pl.json 258 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1
2
3
[
 {
  "id": "April",
enahum's avatar
enahum committed
4
  "translation": "Kwiecień"
enahum's avatar
enahum committed
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 },
 {
  "id": "August",
  "translation": "sierpień"
 },
 {
  "id": "December",
  "translation": "grudzień"
 },
 {
  "id": "February",
  "translation": "luty"
 },
 {
  "id": "January",
  "translation": "styczeń"
 },
 {
  "id": "July",
  "translation": "lipiec"
 },
 {
  "id": "June",
  "translation": "czerwiec"
 },
 {
  "id": "March",
  "translation": "marzec"
 },
 {
  "id": "May",
  "translation": "maj"
 },
 {
  "id": "November",
  "translation": "listopad"
 },
 {
  "id": "October",
  "translation": "październik"
 },
 {
  "id": "September",
  "translation": "wrzesień"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'Certyfikat' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.open.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
56
  "translation": "Nie można otworzyć pliku certyfikatu."
enahum's avatar
enahum committed
57
58
59
60
61
62
63
 },
 {
  "id": "api.admin.add_certificate.saving.app_error",
  "translation": "Nie można zapisać pliku certyfikatu"
 },
 {
  "id": "api.admin.file_read_error",
enahum's avatar
enahum committed
64
  "translation": "Błąd podczas odczytywania pliku dziennika."
enahum's avatar
enahum committed
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.get_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API administracyjnego"
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_end.warn",
enahum's avatar
enahum committed
80
  "translation": "Ukończono wznawianie połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
81
82
83
 },
 {
  "id": "api.admin.recycle_db_start.warn",
enahum's avatar
enahum committed
84
  "translation": "Próba wznowienia połączenia do bazy danych."
enahum's avatar
enahum committed
85
86
87
88
89
90
91
 },
 {
  "id": "api.admin.remove_certificate.delete.app_error",
  "translation": "Podczas usuwania certyfikatu wystąpił błąd. Upewnij się, że istnieje plik config/{{.Filename}}."
 },
 {
  "id": "api.admin.saml.metadata.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
92
  "translation": "Wystąpił błąd podczas budowania metadanych dostawcy usługi (Service Provider Metadata)."
enahum's avatar
enahum committed
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.body",
  "translation": "<br/><br/><br/>Wygląda na to, że e-mail w Mattermost został skonfigurowany poprawnie!"
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.missing_server",
  "translation": "Serwer SMTP jest wymagany."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.reenter_password",
  "translation": "Serwer SMTP, port, lub nazwa uległa zmianie. Wpisz ponownie hasło SMTP, aby przetestować połączenie."
 },
 {
  "id": "api.admin.test_email.subject",
  "translation": "Mattermost - Testowanie ustawień e-mail"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'image' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.not_available.app_error",
  "translation": "Własna marka nie została skonfigurowana lub nie jest wspierana na tym serwerze"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.parse.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć wieloczęściowego formularza"
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.storage.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Przechowywanie obrazów nie zostało skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.admin.upload_brand_image.too_large.app_error",
  "translation": "Nie udało się wgrać obrazu. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.debug",
  "translation": "Przetwarzanie szablonów serwera w %v"
 },
 {
  "id": "api.api.init.parsing_templates.error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć szablonów serwera w %v"
 },
 {
  "id": "api.api.render.error",
  "translation": "Błąd w trakcie renderowania szablonu %v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.auth.unable_to_get_user.app_error",
  "translation": "Nie udało się uzyskać użytkownika do sprawdzania uprawnień."
 },
 {
  "id": "api.brand.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie markowych tras API"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.added",
enahum's avatar
enahum committed
156
  "translation": "%v został dodany do kanału przez %v"
enahum's avatar
enahum committed
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_channel.app_error",
  "translation": "Nie udało się znaleźć kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.find_user.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika do dodania"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_member.user_adding.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika, który dodaje"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user.to.channel.failed.deleted.app_error",
  "translation": "Nie udało się dodać użytkownika do kanału, ponieważ został on usunięty z zespołu."
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.add_user_to_channel.type.app_error",
  "translation": "Nie można dodać użytkownika do kanału tego typu"
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_system_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
188
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
enahum's avatar
enahum committed
189
190
191
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.private_restricted_team_admin.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
192
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów prywatnych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
enahum's avatar
enahum committed
193
194
195
196
197
198
199
200
201
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_system_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu."
 },
 {
  "id": "api.channel.can_manage_channel.public_restricted_team_admin.app_error",
  "translation": "Zarządzanie i tworzenie kanałów publicznych jest dostępne tylko dla administratorów systemu i zespołów."
 },
enahum's avatar
enahum committed
202
203
204
205
206
207
208
209
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.private_to_public",
  "translation": "This channel has been converted to a Public Channel and can be joined by any team member."
 },
 {
  "id": "api.channel.change_channel_privacy.public_to_private",
  "translation": "This channel has been converted to a Private Channel."
 },
enahum's avatar
enahum committed
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
 {
  "id": "api.channel.create_channel.direct_channel.app_error",
  "translation": "Do tworzenia kanału wiadomości bezpośrednich należy użyć usługi API createDirectChannel"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.invalid_character.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy symbol '__' w nazwie kanału dla kanału pośredniego"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_channel.max_channel_limit.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć więcej niż {{.MaxChannelsPerTeam}} kanałów dla obecnego zespołu"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.off_topic",
  "translation": "Pogawędki"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_default_channels.town_square",
  "translation": "Rynek"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_direct_channel.invalid_user.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe ID użytkownika dla bezpośredniego stworzenia kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_size.app_error",
  "translation": "Kanały wiadomości grupowych muszą zawierać co najmniej 3, ale nie więcej niż 8 użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.channel.create_group.bad_user.app_error",
  "translation": "Jeden z podanych użytkowników nie istnieje"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.archived",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany przez %v."
