pl.json 276 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1 2 3
[
 {
  "id": "April",
enahum's avatar
enahum committed
4
  "translation": "Kwiecień"
enahum's avatar
enahum committed
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
 },
 {
  "id": "August",
  "translation": "sierpień"
 },
 {
  "id": "December",
  "translation": "grudzień"
 },
 {
  "id": "February",
  "translation": "luty"
 },
 {
  "id": "January",
  "translation": "styczeń"
 },
 {
  "id": "July",
  "translation": "lipiec"
 },
 {
  "id": "June",
  "translation": "czerwiec"
 },
 {
  "id": "March",
  "translation": "marzec"
 },
 {
  "id": "May",
  "translation": "maj"
 },
 {
  "id": "November",
  "translation": "listopad"
 },
 {
  "id": "October",
  "translation": "październik"
 },
 {
  "id": "September",
  "translation": "wrzesień"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'Certyfikat' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.open.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
56
  "translation": "Nie można otworzyć pliku certyfikatu."
enahum's avatar
enahum committed
57 58 59 60 61 62 63
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.saving.app_error",
  "translation": "Nie można zapisać pliku certyfikatu"
 },
 {
  "id": "api.admin.file_read_error",
enahum's avatar
enahum committed
64
  "translation": "Błąd podczas odczytywania pliku dziennika."
enahum's avatar
enahum committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API administracyjnego"
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_end.warn",
enahum's avatar
enahum committed
80
  "translation": "Ukończono wznawianie połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
81 82 83
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_start.warn",
enahum's avatar
enahum committed
84
  "translation": "Próba wznowienia połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
85 86 87 88 89 90 91
 },
 {
  "id": "api.admin.remove_certificate.delete.app_error",
  "translation": "Podczas usuwania certyfikatu wystąpił błąd. Upewnij się, że istnieje plik config/{{.Filename}}."
 },
 {
  "id": "api.admin.saml.metadata.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
92
  "translation": "Wystąpił błąd podczas budowania metadanych dostawcy usługi (Service Provider Metadata)."
enahum's avatar
enahum committed
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.body",
  "translation": "<br/><br/><br/>Wygląda na to, że e-mail w Mattermost został skonfigurowany poprawnie!"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.missing_server",
  "translation": "Serwer SMTP jest wymagany."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.reenter_password",
  "translation": "Serwer SMTP, port, lub nazwa uległa zmianie. Wpisz ponownie hasło SMTP, aby przetestować połączenie."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.subject",
  "translation": "Mattermost - Testowanie ustawień e-mail"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
 {
  "id": "api.admin.test_s3.missing_s3_bucket",
  "translation": "S3 Bucket is required"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_s3.missing_s3_endpoint",
  "translation": "S3 Endpoint is required"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_s3.missing_s3_region",
  "translation": "S3 Region is required"
 },
enahum's avatar
enahum committed
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.parse.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć wieloczęściowego formularza"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.too_large.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć szablonów serwera w %v"
 },
 {
  "id": "api.api.render.error",
  "translation": "Błąd w trakcie renderowania szablonu %v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.auth.unable_to_get_user.app_error",
  "translation": "Nie udało się uzyskać użytkownika do sprawdzania uprawnień."
 },
 {
  "id": "api.brand.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie markowych tras API"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.added",
enahum's avatar
enahum committed
164
  "translation": "%v został dodany do kanału przez %v"
enahum's avatar
enahum committed
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_channel.app_error",
  "translation": "Nie udało się znaleźć kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_user.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika do dodania"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.user_adding.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika, który dodaje"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.deleted.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału, ponieważ został on usunięty z zespołu."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.type.app_error",
  "translation": "Nie można dodać użytkownika do kanału tego typu"
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_system_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
196
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
enahum's avatar
enahum committed
197 198 199
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_team_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
200
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
enahum's avatar
enahum committed
201 202 203 204 205 206 207 208 209
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_system_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_team_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
 },
enahum's avatar
enahum committed
210 211 212 213 214 215 216 217
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.private_to_public",
  "translation": "This channel has been converted to a Public Channel and can be joined by any team member."
 },
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.public_to_private",
  "translation": "This channel has been converted to a Private Channel."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
218 219 220 221 222 223 224 225
 {
  "id": "api.channel.convert_channel_to_private.default_channel_error",
  "translation": "This default channel cannot be converted into a private channel."
