pl.json 225 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1 2
[
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
3
  "id": "actiance.export.marshalToXml.appError",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
4
  "translation": "Unable to convert export to XML."
enahum's avatar
enahum committed
5 6
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
7
  "id": "api.admin.add_certificate.array.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
8
  "translation": "Brak pliku w polu 'Certyfikat' w żądaniu"
enahum's avatar
enahum committed
9 10 11 12 13 14 15
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'Certyfikat' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.open.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
16
  "translation": "Nie można otworzyć pliku certyfikatu."
enahum's avatar
enahum committed
17 18 19 20 21 22 23
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.saving.app_error",
  "translation": "Nie można zapisać pliku certyfikatu"
 },
 {
  "id": "api.admin.file_read_error",
enahum's avatar
enahum committed
24
  "translation": "Błąd podczas odczytywania pliku dziennika."
enahum's avatar
enahum committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.remove_certificate.delete.app_error",
  "translation": "Podczas usuwania certyfikatu wystąpił błąd. Upewnij się, że istnieje plik config/{{.Filename}}."
 },
 {
  "id": "api.admin.saml.metadata.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
36
  "translation": "Wystąpił błąd podczas budowania metadanych dostawcy usługi (Service Provider Metadata)."
enahum's avatar
enahum committed
37
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
38 39
 {
  "id": "api.admin.saml.not_available.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
40
  "translation": "Użycie SAML 2.0 nie zostało skonfigurowane lub nie jest wspierane na tym serwerze."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
41
 },
enahum's avatar
enahum committed
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 {
  "id": "api.admin.test_email.body",
  "translation": "<br/><br/><br/>Wygląda na to, że e-mail w Mattermost został skonfigurowany poprawnie!"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.missing_server",
  "translation": "Serwer SMTP jest wymagany."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.reenter_password",
  "translation": "Serwer SMTP, port, lub nazwa uległa zmianie. Wpisz ponownie hasło SMTP, aby przetestować połączenie."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.subject",
  "translation": "Mattermost - Testowanie ustawień e-mail"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
58 59 60 61
 {
  "id": "api.admin.test_s3.missing_s3_bucket",
  "translation": "S3 Bucket is required"
 },
enahum's avatar
enahum committed
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.parse.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć wieloczęściowego formularza"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.too_large.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.added",
enahum's avatar
enahum committed
84
  "translation": "%v został dodany do kanału przez %v"
enahum's avatar
enahum committed
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.deleted.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału, ponieważ został on usunięty z zespołu."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.type.app_error",
  "translation": "Nie można dodać użytkownika do kanału tego typu"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
98 99 100 101 102 103 104 105
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.private_to_public",
  "translation": "This channel has been converted to a Public Channel and can be joined by any team member."
 },
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.public_to_private",
  "translation": "This channel has been converted to a Private Channel."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
106 107 108 109 110 111 112 113
 {
  "id": "api.channel.convert_channel_to_private.default_channel_error",
  "translation": "This default channel cannot be converted into a private channel."
 },
 {
  "id": "api.channel.convert_channel_to_private.private_channel_error",
  "translation": "The channel requested to convert is already a private channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 {
  "id": "api.channel.create_channel.direct_channel.app_error",
  "translation": "Do tworzenia kanału wiadomości bezpośrednich należy użyć usługi API createDirectChannel"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.invalid_character.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy symbol '__' w nazwie kanału dla kanału pośredniego"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.max_channel_limit.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć więcej niż {{.MaxChannelsPerTeam}} kanałów dla obecnego zespołu"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.off_topic",
  "translation": "Pogawędki"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.town_square",
  "translation": "Rynek"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_direct_channel.invalid_user.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe ID użytkownika dla bezpośredniego stworzenia kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_size.app_error",
  "translation": "Kanały wiadomości grupowych muszą zawierać co najmniej 3, ale nie więcej niż 8 użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_user.app_error",
  "translation": "Jeden z podanych użytkowników nie istnieje"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.archived",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany przez %v."
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.cannot.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
158 159
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.type.invalid",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
160
  "translation": "Unable to delete direct or group message channels"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
161
 },
enahum's avatar
enahum committed
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
 {
  "id": "api.channel.join_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.post_and_forget",
  "translation": "%v dołączył do tego kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.default.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.direct.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić kanału wiadomości bezpośrednich"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.last_member.app_error",
  "translation": "Jesteś ostatnim uczestnikiem grupy, spróbuj usunąć Prywatny Kanał zamiast go opuszczać."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.left",
  "translation": "%v opuszcza kanał."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
186 187 188 189
 {
  "id": "api.channel.patch_update_channel.forbidden.app_error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować tytułu bezpośredniego kanału"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
190 191
 {
  "id": "api.channel.post_channel_privacy_message.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
192
  "translation": "Failed to post channel privacy update message."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
193
 },
enahum's avatar
enahum committed
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości aktualizującej wyświetlaną nazwę"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji pola DisplayName kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s aktualizuje nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości o zmianie nagłówka kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed",
  "translation": "%s usunął nagłówek kanału (był: %s)"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji nagłówka kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s zaktualizował nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to",
  "translation": "%s zmienił nagłówek kanału na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_user_add_remove_message_and_forget.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować wiadomości dołączania/opuszczania"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove.default.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika z domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
235
  "id": "api.channel.remove_channel_member.type.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
236
  "translation": "Unable to remove user from a channel."
