nl.json 393 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1
{
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
2
 "about.buildnumber": "Compilatienummer:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
3
 "about.copyright": "Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Alle rechten voorbehouden",
enahum's avatar
enahum committed
4
 "about.database": "Database:",
enahum's avatar
enahum committed
5
 "about.date": "Compilatiedatum:",
6
 "about.dbversion": "Database-schema-versie:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
7
 "about.enterpriseEditione1": "Enterprise-Editie",
8
 "about.enterpriseEditionLearn": "Meer informatie over de Enterprise-Editie op ",
enahum's avatar
enahum committed
9
 "about.enterpriseEditionSt": "Moderne communicatie achter de eigen firewall.",
enahum's avatar
enahum committed
10
11
 "about.hash": "Compilatiehash:",
 "about.hashee": "EE Compilatiehash:",
enahum's avatar
enahum committed
12
 "about.hashwebapp": "Webapp Build Hash:",
enahum's avatar
enahum committed
13
 "about.licensed": "Licentie verleend aan:",
14
15
 "about.notice": "Mattermost wordt mogelijk gemaakt door de open source software die wordt gebruikt in onze apps [server](! https: //about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop](!https: //about.mattermost.com/desktop-notice-txt/) en [mobiel](!https: //about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) apps.",
 "about.privacy": "Privacybeleid",
enahum's avatar
enahum committed
16
17
18
 "about.teamEditionLearn": "Kom bij de Mattermost-gemeenschap op ",
 "about.teamEditionSt": "Alle team-communicatie op één plaats, doorzoekbaar en van overal bereikbaar.",
 "about.teamEditiont0": "Team-Editie",
enahum's avatar
enahum committed
19
 "about.teamEditiont1": "Enterprise-Editie",
20
21
22
 "about.title": "Info over {appTitle}",
 "about.tos": "Servicevoorwaarden",
 "about.version": "Mattermost versie:",
enahum's avatar
enahum committed
23
 "access_history.title": "Toegang geschiedenis",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
24
25
26
27
28
29
 "activity_log_modal.android": "Android",
 "activity_log_modal.androidNativeApp": "Android-applicatie",
 "activity_log_modal.androidNativeClassicApp": "Android Native Classic App",
 "activity_log_modal.desktop": "Native Desktop App",
 "activity_log_modal.iphoneNativeApp": "iPhone-app",
 "activity_log_modal.iphoneNativeClassicApp": "iPhone Native Classic App",
enahum's avatar
enahum committed
30
31
32
33
34
35
36
37
 "activity_log.activeSessions": "Actieve sessies",
 "activity_log.browser": "Webbrowser: {browser}",
 "activity_log.firstTime": "Eerste keer actief: {date}, {time}",
 "activity_log.lastActivity": "Laatste activiteit: {date}, {time}",
 "activity_log.logout": "Afmelden",
 "activity_log.moreInfo": "Meer informatie",
 "activity_log.os": "OS: {os}",
 "activity_log.sessionId": "Sessie ID: {id}",
38
 "activity_log.sessionsDescription": "Sessies worden gemaakt wanneer je je aanmeldt via een nieuwe browser op een apparaat. Met sessies kan je Mattermost gebruiken zonder dat je jou opnieuw hoeft aan te melden voor een door de systeembeheerder opgegeven tijdsperiode. Als je de sessie eerder wilt beëindigen, gebruik je de knop 'Afmelden'.",
enahum's avatar
enahum committed
39
 "add_command.autocomplete": "Automatisch aanvullen",
40
 "add_command.autocomplete.help": "(Optioneel) Toon jouw slashopdracht in de autocomplete lijst wanneer iemand typ t/in het invoerveld.",
enahum's avatar
enahum committed
41
 "add_command.autocompleteDescription": "Automatisch aanvullen omgeschrijving",
42
 "add_command.autocompleteDescription.help": "(Optioneel) Beschrijf de slashopdracht voor de autocomplete lijst.",
enahum's avatar
enahum committed
43
 "add_command.autocompleteHint": "Automatisch-aanvullen-tip",
44
 "add_command.autocompleteHint.help": "(Optioneel) Geef de argumenten op die horen bij jouw slashopdracht.",
enahum's avatar
enahum committed
45
46
 "add_command.cancel": "Annuleren",
 "add_command.description": "Omschrijving",
47
48
49
50
 "add_command.description.help": "Omschrijf jouw inkomende webhook.",
 "add_command.displayName": "Titel",
 "add_command.displayName.help": "Geef een titel op van maximaal 64 tekens voor de pagina met de instellingen voor de slashopdracht.",
 "add_command.doneHelp": "Je slashopdracht is aangemaakt. Het onderstaande token zal meegestuurd worden in de uitgaande payload. Gebruik het om te verifiëren dat het verzoek kwam van jouw Mattermost-team (zie [Slashopdrachten](!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) voor meer informatie).",
enahum's avatar
enahum committed
51
 "add_command.iconUrl": "Reactie-icoon",
52
 "add_command.iconUrl.help": "(Optioneel) Voer de URL in van een .png-of .jpg-bestand dat moet worden gebruikt als pictogram bij het posten van antwoorden op dit slashopdracht. Het bestand moet minimaal 128 pixels per 128 pixels zijn. Als je dit veld leeg laat, wordt jouw profielafbeelding gebruikt.",
enahum's avatar
enahum committed
53
 "add_command.method": "Aanvraagmethode",
enahum's avatar
enahum committed
54
 "add_command.method.get": "GET",
55
 "add_command.method.help": "Geef het type aanvraag op, ofwel POST of GET, dat naar het eindpunt dat Mattermost raakt om jouw toepassing te bereiken wordt verzonden.",
enahum's avatar
enahum committed
56
57
 "add_command.method.post": "POST",
 "add_command.save": "Opslaan",
58
59
 "add_command.saving": "Bezig met opslaan...",
 "add_command.token": "**Token**: {token}",
enahum's avatar
enahum committed
60
 "add_command.trigger": "Sleutelwoord voor opdracht",
61
 "add_command.trigger.help": "Geef een trigger-woord op dat geen ingebouwde opdracht is, geen spaties bevat en niet begint met de schuine streep naar rechtskarakter.",
enahum's avatar
enahum committed
62
 "add_command.trigger.helpExamples": "Voorbeelden: klant, werknemer, patiënt, weer",
enahum's avatar
enahum committed
63
 "add_command.trigger.helpReserved": "Gereserveerd: {link}",
64
 "add_command.trigger.helpReservedLinkText": "Zie ingebouwde /opdrachten",
enahum's avatar
enahum committed
65
66
67
68
 "add_command.triggerInvalidLength": "Een activeer-woord moet minimaal {min} en maximaam {max} tekens bevatten",
 "add_command.triggerInvalidSlash": "Een activeer-woord kan niet met een / beginnen",
 "add_command.triggerInvalidSpace": "Een activeer-woord kan geen spaties bevatten",
 "add_command.triggerRequired": "Een activeer woord is vereist",
enahum's avatar
enahum committed
69
 "add_command.url": "Aanvraag-URL",
70
 "add_command.url.help": "Geef de callback-URL op om de HTTP POST-of GET-eventaanvraag te ontvangen wanneer de slash-opdracht wordt uitgevoerd.",
enahum's avatar
enahum committed
71
72
 "add_command.urlRequired": "Een aanvraag-URL is vereist",
 "add_command.username": "Gebruikersnaam voor de reactie",
73
 "add_command.username.help": "(Optioneel) Geef de naam op die moet worden gebruikt bij het posten van antwoorden voor deze slashopdracht. Gebruikersnamen kunnen maximaal 22 tekens lang zijn en bevatten kleine letters, cijfers en de symbolen \"-\",\"_\", en \".\" Als he dit veld leeg laat, wordt jouw Mattermost-gebruikersnaam gebruikt.",
enahum's avatar
enahum committed
74
75
76
77
 "add_emoji.cancel": "Annuleren",
 "add_emoji.header": "Toevoegen",
 "add_emoji.image": "Afbeelding",
 "add_emoji.image.button": "Selecteer",
78
79
 "add_emoji.image.help": "Geef een .gif, .png of .jpg-bestand op voor jouw emoticon. Het bestand kan maximaal 1 MB groot zijn. De afmetingen worden automatisch aangepast naar 128 pixels met 128 pixels, terwijl de beeldverhouding behouden blijft.",
 "add_emoji.imageRequired": "Een afbeelding is verplicht voor de emoticon",
enahum's avatar
enahum committed
80
 "add_emoji.name": "Naam",
81
82
83
84
 "add_emoji.name.help": "Geef een emoticonnaam op die maximaal 64 tekens lang is. Het kan kleine letters, cijfers en de symbolen '-' en '_' bevatten.",
 "add_emoji.nameInvalid": "Een naam van een emoticon kan alleen cijfers, letters en de symbolen '-' en '_' bevatten.",
 "add_emoji.nameRequired": "Een naam is verplicht voor de emoticon",
 "add_emoji.nameTaken": "Deze naam is al in gebruik door een systeememoticon. Kies een andere naam.",
enahum's avatar
enahum committed
85
 "add_emoji.preview": "Voorbeeld",
enahum's avatar
enahum committed
86
 "add_emoji.preview.sentence": "Deze zin bevat {image}.",
enahum's avatar
enahum committed
87
 "add_emoji.save": "Opslaan",
88
 "add_emoji.saving": "Bezig met opslaan...",
enahum's avatar
enahum committed
89
90
 "add_incoming_webhook.cancel": "Annuleren",
 "add_incoming_webhook.channel": "Kanaal",
91
92
93
 "add_incoming_webhook.channel.help": "Dit is het standaard openbare of private kanaal dat de webhook payloads ontvangt. Bij het instellen van de webhook moet je bij het private kanaal horen.",
 "add_incoming_webhook.channelLocked": "Vergrendel aan dit kanaal",
 "add_incoming_webhook.channelLocked.help": "Als deze optie is ingesteld, kan de inkomende webhook alleen worden gepost naar het geselecteerde kanaal.",
enahum's avatar
enahum committed
94
95
 "add_incoming_webhook.channelRequired": "Een geldig kanaal is vereist",
 "add_incoming_webhook.description": "Omschrijving",
96
97
98
99
 "add_incoming_webhook.description.help": "Omschrijf jouw inkomende webhook.",
 "add_incoming_webhook.displayName": "Titel",
 "add_incoming_webhook.displayName.help": "Geef een titel op van maximaal 64 tekens voor de pagina met Webhook-instellingen.",
 "add_incoming_webhook.doneHelp": "Jouw binnenkomende webhook is ingesteld. Stuur gegevens naar de volgende URL (details bij [Inkomende Webhooks] (! https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html)).",
enahum's avatar
enahum committed
100
 "add_incoming_webhook.icon_url": "Profiel afbeelding",
101
 "add_incoming_webhook.icon_url.help": "Voer de URL in van een .png-of .jpg-bestand voor het profielbeeld van deze integratie bij het posten. Het bestand moet minimaal 128 pixels per 128 pixels zijn. Als je niets opgeeft, wordt de profielafbeelding gebruikt van de webhook-maker.",
enahum's avatar
enahum committed
102
 "add_incoming_webhook.save": "Opslaan",
103
 "add_incoming_webhook.saving": "Bezig met opslaan...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
104
 "add_incoming_webhook.url": "**URL**: {url}",
enahum's avatar
enahum committed
105
 "add_incoming_webhook.username": "Gebruikersnaam",
106
107
 "add_incoming_webhook.username.help": "Geef de gebruikersnaam op die waaronder deze integratie zal posten. Gebruikersnamen moeten in kleine letters voorkomen, maximaal 22 tekens lang zijn en getallen en symbolen kunnen bevatten \"-\", \"_\" en\".\". Als je niets opgeeft, wordt de naam van de webhook-maker gebruikt.",
 "add_oauth_app.callbackUrls.help": "Geef de URI's op waarnaar de service gebruikers doorstuurt nadat ze de machtiging voor jouw toepassing hebben geaccepteerd of geweigerd, en regelt autorisatiecodes of toegangstokens. Het moet beginnen met http:// of https://.",
enahum's avatar
enahum committed
108
 "add_oauth_app.callbackUrlsRequired": "En of meerdere callback URL's zijn vereist",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
109
 "add_oauth_app.clientId": "**Client ID**: {id}",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
110
 "add_oauth_app.clientSecret": "**Client secret**: {secret}",
111
 "add_oauth_app.description.help": "Beschrijf voor jouw OAuth 2.0 applicatie.",
enahum's avatar
enahum committed
112
 "add_oauth_app.descriptionRequired": "Omschrijving voor jouw OAuth 2.0 applicatie is verplicht.",
113
114
 "add_oauth_app.doneHelp": "Jouw OAuth 2.0-toepassing is ingesteld. Gebruik het volgende Client-ID en clientgeheim wanneer je een machtiging voor jouw toepassing aanvraagt (meer info op [oAuth 2.0 toepassingen](!https: //docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html)).",
 "add_oauth_app.doneUrlHelp": "Hier zijn jouw geautoriseerde omleidings-URL's.",
enahum's avatar
enahum committed
115
 "add_oauth_app.header": "Toevoegen",
116
117
118
119
 "add_oauth_app.homepage.help": "Dit is de URL voor de homepage van de OAuth 2.0-toepassing. Afhankelijk van jouw serverconfiguratie gebruikt je HTTP of HTTPS in je URL.",
 "add_oauth_app.homepageRequired": "Homepagina van de OAuth 2.0 applicatie is verplicht.",
 "add_oauth_app.icon.help": "(Optioneel) Geef de URL van de afbeelding op voor jouw OAuth 2.0-toepassing. Gebruik HTTP of HTTPS in de URL.",
 "add_oauth_app.name.help": "Geef de weergavenaam op van jouw OAuth 2.0-toepassing. Je kan maximaal 64 tekens gebruiken.",
enahum's avatar
enahum committed
120
 "add_oauth_app.nameRequired": "Naam van de OAuth 2.0 applicatie is verplicht.",
121
 "add_oauth_app.trusted.help": "Als dit ingeschakeld is, wordt de OAuth 2.0-toepassing geacht te worden vertrouwd door de Mattermost-server en is het niet nodig dat de gebruiker de machtiging accepteert. Als dit uitgeschakeld is, wordt er een venster geopend waarin de gebruiker gevraagd wordt de machtiging te accepteren of te weigeren.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
122
 "add_oauth_app.url": "**URL(s)**: {url}",
123
124
125
126
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls": "Callback URL's (Een per regel)",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.help": "Geef de URL op waarnaar berichten worden verzonden. Als de URL persoonlijk is, voeg je deze toe als {link}.",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.helpLinkText": "vertrouwde interne verbinding",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrlsRequired": "En of meerdere callback URL's zijn vereist",
enahum's avatar
enahum committed
127
128
 "add_outgoing_webhook.cancel": "Annuleren",
 "add_outgoing_webhook.channel": "Kanaal",
129
 "add_outgoing_webhook.channel.help": "Dit veld is optioneel als je ten minste één triggerwoord opgeeft. Geef het openbare kanaal op dat de payload levert aan de webhook.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
130
 "add_outgoing_webhook.content_Type": "Content Type",
131
132
133
 "add_outgoing_webhook.contentType.help1": "Geef het contenttype op voor het verzenden van de aanvraag.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help2": "Om de server de parameters te laten coderen naar een URL-indeling in de request body, selecteer je application/x-www-form-urlencoded.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help3": "Als de server de request body als JSON moet vormgeven, selecteer application/json.",
enahum's avatar
enahum committed
134
 "add_outgoing_webhook.description": "Omschrijving",
135
136
137
138
 "add_outgoing_webhook.description.help": "Beschrijf jouw uitgaande webhook.",
 "add_outgoing_webhook.displayName": "Titel",
 "add_outgoing_webhook.displayName.help": "Geef een titel op voor de pagina Webhook-instellingen. De titel kan maximaal 64 tekens bevatten.",
