Commit f244dd73 authored by Elias Nahum's avatar Elias Nahum Committed by Carlos Tadeu Panato Junior

translations PR 20181224 (#2231)

parent c3241d13
......@@ -1139,7 +1139,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "Eigenes Branding",
"admin.sidebar.customIntegrations": "Benutzerdefinierte Integrationen",
"admin.sidebar.customization": "Anpassung",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Text für Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen:",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Text für Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen (Beta):",
"admin.sidebar.data_retention": "Datenaufbewahrungsrichtlinie",
"admin.sidebar.database": "Datenbank",
"admin.sidebar.developer": "Entwickler",
......@@ -1223,7 +1223,7 @@
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Zeitraum zum erneuten Akzeptieren:",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "Text, welcher in den benutzerdefinierten Nutzungsbedingungen erscheint. Unterstützt Markdown-formatierten Text.",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Text für Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Text für Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Text für Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen (Beta)",
"admin.support.termsTitle": "AGB Link:",
"admin.system_users.allUsers": "Alle Benutzer",
"admin.system_users.noTeams": "Keine Teams",
......
......@@ -1139,7 +1139,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "Intestazione personalizzata",
"admin.sidebar.customIntegrations": "Integrazione personalizzata",
"admin.sidebar.customization": "Personalizzazione",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Testo dei Termini di Servizio personalizzati:",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Termini di Servizio Personalizzati (Beta):",
"admin.sidebar.data_retention": "Politica Ritenzione dei Dati",
"admin.sidebar.database": "Database",
"admin.sidebar.developer": "Sviluppatore",
......@@ -1223,7 +1223,7 @@
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Periodo di riaccettazione:",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "Il testo che apparirà nei Termini di Servizio personalizzati. Supporta testo in formato Markdown.",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Testo dei Termini di Servizio personalizzati:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Testo dei Termini di Servizio personalizzati:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Termini di Servizio Personalizzati (Beta):",
"admin.support.termsTitle": "Collegamento Termini di Utilizzo:",
"admin.system_users.allUsers": "Tutti gli utenti",
"admin.system_users.noTeams": "Nessun gruppo",
......
......@@ -1470,7 +1470,7 @@
"channel_flow.handleTooShort": "Adres URL kanału musi zawierać 2 lub więcej małych znaków alfanumerycznych",
"channel_flow.invalidName": "Nieprawidłowa nazwa kanału",
"channel_flow.set_url_title": "Ustaw URL Kanału",
"channel_header.addChannelHeader": "Add a channel description",
"channel_header.addChannelHeader": "Dodaj opis kanału",
"channel_header.addMembers": "Dodaj użytkowników",
"channel_header.channelMembers": "Użytkownicy",
"channel_header.convert": "Konwertuj do kanału prywatnego",
......@@ -1536,7 +1536,7 @@
"channel_notifications.muteChannel.help": "Muting turns off desktop, email and push notifications for this channel. The channel will not be marked as unread unless you're mentioned.",
"channel_notifications.muteChannel.off.title": "Nie",
"channel_notifications.muteChannel.on.title": "Tak",
"channel_notifications.muteChannel.settings": "kanał",
"channel_notifications.muteChannel.settings": "Wycisz kanał",
"channel_notifications.never": "Nigdy",
