nl.json 253 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
[
 {
  "id": "April",
  "translation": "April"
 },
 {
  "id": "August",
  "translation": "Augustus"
 },
 {
  "id": "December",
  "translation": "December"
 },
 {
  "id": "February",
  "translation": "Februari"
 },
 {
  "id": "January",
  "translation": "Januari"
 },
 {
  "id": "July",
  "translation": "Juli"
 },
 {
  "id": "June",
  "translation": "Juni"
 },
 {
  "id": "March",
  "translation": "Maart"
 },
 {
  "id": "May",
  "translation": "Mei"
 },
 {
  "id": "November",
  "translation": "November"
 },
 {
  "id": "October",
  "translation": "Oktober"
 },
 {
  "id": "September",
  "translation": "September"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.no_file.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
52
  "translation": "Geen bestand gevonden in 'certificate' veld in verzoek"
53 54 55 56 57 58 59
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.open.app_error",
  "translation": "Kon het certificaat-bestand niet openen"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.saving.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
60
  "translation": "Kon het certificaat-bestand niet opslaan."
61 62 63
 },
 {
  "id": "api.admin.file_read_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
64
  "translation": "Fout bij lezen van logbestand."
65 66 67
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.not_available.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
68
  "translation": "Personalisatie is niet ondersteund of niet geconfigureerd op deze server."
69 70 71
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.storage.app_error",
72
  "translation": "Afbeeldingenopslag is niet geconfigureerd."
73 74 75
 },
 {
  "id": "api.admin.init.debug",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
76
  "translation": "Initialisatie van de admin API routes."
77 78 79
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_end.warn",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
80
  "translation": "Klaar met herstarten van de databaseverbinding."
81 82 83
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_start.warn",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
84
  "translation": "Proberen om de databaseverbinding te herstarten."
85 86 87
 },
 {
  "id": "api.admin.remove_certificate.delete.app_error",
88
  "translation": "Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van het certificaat. Controleer dat het bestand config/{{.Filename}} bestaat."
89 90 91
 },
 {
  "id": "api.admin.saml.metadata.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
92
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het opzetten van Service Provider Metadata."
93 94 95 96 97 98 99
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.body",
  "translation": "<br/><br/><br/>Mail voor Mattermost lijkt goed geconfigureerd te zijn!"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.missing_server",
100
  "translation": "SMTP-server is verplicht"
101
 },
102 103
 {
  "id": "api.admin.test_email.reenter_password",
104
  "translation": "De SMTP-server, -poort of -gebruikersnaam is veranderd. Voer het SMTP-wachtwoord opnieuw in om de verbinding te testen."
105
 },
106 107
 {
  "id": "api.admin.test_email.subject",
108
  "translation": "Mattermost - E-mail-instellingen testen"
109 110 111
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.array.app_error",
112
  "translation": "Lege array bij 'image' in aanvraag"
113 114 115 116 117 118 119
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.no_file.app_error",
  "translation": "Geen bestand bij 'image' in aanvraag"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.not_available.app_error",
120
  "translation": "Personaliseren is niet geconfigureerd, of niet ondersteund op deze server"
121 122 123
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.parse.app_error",
124
  "translation": "Kan het 'multipart'-formulier niet verwerken"
125 126 127
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.storage.app_error",
128
  "translation": "Kan afbeelding niet uploaden. Afbeeldingsopslag is niet geconfigureerd."
129 130 131 132 133 134 135
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.too_large.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet uploaden. Bestand is te groot."
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.error",
136
  "translation": "Verwerken van server-template %v is mislukt"
137 138 139 140 141
 },
 {
  "id": "api.api.render.error",
  "translation": "Template kan niet gerenderd worden %v, fout=%v"
 },
142 143 144 145
 {
  "id": "api.auth.unable_to_get_user.app_error",
  "translation": "Niet mogelijk om de rechten te controleren."
 },
146 147
 {
  "id": "api.brand.init.debug",
148
  "translation": "Initialisatie van de opdracht API routes"
149
 },
150 151
 {
  "id": "api.channel.add_member.added",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
152
  "translation": "%v is door %v aan het kanaal toegevoegd."
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_channel.app_error",
  "translation": "Kan het kanaal niet vinden"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_user.app_error",
  "translation": "Gebruiker om toe te voegen kon niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.user_adding.app_error",
164
  "translation": "Kan de gebruiker, die het toevoegen heeft gedaan, niet vinden"
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.app_error",
  "translation": "Kan de gebruiker niet aan het kanaal toevoegen"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.deleted.app_error",
  "translation": "Fout bij toevoegen van gebruiker aan kanaal omdat de gebruiker verwijderd is van het team."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Het kanaal is gearchiveerd of verwijderd"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.type.app_error",
180
  "translation": "Kan geen gebruikers toevoegen aan dit soort kanaal"
181 182 183
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_system_admin.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
184
  "translation": "Alleen systeembeheerders mogen privékanalen beheren en aanmaken."
185 186 187
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_team_admin.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
188
  "translation": "Alleen team- en systeembeheerders mogen privékanalen beheren en aanmaken."
189 190 191
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_system_admin.app_error",
192
  "translation": "Alleen systeembeheerders mogen publieke kanalen beheren en aanmaken."
193 194 195
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_team_admin.app_error",
196
  "translation": "Alleen team- en systeembeheerders mogen publieke kanalen beheren en aanmaken."
197
 },
198 199
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.private_to_public",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
200
  "translation": "Dit kanaal is omgezet naar een publiek kanaal en is open voor ieder teamlid."
201 202 203
 },
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.public_to_private",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
204
  "translation": "This kanaal is omgezet naar een privékanaal."
205
 },
206 207
 {
  "id": "api.channel.create_channel.direct_channel.app_error",
208
  "translation": "U moet de 'createDirectChannel' API service gebruiken om een direct kanaal aan te maken"
209 210 211
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.invalid_character.app_error",
212
  "translation": "Ongeldig karakter '__' in naam van niet-direct kanaal"
213
 },
214 215
 {
  "id": "api.channel.create_channel.max_channel_limit.app_error",
216
  "translation": "Kan niet meer dan {{.MaxChannelsPerTeam}} kanalen aanmaken voor het huidige team"
217
 },
218 219 220 221 222 223
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.off_topic",
  "translation": "Allerlei"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.town_square",
224
  "translation": "Dorpsplein"
225 226 227
 },
 {
  "id": "api.channel.create_direct_channel.invalid_user.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
228
  "translation": "Onjuiste gebruikers ID voor het aanmaken van een direct kanaal."
