirect_callback.app_error",
  "translation": "invalid_request: Podany redirect_uri nie pasuje do zarejestrowanego callback_url"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.missing.app_error",
  "translation": "Brakuje jednego lub kilku parametrów z response_type, client_id, lub redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Brak uprawnień do usunięcia aplikacji OAuth 2.0"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_id.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_secret.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący client_secret"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_grant.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny grant_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.credentials.app_error",
  "translation": "invalid_client: Nieprawidłowe dane uwierzytelniające klienta"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.expired_code.app_error",
  "translation": "nvalid_grant: Niepoprawny lub nieważny kod autoryzacyjny"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas dostępu do bazy"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_saving.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania klucza dostępu do bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_session.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania sesji w bazie danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_user.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas wyciągania użytkownika z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_code.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący kod"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący refresh_token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.redirect_uri.app_error",
  "translation": "invalid_request: Dostarczony parametr redirect_uri nie odpowiada parametrowi redirect_uri kodu autoryzacji"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_grant: Nieprawidłowy token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_auth_data.find.error",
  "translation": "Nie udało się odnaleźć kodu autoryzacyjnego dla code=%s"
 },
 {
  "id": "api.oauth.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine wywołań OAuth API"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1524 1525
 {
  "id": "api.oauth.invalid_state_token.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1526
  "translation": "Nieprawidłowy token statusu"
enahum's avatar
enahum committed
1527
 },
enahum's avatar
enahum committed
1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
 {
  "id": "api.oauth.regenerate_secret.app_error",
  "translation": "Nieodpowiednie uprawnienia aby odtworzyć prywany klucz aplikacji OAuth2 "
 },
 {
  "id": "api.oauth.register_oauth_app.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_session.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania sesji z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_token.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania tokenu dostępu z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.get.app_error",
  "translation": "Błąd podczas pobierania tokenu dostępu z bazy danych przed jego usunieciem"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Rejestracja użytkowników jest wyłączona."
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.expired_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wygasło"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.invalid_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wydaje się być niepoprawne."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1560 1561
 {
  "id": "api.opengraph.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1562
  "translation": "Inicjalizacja tras protokołów otwartego grafu API"
enahum's avatar
enahum committed
1563
 },
enahum's avatar
enahum committed
1564 1565
 {
  "id": "api.plugin.upload.array.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1566
  "translation": "Tablica pliku jest pusta w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1567 1568 1569
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1570
  "translation": "Nie można otworzyć pliku w żądaniu multipart/form."
enahum's avatar
enahum committed
1571 1572 1573
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.no_file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1574
  "translation": "Brakujący plik w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1575
 },
enahum's avatar
enahum committed
1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.private",
  "translation": "add them to this private channel"
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.public",
  "translation": "add them to the channel"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1584 1585
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.multiple",
enahum's avatar
enahum committed
1586
  "translation": "@{{.Usernames}} and @{{.LastUsername}} were mentioned but they are not in the channel. Would you like to {{.Phrase}}? They will have access to all message history."
enahum's avatar
enahum committed
1587 1588 1589
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.one",
enahum's avatar
enahum committed
1590
  "translation": "@{{.Username}} was mentioned but they are not in the channel. Would you like to {{.Phrase}}? They will have access to all message history."
enahum's avatar
enahum committed
1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.attach_files.error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania plików do wiadomości, post_id=%s, user_id=%s, file_ids=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.bad_filename.error",
  "translation": "Odrzucono nieprawidłową nazwę pliku, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.can_not_post_to_deleted.error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości na usuniętym kanale."
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.channel_root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy ChannelId dla parametru RootId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.last_viewed.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas aktualizowania ostatnio oglądanych, channel_id=%s, user_id=%s, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.parent_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr ParentId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr RootId"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1620 1621
 {
  "id": "api.post.create_post.town_square_read_only",
enahum's avatar
enahum committed
1622
  "translation": "Ten kanał jest tylko do odczytu. Mogą tutaj pisać tylko użytkownicy z uprawnieniami."
enahum's avatar
enahum committed
1623
 },
enahum's avatar
enahum committed
1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651
 {
  "id": "api.post.create_webhook_post.creating.app_error",
  "translation": "Błąd podczas tworzenia postu"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_flagged_post.app_error.warn",
  "translation": "Nie można usunąć preferencji oznaczonego postu podczas usuwania postu, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_post.permissions.app_error",
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_post_files.app_error.warn",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas usuwania plików z wiadomości, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_all",
  "translation": "@all zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_channel",
  "translation": "@channel zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_here",
  "translation": "@here zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1652 1653
 {
  "id": "api.post.do_action.action_id.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1654
  "translation": "Nieprawidłowe id akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1655 1656 1657
 },
 {
  "id": "api.post.do_action.action_integration.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1658
  "translation": "Błąd integracji akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1659
 },
enahum's avatar
enahum committed
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.files_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} pliki: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.get_files.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytywania plików dla wiadomości powiadomienia, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.images_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} plików: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.get_out_of_channel_mentions.regex.error",
  "translation": "Nie udało się skompilować wyrażenia regularnego @mention user_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.get_post.permissions.app_error",
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_post_events_and_forget.members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać członków kanału channel_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się utworzyć wiadomości odpowiedzi, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.event_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać żądania POST dla zdarzenia, err=%s"
 },
 {
  "id": "api.post.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras api wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.post.link_preview_disabled.app_error",
  "translation": "Podgląd linków został wyłączony przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_2_members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać 2 członków dla bezpośredniego kanału channel_id={{.ChannelId}}"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać członków kanału channel_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.save_pref.error",
  "translation": "Nie udało się zapisać bezpośrednich ustawień kanału user_id=%v other_user_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.update_pref.error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować bezpośrednich ustawień kanału user_id=%v other_user_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.notification.member_profile.warn",
  "translation": "Nie można uzyskać profilu dla członka kanału, user_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications.user_id.debug",
  "translation": "Autor wiadomości nie znajduje się w kanale dla tej wiadomości. Powiadomienie nie zostało wysłane post_id=%v channel_id=%v user_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.clear_push_notification.debug",
  "translation": "Czyszczenie aktywnych powiadomień dla %v z channel_id %v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.files.error",
  "translation": "Nie udało się odczytać plików dla wiadomości powiadomienia post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.get_teams.error",
  "translation": "Nie udało się uzyskać zespołów podczas wysyłania wiadomości między zespołami user_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.mention_subject",
  "translation": "Wspomniano o Tobie"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1746 1747
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_image_only",
enahum's avatar
enahum committed
1748
  "translation": " Wyślij jeden albo więcej plików w "
enahum's avatar
enahum committed
1749 1750 1751
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_image_only_dm",
enahum's avatar
enahum committed
1752
  "translation": " Wysłał jeden lub więcej plików w bezpośredniej wiadomości"
enahum's avatar
enahum committed
1753
 },
enahum's avatar
enahum committed
1754 1755 1756 1757 1758 1759
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_in",
  "translation": "w"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_mention",
enahum's avatar
enahum committed
1760
  "translation": " wspomniał o Tobie w "
enahum's avatar
enahum committed
1761
 },