uk.json 406 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
{
 "about.buildnumber": "Номер збірки:",
 "about.copyright": "Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Всі права захищені",
 "about.database": "База даних:",
 "about.date": "Дата створення:",
 "about.dbversion": "Версія схеми бази даних:",
 "about.enterpriseEditione1": "Enterprise Edition",
 "about.enterpriseEditionLearn": "Детальніше про редакцію Enterprise читайте на",
 "about.enterpriseEditionSt": "Сучасне спілкування в вашій локальній мережі.",
 "about.hash": "Хеш збірки:",
 "about.hashee": "Хеш збірки EE:",
 "about.hashwebapp": "Хеш збірки Webapp:",
 "about.licensed": "Ліцензовано на:",
 "about.notice": "Mattermost це стало можливим за допомогою програмного забезпечення з відкритим кодом, яке використовується на нашому сервері (! https://about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop] (!Https: //about.mattermost.com/ desktop-notice-txt /) та [mobile] (!https: //about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) додатків.",
 "about.teamEditionLearn": "Приєднуйтесь до спільноти Mattermost на",
 "about.teamEditionSt": "Всі спілкування вашої команди в одному місці, з миттєвим пошуком та доступом звідусюди.",
 "about.teamEditiont0": "Team Edition",
 "about.teamEditiont1": "Enterprise Edition",
 "about.title": "Про Mattermost",
 "about.version": "Версія Mattermost:",
 "access_history.title": "Історія активності",
 "activity_log_modal.android": "Android",
 "activity_log_modal.androidNativeApp": "Додаток для Android",
 "activity_log_modal.androidNativeClassicApp": "Класичний додаток Android",
 "activity_log_modal.desktop": "Додаток для ПК",
 "activity_log_modal.iphoneNativeApp": "Додаток для iPhone",
 "activity_log_modal.iphoneNativeClassicApp": "Класичний додаток iPhone",
 "activity_log.activeSessions": "Активні сесії",
 "activity_log.browser": "Браузер: {browser}",
 "activity_log.firstTime": "Перша активність: {date}, {time}",
 "activity_log.lastActivity": "Остання активність: {date}, {time}",
 "activity_log.logout": "Вийти",
 "activity_log.moreInfo": "Більше інформації",
 "activity_log.os": "ОС: {os}",
 "activity_log.sessionId": "Ідентифікатор сесії: {id}",
 "activity_log.sessionsDescription": "Сесії створюються при вході з нового браузера на пристрої. Сесії дозволяють використовувати Mattermost без необхідності повторного входу протягом часу, встановленого Адміністратором системи. Якщо ви бажаєте завершити сесію, натисніть кнопку 'Вихід'.",
 "add_command.autocomplete": "Автозаповнення",
 "add_command.autocomplete.help": "(Необов'язково) Показувати слеш-команду в списку автозаповнення.",
 "add_command.autocompleteDescription": "Опис автозаповнення",
 "add_command.autocompleteDescription.help": "(Необов'язково) Короткий опис слеш-команди для списку автозаповнення.",
 "add_command.autocompleteDescription.placeholder": "Приклад: \"Повертає результати пошуку по записам пацієнтів\"",
 "add_command.autocompleteHint": "Підказка про автозаповнення",
 "add_command.autocompleteHint.help": "(Необов'язково) Аргументи слеш-команди, що показуються як підказка в списку автодоповнення.",
 "add_command.autocompleteHint.placeholder": "Приклад: [ім'я пацієнта]",
 "add_command.cancel": "Відміна",
 "add_command.description": "Опис",
 "add_command.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
 "add_command.displayName": "Заголовок",
 "add_command.displayName.help": "Виберіть заголовок, який відображається на сторінці налаштувань slash-команд. Максимум 64 знака.",
 "add_command.doneHelp": "Ви налаштовували команду зі слэшами. Наступний токен буде відправлений у вихідний вантаж. Будь ласка, використовуйте його, щоб перевірити, чи надійшов запит від команди Mattermost (див.[Документація] (!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_command.iconUrl": "Піктограма відповіді",
 "add_command.iconUrl.help": "(Необов'язково) Виберіть іконку для відображення замість картинки профілю в відповідях на цю слеш-команду. Введіть URL .png або .jpg файлу, дозволом мінімум 128 на 128 пікселів.",
 "add_command.iconUrl.placeholder": "https://www.example.com/myicon.png",
 "add_command.method": "Метод запиту",
 "add_command.method.get": "GET",
 "add_command.method.help": "Метод, яким буде зроблений запит до URL.",
 "add_command.method.post": "POST",
 "add_command.save": "Зберегти",
 "add_command.token": "**Token**: {token}",
 "add_command.trigger": "Ключове слово",
 "add_command.trigger.help": "Слово \"тригер\" має бути унікальним, і не можна починатися з косої риски або містити пропуски.",
 "add_command.trigger.helpExamples": "Приклад: клієнт, співробітник, пацієнт, погода",
 "add_command.trigger.helpReserved": "Зарезервовано: {link}",
 "add_command.trigger.helpReservedLinkText": "дивіться список вбудованих слеш-команд",
 "add_command.trigger.placeholder": "Ключове слово, наприклад \"привіт\"",
 "add_command.triggerInvalidLength": "Ключове слово повинно містити від {min} до {max} символів",
 "add_command.triggerInvalidSlash": "Ключове слово не може починатися з /",
 "add_command.triggerInvalidSpace": "Ключове слово не може містити пробіли",
 "add_command.triggerRequired": "Необхідно ввести ключове слово",
 "add_command.url": "URL запиту",
 "add_command.url.help": "URL, який буде запитано методом HTTP POST або GET при використанні слеш-команди.",
 "add_command.url.placeholder": "Адреса повинен починатися з http:// або https://",
 "add_command.urlRequired": "Необхідно вказати URL запиту",
 "add_command.username": "Ім'я користувача для відповіді",
 "add_command.username.help": "(Необов'язково) Виберіть ім'я користувача для відповідей цієї слеш-команди. Ім'я користувача має містити не більше 22 символів, що складаються з літер в нижньому регістрі, цифр, символів \"-\", \"_\", і \".\" .",
 "add_command.username.placeholder": "Ім'я користувача",
 "add_emoji.cancel": "Скасувати",
 "add_emoji.header": "Додати",
 "add_emoji.image": "Зображення",
 "add_emoji.image.button": "Вибрати",
 "add_emoji.image.help": "Виберіть зображення для вашого смайлу. Зображення може бути в форматі gif, png або jpeg і не повинно перевищувати розміру в 1 МБ. Зображення автоматично зміниться в розмірі до 128 на 128 пікселів зі збереженням пропорцій.",
 "add_emoji.imageRequired": "Потрібно зображення для смайлика",
 "add_emoji.name": "Ім'я",
 "add_emoji.name.help": "Виберіть ім'я для смайлика, довжиною до 64 символів, використовуючи букви, цифри і символи '-' і '_'.",
 "add_emoji.nameInvalid": "Ім'я смайлика може містити тільки цифри, букви і символи '-' і '_'.",
 "add_emoji.nameRequired": "Потрібно зображення для смайлика",
 "add_emoji.nameTaken": "Це ім'я вже зайнято. Будь ласка, виберіть інше.",
 "add_emoji.preview": "Попередній перегляд",
 "add_emoji.preview.sentence": "Ця пропозиція з {image} в ньому.",
 "add_emoji.save": "Зберегти",
 "add_incoming_webhook.cancel": "Відміна",
 "add_incoming_webhook.channel": "Канал",
 "add_incoming_webhook.channel.help": "Стандартний публічний або приватний канал, який отримує корисні завантаження веб-камери. Ви повинні належати до приватного каналу під час налаштування веб-ключа.",
 "add_incoming_webhook.channelLocked": "Прикріпити до цього каналу",
 "add_incoming_webhook.channelLocked.help": "Якщо встановлено, що вхідний webhook може відправляти тільки в канали вибрані вище.",
 "add_incoming_webhook.channelRequired": "Необхідний діючий канал",
 "add_incoming_webhook.description": "Опис",
 "add_incoming_webhook.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
 "add_incoming_webhook.displayName": "Назва",
 "add_incoming_webhook.displayName.help": "Виберіть назву, яку буде відображено на сторінці налаштувань веб-хука. Максимум 64 знака.",
 "add_incoming_webhook.doneHelp": "Ваш вхідний webhook налаштований. Будь-ласка, надішліть дані на наступну URL-адресу (див. [Документація] (!https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_incoming_webhook.icon_url": "Зображення профілю",
 "add_incoming_webhook.icon_url.help": "Виберіть зображення профілю інтеграції, яка буде використовуватися при публікації. Введіть URL-адресу файлу .png або .jpg не менше 128 на 128 пікселів.",
 "add_incoming_webhook.save": "Зберегти",
 "add_incoming_webhook.url": "**URL**: {url}",
 "add_incoming_webhook.username": "Ім'я користувача",
 "add_incoming_webhook.username.help": "Виберіть ім'я користувача для повідомлень про цю інтеграцію. Імена користувачів можуть містити до 22 символів, можуть містити рядкові літери, цифри та символи \"-\", \"_\", і \".\" .",
 "add_oauth_app.callbackUrls.help": "URI, на який буде здійснено перенаправлення після підтвердження або відхилення авторизації додатки, і який повинен обробити код авторизації або токен доступу. Повинен бути правильним URL і починатися з http:// або https://.",
 "add_oauth_app.callbackUrlsRequired": "Потрібно хоча б один URL для зворотного виклику",
 "add_oauth_app.clientId": "**Client ID**: {id}",
 "add_oauth_app.clientSecret": "**Client Secret**: {secret}",
 "add_oauth_app.description.help": "Опис програми OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.descriptionRequired": "Опис програми OAuth 2.0 не може залишатися порожнім.",
 "add_oauth_app.doneHelp": "Ваша програма OAuth 2.0 була налаштована. Будь ласка, використовуйте такий ідентифікатор клієнта та клієнтську таємницю, коли просимо авторизацію для вашої програми (див. [Документація] (! Https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_oauth_app.doneUrlHelp": "Наступна інформація - це ваші дозволені URL-адреси для перенаправлення.",
 "add_oauth_app.header": "Додати",
 "add_oauth_app.homepage.help": "URL домашньої сторінки додатка OAuth 2.0. Переконайтеся, що URL використовує схему HTTP або HTTPS, відповідно до налаштувань сервера.",
 "add_oauth_app.homepageRequired": "Домашня сторінка додатка OAuth 2.0 повинна бути вказана.",
 "add_oauth_app.icon.help": "(Необов'язково) URL зображення для додатка OAuth 2.0. Переконайтеся, що URL використовує схему HTTP або HTTPS, відповідну налаштувань сервера.",
 "add_oauth_app.name.help": "Псевдонім додатка OAuth 2.0 довжиною до 64 символів.",
 "add_oauth_app.nameRequired": "Ім'я програми OAuth 2.0 має бути зазначено.",
 "add_oauth_app.trusted.help": "Якщо вибрано, додаток OAuth 2.0 буде вважатися довіреним і Mattermost не вимагатиме підтвердження від користувача. Інакше, в додатковому вікні користувачеві буде запропоновано підтвердити або відхилити авторизацію.",
 "add_oauth_app.url": "**URL**: {url}",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls": "URL зворотного виклику (по одному на рядок)",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.help": "URL, на який будуть відправлятися повідомлення. Якщо URL-адреса є приватним, додайте його як {link}.",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.helpLinkText": "надійне внутрішнє з'єднання",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrlsRequired": "Потрібно хоча б один URL зворотного виклику",
 "add_outgoing_webhook.cancel": "Відміна",
 "add_outgoing_webhook.channel": "Канал",
 "add_outgoing_webhook.channel.help": "Публічний канал, який передає корисну інформацію для веб-камери. Необов'язково, якщо вказується щонайменше один Trigger Word.",
 "add_outgoing_webhook.content_Type": "Тип вмісту",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help1": "Виберіть тип вмісту, за яким буде надсилатися запит.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help2": "Якщо обрано програму /x-www-form-urlencoded, сервер буде кодувати параметри у форматі URL-адреси тіла запиту.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help3": "Якщо обрано програму/json, сервер буде форматувати корпус запиту як JSON.",
 "add_outgoing_webhook.description": "Опис",
 "add_outgoing_webhook.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
 "add_outgoing_webhook.displayName": "Заголовок",
 "add_outgoing_webhook.displayName.help": "Виберіть назву, яку буде відображено на сторінці налаштувань веб-хука. Максимум 64 символа.",
 "add_outgoing_webhook.doneHelp": "Ви налаштовували команду зі слэшами. Наступний токен буде відправлений у вихідний вантаж. Будь ласка, використовуйте його, щоб перевірити, чи надійшов запит від команди Mattermost (див.[Документація] (!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_outgoing_webhook.icon_url": "Зображення профілю",
 "add_outgoing_webhook.icon_url.help": "Виберіть зображення профілю інтеграції, яка буде використовуватися при публікації. Введіть URL-адресу файлу .png або .jpg не менше 128 на 128 пікселів.",
 "add_outgoing_webhook.save": "Зберегти",
 "add_outgoing_webhook.token": "**Token**: {token}",
 "add_outgoing_webhook.triggerWords": "Ключові слова (по одному на строку)",
 "add_outgoing_webhook.triggerWords.help": "Повідомлення, що починається з вказаного слова, буде викликати відправку вебхука. Можна не вказувати, якщо обраний Канал.",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsOrChannelRequired": "Необхідний діючий канал або список ключових слів",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen": "Умова спрацьовування",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen.help": "Виберіть, чи буде вебхук відправлений тільки якщо перше слово точно збігається з ключовим словом або якщо воно хоча б починається з нього.",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenFullWord": "Перше слово відповідає слову події повністю",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenStartsWith": "Перше слово починається зі слова тригера",
 "add_outgoing_webhook.username": "Ім'я користувача",
 "add_outgoing_webhook.username.help": "Виберіть ім'я користувача, яку ця інтеграція публікуватиме. Користувацькі імена можуть містити до 22 символів, і можуть містити букви, цифри та символи \"-\", \"_\" та \".\".",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.accept": "Так, перемістити команду",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.message": "Ця команда вже вибрана за іншою схемою команди, ви впевнені, що хочете перемістити її до цієї схеми команди?",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.title": "Схема зміни перемоги над командою?",
 "add_teams_to_scheme.title": "Додайте Команди до команди ** Вибір команди ** Список",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
157 158 159 160 161
 "add_user_to_channel_modal.add": "Додати ",
 "add_user_to_channel_modal.cancel": "Відміна ",
 "add_user_to_channel_modal.help": "Введіть, щоб знайти канал. Використовуйте ↑↓ для перегляду, ↵, щоб вибрати, ESC для відхилення. ",
 "add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} вже є учасником цього каналу",
 "add_user_to_channel_modal.title": "Додайте {name} до каналу",
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
 "add_users_to_team.title": "Додати нового учасника в команду {teamName}",
 "admin.advance.cluster": "Висока доступність",
 "admin.advance.metrics": "Моніторинг продуктивності",
 "admin.audits.reload": "Перезавантажити логи активності користувача",
 "admin.audits.title": "Список активності користувача",
 "admin.authentication.email": "Аутентифікація по електронній пошті",
 "admin.authentication.gitlab": "GitLab",
 "admin.authentication.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.authentication.oauth": "OAuth 2.0",
 "admin.authentication.saml": "SAML 2.0",
 "admin.banner.heading": "Примітка:",
 "admin.client_versions.androidLatestVersion": "Остання версія Android",
 "admin.client_versions.androidLatestVersionHelp": "Остання випущена версія Android",
 "admin.client_versions.androidMinVersion": "Мінімальна версія Android",
 "admin.client_versions.androidMinVersionHelp": "Мінімальна сумісна версія Android",
 "admin.client_versions.desktopLatestVersion": "Остання версія Desktop",
 "admin.client_versions.desktopLatestVersionHelp": "Остання випущена версія Desktop",
 "admin.client_versions.desktopMinVersion": "Мінімальна робоча версія",
 "admin.client_versions.desktopMinVersionHelp": "Мінімальна совместимая версія Desktop",
 "admin.client_versions.iosLatestVersion": "Остання версія iOS",
 "admin.client_versions.iosLatestVersionHelp": "Остання версія версії iOS",
 "admin.client_versions.iosMinVersion": "Мінімальна версія iOS",
 "admin.client_versions.iosMinVersionHelp": "Мінімальна сумісна версія iOS",
 "admin.cluster.ClusterName": "Ім'я кластера:",
 "admin.cluster.ClusterNameDesc": "Кластер приєднатися до імені. Тільки вузли з тим же кластерним ім'ям об'єднаються. Це підтримує встановлення Blue-Green або інсталяцію, що вказує на ту саму базу даних.",
 "admin.cluster.ClusterNameEx": "Наприклад: \"Виробництво\" або \"Постановка\"",
 "admin.cluster.enableDescription": "Якщо включено, Mattermost запускається в режимі високої доступності. Будь ласка, зверніться до [документації] (!http: //docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) для отримання інформації про налаштування режиму високої доступності (Високої доступності).",
 "admin.cluster.enableTitle": "Включити режим високої доступності:",
 "admin.cluster.GossipPort": "Порт сповідування:",
 "admin.cluster.GossipPortDesc": "Порт використовується для протоколу спілок. У цьому порту повинні бути дозволені як UDP, так і TCP.",
 "admin.cluster.GossipPortEx": "Наприклад: \"8074\"",
 "admin.cluster.loadedFrom": "Конфігураційний файл був завантажений з вузла з ідентифікатором {clusterId}. Будь ласка, зверніться до ** Керівництва щодо усунення проблем ** в нашій [документації] (!http: //docs.mattermost.com/deployment/cluster.html), якщо ви відкриваєте системну консоль через балансувальник навантаження і відчуваєте проблеми.",
 "admin.cluster.noteDescription": "Зміна властивостей в цій секції зажадають перезавантаження сервера. При використаннi режиму високої доступності, системна консоль встановлюється в режим тільки для читання і настройки можуть бути змінені тільки через файл конфігурації, якщо ReadOnlyConfig відключений.",
 "admin.cluster.OverrideHostname": "Переопределити хост-ім'я:",
 "admin.cluster.OverrideHostnameDesc": "Значення за замовчуванням <blank> буде намагатися отримати ім'я хоста з ОС або використовувати IP-адресу. Ви можете змінити ім'я хоста цього сервера за допомогою цієї властивості. Не рекомендується перевизначати ім'я хоста, якщо це не потрібно. Ця властивість також може бути встановлена на певну IP-адресу, якщо це необхідно.",
 "admin.cluster.OverrideHostnameEx": "Наприклад: \"app-server-01\"",
 "admin.cluster.ReadOnlyConfig": "Конфігурація тільки для читання:",
 "admin.cluster.ReadOnlyConfigDesc": "Коли це правда, сервер відхилить зміни, внесені в файл конфігурації, з системної консолі. Під час роботи у виробництві рекомендується встановити це значення на вірне.",
 "admin.cluster.should_not_change": "УВАГА: Ці налаштування можуть не синхронізуватися з іншими серверами в кластері. Між-вузловий зв'язок високої доступності не запуститься, поки ви не зробите config.json однаковим на всіх серверах і не перезапустите Mattermost. Будь ласка, зверніться до [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html), щоб дізнатися, як додати або видалити сервер з кластера. Якщо ви відкриваєте системну консоль через балансувальник навантаження і відчуваєте проблеми, будь ласка, дивіться посібник з дозволу проблем в нашій [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html).",
 "admin.cluster.status_table.config_hash": "Файл конфігурації MD5",
 "admin.cluster.status_table.hostname": "Ім'я хоста",
 "admin.cluster.status_table.reload": "Перезавантажити статус кластера",
 "admin.cluster.status_table.status": "Статус",
 "admin.cluster.status_table.url": "Gossip-адреса",
 "admin.cluster.status_table.version": "Версія",
 "admin.cluster.StreamingPort": "Потокове порту:",
 "admin.cluster.StreamingPortDesc": "Порт використовується для потокового передавання даних між серверами.",
 "admin.cluster.StreamingPortEx": "Наприклад: \"8074\"",
 "admin.cluster.unknown": "невідомий",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossip": "Використовуйте експериментальні сплетені:",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossipDesc": "Коли це правда, сервер намагатиметься зв'язатись через протокол спілки над портом спілок. Коли помилково, сервер намагатиметься встановити зв'язок через поточний порт. При невірному порту спілок і протоколі все ще використовується для визначення роботоздатності кластеру.",
 "admin.cluster.UseIpAddress": "Використовувати IP-адресу:",
 "admin.cluster.UseIpAddressDesc": "Коли це правда, кластер спробує встановити зв'язок через IP-адресу, а не за допомогою імені хоста.",
 "admin.compliance_reports.desc": "Назва завдання:",
 "admin.compliance_reports.desc_placeholder": "Наприклад: \"Аудит 445 для HR\"",
 "admin.compliance_reports.emails": "Адреса електронної пошти:",
 "admin.compliance_reports.emails_placeholder": "Наприклад, \"bill@example.com, bob@example.com\"",
 "admin.compliance_reports.from": "Від",
 "admin.compliance_reports.from_placeholder": "Наприклад: \"2016-03-11\"",
 "admin.compliance_reports.keywords": "Ключові слова:",
 "admin.compliance_reports.keywords_placeholder": "Наприклад: \"короткостроковий запас\"",
 "admin.compliance_reports.reload": "Перезавантажте звіти про відповідності",
 "admin.compliance_reports.run": "Запустити звіт про дотримання",
 "admin.compliance_reports.title": "Комплаенс звіти",
