pl.json 386 KB
Newer Older
enahum's avatar
enahum committed
1
{
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
2
 "about.buildnumber": "Numer Kompilacji:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
3
 "about.copyright": "Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone",
4
 "about.database": "Baza danych:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
5
6
7
8
9
10
11
12
 "about.date": "Data Kompilacji:",
 "about.dbversion": "Wersja Schematu Bazy Danych:",
 "about.enterpriseEditione1": "Edycja Enterprise",
 "about.enterpriseEditionLearn": "Dowiedz się więcej na temat edycji Enteprise na ",
 "about.enterpriseEditionSt": "Współczesna komunikacja zza twojego firewalla.",
 "about.hash": "Hash Kompilacji:",
 "about.hashee": "Hash Kompilacji Enterprise:",
 "about.hashwebapp": "Hash Kompilacji Aplikacji Webowej:",
enahum's avatar
enahum committed
13
 "about.licensed": "Licencjonowany dla:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
14
 "about.notice": "Mattermost jest został stworzony dzięki oprogramowaniu open source użytym na naszym [serwerze](!https://about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop](!https://about.mattermost.com/desktop-notice-txt/) i [mobilne](!https://about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) aplikacje.",
15
 "about.privacy": "Polityka prywatności",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
16
 "about.teamEditionLearn": "Dołącz do społeczności Mattermost na ",
enahum's avatar
enahum committed
17
 "about.teamEditionSt": "Cała komunikacja Twojego zespołu w jednym miejscu, z natychmiastowym przeszukiwaniem i dostępna z każdego miejsca.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
18
 "about.teamEditiont0": "Edycja Zespołowa",
19
20
21
 "about.teamEditiont1": "Edycja Enterprise",
 "about.title": "O {appTitle}",
 "about.tos": "Warunki korzystania z usługi",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
22
 "about.version": "Wersja Mattermost:",
enahum's avatar
enahum committed
23
 "access_history.title": "Historia dostępu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
24
 "activity_log_modal.android": "Android",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
25
26
 "activity_log_modal.androidNativeApp": "Natywna aplikacja dla Androida",
 "activity_log_modal.androidNativeClassicApp": "Androidowa klasyczna natywna aplikacja",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
27
28
29
 "activity_log_modal.desktop": "Natywna aplikacja desktopowa",
 "activity_log_modal.iphoneNativeApp": "Natywna aplikacja dla iPhone",
 "activity_log_modal.iphoneNativeClassicApp": "Natywna klasyczna aplikacja iPhone",
enahum's avatar
enahum committed
30
31
32
33
 "activity_log.activeSessions": "Aktywne sesje",
 "activity_log.browser": "Przeglądarka: {browser}",
 "activity_log.firstTime": "Pierwsza aktywność: {date}, {time}",
 "activity_log.lastActivity": "Ostatnia aktywność: {date}, {time}",
34
 "activity_log.logout": "Wylogowanie",
enahum's avatar
enahum committed
35
36
37
 "activity_log.moreInfo": "Więcej informacji",
 "activity_log.os": "System operacyjny: {os}",
 "activity_log.sessionId": "Identyfikator sesji: {id}",
38
 "activity_log.sessionsDescription": "Sesje są tworzone gdy logujesz się przez nową przeglądarkę na urządzeniu. Sesje pozwalają używać Mattermosta bez potrzeby ponownego logowania przez określony czas przez Administratora systemu. Aby zakończyć sesję wcześniej, użyj przycisku 'Wyloguj'.",
enahum's avatar
enahum committed
39
 "add_command.autocomplete": "Automatyczne uzupełnianie",
40
 "add_command.autocomplete.help": "(Opcjonalne) Pokaż swoją komendę po ukośniku na liście automatycznego uzupełniania gdy ktoś wpisze / w polu wiadomości.",
enahum's avatar
enahum committed
41
 "add_command.autocompleteDescription": "Opis do listy autouzupełniania",
42
 "add_command.autocompleteDescription.help": "(Opcjonalne) Opisz krótko swoją komendę na potrzeby listy automatycznego uzupełniania.",
enahum's avatar
enahum committed
43
 "add_command.autocompleteHint": "Podpowiedź autouzupełniania",
44
 "add_command.autocompleteHint.help": "(Opcjonalne) Zdefiniuj argumenty przypisane do twojej komendy po ukośniku.",
enahum's avatar
enahum committed
45
46
 "add_command.cancel": "Anuluj",
 "add_command.description": "Opis",
47
 "add_command.description.help": "Opisz swój przychodzący webook.",
enahum's avatar
enahum committed
48
 "add_command.displayName": "Tytuł",
49
50
 "add_command.displayName.help": "Wpisz tytuł, zawierający do 64 znaków dla ustawień komendy po ukośniku.",
 "add_command.doneHelp": "Twoja komenda po ukośniku została skonfigurowana. Następujący token został wysłany przy wychodzącym payloadzie, Użyj go aby zweryfikować czy żądnie pochodzi z twojego Mattermosta (szczegóły na [Slash Commands](!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html)).",
enahum's avatar
enahum committed
51
 "add_command.iconUrl": "Ikona odpowiedzi",
52
 "add_command.iconUrl.help": "(Opcjonalne) Wpisz URL pliku .png lub .jpg aby używać go jako ikony do odpowiedzi do tej komendy po ukośniku. Plik musi mieć przynajmniej rozmiar 128 pikseli na 128 pikseli. Jeśli zostawisz puste zostanie użyte twoje aktualne zdjęcie.",
enahum's avatar
enahum committed
53
54
 "add_command.method": "Metoda zapytania",
 "add_command.method.get": "GET",
55
 "add_command.method.help": "Specify the type of request, either POST or GET, sent to the endpoint that Mattermost hits to reach your application.",
enahum's avatar
enahum committed
56
57
 "add_command.method.post": "POST",
 "add_command.save": "Zapisz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
58
 "add_command.saving": "Zapisywanie...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
59
 "add_command.token": "**Token**: {token}",
enahum's avatar
enahum committed
60
 "add_command.trigger": "Słowo wyzwalacza polecenia",
61
 "add_command.trigger.help": "Specify a trigger word that is not a built-in command, does not contain spaces, and does not begin with the slash character.",
enahum's avatar
enahum committed
62
63
 "add_command.trigger.helpExamples": "Przykłady: klient, pracownik, pacjent, pogoda",
 "add_command.trigger.helpReserved": "Zastrzeżone: {link}",
64
 "add_command.trigger.helpReservedLinkText": "See built-in slash commands",
enahum's avatar
enahum committed
65
66
67
68
69
70
71
72
 "add_command.triggerInvalidLength": "Słowo wyzwalacz musi zawierać pomiędzy {min} i {max} znaków",
 "add_command.triggerInvalidSlash": "Słowo wyzwalacz nie może zaczynać się od /",
 "add_command.triggerInvalidSpace": "Słowo wyzwalacz nie może zawierać spacji",
 "add_command.triggerRequired": "Słowo wyzwalacz jest wymagane",
 "add_command.url": "URL żądania",
 "add_command.url.help": "Zwrotny URL do odbierania żądań HTTP POST lub GET dla wydarzeń kiedy polecenie slash zostanie wykonane.",
 "add_command.urlRequired": "URL żądania jest wymagany",
 "add_command.username": "Nazwa użytkownika odpowiedzi",
73
 "add_command.username.help": "(Optional) Specify the name to use when posting responses for this slash command. Usernames can be up to 22 characters, and contain lowercase letters, numbers, and the symbols \"-\", \"_\", and \".\". If left blank, your Mattermost username is used.",
enahum's avatar
enahum committed
74
75
76
77
 "add_emoji.cancel": "Anuluj",
 "add_emoji.header": "Dodaj",
 "add_emoji.image": "Obraz",
 "add_emoji.image.button": "Wybierz",
78
 "add_emoji.image.help": "Specify a .gif, .png, or .jpg file for your emoji. The file can be up to 1 MB. The dimensions are resized automatically to 128 pixels by 128 pixels while maintaining the aspect ratio.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
79
 "add_emoji.imageRequired": "Obraz jest wymagany dla emoji",
enahum's avatar
enahum committed
80
 "add_emoji.name": "Nazwa",
81
 "add_emoji.name.help": "Specify an emoji name that's up to 64 characters. It can contain lowercase letters, numbers, and the symbols '-' and '_'.",
enahum's avatar
enahum committed
82
83
84
85
86
87
 "add_emoji.nameInvalid": "Nazwa emoji może zawierać tylko liczby, litery i znaki '-' i '_'.",
 "add_emoji.nameRequired": "Obraz jest wymagany dla emoji",
 "add_emoji.nameTaken": "Ta nazwa jest już używana przez systemowe emoji. Proszę wybrać inną nazwę.",
 "add_emoji.preview": "Podgląd",
 "add_emoji.preview.sentence": "To jest zdanie zawierające {image}.",
 "add_emoji.save": "Zapisz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
88
 "add_emoji.saving": "Zapisywanie...",
enahum's avatar
enahum committed
89
90
 "add_incoming_webhook.cancel": "Anuluj",
 "add_incoming_webhook.channel": "Kanał",
91
 "add_incoming_webhook.channel.help": "This is the default public or private channel that receives the webhook payloads. When setting up the webhook, you must belong to the private channel.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
92
 "add_incoming_webhook.channelLocked": "Zablokuj do tego kanału",
93
 "add_incoming_webhook.channelLocked.help": "If set, the incoming webhook can post only to the selected channel.",
enahum's avatar
enahum committed
94
95
 "add_incoming_webhook.channelRequired": "Wymagany jest prawidłowy kanał",
 "add_incoming_webhook.description": "Opis",
96
 "add_incoming_webhook.description.help": "Opisz swój przychodzący webook.",
enahum's avatar
enahum committed
97
 "add_incoming_webhook.displayName": "Tytuł",
98
99
 "add_incoming_webhook.displayName.help": "Wpisz tytuł, zawierający do 64 znaków dla ustawień komendy po ukośniku.",
 "add_incoming_webhook.doneHelp": "Your incoming webhook is set up. Please send data to the following URL (details at [Incoming Webhooks](!https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html)).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
100
 "add_incoming_webhook.icon_url": "Zdjęcie Profilowe",
101
 "add_incoming_webhook.icon_url.help": "Enter the URL of a .png or .jpg file for the profile picture of this integration when posting. The file should be at least 128 pixels by 128 pixels. If left blank, the profile picture specified by the webhook creator is used.",
enahum's avatar
enahum committed
102
 "add_incoming_webhook.save": "Zapisz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
103
 "add_incoming_webhook.saving": "Zapisywanie...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
104
 "add_incoming_webhook.url": "**Adres URL**: {url}",
enahum's avatar
enahum committed
105
 "add_incoming_webhook.username": "Nazwa użytkownika",
106
 "add_incoming_webhook.username.help": "Specify the username this integration will post as. Usernames must be in lowercase, be up to 22 characters, and can contain numbers and the symbols \"-\", \"_\", and \".\" . If left blank, the name specified by the webhook creator is used.",
enahum's avatar
enahum committed
107
108
 "add_oauth_app.callbackUrls.help": "URLe przekierowania na które usługa przekieruje użytkowników po zaakceptowaniu lub odrzuceniu uwierzytelnienia twojej aplikacji i którą będzie obsługiwać kody uwierzytelniające lub żetony dostepu. Musi być poprawnym URLem i zaczynać się od http:// lub https://.",
 "add_oauth_app.callbackUrlsRequired": "Wymagany jest jeden lub więcej zwrotny URL",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
109
110
 "add_oauth_app.clientId": "**ID Klienta**: {id}",
 "add_oauth_app.clientSecret": "**Sekret klienta**: {secret}",
enahum's avatar
enahum committed
111
112
 "add_oauth_app.description.help": "Opis twojej aplikacji OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.descriptionRequired": "Opis aplikacji OAuth 2.0 jest wymagany.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
113
 "add_oauth_app.doneHelp": "Twoja aplikacja OAuth 2.0 została skonfigurowana. Proszę używać następującego ID oraz sekretu klienta, kiedy żądasz autoryzacji dla Twojej aplikacji (zobacz [dokumentacja](!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) w celu uzyskania dalszych szczegółów).",
114
 "add_oauth_app.doneUrlHelp": "Here are your authorized redirect URLs.",
enahum's avatar
enahum committed
115
 "add_oauth_app.header": "Dodaj",
116
 "add_oauth_app.homepage.help": "This is the URL for the homepage of the OAuth 2.0 application. Depending on your server configuration, use HTTP or HTTPS in your URL.",
enahum's avatar
enahum committed
117
 "add_oauth_app.homepageRequired": "Strona główna aplikacji OAuth 2.0 jest wymagana.",
118
119
 "add_oauth_app.icon.help": "(Optional) Specify the URL of the image for your OAuth 2.0 application. Use either HTTP or HTTPS in the URL.",
 "add_oauth_app.name.help": "Specify the display name of your OAuth 2.0 application. You can use up to 64 characters.",
enahum's avatar
enahum committed
120
121
 "add_oauth_app.nameRequired": "Nazwa aplikacji OAuth 2.0 jest wymagana.",
 "add_oauth_app.trusted.help": "Gdy włączone, aplikacja OAuth 2.0 jest uzwawana za zaufaną przez serwer Mattermost i nie wymaga akceptacji autoryzacji przez użytkownika. Gdy wyłączone, pojawi się dodatkowe okienko proszące użytkownika o zaakceptowanie lub odrzucenie autoryzacji.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
122
 "add_oauth_app.url": "**Adres(y) URL**: {url}",
enahum's avatar
enahum committed
123
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls": "Zwrotne adresy URL (jeden na linię)",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
124
125
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.help": "Adres URL, do którego będą wysyłane wiadomości. Jeśli adres URL jest prywatny, dodaj go jako {link}.",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.helpLinkText": "zaufane połączenie wewnętrzne",
126
 "add_outgoing_webhook.callbackUrlsRequired": "Wymagany jest jeden lub więcej zwrotny URL",
enahum's avatar
enahum committed
127
128
 "add_outgoing_webhook.cancel": "Anuluj",
 "add_outgoing_webhook.channel": "Kanał",
129
 "add_outgoing_webhook.channel.help": "This field is optional if you specify at least one trigger word. Specify the public channel that delivers the payload to the webhook.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
130
 "add_outgoing_webhook.content_Type": "Typ zawartości",
131
132
133
 "add_outgoing_webhook.contentType.help1": "Specify the content type by which to send the request.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help2": "For the server to encode the parameters in a URL format in the request body, select application/x-www-form-urlencoded.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help3": "For the server to format the request body as JSON, select application/json.",