 "add_outgoing_webhook.doneHelp": "De uitgaande webhook is aangemaakt. Het onderstaande token zal verstuurd worden in de uitgaande payload. Gebruik het om te verifiëren dat het verzoek kwam van jouw Mattermost-team (meer informatie op [Uitgaande Webhooks](!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html)).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
139
 "add_outgoing_webhook.icon_url": "Profiel afbeelding",
140
 "add_outgoing_webhook.icon_url.help": "Voer de URL in van een .png-of .jpg-bestand voor deze integratie om te gebruiken als profielafbeelding bij het posten. Het bestand moet minimaal 128 pixels per 128 pixels zijn. Als je niets opgeeft, wordt de profielafbeelding gebruikt van de webhook-maker.",
enahum's avatar
enahum committed
141
 "add_outgoing_webhook.save": "Opslaan",
142
143
 "add_outgoing_webhook.saving": "Bezig met opslaan...",
 "add_outgoing_webhook.token": "**Token**: {token}",
enahum's avatar
enahum committed
144
 "add_outgoing_webhook.triggerWords": "Activeer woorden (één per regel)",
145
 "add_outgoing_webhook.triggerWords.help": "Geef de triggerwoorden op die een HTTP POST-opdracht naar jouw toepassing verzenden. Als je alleen kanaal selecteert, is dit optioneel. De trigger kan voor het kanaal, de uitgaande webhook, of beide zijn, maar als u deze voor beide instelt, moet het bericht overeenkomen met beide waarden.",
enahum's avatar
enahum committed
146
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsOrChannelRequired": "Een geldig kanaal, of een lijst van activeer-woorden is vereist",
147
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen": "Activatiewoord",
148
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen.help": "Geef op wanneer de uitgaande webhook moet worden gestart.",
149
150
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenFullWord": "Eerste trigger woord komt exact overeen",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenStartsWith": "Eerste woord start met een trigger woord",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
151
 "add_outgoing_webhook.username": "Gebruikersnaam",
152
153
154
155
156
 "add_outgoing_webhook.username.help": "Geef de gebruikersnaam op waaronder deze integratie zal posten. Gebruikersnamen kunnen maximaal 22 tekens lang zijn en bevatten kleine letters, cijfers en symbolen \"-\", \"_\", en \".\". Als je niets opgeeft, wordt de naam van de webhook-maker gebruikt.",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.accept": "Ja, Team Verplaatsen",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.message": "Dit team is al geselecteerd in een ander teamschema. Weet u zeker dat u deze wilt verplaatsen naar dit teamschema?",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.title": "Team Wijzig Schemawijziging?",
 "add_teams_to_scheme.title": "Voeg Teams Toe Aan **Team Selection** Lijst",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
157
158
 "add_user_to_channel_modal.add": "Toevoegen",
 "add_user_to_channel_modal.cancel": "Annuleren",
159
 "add_user_to_channel_modal.help": "Tik om een kanaal te vinden. Gebruik ↑↓ om te bladeren, ↵ om te selecteren, ESC om te negeren.",
160
 "add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} is al lid van dat kanaal",
161
162
163
164
 "add_user_to_channel_modal.title": "Voeg {name} toe aan een Kanaal",
 "add_users_to_team.title": "Nieuwe leden toevoegen aan {teamName} team",
 "admin.advance.cluster": "Hoge Beschikbaarheid",
 "admin.advance.metrics": "Performantiemonitoring",
enahum's avatar
enahum committed
165
 "admin.audits.reload": "Laad de gebruikeractiviteit logs opnieuw",
166
 "admin.authentication.email": "E-mailverificatie",
enahum's avatar
enahum committed
167
 "admin.authentication.gitlab": "GitLab",
enahum's avatar
enahum committed
168
 "admin.authentication.ldap": "AD/LDAP",
169
 "admin.authentication.oauth": "OAuth 2.0",
enahum's avatar
enahum committed
170
 "admin.authentication.saml": "SAML 2.0",
enahum's avatar
enahum committed
171
 "admin.banner.heading": "Opmerking:",
172
173
174
175
 "admin.cluster.ClusterName": "Clusternaam:",
 "admin.cluster.ClusterNameDesc": "De cluster om lid van te worden met de naam. Alleen knooppunten met dezelfde clusternaam worden samengevoegd. Dit is om Blue-Green-implementaties of staging pointing te ondersteunen die naar dezelfde database verwijzen.",
 "admin.cluster.ClusterNameEx": "Bv: \"Productie\" of \"Voorbereiding\"",
 "admin.cluster.enableDescription": "Is dit waar, dan zal Mattermost functioneren in High Availability mode. Mattermost SAML logins toestaan. Lees de [documentatie](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) om meer te leren over het configureren van High Availability voor Mattermost.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
176
 "admin.cluster.enableTitle": "High Availability modus aanzetten:",
177
178
179
180
 "admin.cluster.GossipPort": "Gossip Poort:",
 "admin.cluster.GossipPortDesc": "De poort voor het gossipprotocol. Zowel UDP als TCP moeten op deze poort worden toegestaan.",
 "admin.cluster.GossipPortEx": "Bv.: \":8074\"",
 "admin.cluster.loadedFrom": "Het configuratiebestand is geladen vanaf Node ID {clusterId}. Zie de Administrator Guide in onze [documentatie](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) als u toegang verkrijgt tot de Systeem Console van het Systeem met behulp van een load balancer en problemen ervaart.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
181
 "admin.cluster.noteDescription": "Wanneer u wijzigingen aanbrengt in deze sectie moet de server opnieuw worden opgestart.",
182
183
184
185
 "admin.cluster.OverrideHostname": "Hostnaam overschrijven:",
 "admin.cluster.OverrideHostnameDesc": "De standaardwaarde van <blank> probeert de hostnaam van het besturingssysteem op te halen of het IP-adres te gebruiken. U kunt de hostnaam van deze server vervangen door deze eigenschap. Het is niet aan te raden de hostnaam te vervangen, tenzij dit nodig is. Deze eigenschap kan ook worden ingesteld op een specifiek IP-adres indien nodig.",
 "admin.cluster.OverrideHostnameEx": "Bv.: \"App-server-01\"",
 "admin.cluster.should_not_change": "LET OP: Het zou kunnen dat deze instellingen niet synchroniseren naar andere servers in het cluster. High Availability inter-node communicatie zal niet kunnen starten tot config.json hetzelfde is op alle servers en Mattermost is herstart. Bekijk de [documentatie](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) om te zien hoe een server aan het cluster wordt toegevoegd of verwijderd. Als u de Systeem Console via een load balancer benadert en problemen ervaart, lees de Troubleshooting Guide in onze [documentatie](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html).",
enahum's avatar
enahum committed
186
187
188
189
 "admin.cluster.status_table.config_hash": "Configuratie Bestand MD5",
 "admin.cluster.status_table.hostname": "Hostnaam",
 "admin.cluster.status_table.reload": " Herlaad Cluster Status",
 "admin.cluster.status_table.status": "Status",
190
 "admin.cluster.status_table.url": "Gossip Adres",
enahum's avatar
enahum committed
191
 "admin.cluster.status_table.version": "Versie",
192
 "admin.cluster.StreamingPort": "Streaming Poort:",
193
 "admin.cluster.StreamingPortDesc": "De poort gebruikt om data te streamen tussen servers.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
194
 "admin.cluster.StreamingPortEx": "Bijv.: \":8075\"",
195
196
197
198
199
 "admin.cluster.unknown": "onbekend",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossip": "Gebruik experimentele Gossip:",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossipDesc": "Als dit ingeschakeld is, zal de server proberen te communiceren via het Gossipprotocol over de Gossippoort.  Als dit uitgesteld is, probeert de server te communiceren via de streamingpoort. Als dit uitgeschakeld is, zal de Gossippoort en het protocol nog steeds gebruikt worden om de gezondheid van de cluster te bepalen.",
 "admin.cluster.UseIpAddress": "Gebruik IP adres:",
 "admin.cluster.UseIpAddressDesc": "Wanneer waar, zal de cluster proberen te communiceren via IP Address vs met behulp van de hostnaam.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
 "admin.compliance_reports.desc": "Functie naam:",
 "admin.compliance_reports.emails": "E-mailadressen:",
 "admin.compliance_reports.from": "Van:",
 "admin.compliance_reports.keywords": "Trefwoorden:",
 "admin.compliance_reports.reload": "Het opnieuw laden van de Compliance Rapporten is voltooid",
 "admin.compliance_reports.run": "Compliance rapportage uitvoeren",
 "admin.compliance_reports.title": "\"Compliance\" rapportage",
 "admin.compliance_reports.to": "Aan:",
 "admin.compliance_table.desc": "Omschrijving",
 "admin.compliance_table.download": "Downloaden",
 "admin.compliance_table.params": "Parameters",
 "admin.compliance_table.records": "Aantal records",
 "admin.compliance_table.status": "Status",
 "admin.compliance_table.timestamp": "Tijdaanduiding",
 "admin.compliance_table.type": "Type",
 "admin.compliance_table.userId": "Aangevraagd door",
enahum's avatar
enahum committed
216
 "admin.compliance.directoryDescription": "De directory waar de \"compliance\" rapporten worden weggeschreven. Indien leeg, word ./data/ gebruikt.",
enahum's avatar
enahum committed
217
 "admin.compliance.directoryExample": "Bijv.: \"./data/\"",
enahum's avatar
enahum committed
218
219
220
 "admin.compliance.directoryTitle": "Nalevingsrapport Map:",
 "admin.compliance.enableDailyDesc": "Indien gekozen, dan zal Mattermost dagenlijks een \"compliance\" rapport genereren.",
 "admin.compliance.enableDailyTitle": "Schakel dagenlijkse rapportages in:",
221
 "admin.compliance.enableDesc": "Wanneer het waar is, staat Mattermost nalevingsrapportage toe van het tabblad **Compliance en Auditing* * tab. Zie [documentatie](!https: //docs.mattermost.com/administration/compliance.html) om meer te weten te komen.",
enahum's avatar
enahum committed
222
 "admin.compliance.enableTitle": "Inschakelen Nalevingsrapport:",
223
224
225
226
 "admin.compliance.newComplianceExportBanner": "Deze functie wordt vervangen door een nieuwe functie [Compliance Export] ({siteURL}/admin_console/compliance/export) en wordt in een toekomstige release verwijderd. We raden u aan te migreren naar het nieuwe systeem.",
 "admin.complianceExport.createJob.help": "Hiermee start u onmiddellijk een Nalevingseexporttaak.",
 "admin.complianceExport.createJob.title": "Export van nalevingsexporttaak nu uitvoeren",
 "admin.complianceExport.exportFormat.actiance": "Actieteit-XML",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
227
 "admin.complianceExport.exportFormat.csv": "CSV",
228
229
230
231
232
233
 "admin.complianceExport.exportFormat.description": "Formaat van de compliance-export. Komt overeen met het systeem waarin u de gegevens wilt importeren. \n\nVoor Actiance XML worden compliance-exportbestanden geschreven in de submap \"exports\" van de geconfigureerde [Local Storage Directory] ({siteURL}/admin_console/environment/file_storage). Voor Global Relay EML worden ze per e-mail verzonden naar het geconfigureerde e-mailadres.",
 "admin.complianceExport.exportFormat.globalrelay": "EML Wereldwijd Relay",
 "admin.complianceExport.exportFormat.title": "Exportformaat:",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.description": "Stel de begintijd in voor de exporteren van de dagelijkse geplande nalevingstaak . Kies een tijd waarin minder mensen jouw systeem gebruiken. Moet een tijdsaanduiding van 24 uur zijn in de notatie UU:MM.",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.example": "Bijv.: \"20:00\"",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.title": "Nalevingsexport tijd:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
234
235
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a10.description": "A10/Type 10",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a9.description": "A9/Type 9",
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.description": "Het type Global Relay-klantenaccount dat jouw organisatie heeft.",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.title": "Global Relay klantenaccount:",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.description": "Het e-mailadres van jouw Global Relay-servermonitors voor inkomende nalevingsexports.",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.example": "Bijv.: \"globalrelay@mattermost.com\"",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.title": "Global Relay E-mailadres:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.description": "Het wachtwoord dat hoort bij de SMTP-gebruikersnaam.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.example": "Bijv.: \"globalRelayPasswod\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.title": "SMTP-wachtwoord voor Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.description": "De gebruikersnaam voor verificatie bij de Global Relay SMTP-server.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.example": "Bijv.: \"globalRelayPasswod\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.title": "Global Relay SMTP-Gebruikersnaam:",
 "admin.complianceExport.messagesExportedCount": "{count} berichten geëxporteerd.",
 "admin.complianceExport.title": "Nalevingsexport (Beta)",
enahum's avatar
enahum committed
249
 "admin.connectionSecurityNone": "Geen",
250
 "admin.connectionSecurityNoneDescription": "Mattermost zal verbinden over een onbeveiligde verbinding .",
enahum's avatar
enahum committed
251
252
253
254
255
 "admin.connectionSecurityStart": "STARTTLS",
 "admin.connectionSecurityStartDescription": "Gebruik een bestaand onveilige verbinding en probeerd deze te upgraden naar beveiligde verbinding door middel van TLS.",
 "admin.connectionSecurityTitle": "Beveiliging verbinding(en):",
 "admin.connectionSecurityTls": "TLS",
 "admin.connectionSecurityTlsDescription": "Beveiligd communicatie tussen Mattermost en de server.",
256
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkDesc": "Voeg een link toe naar de Android app. Gebruikers die via een mobiele webbrowser de site bezoeken zullen een pagina krijgen met de optie om de app te downloaden. Laat dit veld leeg om deze pagina niet weer te geven.",
enahum's avatar
enahum committed
257
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkTitle": "Android App Download Link:",
258
259
260
261
262
263
264
265
266
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalDesc": "Als dit ingeschakeld is, kunnen gebruikers de banner verwijderen tot de volgende update. Als dit uitgeschakeld is, is de banner permanent zichtbaar totdat het wordt uitgeschakeld door de systeembeheerder.",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalTitle": "Banner Verwijderen Toestaan:",