 "admin.compliance_reports.to": "Кому:",
 "admin.compliance_reports.to_placeholder": "Наприклад: \"2016-03-15\"",
 "admin.compliance_table.desc": "Опис ",
 "admin.compliance_table.download": "Завантажити",
 "admin.compliance_table.params": "Параметри",
 "admin.compliance_table.records": "Записи",
 "admin.compliance_table.status": "Статус",
 "admin.compliance_table.timestamp": "Тимчасова мітка",
 "admin.compliance_table.type": "Тип",
 "admin.compliance_table.userId": "Запрошені",
 "admin.compliance.directoryDescription": "Каталог в який зберігаються звіти про відповідність. Якщо порожньо, - зберігаються в ./data/.",
 "admin.compliance.directoryExample": "Наприклад: \"./data/\"",
 "admin.compliance.directoryTitle": "Довідник про дотримання вимог:",
 "admin.compliance.enableDailyDesc": "Коли це правда, Mattermost створить щоденний звіт про дотримання.",
 "admin.compliance.enableDailyTitle": "Увімкнути щоденний звіт:",
 "admin.compliance.enableDesc": "Коли це правда, Mattermost дозволяє звітувати про дотримання **на вкладці** Відповідність та аудит**. Щоб дізнатися більше, перегляньте [documentation] (!https://docs.mattermost.com/administration/compliance.html).",
 "admin.compliance.enableTitle": "Дозволити звіти про відповідність:",
 "admin.compliance.newComplianceExportBanner": "Ця функція замінюється новою функцією [Compliance Export]({siteURL}/admin_console/compliance/message_export) і буде видалена в майбутньому випуску. Ми рекомендуємо перейти на нову систему.",
 "admin.compliance.title": "Налаштування відповідності",
 "admin.complianceExport.createJob.help": "Починає негайно виконувати експортну роботу.",
 "admin.complianceExport.createJob.title": "Запустити відповідність Експорт завдання",
 "admin.complianceExport.exportFormat.actiance": "Активація XML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.csv": "CSV",
 "admin.complianceExport.exportFormat.description": "Формат експорту відповідності. Відповідає системі, до якої потрібно імпортувати дані.\n\nДля активації XML файли експорту відповідності записуються в підкаталог \"Експорт\" налаштовуваного [Local Storage Directory] ({siteURL}/admin_console/files/storage). Для Global Relay EML вони надсилаються електронною поштою на налаштовану адресу електронної пошти.",
 "admin.complianceExport.exportFormat.globalrelay": "Глобальний реле EML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.title": "Формат експорту:",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.description": "Встановіть час початку щоденної запланованої експортної роботи з відповідності. Виберіть час, коли менше користувачів використовують вашу систему. Повинна бути 24-годинна відмітка часу у формі HH:MM.",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.example": "Наприклад: \"02:00\"",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.title": "Відповідність часу експорту:",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a10.description": "A10/Тип 10",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a9.description": "A9/Тип 9",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.description": "Тип облікового запису глобального ретранслятора вашої організації.",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.title": "Обліковий запис клієнта Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.description": "Адреса електронної пошти вашого сервера Global Relay відслідковує для вхідних експорт відповідності.",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.example": "Наприклад: \"globalrelay@mattermost.com\"",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.title": "Електронна адреса глобального реле:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.description": "Пароль, пов'язаний з ім'ям користувача SMTP.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.example": "Наприклад: \"глобальний пароль ретранслятора\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.title": "Пароль глобального ретранслятора SMTP:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.description": "Ім'я користувача для автентифікації на сервері SMTP глобального ретранслятора.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.example": "Наприклад: \"глобальний користувач ретрансляції\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.title": "Ім'я користувача: SMTP Global Relay",
 "admin.complianceExport.messagesExportedCount": "{count} повідомлення експортуються.",
 "admin.complianceExport.title": "Відповідність експорту (Beta)",
 "admin.connectionSecurityNone": "Ні",
 "admin.connectionSecurityNoneDescription": "Mattermost буде підключатися по незахищеному з'єднанню.",
 "admin.connectionSecurityStart": "STARTTLS",
 "admin.connectionSecurityStartDescription": "Бере існуюче незахищене з'єднання і намагається поліпшити його до безпечного, використовуючи TLS.",
 "admin.connectionSecurityTitle": "Безпека з'єднання:",
 "admin.connectionSecurityTls": "TLS",
 "admin.connectionSecurityTlsDescription": "Шифрувати з'єднання між Mattermost і вашим сервером.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkDesc": "Додає посилання для скачування програми для Android. Користувачам, які відвідують сайт через мобільний браузер, на спеціальній сторінці буде запропонована можливість завантажити додаток. Залиште це поле порожнім, щоб запобігти появі цієї сторінки.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkTitle": "Посилання на сторінку завантаження програми для Android:",
 "admin.customization.announcement": "Банер оголошення",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalDesc": "Коли це правда, користувачі можуть відхилити банер до свого наступного оновлення. Коли помилково, банер постійно відображається, доки його не вимкне Системний адміністратор.",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalTitle": "Дозволити звільнення банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerColorTitle": "Колір банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextColorTitle": "Колір тексту банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextDesc": "Текст, який з'явиться в банері оголошення.",
 "admin.customization.announcement.bannerTextTitle": "Текст банера:",
 "admin.customization.announcement.enableBannerDesc": "Увімкніть банер оголошення у всіх командах.",
 "admin.customization.announcement.enableBannerTitle": "Увімкнути банер оголошення:",
 "admin.customization.appDownloadLinkDesc": "Додає посилання на сторінку скачування додатків Mattermost. Коли посилання присутній, опція \"Завантажити додатки Mattermost\" буде додана в головне меню, з тим щоб користувачі змогли знайти сторінку завантаження. Залиште це поле порожнім, щоб приховати цю опцію з головного меню.",
 "admin.customization.appDownloadLinkTitle": "Посилання на сторінку завантаження додатків Mattermost:",
 "admin.customization.customBrand": "Користувальницький брендінг",
 "admin.customization.customUrlSchemes": "Спеціальні схеми URL-адреси:",
 "admin.customization.customUrlSchemesDesc": "Дозволяє зв'язувати текст повідомлення, якщо він починається з будь-якої схеми URL-адрес, розділених комами, перелічених у списку. За замовчуванням наступні схеми створюють посилання: \"http\", \"https\", \"ftp\", \"tel\" і \"mailto\".",
 "admin.customization.customUrlSchemesPlaceholder": "Наприклад: \"git, smtp\"",
 "admin.customization.emoji": "Емоції",
 "admin.customization.enableCustomEmojiDesc": "Дозвольте користувачу створювати спеціальні емоції для використання в повідомленнях. Після дозволу, налаштування спеціальних емоцій можуть бути доступні в розділі Команда, натисканням на три крапки над бічною панеллю і вибором \"Спеціальні емоції\".",
 "admin.customization.enableCustomEmojiTitle": "Увімкнути призначені для користувача смайли:",
 "admin.customization.enableEmojiPickerDesc": "Emoji Picker дозволяє користувачам додавати емоції, як реакції або використовувати в повідомленнях. Включення Emoji Picker з великою кількістю користувацьких емоцій може уповільнити роботу системи.",
 "admin.customization.enableEmojiPickerTitle": "Увімкнути Emoji Picker:",
 "admin.customization.enableGifPickerDesc": "Дозволити користувачам вибирати GIF-файли з збирача смайлів за допомогою інтеграції Gfycat.",
 "admin.customization.enableGifPickerTitle": "Увімкнути GIF-збирач:",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsDesc": "Відображати попередній перегляд змісту веб-сайту під повідомленнями, коли це можливо. Користувачі можуть відключити ці попередні перегляди з налаштувань облікового запису> Дисплей> Попередній перегляд посилання на веб-сайт. Це налаштування застосовується лише до веб-сайтів з метаданими OpenGraph, а не для зображень або попереднього перегляду YouTube.",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsTitle": "Включити попередній перегляд посилань:",
 "admin.customization.gfycatApiKey": "Ключ API Gfycat:",
 "admin.customization.gfycatApiKeyDescription": "Запишіть ключ API на [https://developers.gfycat.com/signup/#](https://developers.gfycat.com/signup/#). Введіть ідентифікатор клієнта, який ви отримуєте електронною поштою в цьому полі. Якщо порожній, використовується стандартний ключ API, наданий Gfycat.",
 "admin.customization.gfycatApiSecret": "Gfycat API Secret:",
 "admin.customization.gfycatApiSecretDescription": "Секретне API, створене Gfycat для вашого ключа API. Якщо порожній, використовується таємниця API за замовчуванням, надана Gfycat.",
 "admin.customization.gif": "GIF (бета)",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkDesc": "Додає посилання для завантаження програми для Android. Користувачам, які відвідують сайт через мобільний браузер, на спеціальній сторінці буде запропонована можливість завантажити додаток. Залиште, це поле порожнім, щоб запобігти появі цієї сторінки.",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkTitle": "Посилання на завантаження додатка для iOS:",
 "admin.customization.nativeAppLinks": "Посилання на додатки Mattermost",
 "admin.customization.posts": "Повідомлення",
 "admin.customization.support": "Право і підтримка",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.clarification": "Відновлення повідомлень або файлів неможливо після їх видалення.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.confirm": "Підтвердити налаштування",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description": "Ви впевнені, що хочете застосувати таку політику збереження даних:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileDeletion": "Всі файли будуть остаточно видалені через {days} днів.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileIndefinite": "Всі файли будуть зберігатися на невизначений термін.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageDeletion": "Всі повідомлення будуть видалені назавжди через {days} днів.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageIndefinite": "Усі повідомлення будуть зберігатися на невизначений термін.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.title": "Необхідно підтвердити політику збереження даних",
 "admin.data_retention.createJob.help": "Ініціює роботу з видалення даних про збереження даних негайно.",
 "admin.data_retention.createJob.title": "Запустити завдання з видалення зараз",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.description": "Встановіть час початку щоденної запланованої експортної роботи з відповідності. Виберіть час, коли менше користувачів використовують вашу систему. Повинна бути 24-годинна відмітка часу у формі HH:MM.",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.example": "Наприклад: \"02:00\"",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.title": "Час видалення даних:",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.description": "Встановити, скільки часу Mattermost буде зберігати завантажені файли в каналах і особистих повідомленнях.",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.title": "Затримання файлу:",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.description": "Установить, скільки часу Mattermost буде зберігати повідомлення в каналах і особистих повідомленнях.",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.title": "Збереження повідомлення:",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.description": "Укажіть, скільки днів завантажений файл зберігається в Mattermost. Файли старше встановленої вами тривалості будуть видалені. Мінімальний час збереження один день.",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.example": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.data_retention.keepFilesForTime": "Зберігати файли протягом певного проміжку часу",
 "admin.data_retention.keepFilesIndefinitely": "Зберігати файли нескінченно",
 "admin.data_retention.keepMessageForTime": "Зберігати повідомлення протягом встановленого проміжку часу",
 "admin.data_retention.keepMessagesIndefinitely": "Зберігати повідомлення нескінченно",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.description": "Вкажіть, скільки днів повідомлення буде зберігатися в Mattermost. Повідомлення, включаючи вкладення файлів старше встановленої вами тривалості, будуть видалені. Мінімальний час зберігання один день.",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.example": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.data_retention.note.description": "Увага: Після видалення повідомлення або файлу дія незворотна. Будьте обережні, створюючи спеціальну політику збереження даних. Дивіться {documentationLink}, щоб дізнатися більше.",
 "admin.data_retention.note.description.documentationLinkText": "документація",
 "admin.data_retention.title": "Політика збереження даних",
 "admin.database.title": "Налаштування бази даних",
 "admin.developer.title": "Налаштування розробника",
 "admin.elasticsearch.bulkIndexingTitle": "Масова індексування:",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlDescription": "Адреса сервера Elasticsearch. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample": "Наприклад: \"https://elasticsearch.example.org:9200\"",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample.documentationLinkText": "Зверніться до документації для отримання налаштувань щодо налаштування сервера.",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlTitle": "Адреса підключення до сервера:",
 "admin.elasticsearch.createJob.help": "Усі повідомлення в базі даних будуть індексуватися від найстаріших до найновіших. Еластичний пошук доступний під час індексації, але результати пошуку можуть бути неповними, поки робота з індексацією не завершиться.",
 "admin.elasticsearch.createJob.title": "Індекс зараз",
 "admin.elasticsearch.elasticsearch_test_button": "Перевірити з'єднання",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription": "Якщо включено, всі нові повідомлення будуть автоматично індексуватися. Пошукові запити будуть використовувати базу даних, поки \"Включити Elasticsearch для пошукових запитів\" буде включено. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription.documentationLinkText": "Дізнатися більше про Elasticsearch в нашій документації.",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingTitle": "Включити індексування Elasticsearch:",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingDescription": "Необхідне підключення до сервера Elasticsearch. Якщо включено, Elasticsearch буде використовуватися для всіх пошукових запитів. Результати пошуку можуть бути неповними, поки не закінчиться індексування бази даних. Якщо вимкнено, буде використовуватися пошук по базі даних.",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingTitle": "Включити Elasticsearch для пошукових запитів:",
 "admin.elasticsearch.password": "Наприклад: \"ваш пароль\"",
 "admin.elasticsearch.passwordDescription": "(Опціонально) Пароль для аутентифікації на сервері Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.passwordTitle": "Пароль сервера:",
 "admin.elasticsearch.percentComplete": "{percent}% Завершено ",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton": "Очистити індекси",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.error": "Не вдалося очистити індекси: {error}",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.label": "Очистити індекси:",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.success": "Індекси успішно очищені.",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesHelpText": "Очищення призведе до видалення індексів з Elasticsearch. Результати пошукових запитів можуть бути неповні, поки буде проводиться розбудова бази даних.",
 "admin.elasticsearch.sniffDescription": "Коли це правда, нюхфування знаходить і підключається до всіх вузлів даних у вашому кластері автоматично.",
 "admin.elasticsearch.sniffTitle": "Увімкнути фрагмент кластера:",
 "admin.elasticsearch.testConfigSuccess": "Тестування пройшло успішно. Конфігурація збережена.",
 "admin.elasticsearch.testHelpText": "Випробування, якщо сервер Mattermost може підключитися до вказаного сервера Elasticsearch. Тестування з'єднання лише зберігає конфігурацію, якщо тест є успішним. Дивіться файл журналу для отримання докладніших повідомлень про помилки.",
 "admin.elasticsearch.title": "Еластичний пошук",
 "admin.elasticsearch.usernameDescription": "(Необов'язково) Ім'я користувача для автентифікації на сервері Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.usernameExample": "Наприклад: \"еластичний\"",
 "admin.elasticsearch.usernameTitle": "Ім'я користувача:",
 "admin.email.agreeHPNS": "Я розумію та приймаю службу сповіщень про Mattermost сповіщення [Умови надання послуг] (!https://about.mattermost.com/hpns-terms/) та [Політика конфіденційності] (!https://about.mattermost.com/hpns -приватність /).",
 "admin.email.allowEmailSignInDescription": "Якщо вибрано, Mattermost дозволяє користувачам входити використовуючи їх емайл і пароль.",
 "admin.email.allowEmailSignInTitle": "Дозволити вхід за допомогою електронної пошти:",
 "admin.email.allowSignupDescription": "Якщо включено, Mattermost дозволить реєстрацію облікових записів з використанням адреси електронної пошти та пароля. Вимкніть, якщо хочете дозволити доступ тільки через AD/LDAP, SAML або GitLab.",
 "admin.email.allowSignupTitle": "Дозволити створення облікового запису за допомогою електронної пошти:",
 "admin.email.allowUsernameSignInDescription": "Коли це правда, користувачі, які мають електронну адресу для входу, можуть ввійти за допомогою свого імені користувача та пароля. Цей параметр не впливає на вхід AD/LDAP.",
 "admin.email.allowUsernameSignInTitle": "Дозволити вхід за допомогою імені користувача:",
 "admin.email.connectionSecurityTest": "Перевірка підключення",
 "admin.email.easHelp": "Дізнайтеся більше про компіляцію та розгортання власних мобільних додатків із магазину [Enterprise App Store] (!https://about.mattermost.com/default-enterprise-app-store).",
 "admin.email.emailSuccess": "При відправці листа не помічено ніяких помилок. Будь ласка, перевірте свою вхідну пошту, щоб переконатися.",
 "admin.email.enableEmailBatching.clusterEnabled": "Поштові об'єднання не можна використовувати в режимі високої доступності.",
 "admin.email.enableEmailBatching.siteURL": "Поштові об'єднання не можуть бути включені, спочатку потрібно налаштувати URL сайту в **Налаштування> SiteURL**.",
 "admin.email.enableEmailBatchingDesc": "Коли це правда, користувачі матимуть сповіщення електронною поштою для декількох прямих повідомлень і згадок, об'єднаних в один електронний лист. Дозування відбувається за замовчуванням 15 хвилин, налаштовується в налаштуваннях облікового запису> Сповіщення.",
 "admin.email.enableEmailBatchingTitle": "Включити поштові об'єднання:",
 "admin.email.enablePreviewModeBannerDescription": "Коли це правда, відображається банер режиму попереднього перегляду, щоб користувачі знали, що повідомлення електронної пошти відключені. Коли невірно, банер режиму попереднього перегляду не відображається для користувачів.",
 "admin.email.enablePreviewModeBannerTitle": "Увімкнути банер режимного перегляду:",
 "admin.email.enableSMTPAuthDesc": "Після ввімкнення ім'я користувача та пароль використовуються для автентифікації на SMTP-сервері.",
 "admin.email.enableSMTPAuthTitle": "Увімкнути автентифікацію SMTP:",
 "admin.email.fullPushNotification": "Надіслати повний фрагмент повідомлення",
 "admin.email.genericNoChannelPushNotification": "Надіслати загальний опис тільки з ім'ям відправника",
 "admin.email.genericPushNotification": "Надіслати загальний опис з іменами користувачів і каналів",
 "admin.email.inviteSaltDescription": "32-символьний сіль для підпису запрошень по електронній пошті. Випадково генерується під час інсталяції. Натисніть \"Створити нову\" для генерації нової солі.",
 "admin.email.inviteSaltTitle": "\"Сіль\" для поштового запрошення:",
 "admin.email.mhpns": "Використовуйте зв'язок HPNS з SLA безперервної роботи, щоб надсилати сповіщення для програм iOS та Android",
 "admin.email.mhpnsHelp": "Завантажте [Mattermost додаток для iOS] (!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) з iTunes. Завантажте [Mattermost додаток для Android] (!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) з Google Play. Дізнайтеся більше про [HPNS] (!https://about.mattermost.com/default-hpns/).",
 "admin.email.mtpns": "Використовуйте TPNS-з'єднання для надсилання сповіщень до програм iOS та Android",