enahum's avatar
enahum committed
134
135
 "add_outgoing_webhook.description": "Opis",
 "add_outgoing_webhook.description.help": "Opis twojego wychodzącego webhooka.",
enahum's avatar
enahum committed
136
 "add_outgoing_webhook.displayName": "Tytuł",
137
 "add_outgoing_webhook.displayName.help": "Specify a title for the webhook settings page. The title can contain up to 64 characters.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
138
139
 "add_outgoing_webhook.doneHelp": "Twój wychodzący webhook został skonfigurowany. Token zostanie wysłany w wychodzącym payloadzie. Użyj go, aby upewnić się, że żądanie pochodzi od Twojego zespołu Mattermost (zobacz [dokuemtację] (!https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html) w celu uzyskania dalszych szczegółów).",
 "add_outgoing_webhook.icon_url": "Zdjęcie Profilowe",
140
 "add_outgoing_webhook.icon_url.help": "Enter the URL of a .png or .jpg file for this integration to use as the profile picture when posting. The file should be at least 128 pixels by 128 pixels. If left blank, the profile picture specified by the webhook creator is used.",
enahum's avatar
enahum committed
141
 "add_outgoing_webhook.save": "Zapisz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
142
 "add_outgoing_webhook.saving": "Zapisywanie...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
143
 "add_outgoing_webhook.token": "**Token**: {token}",
enahum's avatar
enahum committed
144
 "add_outgoing_webhook.triggerWords": "Słowa wyzwalacze (jeden na linię)",
145
 "add_outgoing_webhook.triggerWords.help": "Specify the trigger words that send an HTTP POST request to your application. If you select only channel, this is optional. The trigger can be for the channel, the outgoing webhook, or both but when you set it for both, the message must match both values.",
enahum's avatar
enahum committed
146
147
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsOrChannelRequired": "Wymagany jest poprawny kanał lub lista słów wyzwalaczy",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen": "Wyzwól gdy",
148
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen.help": "Specify when to trigger the outgoing webhook.",
enahum's avatar
enahum committed
149
150
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenFullWord": "Pierwsze słowo dokładnie pasuje do słowa wyzwalającego",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenStartsWith": "Pierwsze słowo zaczyna się słowem wyzwalającym",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
151
 "add_outgoing_webhook.username": "Nazwa użytkownika",
152
 "add_outgoing_webhook.username.help": "Specify the username this integration will post as. Usernames can be up to 22 characters, and contain lowercase letters, numbers and the symbols \"-\", \"_\", and \".\". If left blank, the name specified by the webhook creator is used.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
153
154
155
156
157
158
159
160
161
 "add_teams_to_scheme.confirmation.accept": "Tak, Przenieś Zespół",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.message": "Ta drużyna jest już wybrana w innym schemacie zespołu, czy na pewno chcesz przenieść ją do tego schematu zespołu?",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.title": "Nadpisać zmianę schematu zespołu?",
 "add_teams_to_scheme.title": "Dodaj Zespół Do Listy **Wybór Zespołu**",
 "add_user_to_channel_modal.add": "Dodaj",
 "add_user_to_channel_modal.cancel": "Anuluj",
 "add_user_to_channel_modal.help": "Zacznij wpisywać, aby znaleźć kanał. Użyj ↑↓ by przeglądać, ↵ by wybrać, ESC by anulować.",
 "add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} jest już członkiem tego kanału",
 "add_user_to_channel_modal.title": "Dodaj {name} do kanału",
enahum's avatar
enahum committed
162
163
 "add_users_to_team.title": "Dodaj nowych użytkowników do zespołu {teamName}",
 "admin.advance.cluster": "Wysoka Dostępność",
164
 "admin.advance.metrics": "Monitorowanie wydajności",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
165
 "admin.audits.reload": "Odśwież Aktywność użytkowników",
enahum's avatar
enahum committed
166
 "admin.authentication.email": "Uwierzytelnienie mailowe",
enahum's avatar
enahum committed
167
168
169
 "admin.authentication.gitlab": "GitLab",
 "admin.authentication.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.authentication.oauth": "OAuth 2.0",
enahum's avatar
enahum committed
170
 "admin.authentication.saml": "SAML 2.0",
enahum's avatar
enahum committed
171
 "admin.banner.heading": "Uwaga:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
172
 "admin.cluster.ClusterName": "Nazwa klastra:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
173
 "admin.cluster.ClusterNameDesc": "Ten klaster do dołączenia po nazwie. Tylko węzły z tą samą nazwą klastra dołączą do siebie. To jest dla wsparcia wdrążeń Blue-Green lub wskazania do pracy w tej samej bazie danych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
174
175
 "admin.cluster.ClusterNameEx": "Np. \"Produkcja\" lub \"Staging\"",
 "admin.cluster.enableDescription": "W przypadku wartości true, Mattermost będzie działał w trybie Wysokiej Dostępności (HA). Proszę zobaczyć [dokumentację](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania Wysokiej Dostępności w Mattermost.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
176
 "admin.cluster.enableTitle": "Włącz tryb Wysokiej Dostępności:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
177
178
179
180
 "admin.cluster.GossipPort": "Port Gossip:",
 "admin.cluster.GossipPortDesc": "Port używany przez protokół gossip. Zarówno UDP i TCP powinny być zezwolone na tym porcie.",
 "admin.cluster.GossipPortEx": "Np. \"8074\"",
 "admin.cluster.loadedFrom": "Ta konfiguracja została wczytana z węzła o ID {clusterId}. Proszę zobacz podręcznik rozwiązywania problemów w naszej [dokumentacji](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) jeśli korzystasz z Konsoli Systemowej przez load balancer i masz jakieś problemy.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
181
 "admin.cluster.noteDescription": "Zmiana właściwości w tej sekcji będzie wymagała restartu serwera aby zaczęły one działać.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
182
 "admin.cluster.OverrideHostname": "Nadpisz hostname:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
183
 "admin.cluster.OverrideHostnameDesc": "Domyślna wartość <blank> będzie próbowała uzyskać nazwę hosta z systemu lub użyje adresu IP. Możesz nadpisać tę nazwę hosta tego serwera używając tej własności.  Nie jest zalecane nadpisywanie nazwy hosta jeśli nie jest to potrzebne. Ta własność może też zostać ustawiona na specyficzny numer IP jeśli zachodzi taka potrzeba.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
184
185
 "admin.cluster.OverrideHostnameEx": "Np. \"app-server-01\"",
 "admin.cluster.should_not_change": "UWAGA: Te ustawienia nie mogą być zsynchronizowane na pozostałych serwerach w klastrze. Komunikacja międzywęzłowa trybu Wysokiej Dostępności nie rozpocznie się, dopóki nie zmodyfikujesz plików config.json na wszystkich maszynach tak aby były identyczne i zrestartujesz Mattermost. Proszę zobacz [dokumentacje](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html), żeby dowiedzieć się jak dodawać i usuwać serwery w klastrze. Jeśli uzyskujesz dostęp do Konsoli Systemowej przez load balancer i masz problemy, proszę zobacz podręcznik rozwiązywania problemów w naszej [dokumentacji](!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html).",
enahum's avatar
enahum committed
186
187
 "admin.cluster.status_table.config_hash": "MD5 pliku konfiguracyjnego",
 "admin.cluster.status_table.hostname": "Nazwa hosta",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
188
 "admin.cluster.status_table.reload": " Przeładuj stan klastra",
enahum's avatar
enahum committed
189
 "admin.cluster.status_table.status": "Stan",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
190
 "admin.cluster.status_table.url": "Adres Gossip",
enahum's avatar
enahum committed
191
 "admin.cluster.status_table.version": "Wersja",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
192
193
194
 "admin.cluster.StreamingPort": "Port strumieniowania:",
 "admin.cluster.StreamingPortDesc": "Port używany do strumieniowania danych między serwerami",
 "admin.cluster.StreamingPortEx": "Np. \"8075\"",
enahum's avatar
enahum committed
195
 "admin.cluster.unknown": "nieznany",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
196
 "admin.cluster.UseExperimentalGossip": "Użyj eksperymentalnie Gossip:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
197
 "admin.cluster.UseExperimentalGossipDesc": "Jeśli włączone, to ten serwer będzie próbował skomunikować się przez protokół gossip po przez port gossip.  Jeśli wyłączone ten serwer będzie próbował skomunikować się przez port nadawania. Jeśli wyłączone to port gossip i protokół nadal będzie wykorzystywany do określenia stanu klastra.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
198
 "admin.cluster.UseIpAddress": "Użyj adresu IP:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
199
 "admin.cluster.UseIpAddressDesc": "Jeśli włączone, ten klaster będzie próbował się komunikować przez adres IP zamiast używając nazwy hosta.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
 "admin.compliance_reports.desc": "Nazwa zadania:",
 "admin.compliance_reports.emails": "Adresy e-mail:",
 "admin.compliance_reports.from": "Od:",
 "admin.compliance_reports.keywords": "Słowa kluczowe:",
 "admin.compliance_reports.reload": "Wczytaj ponownie ukończone raporty zgodności",
 "admin.compliance_reports.run": "Uruchom raporty zgodności",
 "admin.compliance_reports.title": "Raporty zgodności",
 "admin.compliance_reports.to": "Do:",
 "admin.compliance_table.desc": "Opis",
 "admin.compliance_table.download": "Pobierz",
 "admin.compliance_table.params": "Parametry",
 "admin.compliance_table.records": "Rekordy",
212
 "admin.compliance_table.status": "Stan",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
213
214
215
 "admin.compliance_table.timestamp": "Znacznik czasu",
 "admin.compliance_table.type": "Typ",
 "admin.compliance_table.userId": "Żądane przez",
enahum's avatar
enahum committed
216
 "admin.compliance.directoryDescription": "Katalog, w którym zapisywane są raporty zgodności. Jeśli pusty, zostanie ustawiony na ./data/.",
enahum's avatar
enahum committed
217
 "admin.compliance.directoryExample": "Np. \"./data/\"",
enahum's avatar
enahum committed
218
219
220
 "admin.compliance.directoryTitle": "Katalog raportu zgodności:",
 "admin.compliance.enableDailyDesc": "Kiedy włączony, Mattermost będzie generować dzienny raport zgodności.",
 "admin.compliance.enableDailyTitle": "Włącz dzienny raport:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
221
 "admin.compliance.enableDesc": "Jeśli jest włączone, Mattermost umożliwia raportowanie zgodności z karty ** Zgodność i inspekcja **. zobacz [dokumentację](!https://docs.mattermost.com/administration/compliance.html)",
enahum's avatar
enahum committed
222
 "admin.compliance.enableTitle": "Włącz raport zgodności:",
223
 "admin.compliance.newComplianceExportBanner": "Ta funkcja została zastąpiona nową funkcją [Zgodności Eksportu]({siteURL}/admin_console/compliance/message_export) i zostanie usunięta w przyszłej wersji. Zalecamy migrację do nowego systemu.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
224
225
 "admin.complianceExport.createJob.help": "Uruchamia zadanie eksportu raportu zgodności natychmiast.",
 "admin.complianceExport.createJob.title": "Uruchom zadanie eksportu teraz",
enahum's avatar
enahum committed
226
 "admin.complianceExport.exportFormat.actiance": "Actiance XML",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
227
 "admin.complianceExport.exportFormat.csv": "CSV",
228
 "admin.complianceExport.exportFormat.description": "Format eksportowanych danych zgodności. Powinien odpowiadać systemowi do którego chcesz te dane zaimportować.\n \nDla Actiance XML, raporty zgodności są zapisywane w podfolderze \"exports\" w ścieżce ustawionej w [Lokalny folder przechowywania]({siteURL}/admin_console/environment/file_storage). Dla Global Relay EML, raporty są wysyłane na ustawiony adres email.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
229
 "admin.complianceExport.exportFormat.globalrelay": "Global Relay EML",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
230
 "admin.complianceExport.exportFormat.title": "Format Eksportu:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
231
232
233
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.description": "Ustaw dzienny harmonogram zadania eksportu. Wybierz czas kiedy mniej użytkowników używa twojego systemu. Godzina musi być podana w formacie 24-godzinnym zgodnie z formatem HH:MM.",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.example": "Np. \"02:00\"",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.title": "Czas eksportu zgodności:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
234
235
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a10.description": "A10/Type 10",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a9.description": "A9/Type 9",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
236
237
238
239
240
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.description": "Typ konta konsumenta Global Relay jaki posiada twoja organizacja.",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.title": "Typ konta konsumenta Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.description": "Ten adres E-Mail Global Relay monitoruje na oczekujące eksporty raportów zgodności.",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.example": "Np.: \"globalrelay@mattermost.com\"",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.title": "Adres E-Mail Global Relay:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
241
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.description": "Hasło powiązane z kontem SMTP.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
242
243
244
245
246
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.example": "Np.: \"globalRelayPassword\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.title": "Hasło SMTP Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.description": "Nazwa użytkownika pozwalająca zalogować się do Globalnego Przekaźnika SMTP.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.example": "Np.: \"globalRelayUser\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.title": "Nazwa użytkownika SMTP Global Relay:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