229
 },
230 231
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_size.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
232
  "translation": "Groep bericht kanalen moeten tenminste 3 en niet meer dan 8 gebruikers bevatten"
233 234 235
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_user.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
236
  "translation": "Een van de opgegeven gebruikers bestaat niet"
237
 },
238 239 240 241 242 243
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.archived",
  "translation": "%v heeft het kanaal gearchiveerd."
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.cannot.app_error",
244
  "translation": "Het standaardkanaal {{.Channel}} kan niet verwijderd worden"
245 246 247 248 249 250 251
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Het kanaal is gearchiveerd of verwijderd"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_post.error",
252
  "translation": "Het plaatsen van het archiveerbericht %v is mislukt"
253 254 255
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_send.app_error",
256
  "translation": "Het archiveerbericht kan niet verstuurd worden"
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.incoming_webhook.error",
  "translation": "Fout opgetreden tijdens het verwijderen van de binnenkomende webhook, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.outgoing_webhook.error",
  "translation": "Fout opgetreden tijdens het verwijderen van de uitgaande webhook, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over de juiste rechten"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel.wrong_team.app_error",
272
  "translation": "Er is geen kanaal met channel_id={{.ChannelId}} in het team met team_id={{.TeamId}}"
273 274 275
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_counts.app_error",
276
  "translation": "Kan kanaalstatistieken niet uit de database halen"
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.deleted.app_error",
  "translation": "Het kanaal is gearchiveerd of verwijderd"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.member_limit.app_error",
  "translation": "Kan het maximale aantal leden niet verwerken"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channels.error",
288
  "translation": "Probleem bij het ophalen van het gebruikersprofiel voor id=%v, uitloggen geforceerd"
289 290 291
 },
 {
  "id": "api.channel.init.debug",
292
  "translation": "Initialisatie van de kanaal API routes"
293
 },
294 295 296 297
 {
  "id": "api.channel.join_channel.already_deleted.app_error",
  "translation": "Channel is already deleted"
 },
298 299
 {
  "id": "api.channel.join_channel.permissions.app_error",
300
  "translation": "U beschikt niet over de juiste rechten"
301 302 303
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.post_and_forget",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
304
  "translation": "%v is nu lid van het kanaal."
305 306 307
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.default.app_error",
308
  "translation": "Kan het standaardkanaal {{.Channel}} niet verlaten"
309 310 311 312 313 314 315
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.direct.app_error",
  "translation": "Een direct kanaal kan niet verlaten worden"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.last_member.app_error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
316
  "translation": "U bent het laatste lid, probeer de privékanaalte verwijderen in plaats van die te verlaten."
317 318 319 320 321
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.left",
  "translation": "%v heeft het kanaal verlaten."
 },
322 323
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.create_post.error",
324
  "translation": "Fout bij het weergeven van het bericht over de bijgewerkte weergavenaam"
325 326 327
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.retrieve_user.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
328
  "translation": "Kon de gebruiker niet ophalen tijdens het bijwerken van het kanaal weergavenaam veld"
329 330 331
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from",
332
  "translation": "%s heeft de kanaalkoptekst veranderd van: %s naar: %s"
333
 },
334
 {
335
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.post.error",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
336
  "translation": "Kanaalkoptekst bijwerken mislukt"
337 338 339
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed",
340
  "translation": "%s heeft de kanaalkoptekst verwijderd (was: %s)"
341 342 343
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.retrieve_user.error",
344
  "translation": "Kon de gebruiker niet ophalen tijdens het bewaren van de nieuwe kanaalkoptekst %v"
345 346 347
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from",
348
  "translation": "%s heeft de kanaalkoptekst veranderd van \"%s\" naar \"%s\""
349 350 351
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to",
352
  "translation": "%s heeft de kanaalkoptekst bijgewerkt naar: %s"
353 354 355
 },
 {
  "id": "api.channel.post_user_add_remove_message_and_forget.error",
356
  "translation": "Plaatsen van bericht over binnenkomen/verlaten %v is mislukt"
357
 },
358 359 360 361
 {
  "id": "api.channel.remove.default.app_error",
  "translation": "Kan het standaardkanaal {{.Channel}} niet verlaten"
 },
362 363 364 365
 {
  "id": "api.channel.remove_member.permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over juiste de rechten "
 },
366 367
 {
  "id": "api.channel.remove_member.removed",
368
  "translation": "%v was verwijdert van het kanaal."
369
 },
370 371 372 373
 {
  "id": "api.channel.remove_member.unable.app_error",
  "translation": "Kan de gebruiker niet verwijderen."
 },
374 375
 {
  "id": "api.channel.remove_member.user.app_error",
376
  "translation": "Gebruiker om te verwijderen kon niet gevonden worden"
377
 },
378 379
 {
  "id": "api.channel.remove_user_from_channel.deleted.app_error",
380
  "translation": "Het kanaal is gearchiveerd of verwijderd"
381 382 383
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.deleted.app_error",
384
  "translation": "Het kanaal is gearchiveerd of verwijderd"
385 386 387 388 389 390 391 392 393
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.permission.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over juiste de rechten"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.tried.app_error",
  "translation": "Een ongeldige bijwerkings-poging van het standaard kanaal {{.Channel}} is geprobeerd"
 },
394
 {
395
  "id": "api.channel.update_last_viewed_at.get_unread_count_for_channel.error",
396
  "translation": "Onmogelijk om het aantal ongelezen bericht op te halen voor user_id=%v en channel_id=%v, err=%v"
397
 },
398 399
 {
  "id": "api.cluster.init.debug",
400
  "translation": "Initialisatie van de gebruikers api"
401
 },
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
 {
  "id": "api.command.admin_only.app_error",
  "translation": "Intergratie is beperkt voor alleen beheerders."
 },
 {
  "id": "api.command.delete.app_error",
  "translation": "Onjuiste rechten voor het wissen van de opdracht"
 },
 {
  "id": "api.command.disabled.app_error",
  "translation": "Deze opdrachten zijn uitgeschakeld door de beheerder."