enahum's avatar
enahum committed
237 238
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
239 240
  "id": "api.channel.remove_member.removed",
  "translation": "%v został usunięty z kanału."
enahum's avatar
enahum committed
241 242 243 244 245 246 247 248 249
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.tried.app_error",
  "translation": "Próbowano wykonać nieprawidłową aktualizację domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
250 251 252 253 254 255
 {
  "id": "api.channel.update_channel_member_roles.scheme_role.app_error",
  "translation": "The provided role is managed by a Scheme and therefore cannot be applied directly to a Channel Member"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel_scheme.license.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
256
  "translation": "Your license does not support updating a channel's scheme"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
257 258 259 260 261 262 263 264 265
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel_scheme.scheme_scope.error",
  "translation": "Unable to set the scheme to the channel because the supplied scheme is not a channel scheme."
 },
 {
  "id": "api.channel.update_team_member_roles.scheme_role.app_error",
  "translation": "The provided role is managed by a Scheme and therefore cannot be applied directly to a Team Member"
 },
enahum's avatar
enahum committed
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
 {
  "id": "api.command.admin_only.app_error",
  "translation": "Integracje zostały ograniczone tylko dla administratorów."
 },
 {
  "id": "api.command.disabled.app_error",
  "translation": "Polecenia zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.command.duplicate_trigger.app_error",
  "translation": "To słowo wyzwalacza zostało już użyte. Proszę wybrać inne słowo."
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.debug",
  "translation": "Wykonywanie cmd=%v userId=%v"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' nie powiodło się"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_empty.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło pustą odpowiedź"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_resp.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło odpowiedź {{.Status}}"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.not_found.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
296
  "translation": "Polecenie z przełącznikiem '{{.Trigger}}' nie zostało znalezione. Aby wysłać wiadomość z \"/\" naciśnij spację na początku wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
297 298 299 300 301 302 303 304 305
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.start.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono wyzwalacza polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.desc",
  "translation": "Wyślij email z zaproszeniem do Twojego zespołu Mattermost"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
306 307 308 309
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_invitations_off",
  "translation": "Email invitations are disabled, no invite(s) sent"
 },
enahum's avatar
enahum committed
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_off",
  "translation": "Email nie został jeszcze skonfigurowany, nie wysłano żadnych zaproszeń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.fail",
  "translation": "Napotkano błąd w trakcie wysyłania emaili z zaproszeniami"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.hint",
  "translation": "[nazwa@domena.com ...]"
 },
enahum's avatar
enahum committed
322 323
 {
  "id": "api.command.invite_people.invite_off",
enahum's avatar
enahum committed
324
  "translation": "Tworzenie użytkowników na tym serwerze jest wyłączone, żadne zaproszenie nie zostało wysłane."
enahum's avatar
enahum committed
325
 },
enahum's avatar
enahum committed
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
 {
  "id": "api.command.invite_people.name",
  "translation": "invite_people"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.no_email",
  "translation": "Proszę podać jeden lub więcej prawidłowych adresów email"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.sent",
  "translation": "Emaile z zaproszeniami zostały wysłane"
 },
 {
  "id": "api.command.team_mismatch.app_error",
  "translation": "Nie można zaktualizować poleceń pomiędzy zespołami"
 },
 {
  "id": "api.command_away.desc",
  "translation": "Zmień swój stan na \"Zaraz wracam\"."
 },
 {
  "id": "api.command_away.name",
  "translation": "nieobecny"
 },
 {
  "id": "api.command_away.success",
  "translation": "Jesteś teraz nieobecny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
354 355
 {
  "id": "api.command_channel_header.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
356
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
357 358 359
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.desc",
enahum's avatar
enahum committed
360
  "translation": "Edycja nagłówka kanału"
enahum's avatar
enahum committed
361 362 363 364 365 366 367
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
368
  "translation": "Tekst powinien być dostarczony za pomocą polecenia /header."
enahum's avatar
enahum committed
369 370 371 372 373 374 375
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.name",
  "translation": "nagłówek"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
376
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji nagłówka kanału."
enahum's avatar
enahum committed
377 378 379
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
380
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
381
 },
enahum's avatar
enahum committed
382 383
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
384
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
385 386 387
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.desc",
enahum's avatar
enahum committed
388
  "translation": "Edytuj cel kanału."
enahum's avatar
enahum committed
389 390 391
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
392
  "translation": "Nie można ustawiać celu prywatnych rozmów. Zamiast tego, użyj polecenia /header, aby ustawić nagłówek rozmowy."
enahum's avatar
enahum committed
393 394 395 396 397 398 399
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
400
  "translation": "Wiadomość musi zawierać komendę /purpose."
enahum's avatar
enahum committed
401 402 403
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.name",
enahum's avatar
enahum committed
404
  "translation": "cel"
enahum's avatar
enahum committed
405 406 407
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
408
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji celu kanału."
enahum's avatar
enahum committed
409 410 411 412 413 414 415
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
416
  "translation": "Błąd podczas pobierania bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
417 418 419
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.desc",
enahum's avatar
enahum committed
420
  "translation": "Zmiana nazwy kanału"
enahum's avatar
enahum committed
421 422 423
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
424
  "translation": "Nie można zmienić nazwy kanału wiadomości bezpośrednich"
enahum's avatar
enahum committed
425 426 427 428 429 430 431
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
432
  "translation": "Dla polecenia /rename musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
433 434 435
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.name",
enahum's avatar
enahum committed
436
  "translation": "zmiana nazwy"
enahum's avatar
enahum committed
437 438 439
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
440
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do zmiany nazwy kanału."