247
 "admin.complianceExport.messagesExportedCount": "{count} wiadomości zostało wyeksportowane.",
248
 "admin.complianceExport.title": "Eksport zgodności (Beta)",
enahum's avatar
enahum committed
249
250
251
252
253
254
255
256
257
 "admin.connectionSecurityNone": "Brak",
 "admin.connectionSecurityNoneDescription": "Mattermost będzie łączył się przez niezabezpieczone połączenie.",
 "admin.connectionSecurityStart": "STARTTLS",
 "admin.connectionSecurityStartDescription": "Wykorzystuje bieżące niezabezpieczone połączenie i próbuje przekształcić je w bezpieczne połączenie używające TLS.",
 "admin.connectionSecurityTitle": "Bezpieczeństwo połączenia:",
 "admin.connectionSecurityTls": "TLS",
 "admin.connectionSecurityTlsDescription": "Szyfruje komunikację pomiędzy Mattermost i Twoim serwerem poczty.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkDesc": "Dodaj link służący do pobrania aplikacji Androida. Użytkownicy, którzy korzystają ze strony na przeglądarce mobilnej zobaczą stronę z możliwością pobrania aplikacji. Jeśli zostawisz to pole puste ta strona nie pokaże się.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkTitle": "Link do pobrania aplikacji Androida:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
258
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalDesc": "Jeśli włączone, użytkownicy mogą ukryć ten banner do następnej aktualizacji. Jeśli wyłączone, ten banner jest widoczny permanentnie, będzie on widoczny dopóki nie wyłączony go administrator systemu.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
259
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalTitle": "Zezwól na Schowanie Bannera:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
260
261
262
263
264
 "admin.customization.announcement.bannerColorTitle": "Kolor baneru:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextColorTitle": "Kolor tekstu baneru:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextDesc": "Tekst, który pojawi się w banerze ogłoszenia.",
 "admin.customization.announcement.bannerTextTitle": "Tekst baneru:",
 "admin.customization.announcement.enableBannerDesc": "Włącz banner ogłoszenia we wszystkich zespołach.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
265
 "admin.customization.announcement.enableBannerTitle": "Włącz banner ogłoszenia:",
enahum's avatar
enahum committed
266
267
 "admin.customization.appDownloadLinkDesc": "Dodaj link służący do pobrania aplikacji Mattermost. Gdy link jest podany zostanie dodana opcja \"Pobierz aplikacje Mattermost\" do menu głównego, żeby użytkownicy mogli znaleźć stronę pobrań. Jeśli zostawisz to pole puste ta opcja będzie ukryta w menu głównym.",
 "admin.customization.appDownloadLinkTitle": "Link do strony pobrań aplikacji Mattermost:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
268
269
 "admin.customization.customUrlSchemes": "Niestandardowe schematy URL:",
 "admin.customization.customUrlSchemesDesc": "Zezwala na łączenie tekstu wiadomości, jeśli zaczyna się od wymienionych na liście oddzielonych przecinkami schematów URL. Domyślnie następujące schematy tworzą łącza: \"http\", \"https\", \"ftp\", \"tel\" i \"mailto\".",
enahum's avatar
enahum committed
270
 "admin.customization.enableCustomEmojiDesc": "Pozwól użytkownikom na tworzenie własnych emoji do użytku w wiadomościach. Jeśli zostanie włączone ustawienia własnych emoji można znaleźć przez przełączenie się na zespół, kliknięcie trzech kropek nad paskiem bocznym kanału i wybranie \"Własne Emoji\".",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
271
272
273
274
275
 "admin.customization.enableCustomEmojiTitle": "Włącz Własne Emotikony:",
 "admin.customization.enableEmojiPickerDesc": "Selektor emotikonów umożliwia użytkownikom wybieranie emotikonów w celu dodania ich jako reakcji lub użycia w wiadomościach. Włączenie selektora emotikonów z dużą liczbą niestandardowych emotikonów może spowolnić działanie.",
 "admin.customization.enableEmojiPickerTitle": "Włącz wybieranie emotikonów:",
 "admin.customization.enableGifPickerDesc": "Pozwól użytkownikom wybierać GIFy z selektora emotikonów za pomocą integracji Gfycat.",
 "admin.customization.enableGifPickerTitle": "Włącz wybieranie GIF-ów:",
276
 "admin.customization.enableLinkPreviewsDesc": "Wyświetlanie podglądu zawartości strony internetowej, linków obrazkowych i linków do serwisu YouTube poniżej wiadomości, jeśli są one dostępne. Serwer musi być podłączony do Internetu i mieć dostęp poprzez zaporę sieciową (jeśli dotyczy) do stron internetowych, z których oczekuje się podglądu. Użytkownicy mogą wyłączyć te podglądy z poziomu Ustawienia konta > Wygląd > Podglądy łączy internetowych.",
enahum's avatar
enahum committed
277
 "admin.customization.enableLinkPreviewsTitle": "Włącz podgląd linków:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
278
279
280
281
 "admin.customization.gfycatApiKey": "Gfycat Klucz API:",
 "admin.customization.gfycatApiKeyDescription": "Poproś o klucz API na stronie [https://developers.gfycat.com/signup/#](!https://developers.gfycat.com/signup/#). Wprowadź identyfikator klienta otrzymany pocztą e-mail do tego pola. Gdy jest pusta, używa domyślnego klucza API dostarczonego przez Gfycat.",
 "admin.customization.gfycatApiSecret": "Sekret API Gfycat:",
 "admin.customization.gfycatApiSecretDescription": "Sekret API wygenerowany przez Gfycat dla twojego klucza API. Gdy jest pusta, używa domyślnego klucza API udostępnionego przez Gfycat.",
enahum's avatar
enahum committed
282
283
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkDesc": "Dodaj link służący do pobrania aplikacji iOS. Użytkownicy, którzy korzystają ze strony na przeglądarce mobilnej zobaczą stronę z możliwością pobrania aplikacji. Jeśli zostawisz to pole puste ta strona nie pokaże się. ",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkTitle": "Link do pobrania aplikacji iOS: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.clarification": "Po usunięciu, wiadomości oraz pliki nie mogą być odzyskane.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.confirm": "Potwierdź Ustawienia",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description": "Czy na pewno chcesz zastosować następujące zasady przechowywania danych:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileDeletion": "Wszystkie pliki zostaną trwale usunięte po {days} dniach.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileIndefinite": "Wszystkie pliki będą przechowywane przez czas nieokreślony.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageDeletion": "Wszystkie wiadomości zostaną trwale usunięte po {days} dniach.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageIndefinite": "Wszystkie pliki będą przechowywane przez czas nieokreślony.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.title": "Potwierdź politykę retencji danych",
 "admin.data_retention.createJob.help": "Inicjalizuje zadanie Retencji Danych natychmiastowo.",
 "admin.data_retention.createJob.title": "Uruchom zadanie usuwania danych teraz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
294
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.description": "Ustaw dzienny harmonogram zadania retencji danych. Wybierz czas kiedy mniej użytkowników używa twojego systemu. Godzina musi być podana w formacie 24-godzinnym zgodnie z formatem HH:MM.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
295
296
297
298
299
300
301
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.example": "Np. \"02:00\"",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.title": "Czas Usuwania Danych:",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.description": "Ustaw jak długo Mattermost przechowuje wysłane pliki na kanałach i wiadomościach bezpośrednich.",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.title": "Retencja plików:",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.description": "Ustaw jak długo Mattermost ma przechowywać wysłane pliki na kanałach i wiadomościach bezpośrednich.",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.title": "Retencja wiadomości:",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.description": "Ustaw, ile dni wiadomości będą przechowywane w Mattermost. Wiadomości, w tym pliki załączników starsze niż ustawiony czas, będą usuwane co wieczór. Minimalny czas to jeden dzień.",
302
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.example": "Np.: \"60\"",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
303
304
305
 "admin.data_retention.keepFilesForTime": "Przechowuj pliki przez określony czas",
 "admin.data_retention.keepFilesIndefinitely": "Przechowuj wszystkie pliki w nieskończoność",
 "admin.data_retention.keepMessageForTime": "Przechowuj wiadomości przez określony czas",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
306
 "admin.data_retention.keepMessagesIndefinitely": "Przechowuj wszystkie wiadomości w nieskończoność",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
307
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.description": "Ustaw, ile dni wiadomości są przechowywane w Mattermost. Wiadomości, w tym pliki załączników starsze niż ustawiony czas, będą usuwane co wieczór. Minimalny czas to jeden dzień.",
308
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.example": "Np.: \"60\"",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
309
 "admin.data_retention.note.description": "Uwaga: Po usunięciu wiadomości lub pliku działanie jest nieodwracalne. Zachowaj ostrożność podczas konfigurowania niestandardowych zasad przechowywania danych. Zobacz {documentationLink}, aby dowiedzieć się więcej.",
enahum's avatar
enahum committed
310
 "admin.data_retention.note.description.documentationLinkText": "dokumentacja",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
311
 "admin.data_retention.title": "Polityka Retencji Danych",
312
 "admin.database.title": "Baza danych",
enahum's avatar
enahum committed
313
 "admin.developer.title": "Ustawienia deweloperów",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
314
315
316
317
318
 "admin.elasticsearch.bulkIndexingTitle": "Indeksowanie zbiorcze:",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlDescription": "Adres serwera Elasticsearch. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample": "Np. \"https://elasticsearch.example.org:9200\"",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample.documentationLinkText": "Proszę zobacz dokumentację z instrukcjami konfiguracji serwera.",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlTitle": "Adres Połączenia Serwera:",
319
 "admin.elasticsearch.createJob.help": "Wszyscy użytkownicy, wiadomości w bazie danych zostaną za indeksowane od starego do nowego. Elasticsearch jest dostępny podczas indeksowania, ale rezultaty wyszukiwania mogą być niekompletne, dopóki zakończy się zadanie indeksowania.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
320
 "admin.elasticsearch.createJob.title": "Indeksuj teraz",
enahum's avatar
enahum committed
321
 "admin.elasticsearch.elasticsearch_test_button": "Sprawdź połączenie",
322
323
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteDescription": "Wymaga poprawnego połączenia z serwerem Elasticsearch, Jeśli włączone, Elasticsearch będzie używane dla wszystkich zapytań wyszukiwania używając ostatniego indeksu. Wyniki wyszukiwania mogą być niekompletnie jeśli zbiorczy indeks istniejących wiadomości nie będzie kompletny. Jeśli wyłączone, będzie używane wyszukiwanie w bazie danych.",
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteTitle": "Włącz Elasticsearch dla automatycznego uzupełniania zapytań:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
324
325
326
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription": "Kiedy włączone, indeksowanie nowych wiadomości następuje automatycznie. Zapytania wyszukiwania będą korzystać z wyszukiwania w bazie danych dopóki \"Włącz Elasticsearch dla zapytań wyszukiwania\" jest włączone. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription.documentationLinkText": "Dowiedz się więcej o Elasticsearch w naszej dokumentacji.",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingTitle": "Włącz Indeksowanie Elasticsearch:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
327
 "admin.elasticsearch.enableSearchingDescription": "Wymaga poprawnego połączenia z serwerem Elasticsearch, Jeśli włączone, Elasticsearch będzie używane dal wszystkich zapytań wyszukiwania używając ostatniego indeksu. Wyniki wyszukiwania mogą być niekompletnie jeśli zbiorczy indeks istniejących postów nie będzie kompletny. Jeśli wyłączone, będzie używane wyszukiwanie w bazie danych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
328
329
330
331
332
333
334
335
336
 "admin.elasticsearch.enableSearchingTitle": "Włącz Elasticsearch dla zapytań wyszukiwania:",
 "admin.elasticsearch.password": "E.g.: \"twojehasło\"",
 "admin.elasticsearch.passwordDescription": "(Opcjonalnie) Hasło do autentyfikacji z serwerem Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.passwordTitle": "Hasło Serwera:",
 "admin.elasticsearch.percentComplete": "{percent}% Ukończenia",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton": "Wyczyść indeksy",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.error": "Nie udało się wyczyścić indeksów: {error}",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.label": "Wyczyść indeksy:",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.success": "Indeksy wyczyszczone pomyślnie.",
337
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesHelpText": "Czyszczenie całkowicie usunie indeksy na serwerze Elasticsearch. Wyniki wyszukiwania mogą być niekompletne, dopóki nie zostanie odbudowany indeks zbiorczy istniejącej bazy danych postów.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
338
 "admin.elasticsearch.sniffDescription": "Kiedy prawda, podsłuchiwanie automatycznie odnajduje i łączy się ze wszystkimi węzłami danych w klastrze.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
339
 "admin.elasticsearch.sniffTitle": "Podsłuchiwanie klastra:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
340
 "admin.elasticsearch.testConfigSuccess": "Test zakończony pomyślnie. Konfiguracja została zapisana.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
341
 "admin.elasticsearch.testHelpText": "Sprawdza czy Mattermost może się połączyć do określonego serwera Elasticsearch. Sprawdzanie połączenia zapisze konfigurację tylko wtedy gdy test będzie pomyślny. Sprawdź plik logów po więcej szczegółów błędu.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