 },
 {
  "id": "api.command.duplicate_trigger.app_error",
  "translation": "Dit trigger woord is al in gebruik. Kies een ander woord."
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.debug",
  "translation": "Uitvoeren cmd=%v userId=%v"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed.app_error",
  "translation": "Opdracht met activeer-woord '{{.Trigger}}' is mislukt"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_empty.app_error",
  "translation": "Opdracht met activeer-woord '{{.Trigger}}' stuurde een leeg antwoord"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_resp.app_error",
  "translation": "Opdracht met activeer-woord '{{.Trigger}}' kreeg antwoord {{.Status}}"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.not_found.app_error",
436
  "translation": "Command with a trigger of '{{.Trigger}}' not found. To send a message beginning with \"/\", try adding an empty space at the beginning of the message."
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.save.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het opdracht antwoord in het kanaal"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.start.app_error",
  "translation": "Geen opdracht activeer-woorden gevonden"
 },
 {
  "id": "api.command.init.debug",
448
  "translation": "Initialisatie van de opdracht API routes"
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.desc",
  "translation": "Stuur een email uitnodiging naar jouw Mattermost team"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_off",
  "translation": "Email is niet geconfigureerd, geen uitnodiging(en) verstuurd"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.fail",
  "translation": "Probleem opgetreden bij het versturen van email uitnodiging(en)"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.hint",
  "translation": "[naam@domein.com ...]"
 },
466 467 468 469
 {
  "id": "api.command.invite_people.invite_off",
  "translation": "User creation has been disabled on this server, no invite(s) sent"
 },
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
 {
  "id": "api.command.invite_people.name",
  "translation": "invite_people"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.no_email",
  "translation": "Geef een of meer geldige email adressen"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.sent",
  "translation": "Email uitnodiging(en) verstuurd"
 },
 {
  "id": "api.command.regen.app_error",
  "translation": "Ongeldige rechten om commando tokens opnieuw te genereren"
 },
486 487
 {
  "id": "api.command.team_mismatch.app_error",
488
  "translation": "Fout bij het bijwerken van commando's voor meerdere teams"
489 490 491 492 493
 },
 {
  "id": "api.command.update.app_error",
  "translation": "Onjuiste rechten voor het wissen van de opdracht"
 },
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
 {
  "id": "api.command_away.desc",
  "translation": "Stel uw status in naar afwezig"
 },
 {
  "id": "api.command_away.name",
  "translation": "afwezig "
 },
 {
  "id": "api.command_away.success",
  "translation": "Je bent nu afwezig"
 },
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
 {
  "id": "api.command_channel_header.channel.app_error",
  "translation": "Error to retrieve the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.desc",
  "translation": "Edit the channel header"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.hint",
  "translation": "[text]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.message.app_error",
520
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.name",
  "translation": "header"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.permission.app_error",
  "translation": "You do not have the appropriate permissions to edit the channel header."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.app_error",
  "translation": "Error to update the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.success",
  "translation": "Channel header successfully updated."
 },
538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.channel.app_error",
  "translation": "Error to retrieve the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.desc",
  "translation": "Edit the channel purpose"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.direct_group.app_error",
  "translation": "Cannot set purpose for direct message channels. Use /header to set the header instead."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.hint",
  "translation": "[text]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.message.app_error",
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.name",
  "translation": "purpose"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.permission.app_error",
  "translation": "You do not have the appropriate permissions to edit the channel purpose."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.update_channel.app_error",
  "translation": "Error to update the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.channel.app_error",
  "translation": "Error to retrieve the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.desc",
  "translation": "Rename the channel"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.direct_group.app_error",
  "translation": "Een direct kanaal kan niet verlaten worden"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.hint",
  "translation": "[text]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.message.app_error",
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.name",
  "translation": "rename"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.permission.app_error",
  "translation": "You do not have the appropriate permissions to rename the channel."
 },
598 599 600 601 602 603 604 605
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_long.app_error",
  "translation": "Channel name must be {{.Length}} or fewer characters"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_short.app_error",
  "translation": "Channel name must be {{.Length}} or more characters"
 },
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.app_error",
  "translation": "Error to update the current channel."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.success",
  "translation": "Channel name successfully updated."
 },
 {
  "id": "api.command_code.desc",
  "translation": "Display text as a code block"
 },
 {
  "id": "api.command_code.hint",
  "translation": "[text]"
 },
 {
  "id": "api.command_code.message.app_error",
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
 },
 {
  "id": "api.command_code.name",
  "translation": "code"
 },
630 631 632 633 634 635 636 637
 {
  "id": "api.command_collapse.desc",
  "translation": "Automatisch inklappen van afbeelding voorbeeldweergave aanzetten"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.name",
  "translation": "invouwen"
 },
638 639
 {
  "id": "api.command_collapse.success",
640
  "translation": "Afbeelding links klappen nu standaard in"
641
 },
642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
 {
  "id": "api.command_dnd.desc",
  "translation": "Do not disturb disables desktop and mobile push notifications."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.disabled",
  "translation": "Do Not Disturb is disabled."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.error",
  "translation": "Error to retrieve the user status."
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.name",
  "translation": "dnd"
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.success",
  "translation": "Do Not Disturb is enabled. You will not receive desktop or mobile push notifications until Do Not Disturb is turned off."