 "admin.customization.announcement.bannerColorTitle": "Banner Kleur:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextColorTitle": "Banner Tekst Kleur:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextDesc": "Tekst die wordt weergegeven in de aankondingsbanner.",
 "admin.customization.announcement.bannerTextTitle": "Bannertekst:",
 "admin.customization.announcement.enableBannerDesc": "Schakel een aankondingsbanner over alle teams in.",
 "admin.customization.announcement.enableBannerTitle": "Aankondigingsbanner Inschakelen:",
 "admin.customization.appDownloadLinkDesc": "Voeg een link toe naar de download pagina voor de Mattermost apps. Als er een link is, een optie met \"Download Mattermost Apps\" zal worden toegevoegd aan het Hoofdmenu, zodat gebruikers de download pagina kunnen vinden. Laat dit veld leef om deze optie te verbergen in het Hoofdmenu.",
267
 "admin.customization.appDownloadLinkTitle": "Mattermost Apps Download Pagina Link:",
268
269
 "admin.customization.customUrlSchemes": "Aangepaste URL-schema's:",
 "admin.customization.customUrlSchemesDesc": "Sta toe om berichttekst te koppelen als deze begint met een van de door komma's gescheiden URL-schema's. Standaard worden in de volgende schema's links gemaakt: \"http\", \"https\", \"ftp\", \"tel\" en \"mailto\".",
270
 "admin.customization.enableCustomEmojiDesc": "Sta toe dat gebruikers aangepaste emoticons kunnen maken voor gebruik in berichten. Wanneer ingeschakeld, kunnen de Aangepaste Emoticon instellingen gevonden worden bij het wisselen van team en dan op de drie puntjes boven de kanaalzijbalk, en selecteer \"Aangepaste Emoticons\".",
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
 "admin.customization.enableCustomEmojiTitle": "Aangepaste Emoticons inschakelen:",
 "admin.customization.enableEmojiPickerDesc": "De emoticonselectietool stelt gebruikers in staat om emoticons te selecteren om toe te voegen als reactie of gebruik in berichten. Het inschakelen van de emoticonselectietool met een groot aantal aangepaste emoticons kan de prestaties vertragen.",
 "admin.customization.enableEmojiPickerTitle": "Emoticon Selectietool inschakelen:",
 "admin.customization.enableGifPickerDesc": "Gebruikers toestaan GIFs te selecteren uit de Emoticon Selectietool via een Gfycat-integratie.",
 "admin.customization.enableGifPickerTitle": "GIF-kiezer inschakelen:",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsDesc": "Een voorbeeld van de website, afbeeldingslinks en YouTube-links onder het bericht weergeven wanneer deze beschikbaar zijn. De server moet verbonden zijn met het internet en toegang hebben via de firewall (indien van toepassing) tot de websites waarvan de previews worden verwacht. Gebruikers kunnen deze previews uitschakelen via Accountinstellingen > Weergave > Website Link Previews.",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsTitle": "Linkpreviews Inschakelen:",
 "admin.customization.gfycatApiKey": "Gfycat API-sleutel:",
 "admin.customization.gfycatApiKeyDescription": "Vraag een API-sleutel aan op [https: //developers.gfycat.com/signup/#] (!https://developers.gfycat.com/signup/#). Voer het client-ID in dat u ontvangt via e-mail in dit veld. Als dit veld leeg is, gebruikt Gfycat de standaard API-sleutel.",
 "admin.customization.gfycatApiSecret": "Gfycat API Geheim:",
 "admin.customization.gfycatApiSecretDescription": "Het API-geheim dat is gegenereerd door Gfycat voor jouw API-sleutel. Als dit veld leeg is, gebruikt Gfycat het standaard-API-geheim.",
282
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkDesc": "Voeg een link toe naar de iOs app. Gebruikers die via een mobiele webbrowser de site bezoeken zullen een pagina krijgen met de optie om de app te downloaden. Laat dit veld leeg om deze pagina niet weer te geven.",
enahum's avatar
enahum committed
283
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkTitle": "iOS App Download Link:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
284
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.clarification": "Eenmaal verwijderd kunnen berichten en bestanden niet teruggehaald worden.",
285
286
287
288
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.confirm": "Instellingen Bevestigen",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description": "Weet u zeker dat u het volgende gegevensbewaarbeleid wilt toepassen:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileDeletion": "Alle bestanden worden na {days} dagen permanent verwijderd.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileIndefinite": "Alle bestanden worden voor onbepaalde tijd bewaard.",
289
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageDeletion": "Alle berichten worden na {days} dagen permanent verwijderd.",
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageIndefinite": "Alle berichten worden voor onbepaalde tijd bewaard.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.title": "Bevestig bewaarbeleid voor gegevens",
 "admin.data_retention.createJob.help": "Hiermee wordt de taak voor het wissen van gegevens onmiddellijk gestart.",
 "admin.data_retention.createJob.title": "Wistaak Nu Uitvoeren",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.description": "Stel de begintijd in voor de exporteren van de dagelijkse geplande nalevingstaak . Kies een tijd waarin minder mensen jouw systeem gebruiken. Moet een tijdsaanduiding van 24 uur zijn in de notatie UU:MM.",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.example": "Bijv.: \"20:00\"",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.title": "Tijd Verwijderen Van Gegevens:",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.description": "Stel in hoe lang Mattermost geüploade bestanden en directe berichten bewaart.",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.title": "Bewaartermijn Bestand:",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.description": "Stel in hoe lang Mattermost berichten in kanalen en directe berichten bewaart.",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.title": "Bewaartermijn voor berichten:",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.description": "Instellen hoeveel dagen bestanduploads in Mattermost worden bewaard. Bestanden die ouder zijn dan de tijdsduur die je instelt, worden 's nachts gewist. De minimumtijd is één dag.",
enahum's avatar
enahum committed
302
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.example": "Bijv.: \"60\"",
303
304
305
306
307
 "admin.data_retention.keepFilesForTime": "Bestanden voor een ingestelde hoeveelheid tijd bewaren",
 "admin.data_retention.keepFilesIndefinitely": "Alle bestanden voor onbepaalde tijd bewaren",
 "admin.data_retention.keepMessageForTime": "Berichten bewaren voor een ingestelde hoeveelheid tijd",
 "admin.data_retention.keepMessagesIndefinitely": "Alle berichten voor onbepaalde tijd bewaren",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.description": "Instellen hoeveel dagen berichten in Matterbest worden bewaard. Berichten, inclusief bestandsbijlagen die ouder zijn dan de duur die u instelt, worden ' s nachts gewist. De minimumtijd is één dag.",
enahum's avatar
enahum committed
308
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.example": "Bijv.: \"60\"",
309
 "admin.data_retention.note.description": "Let op: Zodra een bericht of een bestand is gewist, is de actie onomkeerbaar. Wees voorzichtig bij het instellen van een aangepast gegevensretentiebeleid. Zie {documentationLink} voor meer informatie.",
enahum's avatar
enahum committed
310
 "admin.data_retention.note.description.documentationLinkText": "documentatie",
311
312
 "admin.data_retention.title": "Gegevensbewaarbeleid",
 "admin.database.title": "Database",
enahum's avatar
enahum committed
313
 "admin.developer.title": "Ontwikkelaars instellingen",
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
 "admin.elasticsearch.bulkIndexingTitle": "Bulkindexering:",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlDescription": "Het adres van de Elasticsearch-server. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample": "Bijv.: \"https://elasticsearch.example.org:9200\"",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample.documentationLinkText": "Raadpleeg de documentatie met de installatie-instructies voor de server.",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlTitle": "Serverconnectie Adres:",
 "admin.elasticsearch.createJob.help": "Alle gebruikers, kanalen en berichten in de database zullen worden geïndexeerd van oudste naar de nieuwste. De Elasticsearch is beschikbaar tijdens het indexeren, maar de zoekresultaten kunnen onvolledig zijn totdat de indexeertaak is voltooid.",
 "admin.elasticsearch.createJob.title": "Nu indexeren",
 "admin.elasticsearch.elasticsearch_test_button": "Test Verbinding",
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteDescription": "Vereist een geslaagde verbinding met de Elasticsearch-server. Als dit ingeschakeld is, zal Elasticsearch worden gebruikt voor alle automatisch aanvullen query's op gebruikers en kanalen met behulp van de nieuwste index. Resultaten van automatisch aanvullen kunnen onvolledig zijn totdat een bulkindex van de bestaande gebruikers en kanalen is voltooid. Als dit uitgeschakeld is, wordt database-automatisch aanvullen gebruikt.",
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteTitle": "Elasticsearch inschakelen voor autocomplete query's:",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription": "Wanneer dit waar is, vindt de indexering van nieuwe posts automatisch plaats. Zoekquery's gebruiken de zoekfunctie totdat Elasticsearch voor zoekquery's is ingeschakeld. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription.documentationLinkText": "Meer informatie over Elasticsearch in onze documentatie.",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingTitle": "Indexering door Elasticsearch inschakelen:",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingDescription": "Vereist een geslaagde verbinding met de Elasticsearch-server. Als dit ingeschakeld is, wordt Elasticsearch gebruikt voor alle zoekopdrachten met behulp van de meest recente index. Zoekresultaten kunnen onvolledig zijn totdat een bulkindex van de bestaande post-database is voltooid. Als dit uitgeschakeld is, wordt gezocht in de database.",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingTitle": "Elasticsearch inschakelen voor zoekquery's:",
 "admin.elasticsearch.password": "Bijv.: \"jewachtwoord\"",
 "admin.elasticsearch.passwordDescription": "(Optioneel) Het wachtwoord om aan te melden bij de Elasticsearch-server.",
 "admin.elasticsearch.passwordTitle": "Server Wachtwoord:",
 "admin.elasticsearch.percentComplete": "{percent}% voltooid",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton": "Indexen Opschonen",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.error": "Fout bij het leegmaken van de indexen: {error}",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.label": "Indexen leegmaken:",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.success": "Indexen zijn leeggemaakt.",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesHelpText": "Met het opschonen worden de indexen op de Elasticsearch-server volledig verwijderd. Zoekresultaten kunnen onvolledig zijn totdat een bulkindex van de bestaande database opnieuw wordt opgebouwd.",
 "admin.elasticsearch.sniffDescription": "Als dit ingeschakeld is, sniffing vindt en verbindt automatisch naar al je data nodes in jouw cluster.",
 "admin.elasticsearch.sniffTitle": "Clustersniffing Inschakelen:",
 "admin.elasticsearch.testConfigSuccess": "Test geslaagd. Configuratie is bewaard.",
 "admin.elasticsearch.testHelpText": "Test of de Mattermost server verbinding kan maken met de opgegeven Elasticsearch-server. Het testen van de verbinding bewaart alleen de configuratie als de test slaagt. Zie het logbestand voor meer gedetailleerde foutberichten.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
342
 "admin.elasticsearch.title": "Elasticsearch",
343
344
345
 "admin.elasticsearch.usernameDescription": "(Optioneel) De gebruikersnaam om aan te melden bij de Elasticsearch-server.",
 "admin.elasticsearch.usernameExample": "Bijv..: elastisc",
 "admin.elasticsearch.usernameTitle": "Gebruikersnaam Server:",
346
 "admin.email.agreeHPNS": " Ik begrijp en accepteer de Mattermost Hosted Push Notification Service [Terms of Service] (!https://about.mattermost.com/hpns-terms/) en [Privacybeleid] (!https://about.mattermost.com/hpns-privacy/).",
enahum's avatar
enahum committed
347
 "admin.email.allowEmailSignInDescription": "Indien ingeschakeld dan kunnen gebruikers inloggen in Mattermost met hun e-mailadres en wachtwoord.",
348
349
350
351
 "admin.email.allowEmailSignInTitle": "Inschakelen van inloggen met e-mail: ",
 "admin.email.allowSignupDescription": "Als dit ingesteld is, staat Mattermost het aanmaken van accounts met behulp van e-mail en wachtwoord toe. Dit moet uitgeschakeld zijn als je het aanmelden wilt beperken tot een SSO-service zoals AD/LDAP, SAML of GitLab.",
 "admin.email.allowSignupTitle": "Inschakelen van het maken van een account met e-mail: ",
 "admin.email.allowUsernameSignInDescription": "Wanneer waar, kunnen gebruikers met e-mailaanmelding zich aanmelden met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze instelling heeft geen invloed op AD/LDAP-aanmelding.",
enahum's avatar
enahum committed
352
 "admin.email.allowUsernameSignInTitle": "Inschakelen van inloggen met gebruikersnaam: ",
353
354
355
356
357
 "admin.email.easHelp": "Meer informatie over het compileren en in gebruik nemen van jouw eigen mobiele apps uit een [Enterprise App Store] (! https://about.mattermost.com/default-enterprise-app-store).",
 "admin.email.mhpns": "Gebruik HPNS-verbinding met uptime-SLA voor het verzenden van meldingen naar iOS-en Android-apps",
 "admin.email.mhpnsHelp": "Download [Mattermos iOS-app] (!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) van iTunes. Download [Mattermost Android app] (!https: //about.mattermost.com/mattermost-android-app/) van Google Play. Meer informatie over [HPNS](!https://about.mattermost.com/default-hpns/].",
 "admin.email.mtpns": "TPNS-verbinding gebruiken voor het verzenden van meldingen naar iOS-en Android-apps",
 "admin.email.mtpnsHelp": "Download [Mattermost iOS-app] (!https: //about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) van iTunes. Download [Mattermost Android app] (!https: //about.mattermost.com/mattermost-android-app/) van Google Play. Meer informatie over [TPNS](!https://about.mattermost.com/default-tpns/].",
enahum's avatar
enahum committed
358
 "admin.email.pushOff": "Verstuur geen meldings-notificaties",
359