342
 "admin.elasticsearch.title": "Elasticsearch",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
343
344
345
346
 "admin.elasticsearch.usernameDescription": "(Opcjonalnie) Użytkownik do autentyfikacji z serwerem Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.usernameExample": "Np. \"elastic\"",
 "admin.elasticsearch.usernameTitle": "Użytkownik Serwera:",
 "admin.email.agreeHPNS": " Rozumiem i akceptuję Hostowaną Usługę Powiadomień Push Mattermost [Warunki Świadczenia Usług](!https://about.mattermost.com/hpns-terms/) i [Polityka Prywatności](!https://about.mattermost.com/hpns-privacy/).",
enahum's avatar
enahum committed
347
348
 "admin.email.allowEmailSignInDescription": "Kiedy włączone, Mattermost pozwoli użytkownikom logować się za pomocą ich adresu e-mail i hasła.",
 "admin.email.allowEmailSignInTitle": "Włącz logowanie za pomocą adresu email:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
349
 "admin.email.allowSignupDescription": "Kiedy włączone, Mattermost zezwoli na zakładanie kont przy użyciu adresu email i hasła. Wyłącz tą opcję tylko wtedy, gdy chcesz ograniczyć zakładanie kont przez usługi jednokrotnego logowania takie jak AD/LDAP, SAML lub Gitlab. ",
enahum's avatar
enahum committed
350
 "admin.email.allowSignupTitle": "Włącz tworzenie kont za pomocą emaila:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
351
 "admin.email.allowUsernameSignInDescription": "Jeśli włączone, użytkownicy mogą logować się używając swojej nazwy użytkownika oraz hasła. To ustawienie nie będzie oddziaływać na logowanie poprzez AD/LDAP.",
enahum's avatar
enahum committed
352
 "admin.email.allowUsernameSignInTitle": "Włącz logowanie za pomocą nazwy użytkownika:",
353
 "admin.email.easHelp": "Dowiedz się więcej na temat kompilacji i wdrożenia swoich własnych aplikacji mobilnych z [Enterprise App Store](!https://about.mattermost.com/default-enterprise-app-store).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
354
355
356
357
 "admin.email.mhpns": "Użyj połączenia HPNS z uptime SLA, aby wysyłać powiadomienia do aplikacji na iOS i Androida",
 "admin.email.mhpnsHelp": "Pobierz [aplikację Mattermost iOS](!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) z iTunes. Pobierz [aplikację Mattermost Android](!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) z Google Play. Dowiedz się więcej o [HPNS](!https://about.mattermost.com/default-hpns/).",
 "admin.email.mtpns": "Użyj połączenia TPNS, aby wysyłać powiadomienia do aplikacji na iOS i Androida",
 "admin.email.mtpnsHelp": "Pobierz [aplikację Mattermost iOS](!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) z iTunes. Pobierz [aplikację Mattermost Android](!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) z Google Play. Dowiedz się więcej o [TPNS](!https://about.mattermost.com/default-tpns/).",
enahum's avatar
enahum committed
358
 "admin.email.pushOff": "Nie wysyłać powiadomień push",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
359
 "admin.email.pushOffHelp": "Więcej informacji o opcjach instalacji znajdziesz w [dokumentacja powiadomień push](!https://about.mattermost.com/default-mobile-push-notifications/).",
enahum's avatar
enahum committed
360
 "admin.email.pushServerEx": "Np. \"http://push-test.mattermost.com\"",
361
362
 "admin.email.pushServerTitle": "Serwer powiadomień Push:",
 "admin.email.pushTitle": "Włącz powiadomienia Push: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
363
 "admin.email.requireVerificationDescription": "Zazwyczaj ustawiaj na włącz na serwerach produkcyjnych. Kiedy włączony, Mattermost wymaga weryfikacji adresu email przed pierwszym zalogowaniem. Programiści mogą wyłączać to ustawienie, aby pomijać wysyłanie emaili w celu przyspieszenia procesów programistycznych.",
enahum's avatar
enahum committed
364
365
 "admin.email.requireVerificationTitle": "Wymagaj Weryfikacji E-Mail: ",
 "admin.email.selfPush": "Ręcznie wprowadź lokalizacje usługi powiadamiania push",
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
 "admin.experimental.allowCustomThemes.desc": "Włącza sekcję **Wyświetlanie > Motyw > Niestandardowy motyw** w Ustawieniach konta.",
 "admin.experimental.allowCustomThemes.title": "Pozwolić na Niestandardowe motywy:",
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.desc": "Jeśli wybrano opcję **główny**, po weryfikacji certyfikatu po stronie klienta, adres E-Mail użytkownika zostanie pobrany z certyfikatu oraz zostanie użyty do zalogowania bez hasła. Jeśli wybrano opcję **podrzędny** to, po weryfikacji certyfikatu po stronie klienta, adres E-Mail zostanie pobrany z certyfikatu i ponownie sprawdzony z certyfikatem podanym przez użytkownika. Jeśli te będą się zgadzały, to użytkowników zaloguje się standardowymi danymi uwierzytelniającymi czyli E-Mail/Hasło.",
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.title": "Metoda logowania po stronie klienta:",
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.desc": "Włącza certyfikację po stronie klienta na twoim serwerze Mattermost. Przejrzyj [dokumentację](!https://docs.mattermost.com/deployment/certificate-based-authentication.html) aby dowiedzieć się więcej.",
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.title": "Włączyć certyfikację po stronie klienta:",
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.desc": "Jeśli włączone, bezpośrednie konwersacje w wiadomościach z brakiem aktywności powyżej 7 dni zostaną ukryte z paska bocznego.Jeśli wyłączone, konwersacje pozostaną na pasku bocznym dopóki nie zostaną one ręcznie zamknięte.",
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.title": "Automatycznie zamykaj bezpośrednie wiadomości na pasku bocznym:",
 "admin.experimental.defaultTheme.desc": "Ustaw domyślny motyw, który będzie ustawiony wszystkim nowym użytkownikom w systemie.",
 "admin.experimental.defaultTheme.title": "Domyślny motyw:",
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.desc": "Wskaż maksymalną liczbę wiadomości łączonych do pojedynczego E-Maila.",
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.example": "Np.: \"256\"",
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.title": "Wielkość bufora łączonego E-Maila:",
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.desc": "Określ maksymalną częstotliwość, w sekundach, którą zadanie łączenia będzie sprawdzać dla nowych powiadomień.Dłuższy interwał łącznia zwiększy wydajność.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
380
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.example": "Np.: \"30\"",
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.title": "Interwał łączenia wiadomości:",
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.desc": "To ustawienie określa czy event Websocket `channel_viewed` został wysłany, który synchronizuje nieprzeczytanie powiadomienia między klientami i urządzeniami. Wyłączenie tego ustawienia w większych wdrożenia może polepszyć wydajność serwera.",
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.title": "Włącz Wiadomości WebSocket Kanał Przejrzany:",
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.desc": "Jeśli włączone, funkcje podglądowe będą mogły zostać włączone z menu **Ustawienia konta > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne**. Jeśli wyłączone wyłącza oraz ukrywa funkcje podglądowe z menu **Ustawienia konta > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne**.",
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.title": "Włączyć funkcje eksperymentalne:",
 "admin.experimental.enableThemeSelection.desc": "Włącza zakładkę **Wyświetlanie > Motyw** w Ustawieniach konta, tak więc użytkownicy będą mogli wybrać swój motyw.",
 "admin.experimental.enableThemeSelection.title": "Włączyć wybieranie motywów:",
 "admin.experimental.enableTutorial.desc": "Jeśli włączone, użytkownikom po założeniu konta zostanie wyświetlone wprowadzenie jeśli otwierają oni po raz pierwszy raz Mattermost. Jeśli wyłączone, wprowadzenie zostanie wyłączone, i użytkownicy zostaną umieszczeni na kanale Town Square jeśli po raz pierwszy uruchomią Mattermost po utworzeniu konta.",
 "admin.experimental.enableTutorial.title": "Włączyć Wprowadzenie:",
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.desc": "Jeśli włączone, Użytkownicy będą mogli dezaktywować swoje własne konta z **Ustawienia Konta > Zaawansowane**. Jeżeli użytkownik dezaktywuje własne konto, otrzyma on E-Mail z informacją potwierdzającą dezaktywację. Gdy wyłączone użytkownicy nie zdezaktywują własnych kont. ",
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.title": "Włączyć dezaktywację kont:",
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.desc": "To ustawienie określa kiedy wiadomość \"użytkownik pisze...\" jest wyświetlana poniżej pola wiadomości. Wyłączenie tej opcji w większych wdrożeniach może polepszyć wydajność serwera.",
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.title": "Włącz wiadomości Użytkownik pisze:",
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.desc": "Jeśli włączone, użytkownicy mogą opuszczać Publiczne i Prywatne kanały klikając \"x\" obok nazwy kanałów. Jeśli wyłączone, użytkownicy muszą użyć opcji **Opuść kanał** z menu kanału, aby opuścić kanał.",
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.title": "Włącz X aby opuszczać kanały z bocznego paska:",
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.desc": "Enables channel sidebar organization options in **Account Settings > Sidebar > Channel grouping and sorting** including options for grouping unread channels, sorting channels by most recent post and combining all channel types into a single list. These settings are not available if **Account Settings > Sidebar > Experimental Sidebar Features** are enabled.",
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.title": "Grupowanie i sortowanie kanałów",
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.desc": "Jeśli włączone, użytkownicy mogą zmienić metodę logowania na dowolną włączoną na serwerze, za pomocą ustawień konta lub interfejsów API. Gdy wyłączone, użytkownicy nie mogą zmienić metody logowania, niezależnie od tego, które opcje uwierzytelniania są włączone.",
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.title": "Zezwalać na transfer autoryzacji:",
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.desc": "Jeśli włączone, użytkownicy mogą włączyć Automatyczne Odpowiedzi w **Ustawieniach konta > Powiadomienia**. Użytkownicy ustawiają niestandardową wiadomość, która zostanie automatycznie wysłana w odpowiedzi na wiadomości bezpośrednie. Gdy wyłączone, wyłącza funkcję automatycznej bezpośredniej odpowiedzi na wiadomość i ukrywa ją w ustawieniach konta.",
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.title": "Włącz automatyczne odpowiedzi:",
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.desc": "To ustawienie określa, czy komunikaty systemu opuść/dołącz są publikowane w domyślnym kanale town-square.",
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.title": "Włącz domyślne wiadomości systemowe dołączył/opuścił kanał:",
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.desc": "Włącza wzmocniony tryb dla Mattermost, który sprawia, że użytkownik korzysta z kompromisów w interesie bezpieczeństwa. Zobacz [dokumentację](!https://docs.mattermost.com/administration/config-settings.html#enable-hardened-mode-experimental), aby dowiedzieć się więcej.",
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.title": "Włącz tryb Hardened:",
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.desc": "Jeśli włączone, ukrywa Town Square na lewym pasku bocznym, jeśli w kanale nie ma nieprzeczytanych wiadomości. Gdy wyłączone, Town Square jest zawsze widoczny na lewym pasku bocznym, nawet jeśli wszystkie wiadomości zostały przeczytane.",
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.title": "Town Square jest ukryty w pasku bocznym:",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.desc": "Podstawowy zespół, którego członkami są użytkownicy na serwerze. Po ustawieniu drużyny podstawowej opcje dołączenia do innych drużyn lub opuszczenia drużyny podstawowej są wyłączone.",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.example": "Np. \"teamname\"",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.title": "Główny zespół:",
 "admin.experimental.experimentalTimezone.desc": "Wybierz strefę czasową używaną do sygnatur czasowych w interfejsie użytkownika i powiadomieniach e-mail. Jeśli włączone, ustawienie strefy czasowej jest widoczne w ustawieniach konta, a strefa czasowa jest automatycznie przypisywana podczas następnej aktywnej sesji. Gdy wyłączone, ustawienie strefy czasowej jest ukryte w ustawieniach konta.",
 "admin.experimental.experimentalTimezone.title": "Strefa czasowa:",
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.desc": "Jeśli włączone, tylko Administratorzy Systemu mogą wysyłać posty na Town Square. Inni członkowie nie mogą wysyłać, odpowiadać, przesyłać plików, reakcji emoji ani przypinać wiadomości do Town Square, ani nie mogą zmienić nazwy kanału, nagłówka ani celu. Gdy jest wyłączone, każdy może pisać w Town Square.",
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.title": "Town Square jest tylko do odczytu:",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.desc": "Liczba milisekund oczekiwania na metadane z łącza strony trzeciej. Używany z Metadanymi Post.",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.example": "Np. \"5000\"",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.title": "Limit czasu połączenia metadanych:",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.desc": "Liczba milisekund oczekiwania między wysłaniem użytkownika wpisującego zdarzenia websocketów.",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.example": "Np. \"5000\"",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.title": "Limit czasu Użytkownik pisze",
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.desc": "Jeśli włączone, nazwa kanału i zespołu pojawia się w liniach tematu powiadomień email. Przydatne dla serwerów korzystających tylko z jednego zespołu. Gdy wyłączone, tylko nazwa zespołu pojawia się w wierszu tematu powiadomienia email.",