 },
662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681
 {
  "id": "api.command_echo.create.app_error",
  "translation": "Bericht /echo kan niet gemaakt worden, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.delay.app_error",
  "translation": "Wachttijden moeten kleiner dan 10000 seconden zijn"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.desc",
  "translation": "Stuurd de tekst van je account terug"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.high_volume.app_error",
  "translation": "Teveel echo verzoeken, kan het verzoek niet verwerken"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.hint",
  "translation": "'message' [vertraging in seconden]"
 },
682 683
 {
  "id": "api.command_echo.message.app_error",
684
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
685
 },
686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
 {
  "id": "api.command_echo.name",
  "translation": "echo"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.desc",
  "translation": "Automatisch inklappen van afbeelding voorbeeldweergave uitzetten"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.name",
  "translation": "uitvouwen"
 },
698 699
 {
  "id": "api.command_expand.success",
700
  "translation": "Afbeelding links klappen nu standaard uit"
701
 },
702 703 704 705
 {
  "id": "api.command_expand_collapse.fail.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het vergroten van de voorbeelden"
 },
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
 {
  "id": "api.command_groupmsg.desc",
  "translation": "Sends a Group Message to the specified users"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.fail.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het sturen van een bericht naar de gebruiker."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.group_fail.app_error",
  "translation": "Fout opgetreden bij het opstellen van privébericht."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.hint",
  "translation": "@[username1],@[username2] 'message'"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_user.app_error",
  "translation": {
   "one": "We couldn't find the user: {{.Users}}",
   "other": "We couldn't find the users: {{.Users}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_users.app_error",
  "translation": "De gebruiker kan niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.list.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de lijst van gebruikers."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.max_users.app_error",
  "translation": "Group messages are limited to a maximum of {{.MaxUsers}} users."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.min_users.app_error",
  "translation": "Group messages are limited to a minimum of {{.MinUsers}} users."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.missing.app_error",
  "translation": "De gebruiker kan niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.name",
  "translation": "bericht"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.success",
  "translation": "Bericht verzonden."
 },
757 758 759 760 761 762 763 764
 {
  "id": "api.command_help.desc",
  "translation": "Open the Mattermost help page"
 },
 {
  "id": "api.command_help.name",
  "translation": "help"
 },
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
 {
  "id": "api.command_join.desc",
  "translation": "Neem deel aan het open kanaal"
 },
 {
  "id": "api.command_join.fail.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het deelnemen aan het kanaal."
 },
 {
  "id": "api.command_join.hint",
  "translation": "[kanaal-naam]"
 },
 {
  "id": "api.command_join.list.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de kanalen."
 },
 {
  "id": "api.command_join.missing.app_error",
  "translation": "Het kanaal kon niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_join.name",
  "translation": "Deelnemen"
 },
 {
  "id": "api.command_join.success",
  "translation": "Deelnemen aan het kanaal."
 },
793 794 795 796
 {
  "id": "api.command_kick.name",
  "translation": "kick"
 },
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818
 {
  "id": "api.command_leave.desc",
  "translation": "Leave the current channel"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.fail.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het deelnemen aan het kanaal."
 },
 {
  "id": "api.command_leave.list.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de kanalen."
 },
 {
  "id": "api.command_leave.missing.app_error",
  "translation": "Het kanaal kon niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.name",
  "translation": "leave"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.success",
819
  "translation": "%v heeft het kanaal verlaten."
820
 },
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
 {
  "id": "api.command_logout.desc",
  "translation": "Uitloggen uit Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.fail_message",
  "translation": "Afmelden mislukt"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.name",
831
  "translation": "uitloggen"
832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
 },
 {
  "id": "api.command_me.desc",
  "translation": "Een actie uitvoeren"
 },
 {
  "id": "api.command_me.hint",
  "translation": "[bericht]"
 },
 {
  "id": "api.command_me.name",
  "translation": "ik"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.desc",
  "translation": "Verstuur privébericht naar een gebruiker"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.dm_fail.app_error",
  "translation": "Fout opgetreden bij het opstellen van privébericht."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.fail.app_error",
855
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het sturen van een bericht naar de gebruiker."
856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
 },
 {
  "id": "api.command_msg.hint",
  "translation": "@[username] 'bericht'"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.list.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de lijst van gebruikers."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.missing.app_error",
  "translation": "De gebruiker kan niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.name",
871
  "translation": "bericht"
872 873 874 875 876
 },
 {
  "id": "api.command_msg.success",
  "translation": "Bericht verzonden."
 },
877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 {
  "id": "api.command_offline.desc",
  "translation": "Stel uw status in naar offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.name",
  "translation": "offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.success",
  "translation": "U bent nu offline"
 },
 {
  "id": "api.command_online.desc",
  "translation": "Stel uw status in naar Online."
 },
 {
  "id": "api.command_online.name",
  "translation": "online"
 },
 {
  "id": "api.command_online.success",
  "translation": "Je bent nu online"
 },
901 902 903 904
 {
  "id": "api.command_open.name",
  "translation": "open"
 },
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
 {
  "id": "api.command_remove.desc",
  "translation": "Remove a member from the channel"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.direct_group.app_error",
  "translation": "You can't remove someone from a direct message channel."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.hint",
  "translation": "@[username]"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.message.app_error",
  "translation": "Een bericht moet worden opgegeven met het /echo commando."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.missing.app_error",
  "translation": "De gebruiker kan niet gevonden worden"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.name",
  "translation": "remove"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.permission.app_error",
  "translation": "You do not have the appropriate permissions to remove the member."
 },
 {
  "id": "api.command_remove.user_not_in_channel",
  "translation": "{{.Username}} is not a member of this channel."
 },
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
 {
  "id": "api.command_search.desc",
  "translation": "Search text in messages"
 },
 {
  "id": "api.command_search.hint",
  "translation": "[text]"
 },
 {
  "id": "api.command_search.name",
  "translation": "search"
 },
 {
  "id": "api.command_search.unsupported.app_error",
  "translation": "The search command is not supported on your device"
 },
953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964
 {
  "id": "api.command_settings.desc",
  "translation": "Open the Account Settings dialog"
 },
 {
  "id": "api.command_settings.name",
  "translation": "settings"
 },
 {
  "id": "api.command_settings.unsupported.app_error",
  "translation": "The settings command is not supported on your device"
 },
965 966 967 968 969 970 971 972
 {
  "id": "api.command_shortcuts.desc",
  "translation": "Toon een lijst met snelkoppelingen"
 },
 {
  "id": "api.command_shortcuts.name",
  "translation": "Snelkoppelingen"
 },
973
 {
974 975
  "id": "api.command_shortcuts.unsupported.app_error",
  "translation": "The shortcuts command is not supported on your device"
976
 },
977 978
 {
  "id": "api.command_shrug.desc",
979
  "translation": "Voeg ¯\\_(ツ)_/¯ toe aan het bericht"
980 981 982 983 984 985 986
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.hint",
  "translation": "[bericht]"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.name",
987
  "translation": "ophalen"
988
 },
989 990
 {
  "id": "api.compliance.init.debug",
991
  "translation": "Initialisatie van de opdracht API routes"
992
 },
993 994 995 996
 {
  "id": "api.config.client.old_format.app_error",
  "translation": "New format for the client configuration is not supported yet. Please specify format=old in the query string."