 "admin.email.mtpnsHelp": "Завантажте [Mattermost додаток для iOS] (!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) з iTunes. Завантажте [Mattermost додаток для Android] (!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) з Google Play. Дізнайтеся більше про [TPNS] (!https://about.mattermost.com/default-tpns/).",
 "admin.email.notification.contents.full": "Надіслати повне повідомлення",
 "admin.email.notification.contents.full.description": "Включити в повідомлення по електронній пошті ім'я відправника і канал. \nЗазвичай використовується для дотримання нормативних вимог, якщо Mattermost зберігає конфіденційні дані і політика диктує про те, що вони не можуть зберігатися в електронній пошті.",
 "admin.email.notification.contents.generic": "Надіслати загальний опис тільки з ім'ям відправника",
 "admin.email.notification.contents.generic.description": "У повідомленні електронної пошти входить лише ім'я особи, яка надіслала повідомлення, без інформації про назву каналу або вмісту повідомлення. \nЗвичайно використовується для дотримання причин, якщо в Mattermost містить конфіденційну інформацію та політика диктує, вона не може бути збережена в електронній пошті.",
 "admin.email.notification.contents.title": "Зміст повідомлення електронної пошти:",
 "admin.email.notificationDisplayDescription": "Псевдонім користувача облікового запису електронної пошти від якого відбувається відправлення повідомлень Mattermost.",
 "admin.email.notificationDisplayExample": "Наприклад: \"Mattermost Notification\", \"System\", \"No-Reply\"",
 "admin.email.notificationDisplayTitle": "Показане ім'я сповіщення:",
 "admin.email.notificationEmailDescription": "Показана адреса електронної пошти використовується при відправленні повідомлення по електронній пошті від Mattermost.",
 "admin.email.notificationEmailExample": "Наприклад: \"mattermost@yourcompany.com\", \"admin@yourcompany.com\"",
 "admin.email.notificationEmailTitle": "Адреса електронної пошти для повідомлень:",
 "admin.email.notificationOrganization": "Адреса ел. пошти в нижньому колонтитулі:",
 "admin.email.notificationOrganizationDescription": "Ім'я та адреса організації показано в повідомленні ел. поштою від Mattermost, наприклад \"© ABC Corporation, 565 Knight Way, Palo Alto, California, 94305, USA\". Якщо поле залишити порожнім ім'я та адресу організації показувати не будуть.",
 "admin.email.notificationOrganizationExample": "Наприклад: \"© ABC Corporation, 565 Knight Way, Palo Alto, California, 94305, USA\"",
 "admin.email.notificationsDescription": "Зазвичай встановлюється в дійсності у виробництві. Коли це правда, Mattermost намагається надсилати електронні сповіщення. Розробники можуть встановити це поле під фальцем, щоб пропустити налаштування електронної пошти для швидшого розвитку.",
 "admin.email.notificationsTitle": "Включити повідомлення по електронній пошті:",
 "admin.email.pushContentDesc": "\"Надіслати загальний опис лише ім'ям відправника\" містить лише ім'я особи, яка надіслала повідомлення в push-повідомленнях, без інформації про назву каналу або вмісту повідомлення. \n\n\"Надіслати загальне опис з відправником та назвами каналів\" містить ім'я особи, яка відправила повідомлення, і канал, до якого він був надісланий, але не текст повідомлення. \n\n\"Надсилання повного фрагмента повідомлення\" містить витяг повідомлення у push-повідомленнях, які можуть містити конфіденційну інформацію, що надсилається в повідомленнях. Якщо ваша Push Notification Service знаходиться за межами брандмауера, рекомендується *дуже рекомендується використовувати цей параметр лише за допомогою протоколу \"https\" для шифрування з'єднання.",
 "admin.email.pushContentTitle": "Зміст push повідомлення:",
 "admin.email.pushOff": "Не відправляти push-повідомлення",
 "admin.email.pushOffHelp": "Будь ласка, перегляньте [документацію на push-сповіщення] (!https://about.mattermost.com/default-mobile-push-notifications/), щоб дізнатись більше про параметри налаштування.",
 "admin.email.pushServerEx": "Наприклад: \"http://push-test.mattermost.com\" ",
 "admin.email.pushServerTitle": "Сервер push повідомлення:",
 "admin.email.pushTitle": "Ввімкнути push-повідомлення:",
 "admin.email.requireVerificationDescription": "Зазвичай встановлюється в дійсності у виробництві. Коли це правда, Mattermost найчастіше потрібно, щоб після введення облікового запису було підтверджено електронною поштою, перш ніж дозволити вхід. Розробники можуть встановити це поле на \"Невірний\", щоб пропустити надсилання електронних листів перевірки для швидшого розвитку.",
 "admin.email.requireVerificationTitle": "Вимагати підтвердження адреси електронної пошти:",
 "admin.email.selfPush": "Введіть адресу сервісу відправки push-повідомлень вручну",
 "admin.email.skipServerCertificateVerification.description": "Якщо включено, Mattermost не перевірятиме сертифікат поштового сервера.",
 "admin.email.skipServerCertificateVerification.title": "Пропустити перевірку сертифіката:",
 "admin.email.smtpPasswordDescription": "Пароль, пов'язаний з ім'ям користувача SMTP.",
 "admin.email.smtpPasswordExample": "Наприклад: \"yourpassword\", \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.email.smtpPasswordTitle": "Пароль SMTP сервера:",
 "admin.email.smtpPortDescription": "Порт SMTP сервера.",
 "admin.email.smtpPortExample": "Наприклад: \"25\", \"465\", \"587\"",
 "admin.email.smtpPortTitle": "Порт SMTP-сервера:",
 "admin.email.smtpServerDescription": "Адреса SMTP сервера.",
 "admin.email.smtpServerExample": "Наприклад: \"smtp.yourcompany.com\", \"email-smtp.us-east-1.amazonaws.com\"",
 "admin.email.smtpServerTitle": "SMTP Сервер:",
 "admin.email.smtpUsernameDescription": "Ім'я користувача для автентифікації на SMTP-сервері.",
 "admin.email.smtpUsernameExample": "Наприклад: \"admin@yourcompany.com\", \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
 "admin.email.smtpUsernameTitle": "Ім'я користувача SMTP:",
 "admin.email.testing": "Перевірка...",
 "admin.false": "помилковий",
 "admin.field_names.allowBannerDismissal": "Дозволити звільнення банера:",
 "admin.field_names.bannerColor": "Колір банера:",
 "admin.field_names.bannerText": "Текст банера:",
 "admin.field_names.bannerTextColor": "Колір тексту банера:",
 "admin.field_names.enableBanner": "Увімкнути банер оголошення:",
 "admin.field_names.enableCommands": "Увімкнути команди Custom Slash",
 "admin.field_names.enableConfirmNotificationsToChannel": "Показати @канал і @весь діалог підтвердження",
 "admin.field_names.enableIncomingWebhooks": "Увімкнути вхідні веб-чеків",
 "admin.field_names.enableOAuthServiceProvider": "Увімкнути постачальника послуг OAuth 2.0",
 "admin.field_names.enableOutgoingWebhooks": "Увімкнути вихідні Webhooks",
 "admin.field_names.enablePostIconOverride": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити значки зображення профілю",
 "admin.field_names.enablePostUsernameOverride": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити імена користувачів",
 "admin.field_names.enableUserAccessTokens": "Увімкнути токени особистого доступу",
 "admin.field_names.enableUserCreation": "Увімкнути створення облікового запису",
 "admin.field_names.maxChannelsPerTeam": "Max канали за команду",
 "admin.field_names.maxNotificationsPerChannel": "Максимальна кількість повідомлень на канал",
 "admin.field_names.maxUsersPerTeam": "Макс. користувачів за команду",
 "admin.field_names.postEditTimeLimit": "Редагувати обмеження часу публікації",
 "admin.field_names.restrictCreationToDomains": "Обмеження створення облікового запису до вказаних доменів електронної пошти",
 "admin.field_names.restrictDirectMessage": "Дозволити користувачам відкривати канали прямих повідомлень за допомогою",
 "admin.field_names.teammateNameDisplay": "Дисплей назви члена команди",
 "admin.file_upload.chooseFile": "Вибрати файл",
 "admin.file_upload.noFile": "Файл не завантажено",
 "admin.file_upload.uploadFile": "Завантажити",
 "admin.file.enableFileAttachments": "Дозволити загальний доступ до файлів:",
 "admin.file.enableFileAttachmentsDesc": "Якщо вимкнено, відключає спільне використання файлів на сервері. Все завантаження файлів і зображень в повідомленнях заборонені для клієнтів і пристроїв, включаючи мобільні.",
 "admin.file.enableMobileDownloadDesc": "Якщо помилково, відключає завантаження файлів у мобільних додатках. Користувачі все ще можуть завантажувати файли з мобільного веб-переглядача.",
 "admin.file.enableMobileDownloadTitle": "Дозволити завантаження файлів на мобільному пристрої:",
 "admin.file.enableMobileUploadDesc": "Коли помилково, відключає завантаження файлів у мобільних додатках. Якщо для параметра \"Дозволити спільне використання файлів\" встановлено значення \"Правда\", користувачі все ще можуть завантажувати файли з мобільного веб-переглядача.",
 "admin.file.enableMobileUploadTitle": "Дозволити завантаження файлів на мобільному пристрої:",
 "admin.files.storage": "Сховище",
 "admin.general.configuration": "Параметри",
 "admin.general.localization": "Локалізація",
 "admin.general.localization.availableLocalesDescription": "Оберіть, які мови будуть доступні користувачам в налаштуваннях облікового запису (залиште це поле порожнім, щоб зробити доступними всі підтримувані мови). Якщо ви вручну додаєте нові мови, **Мова клієнта за замовчуванням** повинна бути додана до збереження цієї настройки. \n\nБажаєте допомогти з перекладами? Приєднуйтесь до [Серверу перекладів Mattermost] (!http://translate.mattermost.com/'), щоб внести свій внесок.",
 "admin.general.localization.availableLocalesNoResults": "Нічого не знайдено",
 "admin.general.localization.availableLocalesNotPresent": "Мова клієнта за замовчуванням повинна бути включена до списку доступних мов",
 "admin.general.localization.availableLocalesTitle": "Доступні мови:",
 "admin.general.localization.clientLocaleDescription": "Мова за замовчуванням для нових користувачів і сторінок при першому вході до систему.",
 "admin.general.localization.clientLocaleTitle": "Мова клієнта за замовчуванням:",
 "admin.general.localization.serverLocaleDescription": "Мова за замовчуванням для системних повідомлень. Зміна цього вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.general.localization.serverLocaleTitle": "Мова сервера за замовчуванням:",
 "admin.general.log": "Ведення журналу",
 "admin.general.policy.allowEditPostAlways": "Будь-який час",
 "admin.general.policy.allowEditPostNever": "Ніколи",
 "admin.general.policy.allowEditPostTimeLimit": "секунд після публікації",
 "admin.general.privacy": "Конфіденційність",
 "admin.general.usersAndTeams": "Користувачі та команди",
 "admin.gitlab.authTitle": "Кінцева точка авторизації:",
 "admin.gitlab.clientIdDescription": "Отримайте це значення за допомогою інструкцій, наведених вище для входу в GitLab.",
 "admin.gitlab.clientIdExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientIdTitle": "ID програми:",
 "admin.gitlab.clientSecretDescription": "Отримайте це значення за допомогою інструкцій, наведених вище для входу в GitLab.",
 "admin.gitlab.clientSecretExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientSecretTitle": "Секретний ключ програми:",
 "admin.gitlab.enableDescription": "Коли true, Mattermost дозволяє створювати команди і реєструвати облікові записи за допомогою GitLab OAuth.\n\n1. Увійдіть до свого облікового запису на GitLab і пройдіть в Налаштування профілю -> Програми.\n2. Введіть перенаправляють URI-адреси \"<url-вашого-mattermost>/login/gitlab/complete\" (приклад: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) і \"<url-вашого-mattermost>/signup/gitlab/complete\".\n3. Потім використовуйте поля \"Секретний ключ додатки\" і \"Ідентифікатор додатка\" з GitLab для заповнення опцій нижче.\n4. Заповніть URL-адреси кінцевих точок нижче.",
 "admin.gitlab.EnableMarkdownDesc": "1. Увійдіть до свого облікового запису на GitLab і пройдіть в налаштування профілю - &gt; Додатки.\n2. Введіть перенаправляють URI-адреси \"<url-вашого-mattermost>/login/gitlab/complete\" (приклад: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) і \"<url-вашого-mattermost>/signup/gitlab/complete\".\n3. Потім використовуйте поля \"Секретний ключ додатки\" і \"Ідентифікатор додатка\" з GitLab для заповнення опцій нижче.\n4. Заповніть URL-адреси кінцевих точок нижче.",
 "admin.gitlab.enableTitle": "Включити аутентифікацію через GitLab:",
 "admin.gitlab.siteUrl": "URL-адреса сайту GitLab:",
 "admin.gitlab.siteUrlDescription": "Введіть URL-адресу вашого екземпляру GitLab, наприклад, https://example.com:3000. Якщо ваш екземпляр GitLab не налаштований за допомогою протоколу SSL, запустіть URL-адресу за допомогою http://, а не https://.",
 "admin.gitlab.siteUrlExample": "Наприклад: https://",
 "admin.gitlab.tokenTitle": "Адреса видачі токена:",
 "admin.gitlab.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
 "admin.google.authTitle": "Кінцева точка:",
 "admin.google.clientIdDescription": "Ідентифікатор клієнта, отриманий при реєстрації вашої програми в Google.",
 "admin.google.clientIdExample": "Наприклад: \"7602141235235-url0fhs1mayfasbmop5qlfns8dh4.apps.googleusercontent.com\"",
 "admin.google.clientIdTitle": "ID клієнта:",
 "admin.google.clientSecretDescription": "Секрет клієнта, отриманий при реєстрації вашої програми в Google.",
 "admin.google.clientSecretExample": "Наприклад: \"H8sz0Az-dDs2p15-7QzD231\"",
 "admin.google.clientSecretTitle": "Клієнтський ключ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
511
 "admin.google.EnableMarkdownDesc": "1. [Увійти] (!https://accounts.google.com/login) у свій обліковий запис Google.\n2. Перейдіть на сторінку [https://console.developers.google.com] (!https://console.developers.google.com), натисніть **ліцензію** на бічній панелі ліворуч та введіть \"Mattermost - ви- назва компанії\" в якості **Назва проекту**, потім натисніть **Створити**.\n3. Натисніть заголовок **Екран згоди OAuth** і введіть \"Mattermost\" як **Назва продукту відображається користувачам**, потім натисніть **Зберегти**.\n4. У заголовку **Повноваження** натисніть **Створити облікові дані**, виберіть **ідентифікатор клієнта OAuth** та виберіть **Веб-додаток**.\n5. Під **Обмеженнями** та **Авторизовані URI з переадресації** введіть **ваш -mostmost-url/signup/google/complete** (наприклад: http://localhost:8065/signup/google/complete). Натисніть **Створити**.\n6. Вставте **Client ID** і **Client Secret** в поля нижче, потім натисніть **Зберегти**.\n7. Нарешті, перейдіть до [API Google+] (!https://console.developers.google.com/apis/api/plus/overview) та натисніть *Увімкнути*. Це може тривати декілька хвилин для розповсюдження через системи Google.",
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662
 "admin.google.tokenTitle": "Кінцева точка токена:",
 "admin.google.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
 "admin.image.amazonS3BucketDescription": "Ім'я вашої S3 кошика в AWS.",
 "admin.image.amazonS3BucketExample": "Наприклад: \"mattermost-media\"",
 "admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Кошик:",
 "admin.image.amazonS3EndpointDescription": "Ім'я хоста Вашого постачальника послуг сумісного зберігання S3. Значення за замовчуванням на \"s3.amazonaws.com\".",
 "admin.image.amazonS3EndpointExample": "Наприклад: \"s3.amazonaws.com\"",
 "admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Кінцева точка Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3IdDescription": "(Необов'язково) потрібні лише, якщо ви не хочете автентифікуватись до S3, використовуючи роль [IAM role] (!https://about.mattermost.com/default-iam-role). Введіть ідентифікатор ключа доступу, наданий вашим адміністратором Amazon EC2.",
 "admin.image.amazonS3IdExample": "Наприклад: \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
 "admin.image.amazonS3IdTitle": "ID ключа доступу Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3RegionDescription": "Ви вибрали регіон AWS при створенні ковша S3. Якщо жоден регіон не встановлений, Mattermost намагається отримати відповідний регіон від AWS або встановити його на 'us-east-1', якщо нічого не знайдено.",
 "admin.image.amazonS3RegionExample": "Наприклад: \"us-east-1\"",
 "admin.image.amazonS3RegionTitle": "Регіон Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SecretDescription": "(Необов'язково) Секретний ключ доступу, пов'язаний із вашим ідентифікатором ключа доступу Amazon S3.",
 "admin.image.amazonS3SecretExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.image.amazonS3SecretTitle": "Amazon S3 секретний ключ доступу:",
 "admin.image.amazonS3SSEDescription": "Коли це правда, шифруйте файли в Amazon S3 за допомогою стороннього шифрування за допомогою ключів, керованих Amazon S3. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-server-side-encryption), щоб дізнатися більше.",
 "admin.image.amazonS3SSETitle": "Увімкнути шифрування на стороні сервера для Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SSLDescription": "Якщо відключено, буде дозволено підключатися до Amazon S3 по незахищеному з'єднанню. За замовчуванням використовуються тільки захищені з'єднання.",
 "admin.image.amazonS3SSLTitle": "Включити захищені з'єднання з Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3TraceDescription": "(Режим розробки) Коли це правда, внесіть додаткову інформацію про налагодження до системних журналів.",
 "admin.image.amazonS3TraceTitle": "Увімкнути налагодження Amazon S3:",
 "admin.image.localDescription": "Директорія в яку будуть розміщуватися зображення і файли. Якщо не вказано, за замовчуванням ./data/.",
 "admin.image.localExample": "Наприклад: \"./data/\" ",
 "admin.image.localTitle": "Каталог зберігання:",
 "admin.image.maxFileSizeDescription": "Максимальний розмір файлу для відправлення повідомлення. Увага: Перевірте, що пам'яті сервера достатньо для цих налаштувань. Файли великих розмірів збільшують ризик збою сервера і невдалих завантажень файлів через проблеми в підключенні до мережі.",
 "admin.image.maxFileSizeExample": "50",
 "admin.image.maxFileSizeTitle": "Максимальний розмір файлу:",
 "admin.image.proxyOptions": "Параметри зображень проксі:",
 "admin.image.proxyOptionsDescription": "Додаткові параметри, такі як ключ підпису URL-адреси. Зверніться до своєї довідкової документації про зображення, щоб дізнатись більше про те, які варіанти підтримуються.",
 "admin.image.proxyType": "Тип зображення проксі:",
 "admin.image.proxyTypeDescription": "Налаштуйте проксі-образ для завантаження всіх зображень Markdown за допомогою проксі-сервера. Проксі-образ не дозволяє користувачам робити запити на небезпечні зображення, забезпечує кешування для підвищення продуктивності та автоматизує коригування зображення, наприклад зміну розміру. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-image-proxy-documentation), щоб дізнатись більше.",
 "admin.image.proxyTypeNone": "Ні",
 "admin.image.proxyURL": "URL-адреса проксі-картинки зображення:",
 "admin.image.proxyURLDescription": "URL-адреса вашого проксі-сервера зображення.",
 "admin.image.publicLinkDescription": "32-символьний сіль для підпису запрошень по електронній пошті. Випадково генерується під час інсталяції. Натисніть \"Створити нову\" для генерації нової солі.",
 "admin.image.publicLinkTitle": "Соль для публічних посилань:",
 "admin.image.shareDescription": "Дозволити користувачам обмінюватися загальнодоступними посиланнями на файли та зображення.",
 "admin.image.shareTitle": "Включити публічні посилання на файли:",
 "admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
 "admin.image.storeDescription": "Система зберігання, в якій зберігаються вкладені файли і зображення.\n\nВибір \"Amazon S3\" включає поля для введення ваших облікових даних і деталей сховища Amazon. \n\nВибір \"Локальної файлової системи\" включає поля для зазначення локального файлового каталогу.",
 "admin.image.storeLocal": "Локальна файлова система",
 "admin.image.storeTitle": "Сховище файлів:",
 "admin.integrations.custom": "Призначені для користувача інтеграції",
 "admin.integrations.external": "Зовнішні служби",
 "admin.jobTable.cancelButton": "Відміна ",
 "admin.jobTable.headerExtraInfo": "Подробиці",
 "admin.jobTable.headerFinishAt": "Закінчити час",
 "admin.jobTable.headerRunTime": "Час виконання",
 "admin.jobTable.headerStatus": "Статус",
 "admin.jobTable.jobId": "Ідентифікатор роботи:",
 "admin.jobTable.lastActivityAt": "Остання активність:",
 "admin.jobTable.runLengthMinutes": "хвилин",
 "admin.jobTable.runLengthSeconds": "секунд",
 "admin.jobTable.statusCanceled": "Скасовано",
 "admin.jobTable.statusCanceling": "Скасування ...",
 "admin.jobTable.statusError": "Помилка",
 "admin.jobTable.statusInProgress": "В процесі",
 "admin.jobTable.statusPending": "В очікуванні",
 "admin.jobTable.statusSuccess": "Успішно",
 "admin.ldap.baseDesc": "База пошуку (BaseDN) - це унікальне ім'я (DN) гілки, з якої Mattermost повинен почати пошук користувачів в дереві AD/LDAP.",
 "admin.ldap.baseEx": "Наприклад: \"ou=Unit Name,dc=corp,dc=example,dc=com\"",
 "admin.ldap.baseTitle": "База пошуку (BaseDN):",
 "admin.ldap.bindPwdDesc": "Пароль користувача, зазначений в розділі \"Користувач для підключення\"",
 "admin.ldap.bindPwdTitle": "Пароль користувача для підключення",