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.cannot.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_post.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować archiwalnej wiadomości %v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.failed_send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać archiwalnej wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.incoming_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania przychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.outgoing_webhook.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas usuwania wychodzącego webhooka, id=%v"
 },
 {
  "id": "api.channel.delete_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel.wrong_team.app_error",
  "translation": "Nie ma ani jednego kanału z channel_id={{.ChannelId}} dla zespołu z team_id={{.TeamId}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_counts.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać liczników kanału z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channel_extra_info.member_limit.app_error",
  "translation": "Nie udało się przetworzyć limitu członków"
 },
 {
  "id": "api.channel.get_channels.error",
  "translation": "Błąd w trakcie pobierania profilu użytkowników dla id=%v wymusza wylogowanie"
 },
 {
  "id": "api.channel.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.already_deleted.app_error",
  "translation": "Kanał jest już usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.join_channel.post_and_forget",
  "translation": "%v dołączył do tego kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.default.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.direct.app_error",
  "translation": "Nie można opuścić kanału wiadomości bezpośrednich"
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.last_member.app_error",
  "translation": "Jesteś ostatnim uczestnikiem grupy, spróbuj usunąć Prywatny Kanał zamiast go opuszczać."
 },
 {
  "id": "api.channel.leave.left",
  "translation": "%v opuszcza kanał."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości aktualizującej wyświetlaną nazwę"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji pola DisplayName kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s aktualizuje nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać wiadomości o zmianie nagłówka kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed",
  "translation": "%s usunął nagłówek kanału (był: %s)"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.retrieve_user.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać użytkownika podczas aktualizacji nagłówka kanału"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from",
  "translation": "%s zaktualizował nagłówek kanału z: %s na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to",
  "translation": "%s zmienił nagłówek kanału na: %s"
 },
 {
  "id": "api.channel.post_user_add_remove_message_and_forget.error",
  "translation": "Nie udało się opublikować wiadomości dołączania/opuszczania"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove.default.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika z domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednik uprawnień "
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.removed",
  "translation": "%v został usunięty z kanału."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.unable.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_member.user.app_error",
  "translation": "Nie znaleziono użytkownika do usunięcia"
 },
 {
  "id": "api.channel.remove_user_from_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.deleted.app_error",
  "translation": "Kanał został zarchiwizowany lub usunięty"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.permission.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_channel.tried.app_error",
  "translation": "Próbowano wykonać nieprawidłową aktualizację domyślnego kanału {{.Channel}}"
 },
 {
  "id": "api.channel.update_last_viewed_at.get_unread_count_for_channel.error",
  "translation": "Nie można pobrać liczby nieprzeczytanych wiadomości dla użytkownika o id=%v i kanału=%v, błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.cluster.init.debug",
  "translation": "Inicjowanie klastra tras API"
 },
 {
  "id": "api.command.admin_only.app_error",
  "translation": "Integracje zostały ograniczone tylko dla administratorów."
 },
 {
  "id": "api.command.delete.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do usunięcia polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.disabled.app_error",
  "translation": "Polecenia zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.command.duplicate_trigger.app_error",
  "translation": "To słowo wyzwalacza zostało już użyte. Proszę wybrać inne słowo."
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.debug",
  "translation": "Wykonywanie cmd=%v userId=%v"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' nie powiodło się"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_empty.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło pustą odpowiedź"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.failed_resp.app_error",
  "translation": "Polecenie z wyzwalaczem '{{.Trigger}}' zwróciło odpowiedź {{.Status}}"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.not_found.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
440
  "translation": "Polecenie z przełącznikiem '{{.Trigger}}' nie zostało znalezione. Aby wysłać wiadomość z \"/\" naciśnij spację na początku wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.save.app_error",
  "translation": "Błąd podczas zapisywania do kanału odpowiedzi polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.execute_command.start.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono wyzwalacza polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras API poleceń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.desc",
  "translation": "Wyślij email z zaproszeniem do Twojego zespołu Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.email_off",
  "translation": "Email nie został jeszcze skonfigurowany, nie wysłano żadnych zaproszeń"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.fail",
  "translation": "Napotkano błąd w trakcie wysyłania emaili z zaproszeniami"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.hint",
  "translation": "[nazwa@domena.com ...]"
 },
enahum's avatar
enahum committed
470
471
 {
  "id": "api.command.invite_people.invite_off",
enahum's avatar
enahum committed
472
  "translation": "Tworzenie użytkowników na tym serwerze jest wyłączone, żadne zaproszenie nie zostało wysłane."
enahum's avatar
enahum committed
473
 },
enahum's avatar
enahum committed
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
 {
  "id": "api.command.invite_people.name",
  "translation": "invite_people"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.no_email",
  "translation": "Proszę podać jeden lub więcej prawidłowych adresów email"
 },
 {
  "id": "api.command.invite_people.sent",
  "translation": "Emaile z zaproszeniami zostały wysłane"
 },
 {
  "id": "api.command.regen.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do regeneracji tokenu polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command.team_mismatch.app_error",
  "translation": "Nie można zaktualizować poleceń pomiędzy zespołami"
 },
 {
  "id": "api.command.update.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowe uprawnienia do zaktualizowania polecenia"
 },
 {
  "id": "api.command_away.desc",
  "translation": "Zmień swój stan na \"Zaraz wracam\"."
 },
 {
  "id": "api.command_away.name",
  "translation": "nieobecny"
 },
 {
  "id": "api.command_away.success",
  "translation": "Jesteś teraz nieobecny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
510
511
 {
  "id": "api.command_channel_header.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
512
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
513
514
515
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.desc",
enahum's avatar
enahum committed
516
  "translation": "Edycja nagłówka kanału"
enahum's avatar
enahum committed
517
518
519
520
521
522
523
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
524
  "translation": "Tekst powinien być dostarczony za pomocą polecenia /header."
enahum's avatar
enahum committed
525
526
527
528
529
530
531
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.name",
  "translation": "nagłówek"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
532
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji nagłówka kanału."
enahum's avatar
enahum committed
533
534
535
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
536
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
537
538
539
540
541
 },
 {
  "id": "api.command_channel_header.update_channel.success",
  "translation": "Nagłówek kanału zaktualizowany poprawnie"
 },
enahum's avatar
enahum committed
542
543
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
544
  "translation": "Błąd pobierania aktualnego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
545
546
547
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.desc",
enahum's avatar
enahum committed
548
  "translation": "Edytuj cel kanału."
enahum's avatar
enahum committed
549
550
551
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
552
  "translation": "Nie można ustawiać celu prywatnych rozmów. Zamiast tego, użyj polecenia /header, aby ustawić nagłówek rozmowy."