 },
997 998 999 1000
 {
  "id": "api.context.404.app_error",
  "translation": "Sorry, we kunnen de pagina niet vinden."
 },
1001 1002 1003 1004
 {
  "id": "api.context.invalid_body_param.app_error",
  "translation": "Invalid or missing {{.Name}} in request body"
 },
1005 1006 1007 1008
 {
  "id": "api.context.invalid_param.app_error",
  "translation": "Ongeldig {{.Name}} parameter"
 },
1009 1010 1011 1012
 {
  "id": "api.context.invalid_session.error",
  "translation": "Invalid session err=%v"
 },
1013 1014 1015 1016 1017 1018
 {
  "id": "api.context.invalid_team_url.debug",
  "translation": "De benaderde Team URL is niet geldig. Team URL moet niet gebruikt worden bij api aanroepen die team onafhankelijk zijn"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_token.error",
1019
  "translation": "Invalid session token={{.Token}}, err={{.Error}}"
1020
 },
1021 1022 1023 1024
 {
  "id": "api.context.invalid_url_param.app_error",
  "translation": "Invalid or missing {{.Name}} parameter in request URL"
 },
1025 1026 1027 1028
 {
  "id": "api.context.invalidate_all_caches",
  "translation": "Purging all caches"
 },
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
 {
  "id": "api.context.last_activity_at.error",
  "translation": "Kan de laatste activiteit voor gebruiker met user_id=%v en sessie_id=%v niet bijwerkten met fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.log.error",
  "translation": "%v:%v code=%v rid=%v uid=%v ip=%v %v [details: %v]"
 },
1037 1038 1039 1040
 {
  "id": "api.context.mfa_required.app_error",
  "translation": "Multi-factor authentication is required on this server."
 },
1041 1042 1043 1044
 {
  "id": "api.context.missing_teamid.app_error",
  "translation": "Missing Team Id"
 },
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
 {
  "id": "api.context.permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over juiste de rechten"
 },
 {
  "id": "api.context.session_expired.app_error",
  "translation": "Ongeldige of verlopen sessie. Graag opnieuw inloggen."
 },
 {
  "id": "api.context.system_permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over de juiste rechten (systeem)"
 },
 {
  "id": "api.context.token_provided.app_error",
1059
  "translation": "Sessie is niet OAuth, maar token was doorgegeven in de query string"
1060 1061 1062 1063 1064
 },
 {
  "id": "api.context.unknown.app_error",
  "translation": "Een onbekende fout is opgetreden. Neem contact op met support."
 },
1065 1066 1067 1068
 {
  "id": "api.context.v3_disabled.app_error",
  "translation": "API version 3 has been disabled on this server. Please use API version 4. See https://api.mattermost.com for details."
 },
1069 1070 1071 1072
 {
  "id": "api.deprecated.init.debug",
  "translation": "Initialisatie van de opdracht API routes"
 },
1073 1074
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.channel_full.app_error",
1075
  "translation": "Kanaal voor e-mail batch taken was vol. Verhoog a.u.b. de EmailBatchingBufferSize"
1076 1077 1078
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1079
  "translation": "Bulk emails zijn uitgeschakeld door de systeembeheerder"
1080 1081 1082
 },
 {
  "id": "api.email_batching.check_pending_emails.finished_running",
enahum's avatar
enahum committed
1083
  "translation": "Bulk emails job heeft gelopen. %v gebruiker(s) hebben notificaties in afwachting."
1084 1085 1086
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.channel.app_error",
1087
  "translation": "Kon kanaal niet vinden voor bericht van e-mail notificatie."
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.date",
  "translation": "{{.Hour}}:{{.Minute}} {{.Timezone}}, {{.Month}} {{.Day}}"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.direct_message",
1095
  "translation": "Direct Message from "
1096 1097 1098 1099 1100
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.go_to_post",
  "translation": "Ga naar Bericht"
 },
1101 1102
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.group_message",
1103 1104 1105 1106 1107
  "translation": "Group Message from "
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.notification",
  "translation": "Notification from "
1108
 },
1109 1110
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.sender.app_error",
1111
  "translation": "Kon de verzender van bericht voor batch email notificatie niet vinden."
1112 1113 1114 1115
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.body_text",
  "translation": {
1116 1117
   "one": "You have a new notification.",
   "other": "You have {{.Count}} new notifications."
1118 1119 1120 1121
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.preferences.app_error",
1122
  "translation": "Kon de scherm voorkeuren van ontvanger van het batch email notificatie niet vinden."
1123 1124 1125
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.send.app_error",
1126
  "translation": "Verzenden van batch e-mail notificatie naar %v: %v was gefaald."
1127 1128 1129 1130
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.subject",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
1131 1132
   "one": "[{{.SiteName}}] Nieuwe Notificatie voor {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}",
   "other": "[{{.SiteName}}] Nieuwe Notificaties voor {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}"
1133 1134 1135 1136
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.user.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1137
  "translation": "Kon de ontvanger voor batch email notificatie niet vinden."
1138 1139 1140
 },
 {
  "id": "api.email_batching.start.starting",
enahum's avatar
enahum committed
1141
  "translation": "Bulk email job is gestart. Controleren van wachtende e-mails iedere %v secondes."
1142
 },
1143 1144 1145 1146 1147 1148
 {
  "id": "api.emoji.create.duplicate.app_error",
  "translation": "Kan emoji niet aanmaken. Er bestaat al een emoji met dezelfde naam."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.parse.app_error",
1149
  "translation": "Kan emoji niet aanmaken. Fout tijdens het uitlezen van verzoek."
1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.permissions.app_error",
  "translation": "Onjuiste rechten voor het aanmaken van een emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.too_large.app_error",
1157
  "translation": "Kon emoji niet aanmaken. Afbeelding moet minstens 1MB groot zijn."
1158
 },
1159 1160 1161 1162
 {
  "id": "api.emoji.delete.delete_reactions.app_error",
  "translation": "Unable to delete reactions when deleting emoji with emoji name %v"
 },
1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172
 {
  "id": "api.emoji.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Onjuiste rechten voor het wissen van emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.disabled.app_error",
  "translation": "Aangepaste emoji zijn uitgeschakeld door de beheerder."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.decode.app_error",
1173
  "translation": "Kon plaatje niet omzetten voor emoji."