 "admin.email.pushOffHelp": "Zie [documentatie over push-berichten] (!https: //about.mattermost.com/default-mobile-push-notifications/) om meer te weten te komen over installatieopties.",
enahum's avatar
enahum committed
360
 "admin.email.pushServerEx": "Bijv.: \"http://push-test.mattermost.com\"",
enahum's avatar
enahum committed
361
362
 "admin.email.pushServerTitle": "Push meldingen-server:",
 "admin.email.pushTitle": "Inschakelen Push Meldingen: ",
363
 "admin.email.requireVerificationDescription": "Standaard ingeschakeld in productie. Als dit ingeschakeld is, vereist Mattermost e-mailverificatie na het maken van de account voorafgaand aan het toestaan van aanmelden. Ontwikkelaars kunnen dit veld uitschakelen het verzenden van verificatie e-mails over te slaan voor een snellere ontwikkeling.",
enahum's avatar
enahum committed
364
365
 "admin.email.requireVerificationTitle": "Vereist e-mail verificatie: ",
 "admin.email.selfPush": "Voer de locatie van de push meldingen service handmatig in",
366
 "admin.experimental.allowCustomThemes.desc": "Hiermee schakelt u het gedeelte Accountinstellingen in **Weergave >Thema > Aangepast Thema**.",
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
 "admin.experimental.allowCustomThemes.title": "Aangepaste thema's toestaan:",
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.desc": "Wanneer ** primair**, nadat het clientcertificaat is geverifieerd, wordt de e-mail van de gebruiker opgehaald uit het certificaat en wordt dit gebruikt om zonder wachtwoord aan te melden. Wanneer ** secondary**, nadat het clientcertificaat is geverifieerd, wordt de e-mail van de gebruiker opgehaald uit het certificaat en vergeleken met de e-mail die door de gebruiker is geleverd. Als deze overeenkomen, meldt de gebruiker zich aan met gewone e-mail-en wachtwoordgegevens.",
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.title": "Aanmeldingsmethode Voor Clientcertificering:",
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.desc": "Hiermee schakel je de clientcertificering voor uw Mattermost server in. Zie [documentatie](!https://docs.mattermost.com/deployment/certificate-based-authentication.html) om meer te weten.",
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.title": "Client-side-certificering inschakelen:",
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.desc": "Als dit ingeschakeld is, worden directe berichten met geen activiteit in de voorbije zeven dagen verborgen in de zijbalk. Als dit uitgeschakeld is, blijven conversaties in de zijbalk tot ze handmatig worden gesloten.",
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.title": "Automatische directe berichten in zijbalk:",
 "admin.experimental.defaultTheme.desc": "Stel een standaardthema in dat van toepassing is op alle nieuwe gebruikers op het systeem.",
 "admin.experimental.defaultTheme.title": "Standaardthema:",
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.desc": "Geef het maximumaantal meldingen op dat in een enkele e-mail verzonden wordt.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
377
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.example": "Bijv.: \"25\"",
378
379
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.title": "Buffergrootte e-mailbatch:",
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.desc": "Geef de maximumfrequentie op in seconden waarna de batching-taak gecontroleert voor nieuwe meldingen. Langere intervallen zullen de prestaties verhogen.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
380
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.example": "Bijv.: \"30\"",
381
382
383
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.title": "Interval voor E-mailbatching:",
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.desc": "Deze instelling bepaalt of ` channel_bekeken` WebSocket-events worden verzonden, die ongelezen berichten synchroniseren tussen clients en apparaten. Het uitschakelen van deze instelling in grotere implementaties kan de prestaties van de server verbeteren.",
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.title": "Websocket berichten van Bekeken Kanalen inschakelen:",
384
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.desc": "Als dit ingeschakeld is, dan zijn de previewfuncties ingeschakeld vanuit **Accountinstellingen > Geavanceerd > Preview van pre-release-functies**. Als dit uitgeschakeld is, zijn de previewfuncties uitgeschakeld en verborgen in **Account Settings > Advanced > Preview pre-release features**.",
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.title": "Previewfuncties inschakelen:",
 "admin.experimental.enableThemeSelection.desc": "Hiermee schakel je in het tabblad Accountsinstellingen **Weergave > Thema** in zodat gebruikers hun thema kunnen selecteren.",
 "admin.experimental.enableThemeSelection.title": "Themaselectie inschakelen:",
 "admin.experimental.enableTutorial.desc": "Als dit ingeschakeld is, krijgen gebruikers een handleiding wanneer ze voor de eerste keer Mattermost openen na het aanmaken van het account. Als dit uitgeschakeld is, dan is de handleiding uitgeschakeld, en gebruikers worden geplaatst in het Dorpsplein wanneer ze Mattermost voor de eerste keer openen na het aanmaken van hun account.",
 "admin.experimental.enableTutorial.title": "Handleiding inschakelen:",
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.desc": "Als dit ingeschakeld is, zal Mattermost het certificaat van de e-mailserver niet verifiëren.kunnen gebruikers hun eigen account deactiveren via **Accountinstellingen > Geavanceerd**. Als een gebruiker zijn eigen account deactiveert, krijgen ze een e-mailbericht waarin wordt bevestigd dat ze zijn gedeactiveerd. Als dit uitgeschakeld is, kunnen gebruikers hun eigen account niet deactiveren.",
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.title": "Deactivering van account inschakelen:",
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.desc": "Deze instelling bepaalt of \"de gebruiker is aan het typen...\" berichten worden weergegeven onder het berichtvenster. Het uitschakelen van de instelling in grotere implementaties kan de prestaties van de server verbeteren.",
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.title": "Gebruikertypberichten Inschakelen:",
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.desc": "Als dit uitgeschakeld is, kunnen gebruikers Publieke en Private Kanalen verlaten door te klikken op de \"x\" naast de kanaalnaam. Als dit uitgeschakeld is, moeten gebruikers de optie **Verlaat kanaal** gebruiken in het kanaalmenu om kanalen te verlaten.",
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.title": "Schakel X in om kanalen te verlaten vanaf de linkerzijbalk:",
396
397
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.desc": "Maakt kanaalzijbalk organisatieopties in **Accountinstellingen> Zijbalk > Kanaal groeperen en sorteren** inclusief opties voor het groeperen van ongelezen kanalen, het sorteren van kanalen door de meest recente posting en het combineren van alle kanaaltypen in een enkele lijst. Deze instellingen zijn niet beschikbaar als **Accountinstellingen> Zijbalk > Experimentele Zijbalkfuncties** zijn ingeschakeld.",
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.title": "Groepering en sorteren van kanalen",
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.desc": "Als dit ingeschakeld is, kunnen gebruikers hun aanmeldingsmethode wijzigen in een methode die is ingeschakeld op de server, hetzij via Accountinstellingen, hetzij via de API's. Als dit uitgeschakeld is, kunnen gebruikers hun aanmeldingsmethode niet wijzigen, ongeacht welke verificatieopties zijn ingeschakeld.",
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.title": "Overdracht van verificatie toestaan:",
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.desc": "Als dit ingeschakeld is, zal Mattermost het certificaat van de e-mailserver niet verifiëren., kunnen gebruikers automatische antwoorden inschakelen in **Accountinstellingen > Meldingen**. Gebruikers stellen een aangepast bericht in dat automatisch wordt verzonden als reactie op directe berichten. Als dit uitgeschakeld is, zal Mattermost het certificaat van de e-mailserver niet verifiëren., schakel je de instelling Automatische directe berichten uit en verberg je deze uit Accountinstellingen.",
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.title": "Automatische antwoorden inschakelen:",
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.desc": "Deze instelling bepaalt of team verlaten/binnengekomen systeemberichten worden gepost in het standaard dorpspleinkanaal.",
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.title": "Standaard Verlaten/binnengekomen systeemberichten Inschakelen:",
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.desc": "Hiermee schakelt u een geharde modus voor Mattermost in, waardoor de gebruikerervaring verandert in het belang van de beveiliging. Zie [documentatie](!https://docs.mattermost.com/administration/config-settings.html#enable-hardened-mode-experimental) om meer te leren.",
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.title": "Geharde Modus Inschakelen:",
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.desc": "Als dit ingeschakeld is, het is dorpsplein in de linkerzijbalk niet zichtbaar als er geen ongelezen berichten in dat kanaal. Als dit uitgeschakeld is, dan is het dorpsplein altijd zichtbaar in de linkerzijbalk, zelfs als alle berichten gelezen zijn.",
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.title": "Dorpsplein is verborgen in de linkerzijbalk:",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.desc": "Het basisteam waarvan gebruikers op de server lid zijn. Als een basisteam is ingesteld, zijn de opties voor het samenvoegen van andere teams of het verlaten van het basisteam uitgeschakeld.",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.example": "Bijv.: \"teamnaam\"",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.title": "Basisteam:",
 "admin.experimental.experimentalTimezone.desc": "Selecteer de tijdzone die wordt gebruikt voor tijdsaanduidingen in de gebruikersinterface en e-mailmeldingen. Als dit ingeschakeld is, is de itijdzone-instelling zichtbaar in de accountinstellingen en wordt er automatisch een tijdzone toegewezen aan de volgende actieve sessie. Als dit uitgeschakeld is, wordt de tijdzone-instelling verborgen in de accountinstellingen.",
 "admin.experimental.experimentalTimezone.title": "Tijdzone:",
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.desc": "Als dit ingesteld is, kunnen alleen systeembeheerders berichten plaatsen op het Dorpsplein. Andere leden zijn niet in staat om te posten, te antwoorden, bestanden te uploaden, te reageren met emoticons of berichten vast te pinnen binnen het Dorpsplein, noch zijn zij in staat om de kanaalnaam, hoofding of doel te veranderen. Als dit uitgeschakeld, kan iedereen berichten plaatsen in het Dorpsplein.",
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.title": "Dorpsplein is Alleen-lezen:",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.desc": "Het aantal milliseconden dat moet worden gewacht op metagegevens van een link van een derde partij. Wordt gebruikt met post-metagegevens.",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.example": "Bijv.: \"5000\"",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.title": "Timeout metagegevens link:",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.desc": "Het aantal milliseconden dat moet worden gewacht tussen het uitzenden van websocket-events van de gebruiker.",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.example": "Bijv.: \"5000\"",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.title": "Timeout typen gebruiker:",
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.desc": "Als dit ingeschakeld is, wordt de naam van het kanaal en het team weergegeven in de onderwerplijn voor e-mailberichten. Handig voor servers die door slechts één team gebruikt worden. Als dit uitgeschakeld is, verschijnt alleen de teamnaam in de onderwerpregel van de e-mailmelding.",
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.title": "Kanaalnaam gebruiken in e-mailmeldingen:",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.desc": "Deze instelling bepaalt het aantal seconden waarna de statusindicator van de gebruiker verandert in \"Afwezig\", als ze niet meer actief Mattermost zijn.",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.example": "Bijv.:\" 300\"",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.title": "Timeout gebruikersstatus:",
enahum's avatar
enahum committed
426
 "admin.false": "uitgeschakeld",
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
 "admin.field_names.allowBannerDismissal": "Banner verwijderen toestaan",
 "admin.field_names.bannerColor": "Kleur banner",
 "admin.field_names.bannerText": "Bannertekst",
 "admin.field_names.bannerTextColor": "Banner tekstkleur",
 "admin.field_names.enableBanner": "Banner voor aankondigingen inschakelen",
 "admin.field_names.enableCommands": "Inschakelen van eigen slash opdrachten",
 "admin.field_names.enableConfirmNotificationsToChannel": "Weergeven van @channel en @all bevestigingsdialoog",
 "admin.field_names.enableIncomingWebhooks": "Inkomende webhooks inschakelen",
 "admin.field_names.enableOAuthServiceProvider": "OAuth 2.0-serviceprovider inschakelen",
 "admin.field_names.enableOutgoingWebhooks": "Inschakelen uitgaande webhooks",
 "admin.field_names.enablePostIconOverride": "Integraties inschakelen voor het overschrijven profieliconen",
 "admin.field_names.enablePostUsernameOverride": "Integraties inschakelen om gebruikersnamen te overschrijven",
 "admin.field_names.enableUserAccessTokens": "Persoonlijke toegangstokens inschakelen",
 "admin.field_names.enableUserCreation": "Aanmaken van accounts inschakelen",
 "admin.field_names.maxChannelsPerTeam": "Maximum aantal kanalen per team",
 "admin.field_names.maxNotificationsPerChannel": "Max. meldingen per kanaal",
 "admin.field_names.maxUsersPerTeam": "Maximum aantal gebruikers per team",
 "admin.field_names.postEditTimeLimit": "Limit om bericht te bewerken",
 "admin.field_names.restrictCreationToDomains": "Het maken van accounts beperken tot opgegeven e-maildomeinen",
 "admin.field_names.restrictDirectMessage": "Gebruikers toestaan om directe kanalen te openen met",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
447
 "admin.field_names.teammateNameDisplay": "Naamweergave van teamgenoten",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
448
449
450
 "admin.file_upload.chooseFile": "Kies een bestand",
 "admin.file_upload.noFile": "Geen bestand geüpload",
 "admin.file_upload.uploadFile": "Upload",
451
452
453
454
455
456
457
458
459
 "admin.file.enableFileAttachments": "Bestanden delen toestaan:",