 },
 {
  "id": "api.channel.convert_channel_to_private.private_channel_error",
  "translation": "The channel requested to convert is already a private channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
 {
  "id": "api.channel.create_channel.direct_channel.app_error",
  "translation": "Do tworzenia kanału wiadomości bezpośrednich należy użyć usługi API createDirectChannel"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.invalid_character.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy symbol '__' w nazwie kanału dla kanału pośredniego"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.max_channel_limit.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć więcej niż {{.MaxChannelsPerTeam}} kanałów dla obecnego zespołu"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.off_topic",
  "translation": "Pogawędki"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.town_square",
  "translation": "Rynek"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_direct_channel.invalid_user.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe ID użytkownika dla bezpośredniego stworzenia kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_size.app_error",
  "translation": "Kanały wiadomości grupowych muszą zawierać co najmniej 3, ale nie więcej niż 8 użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_user.app_error",
  "translation": "Jeden z podanych użytkowników nie istnieje"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.archived",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany przez %v."
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.cannot.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_post.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować archiwalnej wiadomości %v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać archiwalnej wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.incoming_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania przychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.outgoing_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania wychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel.wrong_team.app_error",
  "translation": "Nie ma ani jednego kanału z channel_id={{.ChannelId}} dla zespołu z team_id={{.TeamId}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_counts.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać liczników kanału z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.member_limit.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć limitu członków"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channels.error",
  "translation": "Błąd w trakcie pobierania profilu użytkowników dla id=%v wymusza wylogowanie"
 },
 {
  "id": "api.channel.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.already_deleted.app_error",
  "translation": "Kanał jest już usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.post_and_forget",
  "translation": "%v dołączył do tego kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.default.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.direct.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić kanału wiadomości bezpośrednich"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.last_member.app_error",
  "translation": "Jesteś ostatnim uczestnikiem grupy, spróbuj usunąć Prywatny Kanał zamiast go opuszczać."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.left",
  "translation": "%v opuszcza kanał."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości aktualizującej wyświetlaną nazwę"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji pola DisplayName kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s aktualizuje nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości o zmianie nagłówka kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed",
  "translation": "%s usunął nagłówek kanału (był: %s)"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji nagłówka kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s zaktualizował nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to",
  "translation": "%s zmienił nagłówek kanału na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_user_add_remove_message_and_forget.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować wiadomości dołączania/opuszczania"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove.default.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika z domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednik uprawnień "
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.removed",
  "translation": "%v został usunięty z kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.unable.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.user.app_error",
  "translation": "Nie znaleziono użytkownika do usunięcia"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_user_from_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.permission.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.tried.app_error",
  "translation": "Próbowano wykonać nieprawidłową aktualizację domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
 {
  "id": "api.channel.update_channel_member_roles.scheme_role.app_error",
  "translation": "The provided role is managed by a Scheme and therefore cannot be applied directly to a Channel Member"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel_scheme.license.error",
  "translation": "License does not support updating a channel's scheme"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel_scheme.scheme_scope.error",
  "translation": "Unable to set the scheme to the channel because the supplied scheme is not a channel scheme."
 },
enahum's avatar
enahum committed
426 427 428 429
 {
  "id": "api.channel.update_last_viewed_at.get_unread_count_for_channel.error",
  "translation": "Nie można pobrać liczby nieprzeczytanych wiadomości dla użytkownika o id=%v i kanału=%v, błąd=%v"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
430 431 432 433
 {
  "id": "api.channel.update_team_member_roles.scheme_role.app_error",
  "translation": "The provided role is managed by a Scheme and therefore cannot be applied directly to a Team Member"
 },
enahum's avatar
enahum committed
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471
 {
  "id": "api.cluster.init.debug",
  "translation": "Inicjowanie klastra tras API"
 },
 {
  "id": "api.command.admin_only.app_error",
  "translation": "Integracje zostały ograniczone tylko dla administratorów."
 },
 {
  "id": "api.command.delete.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do usunięcia polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.disabled.app_error",
  "translation": "Polecenia zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.command.duplicate_trigger.app_error",
  "translation": "To słowo wyzwalacza zostało już użyte. Proszę wybrać inne słowo."