1174 1175 1176
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.read.app_error",
1177
  "translation": "Kon plaatje niet lezen voor emoji"
1178 1179 1180
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
1181
  "translation": "Initialiseer emoji API routes"
1182
 },
1183 1184 1185 1186
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
  "translation": "Initialiseer emoji API routes"
 },
1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195
 {
  "id": "api.emoji.storage.app_error",
  "translation": "Bestand opslag is niet goed geconfigureerd. Configureer S3 of lokale bestandsopslag."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.image.app_error",
  "translation": "Kon emoticon niet aanmaken. Bestand moet een PNG, JPEG of GIF zijn."
 },
 {
1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
  "id": "api.emoji.upload.large_image.decode_error",
  "translation": "Unable to create emoji. An error occurred when trying to decode the image."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.encode_error",
  "translation": "Unable to create emoji. An error occurred when trying to encode the image."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_decode_error",
  "translation": "Unable to create emoji. An error occurred when trying to decode the GIF image."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_encode_error",
  "translation": "Unable to create emoji. An error occurred when trying to encode the GIF image."
1210
 },
1211 1212 1213 1214
 {
  "id": "api.file.attachments.disabled.app_error",
  "translation": "File attachments have been disabled on this server."
 },
1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
 {
  "id": "api.file.get_file.public_disabled.app_error",
  "translation": "Publieke links zijn uitgeschakeld door de systeembeheerder"
 },
 {
  "id": "api.file.get_file.public_invalid.app_error",
  "translation": "De publieke link lijkt niet geldig"
 },
1223
 {
1224
  "id": "api.file.get_file_preview.no_preview.app_error",
1225
  "translation": "Bestand heeft geen voorvertoning afbeelding"
1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_thumbnail.no_thumbnail.app_error",
  "translation": "Bestand heeft geen miniatuur afbeelding"
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.no_post.app_error",
1233
  "translation": "Kon bestand info niet ophalen. Bestand moet bijgevoegd zijn aan een bericht dat kan worden gelezen door de huidige gebruiker."
1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.storage.app_error",
  "translation": "Kan bestand info niet ophalen. Afbeeldings opslag is niet geconfigureerd."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet ophalen. Afbeeldings opslag is niet geconfigureerd."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet ophalen. Afbeeldings opslag is niet geconfigureerd."
 },
1247 1248 1249 1250
 {
  "id": "api.file.get_public_link.disabled.app_error",
  "translation": "Publieke links zijn uitgeschakeld"
 },
1251 1252
 {
  "id": "api.file.get_public_link.no_post.app_error",
1253
  "translation": "Kon publieke link voor bestand niet ophalen. Bestand moet bijgevoegd zijn aan een bericht dat kan worden gelezen door de huidige gebruiker. "
1254
 },
1255 1256
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.decode.error",
1257
  "translation": "De afbeelding kon niet gedecodeerd worden err=%v"
1258 1259 1260
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_jpeg.error",
1261
  "translation": "Niet mogelijk om afbeelding te coderen als jpeg path=%v err=%v"
1262 1263 1264
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_preview.error",
1265
  "translation": "Niet mogelijk om afbeelding te coderen als voorvertoning jpg path=%v err=%v"
1266 1267 1268
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_preview.error",
1269
  "translation": "Niet mogelijk om voorvertoning te uploaden path=%v err=%v"
1270 1271 1272
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_thumb.error",
1273
  "translation": "Niet mogelijk om miniatuur te uploaden path=%v err=%v"
1274 1275 1276
 },
 {
  "id": "api.file.init.debug",
1277
  "translation": "Initialisatie bestand API routes"
1278
 },
1279 1280
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.channel.app_error",
1281
  "translation": "Niet mogelijk om kanaal te krijgen wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
1282 1283 1284
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.file_not_found.warn",
1285
  "translation": "Niet mogelijk om bestand te vinden wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
1286 1287 1288
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_file_infos_again.warn",
1289
  "translation": "Niet mogelijk om FileInfos te krijgen nadat een bericht gemigreerd is, post_id=%v, err=%v"
1290 1291 1292
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_post_again.warn",
1293
  "translation": "Niet mogelijk om bericht te krijgen wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, err=%v"
1294 1295 1296
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.info.app_error",
1297
  "translation": "Niet mogelijk om bestand te vinden wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, filename=%v, err=%v"
1298 1299 1300
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.migrating_post.debug",
1301
  "translation": "Migreren van bericht naar FileInfos, post_id=%v, err=%v"
1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.mismatched_filename.warn",
  "translation": "Found an unusual filename when migrating post to use FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, user_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.no_filenames.warn",
  "translation": "Unable to migrate post to use FileInfos with an empty Filenames field, post_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.not_migrating_post.debug",
  "translation": "Post already migrated to use FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_file_info.warn",
1317
  "translation": "Niet mogelijk om bestand te vinden wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
1318 1319 1320
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_post.warn",
1321
  "translation": "Niet mogelijk om bestand te vinden wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.team_id.app_error",
  "translation": "Unable to find team for FileInfos, post_id=%v, filenames=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.teams.app_error",
1329
  "translation": "Niet mogelijk om bericht te krijgen wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, err=%v"
1330 1331 1332
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.unexpected_filename.error",
1333
  "translation": "Niet mogelijk om bericht te krijgen wanneer een bericht gemigreerd word met FileInfos, post_id=%v, err=%v"
1334
 },
1335 1336 1337 1338
 {
  "id": "api.file.move_file.configured.app_error",
  "translation": "Bestand opslag is niet goed geconfigueerd. Configureer of S3 of lokale bestands opslag."
 },
1339 1340 1341 1342
 {
  "id": "api.file.move_file.copy_within_s3.app_error",
  "translation": "Unable to copy file within S3."
 },
1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366
 {
  "id": "api.file.move_file.delete_from_s3.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet verwijderen van S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.get_from_s3.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet ophalen van S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.rename.app_error",
  "translation": "Kan lokaal bestand niet verplaatsen."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.configured.app_error",
  "translation": "Bestand opslag is niet goed geconfigueerd. Configureer of S3 of lokale bestands opslag."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.get.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet ophalen van S3"
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.reading_local.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden bij het lezen van een bestand uit lokale opslag"
 },
1367 1368 1369 1370
 {
  "id": "api.file.upload_file.bad_parse.app_error",
  "translation": "Unable to upload file. Header cannot be parsed."