enahum's avatar
enahum committed
441
 },
enahum's avatar
enahum committed
442 443
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_long.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
444
  "translation": "Nazwa kanału musi mieć co najmniej {{.Length}} znaków"
enahum's avatar
enahum committed
445 446 447
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_short.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
448
  "translation": "Nazwa kanału musi zawierać co najmniej {{.Length}} znaki"
enahum's avatar
enahum committed
449
 },
enahum's avatar
enahum committed
450 451 452 453 454 455
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_code.desc",
enahum's avatar
enahum committed
456
  "translation": "Wyświetl tekst jako blok kodu."
enahum's avatar
enahum committed
457 458 459 460 461 462 463
 },
 {
  "id": "api.command_code.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_code.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
464
  "translation": "Wiadomość musi zawierać polecenie /code"
enahum's avatar
enahum committed
465 466 467 468 469
 },
 {
  "id": "api.command_code.name",
  "translation": "code"
 },
enahum's avatar
enahum committed
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
 {
  "id": "api.command_collapse.desc",
  "translation": "Włącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.name",
  "translation": "zwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie zwinięte"
 },
enahum's avatar
enahum committed
482 483
 {
  "id": "api.command_dnd.desc",
enahum's avatar
enahum committed
484
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" wyłącza powiadomienia desktopowe oraz mobilne powiadomienia push."
enahum's avatar
enahum committed
485 486 487
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.disabled",
enahum's avatar
enahum committed
488
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest wyłączony."
enahum's avatar
enahum committed
489 490 491
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.error",
enahum's avatar
enahum committed
492
  "translation": "Nie można odczytać statusu użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
493 494 495 496 497 498 499
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.name",
  "translation": "dnd"
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.success",
enahum's avatar
enahum committed
500
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest włączony. Nie będziesz otrzymywać powiadomień na komputerze ani powiadomień push na urządzeniach mobilnych do czasu jego wyłączenia."
enahum's avatar
enahum committed
501
 },
enahum's avatar
enahum committed
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
 {
  "id": "api.command_echo.delay.app_error",
  "translation": "Opóźnienia muszą wynosić mniej niż 10000 sekund"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.desc",
  "translation": "Odpowiada z twojego konta tym samym tekstem"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.high_volume.app_error",
  "translation": "Duża liczba żądań echa, nie można przetworzyć żądania"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.hint",
  "translation": "'message' [opóźnienie w sekundach]"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.message.app_error",
  "translation": "Dla polecenia /echo musi zostać podana wiadomość."
 },
 {
  "id": "api.command_echo.name",
  "translation": "echo"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.desc",
  "translation": "Wyłącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.name",
  "translation": "rozwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie rozwinięte"
 },
 {
  "id": "api.command_expand_collapse.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas rozwijania podglądów"
 },
enahum's avatar
enahum committed
542 543
 {
  "id": "api.command_groupmsg.desc",
enahum's avatar
enahum committed
544
  "translation": "Wysyła wiadomość grupową do wybranych użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
545 546 547
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
548
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
549 550 551
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.group_fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
552
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości grupowej."
enahum's avatar
enahum committed
553 554 555
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.hint",
enahum's avatar
enahum committed
556
  "translation": "@[username1],@[username2] 'wiadomość'"
enahum's avatar
enahum committed
557 558 559 560
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_user.app_error",
  "translation": {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
561 562
   "one": "Unable to find the user: {{.Users}}",
   "other": "Unable to find the users: {{.Users}}"
enahum's avatar
enahum committed
563 564 565 566
  }
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.max_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
567
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do maksymalnie {{.MaxUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
568 569 570
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.min_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
571
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do minimum {{.MinUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
572 573 574 575 576
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
577 578 579 580
 {
  "id": "api.command_groupmsg.permission.app_error",
  "translation": "You don't have the appropriate permissions to create a new group message."
 },
enahum's avatar
enahum committed
581 582
 {
  "id": "api.command_help.desc",
enahum's avatar
enahum committed
583
  "translation": "Otwórz stronę pomocy Mattermost"
enahum's avatar
enahum committed
584 585 586
 },
 {
  "id": "api.command_help.name",
enahum's avatar
enahum committed
587
  "translation": "pomoc"
enahum's avatar
enahum committed
588
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
 {
  "id": "api.command_invite.channel.app_error",
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.channel.error",
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.desc",
  "translation": "Invite a user to a channel"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.directchannel.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć kogoś z kanału prywatnej wiadomości."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.hint",
  "translation": "@[username] ~[channel]"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.missing_message.app_error",
  "translation": "Missing Username and Channel."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.missing_user.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
619
  "translation": "Nie udało się skasować reakcji"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
620 621 622 623 624 625 626 627 628
 },
 {
  "id": "api.command_invite.name",
  "translation": "invite"
 },
 {
  "id": "api.command_invite.permission.app_error",
  "translation": "You don't have enough permissions to add {{.User}} in {{.Channel}}."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
629 630 631 632
 {
  "id": "api.command_invite.private_channel.app_error",
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the channel handle to identify channels."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
633 634 635 636 637 638 639 640
 {
  "id": "api.command_invite.success",
  "translation": "{{.User}} added to {{.Channel}} channel."