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.debug",
  "translation": "Wykonywanie cmd=%v userId=%v"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' nie powiodło się"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_empty.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło pustą odpowiedź"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_resp.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło odpowiedź {{.Status}}"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.not_found.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
472
  "translation": "Polecenie z przełącznikiem '{{.Trigger}}' nie zostało znalezione. Aby wysłać wiadomość z \"/\" naciśnij spację na początku wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.save.app_error",
  "translation": "Błąd podczas zapisywania do kanału odpowiedzi polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.start.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono wyzwalacza polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API poleceń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.desc",
  "translation": "Wyślij email z zaproszeniem do Twojego zespołu Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_off",
  "translation": "Email nie został jeszcze skonfigurowany, nie wysłano żadnych zaproszeń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.fail",
  "translation": "Napotkano błąd w trakcie wysyłania emaili z zaproszeniami"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.hint",
  "translation": "[nazwa@domena.com ...]"
 },
enahum's avatar
enahum committed
502 503
 {
  "id": "api.command.invite_people.invite_off",
enahum's avatar
enahum committed
504
  "translation": "Tworzenie użytkowników na tym serwerze jest wyłączone, żadne zaproszenie nie zostało wysłane."
enahum's avatar
enahum committed
505
 },
enahum's avatar
enahum committed
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
 {
  "id": "api.command.invite_people.name",
  "translation": "invite_people"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.no_email",
  "translation": "Proszę podać jeden lub więcej prawidłowych adresów email"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.sent",
  "translation": "Emaile z zaproszeniami zostały wysłane"
 },
 {
  "id": "api.command.regen.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do regeneracji tokenu polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.team_mismatch.app_error",
  "translation": "Nie można zaktualizować poleceń pomiędzy zespołami"
 },
 {
  "id": "api.command.update.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do zaktualizowania polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command_away.desc",
  "translation": "Zmień swój stan na \"Zaraz wracam\"."
 },
 {
  "id": "api.command_away.name",
  "translation": "nieobecny"
 },
 {
  "id": "api.command_away.success",
  "translation": "Jesteś teraz nieobecny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
542 543
 {
  "id": "api.command_channel_header.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
544
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
545 546 547
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.desc",
enahum's avatar
enahum committed
548
  "translation": "Edycja nagłówka kanału"
enahum's avatar
enahum committed
549 550 551 552 553 554 555
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
556
  "translation": "Tekst powinien być dostarczony za pomocą polecenia /header."
enahum's avatar
enahum committed
557 558 559 560 561 562 563
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.name",
  "translation": "nagłówek"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
564
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji nagłówka kanału."
enahum's avatar
enahum committed
565 566 567
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
568
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
569 570 571 572 573
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.success",
  "translation": "Nagłówek kanału zaktualizowany poprawnie"
 },
enahum's avatar
enahum committed
574 575
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
576
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
577 578 579
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.desc",
enahum's avatar
enahum committed
580
  "translation": "Edytuj cel kanału."
enahum's avatar
enahum committed
581 582 583
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
584
  "translation": "Nie można ustawiać celu prywatnych rozmów. Zamiast tego, użyj polecenia /header, aby ustawić nagłówek rozmowy."
enahum's avatar
enahum committed
585 586 587 588 589 590 591
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
592
  "translation": "Wiadomość musi zawierać komendę /purpose."
enahum's avatar
enahum committed
593 594 595
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.name",
enahum's avatar
enahum committed
596
  "translation": "cel"
enahum's avatar
enahum committed
597 598 599
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
600
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji celu kanału."
enahum's avatar
enahum committed
601 602 603 604 605 606 607
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
608
  "translation": "Błąd podczas pobierania bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
609 610 611
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.desc",
enahum's avatar
enahum committed
612
  "translation": "Zmiana nazwy kanału"
enahum's avatar
enahum committed
613 614 615
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
616
  "translation": "Nie można zmienić nazwy kanału wiadomości bezpośrednich"
enahum's avatar
enahum committed
617 618 619 620 621 622 623
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
624
  "translation": "Dla polecenia /rename musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
625 626 627
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.name",
enahum's avatar
enahum committed
628
  "translation": "zmiana nazwy"
enahum's avatar
enahum committed
629 630 631
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
632
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do zmiany nazwy kanału."