 "admin.ldap.bindUserDesc": "Ім'я користувача, що використовується для виконання пошуку в AD/LDAP. Зазвичай, це повинен бути обліковий запис, створений спеціально для роботи з Mattermost. Він повинна мати права, обмежені читанням частини дерева AD/LDAP, зазначеної в полі База пошуку (BaseDN).",
 "admin.ldap.bindUserTitle": "Користувач для підключення:",
 "admin.ldap.emailAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля адреси електронної пошти в Mattermost.",
 "admin.ldap.emailAttrEx": "Наприклад: \"mail\" or \"userPrincipalName\"",
 "admin.ldap.emailAttrTitle": "Атрибут електронної пошти:",
 "admin.ldap.enableDesc": "Коли активовано, то Mattermost дозволяє авторизуватися використовуючи AD/LDAP",
 "admin.ldap.enableSyncDesc": "Коли це правда, Mattermost періодично синхронізує користувачів з AD/LDAP. Коли невірно, атрибути користувача оновлюються з AD/LDAP лише під час входу в систему.",
 "admin.ldap.enableSyncTitle": "Увімкнути синхронізацію з AD/LDAP:",
 "admin.ldap.enableTitle": "Включити авторизацію за допомогою AD/LDAP:",
 "admin.ldap.firstnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення імені користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати своє ім'я, оскільки він синхронізується з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити своє ім'я в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.firstnameAttrEx": "Наприклад: \"givenName\"",
 "admin.ldap.firstnameAttrTitle": "Атрибут імені:",
 "admin.ldap.idAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується, як унікальний ідентифікатор у Mattermost. Це має бути атрибут AD/LDAP зі значенням, яке не змінюється. Якщо атрибут ідентифікатора користувача змінюється, він створить новий обліковий запис Mattermost, який не пов'язаний зі своїм старим.\n\nЯкщо вам потрібно змінити це поле після того, як користувачі вже увійшли в систему, скористайтеся інструментом CLI [найбільш важливим PDAP idmigrate] ((https://about.mattermost.com/default-platform-ldap-idmigrate)).",
 "admin.ldap.idAttrEx": "Наприклад: \"objectGUID\"",
 "admin.ldap.idAttrTitle": "Атрибут ID:",
 "admin.ldap.jobExtraInfo": "Відскановано {ldapUsers} користувачів LDAP, оновлено {updateCount}, деактивовано {deleteCount}",
 "admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення прізвища користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати своє прізвище, оскільки він синхронізується з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити своє прізвище в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.lastnameAttrEx": "Наприклад: \"sn\"",
 "admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Атрибут прізвища:",
 "admin.ldap.ldap_test_button": "Тест AD/LDAP",
 "admin.ldap.loginAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для входу в Mattermost. Зазвичай цей атрибут аналогічний тому, як \"Атрибут імені користувача\" вище.\n\nЯкщо ваша команда зазвичай використовує домен/ім'я користувача для входу в інші служби з AD/LDAP, ви можете ввести домен/ім'я користувача в цьому полі, щоб підтримувати узгодженість між сайтами.",
 "admin.ldap.loginAttrTitle": "Атрибут ідентифікатора входу:",
 "admin.ldap.loginIdAttrEx": "Наприклад: \"sAMAccountName\"",
 "admin.ldap.loginNameDesc": "Підказка, яка з'являється в полі логіна на сторінці входу. За замовчуванням \"Логін AD/LDAP\".",
 "admin.ldap.loginNameEx": "Наприклад: \"Логін AD/LDAP\"",
 "admin.ldap.loginNameTitle": "Ім'я користувача (Логін):",
 "admin.ldap.maxPageSizeEx": "Наприклад: \"2000\"",
 "admin.ldap.maxPageSizeHelpText": "Максимальна кількість користувачів, яке Mattermost може запросити з AD/LDAP сервера. Вкажіть 0 для відключення обмежень.",
 "admin.ldap.maxPageSizeTitle": "Максимальний розмір файлу:",
 "admin.ldap.nicknameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення псевдоніма користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати свої псевдоніми, оскільки вони синхронізовані з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити псевдонім у налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.nicknameAttrEx": "Наприклад: \"nickname\"",
 "admin.ldap.nicknameAttrTitle": "Атрибут прізвиська",
 "admin.ldap.portDesc": "Порт, який буде використовувати Mattermost для підключення до сервера AD/LDAP. За умовчанням - 389.",
 "admin.ldap.portEx": "Наприклад: \"389\"",
 "admin.ldap.portTitle": "Порт сервера AD/LDAP:",
 "admin.ldap.positionAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля позиції в Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати свою позицію, оскільки вона синхронізована з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити свою позицію в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.positionAttrEx": "Наприклад: \"title\"",
 "admin.ldap.positionAttrTitle": "Атрибут позиції:",
 "admin.ldap.queryDesc": "Значення тайм-ауту для запитів до сервера AD/LDAP. Збільшите, якщо Ви отримуєте помилки при підключенні, викликані повільним сервером AD/LDAP.",
 "admin.ldap.queryEx": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.ldap.queryTitle": "Таймаут запиту (секунди):",
 "admin.ldap.serverDesc": "Доменне ім'я або IP-адресу сервера AD/LDAP.",
 "admin.ldap.serverEx": "Наприклад: \"10.0.0.23\" або \"dc1.corp.myorg.com\"",
 "admin.ldap.serverTitle": "Сервер AD/LDAP:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerification": "Пропустити перевірку сертифіката:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerificationDesc": "Пропустити етап верифікації сертифіката для TLS або STARTTLS з'єднань. Не рекомендовано для робочого середовища, де TLS обов'язковий. Тільки для тестування.",
 "admin.ldap.sync_button": "Синхронізувати з AD/LDAP зараз",
 "admin.ldap.syncIntervalHelpText": "Оновлення синхронізації AD/LDAP максимальна інформація про користувача для відображення оновлень на сервері AD/LDAP. Наприклад, коли ім'я користувача змінюється на сервері AD/LDAP, зміна оновлюється в Mattermost при виконанні синхронізації. Облікові записи, видалені або вимкнені на сервері AD/LDAP, встановлюють свої облікові записи Mattermost як \"неактивні\" та скасовують сеанси облікового запису. Найбільше виконує синхронізацію на введеному інтервалі. Наприклад, якщо вводиться 60, то найчастіше синхронізується кожні 60 хвилин.",
 "admin.ldap.syncIntervalTitle": "Інтервал синхронізації (в хвилинах):",
 "admin.ldap.syncNowHelpText": "Ініціює синхронізацію AD/LDAP негайно. Перегляньте таблицю нижче для статусу кожної синхронізації. Ознайомтеся з \"Системою консолі> Журнали\" та [документацією] (!https://mattermost.com/default-ldap-docs), щоб усунути помилки.",
 "admin.ldap.testFailure": "Помилка тесту AD/LDAP: {error}",
 "admin.ldap.testHelpText": "Тести, якщо сервер Mattemost може підключитися до вказаного сервера AD/LDAP. Ознайомтеся з \"Системою консолі> Журнали\" та [документацією] (!https://mattermost.com/default-ldap-docs), щоб усунути помилки.",
 "admin.ldap.testSuccess": "Тестування підключення до AD/LDAP успішно завершено",
 "admin.ldap.userFilterDisc": "(Необов'язково) Введіть фільтр AD/LDAP, який використовуватиметься при пошуку об'єктів користувача. Тільки користувачі, вибрані за запитом, матимуть доступ до Mattermost. Для Active Directory запит на фільтрування не активних користувачів такий: (&(objectCategory=Person) (!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:= 2))).",
 "admin.ldap.userFilterEx": "Наприклад: \"(objectClass=user)\"",
 "admin.ldap.userFilterTitle": "Фільтр користувачів:",
 "admin.ldap.usernameAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля ім'я користувача в Mattermost. Це може бути таким самим, як і атрибут ідентифікатора входу.",
 "admin.ldap.usernameAttrEx": "Наприклад: \"sAMAccountName\"",
 "admin.ldap.usernameAttrTitle": "Атрибут імені користувача:",
 "admin.license.choose": "Вибрати файл",
 "admin.license.edition": "Редакція:",
 "admin.license.key": "Ліцензійний ключ:",
 "admin.license.keyRemove": "Видалити розширену ліцензію і відкотити сервер",
 "admin.license.noFile": "Файл не завантажено",
 "admin.license.removing": "Видалення ліцензії...",
 "admin.license.title": "Редакція і ліцензія",
 "admin.license.type": "Ліцензія:",
 "admin.license.upload": "Завантажити",
 "admin.license.uploadDesc": "Завантажте ліцензійний ключ для розширеної редакції Mattermost для отримання додаткових можливостей. [Відвідайте сайт] (!http://mattermost.com \"), щоб дізнатися про переваги розширеної редакції Mattermost і замовити ключ.",
 "admin.license.uploading": "Завантаження ліцензії ...",
 "admin.log.consoleDescription": "Зазвичай встановлено помилково у виробництві. Розробники можуть встановити це поле в \"true\", щоб вивести журнальні повідомлення для консолі на основі параметра рівня консолі. Якщо це правда, сервер пише повідомлення до стандартного вихідного потоку (stdout). Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.consoleJsonTitle": "Вихідні консольні журнали як JSON:",
 "admin.log.consoleTitle": "Вихідні журнали в консоль:",
 "admin.log.enableDiagnostics": "Включення діагностики та звітів про помилки:",
 "admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Увімкніть функцію відправки звітів про помилки та діагностичну інформацію для того, щоб ми змогли поліпшити Mattermost. Прочитайте нашу [політику безпеки] (!https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/).",
 "admin.log.enableWebhookDebugging": "Включити налагодження Webhook-ів:",
 "admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Коли це правда, відправляє налагоджувальні повідомлення webhook до журналів сервера. Щоб також вивести тіло запиту вхідних webhooks, встановіть {boldedLogLevel} на \"DEBUG\".",
 "admin.log.fileDescription": "Зазвичай встановлюється в дійсності у виробництві. Коли істина, зареєстровані події записуються у файл mattermost.log у каталозі, зазначеному у полі Directory Log File. Журнали обертаються на 10 000 рядків і архівуються у файл у тій же директорії, і дається ім'я з датою та серійним номером. Наприклад, питання максимально 2017-03-31.001. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.fileJsonTitle": "Вихідні файли журналів як JSON:",
 "admin.log.fileLevelDescription": "Ця установка визначає рівень деталізації, на якому події записуються в лог-файл. ERROR: Записуються тільки повідомлення про помилки. INFO: Записуються повідомлення про помилки і інформація про процес запуску і ініціалізації. DEBUG: високодеталізований висновок для налагодження розробниками при вирішенні проблем.",
 "admin.log.fileLevelTitle": "Файловий рівень логування:",
 "admin.log.fileTitle": "Вихідні журнали в файл:",
 "admin.log.jsonDescription": "Коли це правда, то події записуються у форматі JSON, зручного для машинного читання. В іншому випадку вони друкуються як звичайний текст. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.levelDescription": "Ця установка визначає рівень деталізації, на якому події записуються в консоль. ERROR: Записуються тільки повідомлення про помилки. INFO: Записуються повідомлення про помилки і інформація про процес запуску і ініціалізації. DEBUG: високодеталізованими висновок для налагодження розробниками при вирішенні проблем.",
 "admin.log.levelTitle": "Рівень логування в консолі:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
663
 "admin.log.locationDescription": "Місцезнаходження файлів журналів. Якщо це порожнє, вони зберігаються в каталозі ./logs. Путь, який ви встановлюєте, має існувати, і для цього мають бути дозволи на запис. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718
 "admin.log.locationPlaceholder": "Вкажіть розташування файлу",
 "admin.log.locationTitle": "Каталог з файлом журналу:",
 "admin.log.logLevel": "Рівень журналу",
 "admin.logs.bannerDesc": "Щоб знайти користувачів за ідентифікатором користувача чи ідентифікатором токенту, перейдіть у розділ \"Повідомлення\"> \"Користувачі\" та встановіть ідентифікатор у фільтр пошуку.",
 "admin.logs.next": "Далі",
 "admin.logs.prev": "Попередній",
 "admin.logs.reload": "Перезавантажити",
 "admin.logs.title": "Серверні логи",
 "admin.manage_roles.additionalRoles": "Виберіть додаткові дозволи для облікового запису. [Докладніше про ролі та дозволи] (!https://about.mattermost.com/default-permissions).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokens": "Дозвольте цьому обліковому запису генерувати [токени особистого доступу] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokensDesc": "Видалення цього дозволу не видаляє існуючі токени. Щоб видалити їх, перейдіть до меню \"Управління токенами\" користувача.",
 "admin.manage_roles.cancel": "Відміна ",
 "admin.manage_roles.manageRolesTitle": "Управління ролями",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRole": "Доступ до публікації для всіх найпоширеніших публічних каналів.",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRoleTitle": "пост:канали",
 "admin.manage_roles.postAllRole": "Доступ до публікації для всіх каналів Mattermost, включаючи прямі повідомлення.",
 "admin.manage_roles.postAllRoleTitle": "пост:все",
 "admin.manage_roles.save": "Зберегти",
 "admin.manage_roles.saveError": "Неможливо зберегти ролі.",
 "admin.manage_roles.systemAdmin": "Адміністратор системи",
 "admin.manage_roles.systemMember": "Учасник",
 "admin.manage_tokens.manageTokensTitle": "Увімкнути токени особистого доступу",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensDescription": "Токени особистого доступу функціонують аналогічно токенам сеансу і можуть бути використані інтеграцією для [взаємодії з цим сервером Mattermost] (!https://about.mattermost.com/default-api-authentication). Токени вимикаються, якщо користувач деактивовано. Дізнайтеся більше про [маркери особистого доступу] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensIdLabel": "Токен ID:",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNameLabel": "Токен опис:",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNone": "Немає особистих токенів доступу.",
 "admin.metrics.enableDescription": "Якщо включено, в Mattermost буде включено збір даних про продуктивність і профілювання. Додаткову інформацію по конфігурації моніторингу продуктивності дивіться в [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/metrics.html).",
 "admin.metrics.enableTitle": "Включити моніторинг продуктивності",
 "admin.metrics.listenAddressDesc": "Адреса, прослуховується сервером для надання метрик продуктивності",
 "admin.metrics.listenAddressEx": "Наприклад: \":8067\"",
 "admin.metrics.listenAddressTitle": "Прослуховується адреса:",
 "admin.mfa.bannerDesc": "[Multi-factor authentication] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) доступна для облікових записів з AD/LDAP або електронною поштою. Якщо використовуються інші способи входу, MFA слід налаштувати за допомогою постачальника аутентифікації.",
 "admin.mfa.title": "Багатофакторна аутентифікація",
 "admin.nav.administratorsGuide": "Керівництво адміністратора",
 "admin.nav.commercialSupport": "Комерційна підтримка",
 "admin.nav.logout": "Вийти",
 "admin.nav.switch": "Вибір команди",
 "admin.nav.troubleshootingForum": "Форум підтримки",
 "admin.notifications.email": "Електронна пошта",
 "admin.notifications.push": "Мобільні оповіщення",
 "admin.notifications.title": "Налаштування повідомлень",
 "admin.oauth.gitlab": "GitLab",
 "admin.oauth.google": "Google Apps",
 "admin.oauth.off": "Заборонити вхід через OAuth 2.0 постачальника",
 "admin.oauth.office365": "Office 365 (Бета)",
 "admin.oauth.providerDescription": "Якщо включено, Mattermost може виступати в якості провайдера OAuth 2.0, дозволяючи Mattermost надавати API авторизації для зовнішніх додатків. Дивіться [документацію] (!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) для подробиць.",
 "admin.oauth.providerTitle": "Увімкнути постачальника послуг OAuth 2.0",
 "admin.oauth.select": "Вибрати OAuth 2.0 провайдера:",
 "admin.office365.authTitle": "Кінцева точка авторизації:",
 "admin.office365.clientIdDescription": "Ідентифікатор програми/клієнта, який ви отримали під час реєстрації вашої заявки в Microsoft.",
 "admin.office365.clientIdExample": "Наприклад: \"adf3sfa2-ag3f-sn4n-ids0-sh1hdax192qq\"",
 "admin.office365.clientIdTitle": "ID програми:",
 "admin.office365.clientSecretDescription": "Секретний пароль додатка, створений вами при реєстрації вашої програми в Microsoft.",
 "admin.office365.clientSecretExample": "Наприклад: \"shAieM47sNBfgl20f8ci294\"",
 "admin.office365.clientSecretTitle": "Приклад секретного пароля:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
719
 "admin.office365.EnableMarkdownDesc": "1. [Вхід] (!https://login.microsoftonline.com/) у ваш обліковий запис Microsoft або Office 365. Переконайтеся, що це саме той самий [орендар] (!https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573650.aspx#Anchor_0), якщо ви хочете, щоб користувачі входили в систему.\n2. Перейдіть на веб-сторінку [https://apps.dev.microsoft.com] (!https://apps.dev.microsoft.com), натисніть **Перейти до списку додатків**> **Додати додаток** і скористайтеся \"Mattermost - ваша назва компанії\" як **Назва програми**.\n3. У розділі **Secrets Application** натисніть **Generate New Password** і вставте його в поле **Application Secret Password**.\n4. У вікні **Платформи** натисніть **Додати платформу**, виберіть **Web** і введіть **ваш-mattermost-url/signup/office365/complete** (наприклад: http://localhost:8065/signup/office365/complete) в розділі **URI для перенаправлення**. Також зніміть прапорець **Дозволити неявний потік**.\n5. Нарешті натисніть **Зберегти**, а потім вставте **ідентифікатор програми** нижче.",
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916
 "admin.office365.tokenTitle": "Кінцева точка токена:",
 "admin.office365.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
 "admin.password.lowercase": "Принаймні одна літера",
 "admin.password.minimumLength": "Мінімальна довжина пароля:",
 "admin.password.minimumLengthDescription": "Мінімальна кількість символів необхідних для пароля. Ціле число від {min} до {max}.",
 "admin.password.minimumLengthExample": "Наприклад: \"5\"",
 "admin.password.number": "Як мінімум одне число",
 "admin.password.preview": "Помилка попереднього перегляду",
 "admin.password.symbol": "Хоча б один символ (Наприклад: \"~!@#$%^&*()\")",
 "admin.password.uppercase": "Хоча б одна велика літера",
 "admin.permissions.documentationLinkText": "документація",
 "admin.permissions.group.delete_posts.description": "Видалити власні та інші повідомлення.",
 "admin.permissions.group.delete_posts.name": "Видалити повідомлення",
 "admin.permissions.group.edit_posts.description": "Редагувати власні та інші повідомлення.",
 "admin.permissions.group.edit_posts.name": "Редагувати повідомлення",
 "admin.permissions.group.integrations.description": "Керуйте OAuth 2.0, косою комою, веб-камерами та смайлами.",
 "admin.permissions.group.integrations.name": "Інтеграція та налаштування",
 "admin.permissions.group.posts.description": "Напишіть, редагуйте та видаліть публікації.",
 "admin.permissions.group.posts.name": "Управління повідомленнями",
 "admin.permissions.group.private_channel.description": "Створюйте та архівуйте канали, керуйте налаштуваннями та учасниками.",
 "admin.permissions.group.private_channel.name": "Керування приватними каналами",
 "admin.permissions.group.public_channel.description": "Приєднуйтесь, створюйте та архівуйте канали, керуйте налаштуваннями та учасниками.",
 "admin.permissions.group.public_channel.name": "Керування загальнодоступними каналами",
 "admin.permissions.group.reactions.description": "Додавання та видалення реакцій на публікації.",
 "admin.permissions.group.reactions.name": "Поштові реакції",
 "admin.permissions.group.send_invites.description": "Додайте членів команди, відправте запрошення електронною поштою та діліться посиланнями на запрошення до команди.",
 "admin.permissions.group.send_invites.name": "Додати членів команди",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.description": "Керувати членами команди.",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.name": "Команди",
 "admin.permissions.group.teams.description": "Створюйте команди та керуйте членами.",
 "admin.permissions.group.teams.name": "Команди",
 "admin.permissions.inherited_from": "Успадкована від <a> {name} </a>.",
 "admin.permissions.introBanner": "Схеми дозволів встановлюють дозволи за замовчуванням для адміністраторів команди, адміністраторів каналів та всіх інших. Дізнайтеся більше про схеми дозволів у нашій [документації] (!https://about.mattermost.com/default-advanced-permissions).",
 "admin.permissions.loadingMoreSchemes": "Завантаження...",
 "admin.permissions.loadMoreSchemes": "Завантажте інші схеми",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.description": "Призначити роль адміністратора системи",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.name": "Призначити роль адміністратора системи",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.description": "Створіть прямий канал",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.name": "Створіть прямий канал",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.description": "Створити груповий канал",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.name": "Створити груповий канал",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.description": "Створення нових приватних каналів.",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.name": "Створити канали",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.description": "Створення нових загальнодоступних каналів.",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.name": "Створити канали",