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.title": "Użyj nazwy kanału w powiadomieniach E-Mail:",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.desc": "To ustawienie określa liczbę sekund, po których wskaźnik stanu użytkownika zmienia się na „Zaraz Wracam”, gdy znajdują się z dala od Mattermost.",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.example": "Np.: \"300\"",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.title": "Limit czasu statusu Zaraz wracam:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
426
 "admin.false": "wyłączone",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
427
 "admin.field_names.allowBannerDismissal": "Pozwól ukryć banner",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
428
 "admin.field_names.bannerColor": "Kolor baneru:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
429
430
431
432
433
434
435
436
437
 "admin.field_names.bannerText": "Tekst baneru",
 "admin.field_names.bannerTextColor": "Kolor tekstu baneru",
 "admin.field_names.enableBanner": "Włącz baner ogłoszenia",
 "admin.field_names.enableCommands": "Włącz niestandardowe polecenia z ukośnikiem",
 "admin.field_names.enableConfirmNotificationsToChannel": "Pokaż okno dialogowe potwierdzenia @channel i @all",
 "admin.field_names.enableIncomingWebhooks": "Włącz przychodzące webhooki",
 "admin.field_names.enableOAuthServiceProvider": "Włącz dostawcę usługi OAuth 2.0",
 "admin.field_names.enableOutgoingWebhooks": "Włącz wychodzące webhooki",
 "admin.field_names.enablePostIconOverride": "Włącz integracje pozwalające na nadpisanie zdjęć profilowych",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
438
 "admin.field_names.enablePostUsernameOverride": "Włącz możliwość nadpisywania nazw użytkowników przez integracje.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
439
440
441
442
443
444
445
 "admin.field_names.enableUserAccessTokens": "Włącz Personalne Tokeny Dostępu",
 "admin.field_names.enableUserCreation": "Włącz tworzenie kont",
 "admin.field_names.maxChannelsPerTeam": "Maksymalna ilość kanałów na zespół",
 "admin.field_names.maxNotificationsPerChannel": "Maksymalna ilość powiadomień na kanał",
 "admin.field_names.maxUsersPerTeam": "Maksymalna liczba użytkowników na zespół",
 "admin.field_names.postEditTimeLimit": "Limit czasu edycji wiadomości",
 "admin.field_names.restrictCreationToDomains": "Ogranicz tworzenie konta do określonych domen email",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
446
 "admin.field_names.restrictDirectMessage": "Zezwalaj użytkownikom na otwieranie kanałów prywatnych wiadomości z",
447
 "admin.field_names.teammateNameDisplay": "Wyświetlanie nazwy kolegi z zespołu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
448
449
450
 "admin.file_upload.chooseFile": "Wybierz plik",
 "admin.file_upload.noFile": "Nie wysłano żadnego pliku",
 "admin.file_upload.uploadFile": "Wyślij",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
451
452
453
454
 "admin.file.enableFileAttachments": "Zezwól na udostępnianie plików",
 "admin.file.enableFileAttachmentsDesc": "Jeśli wyłączone, to udostępnianie plików na tym serwerze jest wyłączone. Wszystkie pliki i obrazy wrzucone do wiadomości są zablokowanie między klientami, urządzeniami, oraz urządzeniami mobilnymi.",
 "admin.file.enableMobileDownloadDesc": "Jeśli wyłączone, wyłącza pobieranie plików w aplikacjach mobilnych. Użytkownicy nadal mogą pobierać pliki z przeglądarki mobilnej.",
 "admin.file.enableMobileDownloadTitle": "Zezwól Pobierać Pliki na Urządzeniach Mobilnych:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
455
 "admin.file.enableMobileUploadDesc": "Jeśli wyłączone, wgrywanie plików z mobilnych aplikacji jest wyłączone. Jeśli ustawienie Zezwalaj na dzielenie się plikami jest włączone, użytkownicy nadal będą mogli wrzucać pliki z przeglądarek mobilnych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
456
457
 "admin.file.enableMobileUploadTitle": "Zezwól na Przesyłanie Plików na Telefonie:",
 "admin.general.localization.availableLocalesDescription": "Ustaw języki, które mają być dostępne dla użytkowników w Ustawieniach Konta (pozostaw to pole puste, aby dostępne były wszystkie obsługiwane języki). Jeśli dodajesz ręcznie nowe języki, **Domyślny Język Klienta** powinien zostać dodany przed zapisem ustawień.\n \nChcesz pomóc w tłumaczeniach? Dołącz do [Serwera Tłumaczeń Mattermost](!http://translate.mattermost.com/) w celu współpracy.",
enahum's avatar
enahum committed
458
459
460
461
462
 "admin.general.localization.availableLocalesNoResults": "Brak wyników",
 "admin.general.localization.availableLocalesNotPresent": "Domyślny język klienta musi być uwzględniony w liście dostępnych języków",
 "admin.general.localization.availableLocalesTitle": "Dostępne języki:",
 "admin.general.localization.clientLocaleDescription": "Domyślny język dla nowo utworzonych użytkowników i stron, na których użytkownik nie jest zalogowany.",
 "admin.general.localization.clientLocaleTitle": "Domyślny język:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
463
 "admin.general.localization.serverLocaleDescription": "Domyślny język dla wiadomości systemowych. Po zmianie należy ponownie uruchomić serwer, aby uzyskać odpowiedni efekt.",
enahum's avatar
enahum committed
464
 "admin.general.localization.serverLocaleTitle": "Domyślny język serwera:",
465
 "admin.general.log": "Ustawienia logów",
enahum's avatar
enahum committed
466
 "admin.gitlab.authTitle": "Punkt końcowy uwierzytelniania:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
467
 "admin.gitlab.clientIdDescription": "Uzyskaj tę wartość, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zalogować się do GitLab.",
enahum's avatar
enahum committed
468
469
 "admin.gitlab.clientIdExample": "Np. \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientIdTitle": "Identyfikator aplikacji:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
470
 "admin.gitlab.clientSecretDescription": "Uzyskaj tę wartość, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zalogować się do GitLab.",
enahum's avatar
enahum committed
471
472
 "admin.gitlab.clientSecretExample": "Np. \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientSecretTitle": "Sekretny Klucz Aplikacji:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
473
474
 "admin.gitlab.enableDescription": "Jeśli wartość jest ustawiona na true, Mattermost umożliwia tworzenie zespołu i rejestrację konta za pomocą Gitlab OAuth.\n \n1. Zaloguj się do swojego konta Gitlab i przejdź do Ustawień Profilu -> Aplikacje.\n2. Wprowadź adresy przekierowywujące \"<your-mattermost-url>/login/gitlab/complete\" (na przykład: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) i \"<your-mattermost-url>/signup/gitlab/complete\".\n3. Następnie użyj pola \"Sekretny Klucz Aplikacji\" i \"ID aplikacji\" z Gitlab do zakończenia opcji poniżej.\n4. Uzupełnij poniższe adresy URL punktów końcowych.",
 "admin.gitlab.EnableMarkdownDesc": "1. Zaloguj się do swojego konta Gitlab i przejdź do Ustawień Profilu -> Aplikacje.\n2. Wprowadź adresy przekierowywujące \"<your-mattermost-url>/login/gitlab/complete\" (na przykład: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) i \"<your-mattermost-url>/signup/gitlab/complete\".\n3. Następnie użyj pola \"Sekretny Klucz Aplikacji\" i \"ID aplikacji\" z Gitlab do zakończenia opcji poniżej.\n4. Uzupełnij poniższe adresy URL punktów końcowych.",
enahum's avatar
enahum committed
475
 "admin.gitlab.enableTitle": "Włącz uwierzytelnianie za pomocą GitLab:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
476
 "admin.gitlab.siteUrl": "Adres URL GitLab:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
477
 "admin.gitlab.siteUrlDescription": "Wprowadź adres URL swojej instancji GitLab np. https://example.com:3000. Jeśli twoja instancja GitLab nie ma ustawionego SSLa, rozpocznij adres URL od http:// zamiast https://.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
478
 "admin.gitlab.siteUrlExample": "Np. https://",
enahum's avatar
enahum committed
479
480
 "admin.gitlab.tokenTitle": "Punk końcowy Znaku uwierzytelniania:",
 "admin.gitlab.userTitle": "Punkt końcowy API Użytkownika:",
481
 "admin.google.authTitle": "Punkt końcowy uwierzytelniania:",
enahum's avatar
enahum committed
482
483
484
485
486
487
 "admin.google.clientIdDescription": "ID Klienta które otrzymałeś rejestrując swoją aplikację w Google.",
 "admin.google.clientIdExample": "Np.: \"7602141235235-url0fhs1mayfasbmop5qlfns8dh4.apps.googleusercontent.com\"",
 "admin.google.clientIdTitle": "ID klienta:",
 "admin.google.clientSecretDescription": "Sekretny Klucz Klienta który otrzymałeś rejestrując swoją aplikację w Google.",
 "admin.google.clientSecretExample": "Np.: \"H8sz0Az-dDs2p15-7QzD231\"",
 "admin.google.clientSecretTitle": "Sekretny Klucz Klienta:",
488
489
490
 "admin.google.EnableMarkdownDesc": "1. [Zaloguj się](!https://accounts.google.com/login) do swojego konta Google.\n2. Przejdź do [https://console.developers.google.com](!https://console.developers.google.com), naciśnij **Dane logowania** na lewym podręcznym pasku, wpisz \"Mattermost - nazwa-twojej-firmy\" jako **Nazwa Projektu**, następnie kliknij **Utwórz**.\n3. Kliknij **Ekran akceptacji OAuth** w nagłówku wpisz \"Mattermost\" jako **Nazwa aplikacji**, then click **Zapisz**.\n4. W sekcji **Dane logowania**, kliknij **Utwórz dane logowania**, wybierz **Identyfikator klienta OAuth** oraz zaznacz **Aplikacja internetowa**.\n5. W sekcji **Ograniczenia** i **Autoryzowane adresy przekierowania** wpisz **your-mattermost-url/signup/google/complete** (przykład: http://localhost:8065/signup/google/complete). Kliknij **Utwórz**.\n6. Wklej **Client ID** oraz **Client Secret** do pól poniżej i naciśnij **Zapisz**.\n7. Przejdź do [Google People API](!https://console.developers.google.com/apis/library/people.googleapis.com) i kliknij *Włącz*.",
 "admin.google.tokenTitle": "Punk końcowy Znaku uwierzytelniania:",
 "admin.google.userTitle": "Punkt końcowy API Użytkownika:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
491
492
493
494
495
496
497
498
499
 "admin.group_settings.group_detail.group_configuration": "Konfiguracja grupy",
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileDescription": "Nazwa dla tej grupy.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileTitle": "Profil grupy",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsDescription": "Ustaw domyślne zespoły i kanały dla członków grupy. Dodane zespoły będą zawierać domyślne kanały, town-square i off-topic. Dodanie kanału bez ustawienia zespołu doda dorozumianego zespołu do listy poniżej, ale nie do konkretnej grupy.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsTitle": "Członkostwo zespołowe i kanałowe",
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersDescription": "Lista użytkowników Mattermost przypisana do tej grupy.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersTitle": "Użytkownicy",
 "admin.group_settings.group_detail.introBanner": "Skonfiguruj domyślne zespoły i kanały oraz zobacz użytkowników należących do tej grupy.",
 "admin.group_settings.group_details.add_channel": "Dodaj kanał",
500
 "admin.group_settings.group_details.add_team": "Dodaj zespół",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
501
 "admin.group_settings.group_details.add_team_or_channel": "Dodaj Zespół lub Kanał",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
502
503
 "admin.group_settings.group_details.group_profile.name": "Nazwa:",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove": "Usuń",
504
505
506
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_body": "Usunięcie tego członkostwa uniemożliwi dodawanie przyszłych użytkowników w tej grupie do '{name}' {displayType}.",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_button": "Tak, Usuń",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_header": "Usuń członkostwo z '{name}' {displayType}?",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
507
508
509
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels.no-teams-or-channels-speicified": "Żadne zespoły i kanały nie zostały do tej pory określone",
 "admin.group_settings.group_details.group_users.email": "E-Mail:",
 "admin.group_settings.group_details.group_users.no-users-found": "Nie znaleziono użytkowników",
510
 "admin.group_settings.group_details.menuAriaLabel": "Dodaj zespół lub menu kanałów",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
511
 "admin.group_settings.group_profile.group_teams_and_channels.name": "Nazwa",
512
 "admin.group_settings.group_profile.group_users.ldapConnector": "Łącznik AD/LDAP został skonfigurowany aby synchronizować i zarządzać tą grupą i jej użytkownikami. [Kliknij tutaj aby zobaczyć]({siteURL}/admin_console/authentication/ldap)",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
513
514
515
516
517
518
519
520
521
 "admin.group_settings.group_row.configure": "Konfiguruj",
 "admin.group_settings.group_row.edit": "Edytuj",
 "admin.group_settings.group_row.link_failed": "Powiązanie nieudane",
 "admin.group_settings.group_row.linked": "Połączony",
 "admin.group_settings.group_row.linking": "Łączenie",
 "admin.group_settings.group_row.not_linked": "Nie połączony",
 "admin.group_settings.group_row.unlink_failed": "Odwiązanie nieudane",
 "admin.group_settings.group_row.unlinking": "Odłączanie",
 "admin.group_settings.groups_list.link_selected": "Połącz Wybrane Grupy",
522
 "admin.group_settings.groups_list.mappingHeader": "Łączenie Mattermost",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
523
 "admin.group_settings.groups_list.nameHeader": "Nazwa",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
524
 "admin.group_settings.groups_list.no_groups_found": "Nie znaleziono grup",
525
 "admin.group_settings.groups_list.paginatorCount": "{startCount, number} - {endCount, number} z {total, number}",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
526
527
528
 "admin.group_settings.groups_list.unlink_selected": "Rozłącz Wybrany Grupy",
 "admin.group_settings.groupsPageTitle": "Grupy",
 "admin.group_settings.introBanner": "Grupy to sposób na uporządkowanie użytkowników i zastosowanie działań dla wszystkich użytkowników w tej grupie.\nWięcej informacji o Grupach znajduje się w [dokumentacji](!https://www.mattermost.com/default-ad-ldap-groups).",
529
 "admin.group_settings.ldapGroupsDescription": "Connect AD/LDAP and create groups in Mattermost. To get started, configure group attributes on the [AD/LDAP]({siteURL}/admin_console/authentication/ldap) configuration page.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
530
 "admin.group_settings.ldapGroupsTitle": "Grupy AD/LDAP",
enahum's avatar
enahum committed
531
532
533