 "admin.file.enableFileAttachmentsDesc": "Als dit uitgeschakeld is, wordt het delen van bestanden op de server uitgeschakeld. Alle bestands-en afbeeldingsuploads in berichten zijn niet toegestaan voor alle clients en apparaten, inclusief mobiel.",
 "admin.file.enableMobileDownloadDesc": "Als dit uitgeschakeld is, worden bestandsdownloads op mobiele apps uitgeschakeld. Gebruikers kunnen nog steeds bestanden downloaden van een mobiele webbrowser.",
 "admin.file.enableMobileDownloadTitle": "Bestanddownloads op mobiel toestaan:",
 "admin.file.enableMobileUploadDesc": "Als dit uitgeschakeld is, wordt het uploaden van bestanden op mobiele apps uitgeschakeld. Als het toestaan van bestandsdeling is ingeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds bestanden uploaden vanuit een mobiele webbrowser.",
 "admin.file.enableMobileUploadTitle": "Bestandsuploads toestaan op mobiel:",
 "admin.general.localization.availableLocalesDescription": "Stel in welke talen beschikbaar zijn voor gebruikers in de Accountinstellingen. Laat dit veld leeg om alle ondersteunde talen beschikbaar te stellen. Als je handmatig nieuwe talen toevoegt, moet de **standaard taal voor gebruikers ** toegevoegd worden voor je deze instellingen bewaard.\n\n Wil je helpen met vertalen? Word lid van de [Mattermost Vertaalserver](!http://translate.mattermost.com/) om mee te werken.",
 "admin.general.localization.availableLocalesNoResults": "Geen resultaten gevonden",
 "admin.general.localization.availableLocalesNotPresent": "De standaardtaal van de cliënt moet worden opgenomen in de lijst van beschikbare talen",
enahum's avatar
enahum committed
460
461
462
 "admin.general.localization.availableLocalesTitle": "Beschikbare talen:",
 "admin.general.localization.clientLocaleDescription": "Standaard taal voor nieuw aangemaakte gebruikers en pagina's bij eerste bezoek.",
 "admin.general.localization.clientLocaleTitle": "Standaard client taal:",
463
 "admin.general.localization.serverLocaleDescription": "Standaardtaal voor systeemberichten. Als u dit wijzigt, moet de server opnieuw worden gestart voordat dit effect heeft.",
enahum's avatar
enahum committed
464
465
466
 "admin.general.localization.serverLocaleTitle": "Standaard server taal:",
 "admin.general.log": "Loggen",
 "admin.gitlab.authTitle": "Auth eindpunt:",
467
 "admin.gitlab.clientIdDescription": "Verkrijg deze waarde aan via de bovenstaande instructies voor het inloggen op GitLab.",
enahum's avatar
enahum committed
468
 "admin.gitlab.clientIdExample": "Bijv.: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
enahum's avatar
enahum committed
469
 "admin.gitlab.clientIdTitle": "Applicatie ID:",
470
 "admin.gitlab.clientSecretDescription": "Verkrijg deze waarde aan via de bovenstaande instructies voor het inloggen op GitLab.",
enahum's avatar
enahum committed
471
 "admin.gitlab.clientSecretExample": "Bijv.: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
enahum's avatar
enahum committed
472
 "admin.gitlab.clientSecretTitle": "Applicatie Geheime Sleutel:",
473
474
 "admin.gitlab.enableDescription": "Indien waar, staat Mattermost toe om team te creëren en in te loggen via GitLab OAuth\n\n1. Log in op je GitLab account en ga naar Profile Settings -> Applications.\n2. Vul Redirect URIs \"<your-mattermost-url>login/gitlab/complete\" (voorbeeld: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) en \"<your-mattermost-url>/signup/gitlab/complete\".\n3. Gebruik de velden \"Application Secret Key\" en \"Application ID\" van GitLab om onderstaande opties in te vullen\n4. Vervolledig de Endpoint URLs hieronder.",
 "admin.gitlab.EnableMarkdownDesc": "1. Log in met uw GitLab account en ga naar Profiel Instellingen -> Toepassingen.\n2. Voer Redirect URI's in <your-mattermost-url>/login/gitlab/complete\" (bijvoorbeeld: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) en \"<your-mattermost-url>/signup/gitlab/complete\".\n3. Gebruik vervolgens de \"Application Secret Key\" en \"Application ID\" velden van GitLab om de onderstaande opties in te vullen.\n4. Vul Endpoint URLs hieronder in.",
enahum's avatar
enahum committed
475
 "admin.gitlab.enableTitle": "Inschakelen authenticatie met GitLab: ",
enahum's avatar
enahum committed
476
 "admin.gitlab.siteUrl": "GitLab Site URL: ",
477
 "admin.gitlab.siteUrlDescription": "Voer de URL van je GitLab-instantie in, bijvoorbeeld https://voorbeeld.com:3000. Als je GitLab-instance niet is ingesteld met SSL, begin je de URL met http:// in plaats van https://.",
478
 "admin.gitlab.siteUrlExample": "Bijv:.: https:/",
enahum's avatar
enahum committed
479
480
 "admin.gitlab.tokenTitle": "Token eindpunt:",
 "admin.gitlab.userTitle": "Gebruikers API eindpunt:",
481
 "admin.google.authTitle": "Auth eindpunt:",
482
 "admin.google.clientIdDescription": "Het Client ID wat je hebt ontvangen bij het registreren van je applicatie bij Google.",
enahum's avatar
enahum committed
483
 "admin.google.clientIdExample": "Bijv.: \"7602141235235-url0fhs1mayfasbmop5qlfns8dh4.apps.googleusercontent.com\"",
484
485
 "admin.google.clientIdTitle": "Client ID:",
 "admin.google.clientSecretDescription": "Het Client Secret wat je hebt ontvangen bij het registreren van je applicatie bij Google.",
enahum's avatar
enahum committed
486
 "admin.google.clientSecretExample": "Bijv.: \"H8sz0Az-dDs2p15-7QzD231\"",
487
 "admin.google.clientSecretTitle": "Client Geheim:",
488
489
490
491
492
493
494
495
496
 "admin.google.EnableMarkdownDesc": "1. [Inloggen] (!https://accounts.google.com/login) op je Google-account.\n2. Ga naar [https://console.developers.google.com] (!https://console.developers.google.com), klik op **Inloggegevens** in de linkerzijbalk en voer \"Mattermost - jouw-bedrijfsnaam\" als de **Projectnaam** en klik vervolgens op ** Maken **.\n3. Klik op de kop ** OAuth-toestemmingsscherm ** en voer \"Mattermost\" in als de **Productnaam die aan gebruikers wordt getoond**, en klik vervolgens op **Opslaan**.\n4. Klik onder de kop **Referenties** op **Referenties maken**, kies **OAuth-client-ID** en selecteer **Webtoepassing**.\n5. Voer onder ** Beperkingen** en **Geautoriseerde omleidings-URI's** je-Mattermost-url /signup/google /complete** in (bijvoorbeeld: https:// localhost:8065/ signup/google/complete). Klik op **Maken**.\n6. Plak de **Client-ID** en **Client Secret** in de onderstaande velden en klik vervolgens op **Opslaan**.\n7. Ga naar de [Google People API] (!https: //console.developers.google.com/apis/library/people.googleapis.com) en klik op *Inschakelen*.",
 "admin.google.tokenTitle": "Token eindpunt:",
 "admin.google.userTitle": "Gebruikers API eindpunt:",
 "admin.group_settings.group_detail.group_configuration": "Groepsconfiguratie",
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileDescription": "De naam voor deze groep.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileTitle": "Groepsprofiel",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsDescription": "Standaardteams en kanalen voor groepsleden instellen. De toegevoegde teams omvatten standaardkanalen, Dorpsplein en off-topic. Als u een kanaal toevoegt zonder het team in te stellen, wordt het impliciete team toegevoegd aan de onderstaande lijst.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsTitle": "Lidmaatschap van Team en Kanaal",
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersDescription": "Lijst van gebruikers in Mattermost die bij deze groep horen.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
497
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersTitle": "Gebruikers",
498
499
500
501
 "admin.group_settings.group_detail.introBanner": "Standaardteams en -kanalen configureren en gebruikers van deze groep bekijken.",
 "admin.group_settings.group_details.add_channel": "Voeg Kanaal Toe",
 "admin.group_settings.group_details.add_team": "Voeg Team Toe",
 "admin.group_settings.group_details.add_team_or_channel": "Voeg Team of Kanaal Toe",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
502
503
 "admin.group_settings.group_details.group_profile.name": "Naam:",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove": "Verwijderen",
504
505
506
507
508
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_body": "Als u dit lidmaatschap verwijdert, voorkomt u dat toekomstige gebruikers in deze groep worden toegevoegd aan de {name} {displayType}.",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_button": "Ja, Verwijderen",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_header": "Verwijder Lidmaatschap van de {name} {displayType}?",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels.no-teams-or-channels-speicified": "Nog geen teams of kanalen opgegeven",
 "admin.group_settings.group_details.group_users.email": "E-mail:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
509
 "admin.group_settings.group_details.group_users.no-users-found": "Geen gebruikers gevonden",
510
 "admin.group_settings.group_details.menuAriaLabel": "Toevoegen Team of Kanaalmenu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
511
 "admin.group_settings.group_profile.group_teams_and_channels.name": "Naam",
512
513
 "admin.group_settings.group_profile.group_users.ldapConnector": "AD/LDAP Connector is geconfigureerd voor synchronisatie en beheer van deze groep en de gebruikers ervan. [Klik hier om te bekijken] ({siteURL}/admin_console/authentication/ldap)",
 "admin.group_settings.group_row.configure": "Configureren",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
514
 "admin.group_settings.group_row.edit": "Bewerken",
515
516
517
518
519
520
521
522
 "admin.group_settings.group_row.link_failed": "Koppeling is mislukt",
 "admin.group_settings.group_row.linked": "Gekoppeld",
 "admin.group_settings.group_row.linking": "Koppelen",
 "admin.group_settings.group_row.not_linked": "Niet gekoppeld",
 "admin.group_settings.group_row.unlink_failed": "Ontkoppelen is mislukt",
 "admin.group_settings.group_row.unlinking": "Ontkoppelen",
 "admin.group_settings.groups_list.link_selected": "Geselecteerde groepen koppelen",
 "admin.group_settings.groups_list.mappingHeader": "Mattermost koppelen",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
523
 "admin.group_settings.groups_list.nameHeader": "Naam",
524
525
526
527
528
529
530
 "admin.group_settings.groups_list.no_groups_found": "Geen groepen gevonden",
 "admin.group_settings.groups_list.paginatorCount": "{startCount, number} - {endCount, number} van {total, number}",
 "admin.group_settings.groups_list.unlink_selected": "Geselecteerde Groepen Ontkoppelen",
 "admin.group_settings.groupsPageTitle": "Groepen",
 "admin.group_settings.introBanner": "Groepen zijn een manier om gebruikers te organiseren en opdrachten uit te voeren op alle gebruikers van deze groep.\nVoor meer informatie omtrent Groepen, bekijk de [documentatie](!https://www.mattermost.com/default-ad-ldap-groups).",
 "admin.group_settings.ldapGroupsDescription": "Verbind AD/LDAP en maak groepen in Mattermost. Om aan de slag te gaan, configureert u de groepskenmerken op de configuratiepagina van [AD/LDAP] ({siteURL}/admin_console/authentication/ldap).",
 "admin.group_settings.ldapGroupsTitle": "AD/LDAP-groepen",
enahum's avatar
enahum committed
531
 "admin.image.amazonS3BucketDescription": "De naam die gekozen is voor de S3 bucket op AWS.",
enahum's avatar
enahum committed
532
 "admin.image.amazonS3BucketExample": "Bijv.: \"mattermost-media\"",
enahum's avatar
enahum committed
533
 "admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Bucket:",
534
535
536
537
 "admin.image.amazonS3EndpointDescription": "Hostnaam van uw S3 compatibele opslagprovider. De standaardwaarde is \"s3.amazonaws.com\".",
 "admin.image.amazonS3EndpointExample": "Bijv.: \"s3.amazonaws.com\"",
 "admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Amazon S3-eindpunt:",
 "admin.image.amazonS3IdDescription": "(Optioneel) Alleen vereist als u zich niet wilt verifiëren bij S3 met een [ AM-rol] (!https//about.mattermost.com/default-iam-role). Geef het toegangssleutel-ID op dat door de beheerder van Amazon EC2 is verstrekt.",
enahum's avatar
enahum committed
538
 "admin.image.amazonS3IdExample": "Bijv.: \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
enahum's avatar
enahum committed
539
 "admin.image.amazonS3IdTitle": "Amazon S3 toegangs sleutel ID:",
540
 "admin.image.amazonS3RegionDescription": "AWS regio die u hebt geselecteerd bij het maken van uw S3-emmer. Als er geen regio is ingesteld, probeert Mattermost de juiste regio van AWS te halen, of wordt deze ingesteld op 'us-east-1' als er geen gevonden wordt.",
enahum's avatar
enahum committed
541
 "admin.image.amazonS3RegionExample": "Bijv.: \"us-east-1\"",
enahum's avatar
enahum committed
542
 "admin.image.amazonS3RegionTitle": "Amazon S3 Regio:",
543
 "admin.image.amazonS3SecretDescription": "(Optioneel) De geheime toegangssleutel die is gekoppeld aan uw Amazon S3 Access Key-ID.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
544
545
 "admin.image.amazonS3SecretExample": "Bijv.: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.image.amazonS3SecretTitle": "Amazon S3 geheime toegangs sleutel:",
546
 "admin.image.amazonS3SSEDescription": "Wanneer waar, versleutel bestanden in Amazon S3 met behulp van server-side encryptie met Amazon S3-beheerde sleutels. Zie [documentatie](!https://about.mattermost.com/default-server-side-encryption) voor meer informatie.",
547
 "admin.image.amazonS3SSETitle": "Encryptie langs de serverzijde voor Amazon S3 inschakelen:",
548
549
550
551
552
553
 "admin.image.amazonS3SSLDescription": "Als dit uitgeschakeld is, woden onveilige verbindingen toegestaan naar Amazon S3. De standaardwaarde is enkel beveiligde verbindingen.",
 "admin.image.amazonS3SSLTitle": "Veilige Amazon S3 Connections inschakelen:",
 "admin.image.amazonS3TraceDescription": "(Ontwikkelingsmodus) Als dit waar is, schrijf aanvullende foutopsporingsinformatie in de systeemlogboeken.",
 "admin.image.amazonS3TraceTitle": "Amazon S3-foutopsporing inschakelen:",
 "admin.image.enableProxy": "Afbeeldingsproxy inschakelen:",
 "admin.image.enableProxyDescription": "Als dit waar is, schakelt u een afbeeldingsproxy in voor het laden van alle Markdown-afbeeldingen.",
enahum's avatar
enahum committed
554
 "admin.image.localDescription": "Map waar bestanden en afbeeldingen worden ogeslagen. Wanneer leeg, standaard is ./data/.",
enahum's avatar
enahum committed
555
 "admin.image.localExample": "Bijv.: \"./data/\"",
enahum's avatar
enahum committed
556
557
558
559
 "admin.image.localTitle": "Lokale opslagmap:",
 "admin.image.maxFileSizeDescription": "Maximale bestandsgroote voor bijlages in megabytes. Let Op: Controleer server geheugen voor jouw keuze. Grote bestanden kunnen het risico op server crashes en gefaalde uploads vergroten door netwerk interrupties.",