 },
 {
  "id": "api.command_invite.user_already_in_channel.app_error",
  "translation": "{{.User}} is already in the channel."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
641 642 643 644
 {
  "id": "api.command_invite_people.permission.app_error",
  "translation": "You don't have permission to invite new users to this server."
 },
enahum's avatar
enahum committed
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
 {
  "id": "api.command_join.desc",
  "translation": "Dołącz do otwartego kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_join.hint",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
655
  "translation": "~[channel]"
enahum's avatar
enahum committed
656 657 658 659 660 661 662
 },
 {
  "id": "api.command_join.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas listowania kanałów."
 },
 {
  "id": "api.command_join.missing.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
663
  "translation": "Nie udało się skasować reakcji"
enahum's avatar
enahum committed
664 665 666 667 668
 },
 {
  "id": "api.command_join.name",
  "translation": "dołącz"
 },
enahum's avatar
enahum committed
669 670 671 672
 {
  "id": "api.command_kick.name",
  "translation": "kick"
 },
enahum's avatar
enahum committed
673 674
 {
  "id": "api.command_leave.desc",
enahum's avatar
enahum committed
675
  "translation": "Opuść bieżący kanał"
enahum's avatar
enahum committed
676 677 678
 },
 {
  "id": "api.command_leave.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
679
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wychodzenia z kanału."
enahum's avatar
enahum committed
680 681 682
 },
 {
  "id": "api.command_leave.name",
enahum's avatar
enahum committed
683
  "translation": "opuść"
enahum's avatar
enahum committed
684 685 686
 },
 {
  "id": "api.command_leave.success",
enahum's avatar
enahum committed
687
  "translation": "Opuścił kanał."
enahum's avatar
enahum committed
688
 },
enahum's avatar
enahum committed
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
 {
  "id": "api.command_logout.desc",
  "translation": "Wyloguj się z Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.fail_message",
  "translation": "Nie udało się wylogować"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.name",
  "translation": "wyloguj się"
 },
 {
  "id": "api.command_me.desc",
  "translation": "Wykonaj akcję"
 },
 {
  "id": "api.command_me.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_me.name",
  "translation": "ja"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.desc",
  "translation": "Wyślij wiadomość bezpośrednią do użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.dm_fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości bezpośredniej."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.hint",
  "translation": "@[username] 'message'"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.missing.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
731
  "translation": "Nie udało się skasować reakcji"
enahum's avatar
enahum committed
732 733 734 735 736
 },
 {
  "id": "api.command_msg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
737 738
 {
  "id": "api.command_msg.permission.app_error",
739
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do usunięcia członka."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
740
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
741 742 743 744 745 746
 {
  "id": "api.command_mute.desc",
  "translation": "Turns off desktop, email and push notifications for the current channel or the [channel] specified."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
747
  "translation": "Could not find the channel {{.Channel}}. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
748 749 750
 },
 {
  "id": "api.command_mute.hint",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
751
  "translation": "~[channel]"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
752 753 754 755 756
 },
 {
  "id": "api.command_mute.name",
  "translation": "mute"
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
757 758 759 760 761 762 763 764
 {
  "id": "api.command_mute.no_channel.error",
  "translation": "Could not find the specified channel. Please use the [channel handle](https://about.mattermost.com/default-channel-handle-documentation) to identify channels."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.not_member.error",
  "translation": "Could not mute channel {{.Channel}} as you are not a member."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
 {
  "id": "api.command_mute.success_mute",
  "translation": "You will not receive notifications for {{.Channel}} until channel mute is turned off."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_mute_direct_msg",
  "translation": "You will not receive notifications for this channel until channel mute is turned off."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_unmute",
  "translation": "{{.Channel}} is no longer muted."
 },
 {
  "id": "api.command_mute.success_unmute_direct_msg",
  "translation": "This channel is no longer muted."
 },
enahum's avatar
enahum committed
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
 {
  "id": "api.command_offline.desc",
  "translation": "Ustaw status niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.name",
  "translation": "offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.success",
  "translation": "Jesteś teraz niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.desc",
  "translation": "Zmień swój status na Dostępny."
 },
 {
  "id": "api.command_online.name",
  "translation": "dostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.success",
  "translation": "Jesteś teraz dostępny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
805 806
 {
  "id": "api.command_open.name",
enahum's avatar
enahum committed
807
  "translation": "otwórz"
enahum's avatar
enahum committed
808
 },
enahum's avatar
enahum committed
809 810
 {
  "id": "api.command_remove.desc",
enahum's avatar
enahum committed
811
  "translation": "Usuń członka z kanału"
enahum's avatar
enahum committed
812 813 814
 },
 {
  "id": "api.command_remove.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
815
  "translation": "Nie można usunąć kogoś z kanału prywatnej wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
816 817 818 819 820 821 822
 },
 {
  "id": "api.command_remove.hint",
  "translation": "@[username]"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
823
  "translation": "Dla polecenia /remove lub /kick musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
824 825 826
 },
 {
  "id": "api.command_remove.missing.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
827
  "translation": "Nie udało się skasować reakcji"
enahum's avatar
enahum committed
828 829 830
 },
 {
  "id": "api.command_remove.name",
enahum's avatar
enahum committed
831
  "translation": "usuń"
enahum's avatar
enahum committed
832 833 834
 },
 {
  "id": "api.command_remove.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
835
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do usunięcia członka."