 },
1371 1372 1373 1374
 {
  "id": "api.file.upload_file.incorrect_number_of_files.app_error",
  "translation": "Unable to upload files. Incorrect number of files specified."
 },
1375 1376
 {
  "id": "api.file.upload_file.large_image.app_error",
1377
  "translation": "File above maximum dimensions could not be uploaded: {{.Filename}}"
1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.storage.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet uploaden. Afbeeldings opslag is niet geconfigureerd."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.too_large.app_error",
  "translation": "Kan bestand niet uploaden. Bestand is te groot."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.configured.app_error",
  "translation": "Bestand opslag is niet goed geconfigueerd. Configureer of S3 of lokale bestands opslag."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.s3.app_error",
  "translation": "Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven naar S3"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.create_dir.app_error",
  "translation": "Er is een probleem opgetreden tijdens het aanmaken van een directory voor een nieuw bestand"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.writing.app_error",
  "translation": "Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven naar lokale opslag"
 },
 {
  "id": "api.general.init.debug",
1405
  "translation": "Initialisatie van algemene api routes"
1406
 },
1407 1408 1409 1410
 {
  "id": "api.import.import_post.attach_files.error",
  "translation": "Error attaching files to post. postId=%v, fileIds=%v, message=%v"
 },
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430
 {
  "id": "api.import.import_post.saving.debug",
  "translation": "Fout bij het opslaan van bericht. user=%v, bericht=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.join_team.error",
  "translation": "Er trad een fout op bij join team tijdens de import err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.joining_default.error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het deelnemen aan de standaard kanalen user_id=%s, team_id=%s, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.saving.error",
  "translation": "Fout tijdens opslaan. Fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.set_email.error",
  "translation": "Fout tijdens het instellen van e-mail verificatie. Fout=%v"
 },
1431
 {
1432
  "id": "api.incoming_webhook.disabled.app_error",
1433 1434
  "translation": "Commando's zijn uitgeschakeld door de beheerder."
 },
1435 1436 1437 1438
 {
  "id": "api.incoming_webhook.invalid_username.app_error",
  "translation": "Ongeldige gebruikersnaam"
 },
1439 1440
 {
  "id": "api.ldap.init.debug",
1441
  "translation": "Initialisatie bestand API routes"
1442
 },
1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478
 {
  "id": "api.license.add_license.array.app_error",
  "translation": "Lege data bij 'license' in aanvraag"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.expired.app_error",
  "translation": "Licentie is nog niet geldig, of is verlopen."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid.app_error",
  "translation": "Ongeldig licentie bestand."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid_count.app_error",
  "translation": "Kan het aantal unieke gebruikers niet tellen."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.no_file.app_error",
  "translation": "Geen bestand bij 'license' in aanvraag"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.open.app_error",
  "translation": "Kan licentie bestand niet openen"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save.app_error",
  "translation": "Licentie kan niet goed worden opgeslagen."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save_active.app_error",
  "translation": "Actieve licentie ID is niet goed opgeslagen."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.unique_users.app_error",
  "translation": "De licentie ondersteund {{.Users}} gebruikers, wanneer het systeem {{.Count}} unieke gebruikers heeft. Unieke gebruikers worden geteld op basis het e-mail adress. Het totaal aantal gebruikers is te zien bij 'Server Overzichten' -> 'Bekijk statistieken'."
 },
1479 1480 1481 1482
 {
  "id": "api.license.client.old_format.app_error",
  "translation": "New format for the client license is not supported yet. Please specify format=old in the query string."
 },
1483 1484
 {
  "id": "api.license.init.debug",
1485
  "translation": "Initialisatie van licentie API routes"
1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
 },
 {
  "id": "api.license.remove_license.remove.app_error",
  "translation": "Licentie is niet goed verwijderd."
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_client.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: Verkeerde client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_redirect.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: Missende of foute redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_response.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: Verkeerd antwoord type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.database.app_error",
  "translation": "server fout: Kan database niet benaderen"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.redirect_callback.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: De opgegeven redirect_uri komt niet overeen met de geregistreerde callback_url"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.turn_off.app_error",
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581
  "translation": "De systeembeheerder heeft de OAuth2 Service Provider uitgeschakeld."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "De systeembeheerder heeft de OAuth2 Service Provider uitgeschakeld."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.missing.app_error",
  "translation": "Mist een of meerdere elementen uit: response_type, client_id of redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Onvoldoende rechten voor het verwijderen van de OAuth2 applicatie"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_id.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: Verkeerd client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_secret.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag (invalid_request): Mist client_secret"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_grant.app_error",
  "translation": "ongeldige aanvraag: Verkeerd grant_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.credentials.app_error",
  "translation": "Ongeldige client (invalid_client): Ongeldige client credentials"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.disabled.app_error",
  "translation": "De systeembeheerder heeft de OAuth2 Service Provider uitgeschakeld."
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.expired_code.app_error",
  "translation": "(invalid_grant): Ongeldig of verlopen authorisatie code"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal.app_error",
  "translation": "Server fout (server_error): Er een interne server fout opgetreden tijdens het benaderen van de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_saving.app_error",
  "translation": "Server fout (server_error): Er is een interne server fout opgetreden tijdens het opslaan van het toegangs-token in de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_session.app_error",
  "translation": "Server fout (server_error): Er is een interne server fout opgetreden tijdens het opslaan van de sessie in de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_user.app_error",
  "translation": "Server fout (server_error): Er is een interne server fout opgetreden tijdens het ophalen van de gebruiker uit de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_code.app_error",
  "translation": "Ongeldige aanvraag (invalid_request): Ontbrekende code"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_refresh_token.app_error",
  "translation": "Ongeldige aanvraag (invalid_request): Ontbrekende refresh_token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.redirect_uri.app_error",
  "translation": "Ongeldige aanvraag (invalid_request): De gegeven redirect_uri komt niet overeen met de autorisatie code redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_grant: Verkeerd refresh token"
1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_auth_data.find.error",
  "translation": "Kan de auth code niet vinde voor code=%s"
 },
 {
  "id": "api.oauth.init.debug",
  "translation": "Initialisatie van de oauth api"
 },
1591 1592 1593 1594
 {
  "id": "api.oauth.invalid_state_token.app_error",
  "translation": "Invalid state token"
 },
1595 1596
 {
  "id": "api.oauth.regenerate_secret.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1597
  "translation": "Onvoldoende rechten voor het hergenereren van de OAuth2 Applicatie Secret"
1598
 },
1599 1600
 {
  "id": "api.oauth.register_oauth_app.turn_off.app_error",
1601
  "translation": "De systeembeheerder heeft de OAuth2 Service Provider uitgeschakeld."