 "admin.image.amazonS3BucketDescription": "Nazwa którą wybrałeś dla swojego \"pojemnika S3\" w AWS.",
 "admin.image.amazonS3BucketExample": "Np. \"mattermost-media\"",
 "admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Bucket:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
534
 "admin.image.amazonS3EndpointDescription": "Nazwa hosta dostawcy twojego magazynu danych kompatybilnego z S3. Domyślnie \"s3.amazonaws.com\".",
enahum's avatar
enahum committed
535
536
 "admin.image.amazonS3EndpointExample": "Np.: \"s3.amazonaws.com\"",
 "admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Punkt końcowy Amazom S3:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
537
 "admin.image.amazonS3IdDescription": "(Opcjonalnie) Wymagane tylko, jeśli nie chcesz uwierzytelniać się w S3 przy użyciu [roli IAM](!https://about.mattermost.com/default-iam-role). Wprowadź ID Klucza Dostępu dostarczony przez administratora Amazon EC2.",
enahum's avatar
enahum committed
538
539
 "admin.image.amazonS3IdExample": "Np. \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
 "admin.image.amazonS3IdTitle": "Amazon S3 Access Key ID:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
540
 "admin.image.amazonS3RegionDescription": "Region AWS wybrany podczas tworzenia swojego zasobnika S3. Jeśli żaden region nie jest ustawiony, Mattermost próbuje uzyskać odpowiedni region z AWS lub ustawia go na \"us-east-1\", jeśli żaden nie nie zostanie odnaleziony.",
enahum's avatar
enahum committed
541
542
 "admin.image.amazonS3RegionExample": "Np. \"us-east-1\"",
 "admin.image.amazonS3RegionTitle": "Region Amazon S3:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
543
 "admin.image.amazonS3SecretDescription": "(Opcjonalnie) Tajny klucz dostępu powiązany z twoim ID klucza dostępu do usługi Amazon S3.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
544
545
 "admin.image.amazonS3SecretExample": "Np. \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.image.amazonS3SecretTitle": "Sekretny Klucz Dostępu Amazon S3:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
546
547
 "admin.image.amazonS3SSEDescription": "Gdy prawda, zaszyfruj pliki w Amazon S3 za pomocą szyfrowania po stronie serwera za pomocą kluczy zarządzanych przez Amazon S3. Zobacz [dokumentacja](!https://about.mattermost.com/default-server-side-encryption), aby dowiedzieć się więcej.",
 "admin.image.amazonS3SSETitle": "Włącz Szyfrowanie po Stronie Serwera dla Amazon S3:",
enahum's avatar
enahum committed
548
549
 "admin.image.amazonS3SSLDescription": "Gdy wyłączone, pozwala na niezabezpieczone połączenie do Amazon S3. Domyślnie pozwala tylko na bezpieczne połączenia.",
 "admin.image.amazonS3SSLTitle": "Włącz bezpieczne połączenia Amazon S3:",
enahum's avatar
enahum committed
550
 "admin.image.amazonS3TraceDescription": "(Tryb Developerski) Jeśli włączony, dodatkowe informacje debugowania zostaną zapisane w logach systemowych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
551
552
553
 "admin.image.amazonS3TraceTitle": "Włącz Debugowanie Amazon S3:",
 "admin.image.enableProxy": "Włącz Proxy dla Obrazów:",
 "admin.image.enableProxyDescription": "Jeśli włączone, ładowanie wszystkich obrazów Markdown odbywa się poprzez proxy.",
enahum's avatar
enahum committed
554
555
556
557
558
559
 "admin.image.localDescription": "Katalog, do którego zapisywane są pliki i obrazy. Jeśli puste, domyślnie będzie ./data/.",
 "admin.image.localExample": "Np. \"./data/\"",
 "admin.image.localTitle": "Lokalny katalog przechowywania danych:",
 "admin.image.maxFileSizeDescription": "Maksymalny rozmiar pliku załączanego do wiadomości w megabajtach. Uwaga: Zweryfikuj czy pamięć serwera wspiera wybrany rozmiar. Duże rozmiary plików mogą zwiększyć ryzyko błędów serwera i nieudanego wysyłania plików ze względu na przerywanie działania sieci.",
 "admin.image.maxFileSizeExample": "50",
 "admin.image.maxFileSizeTitle": "Maksymalny rozmiar pliku:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
560
561
562
563
564
565
 "admin.image.proxyOptions": "Opcje Zdalnego Proxy dla Obrazów:",
 "admin.image.proxyOptionsDescription": "Dodatkowe opcje, takie jak klucz podpisywania URL. Zapoznaj się z dokumentacją serwera proxy, aby dowiedzieć się, jakie opcje są obsługiwane.",
 "admin.image.proxyType": "Typ proxy obrazków:",
 "admin.image.proxyTypeDescription": "Skonfiguruj proxy obrazów aby ładować wszystkie obrazki Markdown poprzez proxy. Proxy obrazów zapobiega tworzeniu przez użytkowników niezabezpieczonych żądań, zapewnia również cacheowanie dla zwiększonej wydajności, oraz automatyzuje dostosowanie obrazów takie jak zmiana wielkości. Zobacz [dokumentację](!https://about.mattermost.com/default-image-proxy-documentation) aby dowiedzieć się więcej.",
 "admin.image.proxyURL": "URL zdalnego proxy Obrazków:",
 "admin.image.proxyURLDescription": "Adres URL serwera proxy dla obrazków.",
enahum's avatar
enahum committed
566
567
568
569
570
 "admin.image.publicLinkDescription": "32-znakowa wartość losowa dodawana do podpisu zaproszeń email. Losowo generowana przy instalacji. Kliknij \"Regeneruj\" aby utworzyć nową wartość losową.",
 "admin.image.publicLinkTitle": "Sól Linka Publicznego:",
 "admin.image.shareDescription": "Zezwalaj użytkownikom na udostępnianie publicznych linków do plików i obrazów.",
 "admin.image.shareTitle": "Włączyć publiczne linki do plików: ",
 "admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
571
 "admin.image.storeDescription": "System przechowywania danych, gdzie zapisywane są pliki i obrazy z załączników.\n \nWybranie \"Amazon S3\" odblokowuje pola do wprowadzenia poświadczeń i szczegółów pojemnika.\n \nWybranie \"Lokalny System Plików\" odblokowuje pole do wprowadzenia lokalnego folderu na pliki.",
enahum's avatar
enahum committed
572
573
 "admin.image.storeLocal": "Lokalny system plików",
 "admin.image.storeTitle": "System Przechowywania Plików:",
enahum's avatar
enahum committed
574
 "admin.jobTable.cancelButton": "Anuluj",
575
 "admin.jobTable.headerExtraInfo": "Szczegóły",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
576
577
 "admin.jobTable.headerFinishAt": "Czas zakończenia",
 "admin.jobTable.headerRunTime": "Czas Uruchomienia",
578
 "admin.jobTable.headerStatus": "Stan",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
579
 "admin.jobTable.jobId": "ID zadania: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
580
581
582
583
584
585
586
587
588
 "admin.jobTable.lastActivityAt": "Ostatnia Aktywność: ",
 "admin.jobTable.runLengthMinutes": " minut",
 "admin.jobTable.runLengthSeconds": " sekund",
 "admin.jobTable.statusCanceled": "Anulowany",
 "admin.jobTable.statusCanceling": "Anulowanie...",
 "admin.jobTable.statusError": "Błąd",
 "admin.jobTable.statusInProgress": "W trakcie",
 "admin.jobTable.statusPending": "Oczekiwanie",
 "admin.jobTable.statusSuccess": "Sukces",
589
 "admin.ldap.baseDesc": "Baza DN jest rozpoznawalną nazwą lokalizacji, w której Mattermost powinien rozpocząć wyszukiwanie obiektów użytkowników i grup w drzewie AD/LDAP.",
enahum's avatar
enahum committed
590
591
592
593
594
595
 "admin.ldap.baseEx": "Np. \"ou=Unit Name,dc=corp,dc=example,dc=com\"",
 "admin.ldap.baseTitle": "BaseDN:",
 "admin.ldap.bindPwdDesc": "Hasło użytkownika podanego w \"Powiąż Nazwę Użytkownika\".",
 "admin.ldap.bindPwdTitle": "Hasło Bind-a",
 "admin.ldap.bindUserDesc": "Nazwa używana do przeszukiwania AD/LDAP. Zazwyczaj powinno być to konto utworzone specjalnie do użytku przez Mattermost. Powinno być ono ograniczone do odczytu części struktury AD/LDAP podanej w polu BaseDN.",
 "admin.ldap.bindUserTitle": "Nazwa użytkownika Bind:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
596
 "admin.ldap.emailAttrDesc": "Atrybut na serwerze AD/LDAP który będzie używany do wypełnienia pola adresu email użytkowników w Mattermost.",
enahum's avatar
enahum committed
597
598
599
 "admin.ldap.emailAttrEx": "Np. \"mail\" lub \"userPrincipalName\"",
 "admin.ldap.emailAttrTitle": "Atrybut Email:",
 "admin.ldap.enableDesc": "Jeśli włączone, Mattermost umożliwi logowanie za pomocą AD/LDAP",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
600
 "admin.ldap.enableSyncDesc": "Jeśli włączone, Mattermost periodycznie synchronizuje użytkowników z serwera AD/LDAP. Jeśli wyłączone, atrybuty użytkownika są aktualizowane z serwera AD/LDAP tylko podczas logowania użytkownika.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
601
 "admin.ldap.enableSyncTitle": "Włącz Synchronizacje z AD/LDAP:",
enahum's avatar
enahum committed
602
 "admin.ldap.enableTitle": "Włącz logowanie za pomocą AD/LDAP:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
603
 "admin.ldap.firstnameAttrDesc": "(Opcjonalne) Atrybut na serwerze AD/LDAP, używany do wypełniania pierwszego imienia użytkowników w Mattermost. Jeśli włączone, użytkownicy nie będą mogli zmienić swoich imion, gdyż będą one synchronizowane z serwerem LDAP. Jeśli pozostawione puste, użytkownicy mogą ustawić swoje imię w Ustawieniach Konta.",
enahum's avatar
enahum committed
604
 "admin.ldap.firstnameAttrEx": "Np. \"givenName\"",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
605
 "admin.ldap.firstnameAttrTitle": "Atrybut Imienia:",
606
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeDesc": "Atrybut na serwerze AD / LDAP używany do wypełnienia wyświetlanych nazw grup.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
607
608
609
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeEx": "Np.: \"cn\"",
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeTitle": "Atrybut nazwy wyświetlanej grupy:",
 "admin.ldap.groupFilterEx": "Np.: \"(objectClass=user)\"",
610
 "admin.ldap.groupFilterFilterDesc": "(Opcjonalne) Wpisz filtr AD/LDAP do użycia podczas wyszukiwania obiektów grupy. Tylko grupy wybrane w zapytaniu będą dostępne dla Mattermost. Z [Zarządzanie użytkownikiem > Grupy]({siteURL}/admin_console/user_management/groups), wybierz które grupy powinny być połączone i skonfigurowane.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
611
 "admin.ldap.groupFilterTitle": "Flitr grup:",
612
613
 "admin.ldap.groupIdAttributeDesc": "Atrybut w serwerze AD/LDAP używany jako unikalny identyfikator dla grup. Powinien to być atrybut AD/LDAP o wartości, która nie ulega zmianie, jak np.`entryUUID` dla LDAP lub`objectGUID` dla Active Directory.",
 "admin.ldap.groupIdAttributeEx": "Np.: \"objectGUID\" or \"entryUUID\"",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
614
 "admin.ldap.groupIdAttributeTitle": "Atrybut ID Grupy:",
615
616
 "admin.ldap.idAttrDesc": "Atrybut w serwerze AD/LDAP używany jako unikalny identyfikator w polu \"Mattermost\". Powinien to być atrybut AD/LDAP o wartości, która nie zmienia się, jak `entryUID` dla LDAP lub `objectGUID` dla Active Directory. Jeśli identyfikator użytkownika ulegnie zmianie, utworzy nowe konto Mattermost niezwiązane z ich starym kontem.\n \nJeśli chcesz zmienić to pole po tym jak użytkownicy już się zalogowali, użyj narzędzia [mattermost ldap idmigrate](!https://about.mattermost.com/default-mattermost-ldap-idmigrate) CLI.",
 "admin.ldap.idAttrEx": "E.g.: \"objectGUID\" or \"uid\"",
enahum's avatar
enahum committed
617
 "admin.ldap.idAttrTitle": "Atrybut ID: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
618
619
620
621
622
 "admin.ldap.jobExtraInfo.addedGroupMembers": "Dodano {groupMemberAddCount, number} członków grupy.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deactivatedUsers": "Zdezaktywowano {deleteCount, number} użytkowników.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroupMembers": "Usunięto {groupMemberDeleteCount, number} członków grupy.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroups": "Usunięto {groupDeleteCount, number} grup.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.updatedUsers": "Zaktualizowano {updateCount, number} użytkowników.",
enahum's avatar
enahum committed
623
624
625
626
 "admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Opcjonalne) Atrybut na serwerze LDAP/AD, który zostanie użyty do wypełnienia nazwisk użytkowników w Mattermost. Jeśli włączone, użytkownicy nie będą mogli zmienić swoich nazwisk, gdyż będą one synchronizowane z serwerem LDAP. Jeśli zostawiono puste, użytkownicy będą mogli sami wpisać swoje nazwisko w Ustawieniach Użytkownika.",
 "admin.ldap.lastnameAttrEx": "Np.: \"sn\"",
 "admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Atrybut Nazwiska użytkownika:",
 "admin.ldap.ldap_test_button": "AD/LDAP Test",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
627
628
629
 "admin.ldap.loginAttrDesc": "Atrybut na serwerze AD/LDAP używany do logowania się do Mattermost. Zwykle ten atrybut jest taki sam jak pole \"Atrybut Nazwy Użytkownika\" powyżej.\n \nJeśli Twój zespół zazwyczaj używa domeny/nazwy użytkownika do logowania się do innych usług z AD/LDAP, możesz wpisać domenę/nazwę użytkownika w tym polu, aby zachować spójność między stronami.",
 "admin.ldap.loginAttrTitle": "Atrybut ID Logowania: ",
 "admin.ldap.loginIdAttrEx": "Np.: \"sAMAccountName\"",
enahum's avatar
enahum committed
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
 "admin.ldap.loginNameDesc": "Tekst zastępczy który pojawia się w polu login na stronie logowania. Domyślnie \"Nazwa Użytkownika AD/LDAP\"",
 "admin.ldap.loginNameEx": "Np. \"Nazwa użytkownika AD/LDAP\"",
 "admin.ldap.loginNameTitle": "Pole loginu użytkownika:",
 "admin.ldap.maxPageSizeEx": "Np. \"2000\"",
 "admin.ldap.maxPageSizeHelpText": "Maksymalna liczba użytkowników którą serwer Mattermost będzie odpytywał za jednym razem z serwera AD/LDAP. 0 znaczy ilość nieograniczona.",
 "admin.ldap.maxPageSizeTitle": "Maksymalny Rozmiar Strony:",
 "admin.ldap.nicknameAttrDesc": "(Opcjonalne) Atrybut na serwerze AD/LDAP, kóry będzie używany do wypełniania pseudonimu użytkowników w Mattermost. Jeśli włączone, użytkownicy nie będą mogli zmienić swojego pseudonimu, gdyż będzie on synchronizowany z serwerem LDAP. Jeśli zostawiony puste, użytkownicy będą mogli sami wpisać swój pseudonim w Ustawieniach Użytkownika.",
 "admin.ldap.nicknameAttrEx": "Np. \"nickname\"",
 "admin.ldap.nicknameAttrTitle": "Atrybut nazwy użytkownika:",
 "admin.ldap.portDesc": "Port który będzie używany przez Mattermost do połączenia się z serwerem AD/LDAP. Domyślnie 389.",
 "admin.ldap.portEx": "Np.: \"389\"",
 "admin.ldap.portTitle": "AD/LDAP Port:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
642