enahum's avatar
enahum committed
836 837 838
 },
 {
  "id": "api.command_remove.user_not_in_channel",
enahum's avatar
enahum committed
839
  "translation": "{{.Username}} nie jest członkiem tego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
840
 },
enahum's avatar
enahum committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
 {
  "id": "api.command_search.desc",
  "translation": "Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach"
 },
 {
  "id": "api.command_search.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_search.name",
enahum's avatar
enahum committed
851
  "translation": "szukaj"
enahum's avatar
enahum committed
852 853 854 855 856
 },
 {
  "id": "api.command_search.unsupported.app_error",
  "translation": "Polecenie wyszukiwania nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
 },
enahum's avatar
enahum committed
857 858
 {
  "id": "api.command_settings.desc",
enahum's avatar
enahum committed
859
  "translation": "Otwórz dialog ustawień konta"
enahum's avatar
enahum committed
860 861 862
 },
 {
  "id": "api.command_settings.name",
enahum's avatar
enahum committed
863
  "translation": "ustawienia"
enahum's avatar
enahum committed
864 865 866
 },
 {
  "id": "api.command_settings.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
867
  "translation": "Komenda ustawień nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
868
 },
enahum's avatar
enahum committed
869 870 871 872 873 874 875 876
 {
  "id": "api.command_shortcuts.desc",
  "translation": "Wyświetl listę skrótów klawiaturowych"
 },
 {
  "id": "api.command_shortcuts.name",
  "translation": "skróty"
 },
enahum's avatar
enahum committed
877
 {
enahum's avatar
enahum committed
878
  "id": "api.command_shortcuts.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
879
  "translation": "Polecenie skrótu nie jest wspierane na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.desc",
  "translation": "Dodaje ¯\\_(ツ)_/¯ do wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.name",
  "translation": "wzruszenie ramionami"
 },
 {
  "id": "api.config.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format konfiguracji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.context.404.app_error",
  "translation": "Przepraszamy, nie odnaleziono strony."
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_body_param.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe lub brakujące {{.Name}} w ciele zapytania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr {{.Name}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_token.error",
  "translation": "Nieprawidłowy identyfikator sesji={{.Token}}, err={{.Error}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_url_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy lub brak {{.Nazwa}} parametr w adresie URL żądania"
 },
 {
  "id": "api.context.mfa_required.app_error",
  "translation": "Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest wymagane na tym serwerze."
 },
 {
  "id": "api.context.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.context.session_expired.app_error",
  "translation": "Niepoprawna sesja, proszę zalogować się ponownie."
 },
 {
  "id": "api.context.token_provided.app_error",
  "translation": "Sesja nie jest typu OAuth ale _query string_ zawiera token"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.channel_full.app_error",
  "translation": "Kanał odbierania automatycznych maili jest zapełniony. Proszę zwiększyć EmailBatchingBufferSize."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.disabled.app_error",
  "translation": "Masowa wysyłka maili została wyłączona przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.date",
  "translation": "{{.Hour}}:{{.Minute}} {{.Timezone}}, {{.Month}} {{.Day}}"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.direct_message",
enahum's avatar
enahum committed
947
  "translation": "Wiadomość bezpośrednia od "
enahum's avatar
enahum committed
948 949 950
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.go_to_post",
enahum's avatar
enahum committed
951
  "translation": "Do wiadomości"
enahum's avatar
enahum committed
952 953 954
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.group_message",
enahum's avatar
enahum committed
955
  "translation": "Wiadomość grupowa od "
enahum's avatar
enahum committed
956 957 958
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.notification",
enahum's avatar
enahum committed
959
  "translation": "Powiadomienie od "
enahum's avatar
enahum committed
960 961 962 963
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.body_text",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
964 965
   "one": "Masz nowe powiadomienie.",
   "other": "Masz {{.Count}} nowe powiadomienia."
enahum's avatar
enahum committed
966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.subject",
  "translation": {
   "one": "Nowe powiadomienie [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}",
   "other": "Nowe powiadomienia [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.duplicate.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Inne emoji o tej samej nazwie już istnieje."
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
980
  "id": "api.emoji.create.other_user.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
981
  "translation": "Nieprawidłowy identyfikator użytkownika"
enahum's avatar
enahum committed
982 983
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
984 985
  "id": "api.emoji.create.parse.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Nie rozpoznano żądania."
enahum's avatar
enahum committed
986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Obraz musi być mniejszy niż 1 MB."
 },
 {
  "id": "api.emoji.disabled.app_error",
  "translation": "Niestandardowe emoji zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.decode.app_error",
  "translation": "Nie można dekodować plik obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.read.app_error",
  "translation": "Nie można odczytać pliku obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.storage.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.image.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Plik musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu GIF."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1027 1028 1029 1030
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.too_large.app_error",
  "translation": "Unable to create emoji. Image must be smaller than {{.MaxWidth}} by {{.MaxHeight}}."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1031
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1032
  "id": "api.emoji.upload.open.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1033
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu."
enahum's avatar
enahum committed
1034
 },
enahum's avatar
enahum committed
1035
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1036 1037
  "id": "api.file.attachments.disabled.app_error",
  "translation": "Dodawanie załączników na tym serwerze jest zablokowane."
enahum's avatar
enahum committed
1038
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1039 1040
 {
  "id": "api.file.file_exists.exists_local.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1041
  "translation": "Unable to check if the file exists."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1042 1043 1044
 },
 {
  "id": "api.file.file_exists.s3.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1045
  "translation": "Unable to check if the file exists."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1046
 },
enahum's avatar
enahum committed
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067
 {
  "id": "api.file.get_file.public_invalid.app_error",
  "translation": "Link wydaje się być niepoprawny."