enahum's avatar
enahum committed
633
 },
enahum's avatar
enahum committed
634 635
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_long.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
636
  "translation": "Nazwa kanału musi mieć co najmniej {{.Length}} znaków"
enahum's avatar
enahum committed
637 638 639
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_short.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
640
  "translation": "Nazwa kanału musi zawierać co najmniej {{.Length}} znaki"
enahum's avatar
enahum committed
641
 },
enahum's avatar
enahum committed
642 643 644 645 646 647
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.success",
enahum's avatar
enahum committed
648
  "translation": "Nazwa kanału zaktualizowana poprawnie."
enahum's avatar
enahum committed
649 650 651
 },
 {
  "id": "api.command_code.desc",
enahum's avatar
enahum committed
652
  "translation": "Wyświetl tekst jako blok kodu."
enahum's avatar
enahum committed
653 654 655 656 657 658 659
 },
 {
  "id": "api.command_code.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_code.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
660
  "translation": "Wiadomość musi zawierać polecenie /code"
enahum's avatar
enahum committed
661 662 663 664 665
 },
 {
  "id": "api.command_code.name",
  "translation": "code"
 },
enahum's avatar
enahum committed
666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677
 {
  "id": "api.command_collapse.desc",
  "translation": "Włącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.name",
  "translation": "zwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie zwinięte"
 },
enahum's avatar
enahum committed
678 679
 {
  "id": "api.command_dnd.desc",
enahum's avatar
enahum committed
680
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" wyłącza powiadomienia desktopowe oraz mobilne powiadomienia push."
enahum's avatar
enahum committed
681 682 683
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.disabled",
enahum's avatar
enahum committed
684
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest wyłączony."
enahum's avatar
enahum committed
685 686 687
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.error",
enahum's avatar
enahum committed
688
  "translation": "Nie można odczytać statusu użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
689 690 691 692 693 694 695
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.name",
  "translation": "dnd"
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.success",
enahum's avatar
enahum committed
696
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest włączony. Nie będziesz otrzymywać powiadomień na komputerze ani powiadomień push na urządzeniach mobilnych do czasu jego wyłączenia."
enahum's avatar
enahum committed
697
 },
enahum's avatar
enahum committed
698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741
 {
  "id": "api.command_echo.create.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości /echo, błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.delay.app_error",
  "translation": "Opóźnienia muszą wynosić mniej niż 10000 sekund"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.desc",
  "translation": "Odpowiada z twojego konta tym samym tekstem"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.high_volume.app_error",
  "translation": "Duża liczba żądań echa, nie można przetworzyć żądania"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.hint",
  "translation": "'message' [opóźnienie w sekundach]"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.message.app_error",
  "translation": "Dla polecenia /echo musi zostać podana wiadomość."
 },
 {
  "id": "api.command_echo.name",
  "translation": "echo"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.desc",
  "translation": "Wyłącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.name",
  "translation": "rozwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie rozwinięte"
 },
 {
  "id": "api.command_expand_collapse.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas rozwijania podglądów"
 },
enahum's avatar
enahum committed
742 743
 {
  "id": "api.command_groupmsg.desc",
enahum's avatar
enahum committed
744
  "translation": "Wysyła wiadomość grupową do wybranych użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
745 746 747
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
748
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
749 750 751
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.group_fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
752
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości grupowej."
enahum's avatar
enahum committed
753 754 755
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.hint",
enahum's avatar
enahum committed
756
  "translation": "@[username1],@[username2] 'wiadomość'"
enahum's avatar
enahum committed
757 758 759 760
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_user.app_error",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
761 762
   "one": "Nie można znaleźć użytkownika: {{.Users}}",
   "other": "Nie można znaleźć użytkowników: {{.Users}}"
enahum's avatar
enahum committed
763 764 765 766
  }
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
767
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika: %s"
enahum's avatar
enahum committed
768 769 770 771 772 773 774
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas generowania listy użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.max_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
775
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do maksymalnie {{.MaxUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
776 777 778
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.min_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
779
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do minimum {{.MinUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.success",
enahum's avatar
enahum committed
791
  "translation": "Odbiorcy wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
792
 },
enahum's avatar
enahum committed
793 794
 {
  "id": "api.command_help.desc",
enahum's avatar
enahum committed
795
  "translation": "Otwórz stronę pomocy Mattermost"
enahum's avatar
enahum committed
796 797 798
 },
 {
  "id": "api.command_help.name",
enahum's avatar
enahum committed
799
  "translation": "pomoc"
enahum's avatar
enahum committed
800
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
 {
  "id": "api.command_invite.channel.app_error",
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.channel.error",
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.desc",
  "translation": "Invite a user to a channel"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.directchannel.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć kogoś z kanału prywatnej wiadomości."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.hint",
  "translation": "@[username] ~[channel]"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.missing_message.app_error",
  "translation": "Missing Username and Channel."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.missing_user.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.name",
  "translation": "invite"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.permission.app_error",
  "translation": "You don't have enough permissions to add {{.User}} in {{.Channel}}."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
841 842 843 844
 {
  "id": "api.command_invite.private_channel.app_error",
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the channel handle to identify channels."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
845 846 847 848 849 850 851 852
 {
  "id": "api.command_invite.success",
  "translation": "{{.User}} added to {{.Channel}} channel."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.user_already_in_channel.app_error",
  "translation": "{{.User}} is already in the channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
853 854 855 856 857 858 859 860 861 862
 {
  "id": "api.command_join.desc",
  "translation": "Dołącz do otwartego kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_join.hint",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
863
  "translation": "~[channel]"
enahum's avatar
enahum committed
864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
 },
 {
  "id": "api.command_join.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas listowania kanałów."
 },
 {
  "id": "api.command_join.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.name",
  "translation": "dołącz"
 },
 {
  "id": "api.command_join.success",
  "translation": "Dołączono do kanału."
 },
enahum's avatar
enahum committed
881 882 883 884
 {
  "id": "api.command_kick.name",
  "translation": "kick"
 },
enahum's avatar
enahum committed
885 886
 {
  "id": "api.command_leave.desc",
enahum's avatar
enahum committed
887
  "translation": "Opuść bieżący kanał"
enahum's avatar
enahum committed
888 889 890
 },
 {
  "id": "api.command_leave.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
891
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wychodzenia z kanału."
enahum's avatar
enahum committed
892 893 894
 },
 {
  "id": "api.command_leave.list.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
895
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wyświetlania kanałów."
enahum's avatar
enahum committed
896 897 898 899 900 901 902
 },
 {
  "id": "api.command_leave.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.name",
enahum's avatar
enahum committed
903
  "translation": "opuść"
enahum's avatar
enahum committed
904 905 906
 },
 {
  "id": "api.command_leave.success",
enahum's avatar
enahum committed
907
  "translation": "Opuścił kanał."
enahum's avatar
enahum committed
908
 },
enahum's avatar
enahum committed
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
 {
  "id": "api.command_logout.desc",
  "translation": "Wyloguj się z Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.fail_message",
  "translation": "Nie udało się wylogować"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.name",
  "translation": "wyloguj się"
 },
 {
  "id": "api.command_me.desc",
  "translation": "Wykonaj akcję"
 },
 {
  "id": "api.command_me.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_me.name",
  "translation": "ja"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.desc",
  "translation": "Wyślij wiadomość bezpośrednią do użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.dm_fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości bezpośredniej."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.hint",
  "translation": "@[username] 'message'"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas generowania listy użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.success",
  "translation": "Odbiorca wiadomości."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
965 966 967 968 969 970
 {
  "id": "api.command_mute.desc",
  "translation": "Turns off desktop, email and push notifications for the current channel or the [channel] specified."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
971
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
972 973 974
 },
 {
  "id": "api.command_mute.hint",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
975
  "translation": "~[channel]"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
976 977 978 979 980
 },
 {
  "id": "api.command_mute.name",
  "translation": "mute"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
981 982 983 984 985 986 987 988
 {
  "id": "api.command_mute.no_channel.error",
  "translation": "Could not find the specified channel. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.not_member.error",
  "translation": "Could not mute channel {{.Channel}} as you are not a member."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004
 {
  "id": "api.command_mute.success_mute",
  "translation": "You will not receive notifications for {{.Channel}} until channel mute is turned off."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_mute_direct_msg",
  "translation": "You will not receive notifications for this channel until channel mute is turned off."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_unmute",
  "translation": "{{.Channel}} is no longer muted."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_unmute_direct_msg",
  "translation": "This channel is no longer muted."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
 {
  "id": "api.command_offline.desc",
  "translation": "Ustaw status niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.name",
  "translation": "offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.success",
  "translation": "Jesteś teraz niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.desc",
  "translation": "Zmień swój status na Dostępny."