"channel_notifications.onlyMentions": "Tylko na wzmianki",
"channel_notifications.override": "Wybierając inną opcję niż \"domyślne\" zastąpi ona globalne ustawienia powiadomień. Powiadomienia na pulpicie są dostępne na Firefox, Safari i Chrome.",
......@@ -1840,7 +1840,7 @@
"generic_icons.collapse": "Zwiń Ikonę",
"generic_icons.download": "Pobierz Ikonę",
"generic_icons.dropdown": "Ikona Rozwijana",
"generic_icons.edit": "Edytuj Ikonę",
"generic_icons.edit": "Ikona Edycji",
"generic_icons.expand": "Rozwiń Ikonę",
"generic_icons.fail": "Ikona Awarii",
"generic_icons.flag": "Oznacz Ikonę",
......@@ -2292,7 +2292,7 @@
"post_info.bot": "BOT",
"post_info.comment_icon.tooltip.reply": "Odpowiedź",
"post_info.del": "Usuń",
"post_info.dot_menu.tooltip.more_actions": "More Actions",
"post_info.dot_menu.tooltip.more_actions": "Więcej Akcji",
"post_info.edit": "Edytuj",
"post_info.message.show_less": "Show Less",
"post_info.message.show_more": "Show More",
......@@ -2492,11 +2492,11 @@
"sidebar.tutorialScreen3.body1": "Click **\"More...\"** to create a new channel or join an existing one.",
"sidebar.tutorialScreen3.body2": "You can also create a new channel by clicking the **\"+\" symbol** next to the public or private channel header.",
"sidebar.tutorialScreen3.title": "Creating and Joining Channels",
"sidebar.types.alpha": "CHANNELS",
"sidebar.types.alpha": "KANAŁY",
"sidebar.types.direct": "DIRECT MESSAGES",
"sidebar.types.favorite": "FAVORITE CHANNELS",
"sidebar.types.private": "PRIVATE CHANNELS",
"sidebar.types.public": "PUBLIC CHANNELS",
"sidebar.types.private": "KANAŁY PRYWATNE",
"sidebar.types.public": "KANAŁY PUBLICZNE",
"sidebar.types.recent": "RECENT ACTIVITY",
"sidebar.types.unreads": "NIEPRZECZYTANE",
"sidebar.unreads": "More unreads",
......@@ -2942,14 +2942,14 @@
"user.settings.sidebar.channelSwitcherSectionDesc.windows": "The channel switcher is shown at the bottom of the sidebar and is used to jump between channels quickly. It can also be accessed using CTRL + K.",
"user.settings.sidebar.channelSwitcherSectionTitle": "Channel Switcher",
"user.settings.sidebar.favorites": "Favorites grouped separately",
"user.settings.sidebar.favoritesDesc": "Channels marked as favorites will be grouped separately.",
"user.settings.sidebar.favoritesDesc": "Kanały oznaczone jako ulubione będą grupowane osobno.",
"user.settings.sidebar.favoritesShort": "Favorites grouped separately",
"user.settings.sidebar.groupAndSortChannelsTitle": "Channel grouping and sorting",
"user.settings.sidebar.groupAndSortChannelsTitle": "Grupowanie i sortowanie kanałów",
"user.settings.sidebar.groupByNone": "Combine all channel types",
"user.settings.sidebar.groupByNoneShort": "No grouping",
"user.settings.sidebar.groupByType": "Channels grouped by type",
"user.settings.sidebar.groupByType": "Kanały pogrupowane według typu",
"user.settings.sidebar.groupByTypeShort": "Group by channel type",
"user.settings.sidebar.groupChannelsTitle": "Channel grouping",
"user.settings.sidebar.groupChannelsTitle": "Grupowanie kanałów",
"user.settings.sidebar.groupDesc": "Group channels by type, or combine all types into a list.",
"user.settings.sidebar.icon": "Ustawienia Wyglądu",
"user.settings.sidebar.never": "Nigdy",
......@@ -2957,7 +2957,7 @@
"user.settings.sidebar.on": "Tak",
"user.settings.sidebar.sortAlpha": "Alphabetically",
"user.settings.sidebar.sortAlphaShort": "sorted alphabetically",
"user.settings.sidebar.sortChannelsTitle": "Channel sorting",
"user.settings.sidebar.sortChannelsTitle": "Grupowanie kanałów",
"user.settings.sidebar.sortDesc": "Sort channels alphabetically, or by most recent post.",
"user.settings.sidebar.sortRecent": "Recency",
"user.settings.sidebar.sortRecentShort": "sorted by recency",
......
This diff is collapsed.