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_preview.no_preview.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada podglądu"
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_thumbnail.no_thumbnail.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada miniatury"
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.disabled.app_error",
  "translation": "linki wyłączone"
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można uzyskać publicznego łącza do pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz odczytać."
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1068 1069
  "id": "api.file.move_file.copy_within_s3.app_error",
  "translation": "Nie można skopiować pliku w S3."
enahum's avatar
enahum committed
1070 1071
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1072 1073
  "id": "api.file.move_file.delete_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można skasować pliku z usługi S3."
enahum's avatar
enahum committed
1074 1075
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1076 1077
  "id": "api.file.move_file.rename.app_error",
  "translation": "Nie można przenieść pliku lokalnie."
enahum's avatar
enahum committed
1078 1079
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1080 1081
  "id": "api.file.no_driver.app_error",
  "translation": "No file driver selected."
enahum's avatar
enahum committed
1082 1083
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1084 1085
  "id": "api.file.read_file.reading_local.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
enahum's avatar
enahum committed
1086
 },
enahum's avatar
enahum committed
1087
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1088 1089
  "id": "api.file.read_file.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
enahum's avatar
enahum committed
1090
 },
enahum's avatar
enahum committed
1091
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1092 1093
  "id": "api.file.reader.reading_local.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
enahum's avatar
enahum committed
1094 1095
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1096 1097
  "id": "api.file.reader.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
enahum's avatar
enahum committed
1098 1099
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1100 1101
  "id": "api.file.test_connection.local.connection.app_error",
  "translation": "Don't have permissions to write to local path specified or other error."
enahum's avatar
enahum committed
1102 1103
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1104 1105
  "id": "api.file.test_connection.s3.bucked_create.app_error",
  "translation": "Unable to create bucket."
enahum's avatar
enahum committed
1106 1107
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1108 1109
  "id": "api.file.test_connection.s3.bucket_exists.app_error",
  "translation": "Error checking if bucket exists."
enahum's avatar
enahum committed
1110 1111
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1112 1113
  "id": "api.file.test_connection.s3.connection.app_error",
  "translation": "Bad connection to S3 or minio."
enahum's avatar
enahum committed
1114 1115 1116 1117 1118
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.bad_parse.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Problem z parsowaniem nagłówka."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1119 1120 1121 1122
 {
  "id": "api.file.upload_file.incorrect_number_of_files.app_error",
  "translation": "Unable to upload files. Incorrect number of files specified."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147
 {
  "id": "api.file.upload_file.large_image.app_error",
  "translation": "Plik większy od maksymalnego rozmiaru nie został załadowany: {{.Filename}}"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.storage.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.create_dir.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas tworzenia katalogu dla nowych plików"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.writing.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do lokalnego magazynu"
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1148 1149
  "id": "api.incoming_webhook.disabled.app_error",
  "translation": "Przychodzące webhooki zostały wyłączone przez administratora systemu."
enahum's avatar
enahum committed
1150 1151
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1152 1153
  "id": "api.incoming_webhook.invalid_username.app_error",
  "translation": "Niepoprawna nazwa użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
1154 1155
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1156 1157
  "id": "api.license.add_license.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'license' w żądaniu"
enahum's avatar
enahum committed
1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.expired.app_error",
  "translation": "Licencja wygasła lub jeszcze się nie rozpoczęła."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy plik licencji."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid_count.app_error",
  "translation": "Nie można policzyć wszystkich unikalnych użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'license' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.open.app_error",
  "translation": "Nie można otworzyć pliku licencji"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save.app_error",
  "translation": "Licencja nie zapisała się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save_active.app_error",
  "translation": "ID aktywnej licencji nie zapisało się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.unique_users.app_error",
  "translation": "Ta licencja zezwala na tylko {{.Users}} użytkowników, podczas gdy Twój system ma {{.Count}} unikalnych użytkowników. Unikalni użytkownicy zliczani są na podstawie adresu email. Możesz zobaczyć całkowitę liczbę użytkowników w Raporty serwisu -> Zobacz statystyki."
 },
 {
  "id": "api.license.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format licencji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.redirect_callback.app_error",
  "translation": "invalid_request: Podany redirect_uri nie pasuje do zarejestrowanego callback_url"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_id.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_secret.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący client_secret"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_grant.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny grant_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.credentials.app_error",
  "translation": "invalid_client: Nieprawidłowe dane uwierzytelniające klienta"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.expired_code.app_error",
  "translation": "nvalid_grant: Niepoprawny lub nieważny kod autoryzacyjny"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas dostępu do bazy"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_saving.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania klucza dostępu do bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_session.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania sesji w bazie danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_user.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas wyciągania użytkownika z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_code.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący kod"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący refresh_token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.redirect_uri.app_error",
  "translation": "invalid_request: Dostarczony parametr redirect_uri nie odpowiada parametrowi redirect_uri kodu autoryzacji"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_grant: Nieprawidłowy token"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1263 1264
 {
  "id": "api.oauth.invalid_state_token.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1265
  "translation": "Nieprawidłowy token statusu"
enahum's avatar
enahum committed
1266
 },
enahum's avatar
enahum committed
1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
 {
  "id": "api.oauth.register_oauth_app.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_session.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania sesji z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_token.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania tokenu dostępu z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.get.app_error",
  "translation": "Błąd podczas pobierania tokenu dostępu z bazy danych przed jego usunieciem"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Rejestracja użytkowników jest wyłączona."