 },
 {
  "id": "api.command_online.name",
  "translation": "dostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.success",
  "translation": "Jesteś teraz dostępny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1029 1030
 {
  "id": "api.command_open.name",
enahum's avatar
enahum committed
1031
  "translation": "otwórz"
enahum's avatar
enahum committed
1032
 },
enahum's avatar
enahum committed
1033 1034
 {
  "id": "api.command_remove.desc",
enahum's avatar
enahum committed
1035
  "translation": "Usuń członka z kanału"
enahum's avatar
enahum committed
1036 1037 1038
 },
 {
  "id": "api.command_remove.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1039
  "translation": "Nie można usunąć kogoś z kanału prywatnej wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
 },
 {
  "id": "api.command_remove.hint",
  "translation": "@[username]"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1047
  "translation": "Dla polecenia /remove lub /kick musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054
 },
 {
  "id": "api.command_remove.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.name",
enahum's avatar
enahum committed
1055
  "translation": "usuń"
enahum's avatar
enahum committed
1056 1057 1058
 },
 {
  "id": "api.command_remove.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1059
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do usunięcia członka."
enahum's avatar
enahum committed
1060 1061 1062
 },
 {
  "id": "api.command_remove.user_not_in_channel",
enahum's avatar
enahum committed
1063
  "translation": "{{.Username}} nie jest członkiem tego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
1064
 },
enahum's avatar
enahum committed
1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
 {
  "id": "api.command_search.desc",
  "translation": "Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach"
 },
 {
  "id": "api.command_search.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_search.name",
enahum's avatar
enahum committed
1075
  "translation": "szukaj"
enahum's avatar
enahum committed
1076 1077 1078 1079 1080
 },
 {
  "id": "api.command_search.unsupported.app_error",
  "translation": "Polecenie wyszukiwania nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1081 1082
 {
  "id": "api.command_settings.desc",
enahum's avatar
enahum committed
1083
  "translation": "Otwórz dialog ustawień konta"
enahum's avatar
enahum committed
1084 1085 1086
 },
 {
  "id": "api.command_settings.name",
enahum's avatar
enahum committed
1087
  "translation": "ustawienia"
enahum's avatar
enahum committed
1088 1089 1090
 },
 {
  "id": "api.command_settings.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1091
  "translation": "Komenda ustawień nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
1092
 },
enahum's avatar
enahum committed
1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
 {
  "id": "api.command_shortcuts.desc",
  "translation": "Wyświetl listę skrótów klawiaturowych"
 },
 {
  "id": "api.command_shortcuts.name",
  "translation": "skróty"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1101
 {
enahum's avatar
enahum committed
1102
  "id": "api.command_shortcuts.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1103
  "translation": "Polecenie skrótu nie jest wspierane na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.desc",
  "translation": "Dodaje ¯\\_(ツ)_/¯ do wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.name",
  "translation": "wzruszenie ramionami"
 },
 {
  "id": "api.compliance.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie spełnionych tras API"
 },
 {
  "id": "api.config.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format konfiguracji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.context.404.app_error",
  "translation": "Przepraszamy, nie odnaleziono strony."
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_body_param.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe lub brakujące {{.Name}} w ciele zapytania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr {{.Name}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_session.error",
  "translation": "Nieprawidłowa sesja err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_team_url.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1143
  "translation": "Otwarto niepoprawny adres URL zespołu. Adres URL zespołu nie powinien być używany w funkcjach API, ani tych niezależnych od zespołu"
enahum's avatar
enahum committed
1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_token.error",
  "translation": "Nieprawidłowy identyfikator sesji={{.Token}}, err={{.Error}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_url_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy lub brak {{.Nazwa}} parametr w adresie URL żądania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalidate_all_caches",
  "translation": "Wszystkie pamięci podręczne są czyszczone"
 },
 {
  "id": "api.context.last_activity_at.error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować pola LastActivityAt dla user_id=%v i session_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.log.error",
  "translation": "%v:%v code=%v rid=%v uid=%v ip=%v %v [szczegóły: %v]"
 },
 {
  "id": "api.context.mfa_required.app_error",
  "translation": "Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest wymagane na tym serwerze."