 "admin.ldap.positionAttrDesc": "(Opcjonalne) Atrybut na serwerze AD/LDAP, kóry będzie używany do wypełniania pseudonimu użytkowników w Mattermost. Jeśli włączone, użytkownicy nie będą mogli zmienić swojego pseudonimu, gdyż będzie on synchronizowany z serwerem LDAP. Jeśli zostawiony puste, użytkownicy będą mogli sami wpisać swój pseudonim w Ustawieniach Użytkownika.",
enahum's avatar
enahum committed
643
644
645
646
647
648
649
650
651
 "admin.ldap.positionAttrEx": "Np.: \"title\"",
 "admin.ldap.positionAttrTitle": "Atrybut Stanowiska:",
 "admin.ldap.queryDesc": "Wartość timeoutu dla zapytań do serwera AD/LDAP. W przypadku jeśli dostajesz błędy związane z timeoutem spowodowany powolnym serwerem AD/LDAP.",
 "admin.ldap.queryEx": "Np.: \"60\"",
 "admin.ldap.queryTitle": "Limit czasu żądania (w sekundach):",
 "admin.ldap.serverDesc": "Domena lub adres IP serwera AD/LDAP:",
 "admin.ldap.serverEx": "Np. \"10.0.0.23\"",
 "admin.ldap.serverTitle": "Serwer LDAP/AD:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerification": "Pomiń sprawdzanie certyfikatu SSL",
652
 "admin.ldap.skipCertificateVerificationDesc": "Pomija etap weryfikacji certyfikatu dla połączeń TLS lub STARTTLS. Pominięcie weryfikacji certyfikatu nie jest zalecane w środowiskach produkcyjnych, w których wymagana jest weryfikacja TLS.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
653
 "admin.ldap.sync_button": "Synchronizuj AD/LDAP Teraz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
654
 "admin.ldap.syncIntervalHelpText": "Synchronizacja AD/LDAP aktualizuje informacje użytkownika Mattermost, tak by odzwierciedlać dane znajdujące się serwerze AD/LDAP. Na przykład, gdy imię użytkownika zmieni się na serwerze AD/LDAP, zmiana ta zostanie zaktualizowana w Mattermost gdy zostanie wykonana synchronizacja. Konta usunięte bądź zablokowane na serwerze AD/LDAP spowodują oznaczenie kont Mattermost jako \"Nieaktywne\", a ich sesje zostaną cofnięte. Mattermost przeprowadza synchronizację w podanych odstępach czasu. Na przykład jeśli wpisano 60, Mattermost będzie się synchronizował co 60 minut.",
enahum's avatar
enahum committed
655
 "admin.ldap.syncIntervalTitle": "Odstęp pomiędzy synchronizacją (minuty):",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
656
 "admin.ldap.syncNowHelpText": "Natychmiast inicjuje synchronizację AD/LDAP. Zobacz tabelę poniżej, aby sprawdzić status każdej synchronizacji. Sprawdź \" Konsola Systemowa > Logi\" i [documentacje](!https://mattermost.com/default-ldap-docs), aby rozwiązać problemy.",
enahum's avatar
enahum committed
657
 "admin.ldap.testFailure": "AD/LDAP Test nie powiódł się: {error}",
658
 "admin.ldap.testHelpText": "Sprawdza, czy serwer Mattermost może łączyć się z określonym serwerem AD/LDAP. Przeczytaj \"Konsola Systemowa > Logi\" i [documentacje] (!https://mattermost.com/default-ldap-docs), aby rozwiązać problemy.",
enahum's avatar
enahum committed
659
660
661
662
 "admin.ldap.testSuccess": "AD/LDAP Test Sukces",
 "admin.ldap.userFilterDisc": "(Opcjonalne) Wprowadź Filtr AD/LDAP który będzie używany do wyszukiwaniu obiektów użytkowników. Tylko użytkownicy wybrani poprzez to zapytanie będą mieli dostęp do Mattermost. Dla Active Directory, zapytanie do odfiltrowania zablokowanych użytkowników to (&(objectCategory=Person)(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))). ",
 "admin.ldap.userFilterEx": "Np. \"(objectClass=user)\"",
 "admin.ldap.userFilterTitle": "Filtr użytkownika:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
663
 "admin.ldap.usernameAttrDesc": "Atrybut na serwerze AD/LDAP który zostanie użyty do wypełnienia nazwy użytkownika Mattermost. Może być taki sam jak atrybut ID logowania.",
664
 "admin.ldap.usernameAttrEx": "Np.: \"sAMAccountName\"",
enahum's avatar
enahum committed
665
666
 "admin.ldap.usernameAttrTitle": "Atrybut nazwy użytkownika:",
 "admin.license.choose": "Wybierz plik",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
667
668
669
 "admin.license.edition": "Edycja:",
 "admin.license.key": "Plik licencji:",
 "admin.license.keyRemove": "Usuń licencję Enterprise i obniż funkcjonalność serwera",
enahum's avatar
enahum committed
670
671
 "admin.license.noFile": "Nie wysłano żadnego pliku",
 "admin.license.removing": "Usuwanie licencji...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
672
 "admin.license.title": "Edycja i licencja",
enahum's avatar
enahum committed
673
674
 "admin.license.type": "Licencja: ",
 "admin.license.upload": "Wyślij",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
675
 "admin.license.uploadDesc": "Prześlij klucz licencyjny do Mattermost Enterprise Edition, aby uaktualnić ten serwer. [Odwiedź nas online](!http://mattermost.com), aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści wersji Enterprise Edition lub zakupu klucza.",
enahum's avatar
enahum committed
676
 "admin.license.uploading": "Wysyłanie licencji...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
677
 "admin.log.consoleDescription": "Zazwyczaj wyłączony na produkcji. Deweloperzy mogą ustawić to pole na włączone, aby wyświetlać logi w konsoli w zależności od poziomu logowania. Jeśli włączone, serwer wypisuje wiadomości do strumienia standardowego wyjścia (stdout). Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia serwera, zanim zacznie obowiązywać.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
678
 "admin.log.consoleJsonTitle": "Wyjście konsoli jako JSON:",
enahum's avatar
enahum committed
679
680
 "admin.log.consoleTitle": "Wypisuje logi do konsoli.",
 "admin.log.enableDiagnostics": "Włącz Diagnostykę i Raportowanie Błędów:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
681
 "admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Włącz tą funkcjonalność, aby ulepszyć jakość i wydajność Mattermost poprzez wysyłanie raportów błędów i diagnostycznych informacje do Mattermost, Inc. Przeczytaj naszą [politykę prywatności](!https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/), aby dowiedzieć się więcej.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
682
683
684
685
 "admin.log.enableWebhookDebugging": "Włącz Debugowanie Webhooka:",
 "admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Jeśli prawda, wysyła komunikaty debugowania webhooków do logów serwera. Aby wyświetlić treść żądania przychodzących webhooków, ustaw {boldedLogLevel} na 'DEBUG'.",
 "admin.log.fileDescription": "Zazwyczaj włączone na produkcji. Jeśli włączone, logowane zdarzenia są zapisywane do pliku mattermost.log w katalogu sprecyzowanym w polu Katalog Pliku z Logami. Logi są \"obracane\" przy 10 000 liniach i archiwizowane do pliku w tym samym katalogu, a do nazwy dodawana jest data i numer seryjny. Na przykład, mattermost.2017-03-31.001. Zmiana ustawień wymaga restartu serwera przed otrzymaniem efektu.",
 "admin.log.fileJsonTitle": "Wyjście z pliku logów jako JSON:",
enahum's avatar
enahum committed
686
687
688
 "admin.log.fileLevelDescription": "To ustawienia określa poziom szczegółów logów jakie są zapisywane do pliku z logami. ERROR: Wypisuje tylko wiadomości błędów. INFO: Wypisuje wiadomości błędów oraz informacji dotyczące uruchamiania i inicjalizacji. DEBUG: Wypisuje dużo szczegółów dla deweloperów pracujących nad debugowaniem problemów.",
 "admin.log.fileLevelTitle": "Poziom Pliku Logów:",
 "admin.log.fileTitle": "Wypisuje logi do pliku:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
689
 "admin.log.jsonDescription": "Jeśli włączone, zalogowane wydarzenia będą zapisane w czytelnym maszynowym formacie JSON. W innym przypadku będą one zapisywane jako czysty tekst. Zmiana tego ustawienia wymaga restartu serwera przed uzyskaniem oczekiwanego efektu.",
enahum's avatar
enahum committed
690
691
 "admin.log.levelDescription": "To ustawienia określa poziom szczegółów logów jakie są zapisywane do konsoli. ERROR: Wypisuje tylko wiadomości błędów. INFO: Wypisuje wiadomości błędów oraz informacji dotyczące uruchamiania i inicjalizacji. DEBUG: Wypisuje dużo szczegółów dla deweloperów pracujących nad debugowaniem problemów.",
 "admin.log.levelTitle": "Poziom logowania konsoli:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
692
 "admin.log.locationDescription": "Lokalizacja plików dziennika. Jeśli pusto, są przechowywane w katalogu ./logs. Ustawiona ścieżka musi istnieć oraz Mattermost musi mieć w niej uprawnienia do zapisu. Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia serwera, zanim zacznie obowiązywać.",
enahum's avatar
enahum committed
693
694
 "admin.log.locationPlaceholder": "Wprowadź lokalizacje pliku",
 "admin.log.locationTitle": "Katalog z plikami logów:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
695
696
 "admin.log.logLevel": "Poziom logowania",
 "admin.logs.bannerDesc": "Aby wyszukać użytkowników według identyfikatora użytkownika lub identyfikatora tokena, przejdź do opcji Raportowanie> Użytkownicy i wklej identyfikator do filtra wyszukiwania.",
697
698
 "admin.logs.next": "Dalej",
 "admin.logs.prev": "Wstecz",
enahum's avatar
enahum committed
699
700
 "admin.logs.reload": "Wczytaj ponownie",
 "admin.logs.title": "Logi serwera",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
701
 "admin.manage_roles.additionalRoles": "Wybierz dodatkowe uprawnienia dla konta. [Przeczytaj więcej na temat ról i uprawnień](!https://about.mattermost.com/default-permissions).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
702
703
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokens": "Zezwalaj temu kontu generować [personalne tokeny dostępu](!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokensDesc": "Usunięcie tego uprawnienia nie usunie istniejących tokenów. Aby usunąć je, przejdź do menu użytkownika, Zarządzanie Tokenami.",
enahum's avatar
enahum committed
704
 "admin.manage_roles.cancel": "Anuluj",
705
 "admin.manage_roles.manageRolesTitle": "Zarządzaj rolami",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
706
 "admin.manage_roles.postAllPublicRole": "Dostęp do wiadomości na wszystkich kanałach publicznych Mattermost.",
707
 "admin.manage_roles.postAllPublicRoleTitle": "post:channels",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
708
 "admin.manage_roles.postAllRole": "Pozwól wysyłać wiadomości do wszystkich kanałów Mattermost włączając wiadomości bezpośrednie.",
709
 "admin.manage_roles.postAllRoleTitle": "post:all",
enahum's avatar
enahum committed
710
 "admin.manage_roles.save": "Zapisz",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
711
 "admin.manage_roles.saveError": "Nie można zapisać ról.",
enahum's avatar
enahum committed
712
713
 "admin.manage_roles.systemAdmin": "Administrator Systemu",
 "admin.manage_roles.systemMember": "Użytkownik",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
714
 "admin.manage_tokens.manageTokensTitle": "Zarządzanie personalnymi tokenami dostępu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
715
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensDescription": "Osobiste tokeny dostępu działają podobnie do tokenów sesji i mogą być używane przez integracje do [interakcji z tym serwerem Mattermost](!https://about.mattermost.com/default-api-authentication). Tokeny są wyłączone, jeśli użytkownik jest dezaktywowany. Dowiedz się więcej o [osobistych tokenach dostępu](!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
716
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensIdLabel": "Token ID: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
717
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNameLabel": "Opis Tokena: ",
enahum's avatar
enahum committed
718
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNone": "Brak osobistych tokenów dostępu.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
719
 "admin.metrics.enableDescription": "Jeśli wartość jest ustawiona na true, Mattermost włączy monitorowanie wydajności oraz profilowanie. Zobacz proszę [dokumentacje](!http://docs.mattermost.com/deployment/metrics.html), aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji monitoringu wydajności dla Mattermost.",
enahum's avatar
enahum committed
720
721
722
723
 "admin.metrics.enableTitle": "Włącz Monitorowanie Wydajności:",
 "admin.metrics.listenAddressDesc": "Adres na którym serwer będzie nasłuchiwał aby udostępnić metrykę wydajności.",
 "admin.metrics.listenAddressEx": "Np. \":8067\"",
 "admin.metrics.listenAddressTitle": "Adres nasłuchiwania:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
724
 "admin.mfa.bannerDesc": "[Uwierzytelnianie wieloskładnikowe](!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) jest dostępne dla kont z logowaniem AD/LDAP lub email. Jeśli są używane inne metody logowania, usługa MFA powinna zostać skonfigurowana z dostawcą uwierzytelniania.",
725
 "admin.nav.administratorsGuide": "Przewodnik administratora",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
726
 "admin.nav.commercialSupport": "Wsparcie komercyjne",
727
 "admin.nav.menuAriaLabel": "Menu Konsoli admina",
enahum's avatar
enahum committed
728
 "admin.nav.switch": "Wybór zespołu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
729
 "admin.nav.troubleshootingForum": "Forum wsparcia",
enahum's avatar
enahum committed
730
731
732
 "admin.oauth.gitlab": "GitLab",
 "admin.oauth.google": "Google Apps",
 "admin.oauth.off": "Nie pozwalaj na logowanie za pomocą dostawcy OAuth 2.0",
733
 "admin.oauth.office365": "Office 365",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
734
 "admin.oauth.providerDescription": "Jeśli wartość jest ustawiona na true, Mattermost może działać jako dostawca usługi OAuth 2.0, pozwalając Mattermost na autoryzację zapytań do API z zewnętrznych aplikacji. Zobacz [dokumentacje](!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html), aby dowiedzieć się więcej.",
enahum's avatar
enahum committed
735
736
737
738
739
740
741
742
743
 "admin.oauth.providerTitle": "Włącz dostawcę usługi OAuth 2.0:",
 "admin.oauth.select": "Wybierz dostawcę usługi OAuth 2.0:",
 "admin.office365.authTitle": "Punkt końcowy uwierzytelniania:",
 "admin.office365.clientIdDescription": "ID Klienta/Aplikacji które otrzymałeś rejestrując swoją aplikację w Microsoft.",
 "admin.office365.clientIdExample": "Np. \"adf3sfa2-ag3f-sn4n-ids0-sh1hdax192qq\"",
 "admin.office365.clientIdTitle": "Identyfikator aplikacji:",
 "admin.office365.clientSecretDescription": "Sekretny Klucz Aplikacji który wygenerowałeś rejestrując swoją aplikację w Microsoft.",
 "admin.office365.clientSecretExample": "Np.: \"shAieM47sNBfgl20f8ci294\"",
 "admin.office365.clientSecretTitle": "Sekretny Hasło Aplikacji:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
744