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.expired_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wygasło"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.invalid_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wydaje się być niepoprawne."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1295
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1296
  "id": "api.outgoing_webhook.disabled.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1297
  "translation": "Wychodzące webhooki zostały wyłączone przez administratora systemu."
enahum's avatar
enahum committed
1298
 },
enahum's avatar
enahum committed
1299 1300
 {
  "id": "api.plugin.upload.array.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1301
  "translation": "Tablica pliku jest pusta w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1302 1303 1304
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1305
  "translation": "Nie można otworzyć pliku w żądaniu multipart/form."
enahum's avatar
enahum committed
1306 1307 1308
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.no_file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1309
  "translation": "Brakujący plik w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1310
 },
enahum's avatar
enahum committed
1311 1312
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.multiple",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1313
  "translation": "Wymieniono użytkowników {{.Usernames}} oraz {{.LastUsername}} ale nie otrzymali powiadomień ponieważ nie należą do tego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
1314 1315 1316
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.one",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1317
  "translation": "Wspomniano o użytkowniku {{.Username}}, ale nie otrzymał powiadomienia ponieważ nie należy do tego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.can_not_post_to_deleted.error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości na usuniętym kanale."
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.channel_root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy ChannelId dla parametru RootId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.parent_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr ParentId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr RootId"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1335 1336
 {
  "id": "api.post.create_post.town_square_read_only",
enahum's avatar
enahum committed
1337
  "translation": "Ten kanał jest tylko do odczytu. Mogą tutaj pisać tylko użytkownicy z uprawnieniami."
enahum's avatar
enahum committed
1338
 },
enahum's avatar
enahum committed
1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354
 {
  "id": "api.post.create_webhook_post.creating.app_error",
  "translation": "Błąd podczas tworzenia postu"
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_all",
  "translation": "@all zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_channel",
  "translation": "@channel zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_here",
  "translation": "@here zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1355 1356
 {
  "id": "api.post.do_action.action_id.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1357
  "translation": "Nieprawidłowe id akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1358 1359 1360
 },
 {
  "id": "api.post.do_action.action_integration.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1361
  "translation": "Błąd integracji akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1362
 },
enahum's avatar
enahum committed
1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.files_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} pliki: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.images_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} plików: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.link_preview_disabled.app_error",
  "translation": "Podgląd linków został wyłączony przez administratora systemu."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
 {
  "id": "api.post.send_notification_and_forget.push_channel_mention",
  "translation": " notified the channel."
 },
 {
  "id": "api.post.send_notification_and_forget.push_comment_on_post",
  "translation": " commented on your post."
 },
 {
  "id": "api.post.send_notification_and_forget.push_comment_on_thread",
  "translation": " commented on a thread you participated in."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1393
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1394
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_explicit_mention",
enahum's avatar
enahum committed
1395
  "translation": "wspomniał cię"
enahum's avatar
enahum committed
1396
 },
enahum's avatar
enahum committed
1397
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1398 1399
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_general_message",
  "translation": " wysłał wiadomość"
enahum's avatar
enahum committed
1400 1401
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1402 1403
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_image_only",
  "translation": " attached a file."
enahum's avatar
enahum committed
1404
 },
enahum's avatar
enahum committed
1405
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1406 1407
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_message",
  "translation": "sent you a message."
enahum's avatar
enahum committed
1408
 },
enahum's avatar
enahum committed
1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
 {
  "id": "api.post.update_post.find.app_error",
  "translation": "Nie udało nam się odnaleźć istniejącej wiadomości lub komentarza do zaktualizowania."
 },
 {
  "id": "api.post.update_post.permissions_details.app_error",
  "translation": "Już skasowana id={{.PostId}}"
 },
 {
  "id": "api.post.update_post.permissions_time_limit.app_error",
  "translation": "Edycja jest możliwa tylko przez {{.timeLimit}} sekund. Zapytaj administratora systemu o szczegóły."
 },
 {
  "id": "api.post.update_post.system_message.app_error",
  "translation": "Nie można zaktualizować wiadomości systemowej"
 },
 {
  "id": "api.post_get_post_by_id.get.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać wiadomości"
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1430
  "id": "api.preference.delete_preferences.delete.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1431
  "translation": "Unable to delete user preferences."
enahum's avatar
enahum committed
1432 1433
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1434
  "id": "api.preference.preferences_category.get.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1435
  "translation": "Unable to get user preferences."
enahum's avatar
enahum committed
1436 1437
 },
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1438
  "id": "api.preference.update_preferences.set.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1439
  "translation": "Unable to set user preferences."
enahum's avatar
enahum committed
1440
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448
 {
  "id": "api.reaction.delete.archived_channel.app_error",
  "translation": "You cannot remove a reaction in an archived channel."
 },
 {
  "id": "api.reaction.save.archived_channel.app_error",
  "translation": "You cannot react in an archived channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456
 {
  "id": "api.reaction.save_reaction.invalid.app_error",
  "translation": "Niepoprawna wartość reakcji."
 },
 {
  "id": "api.reaction.save_reaction.user_id.app_error",
  "translation": "Nie możesz zapisać reakcji dla innego użytkownika."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1457 1458 1459 1460
 {
  "id": "api.reaction.town_square_read_only",
  "translation": "Reacting to posts is not possible in read-only channels."