 },
 {
  "id": "api.context.missing_teamid.app_error",
  "translation": "Brak identyfikatora zespołu"
 },
 {
  "id": "api.context.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.context.session_expired.app_error",
  "translation": "Niepoprawna sesja, proszę zalogować się ponownie."
 },
 {
  "id": "api.context.system_permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień (system)"
 },
 {
  "id": "api.context.token_provided.app_error",
  "translation": "Sesja nie jest typu OAuth ale _query string_ zawiera token"
 },
 {
  "id": "api.context.unknown.app_error",
  "translation": "Wystąpił nieznany błąd. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1193 1194 1195 1196
 {
  "id": "api.context.v3_disabled.app_error",
  "translation": "API w wersji 3 zostało wyłączone na tym serwerze. Użyj API w wersji 4. Odwiedź https://api.mattermost.com w celu uzyskania szczegółowych informacji."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214
 {
  "id": "api.deprecated.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie przestarzałych tras API"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.channel_full.app_error",
  "translation": "Kanał odbierania automatycznych maili jest zapełniony. Proszę zwiększyć EmailBatchingBufferSize."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.disabled.app_error",
  "translation": "Masowa wysyłka maili została wyłączona przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.check_pending_emails.finished_running",
  "translation": "Zadanie wysyłania emaili zakończyło się. %v użytkowników wciąż oczekuje na powiadomienia."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1215
  "translation": "Nie można znaleźć kanału wiadomości dla masowych powiadomień e-mail."
enahum's avatar
enahum committed
1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.date",
  "translation": "{{.Hour}}:{{.Minute}} {{.Timezone}}, {{.Month}} {{.Day}}"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.direct_message",
enahum's avatar
enahum committed
1223
  "translation": "Wiadomość bezpośrednia od "
enahum's avatar
enahum committed
1224 1225 1226
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.go_to_post",
enahum's avatar
enahum committed
1227
  "translation": "Do wiadomości"
enahum's avatar
enahum committed
1228 1229 1230
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.group_message",
enahum's avatar
enahum committed
1231
  "translation": "Wiadomość grupowa od "
enahum's avatar
enahum committed
1232 1233 1234
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.notification",
enahum's avatar
enahum committed
1235
  "translation": "Powiadomienie od "
enahum's avatar
enahum committed
1236 1237 1238
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.sender.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1239
  "translation": "Nie można znaleźć nadawcy wiadomości dla masowych powiadomień e-mail"
enahum's avatar
enahum committed
1240 1241 1242 1243
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.body_text",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
1244 1245
   "one": "Masz nowe powiadomienie.",
   "other": "Masz {{.Count}} nowe powiadomienia."
enahum's avatar
enahum committed
1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.preferences.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć preferencji wyświetlania odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać powiadomień email do %v: %v"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.subject",
  "translation": {
   "one": "Nowe powiadomienie [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}",
   "other": "Nowe powiadomienia [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.user.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.start.starting",
  "translation": "Rozpoczynanie masowej wysyłki email. Sprawdzanie oczekujących emaili co %v sekund."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.duplicate.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Inne emoji o tej samej nazwie już istnieje."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.parse.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Nie rozpoznano żądania."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.permissions.app_error",
  "translation": "Nieodpowiednie uprawnienia do utworzenia emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Obraz musi być mniejszy niż 1 MB."