 "admin.permissions.permission.create_team.description": "Створіть нові команди.",
 "admin.permissions.permission.create_team.name": "Створення команд",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.description": "Створити маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.name": "Створити маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.description": "Повідомлення, зроблені іншими користувачами, можуть бути видалені.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Видалити інші повідомлення",
 "admin.permissions.permission.delete_post.description": "Власні повідомлення автора можна видалити.",
 "admin.permissions.permission.delete_post.name": "Видалити власні повідомлення",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Архів приватних каналів.",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Архів каналів",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Архів публічних каналів.",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Архів каналів",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Редагувати інших користувачів",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Редагувати інших користувачів",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Дозволити користувачам редагувати публікації інших користувачів.",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.name": "Редагувати інші публікації",
 "admin.permissions.permission.edit_post.description": "{editTimeLimitButton} після публікації, дозвольте користувачам редагувати свої власні повідомлення.",
 "admin.permissions.permission.edit_post.name": "Змінити власні повідомлення",
 "admin.permissions.permission.import_team.description": "Імпорт команди",
 "admin.permissions.permission.import_team.name": "Імпорт команди",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.description": "Перелік командних каналів",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.name": "Перелік командних каналів",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.description": "Список користувачів без команди",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.name": "Список користувачів без команди",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.description": "Управління ролями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.name": "Управління ролями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_emojis.description": "Створіть та видаліть спеціальні смайли.",
 "admin.permissions.permission.manage_emojis.name": "Увімкнути призначені для користувача смайли:",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.description": "Управління роботами",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.name": "Управління роботами",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.description": "Створення, редагування та видалення токенів додатків OAuth 2.0.",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.name": "Керування програмами OAuth",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.description": "Додавання та видалення приватних учасників каналу.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.name": "Керувати членами каналу",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.description": "Оновити приватні імена каналів, заголовки та цілі.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.name": "Керування налаштуваннями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.description": "Додавання та видалення учасників публічного каналу.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.name": "Керувати членами каналу",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.description": "Оновіть назви, заголовки та цілі публічних каналів.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.name": "Керування налаштуваннями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.description": "Управління ролями",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.name": "Управління ролями",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.description": "Створюйте, редагуйте та видаляйте спеціальні команди.",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.name": "Управління командами слэша",
 "admin.permissions.permission.manage_system.description": "Управління системою",
 "admin.permissions.permission.manage_system.name": "Управління системою",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.description": "Управління ролями команди",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.name": "Управління ролями команди",
 "admin.permissions.permission.manage_team.description": "Управління командою",
 "admin.permissions.permission.manage_team.name": "Управління командою",
 "admin.permissions.permission.manage_webhooks.description": "Створюйте, редагуйте та видаляйте вхідні та вихідні webhooks.",
 "admin.permissions.permission.manage_webhooks.name": "Керування Webhooks",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.description": "Постійне видалення користувача",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.name": "Постійне видалення користувача",
 "admin.permissions.permission.read_channel.description": "Читати канал",
 "admin.permissions.permission.read_channel.name": "Читати канал",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.description": "Прочитайте токен доступу користувачів",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.name": "Прочитайте токен доступу користувачів",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.description": "Видалити користувача з команди",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.name": "Видалити користувача з команди",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.description": "Скасувати маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.name": "Скасувати маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.upload_file.description": "Завантажити файл",
 "admin.permissions.permission.upload_file.name": "Завантажити файл",
 "admin.permissions.permission.view_team.description": "Переглянути команду",
 "admin.permissions.permission.view_team.name": "Переглянути команду",
 "admin.permissions.permissionSchemes": "Схеми дозволів",
 "admin.permissions.permissionSchemes.cancel": "Відміна",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.delete": "Видалити",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmButton": "Так, видалити",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmQuestion": "Права на команди, які використовують цю схему, скинуть значення за замовчуванням на системну схему. Ви впевнені, що хочете видалити схему {schemeName}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteSchemeTitle": "Видалити схему {scheme}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleting": "Видалення ...",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.edit": "Редагувати",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.moreTeams": "+{number} більше",
 "admin.permissions.permissionsTree.description": "Опис ",
 "admin.permissions.permissionsTree.permission": "Дозвіл",
 "admin.permissions.roles.all_users.name": "Всі члени",
 "admin.permissions.roles.channel_admin.name": "Адміністратор каналу",
 "admin.permissions.roles.channel_user.name": "Користувач каналу",
 "admin.permissions.roles.system_admin.name": "Системний адміністратор",
 "admin.permissions.roles.system_user.name": "Користувач системи",
 "admin.permissions.roles.team_admin.name": "Команда адміністратора",
 "admin.permissions.roles.team_user.name": "Командний користувач",
 "admin.permissions.systemScheme": "Системна схема",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersDescription": "Дозволи, надані всім учасникам, включаючи адміністраторів та новостворених користувачів.",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersTitle": "Всі члени",
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsDescription": "Дозволи, надані творцям каналів та будь-яким користувачам, яких підвищено до адміністратора каналу.",
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsTitle": "Адміністратори каналу",
 "admin.permissions.systemScheme.introBanner": "Налаштуйте дозволи за замовчуванням для адміністраторів команд, адміністраторів каналів та інших учасників. Ця схема успадковується всіма командами, якщо в певних команд не застосовується схема [Team Override Scheme] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButton": "Відновити значення за замовчуванням",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalBody": "Це призведе до скидання всіх вибраних на цій сторінці параметрів за замовчуванням. Ви впевнені, що хочете скинути?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalTitle": "Скинути за замовчуванням?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsConfirmationButton": "Так, скинути",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsDescription": "Повний доступ до системних адміністраторів.",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsTitle": "Системні адміністратори",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsDescription": "Дозволи, надані творцям команди та будь-яким користувачам, які пройшли до команди адміністратора.",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsTitle": "Адміністратори команди",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerButton": "Редагувати схему",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerText": "Встановіть стандартні дозволи, успадковані всіма командами, якщо не застосовано схему [Team Override Scheme] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerTitle": "Системна схема",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesBannerText": "Використовуйте, коли для певних команд потрібні дозволи на винятки з [Схема системи] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesInProgress": "Робота з міграцією не відбувається: схеми заміщення команди недоступні, поки сервер роботи не завершить міграцію дозволів. Дізнайтеся більше в {documentationLink}",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNewButton": "Нова схема заміни команди",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoJobsEnabled": "Робота міграції призупинена: схеми заміщення команди недоступні, поки сервер роботи не зможе виконати міграцію дозволів. Робота буде автоматично запущена при включенні сервера завдань. Дізнайтеся більше в {documentLink}.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoSchemes": "Ніякі схеми команд перевизначення не створені.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesTitle": "Схеми перебору команди",
 "admin.permissions.teamScheme": "Командна схема",
 "admin.permissions.teamScheme.addTeams": "Додати команд",
 "admin.permissions.teamScheme.introBanner": "[Схеми перебору команд] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme) встановлюють дозволи для адміністраторів команд, адміністраторів каналів та інших членів певних команд. Використовуйте схему заміщення команди, коли певним командам потрібні винятки для [Схема системи] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamScheme.noTeams": "Жодна команда не вибрана. Будь ласка, додайте команди до цього списку.",
 "admin.permissions.teamScheme.removeTeam": "Видалити",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionLabel": "Схема опис:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionPlaceholder": "Схема опис",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsDescription": "Встановіть назву та опис цієї схеми.",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsTitle": "Схема деталей",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNameLabel": "Схема ім'я:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNamePlaceholder": "Схема ім'я:",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsDescription": "Виберіть команди, де потрібні винятки з дозволу.",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsTitle": "Виберіть команди для перевизначення дозволів",
 "admin.plugin.choose": "Вибрати файл",
 "admin.plugin.cluster_instance": "Кластерний екземпляр",
 "admin.plugin.disable": "Відключити",
 "admin.plugin.disabling": "Вимкнення ...",
 "admin.plugin.enable": "Увімкнути",
 "admin.plugin.enabling": "Увімкнення...",
 "admin.plugin.error.activate": "Не вдається завантажити плагін. Це може конфліктувати з іншим плагіном на вашому сервері.",
 "admin.plugin.error.extract": "Виявлено помилку при вилученні плагіна. Перегляньте вміст файлу плагіна та повторіть спробу.",
 "admin.plugin.installedDesc": "Встановлені плагіни на вашому Mattermost сервері. Заздалегідь упаковані плагіни встановлюються за замовчуванням, і їх можна відключити, але не видалити.",
 "admin.plugin.installedTitle": "Встановлені плагіни:",
 "admin.plugin.management.title": "Менеджмент",
 "admin.plugin.multiple_versions_warning": "У вашому кластері встановлено кілька версій цього плагіна. Перевстановіть цей плагін, щоб переконатися, що він працює послідовно.",
 "admin.plugin.no_plugins": "Немає встановлених плагінів.",
 "admin.plugin.prepackaged": "заздалегідь упакований",
 "admin.plugin.remove": "Видалити",
 "admin.plugin.removing": "Видалення ...",
 "admin.plugin.settingsButton": "Налаштування",
 "admin.plugin.state": "Держава",
 "admin.plugin.state.failed_to_start": "Не вдалося запустити",
 "admin.plugin.state.failed_to_start.description": "Цей плагін не вдалося запустити. Перевірте свої системні журнали на наявність помилок.",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running": "Збій",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running.description": "Цей плагін зазнав краху кілька разів і більше не працює. Перевірте свої системні журнали на наявність помилок.",
 "admin.plugin.state.not_running": "Не спішіть ",
 "admin.plugin.state.not_running.description": "Цей плагін не активований.",
 "admin.plugin.state.running": "Запускається",
 "admin.plugin.state.running.description": "Цей плагін запускається. ",
 "admin.plugin.state.starting": "Початок",
 "admin.plugin.state.starting.description": "Цей плагін запускається.",
 "admin.plugin.state.stopping": "Зупинка",
 "admin.plugin.state.stopping.description": "Цей плагін зупиняється.",
 "admin.plugin.state.unknown": "Невідомий",
 "admin.plugin.upload": "Завантажити",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
917
 "admin.plugin.uploadAndPluginDisabledDesc": "Щоб увімкнути плагіни, встановіть **Увімкнути плагіни** на істину. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
918
 "admin.plugin.uploadDesc": "Завантажте плагін для вашого Mattermost сервера. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
919
 "admin.plugin.uploadDisabledDesc": "Щоб увімкнути завантаження плагінів, перейдіть на сторінку **Плагіни> Конфігурація**. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
 "admin.plugin.uploading": "Завантаження...",
 "admin.plugin.uploadTitle": "Завантажити плагін:",
 "admin.plugin.version_title": "Версія",
 "admin.plugins.settings.enable": "Увімкнути плагіни:",
 "admin.plugins.settings.enableDesc": "Коли це правда, включаються плагіни на вашому Mattermost сервері. Використовуйте плагіни для інтеграції зі сторонніми системами, розширюйте функціональність або налаштовуйте користувальницький інтерфейс вашого Mattermost сервера. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugins), щоб дізнатися більше.",
 "admin.privacy.showEmailDescription": "Вимкніть, щоб приховати email адреси користувачів від всіх, крім системних адміністраторів.",
 "admin.privacy.showEmailTitle": "Показати адресу електронної пошти:",
 "admin.privacy.showFullNameDescription": "Коли вимкнено, імена і прізвища учасників бачить тільки системний адміністратор. Замість імені та прізвища відображається ім'я користувача.",
 "admin.privacy.showFullNameTitle": "Показати повне ім'я:",
 "admin.purge.button": "Очистити всі кеші",
 "admin.purge.purgeDescription": "Ця дія призведе до очищення всіх кешей для таких речей, як сесії, акаунти, канали і т. д. Якщо Mattermost розгорнутий в режимі високої доступності, це призведе до очищення кешей на всіх серверах в кластері. Очістка кешей може негативно вплинути на продуктивність.",
 "admin.purge.purgeFail": "Очищення не вдалося: {error}",
 "admin.rate.enableLimiterDescription": "Коли це правда, інтерфейси знижуються за вказаними нижче значеннями.",
 "admin.rate.enableLimiterTitle": "Увімкнути режим батьківського контролю швидкості:",
 "admin.rate.httpHeaderDescription": "Заповнюючи, змінюйте обмеження швидкості за вказаним полем заголовка HTTP (наприклад, при налаштуванні NGINX, встановленого на \"X-Real-IP\", коли налаштування AmazonELB встановлено на \"X-Forwarded-For\").",
 "admin.rate.httpHeaderExample": "Наприклад: \"X-Real-IP\", \"X-Forwarded-For\"",
 "admin.rate.httpHeaderTitle": "Змінювати обмеження швидкості по HTTP заголовку",
 "admin.rate.maxBurst": "Максимальне перевищення розміру пакета",
 "admin.rate.maxBurstDescription": "Обмеження максимальної кількості запитів в секунду.",
 "admin.rate.maxBurstExample": "Наприклад: \"100\"",
 "admin.rate.memoryDescription": "Максимальна кількість сеансів користувачів, підключених до системи, як визначено нижче в налаштуваннях \"Обмеження швидкості передачі за допомогою віддаленої адреси\" та \"Вартість обмеження за HTTP-заголовком\".",
 "admin.rate.memoryExample": "Наприклад: \"10000\"",
 "admin.rate.memoryTitle": "Розмір сховища пам'яті:",
 "admin.rate.noteDescription": "Зміна властивостей у цьому розділі вимагатиме перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.rate.queriesDescription": "Обмежувати API при такій кількості запитів в секунду.",
 "admin.rate.queriesExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.rate.queriesTitle": "Максимальна кількість запитів в секунду:",
 "admin.rate.remoteDescription": "Коли правда, API обмеження швидкості доступу за IP адресою.",
 "admin.rate.remoteTitle": "Змінювати обмеження швидкості за віддаленою адресою:",
 "admin.rate.title": "Налаштування обмеження швидкості",
 "admin.rate.varyByUser": "Обмежити ставку користувачем:",
 "admin.rate.varyByUserDescription": "Коли це правда, обмежує швидкість доступу до API за допомогою токену автентифікації користувача.",
 "admin.recycle.button": "Оновити підключення баз даних",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
953
 "admin.recycle.recycleDescription": "Варіанти розгортання з використанням декількох баз даних можуть перемикатися з однієї основної бази даних на іншу без перезапуску сервера Mattermost шляхом оновлення файлу \"config.json\" для нової необхідної конфігурації і використання функції {featureName} для завантаження нових налаштувань під час роботи сервера. Після цього, адміністратор повинен використовувати, виконати функцію {recycleDatabaseConnections} для поновлення з'єднання з базою даних на основі нових налаштувань. ",
954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
 "admin.recycle.recycleDescription.featureName": "Оновити підключення до бази даних",
 "admin.recycle.recycleDescription.reloadConfiguration": "Конфігурація> Перезавантажити конфігурацію з диска",
 "admin.recycle.reloadFail": "Оновлення не вдалося: {error}",
 "admin.regenerate": "Відновити",
 "admin.reload.button": "Перезавантажити конфігурацію з диска",
 "admin.reload.reloadDescription": "Варіанти розгортання з використанням декількох баз даних можуть перемикатися з однієї основної бази даних на іншу без перезапуску сервера Mattermost шляхом оновлення файлу \"config.json\" для нової необхідної конфігурації і використання функції {featureName} для завантаження нових налаштувань під час роботи сервера. Після цього, адміністратор повинен використовувати виконати функцію {recycleDatabaseConnections} для поновлення з'єднання з базою даних на основі нових налаштувань.",
 "admin.reload.reloadDescription.featureName": "Перезавантажити конфігурацію з диска",
 "admin.reload.reloadDescription.recycleDatabaseConnections": "База даних> Оновити підключення до бази даних",
 "admin.reload.reloadFail": "Невдале перезавантаження: {error}",
 "admin.requestButton.loading": "Завантаження ...",
 "admin.requestButton.requestFailure": "Збій тесту: {error}",
 "admin.requestButton.requestSuccess": "Тестування успішно завершено",
 "admin.reset_email.cancel": "Відміна",
 "admin.reset_email.newEmail": "Нова електронна пошта",
 "admin.reset_email.reset": "Скинути",
 "admin.reset_email.titleReset": "Оновити електронну пошту",
 "admin.reset_password.cancel": "Відміна",
 "admin.reset_password.curentPassword": "Поточний пароль",
 "admin.reset_password.missing_current": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль.",
 "admin.reset_password.newPassword": "Новий пароль",
 "admin.reset_password.reset": "Скинути",
 "admin.reset_password.titleReset": "Скинути пароль",
 "admin.reset_password.titleSwitch": "Переключити обліковий запис на електронну пошту / пароль",
 "admin.revoke_token_button.delete": "Видалити",
 "admin.s3.connectionS3Test": "Перевірити з'єднання",
 "admin.s3.s3Fail": "З'єднання неможливе: {error}",
 "admin.s3.s3Success": "Підключення було успішним",