 "admin.office365.EnableMarkdownDesc": "1. [Zaloguj się](!https://login.microsoftonline.com/) na swoje konto Microsoft lub Office 365. Upewnij się, że jest to konto tego samego [dzierżawcy](!https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573650.aspx#Anchor_0), z którym użytkownicy powinni się logować.\n2. Przejdź do strony [https://apps.dev.microsoft.com](!https: //apps.dev.microsoft.com), kliknij **Idź do listy aplikacji**> **Dodaj aplikację** i użyj \"Mattermost-nazwa-twojej-firmy\" jako **Nazwa aplikacji**.\n3. W sekcji **Sekrety aplikacji** kliknij **Generuj nowe hasło** i wklej je w pole **Sekretne Hasło Aplikacji**.\n4. Pod **Platformy**, kliknij **Dodaj platformę**, wybierz **Sieć** i wprowadź **twój-url-mattermost/signup/office365/complete** (przykład: http://localhost:8065/signup/office365/complete) w obszarze **Przekierowania URLi**. Usuń również zaznaczenie opcji **Zezwalaj na Niejawny Przepływ**.\n5. Na koniec kliknij **Zapisz**, a następnie wklej **ID Aplikacji** poniżej.",
745
 "admin.office365.tokenTitle": "Punk końcowy Znaku uwierzytelniania:",
enahum's avatar
enahum committed
746
747
748
749
750
751
752
753
754
 "admin.office365.userTitle": "Punkt końcowy API Użytkownika:",
 "admin.password.lowercase": "Przynajmniej jedna mała litera",
 "admin.password.minimumLength": "Minimalna długość hasła:",
 "admin.password.minimumLengthDescription": "Minimalna ilość znaków wymagana dla hasła. Musi być liczbą całkowitą większą lub równą od {min} i mniejszą lub równą {max}.",
 "admin.password.minimumLengthExample": "Np.: \"5\"",
 "admin.password.number": "Przynajmniej jedna liczba",
 "admin.password.preview": "Podgląd wiadomości błędu",
 "admin.password.symbol": "Co najmniej jeden symbol (np. \"~!@#$%^&*()\")",
 "admin.password.uppercase": "Przynajmniej jedna wielka litera",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
755
 "admin.permissions.documentationLinkText": "dokumentacja",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
756
 "admin.permissions.group.delete_posts.description": "Usuwanie wiadomości swoich i innych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
 "admin.permissions.group.delete_posts.name": "Usuń Wiadomości",
 "admin.permissions.group.edit_posts.description": "Edytuj wiadomości własne oraz innych.",
 "admin.permissions.group.edit_posts.name": "Edytuj Wiadomości",
 "admin.permissions.group.integrations.description": "Zarządzaj OAuth 2.0, komendami po ukośniku, webhookami oraz emotikonami.",
 "admin.permissions.group.integrations.name": "Integracje & Dostosowania",
 "admin.permissions.group.posts.description": "Napisz, edytuj i usuwaj wiadomości.",
 "admin.permissions.group.posts.name": "Zarządzaj Wiadomościami",
 "admin.permissions.group.private_channel.description": "Twórz i archiwizuj kanały, zarządzaj ustawieniami i członkami.",
 "admin.permissions.group.private_channel.name": "Zarządzaj Kanałami Prywatnymi",
 "admin.permissions.group.public_channel.description": "Dołącz, twórz i archiwizuj kanały, zarządzaj ustawieniami i członkami.",
 "admin.permissions.group.public_channel.name": "Zarządzaj kanałami publicznymi",
 "admin.permissions.group.reactions.description": "Dodaj i usuń reakcje na wiadomości.",
 "admin.permissions.group.reactions.name": "Wyślij Reakcje",
 "admin.permissions.group.send_invites.description": "Dodaj członków zespołu, wyślij zaproszenia email i udostępnij link z zaproszeniem do zespołu.",
 "admin.permissions.group.send_invites.name": "Dodaj Członków Zespołu",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.description": "Zarządzaj członkami zespołu.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
773
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.name": "Zespoły",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
774
 "admin.permissions.group.teams.description": "Twórz zespoły i zarządzaj członkami.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
775
 "admin.permissions.group.teams.name": "Zespoły",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
776
777
 "admin.permissions.inherited_from": "Odziedziczony po <a>{name}</a>.",
 "admin.permissions.introBanner": "Schematy uprawnień ustawiają domyślne uprawnienia dla administratorów drużyn, administratorów kanałów i wszystkich pozostałych. Dowiedz się więcej o schematach uprawnień w naszej [dokumentacji](!https://about.mattermost.com/default-advanced-permissions).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
778
 "admin.permissions.loadingMoreSchemes": "Ładowanie...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
779
780
781
782
783
 "admin.permissions.loadMoreSchemes": "Załaduj więcej schematów",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.description": "Przypisz rolę administratora systemu.",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.name": "Przypisz rolę administratora systemu.",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.description": "Utwórz kanał bezpośredni",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.name": "Utwórz kanał bezpośredni",
784
785
 "admin.permissions.permission.create_emojis.description": "Pozwól użytkownikom tworzyć własne emoji.",
 "admin.permissions.permission.create_emojis.name": "Tworzenie niestandardowych Emoji",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.description": "Utwórz kanał grupowy",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.name": "Utwórz kanał grupowy",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.description": "Utwórz nowy kanał prywatny.",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.name": "Utwórz kanały",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.description": "Utwórz nowe kanały publiczne.",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.name": "Utwórz kanały",
 "admin.permissions.permission.create_team.description": "Utwórz nowe zespoły.",
 "admin.permissions.permission.create_team.name": "Utwórz zespoły",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.description": "Utwórz token dostępu usera",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.name": "Utwórz token dostępu usera",
796
797
798
799
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.description": "Pozwól użytkownikom usunąć utworzone przez nich emoji.",
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.name": "Usuwanie swoich niestandardowych Emoji",
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.description": "Pozwól użytkownikom usunięcie niestandardowych emoji, które zostały stworzone przez innych użytkowników.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.name": "Usuwanie niestandardowych emoji innych.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
800
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.description": "Wpisy innych użytkowników mogą zostać usunięte.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
801
802
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Usuń Inne Wiadomości",
 "admin.permissions.permission.delete_post.description": "Autor może usuwać swoje wiadomości.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
803
804
805
806
 "admin.permissions.permission.delete_post.name": "Usuń Własne Wiadomości",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Archiwizuj kanały prywatne.",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Archiwizuj Kanały",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Archiwizuj kanały publiczne.",
807
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Archiwizuj Kanały",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
808
809
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Edytuj innych użytkowników",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Edytuj innych użytkowników",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
810
811
812
813
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Pozwala użytkownikom edytować wiadomości innych.",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.name": "Edytowanie postów innych",
 "admin.permissions.permission.edit_post.description": "{editTimeLimitButton} po wysłaniu, pozwoli edytować użytkownikowi swoje posty.",
 "admin.permissions.permission.edit_post.name": "Edytowanie własnych postów",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
814
815
816
817
818
819
820
821
 "admin.permissions.permission.import_team.description": "Importuj zespół",
 "admin.permissions.permission.import_team.name": "Importuj zespół",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.description": "Pokaż kanały zespołu",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.name": "Pokaż kanały zespołu",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.description": "Pokaż użytkowników bez zespołu",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.name": "Pokaż użytkowników bez zespołu",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.description": "Zarządzaj rolami kanałów",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.name": "Zarządzaj rolami kanałów",
822
823
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.description": "Tworzenie, edycja i usuwanie przychodzących webhooków.",
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.name": "Zarządzanie przychodzącymi webhookami",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
824
825
826
827
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.description": "Zarządzaj zadaniami",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.name": "Zarządzaj zadaniami",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.description": "Twórz, edytuj i usuwaj tokeny aplikacji OAuth 2.0.",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.name": "Zarządzaj Aplikacjami OAuth",
828
829
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.description": "Tworzenie, edycja i usuwanie wychodzących webhooków.",
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.name": "Zarządzanie wychodzącymi webhookami",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
830
831
832
833
834
835
836
837
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.description": "Dodaj i usuń członków kanału prywatnego.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.name": "Zarządzaj Członkami Kanału",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.description": "Zaktualizuj nazwy, nagłówki i cele kanałów prywatnych.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.name": "Zarządzaj Ustawieniami Kanału",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.description": "Dodawaj i usuwaj członków kanałów publicznych.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.name": "Zarządzaj Członkami Kanału",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.description": "Zaktualizuj nazwy, nagłówki i cele kanałów publicznych.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.name": "Zarządzaj Ustawieniami Kanału",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
838
839
 "admin.permissions.permission.manage_roles.description": "Zarządzaj rolami",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.name": "Zarządzaj rolami",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.description": "Twórz, edytuj i usuwaj niestandardowe komendy po ukośniku.",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.name": "Zarządzaj Komendami po Ukośniku",
 "admin.permissions.permission.manage_system.description": "Zarządzaj systemem",
 "admin.permissions.permission.manage_system.name": "Zarządzaj systemem",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.description": "Zarządzaj rolami zespołu",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.name": "Zarządzaj rolami zespołu",
 "admin.permissions.permission.manage_team.description": "Zarządzaj zespołem",
 "admin.permissions.permission.manage_team.name": "Zarządzaj zespołem",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.description": "Trwale usuń użytkownika",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.name": "Trwale usuń użytkownika",
 "admin.permissions.permission.read_channel.description": "Czytaj kanał",
 "admin.permissions.permission.read_channel.name": "Czytaj kanał",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.description": "Czytaj token dostępu użytkownika",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.name": "Czytaj token dostępu użytkownika",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.description": "Usuń użytkownika z zespołu",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.name": "Usuń użytkownika z zespołu",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.description": "Odwołanie tokenu dostępu użytkownika",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.name": "Odwołanie tokenu dostępu użytkownika",
 "admin.permissions.permission.upload_file.description": "Przesyłanie pliku",
 "admin.permissions.permission.upload_file.name": "Przesyłanie pliku",
 "admin.permissions.permission.view_team.description": "Wyświetl zespół",
 "admin.permissions.permission.view_team.name": "Wyświetl zespół",
 "admin.permissions.permissionSchemes": "Schematy Uprawnień:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
863
 "admin.permissions.permissionSchemes.cancel": "Anuluj",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
864
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.delete": "Usuń",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
865
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmButton": "Tak, Usuń",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
866
867
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmQuestion": "Uprawnienia w zespołach używających tego schematu zostaną zresetowane do wartości domyślnych w Schemacie Systemowym. Czy na pewno chcesz usunąć schemat {schemeName}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteSchemeTitle": "Usunąć schemat {scheme}?",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
868
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleting": "Usuwanie...",
869
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.edit": "Edytuj",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
870
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.moreTeams": "+{number} więcej",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
871
 "admin.permissions.permissionsTree.description": "Opis",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
872
873
 "admin.permissions.permissionsTree.permission": "Pozwolenie",
 "admin.permissions.roles.all_users.name": "Wszyscy Członkowie",
874
 "admin.permissions.roles.channel_admin.name": "Administrator kanału",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
875
 "admin.permissions.roles.channel_user.name": "Użytkownik Kanału",