enahum's avatar
enahum committed
553
554
555
556
557
558
559
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
560
  "translation": "Wiadomość musi zawierać komendę /purpose."
enahum's avatar
enahum committed
561
562
563
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.name",
enahum's avatar
enahum committed
564
  "translation": "cel"
enahum's avatar
enahum committed
565
566
567
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
568
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do edycji celu kanału."
enahum's avatar
enahum committed
569
570
571
572
573
574
575
 },
 {
  "id": "api.command_channel_purpose.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
576
  "translation": "Błąd podczas pobierania bieżącego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
577
578
579
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.desc",
enahum's avatar
enahum committed
580
  "translation": "Zmiana nazwy kanału"
enahum's avatar
enahum committed
581
582
583
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
584
  "translation": "Nie można zmienić nazwy kanału wiadomości bezpośrednich"
enahum's avatar
enahum committed
585
586
587
588
589
590
591
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
592
  "translation": "Dla polecenia /rename musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
593
594
595
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.name",
enahum's avatar
enahum committed
596
  "translation": "zmiana nazwy"
enahum's avatar
enahum committed
597
598
599
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
600
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do zmiany nazwy kanału."
enahum's avatar
enahum committed
601
 },
enahum's avatar
enahum committed
602
603
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_long.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
604
  "translation": "Nazwa kanału musi mieć co najmniej {{.Length}} znaków"
enahum's avatar
enahum committed
605
606
607
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.too_short.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
608
  "translation": "Nazwa kanału musi zawierać co najmniej {{.Length}} znaki"
enahum's avatar
enahum committed
609
 },
enahum's avatar
enahum committed
610
611
612
613
614
615
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.app_error",
  "translation": "Błąd aktualizacji bieżącego kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_channel_rename.update_channel.success",
enahum's avatar
enahum committed
616
  "translation": "Nazwa kanału zaktualizowana poprawnie."
enahum's avatar
enahum committed
617
618
619
 },
 {
  "id": "api.command_code.desc",
enahum's avatar
enahum committed
620
  "translation": "Wyświetl tekst jako blok kodu."
enahum's avatar
enahum committed
621
622
623
624
625
626
627
 },
 {
  "id": "api.command_code.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_code.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
628
  "translation": "Wiadomość musi zawierać polecenie /code"
enahum's avatar
enahum committed
629
630
631
632
633
 },
 {
  "id": "api.command_code.name",
  "translation": "code"
 },
enahum's avatar
enahum committed
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
 {
  "id": "api.command_collapse.desc",
  "translation": "Włącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.name",
  "translation": "zwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_collapse.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie zwinięte"
 },
enahum's avatar
enahum committed
646
647
 {
  "id": "api.command_dnd.desc",
enahum's avatar
enahum committed
648
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" wyłącza powiadomienia desktopowe oraz mobilne powiadomienia push."
enahum's avatar
enahum committed
649
650
651
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.disabled",
enahum's avatar
enahum committed
652
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest wyłączony."
enahum's avatar
enahum committed
653
654
655
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.error",
enahum's avatar
enahum committed
656
  "translation": "Nie można odczytać statusu użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
657
658
659
660
661
662
663
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.name",
  "translation": "dnd"
 },
 {
  "id": "api.command_dnd.success",
enahum's avatar
enahum committed
664
  "translation": "Tryb \"Nie przeszkadzać\" jest włączony. Nie będziesz otrzymywać powiadomień na komputerze ani powiadomień push na urządzeniach mobilnych do czasu jego wyłączenia."
enahum's avatar
enahum committed
665
 },
enahum's avatar
enahum committed
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
 {
  "id": "api.command_echo.create.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości /echo, błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.delay.app_error",
  "translation": "Opóźnienia muszą wynosić mniej niż 10000 sekund"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.desc",
  "translation": "Odpowiada z twojego konta tym samym tekstem"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.high_volume.app_error",
  "translation": "Duża liczba żądań echa, nie można przetworzyć żądania"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.hint",
  "translation": "'message' [opóźnienie w sekundach]"
 },
 {
  "id": "api.command_echo.message.app_error",
  "translation": "Dla polecenia /echo musi zostać podana wiadomość."
 },
 {
  "id": "api.command_echo.name",
  "translation": "echo"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.desc",
  "translation": "Wyłącz automatyczne zwijanie podglądu obrazków"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.name",
  "translation": "rozwiń"
 },
 {
  "id": "api.command_expand.success",
  "translation": "Odnośniki do obrazków teraz są domyślnie rozwinięte"
 },
 {
  "id": "api.command_expand_collapse.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas rozwijania podglądów"
 },
enahum's avatar
enahum committed
710
711
 {
  "id": "api.command_groupmsg.desc",
enahum's avatar
enahum committed
712
  "translation": "Wysyła wiadomość grupową do wybranych użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
713
714
715
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
716
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
717
718
719
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.group_fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
720
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości grupowej."
enahum's avatar
enahum committed
721
722
723
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.hint",
enahum's avatar
enahum committed
724
  "translation": "@[username1],@[username2] 'wiadomość'"
enahum's avatar
enahum committed
725
726
727
728
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_user.app_error",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
729
730
   "one": "Nie można znaleźć użytkownika: {{.Users}}",
   "other": "Nie można znaleźć użytkowników: {{.Users}}"
enahum's avatar
enahum committed
731
732
733
734
  }
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.invalid_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
735
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika: %s"
enahum's avatar
enahum committed
736
737
738
739
740
741
742
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas generowania listy użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.max_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
743
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do maksymalnie {{.MaxUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
744
745
746
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.min_users.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
747
  "translation": "Wiadomości grupowe są ograniczone do minimum {{.MinUsers}} użytkowników."
enahum's avatar
enahum committed
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
 {
  "id": "api.command_groupmsg.success",
enahum's avatar
enahum committed
759
  "translation": "Odbiorcy wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
760
 },
enahum's avatar
enahum committed
761
762
 {
  "id": "api.command_help.desc",
enahum's avatar
enahum committed
763
  "translation": "Otwórz stronę pomocy Mattermost"
enahum's avatar
enahum committed
764
765
766
 },
 {
  "id": "api.command_help.name",
enahum's avatar
enahum committed
767
  "translation": "pomoc"
enahum's avatar
enahum committed
768
 },
enahum's avatar
enahum committed
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
 {
  "id": "api.command_join.desc",
  "translation": "Dołącz do otwartego kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania do kanału."
 },
 {
  "id": "api.command_join.hint",
  "translation": "[channel-name]"
 },
 {
  "id": "api.command_join.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas listowania kanałów."
 },
 {
  "id": "api.command_join.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_join.name",
  "translation": "dołącz"
 },
 {
  "id": "api.command_join.success",
  "translation": "Dołączono do kanału."
 },
enahum's avatar
enahum committed
797
798
799
800
 {
  "id": "api.command_kick.name",
  "translation": "kick"
 },
enahum's avatar
enahum committed
801
802
 {
  "id": "api.command_leave.desc",
enahum's avatar
enahum committed
803
  "translation": "Opuść bieżący kanał"
enahum's avatar
enahum committed
804
805
806
 },
 {
  "id": "api.command_leave.fail.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
807
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wychodzenia z kanału."
enahum's avatar
enahum committed
808
809
810
 },
 {
  "id": "api.command_leave.list.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
811
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wyświetlania kanałów."
enahum's avatar
enahum committed
812
813
814
815
816
817
818
 },
 {
  "id": "api.command_leave.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono kanału"
 },
 {
  "id": "api.command_leave.name",
enahum's avatar
enahum committed
819
  "translation": "opuść"
enahum's avatar
enahum committed
820
821
822
 },
 {
  "id": "api.command_leave.success",
enahum's avatar
enahum committed
823
  "translation": "Opuścił kanał."
enahum's avatar
enahum committed
824
 },
enahum's avatar
enahum committed
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
 {
  "id": "api.command_logout.desc",
  "translation": "Wyloguj się z Mattermost"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.fail_message",
  "translation": "Nie udało się wylogować"
 },
 {
  "id": "api.command_logout.name",
  "translation": "wyloguj się"
 },
 {
  "id": "api.command_me.desc",
  "translation": "Wykonaj akcję"
 },
 {
  "id": "api.command_me.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_me.name",
  "translation": "ja"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.desc",
  "translation": "Wyślij wiadomość bezpośrednią do użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.dm_fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas tworzenia wiadomości bezpośredniej."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.fail.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości do użytkownika."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.hint",
  "translation": "@[username] 'message'"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.list.app_error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas generowania listy użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.command_msg.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.name",
  "translation": "wiadomość"
 },
 {
  "id": "api.command_msg.success",
  "translation": "Odbiorca wiadomości."
 },
 {
  "id": "api.command_offline.desc",
  "translation": "Ustaw status niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.name",
  "translation": "offline"
 },
 {
  "id": "api.command_offline.success",
  "translation": "Jesteś teraz niedostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.desc",
  "translation": "Zmień swój status na Dostępny."
 },
 {
  "id": "api.command_online.name",
  "translation": "dostępny"
 },
 {
  "id": "api.command_online.success",
  "translation": "Jesteś teraz dostępny"
 },
enahum's avatar
enahum committed
905
906
 {
  "id": "api.command_open.name",
enahum's avatar
enahum committed
907
  "translation": "otwórz"
enahum's avatar
enahum committed
908
 },
enahum's avatar
enahum committed
909
910
 {
  "id": "api.command_remove.desc",
enahum's avatar
enahum committed
911
  "translation": "Usuń członka z kanału"
enahum's avatar
enahum committed
912
913
914
 },
 {
  "id": "api.command_remove.direct_group.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
915
  "translation": "Nie można usunąć kogoś z kanału prywatnej wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
916
917
918
919
920
921
922
 },
 {
  "id": "api.command_remove.hint",
  "translation": "@[username]"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.message.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
923
  "translation": "Dla polecenia /remove lub /kick musi zostać podana wiadomość."
enahum's avatar
enahum committed
924
925
926
927
928
929
930
 },
 {
  "id": "api.command_remove.missing.app_error",
  "translation": "Nie odnaleziono użytkownika"
 },
 {
  "id": "api.command_remove.name",
enahum's avatar
enahum committed
931
  "translation": "usuń"
enahum's avatar
enahum committed
932
933
934
 },
 {
  "id": "api.command_remove.permission.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
935
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień do usunięcia członka."
enahum's avatar
enahum committed
936
937
938
 },
 {
  "id": "api.command_remove.user_not_in_channel",
enahum's avatar
enahum committed
939
  "translation": "{{.Username}} nie jest członkiem tego kanału."
enahum's avatar
enahum committed
940
 },
enahum's avatar
enahum committed
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
 {
  "id": "api.command_search.desc",
  "translation": "Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach"
 },
 {
  "id": "api.command_search.hint",
  "translation": "[tekst]"
 },
 {
  "id": "api.command_search.name",
enahum's avatar
enahum committed
951
  "translation": "szukaj"
enahum's avatar
enahum committed
952
953
954
955
956
 },
 {
  "id": "api.command_search.unsupported.app_error",
  "translation": "Polecenie wyszukiwania nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
 },
enahum's avatar
enahum committed
957
958
 {
  "id": "api.command_settings.desc",
enahum's avatar
enahum committed
959
  "translation": "Otwórz dialog ustawień konta"
enahum's avatar
enahum committed
960
961
962
 },
 {
  "id": "api.command_settings.name",
enahum's avatar
enahum committed
963
  "translation": "ustawienia"
enahum's avatar
enahum committed
964
965
966
 },
 {
  "id": "api.command_settings.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
967
  "translation": "Komenda ustawień nie jest wspierana na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
968
 },
enahum's avatar
enahum committed
969
970
971
972
973
974
975
976
 {
  "id": "api.command_shortcuts.desc",
  "translation": "Wyświetl listę skrótów klawiaturowych"
 },
 {
  "id": "api.command_shortcuts.name",
  "translation": "skróty"
 },
enahum's avatar
enahum committed
977
 {
enahum's avatar
enahum committed
978
  "id": "api.command_shortcuts.unsupported.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
979
  "translation": "Polecenie skrótu nie jest wspierane na Twoim urządzeniu"
enahum's avatar
enahum committed
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.desc",
  "translation": "Dodaje ¯\\_(ツ)_/¯ do wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.hint",
  "translation": "[message]"
 },
 {
  "id": "api.command_shrug.name",
  "translation": "wzruszenie ramionami"
 },
 {
  "id": "api.compliance.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie spełnionych tras API"
 },
 {
  "id": "api.config.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format konfiguracji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.context.404.app_error",
  "translation": "Przepraszamy, nie odnaleziono strony."
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_body_param.app_error",
  "translation": "Niewłaściwe lub brakujące {{.Name}} w ciele zapytania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr {{.Name}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_session.error",
  "translation": "Nieprawidłowa sesja err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_team_url.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1019
  "translation": "Otwarto niepoprawny adres URL zespołu. Adres URL zespołu nie powinien być używany w funkcjach API, ani tych niezależnych od zespołu"
enahum's avatar
enahum committed
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_token.error",
  "translation": "Nieprawidłowy identyfikator sesji={{.Token}}, err={{.Error}}"
 },
 {
  "id": "api.context.invalid_url_param.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy lub brak {{.Nazwa}} parametr w adresie URL żądania"
 },
 {
  "id": "api.context.invalidate_all_caches",
  "translation": "Wszystkie pamięci podręczne są czyszczone"
 },
 {
  "id": "api.context.last_activity_at.error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować pola LastActivityAt dla user_id=%v i session_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.context.log.error",
  "translation": "%v:%v code=%v rid=%v uid=%v ip=%v %v [szczegóły: %v]"
 },
 {
  "id": "api.context.mfa_required.app_error",
  "translation": "Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest wymagane na tym serwerze."
 },
 {
  "id": "api.context.missing_teamid.app_error",
  "translation": "Brak identyfikatora zespołu"
 },
 {
  "id": "api.context.permissions.app_error",
  "translation": "Brak wymaganych uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.context.session_expired.app_error",
  "translation": "Niepoprawna sesja, proszę zalogować się ponownie."
 },
 {
  "id": "api.context.system_permissions.app_error",
  "translation": "Brak odpowiednich uprawnień (system)"
 },
 {
  "id": "api.context.token_provided.app_error",
  "translation": "Sesja nie jest typu OAuth ale _query string_ zawiera token"
 },
 {
  "id": "api.context.unknown.app_error",
  "translation": "Wystąpił nieznany błąd. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1069
1070
1071
1072
 {
  "id": "api.context.v3_disabled.app_error",
  "translation": "API w wersji 3 zostało wyłączone na tym serwerze. Użyj API w wersji 4. Odwiedź https://api.mattermost.com w celu uzyskania szczegółowych informacji."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
 {
  "id": "api.deprecated.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie przestarzałych tras API"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.channel_full.app_error",
  "translation": "Kanał odbierania automatycznych maili jest zapełniony. Proszę zwiększyć EmailBatchingBufferSize."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.add_notification_email_to_batch.disabled.app_error",
  "translation": "Masowa wysyłka maili została wyłączona przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.check_pending_emails.finished_running",
  "translation": "Zadanie wysyłania emaili zakończyło się. %v użytkowników wciąż oczekuje na powiadomienia."
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.channel.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1091
  "translation": "Nie można znaleźć kanału wiadomości dla masowych powiadomień e-mail."
enahum's avatar
enahum committed
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.date",
  "translation": "{{.Hour}}:{{.Minute}} {{.Timezone}}, {{.Month}} {{.Day}}"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.direct_message",
enahum's avatar
enahum committed
1099
  "translation": "Wiadomość bezpośrednia od "
enahum's avatar
enahum committed
1100
1101
1102
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.go_to_post",
enahum's avatar
enahum committed
1103
  "translation": "Do wiadomości"
enahum's avatar
enahum committed
1104
1105
1106
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.group_message",
enahum's avatar
enahum committed
1107
  "translation": "Wiadomość grupowa od "
enahum's avatar
enahum committed
1108
1109
1110
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.notification",
enahum's avatar
enahum committed
1111
  "translation": "Powiadomienie od "
enahum's avatar
enahum committed
1112
1113
1114
 },
 {
  "id": "api.email_batching.render_batched_post.sender.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1115
  "translation": "Nie można znaleźć nadawcy wiadomości dla masowych powiadomień e-mail"
enahum's avatar
enahum committed
1116
1117
1118
1119
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.body_text",
  "translation": {
enahum's avatar
enahum committed
1120
1121
   "one": "Masz nowe powiadomienie.",
   "other": "Masz {{.Count}} nowe powiadomienia."
enahum's avatar
enahum committed
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.preferences.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć preferencji wyświetlania odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.send.app_error",
  "translation": "Nie udało się wysłać powiadomień email do %v: %v"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.subject",
  "translation": {
   "one": "Nowe powiadomienie [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}",
   "other": "Nowe powiadomienia [{{.SiteName}}] z {{.Month}} {{.Day}}, {{.Year}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.email_batching.send_batched_email_notification.user.app_error",
  "translation": "Nie można znaleźć odbiorcy dla masowych powiadomień email"
 },
 {
  "id": "api.email_batching.start.starting",
  "translation": "Rozpoczynanie masowej wysyłki email. Sprawdzanie oczekujących emaili co %v sekund."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.duplicate.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Inne emoji o tej samej nazwie już istnieje."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.parse.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Nie rozpoznano żądania."
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.permissions.app_error",
  "translation": "Nieodpowiednie uprawnienia do utworzenia emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.create.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Obraz musi być mniejszy niż 1 MB."
 },
 {
  "id": "api.emoji.delete.delete_reactions.app_error",
  "translation": "Nie można usunąć reakcji podczas usuwania emoji o nazwie %v"
 },
 {
  "id": "api.emoji.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Brak uprawnień do usunięcia emoji"
 },
 {
  "id": "api.emoji.disabled.app_error",
  "translation": "Niestandardowe emoji zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.decode.app_error",
  "translation": "Nie można dekodować plik obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.get_image.read.app_error",
  "translation": "Nie można odczytać pliku obrazu dla emoji."
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1185
  "translation": "Inicjowanie tras API dla emoji"
enahum's avatar
enahum committed
1186
1187
1188
 },
 {
  "id": "api.emoji.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1189
  "translation": "Inicjowanie tras API dla emoji"
enahum's avatar
enahum committed
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
 },
 {
  "id": "api.emoji.storage.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.image.app_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Plik musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_decode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas dekodowania obrazu GIF."
 },
 {
  "id": "api.emoji.upload.large_image.gif_encode_error",
  "translation": "Nie można utworzyć emoji. Wystąpił błąd podczas kodowania obrazu GIF."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1215
1216
 {
  "id": "api.file.attachments.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1217
  "translation": "Dodawanie załączników na tym serwerze jest zablokowane."
enahum's avatar
enahum committed
1218
 },
enahum's avatar
enahum committed
1219
1220
 {
  "id": "api.file.get_file.public_disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1221
  "translation": "Linki publiczne zostały wyłączone przez administratora systemu."
enahum's avatar
enahum committed
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
 },
 {
  "id": "api.file.get_file.public_invalid.app_error",
  "translation": "Link wydaje się być niepoprawny."
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_preview.no_preview.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada podglądu"
 },
 {
  "id": "api.file.get_file_thumbnail.no_thumbnail.app_error",
  "translation": "Plik nie posiada miniatury"
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz przeczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.get_info_for_request.storage.app_error",
1241
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku. Przechowywanie plików nie jest skonfigurowane."
enahum's avatar
enahum committed
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_file_old.storage.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.disabled.app_error",
  "translation": "linki wyłączone"
 },
 {
  "id": "api.file.get_public_link.no_post.app_error",
  "translation": "Nie można uzyskać publicznego łącza do pliku. Plik musi być załączony do wiadomości, którą możesz odczytać."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.decode.error",
  "translation": "Nie można zdekodować konfiguracji obrazka err=%v."
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_jpeg.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku jpeg położenie=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.encode_preview.error",
  "translation": "Nie można zakodować pliku podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_preview.error",
  "translation": "Nie można przesłać podglądu ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.handle_images_forget.upload_thumb.error",
  "translation": "Nie można przesłać miniatury ścieżka=%v błąd=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine tras wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.channel.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.file_not_found.warn",
  "translation": "Nie można znaleźć pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_file_infos_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać FileInfo dla wiadomości po migracji, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.get_post_again.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.info.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać informacji o pliku podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, channel_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.migrating_post.debug",
  "translation": "Migrowanie wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.mismatched_filename.warn",
  "translation": "Napotkano nietypową nazwę pliku podczas migracji wiadomości do użycia z FileInfo, post_id=%v, channel_id=%v, user_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.no_filenames.warn",
  "translation": "Nie można zmigrować wiadomości do użycia z FileInfo z pustym polem Filenames, post_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.not_migrating_post.debug",
  "translation": "Wiadomość została już zmigrowana do użycia z FileInfo, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_file_info.warn",
  "translation": "Nie można zapisać wiadomości podczas migracji wiadomości do formatu używającego FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, path=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.save_post.warn",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, file_id=%v, filename=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.team_id.app_error",
  "translation": "Nie można odnaleźć zespołu dla FileInfo, post_id=%v, filenames=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.teams.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.migrate_filenames_to_file_infos.unexpected_filename.error",
  "translation": "Nie można pobrać kanału podczas migracji wiadomości aby używały FileInfos, post_id=%v, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie został poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1343
1344
 {
  "id": "api.file.move_file.copy_within_s3.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1345
  "translation": "Nie można skopiować pliku w S3."
enahum's avatar
enahum committed
1346
 },
enahum's avatar
enahum committed
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
 {
  "id": "api.file.move_file.delete_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można skasować pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.get_from_s3.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3."
 },
 {
  "id": "api.file.move_file.rename.app_error",
  "translation": "Nie można przenieść pliku lokalnie."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest poprawnie skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.get.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku z usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.read_file.reading_local.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytu z lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.bad_parse.app_error",
  "translation": "Nie można pobrać pliku. Problem z parsowaniem nagłówka."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.large_image.app_error",
  "translation": "Plik większy od maksymalnego rozmiaru nie został załadowany: {{.Filename}}"
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.storage.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Przechowywanie obrazów nie jest skonfigurowane."
 },
 {
  "id": "api.file.upload_file.too_large.app_error",
  "translation": "Nie można wgrać pliku. Plik jest zbyt duży."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.configured.app_error",
  "translation": "Magazyn plików nie jest skonfigurowany. Proszę skonfigurować usługę S3 lub lokalny magazyn plików."
 },
 {
  "id": "api.file.write_file.s3.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do usługi S3"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.create_dir.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas tworzenia katalogu dla nowych plików"
 },
 {
  "id": "api.file.write_file_locally.writing.app_error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas zapisu do lokalnego magazynu"
 },
 {
  "id": "api.general.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine głównych wywołań API"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.attach_files.error",
  "translation": "Błąd podczas załączania pliku do wiadomości. postId=%v, fileIds=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_post.saving.debug",
  "translation": "Błąd podczas zapisu posta. user=%v, message=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.join_team.error",
  "translation": "Nie udało się dołączy do zespołu w trakcie importu err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.joining_default.error",
  "translation": "Napotkano problem podczas dołączania do domyślnych kanałów user_id=%s, team_id=%s, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.saving.error",
  "translation": "Błąd podczas zapisu użytkownika. err=%v"
 },
 {
  "id": "api.import.import_user.set_email.error",
  "translation": "Nie udało się oznaczyć emaila jako zweryfikowanego err=%v"
 },
 {
enahum's avatar
enahum committed
1432
  "id": "api.incoming_webhook.disabled.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1433
1434
  "translation": "Przychodzące webhooki zostały wyłączone przez administratora systemu."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1435
1436
 {
  "id": "api.incoming_webhook.invalid_username.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1437
  "translation": "Niepoprawna nazwa użytkownika."
enahum's avatar
enahum committed
1438
 },
enahum's avatar
enahum committed
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
 {
  "id": "api.ldap.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine tras LDAP API"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.array.app_error",
  "translation": "Pusta tablica w kluczu 'license' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.expired.app_error",
  "translation": "Licencja wygasła lub jeszcze się nie rozpoczęła."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy plik licencji."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.invalid_count.app_error",
  "translation": "Nie można policzyć wszystkich unikalnych użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.no_file.app_error",
  "translation": "Brak pliku w polu 'license' w żądaniu"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.open.app_error",
  "translation": "Nie można otworzyć pliku licencji"
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save.app_error",
  "translation": "Licencja nie zapisała się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.save_active.app_error",
  "translation": "ID aktywnej licencji nie zapisało się poprawnie."
 },
 {
  "id": "api.license.add_license.unique_users.app_error",
  "translation": "Ta licencja zezwala na tylko {{.Users}} użytkowników, podczas gdy Twój system ma {{.Count}} unikalnych użytkowników. Unikalni użytkownicy zliczani są na podstawie adresu email. Możesz zobaczyć całkowitę liczbę użytkowników w Raporty serwisu -> Zobacz statystyki."
 },
 {
  "id": "api.license.client.old_format.app_error",
  "translation": "Nowy format licencji klienta nie jest jeszcze wspierany. Proszę podać format=old w ciągu znaków zapytania."
 },
 {
  "id": "api.license.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine wywołań licencji API"
 },
 {
  "id": "api.license.remove_license.remove.app_error",
  "translation": "Licencja nie została poprawnie usunięta."
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_client.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_redirect.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brak lub niepoprawny redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.bad_response.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny response_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.database.app_error",
  "translation": "server_error: Błąd w trakcie dostępu do bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.redirect_callback.app_error",
  "translation": "invalid_request: Podany redirect_uri nie pasuje do zarejestrowanego callback_url"
 },
 {
  "id": "api.oauth.allow_oauth.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył dostęp do usługi OAuth2."
 },
 {
  "id": "api.oauth.authorize_oauth.missing.app_error",
  "translation": "Brakuje jednego lub kilku parametrów z response_type, client_id, lub redirect_uri"
 },
 {
  "id": "api.oauth.delete.permissions.app_error",
  "translation": "Brak uprawnień do usunięcia aplikacji OAuth 2.0"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_id.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny client_id"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_client_secret.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący client_secret"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.bad_grant.app_error",
  "translation": "invalid_request: Niepoprawny grant_type"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.credentials.app_error",
  "translation": "invalid_client: Nieprawidłowe dane uwierzytelniające klienta"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.disabled.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.expired_code.app_error",
  "translation": "nvalid_grant: Niepoprawny lub nieważny kod autoryzacyjny"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas dostępu do bazy"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_saving.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania klucza dostępu do bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_session.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas zapisywania sesji w bazie danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.internal_user.app_error",
  "translation": "server_error: Wykryto wewnętrzny błąd serwera podczas wyciągania użytkownika z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_code.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący kod"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.missing_refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_request: Brakujący refresh_token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.redirect_uri.app_error",
  "translation": "invalid_request: Dostarczony parametr redirect_uri nie odpowiada parametrowi redirect_uri kodu autoryzacji"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_access_token.refresh_token.app_error",
  "translation": "invalid_grant: Nieprawidłowy token"
 },
 {
  "id": "api.oauth.get_auth_data.find.error",
  "translation": "Nie udało się odnaleźć kodu autoryzacyjnego dla code=%s"
 },
 {
  "id": "api.oauth.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowaine wywołań OAuth API"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1591
1592
 {
  "id": "api.oauth.invalid_state_token.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1593
  "translation": "Nieprawidłowy token statusu"
enahum's avatar
enahum committed
1594
 },
enahum's avatar
enahum committed
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
 {
  "id": "api.oauth.regenerate_secret.app_error",
  "translation": "Nieodpowiednie uprawnienia aby odtworzyć prywany klucz aplikacji OAuth2 "
 },
 {
  "id": "api.oauth.register_oauth_app.turn_off.app_error",
  "translation": "Administrator systemu wyłączył usługę OAuth 2.0."
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_session.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania sesji z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.del_token.app_error",
  "translation": "Błąd podczas usuwania tokenu dostępu z bazy danych"
 },
 {
  "id": "api.oauth.revoke_access_token.get.app_error",
  "translation": "Błąd podczas pobierania tokenu dostępu z bazy danych przed jego usunieciem"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.disabled.app_error",
  "translation": "Rejestracja użytkowników jest wyłączona."
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.expired_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wygasło"
 },
 {
  "id": "api.oauth.singup_with_oauth.invalid_link.app_error",
  "translation": "Łącze rejestracji wydaje się być niepoprawne."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1627
1628
 {
  "id": "api.opengraph.init.debug",
enahum's avatar
enahum committed
1629
  "translation": "Inicjalizacja tras protokołów otwartego grafu API"
enahum's avatar
enahum committed
1630
 },
enahum's avatar
enahum committed
1631
1632
 {
  "id": "api.plugin.upload.array.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1633
  "translation": "Tablica pliku jest pusta w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1634
1635
1636
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1637
  "translation": "Nie można otworzyć pliku w żądaniu multipart/form."
enahum's avatar
enahum committed
1638
1639
1640
 },
 {
  "id": "api.plugin.upload.no_file.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1641
  "translation": "Brakujący plik w żądaniu multipart/form"
enahum's avatar
enahum committed
1642
 },
enahum's avatar
enahum committed
1643
1644
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.private",
enahum's avatar
enahum committed
1645
  "translation": "dodaj ich do tego prywatnego kanału"
enahum's avatar
enahum committed
1646
1647
1648
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.link.public",
enahum's avatar
enahum committed
1649
  "translation": "dodaj ich do kanału"
enahum's avatar
enahum committed
1650
 },
enahum's avatar
enahum committed
1651
1652
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.multiple",
enahum's avatar
enahum committed
1653
  "translation": "@{{.Usernames}} oraz @{{.LastUsername}} zostali wspomnieni, ale nie było ich na kanale. Czy chcesz {{.Phrase}}? Będą mieć dostęp do całej historii wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
1654
1655
1656
 },
 {
  "id": "api.post.check_for_out_of_channel_mentions.message.one",
enahum's avatar
enahum committed
1657
  "translation": "@{{.Username}} został wspomniany, ale nie było go na kanale. Czy chcesz {{.Phrase}}? Będzie mieć dostęp do całej historii wiadomości."
enahum's avatar
enahum committed
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.attach_files.error",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas dołączania plików do wiadomości, post_id=%s, user_id=%s, file_ids=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.bad_filename.error",
  "translation": "Odrzucono nieprawidłową nazwę pliku, filename=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.can_not_post_to_deleted.error",
  "translation": "Nie można utworzyć wiadomości na usuniętym kanale."