 "admin.s3.testing": "Перевірка...",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLEx": "Наприклад: \"https://<your-mattermost-url>/login/sso/saml\"",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLPopulatedDesc": "Це поле також називається URL-адресою служби підтримки користувачів.",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLTitle": "Адреса для входу через постачальника послуг:",
 "admin.saml.emailAttrDesc": "Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для заповнення електронних адрес користувачів у Mattermost.",
 "admin.saml.emailAttrEx": "Наприклад: \"Email\" or \"PrimaryEmail\"",
 "admin.saml.emailAttrTitle": "Атрибут електронної пошти:",
 "admin.saml.enableDescription": "Якщо включено, Mattermost дозволяє ввійти за допомогою SAML 2.0. Будь-ласка, перегляньте [документація] (!http://docs.mattermost.com/deployment/sso-saml.html), щоб дізнатись більше про налаштування SAML для Mattermost.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapDescription": "Якщо виключено, Mattermost періодично синхронізує атрибути користувача SAML, включаючи дезактивацію користувача та видалення, з AD/LDAP. Увімкніть та налаштуйте параметри синхронізації у розділі **Аутентифікація> AD/LDAP**. Коли помилково, атрибути користувача оновлюються з SAML під час входу користувача. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-saml-ldap-sync), щоб дізнатися більше.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapIncludeAuthDescription": "Коли це правда, Mattermost буде розподіляти атрибут SAML ID з атрибутом ідентифікатора AD/LDAP, якщо налаштувати або перевизначити атрибут Email SAML з атрибутом Email AD/LDAP, якщо атрибут SAML ID відсутній. Це дозволить вам автоматично перенести користувачів з прив'язки електронної пошти до обов'язкового прив'язку до ідентифікації, щоб запобігти створенню нових користувачів, коли користувач змінює адресу електронної пошти. Якщо перейти від true до false, буде видалено перевизначення. \n\n** Примітка. ** Ідентифікатори SAML повинні відповідати ідентифікаторам LDAP, щоб запобігти вимкненню облікових записів користувачів. Для отримання додаткової інформації перегляньте [документація] (!https://docs.mattermost.com/deployment/sso-saml-ldapsync.html).",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapIncludeAuthTitle": "Перевизначити дані зв'язування SAML з інформацією AD/LDAP:",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapTitle": "Увімкнути синхронізацію облікових записів SAML за допомогою AD/LDAP:",
 "admin.saml.enableTitle": "Включити вхід через SAML 2.0:",
 "admin.saml.encryptDescription": "Коли помилково, Mattermost не буде розшифровано SAML Assertions, зашифровані разом із загальнодоступним сертифікатом вашого постачальника послуг. Не рекомендується для виробничих середовищ. Можливо тільки для тестування.",
 "admin.saml.encryptTitle": "Включити шифрування:",
 "admin.saml.firstnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, які будуть використовуватися для заповнення імені користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.firstnameAttrEx": "Наприклад: \"FirstName\"",
 "admin.saml.firstnameAttrTitle": "Атрибут імені:",
 "admin.saml.idAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для зв'язування користувачів із SAML користувачам у Mattermost.",
 "admin.saml.idAttrEx": "Наприклад: \"Id\"",
 "admin.saml.idAttrTitle": "Id атрибут:",
 "admin.saml.idpCertificateFileDesc": "Загальнодоступний сертифікат автентифікації, виданий Вашим посвідченням особи.",
 "admin.saml.idpCertificateFileRemoveDesc": "Видаліть загальнодоступний сертифікат автентичності, виданий Вашим постачальником послуг ідентифікації.",
 "admin.saml.idpCertificateFileTitle": "Публічний сертифікат постачальника послуг ідентифікації:",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlDesc": "URL-адресу видавця постачальника облікових записів, який ви використовуєте для запитів SAML.",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlEx": "Наприклад: \"https://idp.example.org/SAML2/issuer\"",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlTitle": "URL-адреса емітента постачальника послуг ідентифікації:",
 "admin.saml.idpUrlDesc": "URL-адресу, на який Mattermost відправляє SAML-запит для запуску послідовності входу.",
 "admin.saml.idpUrlEx": "Наприклад: \"https://idp.example.org/SAML2/SSO/Login\"",
 "admin.saml.idpUrlTitle": "SAML SSO URL:",
 "admin.saml.lastnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення прізвища користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.lastnameAttrEx": "Наприклад: \"LastName\"",
 "admin.saml.lastnameAttrTitle": "Атрибут прізвища:",
 "admin.saml.localeAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення мови користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.localeAttrEx": "Наприклад: \"Locale\" або \"PrimaryLanguage\"",
 "admin.saml.localeAttrTitle": "Атрибут Вибрати необхідну мову:",
 "admin.saml.loginButtonTextDesc": "(Необов'язково) Текст, який відображається на кнопці входу до системи на сторінці входу. За замовчуванням \"Використовуючи SAML\". ",
 "admin.saml.loginButtonTextEx": "Наприклад: \"OKTA\"",
 "admin.saml.loginButtonTextTitle": "Текст кнопки входу:",
 "admin.saml.nicknameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для заповнення псевдонімом користувачів у Mattermost.",
 "admin.saml.nicknameAttrEx": "Наприклад: \"Nickname\"",
 "admin.saml.nicknameAttrTitle": "Атрибут псевдоніму:",
 "admin.saml.positionAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення позиції користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.positionAttrEx": "Наприклад: \"Роль\"",
 "admin.saml.positionAttrTitle": "Розташування атрибута:",
 "admin.saml.privateKeyFileFileDesc": "Закритий ключ використовується для розшифровки SAML даних від провайдера ідентифікації.",
 "admin.saml.privateKeyFileFileRemoveDesc": "Видалити секретний ключ, який використовується для розшифровки SAML даних від провайдера ідентифікації.",
 "admin.saml.privateKeyFileTitle": "Закритий ключ постачальника послуг:",
 "admin.saml.publicCertificateFileDesc": "Сертифікат, який використовується для підписування SAML-запиту до постачальника облікових записів при вході, ініційованому постачальником послуги, коли цим постачальником є Mattermost.",
 "admin.saml.publicCertificateFileRemoveDesc": "Видалення сертифіката, який використовується для підписування SAML-запиту до постачальника облікових записів при вході, ініційованому постачальником послуги, коли цим постачальником є Mattermost.",
 "admin.saml.publicCertificateFileTitle": "Публічний сертифікат постачальника послуг:",
 "admin.saml.remove.idp_certificate": "Видалити сертифікат провайдера ідентифікації (IdP)",
 "admin.saml.remove.privKey": "Видалити приватний ключ постачальника послуг",
 "admin.saml.remove.sp_certificate": "Видалити сертифікат постачальника послуг",
 "admin.saml.removing.certificate": "Видалення сертифіката ...",
 "admin.saml.removing.privKey": "Видалення приватного ключа...",
 "admin.saml.uploading.certificate": "Завантаження сертифіката...",
 "admin.saml.uploading.privateKey": "Завантаження приватного ключа ...",
 "admin.saml.usernameAttrDesc": "Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення поля ім'я користувача в Mattermost.",
 "admin.saml.usernameAttrEx": "Наприклад: \"Username\"",
 "admin.saml.usernameAttrTitle": "Атрибут Ім'я користувача:",
 "admin.saml.verifyDescription": "Коли помилково, більшість не зможе перевірити, що підпис, надісланий із SAML Response, відповідає URL-адресі входу постачальника послуг. Не рекомендується для виробничих середовищ. Тільки для тестування.",
 "admin.saml.verifyTitle": "Перевірка підпису:",
 "admin.saving": "Збереження конфігурації...",
 "admin.security.client_versions": "Версії клієнта",
 "admin.security.connection": "Підключення",
 "admin.security.inviteSalt.disabled": "Сіль не може бути змінена, поки виключена відправка електронних повідомлень.",
 "admin.security.password": "Пароль",
 "admin.security.public_links": "Публічні посилання",
 "admin.security.requireEmailVerification.disabled": "Неможливо включити верифікацію email адреси, поки виключена відправка email повідомлень.",
 "admin.security.session": "Cеанси",
 "admin.security.signup": "Реєстрація",
 "admin.service.attemptDescription": "Кількість дозволених спроб входу до блокування користувача і необхідності скинути пароль через електронну пошту.",
 "admin.service.attemptExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.service.attemptTitle": "Максимальна кількість спроб входу:",
 "admin.service.cmdsDesc": "Коли це правда, вихідні вебхуки будуть дозволені. Див. [Документація] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.cmdsTitle": "Увімкнути спеціальні Slash-команди:",
 "admin.service.complianceExportDesc": "Коли це правда, Mattermost буде експортувати всі повідомлення, які були опубліковані протягом останніх 24 годин. Завдання експорту запускається один раз на день. Щоб дізнатися більше, перегляньте [документація] (!https://about.mattermost.com/default-compliance-export-documentation).",
 "admin.service.complianceExportTitle": "Увімкнути відповідність експорту:",
 "admin.service.corsAllowCredentialsDescription": "Коли це правда, запити, які пройдуть перевірку, включатимуть заголовок Access-Control-Allow-Credentials.",
 "admin.service.corsAllowCredentialsLabel": "CORS Дозволити повноваження:",
 "admin.service.corsDebugDescription": "Коли це правда, надсилаються повідомлення до журналів, які допомагають при розробці інтеграції, що використовує CORS. Ці повідомлення включатимуть структуровану ключову пару значень \"джерело\": \"cors\".",
 "admin.service.CorsDebugLabel": "Виправлення CORS:",
 "admin.service.corsDescription": "Увімкнути HTTP-запит крос-походження від певного домену. Використовуйте \"*\", якщо ви хочете дозволити CORS з будь-якого домену або залиште його порожнім, щоб його вимкнути. Не слід встановлювати \"*\" у виробництві.",
 "admin.service.corsEx": "http://example.com",
 "admin.service.corsExposedHeadersDescription": "Білий список заголовків, який буде доступний для запитувача.",
 "admin.service.corsExposedHeadersTitle": "CORS Exposed Headers:",
 "admin.service.corsHeadersEx": "X-My-Header",
 "admin.service.corsTitle": "Дозволити крос доменні запити від:",
 "admin.service.developerDesc": "Якщо включений, на червоній панелі зверху будуть з'являтися помилки JavaScript. Не рекомендується використовувати на \"бойовому\" сервері.",
 "admin.service.developerTitle": "Включити режим розробника:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1072
 "admin.service.enforceMfaDesc": "Якщо це правда, для входу в систему потрібна [багатофакторна автентифікація] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html). Нові користувачі повинні налаштувати MFA під час реєстрації. Зареєстровані користувачі, які не налаштовані MFA, перенаправляються на сторінку налаштування MFA до завершення конфігурації.\n\nЯкщо у вашій системі є користувачі, які використовують інші способи входу, крім AD/LDAP та електронної пошти, MFA повинна бути забезпечена постачальником аутентифікації за межами Mattermost.",
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
 "admin.service.enforceMfaTitle": "Забезпечити багатофакторну автентифікацію:",
 "admin.service.forward80To443": "Перехідний порт 80 на 443:",
 "admin.service.forward80To443Description": "Надсилання всього незахищеного трафіку з порту 80 на захищений порт 443. Не рекомендується використовувати проксі-сервер.",
 "admin.service.forward80To443Description.disabled": "Надсилання всього незахищеного трафіку з порту 80 на захищений порт 443. Не рекомендується використовувати проксі-сервер. \n\nЦей параметр не можна ввімкнути, доки ваш сервер не прослуховує (#ListenAddress) на порту 443.",
 "admin.service.googleDescription": "Встановіть цю клавішу, щоб увімкнути відображення заголовків для вбудованих попередніх переглядів відео YouTube. Без ключа попередній перегляд YouTube буде створено на основі гіперпосилання, що з'являтимуться в повідомленнях або коментарях, але вони не покажуть назву відео. Перегляньте підручник з \"Google Developers\" (!https://www.youtube.com/watch?V=Im69kzhpR3I), щоб отримати інструкції щодо отримання ключа та додавання API даних YouTube v3 як служби для вашого ключа.",
 "admin.service.googleExample": "Наприклад: \"7rAh6iwQCkV4cA1Gsg3fgGOXJAQ43QV\"",
 "admin.service.googleTitle": "Ключ Google API:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1080
 "admin.service.iconDescription": "Якщо це правда, вебхукам, командам і іншим інтеграцій, таким як [Zapier] (!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html), буде дозволено змінювати ім'я користувача, від імені якого вони створюють пости. Примітка: спільно з наданням інтеграцій права перевизначати значки зображень профілю, користувачі можуть отримати можливість виконувати фішингові атаки, намагаючись видати себе за інших користувачів.",
1081
 "admin.service.iconTitle": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити значки зображення профілю:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1082
 "admin.service.insecureTlsDesc": "Коли це правда, будь-які вихідні запити HTTPS приймуть непідтверджені сертифікати, що самостійно підписувались. Наприклад, буде дозволене вихідний вебхук на сервер з самопідписаним сертифікатом TLS, який використовує будь-який домен. Зверніть увагу, що це робить ці з'єднання чутливими до атак \"man-in-the-middle\".",
1083 1084 1085
 "admin.service.insecureTlsTitle": "Увімкнути незабезпечені вихідні підключення:",
 "admin.service.integrationAdmin": "Обмеження керування інтеграцією адміністраторів:",
 "admin.service.integrationAdminDesc": "Якщо істина, вебхуки і слеш-команди можуть бути створені, змінені і переглянуті тільки командними і системними адміністраторами, а додатки OAuth 2.0 - системними адміністраторами. Після того, як інтеграції створені адміном, вони стають доступні всім користувачам.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1086
 "admin.service.internalConnectionsDesc": "У середовищах тестування, наприклад, при розробці інтеграції локально на машині розробника, використовуйте цей параметр, щоб вказати домени, IP-адреси або позначення CIDR, щоб дозволити внутрішні з'єднання. Використовуйте два або більше доменів розділених пробілами. **Не рекомендується використовувати у виробництві**, оскільки це може дозволити користувачеві витягувати конфіденційні дані з вашого сервера або внутрішньої мережі.\n\nЗа замовчуванням URL-адреси, надані користувачем, такі як ті, що використовуються для метаданих Open Graph, вебхук або слеш-командою, не дозволятимуть підключатися до зарезервованих IP-адрес, включаючи локальні адреси зворотного зв'язку або посилання, що використовуються для внутрішніх мереж. Надсилання сповіщень та URL-адреси сервера OAuth 2.0 є надійні та не впливають на це налаштування.",
1087 1088 1089 1090 1091
 "admin.service.internalConnectionsEx": "webhooks.internal.example.com 127.0.0.1 10.0.16.0/28",
 "admin.service.internalConnectionsTitle": "Дозволити ненадійні внутрішні з'єднання:",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFile": "Файл кешу сертифіката Let's Encrypt:",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFileDescription": "Отримані сертифікати і дані від Let's Encrypt будуть зберігатися в цьому файлі.",
 "admin.service.listenAddress": "Прослуховується адреса:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1092
 "admin.service.listenDescription": "Адреса та порт, до якого слід зв'язуватися і слухати. Вказати \":8065\" буде пов'язано з усіма мережевими інтерфейсами. Вказування \"127.0.0.1:8065\" буде пов'язано лише з мережевим інтерфейсом, що має таку IP-адресу. Якщо ви виберете порт нижчого рівня (називається \"системні порти\" або \"відомі порти\", в діапазоні 0-1023), ви повинні мати дозволи для прив'язки до цього порту. У Linux ви можете використовувати: \"sudo setcap cap_net_bind_service = + ep./bin/mattermost\", щоб дозволити Mattermost зв'язуватися з відомими портами.",
1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218
 "admin.service.listenExample": "Наприклад: \"8065\" ",
 "admin.service.mfaDesc": "Коли це правда, користувачі з AD/LDAP або електронною поштою можуть вставити багатофакторну автентифікацію в свій обліковий запис за допомогою генератора кодів Google.",
 "admin.service.mfaTitle": "Увімкнути багатофакторну аутентифікацію:",
 "admin.service.mobileSessionDays": "Тривалість сеансу мобільного зв'язку (днів):",
 "admin.service.mobileSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Після зміни цього параметра, нова тривалість сесії вступить в силу після наступного введення користувачами своїх облікових даних.",
 "admin.service.outWebhooksDesc": "Коли це правда, вихідні webhooks будуть дозволені. Див. [Документація] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.outWebhooksTitle": "Увімкнути вихідні Webhooks",
 "admin.service.overrideDescription": "Якщо це правда, вебхукам, командам і іншим інтеграцій, таким як [Zapier] (!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html), буде дозволено змінювати ім'я користувача, від імені якого вони створюють пости. Примітка: спільно з наданням інтеграцій права перевизначати іконки зображень профілю, користувачі можуть отримати можливість виконувати фішингові атаки, намагаючись видати себе за інших користувачів.",
 "admin.service.overrideTitle": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити імена користувачів:",
 "admin.service.readTimeout": "Тайм-аут читання:",
 "admin.service.readTimeoutDescription": "Максимально допустимий час від моменту встановлення з'єднання до повного читання тіла запиту.",
 "admin.service.securityDesc": "Якщо включено, адміністратор системи отримає повідомлення про вихід нових оновлень безпеки анонсованих за 12 годин. Потребують включення email.",
 "admin.service.securityTitle": "Включити оповіщення безпеки:",
 "admin.service.sessionCache": "Кеш сесії (у хвилинах):",
 "admin.service.sessionCacheDesc": "Тривалість кешування сесії в пам'яті (в хвилинах).",
 "admin.service.sessionDaysEx": "Наприклад: \"30\"",
 "admin.service.sessionIdleTimeout": "Таймаут очікування сеансу (хвилин):",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutDesc": "Кількість хвилин від останнього часу активності користувача в системі до закінчення сеансу користувача. Після закінчення терміну дії користувач повинен буде увійти, щоб продовжити. Мінімальне значення - 5 хвилин, а 0 необмежено.\n\nЗастосовується до настільного додатку та веб-переглядачів. Для мобільних додатків використовуйте постачальника EMM, щоб заблокувати додаток, коли він не використовується. У режимі високої доступності увімкніть балансування завантаження IP-хеша для надійного вимірювання часу очікування.",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutEx": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.service.siteURL": "Адреса сайту:",
 "admin.service.siteURLDescription": "URL-адреса, яку користувачі використовуватимуть для доступу до Mattermost. Стандартні порти, такі як 80 та 443, можуть бути опущені, але нестандартні порти необхідні. Наприклад: http://example.com:8065. Цей параметр потрібно.\n\nMattermost може бути розміщене на під'їзді. Наприклад: http://example.com:8065/company/mattermost. Перед сервером буде правильно працювати перезавантаження.",
 "admin.service.siteURLExample": "Наприклад: \"http://example.com:8065\"",
 "admin.service.ssoSessionDays": "Тривалість сеансу мобільного зв'язку (днів): ",
 "admin.service.ssoSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Якщо метод аутентифікації - SAML або GitLab, користувач автоматично може здійснити вхід знову до Mattermost, якщо він вже увійшов в SAML або GitLab. Після зміни цього параметра він вступить в силу після наступного введення користувачем своїх облікових даних.",
 "admin.service.testingDescription": "Коли це правда, слеш-команда/тест дозволяє завантажувати тестові облікові записи, дані та форматування тексту. Для зміни цього параметра потрібно перезавантажити сервер, перш ніж набуде чинності.",
 "admin.service.testingTitle": "Включити команду тестування:",
 "admin.service.tlsCertFile": "Файл сертифіката TLS:",
 "admin.service.tlsCertFileDescription": "Файл сертифіката для використання.",
 "admin.service.tlsKeyFile": "Файл ключа TLS:",
 "admin.service.tlsKeyFileDescription": "Приватний ключ для використання.",
 "admin.service.useLetsEncrypt": "Використовувати Let's Encrypt:",
 "admin.service.useLetsEncryptDescription": "Увімкніть автоматичне отримання сертифікатів із Let's Encrypt. Сертифікат буде завантажений, коли клієнт намагатиметься з'єднатися з новим доменом. Це буде працювати з декількома доменами.",
 "admin.service.useLetsEncryptDescription.disabled": "Увімкніть автоматичне отримання сертифікатів із Let's Encrypt. Сертифікат буде завантажений, коли клієнт намагатиметься з'єднатися з новим доменом. Це буде працювати з кількома доменами.\n\nЦей параметр неможливо ввімкнути, якщо параметр [Перехідний порт 80 - 443] (# Forward80To443) не встановлений правильно.",
 "admin.service.userAccessTokensDescription": "Коли це правда, користувачі можуть створювати [токени доступу користувача] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens) для інтеграції в **Налаштування облікового запису> Безпека**. Вони можуть бути використані для автентифікації з API та повного доступу до облікового запису. \n\nЩоб керувати тим, хто може створювати токени особистого доступу або шукати користувачів за ідентифікатором токену, перейдіть на сторінку **Система консоль> Користувачі**.",