1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_session.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de sessie uit de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_token.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van het access token uit de database"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.get.app_error",
  "translation": "Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het access token uit de database, voor het verwijderen"
 },
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Gebruikers registratie is uitgeschakeld."
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.expired_link.app_error",
  "translation": "De aanmeld link is verlopen"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.invalid_link.app_error",
  "translation": "De aanmeld link is niet geldig"
 },
1627 1628 1629 1630
 {
  "id": "api.opengraph.init.debug",
  "translation": "Initializing open graph protocol api routes"
 },
1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642
 {
  "id": "api.plugin.upload.array.app_error",
  "translation": "File array is empty in multipart/form request"
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.file.app_error",
  "translation": "Unable to open file in multipart/form request"
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.no_file.app_error",
  "translation": "Missing file in multipart/form request"
 },
1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.private",
  "translation": "add them to this private channel"
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.public",
  "translation": "add them to the channel"
 },
1651 1652
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.multiple",
1653
  "translation": "@{{.Usernames}} and @{{.LastUsername}} were mentioned but they are not in the channel. Would you like to {{.Phrase}}? They will have access to all message history."
1654 1655 1656
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.one",
1657
  "translation": "@{{.Username}} was mentioned but they are not in the channel. Would you like to {{.Phrase}}? They will have access to all message history."
1658
 },
1659 1660
 {
  "id": "api.post.create_post.attach_files.error",
1661
  "translation": "Een fout trad op bij het bijvoegen van de bestanden bij bericht, post_id=%s, user_id=%s, file_ids=%v, err=%v"
1662
 },
1663 1664 1665 1666
 {
  "id": "api.post.create_post.bad_filename.error",
  "translation": "Ongeldige bestandsnaam, bestandsnaam=%v"
 },
1667 1668 1669 1670
 {
  "id": "api.post.create_post.can_not_post_to_deleted.error",
  "translation": "Kan niet plaatsen in verwijdert kanaal."
 },
1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686
 {
  "id": "api.post.create_post.channel_root_id.app_error",
  "translation": "Ongeldig ChannelId voor RootId parameter"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.last_viewed.error",
  "translation": "Er is een probleem upgetreden tijdens het updaten van de laatste getoond, channel_id=%s, user_id=%s, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.parent_id.app_error",
  "translation": "Ongeldig ParentId parameter"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.root_id.app_error",
  "translation": "Ogeldig RootId parameter"
 },
1687 1688 1689 1690
 {
  "id": "api.post.create_post.town_square_read_only",
  "translation": "This channel is read-only. Only members with permission can post here."
 },
1691 1692 1693 1694
 {
  "id": "api.post.create_webhook_post.creating.app_error",
  "translation": "Fout bij het aanmaken van bericht"
 },
1695 1696
 {
  "id": "api.post.delete_flagged_post.app_error.warn",
enahum's avatar
enahum committed
1697
  "translation": "Niet mogelijk om gemarkeerde berichten te verwijderen bij verwijderen van bericht, err=%v"
1698
 },
1699 1700 1701 1702
 {
  "id": "api.post.delete_post.permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over juiste de rechten"
 },
1703 1704
 {
  "id": "api.post.delete_post_files.app_error.warn",
1705
  "translation": "Er gebeurde een fout bij het verwijderen van de bestanden van het bericht, post_id=%v, err=%v"
1706
 },
1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718
 {
  "id": "api.post.disabled_all",
  "translation": "@all has been disabled because the channel has more than {{.Users}} users."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_channel",
  "translation": "@channel has been disabled because the channel has more than {{.Users}} users."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_here",
  "translation": "@here has been disabled because the channel has more than {{.Users}} users."
 },
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
 {
  "id": "api.post.do_action.action_id.app_error",
  "translation": "Ongeldig client id "
 },
 {
  "id": "api.post.do_action.action_integration.app_error",
  "translation": "Action integration error"
 },
1727 1728 1729
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.files_sent",
  "translation": {
1730 1731
   "one": "{{.Count}} bestand verzonden: {{.Filenames}}",
   "other": "{{.Count}} bestanden verzonden: {{.Filenames}}"
1732 1733
  }
 },
1734 1735
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.get_files.error",
1736
  "translation": "Een fout trad op bij het ophalen van de bestanden voor het notificatiebericht, post_id=%v, err=%v"
1737
 },
1738 1739 1740
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.images_sent",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
1741 1742
   "one": "{{.Count}} afbeelding verzonden: {{.Filenames}}",
   "other": "{{.Count}} afbeeldingen verzonden: {{.Filenames}}"
1743 1744
  }
 },
1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766
 {
  "id": "api.post.get_out_of_channel_mentions.regex.error",
  "translation": "Verwerken van de reguliere expressie voor notificatie (@notificatie) is mislukt, user_id=%v, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.get_post.permissions.app_error",
  "translation": "U beschikt niet over de juiste rechten"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_post_events_and_forget.members.error",
  "translation": "Ophalen van de deelnemers van het kanaal is mislukt. channel_id=%v, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Het creeren van een response bericht is mislukt. fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.event_post.error",
  "translation": "Gebeurtenis POST is mislukt, fout=%s"
 },
 {
  "id": "api.post.init.debug",
1767
  "translation": "Initialisatie van de berichten API routes"
1768
 },
1769 1770 1771 1772
 {
  "id": "api.post.link_preview_disabled.app_error",
  "translation": "Publieke links zijn uitgeschakeld door de systeembeheerder"
 },
1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_2_members.error",
  "translation": "Het is niet gelukt om de 2 deelnemers op te halen van een direct kanaal. channel_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_members.error",
  "translation": "Het is mislukt om de deelnemers van een kanaal op te halen. channel_id=%v, fout=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.sa