......@@ -505,16 +505,16 @@
"admin.google.EnableMarkdownDesc": "1. Google hesabınız ile [oturum açın](!https://accounts.google.com/login).\n2. [https://console.developers.google.com](!https://console.developers.google.com) adresine gidin ve sol yan çubukta **Kimlik bilgileri** bölümüne giderek, **Proje Adı** olarak \"Mattermost - kurulusunuzun-adi\" yazıp **Oluştur** üzerine tıklayın.\n3. **OAuth izin ekranı** başlığına tıklayın ve **Kullanıcılara görüntülenecek ürün adı** alanına \"Mattermost\" yazdıktan sonra **Kaydet** üzerine tıklayın.\n4. **Kimlik bilgileri** başlığı altında, **Kimlik bilgileri oluştur** üzerine tıklayın, **OAuth İstemci Kimliği** ve **Web Uygulaması** seçeneklerini seçin.\n5. **Uygulama Kısıtlamaları** ve **Yetkili yönlendirme URI** alanlarına **mattermost-adresiniz/signup/google/complete** yazın (Örnek: http://localhost:8065/signup/google/complete). **Oluştur** üzerine tıklayın.\n6. **İstemci Kimliği** ve **İstemci Gizli Anahtarı** bilgilerini kopyalayıp aşağıdaki alanlara yapıştırın ve **Kaydet** üzerine tıklayın.\n7. Son olarak [Google+ API](!https://console.developers.google.com/apis/api/plus/overview) bölümüne gidin ve *Etkinleştir* üzerine tıklayın. Bilgiler bir kaç dakika içinde Google sistemlerinde yayınlanır.",
"admin.google.tokenTitle": "Kod Noktası:",
"admin.google.userTitle": "Kullanıcı API Noktası:",
"admin.image.amazonS3BucketDescription": "AWS üzerindeki S3 buketinin adını seçin.",
"admin.image.amazonS3BucketDescription": "AWS üzerindeki S3 klasörünün adını seçin.",
"admin.image.amazonS3BucketExample": "Örnek: \"mattermost-media\"",
"admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Buketi:",
"admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Klasörü:",
"admin.image.amazonS3EndpointDescription": "S3 uyumlu depolama hizmeti sağlayıcı sunucusunun adı. Varsayılan değer: `s3.amazonaws.com`.",
"admin.image.amazonS3EndpointExample": "Örnek: \"s3.amazonaws.com\"",
"admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Amazon S3 Noktası:",
"admin.image.amazonS3IdDescription": "(İsteğe bağlı) Yalnız [IAM rolünü](!https://about.mattermost.com/default-iam-role) kullanarak S3 kimlik doğrulaması yapmak istemediğiniz zaman gereklidir. Amazon EC2 yöneticinizin Erişim Anahtarı Kodunu yazın.",
"admin.image.amazonS3IdExample": "Örnek: \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
"admin.image.amazonS3IdTitle": "Amazon S3 Erişimi Anahtar Kodu:",
"admin.image.amazonS3RegionDescription": "S3 buketinizi oluştururken seçtiğiniz AWS bölgesi. Herhangi bir bölge ayarlanmamışsa Mattermost uygun AWS bölgesini belirlemeye çalışır ve bir bölge bulamaz ise 'us-east-1' olarak ayarlar.",
"admin.image.amazonS3RegionDescription": "S3 klasörünüzü oluştururken seçtiğiniz AWS bölgesi. Herhangi bir bölge ayarlanmamışsa Mattermost uygun AWS bölgesini belirlemeye çalışır ve bir bölge bulamaz ise 'us-east-1' olarak ayarlar.",
"admin.image.amazonS3RegionExample": "Örnek: \"us-east-1\"",
"admin.image.amazonS3RegionTitle": "Amazon S3 Bölgesi:",
"admin.image.amazonS3SecretDescription": "(İsteğe bağlı) Amazon S3 Erişim Anahtarı Kodunuzun gizli erişim anahtarı.",
......@@ -544,7 +544,7 @@
"admin.image.shareDescription": "Kullanıcıların herkese açık dosya ve görsel bağlantıları paylaşmasını sağlar.",
"admin.image.shareTitle": "Herkese Açık Dosya Bağlantıları Kullanılsın: ",
"admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