 "admin.image.maxFileSizeExample": "50",
 "admin.image.maxFileSizeTitle": "Maximale bestandsgrootte:",
560
561
562
563
564
565
 "admin.image.proxyOptions": "Externe Afbeelding Proxy Opties:",
 "admin.image.proxyOptionsDescription": "Aanvullende opties zoals de URL-ondertekeningssleutel. Raadpleeg de documentatie van je afbeeldingsproxy voor meer informatie over de opties die worden ondersteund.",
 "admin.image.proxyType": "Type Afbeeldingsproxy:",
 "admin.image.proxyTypeDescription": "Configureer een afbeeldingsproxy om alle Markdown-afbeeldingen te laden via een proxy. De image-proxy voorkomt dat gebruikers onveilige beeldaanvragen maken, biedt caching voor verhoogde prestaties, en automatiseert beeldaanpassingen zoals resizing. Zie [documentatie](!https://about.mattermost.com/default-image-proxy-documentatie) voor meer informatie.",
 "admin.image.proxyURL": "Externe Afbeeldingen Proxy URL:",
 "admin.image.proxyURLDescription": "URL van uw externe afbeeldingen proxyserver.",
enahum's avatar
enahum committed
566
567
568
569
570
 "admin.image.publicLinkDescription": "'salt' van 32 tekens welke wordt gebruikt voor het signeren van publieke afbeeldingen. Deze worden willekeurig gegenereerd tijdens de installatie. Klik op \"Opnieuw genereren\" om een nieuwe 'salt' te maken.",
 "admin.image.publicLinkTitle": "Publieke link 'salt':",
 "admin.image.shareDescription": "Sta gebruikers toe om publieke links naar bestanden en figuren te delen.",
 "admin.image.shareTitle": "Inschakelen publieke bestand links: ",
 "admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
571
 "admin.image.storeDescription": "Opslagsysteem waar bestanden en afbeeldingen opgeslagen worden.\n\nHet selecteren van \"Amazon S3\" maakt de velden beschikbaar om uw Amazon gegevens en bucket details in te vullen.\n\nHet selecteren van \"Lokaal bestandssysteem\" maakt het veld beschikbaar om een lokale directory op te geven.",
enahum's avatar
enahum committed
572
573
 "admin.image.storeLocal": "Lokaal bestandssysteem",
 "admin.image.storeTitle": "Bestand Opslagsysteem:",
enahum's avatar
enahum committed
574
 "admin.jobTable.cancelButton": "Annuleren",
enahum's avatar
enahum committed
575
 "admin.jobTable.headerExtraInfo": "Details",
576
577
 "admin.jobTable.headerFinishAt": "Eindtijd",
 "admin.jobTable.headerRunTime": "Uitvoeringstijd",
enahum's avatar
enahum committed
578
 "admin.jobTable.headerStatus": "Status",
579
 "admin.jobTable.jobId": "Taak-id ",
580
581
582
583
584
585
586
 "admin.jobTable.lastActivityAt": "Laatst actief: ",
 "admin.jobTable.runLengthMinutes": " minuten",
 "admin.jobTable.runLengthSeconds": " seconden",
 "admin.jobTable.statusCanceled": "Geannuleerd",
 "admin.jobTable.statusCanceling": "Bezig met annuleren...",
 "admin.jobTable.statusError": "Fout",
 "admin.jobTable.statusInProgress": "In uitvoering",
587
 "admin.jobTable.statusPending": "Versturen",
588
589
 "admin.jobTable.statusSuccess": "Geslaagd",
 "admin.ldap.baseDesc": "De basis-DN is de unieke naam van de locatie waar Mattermost de zoekactie moet starten voor gebruikers-en groepsobjecten in de AD/LDAP-structuur.",
enahum's avatar
enahum committed
590
 "admin.ldap.baseEx": "Bijv.: \"ou=Unit Name,dc=corp,dc=example,dc=com\"",
enahum's avatar
enahum committed
591
592
593
 "admin.ldap.baseTitle": "BaseDN:",
 "admin.ldap.bindPwdDesc": "Wachtwoord van de gebruiker in \"Bind Username\".",
 "admin.ldap.bindPwdTitle": "Bind-wachtwoord:",
enahum's avatar
enahum committed
594
 "admin.ldap.bindUserDesc": "De gebruikersnaam om de AD/LDAP-zoekopdracht uit te voeren. Dit is doorgaans een account speciaal gemaakt voor het gebruik met Mattermost. Dit account moet alleen leestoegang hebben tot het gedeelte van AD/LDAP zoals opgegeven in het veld BaseDN.",
enahum's avatar
enahum committed
595
 "admin.ldap.bindUserTitle": "Bind gebruikersnaam:",
596
 "admin.ldap.emailAttrDesc": "Het attribuiut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om het veld e-mailadres in Mattermost te vullen.",
enahum's avatar
enahum committed
597
 "admin.ldap.emailAttrEx": "Bijv.: \"mail\" of \"userPrincipalName\"",
598
 "admin.ldap.emailAttrTitle": "E-mail attribuut:",
enahum's avatar
enahum committed
599
 "admin.ldap.enableDesc": "Wanneer 'waar', kunt u in Mattermost inloggen met behulp van AD/LDAP",
600
601
 "admin.ldap.enableSyncDesc": "Als dit ingeschakeld is, synchroniseert Mattermost periodiek gebruikers van AD/LDAP. Als dit niet het geval is, worden de gebruikerskenmerken alleen bijgewerkt vanuit AD/LDAP tijdens het aanmelden van de gebruiker.",
 "admin.ldap.enableSyncTitle": "Synchronisatie met AD/LDAP inschakelen:",
enahum's avatar
enahum committed
602
 "admin.ldap.enableTitle": "Inschakelen van inloggen met AD/LDAP:",
603
 "admin.ldap.firstnameAttrDesc": "(Optioneel) Het kenmerk in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om de voornaam van gebruikers in Mattermost te vullen. Als deze optie is ingesteld, kunnen gebruikers hun voornaam niet bewerken, omdat deze wordt gesynchroniseerd met de LDAP-server. Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers hun voornaam in Accountinstellingen instellen.",
enahum's avatar
enahum committed
604
 "admin.ldap.firstnameAttrEx": "Bijv.: \"givenName\"",
605
 "admin.ldap.firstnameAttrTitle": "Voornaam Attribuut:",
606
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeDesc": "Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om de weergavenaam van de groep te vullen.",
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeEx": "Bijv.: \"cn\"",
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeTitle": "Attribuut Weergavenaam Groep:",
 "admin.ldap.groupFilterEx": "Bijv. \"(objectClass=group)\"",
 "admin.ldap.groupFilterFilterDesc": "(Optioneel) Voer een AD/LDAP-filter in om te gebruiken bij het zoeken naar groepsobjecten. Alleen de groepen die door de query zijn geselecteerd, zijn beschikbaar voor Mattermost. Selecteer vanuit [Gebruikersbeheer > Groepen] ({siteURL}/admin_console/user_management/groups) welke AD/LDAP-groepen moeten worden gekoppeld en geconfigureerd.",
 "admin.ldap.groupFilterTitle": "Groepsfilter:",
 "admin.ldap.groupIdAttributeDesc": "Het attribuut in de AD/LDAP-server wordt gebruikt als uniek ID voor groepen. Dit moet een AD/LDAP-kenmerk zijn met een waarde die niet wordt gewijzigd, zoals `entryUUID` voor LDAP of `objectGUID` voor Active Directory.",
 "admin.ldap.groupIdAttributeEx": "Bijv.: \"objectGUID\" of \"entryUUI\"",
 "admin.ldap.groupIdAttributeTitle": "attribuut GroepID:",
 "admin.ldap.idAttrDesc": "Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt als een unieke identificatie in Mattermost. Het moet een AD/LDAP-attribuut zijn met een waarde die niet verandert, zoals `uid` voor LDAP of `objectGUID` voor Active Directory. Als het ID-kenmerk van een gebruiker verandert, wordt er een nieuw Mattermost-account gemaakt dat niet is gekoppeld aan het oude account. \n\nAls je dit veld moet wijzigen nadat gebruikers zich al hebben aangemeld, gebruik je de [mattermost ldap idmigratie] (!https: //about.mattermost.com/default-mattermost-ldap-idmigrate) CLI-tool.",
 "admin.ldap.idAttrEx": "Bijv.: \"objectGUID\" of \"uid\"",
enahum's avatar
enahum committed
617
 "admin.ldap.idAttrTitle": "ID Attribuut: ",
618
619
620
621
622
623
 "admin.ldap.jobExtraInfo.addedGroupMembers": "{groupMemberAddCount, number} groepsleden toegevoegd.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deactivatedUsers": "Gedeactiveerd {deleteCount, number} gebruikers.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroupMembers": "{groupMemberDeleteCount, number} groepsleden verwijderd.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroups": "{groupDeleteCount, number} groepen verwijderd.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.updatedUsers": "{updateCount, number} gebruikers bijgewerkt.",
 "admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Optioneel) Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om de achternaam van gebruikers in Mattermost te vullen. Als deze optie is ingesteld, kunnen gebruikers hun achternaam niet bewerken, omdat deze is gesynchroniseerd met de LDAP-server. Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers hun achternaam in Accountinstellingen instellen.",
enahum's avatar
enahum committed
624
 "admin.ldap.lastnameAttrEx": "Bijv.: \"sn\"",
enahum's avatar
enahum committed
625
 "admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Achternaam attribuut:",
626
 "admin.ldap.ldap_test_button": "Test AD/LDAP",
627
628
 "admin.ldap.loginAttrDesc": "Het attribuut in de AD/LDAP-server dat werd gebruikt om in te loggen op Mattermost. Normaal is dit kenmerk hetzelfde als het veld \"Gebruikersnaamattribuut \" hierboven. \n\nAls uw team doorgaans domein/gebruikersnaam gebruikt om in te loggen bij andere services met AD/LDAP, kunt u in dit veld domein/gebruikersnaam invoeren om de consistentie tussen sites te handhaven.",
 "admin.ldap.loginAttrTitle": "Attribuut voor Aanmeldings-ID: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
629
 "admin.ldap.loginIdAttrEx": "Bijv.: \"sAMAccountName\"",
enahum's avatar
enahum committed
630
 "admin.ldap.loginNameDesc": "De tijdelijke tekst die wordt weergegeven in het veld 'login' op de login pagina. Standaard ingesteld op \"AD/LDAP-Gebruikersnaam\".",
enahum's avatar
enahum committed
631
 "admin.ldap.loginNameEx": "Bijv.: \"AD/LDAP Gebruikersnaam\"",
enahum's avatar
enahum committed
632
 "admin.ldap.loginNameTitle": "Login veld naam:",
enahum's avatar
enahum committed
633
 "admin.ldap.maxPageSizeEx": "Bijv.: \"2000\"",
enahum's avatar
enahum committed
634
635
 "admin.ldap.maxPageSizeHelpText": "Het maximaal aantal gebruikers die de Mattermost server zal opvragen bij de AD/LDAP server in 1 keer. 0 is ongelimiteerd.",
 "admin.ldap.maxPageSizeTitle": "Maximale Pagina Grootte:",
636
 "admin.ldap.nicknameAttrDesc": "(Optioneel) Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om de roepnaam van gebruikers in Mattermost te vullen. Als deze optie is ingesteld, kunnen gebruikers hun roepnaam niet bewerken, omdat deze wordt gesynchroniseerd met de LDAP-server. Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers hun roepnaam in Accountinstellingen instellen.",
enahum's avatar
enahum committed
637
 "admin.ldap.nicknameAttrEx": "Bijv.: \"nickname\"",
enahum's avatar
enahum committed
638
 "admin.ldap.nicknameAttrTitle": "Nickname attribuut:",
enahum's avatar
enahum committed
639
 "admin.ldap.portDesc": "De poort die Mattermost zal gebruiken om verbinding te maken met de AD/LDAP-server. Standaard is 389.",
enahum's avatar
enahum committed
640
 "admin.ldap.portEx": "Bijv.: \"389\"",
enahum's avatar
enahum committed
641
 "admin.ldap.portTitle": "AD/LDAP poort:",
642
643
644
 "admin.ldap.positionAttrDesc": "(Optioneel) Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om het positieveld in Matterbest te vullen. Als deze optie is ingesteld, kunnen gebruikers hun positie niet bewerken, omdat deze is gesynchroniseerd met de LDAP-server. Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers hun positie instellen in Accountinstellingen.",
 "admin.ldap.positionAttrEx": "Bijv.: \"Ttiel\"",
 "admin.ldap.positionAttrTitle": "Positie attribuut:",
enahum's avatar
enahum committed
645
 "admin.ldap.queryDesc": "De time-out waarde voor query's naar de AD/LDAP-server. Vergroot deze waarde indien u timeout-fouten krijgt door een trage AD/LDAP-server.",
enahum's avatar
enahum committed
646
 "admin.ldap.queryEx": "Bijv.: \"60\"",
enahum's avatar
enahum committed
647
 "admin.ldap.queryTitle": "Time-out voor Query (seconden):",
enahum's avatar
enahum committed
648
 "admin.ldap.serverDesc": "Het domein of het IP-adres van de AD/LDAP-server.",
enahum's avatar
enahum committed
649
 "admin.ldap.serverEx": "Bijv.: \"10.0.0.23\"",
enahum's avatar
enahum committed
650
651
 "admin.ldap.serverTitle": "AD/LDAP-Server:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerification": "Overslaan van certificaat verificatie:",
652
 "admin.ldap.skipCertificateVerificationDesc": "Hiermee wordt de verificatiestap voor het certificaat overgeslagen voor verbindingen met TLS of STARTTLS. Het overslaan van certificaatverificatie wordt niet aanbevolen voor productieomgevingen waarbij TLS vereist is.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
653
 "admin.ldap.sync_button": "Synchroniseer AD/LDAP Nu",
654
 "admin.ldap.syncIntervalHelpText": "AD/LDAP-synchronisatie werkt de meeste gebruikersgegevens bij updates van op de AD/LDAP-server. Als de naam van een gebruiker bijvoorbeeld verandert op de AD/LDAP-server, worden de wijzigingen in Mattermost gewijzigd wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd. Accounts die zijn verwijderd uit of uitgeschakeld op de AD/LDAP-server hebben hun Mattermost accounts ingesteld op Inactief en hebben hun accountsessies ingetrokken. Mattermoest voert de synchronisatie uit op het opgegeven interval. Als 60 bijvoorbeeld wordt ingevoerd, synchroniseert Mattermost elke 60 minuten.",
enahum's avatar
enahum committed
655
 "admin.ldap.syncIntervalTitle": "Synchronisatie-Interval (in minuten):",
656
 "admin.ldap.syncNowHelpText": "Hiermee wordt een AD/LDAP-synchronisatie onmiddellijk gestart. Zie de onderstaande tabel voor de status van elke synchronisatie. Raadpleeg de Systeemconsole>Logboeken en [documentatie](!https://mattermost.com/default-ldap-docs) om fouten op te lossen.",
enahum's avatar
enahum committed
657
 "admin.ldap.testFailure": "AD//LDAP Test Mislukt: {error}",
658
 "admin.ldap.testHelpText": "Test of de Mattermost-server verbinding kan maken met de opgegeven AD/LDAP-server. Raadpleeg de Systeemconsole>Logboeken en [documentatie](!https://mattermost.com/default-ldap-docs) om fouten op te lossen.",
enahum's avatar
enahum committed
659
 "admin.ldap.testSuccess": "AD/LDAP Test Succesvol",
660
 "admin.ldap.userFilterDisc": "(Optioneel) Voer een AD/LDAP-filter in om te gebruiken bij het zoeken naar gebruikersobjecten. Alleen de gebruikers die door de query zijn geselecteerd, hebben toegang tot Mattermost. Voor Active Directory is de query voor het filteren van uitgeschakelde gebruikers (&(objectCategory=Person) (! (UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:= 2))).",
enahum's avatar
enahum committed
661
662
 "admin.ldap.userFilterEx": "Bijv. \"(objectClass=user)\"",
 "admin.ldap.userFilterTitle": "Gebruiker Filter:",
663
 "admin.ldap.usernameAttrDesc": "Het attribuut in de AD/LDAP-server dat wordt gebruikt om het veld gebruikersnaam in Mattermost in te vullen. Dit kan hetzelfde zijn als het kenmerk voor het aanmeldings-ID.",
enahum's avatar
enahum committed
664
 "admin.ldap.usernameAttrEx": "Bijv.: \"sAMAccountName\"",
665
 "admin.ldap.usernameAttrTitle": "Gebruikersnaam Attribuut:",
enahum's avatar