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.channel_root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy ChannelId dla parametru RootId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.last_viewed.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas aktualizowania ostatnio oglądanych, channel_id=%s, user_id=%s, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.parent_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr ParentId"
 },
 {
  "id": "api.post.create_post.root_id.app_error",
  "translation": "Nieprawidłowy parametr RootId"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1687
1688
 {
  "id": "api.post.create_post.town_square_read_only",
enahum's avatar
enahum committed
1689
  "translation": "Ten kanał jest tylko do odczytu. Mogą tutaj pisać tylko użytkownicy z uprawnieniami."
enahum's avatar
enahum committed
1690
 },
enahum's avatar
enahum committed
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
 {
  "id": "api.post.create_webhook_post.creating.app_error",
  "translation": "Błąd podczas tworzenia postu"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_flagged_post.app_error.warn",
  "translation": "Nie można usunąć preferencji oznaczonego postu podczas usuwania postu, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_post.permissions.app_error",
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.post.delete_post_files.app_error.warn",
  "translation": "Wystąpił błąd podczas usuwania plików z wiadomości, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_all",
  "translation": "@all zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_channel",
  "translation": "@channel zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
 {
  "id": "api.post.disabled_here",
  "translation": "@here zostało zablokowane ponieważ kanał ma więcej niż {{.Users}} użytkowników."
 },
enahum's avatar
enahum committed
1719
1720
 {
  "id": "api.post.do_action.action_id.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1721
  "translation": "Nieprawidłowe id akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1722
1723
1724
 },
 {
  "id": "api.post.do_action.action_integration.app_error",
enahum's avatar
enahum committed
1725
  "translation": "Błąd integracji akcji"
enahum's avatar
enahum committed
1726
 },
enahum's avatar
enahum committed
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.files_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} pliki: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.get_files.error",
  "translation": "Napotkano błąd podczas odczytywania plików dla wiadomości powiadomienia, post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.get_message_for_notification.images_sent",
  "translation": {
   "one": "{{.Count}} plik wysłany: {{.Filenames}}",
   "other": "Wysłano {{.Count}} plików: {{.Filenames}}"
  }
 },
 {
  "id": "api.post.get_out_of_channel_mentions.regex.error",
  "translation": "Nie udało się skompilować wyrażenia regularnego @mention user_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.get_post.permissions.app_error",
  "translation": "Nie posiadasz odpowiednich uprawnień"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_post_events_and_forget.members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać członków kanału channel_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.create_post.error",
  "translation": "Nie udało się utworzyć wiadomości odpowiedzi, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.handle_webhook_events_and_forget.event_post.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać żądania POST dla zdarzenia, err=%s"
 },
 {
  "id": "api.post.init.debug",
  "translation": "Inicjalizowanie tras api wiadomości"
 },
 {
  "id": "api.post.link_preview_disabled.app_error",
  "translation": "Podgląd linków został wyłączony przez administratora systemu."
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_2_members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać 2 członków dla bezpośredniego kanału channel_id={{.ChannelId}}"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.get_members.error",
  "translation": "Nie udało się pobrać członków kanału channel_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.save_pref.error",
  "translation": "Nie udało się zapisać bezpośrednich ustawień kanału user_id=%v other_user_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.make_direct_channel_visible.update_pref.error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować bezpośrednich ustawień kanału user_id=%v other_user_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.notification.member_profile.warn",
  "translation": "Nie można uzyskać profilu dla członka kanału, user_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications.user_id.debug",
  "translation": "Autor wiadomości nie znajduje się w kanale dla tej wiadomości. Powiadomienie nie zostało wysłane post_id=%v channel_id=%v user_id=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.clear_push_notification.debug",
  "translation": "Czyszczenie aktywnych powiadomień dla %v z channel_id %v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.files.error",
  "translation": "Nie udało się odczytać plików dla wiadomości powiadomienia post_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.get_teams.error",
  "translation": "Nie udało się uzyskać zespołów podczas wysyłania wiadomości między zespołami user_id=%v, err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.mention_subject",
  "translation": "Wspomniano o Tobie"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1813
1814
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_image_only",
enahum's avatar
enahum committed
1815
  "translation": " Wyślij jeden albo więcej plików w "
enahum's avatar
enahum committed
1816
1817
1818
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_image_only_dm",
enahum's avatar
enahum committed
1819
  "translation": " Wysłał jeden lub więcej plików w bezpośredniej wiadomości"
enahum's avatar
enahum committed
1820
 },
enahum's avatar
enahum committed
1821
1822
1823
1824
1825
1826
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_in",
  "translation": "w"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_mention",
enahum's avatar
enahum committed
1827
  "translation": " wspomniał o Tobie w "
enahum's avatar
enahum committed
1828
 },
enahum's avatar
enahum committed
1829
1830
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_mention_no_channel",
enahum's avatar
enahum committed
1831
  "translation": "wspomniał cię"
enahum's avatar
enahum committed
1832
 },
enahum's avatar
enahum committed
1833
1834
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_message",
enahum's avatar
enahum committed
1835
  "translation": " wysłał Ci bezpośrednią wiadomość"
enahum's avatar
enahum committed
1836
1837
1838
1839
1840
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_non_mention",
  "translation": "opublikował w"
 },
enahum's avatar
enahum committed
1841
1842
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_non_mention_no_channel",
enahum's avatar
enahum committed
1843
  "translation": " wysłał wiadomość"
enahum's avatar
enahum committed
1844
 },
enahum's avatar
enahum committed
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.push_notification.error",
  "translation": "Nie udało się wysłać push na device_id={{.DeviceId}}, err={{.Error}}"
 },
 {
  "id": "api.post.send_notifications_and_forget.sent",
  "translation": "wysłano {{.Prefix}} {{.Filenames}}"
 },
 {
  "id": "api.post.update_mention_count_and_forget.update_error",
  "translation": "Nie udało się zaktualizować ilości wspomnień nazwy użytkownika dla user_id=%v w channel_id=%v err=%v"
 },
 {
  "id": "api.post.update_post.find.app_error",
  "translation": <