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1461 1462
 {
  "id": "api.roles.patch_roles.license.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1463
  "translation": "Your license does not support advanced permissions."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1464
 },
enahum's avatar
enahum committed
1465
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1466
  "id": "api.scheme.create_scheme.license.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1467
  "translation": "Your license does not support creating permissions schemes."
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1468 1469 1470
 },
 {
  "id": "api.scheme.delete_scheme.license.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1471
  "translation": "Your license not support delete permissions schemes"
enahum's avatar
enahum committed
1472
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
 {
  "id": "api.scheme.get_channels_for_scheme.scope.error",
  "translation": "Unable to get the channels for scheme because the supplied scheme is not a channel scheme."
 },
 {
  "id": "api.scheme.get_teams_for_scheme.scope.error",
  "translation": "Unable to get the teams for scheme because the supplied scheme is not a team scheme."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1481
 {
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1482
  "id": "api.scheme.patch_scheme.license.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1483
  "translation": "Your license does not support update permissions schemes"
enahum's avatar
enahum committed
1484
 },
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1485 1486 1487 1488 1489 1490
 {
  "id": "api.server.start_server.forward80to443.disabled_while_using_lets_encrypt",
  "translation": "Must enable Forward80To443 when using LetsEncrypt"
 },
 {
  "id": "api.server.start_server.forward80to443.enabled_but_listening_on_wrong_port",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1491
  "translation": "Unable to forward port 80 to port 443 while listening on port %s: disable Forward80To443 if using a proxy server"
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1492
 },
enahum's avatar
enahum committed
1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506
 {
  "id": "api.server.start_server.rate_limiting_memory_store",
  "translation": "Nie można zainicjalizować magazynu pamięci dla ograniczania użycia. Sprawdź ustawienie MemoryStoreSize w konfiguracji."
 },
 {
  "id": "api.server.start_server.rate_limiting_rate_limiter",
  "translation": "Nie można ustawić ograniczeń prędkości."
 },
 {
  "id": "api.server.start_server.starting.critical",
  "translation": "Błąd podczas uruchamiania serwera, err:%v"
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_bot_user.email_pwd",
enahum's avatar
enahum committed
1507
  "translation": "Użytkownik Integracji / Slack Bot z adresem e-mail {{.Email}} i hasłem {{.Password}} został zaimportowany.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1508 1509 1510
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_bot_user.unable_import",
enahum's avatar
enahum committed
1511
  "translation": "Nie udało się zaimportować użytkownika Integracji/Slack Bot {{.Username}}.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1512 1513 1514
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_channels.added",
enahum's avatar
enahum committed
1515
  "translation": "\r\nDodane kanały:\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1516 1517 1518
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_channels.failed_to_add_user",
enahum's avatar
enahum committed
1519
  "translation": "Nie można dodać użytkownika Slacka {{.Username}} do kanału.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1520 1521 1522
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_channels.import_failed",
enahum's avatar
enahum committed
1523
  "translation": "Nie można zaimportować kanału Slacka {{.DisplayName}}.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1524 1525 1526
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_channels.merge",
enahum's avatar
enahum committed
1527
  "translation": "Kanał Slacka {{.DisplayName}} już istnieje jako aktywny kanał Mattermost. Kanały zostały połączone.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1528 1529 1530
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.created",
enahum's avatar
enahum committed
1531
  "translation": "\r\nUtworzeni użytkownicy:\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1532 1533 1534
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.email_pwd",
enahum's avatar
enahum committed
1535
  "translation": "Użytkownik Slacka z adresem e-mail {{.Email}} i hasłem {{.Password}} został zaimportowany.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1536 1537 1538
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.merge_existing",
enahum's avatar
enahum committed
1539
  "translation": "Użytkownik Slacka został połączony z istniejącym użytkownikiem Mattermost z pasującym adresem e-mail {{.Email}} i nazwą użytkownika {{.Username}}.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1540 1541 1542
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.merge_existing_failed",
enahum's avatar
enahum committed
1543
  "translation": "Użytkownik Slacka został połączony z istniejącym użytkownikiem Mattermost z pasującym adresem e-mail {{.Email}} i nazwą użytkownika {{.Username}}, ale nie udało się dodać użytkownika do jego teamu.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1544 1545 1546
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.missing_email_address",
enahum's avatar
enahum committed
1547
  "translation": "Użytkownik {{.Username}} nie ma adresu e-mail w eksporcie Slacka. Użyto {{.Email}} jako placeholdera. Użytkownik powinien zaktualizować adres po zalogowaniu.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1548 1549 1550
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_add_users.unable_import",
enahum's avatar
enahum committed
1551
  "translation": "Nie można zaimportować użytkownika: {{.Username}}.\r\n"
enahum's avatar
enahum committed
1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_import.log",
  "translation": "Dziennik importu z Slack do Mattermost\r\n"
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_import.note1",
  "translation": "- Niektóre wiadomości mogły nie zostać zaimportowane ponieważ nie są obsługiwane przez ten importer.\r\n"
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_import.note2",
  "translation": "- Wiadomości bota Slacka nie są obecnie wspierane.\r\n"
 },
 {
  "id": "api.slackimport.slack_import.note3",
  "translation": "- Dodatkowe błędy mogą się znajdować w logach serwera.\r\n"
 },