 "admin.service.userAccessTokensTitle": "Увімкнути маркери особистого доступу:",
 "admin.service.webhooksDescription": "Якщо істина, то вхідні вебхуки будуть дозволені. З метою боротьби з фішинговими атаками, всі пости від імені вебхуков будуть позначені тегом БОТ. Дивіться [документацію] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.webhooksTitle": "Увімкнути вхідні вебхуки:",
 "admin.service.webSessionDays": "Довжина сеансу AD/LDAP та Email (днів):",
 "admin.service.webSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Після зміни цього параметра, нова тривалість сесії вступить в силу після наступного введення користувачами своїх облікових даних.",
 "admin.service.writeTimeout": "Тайм-аут запису:",
 "admin.service.writeTimeoutDescription": "Якщо використовується HTTP (незахищений) - це максимальний час, дозволений після закінчення читання заголовків запиту, доки не буде написано відповідь. Якщо використовується HTTPS - це загальний час від часу прийняття з'єднання до написання відповіді.",
 "admin.set_by_env": "Цей параметр встановлено через змінну середовища. Його неможливо змінити за допомогою системної консолі.",
 "admin.sidebar.advanced": "Додатково",
 "admin.sidebar.announcement": "Банер оголошення",
 "admin.sidebar.audits": "Відповідність та аудит",
 "admin.sidebar.authentication": "Аутентифікація",
 "admin.sidebar.client_versions": "Версії клієнта",
 "admin.sidebar.cluster": "Висока доступність",
 "admin.sidebar.compliance": "Відповідність",
 "admin.sidebar.compliance_export": "Відповідність експорту (Beta)",
 "admin.sidebar.configuration": "Конфігурація",
 "admin.sidebar.connections": "Підключення",
 "admin.sidebar.customBrand": "Користувальницький брендінг",
 "admin.sidebar.customIntegrations": "Призначені для користувача інтеграції",
 "admin.sidebar.customization": "Налаштування",
 "admin.sidebar.customTermsOfService": "Користувацькі загальні положення та умови Google",
 "admin.sidebar.data_retention": "Політика збереження даних (бета-версія) ",
 "admin.sidebar.database": "База даних:",
 "admin.sidebar.developer": "Розробник",
 "admin.sidebar.elasticsearch": "Еластичний пошук",
 "admin.sidebar.email": "Електронна пошта ",
 "admin.sidebar.emoji": "Емоції ",
 "admin.sidebar.external": "Зовнішні служби",
 "admin.sidebar.files": "Файли",
 "admin.sidebar.general": "Загальні",
 "admin.sidebar.gif": "GIF (бета)",
 "admin.sidebar.gitlab": "GitLab",
 "admin.sidebar.integrations": "Інтеграції",
 "admin.sidebar.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.sidebar.legalAndSupport": "Право і підтримка",
 "admin.sidebar.license": "Редакція і ліцензія",
 "admin.sidebar.localization": "Локалізація",
 "admin.sidebar.logging": "Ведення журналу",
 "admin.sidebar.logs": "Журнали",
 "admin.sidebar.metrics": "Моніторинг продуктивності",
 "admin.sidebar.mfa": "МФА",
 "admin.sidebar.nativeAppLinks": "Посилання на додаток Mattermost",
 "admin.sidebar.notifications": "Сповіщення",
 "admin.sidebar.oauth": "OAuth 2.0",
 "admin.sidebar.other": "ІНШИЙ",
 "admin.sidebar.password": "Пароль",
 "admin.sidebar.permissions": "Розширені дозволи",
 "admin.sidebar.plugins": "Плагіни (бета)",
 "admin.sidebar.plugins.management": "Менеджмент",
 "admin.sidebar.posts": "Повідомлення",
 "admin.sidebar.privacy": "Конфіденційність",
 "admin.sidebar.publicLinks": "Публічні посилання",
 "admin.sidebar.push": "Мобільні сповіщення",
 "admin.sidebar.rateLimiting": "Обмеження швидкості",
 "admin.sidebar.reports": "ЗВІТИ",
 "admin.sidebar.saml": "SAML 2.0",
 "admin.sidebar.schemes": "Схеми дозволів",
 "admin.sidebar.security": "Безпека",
 "admin.sidebar.sessions": "Cеанси",
 "admin.sidebar.settings": "НАЛАШТУВАННЯ",
 "admin.sidebar.signUp": "Зареєструватися",
 "admin.sidebar.statistics": "Статистика команди",
 "admin.sidebar.storage": "Сховище",
 "admin.sidebar.system-scheme": "Системна схема",
 "admin.sidebar.users": "Користувачі",
 "admin.sidebar.usersAndTeams": "Користувачі та команди",
 "admin.sidebar.view_statistics": "Статистика системи",
 "admin.sidebarHeader.systemConsole": "Системна консоль",
 "admin.sql.connMaxLifetimeDescription": "Максимальний термін служби (в мілісекундах) для підключення до бази даних.",
 "admin.sql.connMaxLifetimeExample": "Наприклад: \"3600000\"",
 "admin.sql.connMaxLifetimeTitle": "Максимальний термін служби підключення:",
 "admin.sql.dataSource": "Джерело даних:",
 "admin.sql.dataSourceDescription": "Встановіть джерело бази даних у файлі config.json.",
 "admin.sql.driverName": "Ім'я драйвера:",
 "admin.sql.driverNameDescription": "Встановіть драйвер бази даних у файлі config.json.",
 "admin.sql.maxConnectionsDescription": "Максимальна кількість вільних підключень, відкритих до бази даних.",
 "admin.sql.maxConnectionsExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.sql.maxConnectionsTitle": "Максимальне підключення в режимі очікування:",
 "admin.sql.maxOpenDescription": "Максимальна кількість відкритих з'єднань, які залишаються відкритими для бази даних.",
 "admin.sql.maxOpenExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.sql.maxOpenTitle": "Максимальне число відкритих з'єднань:",
 "admin.sql.noteDescription": "Зміна властивостей у цьому розділі вимагатиме перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.sql.queryTimeoutDescription": "Кількість секунд, щоб очікувати відповіді від бази даних після відкриття зв'язку та надсилання запиту. Помилки, які ви бачите в інтерфейсі користувача чи журналах в результаті тайм-ауту запиту, можуть відрізнятися залежно від типу запиту.",
 "admin.sql.queryTimeoutExample": "Наприклад: \"30\"",
 "admin.sql.queryTimeoutTitle": "Тайм-аут запиту:",
 "admin.sql.traceDescription": "(Режим розробника) Якщо включено, то всі виконувані SQL-запити будуть записані в лог.",
 "admin.sql.traceTitle": "Запис SQL для журналу:",
 "admin.support.aboutDesc": "URL сторінки \"Про програму\", який відображається на сторінці входу. Якщо поле не заповнено, посилання \"Про програму\" приховано.",
 "admin.support.aboutTitle": "Про програму:",
 "admin.support.emailHelp": "Адреса електронної пошти, який відображається в повідомленнях і під час початку роботи з Mattermost.",
 "admin.support.emailTitle": "Email техпідтримки:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1219
 "admin.support.enableTermsOfServiceHelp": "Коли це правда, новим користувачам слід погодитися з умовами надання послуг, перш ніж отримати доступ до будь-якої команди Mattermost на настільному комп'ютері, в Інтернеті чи на мобільному пристрої. Існуючі користувачі повинні прийняти їх після входу або оновлення сторінки.\n\nЩоб оновити посилання на умови обслуговування, яке відображається на сторінках створення та входу в обліковий запис, перейдіть на сторінку [Юридична підтримка] (legal_and_support).",
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642
 "admin.support.enableTermsOfServiceTitle": "Увімкнути спеціальні умови надання послуги (бета-версія): ",
 "admin.support.helpDesc": "Адреса сторінки \"Допомога\", що відображається на сторінці входу, реєстрації, а також в головному меню. Якщо поле не заповнено, посилання на сторінку буде приховано.",
 "admin.support.helpTitle": "Посилання на розділ \"Допомога\":",
 "admin.support.privacyDesc": "Адреса сторінки \"Політика приватності\", що відображається на сторінці входу і реєстрації. Якщо поле не заповнено, посилання на сторінку буде приховано.",
 "admin.support.privacyTitle": "Посилання на політику конфіденційності:",
 "admin.support.problemDesc": "URL-адреса посилання \"Повідомити про проблему\" в головному меню. Якщо це поле порожнє, посилання буде видалено з головного меню.",
 "admin.support.problemTitle": "Посилання на \"Повідомити про проблему\":",
 "admin.support.termsDesc": "Посилання на умови, відповідно до яких користувачі можуть використовувати ваш онлайн сервіс. За замовчуванням, вони включають \"Умови використання Mattermost (кінцеві користувачі)\", що роз'яснюють умови, відповідно до яких програмне забезпечення Mattermost надається кінцевим користувачам. Якщо ви зміните стандартне посилання, додайте свої власні умови використання наданого вами сервісу. Ваші нові умови повинні включати посилання на стандартні умови, з тим щоб кінцеві користувачі були інформовані про умови використання програмного забезпечення Mattermost (кінцевими користувачами).",
 "admin.support.termsOfServiceReAcceptanceHelp": "Кількість днів до прийняття загальних положень та умов закінчується, і умови повинні бути прийняті повторно.",
 "admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Період повторного прийому:",
 "admin.support.termsOfServiceTextHelp": "Текст, який з'явиться у ваших спеціальних умовах надання послуг. Підтримує текст, відформатований у форматі Markdown.",
 "admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Текст користувацьких умов надання послуг (бета-версія):",
 "admin.support.termsOfServiceTitle": "Користувацькі загальні положення та умови Google",
 "admin.support.termsTitle": "Посилання на умови використання:",
 "admin.system_users.allUsers": "Всі користувачі",
 "admin.system_users.noTeams": "Немає команд",
 "admin.system_users.title": "{siteName} Користувачі",
 "admin.team.brandDesc": "Увімкніть фірмовий стиль для показу зображення і супровідного тексту на сторінці входу.",
 "admin.team.brandDescriptionHelp": "Опис сервісу з'являється на екранах входу і призначеного для користувача інтерфейсу. Якщо не вказано, то з'являється \"Спілкування всієї команди в одному місці, з можливістю пошуку та доступом звідусіль\".",
 "admin.team.brandDescriptionTitle": "Опис об'єкта:",
 "admin.team.brandImageTitle": "Зображення бренду користувача:",
 "admin.team.brandTextDescription": "Текст, який з'явиться під призначеним для користувача зображенням бренду на екрані входу в систему. Підтримка Markdown-форматування тексту. Максимум 500 символів.",
 "admin.team.brandTextTitle": "Індивідуальний текст бренда:",
 "admin.team.brandTitle": "Включити призначений для користувача брендинг:",
 "admin.team.chooseImage": "Виберіть нове зображення",
 "admin.team.editOthersPostsDesc": "Коли це правда, адміністратори команди та системні адміністратори можуть редагувати повідомлення інших користувачів. Якщо помилково, лише адміністратори системи можуть редагувати інші повідомлення користувача.",
 "admin.team.editOthersPostsTitle": "Дозволити адміністраторам команди редагувати інші публікації:",
 "admin.team.emailInvitationsDescription": "Коли справжні користувачі можуть запросити інших користувачів до системи, використовуючи електронну пошту.",
 "admin.team.emailInvitationsTitle": "Включити повідомлення по електронній пошті:",
 "admin.team.enableConfirmNotificationsToChannelDescription": "Коли це правда, користувачам буде запропоновано підтвердити публікацію @channel та @all у каналах з більш ніж п'ятьма учасниками. Якщо помилково, підтвердження не потрібно.",
 "admin.team.enableConfirmNotificationsToChannelTitle": "Показати @канал і @весь діалог підтвердження",
 "admin.team.maxChannelsDescription": "Максимальна загальна кількість каналів на одну команду, включаючи як активні, так і архівовані канали.",
 "admin.team.maxChannelsExample": "Наприклад: \"100\"",
 "admin.team.maxChannelsTitle": "Max канали за команд:",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelDescription": "Максимальна загальна кількість користувачів у каналі, перш ніж користувачі набирають повідомлення, @all, @here та @channel більше не надсилають сповіщення через ефективність.",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelExample": "Наприклад: \"1000\"",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelTitle": "Максимальна кількість повідомлень на канал",
 "admin.team.maxUsersDescription": "Максимальна кількість користувачів на команду.",
 "admin.team.maxUsersExample": "Наприклад: \"25\"",
 "admin.team.maxUsersTitle": "Макс. користувачів за команду:",
 "admin.team.noBrandImage": "Зображення бренду не завантажено",
 "admin.team.openServerDescription": "Якщо включено, кожен може зареєструватися без запрошення.",
 "admin.team.openServerTitle": "Відкритий сервер:",
 "admin.team.restrict_direct_message_any": "Всі користувачі сервера Mattermost",
 "admin.team.restrict_direct_message_team": "Всі учасники команди",
 "admin.team.restrictDescription": "Команди та облікові записи користувачів можуть бути створені тільки з зазначеного домену (наприклад, \"mattermost.org\"), або з доменів, заданих розділеним комами списком доменів (наприклад, \"corp.mattermost.com, mattermost.org\").",
 "admin.team.restrictDirectMessage": "Дозволити користувачам відкривати канали прямих повідомлень за допомогою",
 "admin.team.restrictDirectMessageDesc": "'Будь-який користувач на сервері Mattermost' дозволяє користувачам відкривати канал прямого повідомлення з будь-яким користувачем на сервері, навіть якщо вони не розташовані в жодній команді. \"Будь-який член команди\" обмежує можливості у меню \"Прямі повідомлення\" \"Більше\", щоб відкрити лише канали прямого повідомлення з користувачами, які знаходяться в тій же команді.\n\nПримітка. Це налаштування впливає лише на інтерфейс користувача, а не на дозволи на сервері.",
 "admin.team.restrictExample": "Наприклад: \"corp.mattermost.com, mattermost.org\"",
 "admin.team.restrictTitle": "Обмеження створення облікового запису до вказаних доменів електронної пошти:",
 "admin.team.showFullname": "Показувати ім'я і прізвище",
 "admin.team.showNickname": "Показувати псевдонім, якщо існує, інакше показувати ім'я та прізвище",
 "admin.team.showUsername": "Показувати ім'я користувача (за умовчанням)",
 "admin.team.siteNameDescription": "Псевдонім сервісу у вікні входу і призначеному для користувача інтерфейсі.",
 "admin.team.siteNameExample": "Наприклад: \"Mattermost\"",
 "admin.team.siteNameTitle": "Назва сайту:",
 "admin.team.teamCreationDescription": "Коли вимкнено, тільки системні адміністратори можуть створювати команди.",
 "admin.team.teamCreationTitle": "Ввімкнути створення команди:",
 "admin.team.teammateNameDisplay": "Дисплей назви члена команди:",
 "admin.team.teammateNameDisplayDesc": "Оберіть спосіб відображення імені користувачів в повідомленнях і в списку вибору особистих повідомлень.",
 "admin.team.upload": "Завантажити",
 "admin.team.uploadDesc": "Налаштуйте свій користувальницький інтерфейс, додавши користувацького зображення на екрані входу в систему. Рекомендований максимальний розмір зображення складає менше 2 МБ.",
 "admin.team.uploaded": "Завантажено!",
 "admin.team.uploading": "Завантаження...",
 "admin.team.userCreationDescription": "Якщо відключено, можливість створення облікових записів буде відключена. При натисканні на кнопку реєстрації, буде виведена помилка.",
 "admin.team.userCreationTitle": "Увімкнути створення облікового запису:",
 "admin.true": "так",
 "admin.user_item.authServiceEmail": "**Метод входу:** Електронна пошта",
 "admin.user_item.authServiceNotEmail": "**Метод входу:** {служба}",
 "admin.user_item.confirmDemoteDescription": "Якщо ви позбавите себе статусу Адміністратора системи і не буде нікого з таким же статусом, то ви повинні перепризначити Адміністратора системи за допомогою доступу до сервера Mattermost через термінал.",
 "admin.user_item.confirmDemoteRoleTitle": "Підтвердження зниження адміністратором системи",
 "admin.user_item.confirmDemotion": "Підтвердити зниження",
 "admin.user_item.confirmDemotionCmd": "platform roles system_admin {username}",
 "admin.user_item.emailTitle": "**Електронна пошта:** {email}",
 "admin.user_item.inactive": "Неактивний",
 "admin.user_item.makeActive": "Активувати",
 "admin.user_item.makeInactive": "Деактивувати",
 "admin.user_item.makeMember": "Зробити учасником",
 "admin.user_item.makeTeamAdmin": "Зробити адміністратором команди",
 "admin.user_item.manageRoles": "Управління ролями",
 "admin.user_item.manageTeams": "Управління командою",
 "admin.user_item.manageTokens": "Управління ролями",
 "admin.user_item.member": "Учасник",
 "admin.user_item.mfaNo": "**MFA**: Ні",
 "admin.user_item.mfaYes": "**MFA**: Так",
 "admin.user_item.resetEmail": "Оновити електронну пошту",
 "admin.user_item.resetMfa": "Видалити MFA",
 "admin.user_item.resetPwd": "Скинути пароль",
 "admin.user_item.revokeSessions": "Скасувати сесії",
 "admin.user_item.switchToEmail": "Переключити обліковий запис на електронну пошту/пароль",
 "admin.user_item.sysAdmin": "Адміністратор системи ",
 "admin.user_item.teamAdmin": "Команда адміністратора",
 "admin.user_item.teamMember": "Член команди",
 "admin.user_item.userAccessTokenPostAll": "(з повідомленням: усі токени особистого доступу)",
 "admin.user_item.userAccessTokenPostAllPublic": "(з точками особистого доступу: канали: канали)",
 "admin.user_item.userAccessTokenYes": "(з точками особистого доступу)",
 "admin.viewArchivedChannelsHelpText": "(Експериментальний) Коли це правда, це дозволяє користувачам ділитися постійними посиланнями та шукати вміст каналів, які були за архівовані. Користувачі можуть переглядати вміст лише у каналах, до яких вони були учасниками, до того як канал був за архівований.",
 "admin.viewArchivedChannelsTitle": "Дозволити користувачам переглядати архівовані канали:",
 "admin.webserverModeDisabled": "Вимкнено",
 "admin.webserverModeDisabledDescription": "Mattermost сервер не буде обслуговувати статичні файли.",
 "admin.webserverModeGzip": "gzip",
 "admin.webserverModeGzipDescription": "Mattermost сервер буде обслуговувати статичні gzip файли.",
 "admin.webserverModeHelpText": "Стиснення GZIP застосовується до файлів зі статичним вмістом. Рекомендується включити GZIP для поліпшення продуктивності, якщо ваше оточення має специфічні обмеження, такі як проксі сервер, то включення стиснення GZIP може знизити продуктивність доставки файлів.",
 "admin.webserverModeTitle": "Режим веб-сервера:",
 "admin.webserverModeUncompressed": "Без стиснення",
 "admin.webserverModeUncompressedDescription": "Mattermost сервер буде віддавати стиснені статичні файли.",
 "analytics.chart.loading": "Завантаження...",
 "analytics.chart.meaningful": "Недостатньо даних для подання.",
 "analytics.system.activeUsers": "Активні користувачі з повідомленнями",
 "analytics.system.channelTypes": "Типи каналу",
 "analytics.system.dailyActiveUsers": "Активність користувачів за день",
 "analytics.system.info": "Вираховуються лише дані для обраної команди. За винятком публікацій, створених у прямих каналах повідомлень, які не прив'язані до команди.",
 "analytics.system.infoAndSkippedIntensiveQueries": "Вираховуються лише дані для обраної команди. За винятком публікацій, створених у прямих каналах повідомлень, які не прив'язані до команди.\n\nЩоб збільшити продуктивність, деякі статистичні дані вимкнено. Ви можете [повторно ввімкнути їх у config.json] (!https://docs.mattermost.com/administration/statistics.html).",
 "analytics.system.monthlyActiveUsers": "Активність користувачів за місяць",
 "analytics.system.postTypes": "Повідомлення, файли і хештеги",
 "analytics.system.privateGroups": "Приватні канали",
 "analytics.system.publicChannels": "Публічні канали",
 "analytics.system.skippedIntensiveQueries": "Щоб збільшити продуктивність, деякі статистичні дані вимкнено. Ви можете [повторно ввімкнути їх у config.json] (!https://docs.mattermost.com/administration/statistics.html).",
 "analytics.system.textPosts": "Тільки текстові повідомлення",
 "analytics.system.title": "Статистика системи",
 "analytics.system.totalChannels": "Всього каналів",
 "analytics.system.totalCommands": "Всього команд",
 "analytics.system.totalFilePosts": "Повідомлення з файлами",
 "analytics.system.totalHashtagPosts": "Повідомлення з хештегом",
 "analytics.system.totalIncomingWebhooks": "Вхідні вебхуки",
 "analytics.system.totalMasterDbConnections": "Підключений до головної БД",
 "analytics.system.totalOutgoingWebhooks": "Увімкнути вихідні вебхуки",
 "analytics.system.totalPosts": "Всього повідомлень",
 "analytics.system.totalReadDbConnections": "Підключень до репліки БД",
 "analytics.system.totalSessions": "Всього сесій",
 "analytics.system.totalTeams": "Всього команд",
 "analytics.system.totalUsers": "Усього активних користувачів",
 "analytics.system.totalWebsockets": "З'єднань Websocket",
 "analytics.team.activeUsers": "Активні користувачі з повідомленнями",
 "analytics.team.newlyCreated": "Нові користувачі",
 "analytics.team.noTeams": "На цьому сервері немає команд, для яких можна переглядати статистику.",
 "analytics.team.privateGroups": "Приватні канали",
 "analytics.team.publicChannels": "Публічні канали",
 "analytics.team.recentUsers": "Недавні активні користувачі",
 "analytics.team.title": "Статистика команди {team}",
 "analytics.team.totalPosts": "Всього повідомлень",
 "analytics.team.totalUsers": "Усього активних користувачів",
 "announcement_bar.error.email_verification_required": "Перевірте свою адресу електронної пошти {email}, щоб підтвердити адресу. Не вдається знайти електронний лист?",
 "announcement_bar.error.license_expired": "Термін дії ліцензії на підприємство закінчився, деякі функції можуть бути відключені. [Продовжити](!{Link}).",
 "announcement_bar.error.license_expiring": "Термін дії ліцензії на підприємство закінчується {date, date, long}. [Продовжити](!{Link}).",