 },
 {
  "id": "api.emoji.delete.delete_reactions.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć reakcji podczas usuwania emoji o nazwie %v"
 },
 {
  "id": "api.emoji.disabled.app_error",
  "translation": "Niestandardowe emoji zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.decode.app_error",
  "translation": "Nie można dekodować plik obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.read.app_error",
  "translation": "Nie można odczytać pliku obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1305
  "translation": "Inicjowanie tras API dla emoji"
enahum's avatar
enahum committed
1306 1307 1308
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1309
  "translation": "Inicjowanie tras API dla emoji"
enahum's avatar
enahum committed
1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
 },
 {
  "id": "api.emoji.storage.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.image.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Plik musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu GIF."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1335 1336
 {
  "id": "api.file.attachments.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1337
  "translation": "Dodawanie załączników na tym serwerze jest zablokowane."
enahum's avatar
enahum committed
1338
 },
enahum's avatar
enahum committed
1339 1340
 {
  "id": "api.file.get_file.public_disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1341
  "translation": "Linki publiczne zostały wyłączone przez administratora systemu."
enahum's avatar
enahum committed
1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
 },
 {
  "id": "api.file.get_file.public_invalid.app_error",
  "translation": "Link wydaje się być niepoprawny."
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_preview.no_preview.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada podglądu"
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_thumbnail.no_thumbnail.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada miniatury"
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz przeczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.storage.app_error",
1361
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Przechowywanie plików nie jest skonfigurowane."
enahum's avatar
enahum committed
1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.disabled.app_error",
  "translation": "linki wyłączone"
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można uzyskać publicznego łącza do pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz odczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.decode.error",
  "translation": "Nie można zdekodować konfiguracji obrazka err=%v."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_jpeg.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku jpeg położenie=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_preview.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_preview.error",
  "translation": "Nie można przesłać podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_thumb.error",
  "translation": "Nie można przesłać miniatury ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine tras wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.channel.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.file_not_found.warn",
  "translation": "Nie można znaleźć pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_file_infos_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać FileInfo dla wiadomości po migracji, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_post_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.info.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.migrating_post.debug",
  "translation": "Migrowanie wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.mismatched_filename.warn",
  "translation": "Napotkano nietypową nazwę pliku podczas migracji wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, channel_id=%v, user_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.no_filenames.warn",
  "translation": "Nie można zmigrować wiadomości do użycia z FileInfo z pustym polem Filenames, post_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.not_migrating_post.debug",
  "translation": "Wiadomość została już zmigrowana do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_file_info.warn",
  "translation": "Nie można zapisać wiadomości podczas migracji wiadomości do formatu używającego FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_post.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, filename=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.team_id.app_error",
  "translation": "Nie można odnaleźć zespołu dla FileInfo, post_id=%v, filenames=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.teams.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.unexpected_filename.error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1463 1464
 {
  "id": "api.file.move_file.copy_within_s3.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1465
  "translation": "Nie można skopiować pliku w S3."
enahum's avatar
enahum committed
1466
 },
enahum's avatar
enahum committed
1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494
 {
  "id": "api.file.move_file.delete_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można skasować pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.get_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.rename.app_error",
  "translation": "Nie można przenieść pliku lokalnie."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.get.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.reading_local.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.bad_parse.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Problem z parsowaniem nagłówka."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1495 1496 1497 1498
 {
  "id": "api.file.upload_file.incorrect_number_of_files.app_error",
  "translation": "Unable to upload files. Incorrect number of files specified."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555
 {
  "id": "api.file.upload_file.large_image.app_error",
  "translation": "Plik większy od maksymalnego rozmiaru nie został załadowany: {{.Filename}}"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.storage.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.create_dir.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas tworzenia katalogu dla nowych plików"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.writing.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.general.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine głównych wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.attach_files.error",
  "translation": "Błąd podczas załączania pliku do wiadomości. postId=%v, fileIds=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.saving.debug",
  "translation": "Błąd podczas zapisu posta. user=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.join_team.error",
  "translation": "Nie udało się dołączy do zespołu w trakcie importu err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.joining_default.error",
  "translation": "Napotkano problem podczas dołączania do domyślnych kanałów user_id=%s, team_id=%s, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.saving.error",
  "translation": "Błąd podczas zapisu użytkownika. err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.set_email.error",
  "translation": "Nie udało się oznaczyć emaila jako zweryfikowanego err=%v"
 },
 {
enahum's avatar
enahum committed
1556
  "id": "api.incoming_webhook.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1557 1558
  "translation": "Przychodzące webhooki zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1559 1560
 {
  "id": "api.incoming_webhook.invalid_username.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1561
  "translation": "Niepoprawna nazwa użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
1562
 },
enahum's avatar
enahum committed
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624