enahum committed
666
667
668
669
670
671
672
673
674
 "admin.license.choose": "Kies een bestand",
 "admin.license.edition": "Editie: ",
 "admin.license.key": "Licentie sleutel: ",
 "admin.license.keyRemove": "Verwijder de Enterprise Licentie en Downgrade de server",
 "admin.license.noFile": "Geen bestand geüpload",
 "admin.license.removing": "De licentie wordt verwijderd...",
 "admin.license.title": "Editie en Licentie",
 "admin.license.type": "Licentie: ",
 "admin.license.upload": "Upload",
675
 "admin.license.uploadDesc": "Upload een licentiesleutel voor Mattermost Enterprise Edition om deze server te upgraden. [Bezoek ons online] (!http://mattermost.com) om meer te leren over de voordelen van Enterprise Edition of om een sleutel te kopen.",
enahum's avatar
enahum committed
676
 "admin.license.uploading": "De licentie wordt geüpload...",
677
678
679
 "admin.log.consoleDescription": "Standaard uitgesteld in productie. Ontwikkelaars kunnen dit inschakelen voor het weergeven van logberichten in de console op basis van de optie voor het consoleniveau. Als dit ingesteld is, stuurt de server berichten naar de standaard uitvoerstroom (stdout). Als je deze instelling wijzigt, moet je eerst de server herstarten.",
 "admin.log.consoleJsonTitle": "Uitvoer logs in de console als JSON:",
 "admin.log.consoleTitle": "Log naar console: ",
enahum's avatar
enahum committed
680
 "admin.log.enableDiagnostics": "Aanzetten van Diagnostiek en Fout Rapporteren:",
681
 "admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Schakel deze functie in om de kwaliteit en prestaties van Mattermost te verbeteren door het verzenden van foutmeldingen en diagnosegegevens naar Mattermost, Inc. Lees onze [privacy policy] (!https: //about.mattermost.com/default-privacy-policy/) om meer te leren.",
enahum's avatar
enahum committed
682
 "admin.log.enableWebhookDebugging": "Webhook debugging inschakelen:",
683
684
685
 "admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Als dit waar is, worden webhook-foutopsporingsberichten verzonden naar de serverlogboeken. Om ook de lopende webhooks aan te geven, stelt u het {boldedLogLevel} in op 'DEBUG'.",
 "admin.log.fileDescription": "Standaard ingeschakeld in productie. Wanneer dit ingeschakeld is, worden de vastgelegde events weggeschreven naar het bestand mattermost.log in de directory die is opgegeven in het veld Bestandlogdirectory. De logs worden vernieuwd na 10.000 regels en gearchiveerd naar een bestand in dezelfde directory, en krijgen een naam met een datestamp en serienummer. Bijvoorbeeld Mattermost.2017-03-31.001. Als je deze instelling wijzigt, moet je de server eerst herstarten.",
 "admin.log.fileJsonTitle": "Uitvoer logfiles als JSON:",
enahum's avatar
enahum committed
686
687
 "admin.log.fileLevelDescription": "Deze instelling bepaalt de mate van detail waarin log berichten naar het logboekbestand geschreven worden. FOUT: Geeft alleen maar foutmeldingen. INFO: Geeft de fout berichten en informatie rond het opstarten en initialisatie. DEBUG: Afdrukken van hoge mate van detail voor ontwikkelaars die werken aan het debuggen van problemen.",
 "admin.log.fileLevelTitle": "Bestand log-niveau:",
688
689
 "admin.log.fileTitle": "Log naar bestand: ",
 "admin.log.jsonDescription": "Als dit waar is, worden vastgelegde events weggeschreven in een door een machine leesbare JSON-indeling. Anders worden ze afgedrukt als platte tekst. Als u deze instelling wijzigt, moet u eerst een herstart van de server uitvoeren.",
enahum's avatar
enahum committed
690
691
 "admin.log.levelDescription": "Deze instelling bepaalt de mate van detail waarin log berichten naar het logboekbestand geschreven worden. FOUT: Geeft alleen maar foutmeldingen. INFO: Geeft de fout berichten en informatie rond het opstarten en initialisatie. DEBUG: Afdrukken van hoge mate van detail voor ontwikkelaars die werken aan het debuggen van problemen.",
 "admin.log.levelTitle": "Console Log Level:",
692
 "admin.log.locationDescription": "De locatie van de logboekbestanden. Als dit veld leeg is, worden deze opgeslagen in de directory ./logs. Het pad dat u instelt moet bestaan en Mattermost moet schrijfrechten hebben. Als u deze instelling wijzigt, moet u eerst een herstart van de server uitvoeren.",
enahum's avatar
enahum committed
693
694
 "admin.log.locationPlaceholder": "Voer uw bestand locatie in",
 "admin.log.locationTitle": "Map voor logs:",
695
696
 "admin.log.logLevel": "Logboekniveau",
 "admin.logs.bannerDesc": "Als u gebruikers wilt opzoeken op basis van gebruikers-ID of token-ID, gaat u naar Rapportage>Gebruikers en plakt u het ID in het zoekfilter.",
enahum's avatar
enahum committed
697
 "admin.logs.next": "Volgende",
698
 "admin.logs.prev": "Vorige",
enahum's avatar
enahum committed
699
700
 "admin.logs.reload": "Herladen",
 "admin.logs.title": "Server Logs",
701
702
703
 "admin.manage_roles.additionalRoles": "Selecteer aanvullende machtigingen voor het account. [Lees meer over rollen en machtigingen] (!https://about.mattermost.com/default-permissions).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokens": "Sta dit account toe om [persoonlijke toegangstokens] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens) te generen.",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokensDesc": "Als u deze machtiging verwijdert, worden de bestaande tokens niet verwijderd. Om deze te verwijderen, gaat u naar het menu Beheer Tokens van de gebruiker.",
enahum's avatar
enahum committed
704
 "admin.manage_roles.cancel": "Annuleren",
705
706
707
708
709
 "admin.manage_roles.manageRolesTitle": "Beheer rollen",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRole": "Sta toe berichten te plaatsen in alle publieke Mattermost kanalen.",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRoleTitle": "post: kanalen",
 "admin.manage_roles.postAllRole": "Sta toe berichten te plaatsen in alle Mattermost kanalen inclusief privé-berichten.",
 "admin.manage_roles.postAllRoleTitle": "post:allen",
enahum's avatar
enahum committed
710
 "admin.manage_roles.save": "Opslaan",
711
712
 "admin.manage_roles.saveError": "Rollen kunnen niet worden opgeslagen.",
 "admin.manage_roles.systemAdmin": "Systeembeheerder",
enahum's avatar
enahum committed
713
 "admin.manage_roles.systemMember": "Lid",
714
 "admin.manage_tokens.manageTokensTitle": "Persoonlijke toegangstokens beheren",
715
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensDescription": "Persoonlijke toegangstokens werken op dezelfde manier als sessietokens en kunnen worden gebruikt door integraties voor [interactie met deze Mattermost server] (!https://about.mattermost.com/default-api-authentication). Tokens worden uitgeschakeld als de gebruiker gedeactiveerd is. Meer informatie over [persoonlijke toegangstokens] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
716
717
718
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensIdLabel": "Token-ID: ",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNameLabel": "Token Omschrijving: ",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNone": "Geen persoonlijke toegangstokens.",
719
 "admin.metrics.enableDescription": "Wanneer het waar is, schakelt Matterbost de performantie monitoring collectie en profilering in. Zie [documentatie](!https://docs.mattermost.com/deployment/metrics.html] voor meer informatie over het configureren van prestatiemonitoring voor Mattermost.",
720
 "admin.metrics.enableTitle": "Prestatiemonitoring Inschakelen:",
721
 "admin.metrics.listenAddressDesc": "Het adres waar de server de performance statistieken op zal publiceren.",
722
 "admin.metrics.listenAddressEx": "Bijv.: \":8067\"",
enahum's avatar
enahum committed
723
 "admin.metrics.listenAddressTitle": "Luister Adres:",
724
725
726
727
 "admin.mfa.bannerDesc": "[Multi-factor verificatie] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) is beschikbaar voor accounts met AD/LDAP of e-mailaanmelding. Als er andere aanmeldingsmethoden worden gebruikt, moet MFA worden geconfigureerd met de verificatieprovider.",
 "admin.nav.administratorsGuide": "Beheerdershandleiding",
 "admin.nav.commercialSupport": "Commerciële ondersteuning",
 "admin.nav.menuAriaLabel": "Beheerconsole-menu",
enahum's avatar
enahum committed
728
 "admin.nav.switch": "Team Selectie",
729
 "admin.nav.troubleshootingForum": "Probleemoplossingsforum",
730
731
732
 "admin.oauth.gitlab": "GitLab",
 "admin.oauth.google": "Google Apps",
 "admin.oauth.off": "Sta niet toe in te loggen via een OAuth 2.0 provider",
733
734
735
 "admin.oauth.office365": "Office 365",
 "admin.oauth.providerDescription": "Als dit waar is, kan Mattermost optreden als een OAuth 2.0-serviceprovider die Mattermost toestaat om API-opdrachten van externe toepassingen te machtigen. Zie [documentatie](!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) om meer te weten te komen.",
 "admin.oauth.providerTitle": "Aanzetten van OAuth 2.0 Service Provider: ",
736
 "admin.oauth.select": "Selecteer OAuth 2.0 service provider:",
737
 "admin.office365.authTitle": "Auth eindpunt:",
738
 "admin.office365.clientIdDescription": "Het Spplicatie/Client ID wat je hebt ontvangen bij het registreren van je applicatie bij Microsoft.",
enahum's avatar
enahum committed
739
 "admin.office365.clientIdExample": "Bijv.: \"adf3sfa2-ag3f-sn4n-ids0-sh1hdax192qq\"",
740
741
 "admin.office365.clientIdTitle": "Applicatie ID:",
 "admin.office365.clientSecretDescription": "Het Applicatie Secret Wachtwoord wat je hebt ontvangen bij het registreren van je applicatie bij Microsoft.",
enahum's avatar
enahum committed
742
 "admin.office365.clientSecretExample": "Bijv.: \"shAieM47sNBfgl20f8ci294\"",
743
 "admin.office365.clientSecretTitle": "Applicatie Geheim Wachtwoord:",
744
745
 "admin.office365.EnableMarkdownDesc": "1. [Inloggen] (!https://login.microsoftonline.com/) op uw Microsoft- of Office 365-account. Zorg ervoor dat dit de account is op dezelfde [tenant] (! https: //msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573650.aspx#Anchor_0) waarmee u wilt dat gebruikers inloggen. \n2. Ga naar [https://apps.dev.microsoft.com] (! Https: //apps.dev.microsoft.com), klik op **Ga naar app-lijst**>**Voeg een app toe** en gebruik \"Mattermost - uw bedrijfsnaam\" als de **Naam van de toepassing**. \n3. Klik onder **Toepassingsgeheimen** op **Nieuw wachtwoord genereren** en plak dit in het veld **Toepassingsgeheim wachtwoord**. \n4. Klik onder **Platforms** op ** Platform toevoegen **, kies ** Web ** en voer **jmattermost-url /signup/office365/complete** in (voorbeeld: http://localhost:8065/signup/office365 /complete) onder **URI's omleiden**. Verwijder ook het vinkje bij **Impliciete stroom toestaan**. \n5. Klik ten slotte op **Opslaan** en plak vervolgens de **Applicatie-ID** hieronder.",
 "admin.office365.tokenTitle": "Token eindpunt:",
746
 "admin.office365.userTitle": "Gebruikers API eindpunt:",
enahum's avatar
enahum committed
747
 "admin.password.lowercase": "Minimaal 1 kleine letter",
748
 "admin.password.minimumLength": "Minimale Wachtwoordlengte:",
749
 "admin.password.minimumLengthDescription": "Het wachtwoord moet minimaal uit {{.Min}} karakters bestaan. Het moet een lengte hebben groter of gelijk aan {min} tekens en maximaal {max}.",
enahum's avatar
enahum committed
750
 "admin.password.minimumLengthExample": "Bijv.: \"5\"",
enahum's avatar
enahum committed
751
752
 "admin.password.number": "Minimaal 1 cijfer",
 "admin.password.preview": "Foutboodschap voorbeeld",
753
 "admin.password.symbol": "Ten minstens een symbool: (bijv. \"~!@#$%^&*()\")",
enahum's avatar
enahum committed
754
 "admin.password.uppercase": "Minimaal 1 hoofdletter",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
755
 "admin.permissions.documentationLinkText": "documentatie",
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
 "admin.permissions.group.delete_posts.description": "Verwijder de eigen berichten en berichten van anderen.",
 "admin.permissions.group.delete_posts.name": "Verwijder Berichten",
 "admin.permissions.group.edit_posts.description": "Bewerken van eigen berichten en de berichten van anderen.",
 "admin.permissions.group.edit_posts.name": "Bewerk Berichten",
 "admin.permissions.group.integrations.description": "Beheer OAuth 2.0, slash commando's, webhooks en emoticons.",
 "admin.permissions.group.integrations.name": "Integraties en Aanpassingen",
 "admin.permissions.group.posts.description": "Berichten schrijven, bewerken en verwijderen.",
 "admin.permissions.group.posts.name": "Berichten Beheren",
 "admin.permissions.group.private_channel.description": "Je kan kanalen maken en archiveren, instellingen en leden beheren.",
 "admin.permissions.group.private_channel.name": "Beheer Private Kanalen",
 "admin.permissions.group.public_channel.description": "Deelnemen, maken en archiveren van kanalen, het beheren van instellingen en leden.",
 "admin.permissions.group.public_channel.name": "Openbare kanalen beheren",
 "admin.permissions.group.reactions.description": "Reacties op berichten toevoegen en verwijderen.",
 "admin.permissions.group.reactions.name": "Berichtreacties",
 "admin.permissions.group.send_invites.description": "Voeg teamleden toe, stuur e-mail uitnodigingen en deel de teamuitnodigingslink.",
 "admin.permissions.group.send_invites.name": "Voeg Teamleden Toe",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.description": "Beheer Teamleden.",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.name": "Teams",
 "admin.permissions.group.teams.description": "Maak teams aan en beheer leden.",
 "admin.permissions.group.teams.name": "Teams",
 "admin.permissions.inherited_from": "Overgeërfd van <a>{name}</a>.",
 "admin.permissions.introBanner": "Met machtigingsschema's worden de standaardmachtigingen ingesteld voor Teambeheerders, Kanaalbeheerders en alle anderen. Meer informatie over machtigingsschema's in onze [documentatie](!https //about.mattermost.com/default-advanced-permissions).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
778
 "admin.permissions.loadingMoreSchemes": "Laden...",
779
780
781
782
783
784
785
786
787
 "admin.permissions.loadMoreSchemes": "Laad meer schema's",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.description": "Toekennen van een systeembeheerdersrol",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.name": "Toekennen van een systeembeheerdersrol",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.description": "Maak een direct kanaal aan",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.name": "Maak een direct kanaal aan",
 "admin.permissions.permission.create_emojis.description": "Iedereen toestaan om aangepaste emoticons aan te maken.",
 "admin.permissions.permission.create_emojis.name": "Aangepaste emoticons aanmaken",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.description": "Maak een groepskanaal",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.name": "Maak een groepskanaal",
788
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.description": "Maak nieuwe privé-kanalen.",
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.name": "Kanalen aanmaken",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.description": "Maak nieuwe publieke kanalen.",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.name": "Kanalen aanmaken",
 "admin.permissions.permission.create_team.description": "Maak nieuwe teams.",
 "admin.permissions.permission.create_team.name": "Teams Aanmaken",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.description": "Token voor gebruikerstoegang maken",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.name": "Token voor gebruikerstoegang maken",
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.description": "Gebruikers toestaan om aangepaste emoticons die ze hebben gemaakt te verwijderen.",
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.name": "Eigen aangepaste emoticon verwijderen",
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.description": "Gebruikers toestaan om aangepaste emoticons die zijn gemaakt door andere gebruikers te verwijderen.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.name": "Verwijderen van anderen aangepaste emoticons",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.description": "Berichten van andere gebruikers kunnen worden gewist.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Berichten van anderen verwijderen",
 "admin.permissions.permission.delete_post.description": "De auteur kan zijn eigen berichten verwijderen.",
803
 "admin.permissions.permission.delete_post.name": "Eigen berichten verwijderen",
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Archiveer privekanalen.",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Archiveer kanalen",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Maak publieke kanalen.",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Archiveer kanalen",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Andere gebruikers aanpassen",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Andere gebruikers aanpassen",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Gebruikers toestaan om berichten van anderen te bewerken.",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.name": "Berichten van anderen bewerken",
 "admin.permissions.permission.edit_post.description": "{editTimeLimitButton} na het plaatsen, gebruikers toestaan om hun eigen berichten te bewerken.",
 "admin.permissions.permission.edit_post.name": "Eigen Berichten Bewerken",
 "admin.permissions.permission.import_team.description": "Importeer team",
 "admin.permissions.permission.import_team.name": "Importeer team",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.description": "Lijst teamkanalen",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.name": "Lijst teamkanalen",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.description": "Lijst gebruikers zonder team",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.name": "Lijst gebruikers zonder team",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.description": "Beheer kanaalrollen",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.name": "Beheer kanaalrollen",
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.description": "Maak, bewerk en verwijder inkomende webhooks.",
823
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.name": "Beheer inkomende webhooks",
824
825
826
827
828
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.description": "Beheer taken",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.name": "Beheer taken",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.description": "Maak, bewerk en verwijder OAuth 2.0 applicatie tokens.",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.name": "Beheer OAuth Applicaties",
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.description": "Maak, bewerk en verwijder uitgaande webhooks.",
829
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.name": "Beheer uitgaande webhooks",
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.description": "Maak en verwijder leden van private kanalen.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.name": "Beheer Kanaalleden",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.description": "Wijzig namen, hoofdingen en doel van private kanalen.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.name": "Beheer kanaalinstellingen",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.description": "Leden van publieke kanalen toevoegen en verwijderen.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.name": "Beheer Kanaalleden",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.description": "De namen, hoofdingen doelen van openbaar kanalen bijwerken.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.name": "Beheer kanaalinstellingen",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.description": "Beheer rollen",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.name": "Beheer rollen",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.description": "Maak, bewerk en verwijder eigen slash opdrachten.",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.name": "Beheer Slash Opdrachten",
 "admin.permissions.permission.manage_system.description": "Beheer Systeem",
 "admin.permissions.permission.manage_system.name": "Beheer Systeem",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.description": "Beheer teamrollen",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.name": "Beheer teamrollen",
 "admin.permissions.permission.manage_team.description": "Beheer team",
 "admin.permissions.permission.manage_team.name": "Beheer team",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.description": "Gebruiker permanent verwijderen",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.name": "Gebruiker permanent verwijderen",
 "admin.permissions.permission.read_channel.description": "Kanaal lezen",
 "admin.permissions.permission.read_channel.name": "Kanaal lezen",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.description": "Gebruiker toegangstoken lezen",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.name": "Gebruiker toegangstoken lezen",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.description": "Gebruiker verwijderen uit team",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.name": "Gebruiker verwijderen uit team",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.description": "Gebruiker toegangstoken intrekken",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.name": "Gebruiker toegangstoken intrekken",
 "admin.permissions.permission.upload_file.description": "Bestand opladen",
 "admin.permissions.permission.upload_file.name": "Bestand opladen",
 "admin.permissions.permission.view_team.description": "Team weergeven",
 "admin.permissions.permission.view_team.name": "Team weergeven",
 "admin.permissions.permissionSchemes": "Machtigingsschema's",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
863
 "admin.permissions.permissionSchemes.cancel": "Annuleren",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
864
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.delete": "Verwijderen",
865
866
867
868
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmButton": "Ja, Verwijderen",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmQuestion": "De machtigingen in de teams die dit schema gebruiken, worden opnieuw ingesteld op de standaardwaarden in de Systeemschema. Weet u zeker dat u het schema van de {schemeName} wilt verwijderen?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteSchemeTitle": "Schema {scheme} verwijderen?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleting": "Bezig met wissen...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
869
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.edit": "Bewerken",
870
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.moreTeams": "+{number} meer",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
871
 "admin.permissions.permissionsTree.description": "Omschrijving",
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
 "admin.permissions.permissionsTree.permission": "Machtiging",
 "admin.permissions.roles.all_users.name": "Alle leden",
 "admin.permissions.roles.channel_admin.name": "Kanaalbeheerder",
 "admin.permissions.roles.channel_user.name": "Kanaal Gebruiker",
 "admin.permissions.roles.system_admin.name": "Systeembeheerder",
 "admin.permissions.roles.system_user.name": "Systeemgebruiker",
 "admin.permissions.roles.team_admin.name": "Teambeheerder",
 "admin.permissions.roles.team_user.name": "Team Gebruiker",
 "admin.permissions.systemScheme": "Systeemschema",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersDescription": "Machtingen toegekend aan alle leden, inclusief administrators en nieuw aangemaakte gebruikers.",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersTitle": "Alle leden",
883
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsDescription": "Machtigingen die worden verleend aan kanaalmakers en gebruikers die zijn gepromoveerd naar Kanaalbeheerder.",
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsTitle": "Kanaalbeheerders",
 "admin.permissions.systemScheme.introBanner": "Configureer de standaardmachtigingen voor teambeheerders, kanaalbeheerders en andere leden. Deze regeling wordt door alle teams overgenomen, tenzij een [teamtoestemmingsschema] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme) wordt toegepast in specifieke teams.",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButton": "Standaardwaarden opnieuw instellen",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalBody": "Hiermee worden alle selecties op deze pagina opnieuw ingesteld op de standaardinstellingen. Weet u zeker dat u opnieuw wilt instellen?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalTitle": "Opnieuw instellen op standaardwaarden?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsConfirmationButton": "Ja, opnieuw instellen",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsDescription": "Volledige machtigingen voor systeembeheerders.",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsTitle": "Systeembeheerders",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsDescription": "Machtigingen verleend aan teammakers en gebruikers die zijn gepromoveerd naar Teambeheerder.",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsTitle": "Teambeheerders",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerButton": "Schema Bewerken",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerText": "Stel de standaardmachtigingen in die door alle teams zijn overgenomen, tenzij een [teamtoestemmingsschema](!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme) wordt toegepast.",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerTitle": "Systeemschema",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesBannerText": "Gebruiken wanneer specifieke teams toestemming nodig hebben voor het [Systeemschema] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesInProgress": "Migratietaak in uitvoering: Teamtoestemmingsschema's zijn pas beschikbaar als de taakserver de migratie van machtigingen voltooid. Meer informatie vind je hier {documentationLink}.",
899
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNewButton": "Nieuwe aangepast teamtoestemmingsschema",
900
901
902
903
904
905
906
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoJobsEnabled": "Migratietaak gepauzeerd: Team Ophef-schema's zijn niet beschikbaar totdat de taakserver de migratie van machtigingen kan uitvoeren. De taak wordt automatisch gestart wanneer de taakserver is ingeschakeld. Meer informatie in de {documentationLink}.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoSchemes": "Er zijn geen teamophefschema's gemaakt.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesTitle": "Team Ophef Schema's",
 "admin.permissions.teamScheme": "Team Schema",
 "admin.permissions.teamScheme.addTeams": "Voeg Teams Toe",
 "admin.permissions.teamScheme.introBanner": "[Team Ophefschema's] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme) stelt de machtigingen voor Teambeheerders, Kanaalbeheerders en andere leden in specifieke teams in. Gebruik een teamtoestemmingsschema wanneer specifieke teams toestemming nodig hebben voor uitzonderingen op het [Systeemschema] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamScheme.noTeams": "Geen team geselecteerd. Voeg teams toe aan deze lijst.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
907
 "admin.permissions.teamScheme.removeTeam": "Verwijderen",
908
909
910
911
912
913
914
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionLabel": "Schema Omschrijving:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionPlaceholder": "Schema omschrijving",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsDescription": "Geef de naam en beschrijving voor dit schema.",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsTitle": "Schema Details",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNameLabel": "Schema Naam:",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsDescription": "Selecteer teams waarvoor toestemminguitzonderingen voor vereist zijn.",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsTitle": "Teams selecteren om toestemmingen te overschrijven",
enahum's avatar
enahum committed
915
 "admin.plugin.choose": "Kies een bestand",
916
 "admin.plugin.cluster_instance": "Clusterinstatie",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
917
 "admin.plugin.disable": "Uitgeschakeld",
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
 "admin.plugin.disabling": "Uitschakelen...",
 "admin.plugin.enable": "Ingeschakeld",
 "admin.plugin.enabling": "Inschakelen...",
 "admin.plugin.error.activate": "Kan de plugin niet uploaden. Het kan conflicteren met een andere plugin op jouw server.",
 "admin.plugin.error.extract": "Er is een fout opgetreden bij het uitpakken van de plugin. Controleer de inhoud van uw pluginbestand en probeer het opnieuw.",
 "admin.plugin.installedDesc": "Geïnstalleerde plugins op uw Mattermost server.",
 "admin.plugin.installedTitle": "Geïnstalleerde Plugins: ",
 "admin.plugin.management.title": "Plugin Beheer",
 "admin.plugin.multiple_versions_warning": "Er zijn meerdere versies van deze plugin geïnstalleerd in uw cluster. Installeer deze plugin opnieuw om ervoor te zorgen dat deze consistent werkt.",
 "admin.plugin.no_plugins": "Geen geïnstalleerde plugins.",
enahum's avatar
enahum committed
928
 "admin.plugin.remove": "Verwijderen",
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944