 "announcement_bar.error.past_grace": "Термін дії ліцензії на підприємство закінчився, деякі функції можуть бути відключені. Будь-ласка, зв'яжіться зі своїм системним адміністратором для деталей.",
 "announcement_bar.error.preview_mode": "Режим попереднього перегляду: сповіщення електронної пошти не налаштовано",
 "announcement_bar.error.send_again": "Надіслати ще раз",
 "announcement_bar.error.sending": "Відправлення",
 "announcement_bar.error.site_url": "Будь-ласка, налаштуйте {docsLink} в {link}.",
 "announcement_bar.error.site_url_gitlab": "Будь-ласка, налаштуйте свій {docsLink} в System Console або в gitlab.rb, якщо ви використовуєте GitLab Mattermost.",
 "announcement_bar.error.site_url.docsLink": "URL-адреса сайту",
 "announcement_bar.error.site_url.link": "Системна консоль",
 "announcement_bar.notification.email_verified": "Електронну пошту підтверджено",
 "api.channel.add_member.added": "{addedUsername} додано до каналу за {username}.",
 "api.channel.delete_channel.archived": "{username} архівує канал.",
 "api.channel.join_channel.post_and_forget": "{username} приєднується до каналу.",
 "api.channel.leave.left": "{username} покинув канал.",
 "api.channel.post_convert_channel_to_private.updated_from": "{username} перетворив канал із загальнодоступного на приватний",
 "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from": "{Username} змінив псевдонім каналу з {old} на {new}",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed": "{Username} видалив заголовок каналу (було: {old})",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from": "{username} змінив(ла) заголовок каналу з {old} на {new}",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to": "{Username} змінив(ла) заголовок каналу на {new}",
 "api.channel.remove_member.removed": "{removedUsername} був видалений з каналу",
 "api.team.add_member.added": "{addedUsername} додано до команди {username}",
 "api.team.join_team.post_and_forget": "{username} приєднується до каналу.",
 "api.team.leave.left": "{username} покидає канал.",
 "api.team.remove_user_from_team.removed": "{removedUsername} був видалений з команди.",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.removed": "{username} видалив заголовок каналу (було: {old})",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.updated_from": "{username} змінив заголовок каналу з {old} на {new}",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.updated_to": "{username} встановив заголовок каналу: {new}",
 "archivedChannelMessage": "Ви переглядаєте **архівований канал**. Нові повідомлення не можуть бути опубліковані.",
 "atmos/camo": "atmos/camo",
 "audit_table.accountActive": "Акаунт активований",
 "audit_table.accountInactive": "Акаунт деактивовано",
 "audit_table.action": "Дія",
 "audit_table.attemptedAllowOAuthAccess": "Спроба дозволити новий доступ служби OAuth",
 "audit_table.attemptedLicenseAdd": "Спроба додавання нової ліцензії",
 "audit_table.attemptedLogin": "Спроба входу",
 "audit_table.attemptedOAuthToken": "Спроба отримати токен OAuth",
 "audit_table.attemptedPassword": "Спроба змінити пароль",
 "audit_table.attemptedRegisterApp": "Спроба реєстрації нового OAuth додатки з ідентифікатором {id}",
 "audit_table.attemptedReset": "Спробував скинути пароль",
 "audit_table.attemptedWebhookCreate": "Спроба створити вебхук",
 "audit_table.attemptedWebhookDelete": "Спроба видалення вебхука",
 "audit_table.authenticated": "Успішно підтверджено",
 "audit_table.by": "користувачем {username}",
 "audit_table.byAdmin": "адміністратором",
 "audit_table.channelCreated": "Створено канал {channelName}",
 "audit_table.channelDeleted": "Архівували канал за URL-адресою {url}",
 "audit_table.establishedDM": "Встановлено канал прямого обміну повідомленнями з {username}",
 "audit_table.failedExpiredLicenseAdd": "Помилка додавання нової ліцензії тому що вона закінчилася або ще не почалася.",
 "audit_table.failedInvalidLicenseAdd": "Не вдалося додати недійсну ліцензію",
 "audit_table.failedLogin": "Невдала спроба входу",
 "audit_table.failedOAuthAccess": "Не вдалося отримати новий доступ до сервісу OAuth - URI перенаправлення не відповідало раніше зареєстрованому зворотному виклику",
 "audit_table.failedPassword": "Не вдалося змінити пароль - спроба поновлення користувача, який увійшов в систему за допомогою OAuth",
 "audit_table.failedWebhookCreate": "Не вдалося створити веб-вузли - неприпустимі канали",
 "audit_table.failedWebhookDelete": "Збій при видаленні вебхука - невідповідні умови",
 "audit_table.headerUpdated": "Оновлений заголовок каналу {channelName}",
 "audit_table.ip": "IP-адреса",
 "audit_table.licenseRemoved": "Ліцензія успішно видалена",
 "audit_table.loginAttempt": "(Спроба входу)",
 "audit_table.loginFailure": "(Помилка входу)",
 "audit_table.logout": "Ви успішно вийшли зі свого акаунту",
 "audit_table.member": "Учасник",
 "audit_table.nameUpdated": "Оновлене ім'я каналу {channelName}",
 "audit_table.oauthTokenFailed": "Не вдалося отримати маркер доступу OAuth - {token}",
 "audit_table.revokedAll": "Завершені всі сесії для цієї команди",
 "audit_table.sentEmail": "На {email} відправлено повідомлення для скидання пароля",
 "audit_table.session": "Ідентифікатор сесії",
 "audit_table.sessionRevoked": "Сесія з id {sessionId} була розірвана",
 "audit_table.successfullLicenseAdd": "Нова ліцензія успішно додана",
 "audit_table.successfullLogin": "Успішний вхід",
 "audit_table.successfullOAuthAccess": "Успішно відкрив доступ до сервісу OAuth",
 "audit_table.successfullOAuthToken": "Успішно додано нову службу OAuth",
 "audit_table.successfullPassword": "Пароль успішно змінений",
 "audit_table.successfullReset": "Пароль успішно скинуто",
 "audit_table.successfullWebhookCreate": "Вебхук успішно створений",
 "audit_table.successfullWebhookDelete": "Вебхук успішно видалений",
 "audit_table.timestamp": "Тимчасова мітка",
 "audit_table.updatedRol": "Роль користувача оновлена на",
 "audit_table.updateGeneral": "Основні настройки акаунта оновлені",
 "audit_table.updateGlobalNotifications": "Налаштування глобальних повідомлень оновлено",
 "audit_table.updatePicture": "Зображення вашого профілю оновлено",
 "audit_table.userAdded": "Доданий користувач {username} в канал {channelName}",
 "audit_table.userId": "ID користувача",
 "audit_table.userRemoved": "Видалений користувач {username} з каналу {channelName}",
 "audit_table.verified": "Успішно підтверджено вашу адресу електронної пошти",
 "authorize.access": "Дозволити доступ **{appName}**?",
 "authorize.allow": "Дозволити",
 "authorize.app": "Додаток **{appName}** запитує дозвіл на перегляд і модифікацію вашої базової інформації.",
 "authorize.deny": "Заборонити",
 "authorize.title": "**{appName}** хоче підключитися до вашого облікового запису **Mattermost**",
 "backstage_list.search": "Пошук",
 "backstage_navbar.backToMattermost": "Повернення до {siteName}",
 "backstage_sidebar.emoji": "Призначені для користувача емоції",
 "backstage_sidebar.integrations": "Інтеграції",
 "backstage_sidebar.integrations.commands": "Cлеш-команди",
 "backstage_sidebar.integrations.incoming_webhooks": "Вхідні вебхукі",
 "backstage_sidebar.integrations.oauthApps": "OAuth 2.0 додатка",
 "backstage_sidebar.integrations.outgoing_webhooks": "Увімкнути вихідні вебхуки",
 "center_panel.archived.closeChannel": "Закрити канал",
 "center_panel.permalink.archivedChannel": "Ви переглядаєте **архівований канал**.",
 "center_panel.recent": "Натисніть тут, щоб перейти до останнього повідомлення.",
 "center_panel.recent.icon": "Перейти до останніх повідомлень ",
 "change_url.close": "Закрити",
 "change_url.endWithLetter": "URL повинен закінчуватися буквою або цифрою.",
 "change_url.invalidUrl": "Некоректний URL",
 "change_url.longer": "Посилання має бути від двох символів довжиною.",
 "change_url.noUnderscore": "URL не може містити два підкреслення поспіль.",
 "change_url.startWithLetter": "URL повинна починатися з букви або цифри",
 "change_url.urlLabel": "Адреса каналу",
 "channel_flow.alreadyExist": "Канал з таким URL вже існує",
 "channel_flow.changeUrlDescription": "Деякі символи дозволені в URL-адресу та можуть бути видалені.",
 "channel_flow.changeUrlTitle": "Змінити адресу каналу",
 "channel_flow.create": "Створити канал",
 "channel_flow.handleTooShort": "Посилання на канал має бути не коротше 2-х буквених символів",
 "channel_flow.invalidName": "Неприпустиме ім'я каналу",
 "channel_flow.set_url_title": "Встановити адресу каналу",
 "channel_header.addChannelHeader": "Додати опис каналу",
 "channel_header.channelMembers": "Учасник",
 "channel_header.convert": "Конвертувати в приватний канал",
 "channel_header.delete": "Архів каналів",
 "channel_header.directchannel.you": "{displayname} (ви)",
 "channel_header.flagged": "Зазначені повідомлення",
 "channel_header.leave": "Залишити канал",
 "channel_header.manageMembers": "Управління учасниками",
 "channel_header.mute": "Вимкнути канал",
 "channel_header.pinnedPosts": "Прикріплені повідомлення",
 "channel_header.recentMentions": "Недавні згадки",
 "channel_header.rename": "Перейменувати канал",
 "channel_header.search": "Пошук",
 "channel_header.setHeader": "Змінити заголовок каналу",
 "channel_header.setPurpose": "Змінити призначення каналу",
 "channel_header.unmute": "Вимкнути звук каналу",
 "channel_header.viewMembers": "Переглянути список учасників",
 "channel_info.about": "Про канал",
 "channel_info.header": "Заголовок:",
 "channel_info.id": "ID:",
 "channel_info.notFound": "Не знайдено жодного каналу",
 "channel_info.purpose": "Призначення:",
 "channel_info.url": "URL:",
 "channel_invite.addNewMembers": "Додати нових учасників в",
 "channel_loader.connection_error": "Виникла проблема з мережевим підключенням.",
 "channel_loader.posted": "Опубліковано",
 "channel_loader.postedImage": "завантажив зображення",
 "channel_loader.socketError": "Будь-ласка, перевірте з'єднання, мабуть, воно недоступне. Якщо проблема не зникне, попросіть адміністратора [перевірити порт WebSocket] (!https://about.mattermost.com/default-websocket-port-help).",
 "channel_loader.someone": "Хтось",
 "channel_loader.something": "зробив щось нове",
 "channel_loader.unknown_error": "Ми отримали несподіваний код стану від сервера.",
 "channel_loader.uploadedFile": "завантажив файл",
 "channel_loader.uploadedImage": "завантажив зображення",
 "channel_members_dropdown.channel_admin": "Адміністратор каналу",
 "channel_members_dropdown.channel_member": "Учасник каналу",
 "channel_members_dropdown.make_channel_admin": "Зробити адміністратором каналу",
 "channel_members_dropdown.make_channel_member": "Зробити учасником каналу",
 "channel_members_dropdown.remove_from_channel": "Видалити з каналу",
 "channel_members_dropdown.remove_member": "Видалити учасника",
 "channel_members_modal.addNew": "Додати членів команди",
 "channel_members_modal.members": "Учасник",
 "channel_modal.cancel": "Відміна",
 "channel_modal.createNew": "Створити новий канал ",
 "channel_modal.descriptionHelp": "Опишіть, як слід використовувати цей канал.",
 "channel_modal.displayNameError": "Назва каналу має бути від двох символів",
 "channel_modal.edit": "Редагувати",
 "channel_modal.header": "Заголовок",
 "channel_modal.headerEx": "Наприклад: \"[Тема посилання](http://example.com)\"",
 "channel_modal.headerHelp": "Задайте текст, який з'явиться в заголовку каналу поруч з назвою. Наприклад, ви можете включити часто використовувані посилання, зазначивши [Текст посилання] (http://example.com).",
 "channel_modal.modalTitle": "Новий канал",
 "channel_modal.name": "Ім'я",
 "channel_modal.nameEx": "Наприклад: \"Bugs\", \"Marketing\", \"客户支持\"",
 "channel_modal.optional": "(не обов'язково)",
 "channel_modal.privateHint": "- Приєднатися до цього каналу можуть лише запрошені учасники.",
 "channel_modal.privateName": "Приватно",
 "channel_modal.publicHint": "- Будь-хто може приєднатися до цього каналу.",
 "channel_modal.publicName": "Громадський",
 "channel_modal.purpose": "Призначення",
 "channel_modal.purposeEx": "Наприклад: \"Канал для помилок і побажань\"",
 "channel_modal.type": "Тип ",
 "channel_notifications.allActivity": "При будь-якої активності",
 "channel_notifications.globalDefault": "За замовчуванням глобально ({notifyLevel})",
 "channel_notifications.muteChannel.help": "Вимкнення звуку вимикає настільний, електронний та push-сповіщення для цього каналу. Канал не буде позначено як непрочитаний, якщо ви не згадали.",
 "channel_notifications.muteChannel.off.title": "Вимкнено",
 "channel_notifications.muteChannel.on.title": "На",
 "channel_notifications.muteChannel.settings": "Вимкнути канал",
 "channel_notifications.never": "Ніколи",
 "channel_notifications.onlyMentions": "Тільки при згадках",
 "channel_notifications.override": "Вибір іншої опції, окрім \"За замовчуванням\", буде перевизначати глобальні налаштування сповіщень. Сповіщення на робочому столі доступні в Firefox, Safari та Chrome.",
 "channel_notifications.overridePush": "Вибір іншого варіанта, окрім \"Загальний за замовчуванням\", перевищить загальні налаштування сповіщень для мобільних сповіщень про помилки у налаштуваннях облікового запису. Натискання сповіщень повинно бути включене системним адміністратором.",
 "channel_notifications.preferences": "Налаштування повідомлень для",
 "channel_notifications.push": "Надіслати мобільне push-повідомлення",
 "channel_notifications.sendDesktop": "Включити повідомлення на робочий стіл",
 "channel_select.placeholder": "--- Вибрати канал ---",
 "channel_switch_modal.deactivated": "Деактивувати",
 "channel_switch_modal.title": "Змінити канал",
 "channelHeader.addToFavorites": "Додати в обране",
 "channelHeader.removeFromFavorites": "Зняти позначку вибраного",
 "channelHeader.unmute": "Увімкнути звук",
 "claim.email_to_ldap.enterLdapPwd": "Введіть ідентифікатор і пароль від Вашого AD/LDAP акаунта",
 "claim.email_to_ldap.enterPwd": "Введіть пароль для вашої поштової акаунта {site}",
 "claim.email_to_ldap.ldapId": "AD/LDAP ID",
 "claim.email_to_ldap.ldapIdError": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль.",
 "claim.email_to_ldap.ldapPasswordError": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль.",
 "claim.email_to_ldap.ldapPwd": "Пароль AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.pwd": "Пароль",
 "claim.email_to_ldap.pwdError": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль. ",
 "claim.email_to_ldap.ssoNote": "У вас вже повинен бути діючий обліковий запис AD/LDAP.",
 "claim.email_to_ldap.ssoType": "Після затвердження вашого облікового запису, ви зможете увійти в систему тільки з AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.switchTo": "Переключити акаунт на AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.title": "Переключити Email/Password на AD/LDAP",
 "claim.email_to_oauth.enterPwd": "Введіть пароль для вашого облікового запису {site}",
 "claim.email_to_oauth.pwd": "Пароль",
 "claim.email_to_oauth.pwdError": "Будь-ласка, введіть ваш поточний пароль.",
 "claim.email_to_oauth.ssoNote": "Ви повинні вже мати коректний {type} акаунт",
 "claim.email_to_oauth.ssoType": "Після затвердження вашого облікового запису, ви зможете увійти в систему тільки з {type} SSO",
 "claim.email_to_oauth.switchTo": "Переключити акаунт на {uiType}",
 "claim.email_to_oauth.title": "Переключити Email/пароль акаунта на {uiType}",
 "claim.ldap_to_email.confirm": "Підтвердити пароль",
 "claim.ldap_to_email.email": "Після перемикання методу автентифікації ви будете використовувати {email} для входу. Ваші облікові дані AD/LDAP більше не дозволятимуть доступ до Mattermost.",
 "claim.ldap_to_email.enterLdapPwd": "{ldapPassword}:",
 "claim.ldap_to_email.enterPwd": "Новий пароль електронної пошти:",
 "claim.ldap_to_email.ldapPasswordError": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль AD/LDAP.",
 "claim.ldap_to_email.ldapPwd": "Пароль AD/LDAP",
 "claim.ldap_to_email.pwd": "Пароль",
 "claim.ldap_to_email.pwdError": "Будь-ласка, введіть ваш поточний пароль.",
 "claim.ldap_to_email.pwdNotMatch": "Паролі не збігаються.",
 "claim.ldap_to_email.switchTo": "Переключити обліковий запис на електронну пошту/пароль",
 "claim.ldap_to_email.title": "Переключити обліковий запис на електронну пошту/пароль",
 "claim.oauth_to_email.confirm": "Підтвердить пароль",
 "claim.oauth_to_email.description": "При зміні типу акаунта, ви зможете увійти в систему тільки з вашим email і паролем.",
 "claim.oauth_to_email.enterNewPwd": "Введіть пароль для вашої поштової акаунта {site}",
 "claim.oauth_to_email.enterPwd": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль.",
 "claim.oauth_to_email.newPwd": "Новий пароль",
 "claim.oauth_to_email.pwdNotMatch": "Паролі не збігаються.",
 "claim.oauth_to_email.switchTo": "Перейти з {type} до використання e-mail і пароля",
 "claim.oauth_to_email.title": "Переключити акаунт {type} на E-Mail",
 "combined_system_message.added_to_channel.many_expanded": "{users} і {finalUser} були **додані до каналу** {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_channel.one": "{firstUser} **запрошується на канал** користувачем {actor}. ",
 "combined_system_message.added_to_channel.one_you": "Ви були **додані на канал** користувачем {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_channel.two": "{FirstUser} і {secondUser} **запрошені в команду користувачем** {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.many_expanded": "{users} і {finalUser} були **додані до команди** {actor}. ",
 "combined_system_message.added_to_team.one": "{firstUser} **запрошується в команду** користувачем {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.one_you": "Ви були **додані в команду** користувачем {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.two": "{firstUser} і {secondUser} **додані в команду** користувачем {actor}.",
 "combined_system_message.joined_channel.many_expanded": "{users} і {lastUser} **приєдналися до каналу**.",
 "combined_system_message.joined_channel.one": "{firstUser} **приєднується до каналу**.",
 "combined_system_message.joined_channel.two": "{firstUser} і {secondUser} **приєдналися до каналу**.",
 "combined_system_message.joined_team.many_expanded": "{users} і {lastUser} **приєдналися до команди**.",
 "combined_system_message.joined_team.one": "{FirstUser} **приєднується до команди**.",
 "combined_system_message.joined_team.two": "{FirstUser} і {secondUser} **приєдналися до команди**.",
 "combined_system_message.left_channel.many_expanded": "{users} і {lastUser} **залишив канал**.",
 "combined_system_message.left_channel.one": "{FirstUser} **залишає канал**. ",
 "combined_system_message.left_channel.two": "{firstUser} і {secondUser} **залишив канал**. ",
 "combined_system_message.left_team.many_expanded": "{users} і {lastUser} **залишили команду**.",
 "combined_system_message.left_team.one": "{firstUser} **залишає команду**. ",
 "combined_system_message.left_team.two": "{firstUser} та {secondUser} **залишили команду**.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.many_expanded": "{users} та {lastUser} **видалені з каналу**.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.one": "{firstUser} **було видалено з каналу**.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.one_you": "Ви були **видалені з каналу**.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.two": "{firstUser} та {secondUser} були **видалені з каналу**.",
 "combined_system_message.removed_from_team.many_expanded": "{users} і {lastUser} **видалені з команди**.",
 "combined_system_message.removed_from_team.one": "{firstUser} був **видалений з команди**.",
 "combined_system_message.removed_from_team.one_you": "Ви були **вилучені з команди**.",
 "combined_system_message.removed_from_team.two": "{firstUser} і {secondUser} **видалені з команди**.",
 "combined_system_message.you": "Ви",
 "confirm_modal.cancel": "Відміна ",
 "convert_channel.cancel": "Ні, скасувати",
 "convert_channel.confirm": "Так, перетворити на приватний канал",
 "convert_channel.question1": "Коли ви перетворюєте **{display_name}** на приватний канал, історія та користувачі зберігаються. Публічно доступні файли залишаються доступними для всіх, хто має посилання. Доступ до приватного каналу - лише за запрошенням.",
 "convert_channel.question2": "Зміни є постійними і не можуть бути скасовані.",
 "convert_channel.question3": "Ви впевнені, що хочете перетворити **{display_name}** на приватний канал?",
 "convert_channel.title": "Перетворити {display_name} на приватний канал?",
 "copy_url_context_menu.getChannelLink": "Скопіювати посилання",
 "create_comment.addComment": "Додати коментар...",
 "create_comment.comment": "Додати коментар...",
 "create_comment.commentTitle": "Коментар",
 "create_comment.file": "Завантаження файлу",
 "create_comment.files": "Завантаження файлів",
 "create_post.comment": "Коментар",
 "create_post.deactivated": "Ви переглядаєте архівований канал з деактивованим користувачем.",
 "create_post.error_message": "Ваше повідомлення занадто довге. Кількість символів: {length}/{limit}",
 "create_post.fileProcessing": "Обробка...",
 "create_post.icon": "Надіслати піктограму повідомлення",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1643
 "create_post.open_emoji_picker": "Відкрийте сортування емоцій",
1644 1645 1646