"admin.image.storeDescription": "Eklenecek dosya ve görsellerin kaydedileceği depolama sistemi.\n\n\"Amazon S3\" olarak seçildiğinde, Amazon kimlik doğrulama bilgileri ile buket ayrıntılarının yazılabileceği alanlar etkinleştirilir.\n\n\"Yerel Dosya Sistemi\" olarak seçildiğinde yerel dosya klasörünün yazılabileceği alan etkinleştirilir.",
"admin.image.storeDescription": "Eklenecek dosya ve görsellerin kaydedileceği depolama sistemi.\n\n\"Amazon S3\" olarak seçildiğinde, Amazon kimlik doğrulama bilgileri ile klasör ayrıntılarının yazılabileceği alanlar etkinleştirilir.\n\n\"Yerel Dosya Sistemi\" olarak seçildiğinde yerel dosya klasörünün yazılabileceği alan etkinleştirilir.",
"admin.image.storeLocal": "Yerel Dosya Sistemi",
"admin.image.storeTitle": "Dosya Depolama Sistemi:",
"admin.integrations.custom": "Özel Bütünleştirmeler",
......@@ -1139,7 +1139,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "Özel Marka",
"admin.sidebar.customIntegrations": "Özel Bütünleştirmeler",
"admin.sidebar.customization": "Özelleştirme",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Özel Hizmet Koşulları Metni:",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Özel Hizmet Koşulları Metni (Beta)",
"admin.sidebar.data_retention": "Veri Saklama İlkesi",
"admin.sidebar.database": "Veritabanı",
"admin.sidebar.developer": "Geliştirici",
......@@ -1223,7 +1223,7 @@
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Yeniden Onaylama Süresi",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "Özel Hizmet Koşulları olarak görüntülenecek metin. Markdown biçimi desteklenir.",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni (Beta)",
"admin.support.termsTitle": "Kullanım koşulları bağlantısı:",
"admin.system_users.allUsers": "Tüm Kullanıcılar",
"admin.system_users.noTeams": "Herhangi Bir Takım Yok",
......@@ -2693,7 +2693,7 @@
"user.settings.custom_theme.sidebarTitle": "Yan Çubuk Biçemleri",
"user.settings.custom_theme.sidebarUnreadText": "Yan Çubuk Okunmadı Metni",
"user.settings.display.channeldisplaymode": "Orta kanalın genişliğini seçin.",
"user.settings.display.channelDisplayTitle": "Kanal Görünüm Kipi",
"user.settings.display.channelDisplayTitle": "Kanal Görüntüleme Kipi",
"user.settings.display.clockDisplay": "Saat Görünümü",
"user.settings.display.collapseDesc": "Varsayılan görsel bağlantısı ve görsel ek dosyalarının ön izlemesini genişletilmiş ya da daraltılmış olarak seçin. Bu ayarlar /expand ve /collapse bölü komutları kullanılarak yapılabilir.",
"user.settings.display.collapseDisplay": "Varsayılan Görsel Ön İzleme Görünümü",
......
......@@ -1139,7 +1139,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "自定义品牌",
"admin.sidebar.customIntegrations": "自定义集成",
"admin.sidebar.customization": "自定义",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "自定义服务条款文字:",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "自定义服务条款 (Beta)",
"admin.sidebar.data_retention": "数据保留政策",
"admin.sidebar.database": "数据库",
"admin.sidebar.developer": "开发人员",
......@@ -1223,7 +1223,7 @@
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "重接受时间范围:",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "显示在您的自定义服务条款的文字。支持 Markdown 格式。",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "自定义服务条款文字:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "自定义服务条款文字:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "自定义服务条款 (Beta)",
"admin.support.termsTitle": "服务条款链接:",
"admin.system_users.allUsers": "所有用户",
"admin.system_users.noTeams": "无团队",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment