uk.json 488 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
{
 "about.buildnumber": "Номер збірки:",
 "about.copyright": "Copyright 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Всі права захищені",
 "about.database": "База даних:",
 "about.date": "Дата створення:",
 "about.dbversion": "Версія схеми бази даних:",
 "about.enterpriseEditione1": "Enterprise Edition",
 "about.enterpriseEditionLearn": "Детальніше про редакцію Enterprise читайте на",
 "about.enterpriseEditionSt": "Сучасне спілкування в вашій локальній мережі.",
 "about.hash": "Хеш збірки:",
 "about.hashee": "Хеш збірки EE:",
 "about.hashwebapp": "Хеш збірки Webapp:",
 "about.licensed": "Ліцензовано на:",
 "about.notice": "Mattermost це стало можливим за допомогою програмного забезпечення з відкритим кодом, яке використовується на нашому сервері (! https://about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop] (!Https: //about.mattermost.com/ desktop-notice-txt /) та [mobile] (!https: //about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) додатків.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
15
 "about.privacy": "Privacy Policy",
16
17
18
19
 "about.teamEditionLearn": "Приєднуйтесь до спільноти Mattermost на",
 "about.teamEditionSt": "Всі спілкування вашої команди в одному місці, з миттєвим пошуком та доступом звідусюди.",
 "about.teamEditiont0": "Team Edition",
 "about.teamEditiont1": "Enterprise Edition",
20
 "about.title": "About {appTitle}",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
21
 "about.tos": "Умови обслуговування",
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 "about.version": "Версія Mattermost:",
 "access_history.title": "Історія активності",
 "activity_log_modal.android": "Android",
 "activity_log_modal.androidNativeApp": "Додаток для Android",
 "activity_log_modal.androidNativeClassicApp": "Класичний додаток Android",
 "activity_log_modal.desktop": "Додаток для ПК",
 "activity_log_modal.iphoneNativeApp": "Додаток для iPhone",
 "activity_log_modal.iphoneNativeClassicApp": "Класичний додаток iPhone",
 "activity_log.activeSessions": "Активні сесії",
 "activity_log.browser": "Браузер: {browser}",
 "activity_log.firstTime": "Перша активність: {date}, {time}",
 "activity_log.lastActivity": "Остання активність: {date}, {time}",
34
 "activity_log.logout": "Log Out",
35
36
37
38
39
 "activity_log.moreInfo": "Більше інформації",
 "activity_log.os": "ОС: {os}",
 "activity_log.sessionId": "Ідентифікатор сесії: {id}",
 "activity_log.sessionsDescription": "Сесії створюються при вході з нового браузера на пристрої. Сесії дозволяють використовувати Mattermost без необхідності повторного входу протягом часу, встановленого Адміністратором системи. Якщо ви бажаєте завершити сесію, натисніть кнопку 'Вихід'.",
 "add_command.autocomplete": "Автозаповнення",
40
 "add_command.autocomplete.help": "(Optional) Show your slash command on the autocomplete list when someone types / in the input box.",
41
42
43
 "add_command.autocompleteDescription": "Опис автозаповнення",
 "add_command.autocompleteDescription.help": "(Необов'язково) Короткий опис слеш-команди для списку автозаповнення.",
 "add_command.autocompleteHint": "Підказка про автозаповнення",
44
 "add_command.autocompleteHint.help": "(Optional) Specify the arguments associated with your slash command.",
45
46
47
48
 "add_command.cancel": "Відміна",
 "add_command.description": "Опис",
 "add_command.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
 "add_command.displayName": "Заголовок",
49
 "add_command.displayName.help": "Specify a title, of up to 64 characters, for the slash command settings page.",
50
51
 "add_command.doneHelp": "Ви налаштовували команду зі слэшами. Наступний токен буде відправлений у вихідний вантаж. Будь ласка, використовуйте його, щоб перевірити, чи надійшов запит від команди Mattermost (див.[Документація] (!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_command.iconUrl": "Піктограма відповіді",
52
 "add_command.iconUrl.help": "(Optional) Enter the URL of a .png or .jpg file to use as the icon when posting responses to this slash command. The file must be at least 128 pixels by 128 pixels. If left blank, your profile picture is used.",
53
54
 "add_command.method": "Метод запиту",
 "add_command.method.get": "GET",
55
 "add_command.method.help": "Specify the type of request, either POST or GET, sent to the endpoint that Mattermost hits to reach your application.",
56
57
 "add_command.method.post": "POST",
 "add_command.save": "Зберегти",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
58
 "add_command.saving": "Saving...",
59
60
 "add_command.token": "**Token**: {token}",
 "add_command.trigger": "Ключове слово",
61
 "add_command.trigger.help": "Specify a trigger word that is not a built-in command, does not contain spaces, and does not begin with the slash character.",
62
63
 "add_command.trigger.helpExamples": "Приклад: клієнт, співробітник, пацієнт, погода",
 "add_command.trigger.helpReserved": "Зарезервовано: {link}",
64
 "add_command.trigger.helpReservedLinkText": "See built-in slash commands",
65
66
67
68
69
70
71
72
 "add_command.triggerInvalidLength": "Ключове слово повинно містити від {min} до {max} символів",
 "add_command.triggerInvalidSlash": "Ключове слово не може починатися з /",
 "add_command.triggerInvalidSpace": "Ключове слово не може містити пробіли",
 "add_command.triggerRequired": "Необхідно ввести ключове слово",
 "add_command.url": "URL запиту",
 "add_command.url.help": "URL, який буде запитано методом HTTP POST або GET при використанні слеш-команди.",
 "add_command.urlRequired": "Необхідно вказати URL запиту",
 "add_command.username": "Ім'я користувача для відповіді",
73
74
 "add_command.username.help": "(Optional) Specify the name to use when posting responses for this slash command. Usernames can be up to 22 characters, and contain lowercase letters, numbers, and the symbols \"-\", \"_\", and \".\". If left blank, your Mattermost username is used.",
 "add_emoji.cancel": "Відміна",
75
76
77
 "add_emoji.header": "Додати",
 "add_emoji.image": "Зображення",
 "add_emoji.image.button": "Вибрати",
78
 "add_emoji.image.help": "Specify a .gif, .png, or .jpg file for your emoji. The file can be up to 1 MB. The dimensions are resized automatically to 128 pixels by 128 pixels while maintaining the aspect ratio.",
79
80
 "add_emoji.imageRequired": "Потрібно зображення для смайлика",
 "add_emoji.name": "Ім'я",
81
 "add_emoji.name.help": "Specify an emoji name that's up to 64 characters. It can contain lowercase letters, numbers, and the symbols '-' and '_'.",
82
83
84
85
86
87
 "add_emoji.nameInvalid": "Ім'я смайлика може містити тільки цифри, букви і символи '-' і '_'.",
 "add_emoji.nameRequired": "Потрібно зображення для смайлика",
 "add_emoji.nameTaken": "Це ім'я вже зайнято. Будь ласка, виберіть інше.",
 "add_emoji.preview": "Попередній перегляд",
 "add_emoji.preview.sentence": "Ця пропозиція з {image} в ньому.",
 "add_emoji.save": "Зберегти",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
88
 "add_emoji.saving": "Saving...",
89
90
 "add_incoming_webhook.cancel": "Відміна",
 "add_incoming_webhook.channel": "Канал",
91
 "add_incoming_webhook.channel.help": "This is the default public or private channel that receives the webhook payloads. When setting up the webhook, you must belong to the private channel.",
92
 "add_incoming_webhook.channelLocked": "Прикріпити до цього каналу",
93
 "add_incoming_webhook.channelLocked.help": "If set, the incoming webhook can post only to the selected channel.",
94
95
96
 "add_incoming_webhook.channelRequired": "Необхідний діючий канал",
 "add_incoming_webhook.description": "Опис",
 "add_incoming_webhook.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
97
98
99
 "add_incoming_webhook.displayName": "Заголовок",
 "add_incoming_webhook.displayName.help": "Specify a title, of up to 64 characters, for the webhook settings page.",
 "add_incoming_webhook.doneHelp": "Your incoming webhook is set up. Please send data to the following URL (details at [Incoming Webhooks](!https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html)).",
100
 "add_incoming_webhook.icon_url": "Зображення профілю",
101
 "add_incoming_webhook.icon_url.help": "Enter the URL of a .png or .jpg file for the profile picture of this integration when posting. The file should be at least 128 pixels by 128 pixels. If left blank, the profile picture specified by the webhook creator is used.",
102
 "add_incoming_webhook.save": "Зберегти",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
103
 "add_incoming_webhook.saving": "Saving...",
104
105
 "add_incoming_webhook.url": "**URL**: {url}",
 "add_incoming_webhook.username": "Ім'я користувача",
106
 "add_incoming_webhook.username.help": "Specify the username this integration will post as. Usernames must be in lowercase, be up to 22 characters, and can contain numbers and the symbols \"-\", \"_\", and \".\" . If left blank, the name specified by the webhook creator is used.",
107
108
109
110
111
112
113
 "add_oauth_app.callbackUrls.help": "URI, на який буде здійснено перенаправлення після підтвердження або відхилення авторизації додатки, і який повинен обробити код авторизації або токен доступу. Повинен бути правильним URL і починатися з http:// або https://.",
 "add_oauth_app.callbackUrlsRequired": "Потрібно хоча б один URL для зворотного виклику",
 "add_oauth_app.clientId": "**Client ID**: {id}",
 "add_oauth_app.clientSecret": "**Client Secret**: {secret}",
 "add_oauth_app.description.help": "Опис програми OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.descriptionRequired": "Опис програми OAuth 2.0 не може залишатися порожнім.",
 "add_oauth_app.doneHelp": "Ваша програма OAuth 2.0 була налаштована. Будь ласка, використовуйте такий ідентифікатор клієнта та клієнтську таємницю, коли просимо авторизацію для вашої програми (див. [Документація] (! Https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) для отримання додаткової інформації).",
114
 "add_oauth_app.doneUrlHelp": "Here are your authorized redirect URLs.",
115
 "add_oauth_app.header": "Додати",
116
 "add_oauth_app.homepage.help": "This is the URL for the homepage of the OAuth 2.0 application. Depending on your server configuration, use HTTP or HTTPS in your URL.",
117
 "add_oauth_app.homepageRequired": "Домашня сторінка додатка OAuth 2.0 повинна бути вказана.",
118
119
 "add_oauth_app.icon.help": "(Optional) Specify the URL of the image for your OAuth 2.0 application. Use either HTTP or HTTPS in the URL.",
 "add_oauth_app.name.help": "Specify the display name of your OAuth 2.0 application. You can use up to 64 characters.",
120
121
122
123
124
125
 "add_oauth_app.nameRequired": "Ім'я програми OAuth 2.0 має бути зазначено.",
 "add_oauth_app.trusted.help": "Якщо вибрано, додаток OAuth 2.0 буде вважатися довіреним і Mattermost не вимагатиме підтвердження від користувача. Інакше, в додатковому вікні користувачеві буде запропоновано підтвердити або відхилити авторизацію.",
 "add_oauth_app.url": "**URL**: {url}",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls": "URL зворотного виклику (по одному на рядок)",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.help": "URL, на який будуть відправлятися повідомлення. Якщо URL-адреса є приватним, додайте його як {link}.",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.helpLinkText": "надійне внутрішнє з'єднання",
126
 "add_outgoing_webhook.callbackUrlsRequired": "Потрібно хоча б один URL для зворотного виклику",
127
128
 "add_outgoing_webhook.cancel": "Відміна",
 "add_outgoing_webhook.channel": "Канал",
129
 "add_outgoing_webhook.channel.help": "This field is optional if you specify at least one trigger word. Specify the public channel that delivers the payload to the webhook.",
130
 "add_outgoing_webhook.content_Type": "Тип вмісту",
131
132
133
 "add_outgoing_webhook.contentType.help1": "Specify the content type by which to send the request.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help2": "For the server to encode the parameters in a URL format in the request body, select application/x-www-form-urlencoded.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help3": "For the server to format the request body as JSON, select application/json.",
134
135
136
 "add_outgoing_webhook.description": "Опис",
 "add_outgoing_webhook.description.help": "Опис вхідного вебхука.",
 "add_outgoing_webhook.displayName": "Заголовок",
137
 "add_outgoing_webhook.displayName.help": "Specify a title for the webhook settings page. The title can contain up to 64 characters.",
138
139
 "add_outgoing_webhook.doneHelp": "Ви налаштовували команду зі слэшами. Наступний токен буде відправлений у вихідний вантаж. Будь ласка, використовуйте його, щоб перевірити, чи надійшов запит від команди Mattermost (див.[Документація] (!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) для отримання додаткової інформації).",
 "add_outgoing_webhook.icon_url": "Зображення профілю",
140
 "add_outgoing_webhook.icon_url.help": "Enter the URL of a .png or .jpg file for this integration to use as the profile picture when posting. The file should be at least 128 pixels by 128 pixels. If left blank, the profile picture specified by the webhook creator is used.",
141
 "add_outgoing_webhook.save": "Зберегти",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
142
 "add_outgoing_webhook.saving": "Saving...",
143
144
 "add_outgoing_webhook.token": "**Token**: {token}",
 "add_outgoing_webhook.triggerWords": "Ключові слова (по одному на строку)",
145
 "add_outgoing_webhook.triggerWords.help": "Specify the trigger words that send an HTTP POST request to your application. If you select only channel, this is optional. The trigger can be for the channel, the outgoing webhook, or both but when you set it for both, the message must match both values.",
146
147
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsOrChannelRequired": "Необхідний діючий канал або список ключових слів",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen": "Умова спрацьовування",
148
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen.help": "Specify when to trigger the outgoing webhook.",
149
150
151
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenFullWord": "Перше слово відповідає слову події повністю",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenStartsWith": "Перше слово починається зі слова тригера",
 "add_outgoing_webhook.username": "Ім'я користувача",
152
 "add_outgoing_webhook.username.help": "Specify the username this integration will post as. Usernames can be up to 22 characters, and contain lowercase letters, numbers and the symbols \"-\", \"_\", and \".\". If left blank, the name specified by the webhook creator is used.",
153
154
155
156
 "add_teams_to_scheme.confirmation.accept": "Так, перемістити команду",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.message": "Ця команда вже вибрана за іншою схемою команди, ви впевнені, що хочете перемістити її до цієї схеми команди?",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.title": "Схема зміни перемоги над командою?",
 "add_teams_to_scheme.title": "Додайте Команди до команди ** Вибір команди ** Список",
157
158
 "add_user_to_channel_modal.add": "Додати",
 "add_user_to_channel_modal.cancel": "Відміна",
159
 "add_user_to_channel_modal.help": "Введіть, щоб знайти канал. Використовуйте ↑↓ для перегляду, ↵, щоб вибрати, ESC для відхилення.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
160
161
 "add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} вже є учасником цього каналу",
 "add_user_to_channel_modal.title": "Додайте {name} до каналу",
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
 "add_users_to_team.title": "Додати нового учасника в команду {teamName}",
 "admin.advance.cluster": "Висока доступність",
 "admin.advance.metrics": "Моніторинг продуктивності",
 "admin.audits.reload": "Перезавантажити логи активності користувача",
 "admin.authentication.email": "Аутентифікація по електронній пошті",
 "admin.authentication.gitlab": "GitLab",
 "admin.authentication.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.authentication.oauth": "OAuth 2.0",
 "admin.authentication.saml": "SAML 2.0",
 "admin.banner.heading": "Примітка:",
 "admin.cluster.ClusterName": "Ім'я кластера:",
 "admin.cluster.ClusterNameDesc": "Кластер приєднатися до імені. Тільки вузли з тим же кластерним ім'ям об'єднаються. Це підтримує встановлення Blue-Green або інсталяцію, що вказує на ту саму базу даних.",
 "admin.cluster.ClusterNameEx": "Наприклад: \"Виробництво\" або \"Постановка\"",
 "admin.cluster.enableDescription": "Якщо включено, Mattermost запускається в режимі високої доступності. Будь ласка, зверніться до [документації] (!http: //docs.mattermost.com/deployment/cluster.html) для отримання інформації про налаштування режиму високої доступності (Високої доступності).",
 "admin.cluster.enableTitle": "Включити режим високої доступності:",
 "admin.cluster.GossipPort": "Порт сповідування:",
 "admin.cluster.GossipPortDesc": "Порт використовується для протоколу спілок. У цьому порту повинні бути дозволені як UDP, так і TCP.",
 "admin.cluster.GossipPortEx": "Наприклад: \"8074\"",
 "admin.cluster.loadedFrom": "Конфігураційний файл був завантажений з вузла з ідентифікатором {clusterId}. Будь ласка, зверніться до ** Керівництва щодо усунення проблем ** в нашій [документації] (!http: //docs.mattermost.com/deployment/cluster.html), якщо ви відкриваєте системну консоль через балансувальник навантаження і відчуваєте проблеми.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
181
 "admin.cluster.noteDescription": "Зміна властивостей у цьому розділі вимагатиме перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
 "admin.cluster.OverrideHostname": "Переопределити хост-ім'я:",
 "admin.cluster.OverrideHostnameDesc": "Значення за замовчуванням <blank> буде намагатися отримати ім'я хоста з ОС або використовувати IP-адресу. Ви можете змінити ім'я хоста цього сервера за допомогою цієї властивості. Не рекомендується перевизначати ім'я хоста, якщо це не потрібно. Ця властивість також може бути встановлена на певну IP-адресу, якщо це необхідно.",
 "admin.cluster.OverrideHostnameEx": "Наприклад: \"app-server-01\"",
 "admin.cluster.should_not_change": "УВАГА: Ці налаштування можуть не синхронізуватися з іншими серверами в кластері. Між-вузловий зв'язок високої доступності не запуститься, поки ви не зробите config.json однаковим на всіх серверах і не перезапустите Mattermost. Будь ласка, зверніться до [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html), щоб дізнатися, як додати або видалити сервер з кластера. Якщо ви відкриваєте системну консоль через балансувальник навантаження і відчуваєте проблеми, будь ласка, дивіться посібник з дозволу проблем в нашій [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html).",
 "admin.cluster.status_table.config_hash": "Файл конфігурації MD5",
 "admin.cluster.status_table.hostname": "Ім'я хоста",
 "admin.cluster.status_table.reload": "Перезавантажити статус кластера",
 "admin.cluster.status_table.status": "Статус",
 "admin.cluster.status_table.url": "Gossip-адреса",
 "admin.cluster.status_table.version": "Версія",
 "admin.cluster.StreamingPort": "Потокове порту:",
 "admin.cluster.StreamingPortDesc": "Порт використовується для потокового передавання даних між серверами.",
 "admin.cluster.StreamingPortEx": "Наприклад: \"8074\"",
 "admin.cluster.unknown": "невідомий",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossip": "Використовуйте експериментальні сплетені:",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossipDesc": "Коли це правда, сервер намагатиметься зв'язатись через протокол спілки над портом спілок. Коли помилково, сервер намагатиметься встановити зв'язок через поточний порт. При невірному порту спілок і протоколі все ще використовується для визначення роботоздатності кластеру.",
 "admin.cluster.UseIpAddress": "Використовувати IP-адресу:",
 "admin.cluster.UseIpAddressDesc": "Коли це правда, кластер спробує встановити зв'язок через IP-адресу, а не за допомогою імені хоста.",
 "admin.compliance_reports.desc": "Назва завдання:",
 "admin.compliance_reports.emails": "Адреса електронної пошти:",
 "admin.compliance_reports.from": "Від",
 "admin.compliance_reports.keywords": "Ключові слова:",
 "admin.compliance_reports.reload": "Перезавантажте звіти про відповідності",
 "admin.compliance_reports.run": "Запустити звіт про дотримання",
 "admin.compliance_reports.title": "Комплаенс звіти",
 "admin.compliance_reports.to": "Кому:",
208
 "admin.compliance_table.desc": "Опис",
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
 "admin.compliance_table.download": "Завантажити",
 "admin.compliance_table.params": "Параметри",
 "admin.compliance_table.records": "Записи",
 "admin.compliance_table.status": "Статус",
 "admin.compliance_table.timestamp": "Тимчасова мітка",
 "admin.compliance_table.type": "Тип",
 "admin.compliance_table.userId": "Запрошені",
 "admin.compliance.directoryDescription": "Каталог в який зберігаються звіти про відповідність. Якщо порожньо, - зберігаються в ./data/.",
 "admin.compliance.directoryExample": "Наприклад: \"./data/\"",
 "admin.compliance.directoryTitle": "Довідник про дотримання вимог:",
 "admin.compliance.enableDailyDesc": "Коли це правда, Mattermost створить щоденний звіт про дотримання.",
 "admin.compliance.enableDailyTitle": "Увімкнути щоденний звіт:",
 "admin.compliance.enableDesc": "Коли це правда, Mattermost дозволяє звітувати про дотримання **на вкладці** Відповідність та аудит**. Щоб дізнатися більше, перегляньте [documentation] (!https://docs.mattermost.com/administration/compliance.html).",
 "admin.compliance.enableTitle": "Дозволити звіти про відповідність:",
 "admin.compliance.newComplianceExportBanner": "Ця функція замінюється новою функцією [Compliance Export]({siteURL}/admin_console/compliance/message_export) і буде видалена в майбутньому випуску. Ми рекомендуємо перейти на нову систему.",
 "admin.complianceExport.createJob.help": "Починає негайно виконувати експортну роботу.",
 "admin.complianceExport.createJob.title": "Запустити відповідність Експорт завдання",
 "admin.complianceExport.exportFormat.actiance": "Активація XML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.csv": "CSV",
 "admin.complianceExport.exportFormat.description": "Формат експорту відповідності. Відповідає системі, до якої потрібно імпортувати дані.\n\nДля активації XML файли експорту відповідності записуються в підкаталог \"Експорт\" налаштовуваного [Local Storage Directory] ({siteURL}/admin_console/files/storage). Для Global Relay EML вони надсилаються електронною поштою на налаштовану адресу електронної пошти.",
 "admin.complianceExport.exportFormat.globalrelay": "Глобальний реле EML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.title": "Формат експорту:",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.description": "Встановіть час початку щоденної запланованої експортної роботи з відповідності. Виберіть час, коли менше користувачів використовують вашу систему. Повинна бути 24-годинна відмітка часу у формі HH:MM.",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.example": "Наприклад: \"02:00\"",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.title": "Відповідність часу експорту:",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a10.description": "A10/Тип 10",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a9.description": "A9/Тип 9",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.description": "Тип облікового запису глобального ретранслятора вашої організації.",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.title": "Обліковий запис клієнта Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.description": "Адреса електронної пошти вашого сервера Global Relay відслідковує для вхідних експорт відповідності.",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.example": "Наприклад: \"globalrelay@mattermost.com\"",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.title": "Електронна адреса глобального реле:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.description": "Пароль, пов'язаний з ім'ям користувача SMTP.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.example": "Наприклад: \"глобальний пароль ретранслятора\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.title": "Пароль глобального ретранслятора SMTP:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.description": "Ім'я користувача для автентифікації на сервері SMTP глобального ретранслятора.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.example": "Наприклад: \"глобальний користувач ретрансляції\"",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.title": "Ім'я користувача: SMTP Global Relay",
 "admin.complianceExport.messagesExportedCount": "{count} повідомлення експортуються.",
 "admin.complianceExport.title": "Відповідність експорту (Beta)",
 "admin.connectionSecurityNone": "Ні",
 "admin.connectionSecurityNoneDescription": "Mattermost буде підключатися по незахищеному з'єднанню.",
 "admin.connectionSecurityStart": "STARTTLS",
 "admin.connectionSecurityStartDescription": "Бере існуюче незахищене з'єднання і намагається поліпшити його до безпечного, використовуючи TLS.",
 "admin.connectionSecurityTitle": "Безпека з'єднання:",
 "admin.connectionSecurityTls": "TLS",
 "admin.connectionSecurityTlsDescription": "Шифрувати з'єднання між Mattermost і вашим сервером.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkDesc": "Додає посилання для скачування програми для Android. Користувачам, які відвідують сайт через мобільний браузер, на спеціальній сторінці буде запропонована можливість завантажити додаток. Залиште це поле порожнім, щоб запобігти появі цієї сторінки.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkTitle": "Посилання на сторінку завантаження програми для Android:",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalDesc": "Коли це правда, користувачі можуть відхилити банер до свого наступного оновлення. Коли помилково, банер постійно відображається, доки його не вимкне Системний адміністратор.",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalTitle": "Дозволити звільнення банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerColorTitle": "Колір банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextColorTitle": "Колір тексту банера:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextDesc": "Текст, який з'явиться в банері оголошення.",
 "admin.customization.announcement.bannerTextTitle": "Текст банера:",
 "admin.customization.announcement.enableBannerDesc": "Увімкніть банер оголошення у всіх командах.",
 "admin.customization.announcement.enableBannerTitle": "Увімкнути банер оголошення:",
 "admin.customization.appDownloadLinkDesc": "Додає посилання на сторінку скачування додатків Mattermost. Коли посилання присутній, опція \"Завантажити додатки Mattermost\" буде додана в головне меню, з тим щоб користувачі змогли знайти сторінку завантаження. Залиште це поле порожнім, щоб приховати цю опцію з головного меню.",
 "admin.customization.appDownloadLinkTitle": "Посилання на сторінку завантаження додатків Mattermost:",
 "admin.customization.customUrlSchemes": "Спеціальні схеми URL-адреси:",
 "admin.customization.customUrlSchemesDesc": "Дозволяє зв'язувати текст повідомлення, якщо він починається з будь-якої схеми URL-адрес, розділених комами, перелічених у списку. За замовчуванням наступні схеми створюють посилання: \"http\", \"https\", \"ftp\", \"tel\" і \"mailto\".",
 "admin.customization.enableCustomEmojiDesc": "Дозвольте користувачу створювати спеціальні емоції для використання в повідомленнях. Після дозволу, налаштування спеціальних емоцій можуть бути доступні в розділі Команда, натисканням на три крапки над бічною панеллю і вибором \"Спеціальні емоції\".",
 "admin.customization.enableCustomEmojiTitle": "Увімкнути призначені для користувача смайли:",
 "admin.customization.enableEmojiPickerDesc": "Emoji Picker дозволяє користувачам додавати емоції, як реакції або використовувати в повідомленнях. Включення Emoji Picker з великою кількістю користувацьких емоцій може уповільнити роботу системи.",
 "admin.customization.enableEmojiPickerTitle": "Увімкнути Emoji Picker:",
 "admin.customization.enableGifPickerDesc": "Дозволити користувачам вибирати GIF-файли з збирача смайлів за допомогою інтеграції Gfycat.",
 "admin.customization.enableGifPickerTitle": "Увімкнути GIF-збирач:",
276
 "admin.customization.enableLinkPreviewsDesc": "Display a preview of website content, image links and YouTube links below the message when available. The server must be connected to the internet and have access through the firewall (if applicable) to the websites from which previews are expected. Users can disable these previews from Account Settings > Display > Website Link Previews.",
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
 "admin.customization.enableLinkPreviewsTitle": "Включити попередній перегляд посилань:",
 "admin.customization.gfycatApiKey": "Ключ API Gfycat:",
 "admin.customization.gfycatApiKeyDescription": "Запишіть ключ API на [https://developers.gfycat.com/signup/#](https://developers.gfycat.com/signup/#). Введіть ідентифікатор клієнта, який ви отримуєте електронною поштою в цьому полі. Якщо порожній, використовується стандартний ключ API, наданий Gfycat.",
 "admin.customization.gfycatApiSecret": "Gfycat API Secret:",
 "admin.customization.gfycatApiSecretDescription": "Секретне API, створене Gfycat для вашого ключа API. Якщо порожній, використовується таємниця API за замовчуванням, надана Gfycat.",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkDesc": "Додає посилання для завантаження програми для Android. Користувачам, які відвідують сайт через мобільний браузер, на спеціальній сторінці буде запропонована можливість завантажити додаток. Залиште, це поле порожнім, щоб запобігти появі цієї сторінки.",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkTitle": "Посилання на завантаження додатка для iOS:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.clarification": "Відновлення повідомлень або файлів неможливо після їх видалення.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.confirm": "Підтвердити налаштування",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description": "Ви впевнені, що хочете застосувати таку політику збереження даних:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileDeletion": "Всі файли будуть остаточно видалені через {days} днів.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileIndefinite": "Всі файли будуть зберігатися на невизначений термін.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageDeletion": "Всі повідомлення будуть видалені назавжди через {days} днів.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageIndefinite": "Усі повідомлення будуть зберігатися на невизначений термін.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.title": "Необхідно підтвердити політику збереження даних",
 "admin.data_retention.createJob.help": "Ініціює роботу з видалення даних про збереження даних негайно.",
 "admin.data_retention.createJob.title": "Запустити завдання з видалення зараз",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.description": "Встановіть час початку щоденної запланованої експортної роботи з відповідності. Виберіть час, коли менше користувачів використовують вашу систему. Повинна бути 24-годинна відмітка часу у формі HH:MM.",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.example": "Наприклад: \"02:00\"",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.title": "Час видалення даних:",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.description": "Встановити, скільки часу Mattermost буде зберігати завантажені файли в каналах і особистих повідомленнях.",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.title": "Затримання файлу:",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.description": "Установить, скільки часу Mattermost буде зберігати повідомлення в каналах і особистих повідомленнях.",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.title": "Збереження повідомлення:",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.description": "Укажіть, скільки днів завантажений файл зберігається в Mattermost. Файли старше встановленої вами тривалості будуть видалені. Мінімальний час збереження один день.",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.example": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.data_retention.keepFilesForTime": "Зберігати файли протягом певного проміжку часу",
 "admin.data_retention.keepFilesIndefinitely": "Зберігати файли нескінченно",
 "admin.data_retention.keepMessageForTime": "Зберігати повідомлення протягом встановленого проміжку часу",
 "admin.data_retention.keepMessagesIndefinitely": "Зберігати повідомлення нескінченно",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.description": "Вкажіть, скільки днів повідомлення буде зберігатися в Mattermost. Повідомлення, включаючи вкладення файлів старше встановленої вами тривалості, будуть видалені. Мінімальний час зберігання один день.",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.example": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.data_retention.note.description": "Увага: Після видалення повідомлення або файлу дія незворотна. Будьте обережні, створюючи спеціальну політику збереження даних. Дивіться {documentationLink}, щоб дізнатися більше.",
 "admin.data_retention.note.description.documentationLinkText": "документація",
 "admin.data_retention.title": "Політика збереження даних",
312
 "admin.database.title": "База даних:",
313
314
315
316
317
318
319
320
321
 "admin.developer.title": "Налаштування розробника",
 "admin.elasticsearch.bulkIndexingTitle": "Масова індексування:",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlDescription": "Адреса сервера Elasticsearch. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample": "Наприклад: \"https://elasticsearch.example.org:9200\"",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample.documentationLinkText": "Зверніться до документації для отримання налаштувань щодо налаштування сервера.",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlTitle": "Адреса підключення до сервера:",
 "admin.elasticsearch.createJob.help": "Усі повідомлення в базі даних будуть індексуватися від найстаріших до найновіших. Еластичний пошук доступний під час індексації, але результати пошуку можуть бути неповними, поки робота з індексацією не завершиться.",
 "admin.elasticsearch.createJob.title": "Індекс зараз",
 "admin.elasticsearch.elasticsearch_test_button": "Перевірити з'єднання",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
322
323
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteDescription": "Необхідне підключення до сервера Elasticsearch. Якщо включено, Elasticsearch буде використовуватися для всіх пошукових запитів. Результати пошуку можуть бути неповними, поки не закінчиться індексування бази даних. Якщо вимкнено, буде використовуватися пошук по базі даних.",
 "admin.elasticsearch.enableAutocompleteTitle": "Включити Elasticsearch для пошукових запитів:",
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription": "Якщо включено, всі нові повідомлення будуть автоматично індексуватися. Пошукові запити будуть використовувати базу даних, поки \"Включити Elasticsearch для пошукових запитів\" буде включено. {documentationLink}",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription.documentationLinkText": "Дізнатися більше про Elasticsearch в нашій документації.",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingTitle": "Включити індексування Elasticsearch:",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingDescription": "Необхідне підключення до сервера Elasticsearch. Якщо включено, Elasticsearch буде використовуватися для всіх пошукових запитів. Результати пошуку можуть бути неповними, поки не закінчиться індексування бази даних. Якщо вимкнено, буде використовуватися пошук по базі даних.",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingTitle": "Включити Elasticsearch для пошукових запитів:",
 "admin.elasticsearch.password": "Наприклад: \"ваш пароль\"",
 "admin.elasticsearch.passwordDescription": "(Опціонально) Пароль для аутентифікації на сервері Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.passwordTitle": "Пароль сервера:",
 "admin.elasticsearch.percentComplete": "{percent}% Завершено ",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton": "Очистити індекси",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.error": "Не вдалося очистити індекси: {error}",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.label": "Очистити індекси:",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.success": "Індекси успішно очищені.",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesHelpText": "Очищення призведе до видалення індексів з Elasticsearch. Результати пошукових запитів можуть бути неповні, поки буде проводиться розбудова бази даних.",
 "admin.elasticsearch.sniffDescription": "Коли це правда, нюхфування знаходить і підключається до всіх вузлів даних у вашому кластері автоматично.",
 "admin.elasticsearch.sniffTitle": "Увімкнути фрагмент кластера:",
 "admin.elasticsearch.testConfigSuccess": "Тестування пройшло успішно. Конфігурація збережена.",
 "admin.elasticsearch.testHelpText": "Випробування, якщо сервер Mattermost може підключитися до вказаного сервера Elasticsearch. Тестування з'єднання лише зберігає конфігурацію, якщо тест є успішним. Дивіться файл журналу для отримання докладніших повідомлень про помилки.",
 "admin.elasticsearch.title": "Еластичний пошук",
 "admin.elasticsearch.usernameDescription": "(Необов'язково) Ім'я користувача для автентифікації на сервері Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.usernameExample": "Наприклад: \"еластичний\"",
 "admin.elasticsearch.usernameTitle": "Ім'я користувача:",
 "admin.email.agreeHPNS": "Я розумію та приймаю службу сповіщень про Mattermost сповіщення [Умови надання послуг] (!https://about.mattermost.com/hpns-terms/) та [Політика конфіденційності] (!https://about.mattermost.com/hpns -приватність /).",
 "admin.email.allowEmailSignInDescription": "Якщо вибрано, Mattermost дозволяє користувачам входити використовуючи їх емайл і пароль.",
 "admin.email.allowEmailSignInTitle": "Дозволити вхід за допомогою електронної пошти:",
 "admin.email.allowSignupDescription": "Якщо включено, Mattermost дозволить реєстрацію облікових записів з використанням адреси електронної пошти та пароля. Вимкніть, якщо хочете дозволити доступ тільки через AD/LDAP, SAML або GitLab.",
 "admin.email.allowSignupTitle": "Дозволити створення облікового запису за допомогою електронної пошти:",
 "admin.email.allowUsernameSignInDescription": "Коли це правда, користувачі, які мають електронну адресу для входу, можуть ввійти за допомогою свого імені користувача та пароля. Цей параметр не впливає на вхід AD/LDAP.",
 "admin.email.allowUsernameSignInTitle": "Дозволити вхід за допомогою імені користувача:",
 "admin.email.easHelp": "Дізнайтеся більше про компіляцію та розгортання власних мобільних додатків із магазину [Enterprise App Store] (!https://about.mattermost.com/default-enterprise-app-store).",
 "admin.email.mhpns": "Використовуйте зв'язок HPNS з SLA безперервної роботи, щоб надсилати сповіщення для програм iOS та Android",
 "admin.email.mhpnsHelp": "Завантажте [Mattermost додаток для iOS] (!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) з iTunes. Завантажте [Mattermost додаток для Android] (!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) з Google Play. Дізнайтеся більше про [HPNS] (!https://about.mattermost.com/default-hpns/).",
 "admin.email.mtpns": "Використовуйте TPNS-з'єднання для надсилання сповіщень до програм iOS та Android",
 "admin.email.mtpnsHelp": "Завантажте [Mattermost додаток для iOS] (!https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app/) з iTunes. Завантажте [Mattermost додаток для Android] (!https://about.mattermost.com/mattermost-android-app/) з Google Play. Дізнайтеся більше про [TPNS] (!https://about.mattermost.com/default-tpns/).",
 "admin.email.pushOff": "Не відправляти push-повідомлення",
 "admin.email.pushOffHelp": "Будь ласка, перегляньте [документацію на push-сповіщення] (!https://about.mattermost.com/default-mobile-push-notifications/), щоб дізнатись більше про параметри налаштування.",
 "admin.email.pushServerEx": "Наприклад: \"http://push-test.mattermost.com\" ",
 "admin.email.pushServerTitle": "Сервер push повідомлення:",
 "admin.email.pushTitle": "Ввімкнути push-повідомлення:",
 "admin.email.requireVerificationDescription": "Зазвичай встановлюється в дійсності у виробництві. Коли це правда, Mattermost найчастіше потрібно, щоб після введення облікового запису було підтверджено електронною поштою, перш ніж дозволити вхід. Розробники можуть встановити це поле на \"Невірний\", щоб пропустити надсилання електронних листів перевірки для швидшого розвитку.",
 "admin.email.requireVerificationTitle": "Вимагати підтвердження адреси електронної пошти:",
 "admin.email.selfPush": "Введіть адресу сервісу відправки push-повідомлень вручну",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
366
 "admin.experimental.allowCustomThemes.desc": "Enables the **Display > Theme > Custom Theme** section in Account Settings.",
367
 "admin.experimental.allowCustomThemes.title": "Allow Custom Themes:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
368
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.desc": "When **primary**, after the client side certificate is verified, user’s email is retrieved from the certificate and is used to log in without a password. When **secondary**, after the client side certificate is verified, user’s email is retrieved from the certificate and matched against the one supplied by the user. If they match, the user logs in with regular email/password credentials.",
369
 "admin.experimental.clientSideCertCheck.title": "Client-Side Certification Login Method:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
370
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.desc": "Enables client-side certification for your Mattermost server. See [documentation](!https://docs.mattermost.com/deployment/certificate-based-authentication.html) to learn more.",
371
 "admin.experimental.clientSideCertEnable.title": "Enable Client-Side Certification:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
372
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.desc": "When true, direct message conversations with no activity for 7 days will be hidden from the sidebar. When false, conversations remain in the sidebar until they are manually closed.",
373
 "admin.experimental.closeUnusedDirectMessages.title": "Autoclose Direct Messages in Sidebar:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
374
 "admin.experimental.defaultTheme.desc": "Set a default theme that applies to all new users on the system.",
375
 "admin.experimental.defaultTheme.title": "Default Theme:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
376
377
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.desc": "Specify the maximum number of notifications batched into a single email.",
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.example": "Наприклад: \"25\"",
378
 "admin.experimental.emailBatchingBufferSize.title": "Email Batching Buffer Size:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
379
380
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.desc": "Specify the maximum frequency, in seconds, which the batching job checks for new notifications. Longer batching intervals will increase performance.",
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.example": "Наприклад: \"30\"",
381
 "admin.experimental.emailBatchingInterval.title": "Email Batching Interval:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
382
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.desc": "This setting determines whether `channel_viewed` WebSocket events are sent, which synchronize unread notifications across clients and devices. Disabling the setting in larger deployments may improve server performance.",
383
 "admin.experimental.enableChannelViewedMessages.title": "Enable Channel Viewed WebSocket Messages:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
384
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.desc": "When true, preview features can be enabled from **Account Settings > Advanced > Preview pre-release features**. When false, disables and hides preview features from **Account Settings > Advanced > Preview pre-release features**.",
385
 "admin.experimental.enablePreviewFeatures.title": "Enable Preview Features:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
386
 "admin.experimental.enableThemeSelection.desc": "Enables the **Display > Theme** tab in Account Settings so users can select their theme.",
387
 "admin.experimental.enableThemeSelection.title": "Enable Theme Selection:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
388
 "admin.experimental.enableTutorial.desc": "When true, users are prompted with a tutorial when they open Mattermost for the first time after account creation. When false, the tutorial is disabled, and users are placed in Town Square when they open Mattermost for the first time after account creation.",
389
 "admin.experimental.enableTutorial.title": "Enable Tutorial:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
390
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.desc": "When true, users may deactivate their own account from **Account Settings > Advanced**. If a user deactivates their own account, they will get an email notification confirming they were deactivated. When false, users may not deactivate their own account.",
391
 "admin.experimental.enableUserDeactivation.title": "Enable Account Deactivation:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
392
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.desc": "This setting determines whether \"user is typing...\" messages are displayed below the message box. Disabling the setting in larger deployments may improve server performance.",
393
 "admin.experimental.enableUserTypingMessages.title": "Enable User Typing Messages:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
394
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.desc": "When true, users can leave Public and Private Channels by clicking the “x” beside the channel name. When false, users must use the **Leave Channel** option from the channel menu to leave channels.",
395
396
397
 "admin.experimental.enableXToLeaveChannelsFromLHS.title": "Enable X to Leave Channels from Left-Hand Sidebar:",
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.desc": "Enables channel sidebar organization options in **Account Settings > Sidebar > Channel grouping and sorting** including options for grouping unread channels, sorting channels by most recent post and combining all channel types into a single list. These settings are not available if **Account Settings > Sidebar > Experimental Sidebar Features** are enabled.",
 "admin.experimental.experimentalChannelOrganization.title": "Групування та сортування каналів",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
398
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.desc": "When true, users can change their sign-in method to any that is enabled on the server, either via Account Settings or the APIs. When false, Users cannot change their sign-in method, regardless of which authentication options are enabled.",
399
 "admin.experimental.experimentalEnableAuthenticationTransfer.title": "Allow Authentication Transfer:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
400
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.desc": "When true, users can enable Automatic Replies in **Account Settings > Notifications**. Users set a custom message that will be automatically sent in response to Direct Messages. When false, disables the Automatic Direct Message Replies feature and hides it from Account Settings.",
401
 "admin.experimental.experimentalEnableAutomaticReplies.title": "Enable Automatic Replies:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
402
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.desc": "This setting determines whether team leave/join system messages are posted in the default town-square channel.",
403
 "admin.experimental.experimentalEnableDefaultChannelLeaveJoinMessages.title": "Enable Default Channel Leave/Join System Messages:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
404
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.desc": "Enables a hardened mode for Mattermost that makes user experience trade-offs in the interest of security. See [documentation](!https://docs.mattermost.com/administration/config-settings.html#enable-hardened-mode-experimental) to learn more.",
405
 "admin.experimental.experimentalEnableHardenedMode.title": "Enable Hardened Mode:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
406
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.desc": "When true, hides Town Square in the left-hand sidebar if there are no unread messages in the channel. When false, Town Square is always visible in the left-hand sidebar even if all messages have been read.",
407
 "admin.experimental.experimentalHideTownSquareinLHS.title": "Town Square is Hidden in Left-Hand Sidebar:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
408
409
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.desc": "The primary team of which users on the server are members. When a primary team is set, the options to join other teams or leave the primary team are disabled.",
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.example": "Наприклад: \"nickname\"",
410
 "admin.experimental.experimentalPrimaryTeam.title": "Primary Team:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
411
412
 "admin.experimental.experimentalTimezone.desc": "Select the timezone used for timestamps in the user interface and email notifications. When true, the Timezone setting is visible in the Account Settings and a time zone is automatically assigned in the next active session. When false, the Timezone setting is hidden in the Account Settings.",
 "admin.experimental.experimentalTimezone.title": "Часовий пояс",
413
414
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.desc": "When true, only System Admins can post in Town Square. Other members are not able to post, reply, upload files, emoji react or pin messages to Town Square, nor are they able to change the channel name, header or purpose. When false, anyone can post in Town Square.",
 "admin.experimental.experimentalTownSquareIsReadOnly.title": "Town Square is Read-Only:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
415
416
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.desc": "The number of milliseconds to wait for metadata from a third-party link. Used with Post Metadata.",
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.example": "Наприклад: \"2000\"",
417
 "admin.experimental.linkMetadataTimeoutMilliseconds.title": "Link Metadata Timeout:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
418
419
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.desc": "The number of milliseconds to wait between emitting user typing websocket events.",
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.example": "Наприклад: \"2000\"",
420
 "admin.experimental.timeBetweenUserTypingUpdatesMilliseconds.title": "User Typing Timeout:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
421
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.desc": "When true, channel and team name appears in email notification subject lines. Useful for servers using only one team. When false, only team name appears in email notification subject line.",
422
 "admin.experimental.useChannelInEmailNotifications.title": "Use Channel Name in Email Notifications:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
423
424
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.desc": "This setting defines the number of seconds after which the user’s status indicator changes to \"Away\", when they are away from Mattermost.",
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.example": "Наприклад: \"30\"",
425
 "admin.experimental.userStatusAwayTimeout.title": "User Status Away Timeout:",
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
 "admin.false": "помилковий",
 "admin.field_names.allowBannerDismissal": "Дозволити звільнення банера:",
 "admin.field_names.bannerColor": "Колір банера:",
 "admin.field_names.bannerText": "Текст банера:",
 "admin.field_names.bannerTextColor": "Колір тексту банера:",
 "admin.field_names.enableBanner": "Увімкнути банер оголошення:",
 "admin.field_names.enableCommands": "Увімкнути команди Custom Slash",
 "admin.field_names.enableConfirmNotificationsToChannel": "Показати @канал і @весь діалог підтвердження",
 "admin.field_names.enableIncomingWebhooks": "Увімкнути вхідні веб-чеків",
 "admin.field_names.enableOAuthServiceProvider": "Увімкнути постачальника послуг OAuth 2.0",
 "admin.field_names.enableOutgoingWebhooks": "Увімкнути вихідні Webhooks",
 "admin.field_names.enablePostIconOverride": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити значки зображення профілю",
 "admin.field_names.enablePostUsernameOverride": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити імена користувачів",
 "admin.field_names.enableUserAccessTokens": "Увімкнути токени особистого доступу",
 "admin.field_names.enableUserCreation": "Увімкнути створення облікового запису",
 "admin.field_names.maxChannelsPerTeam": "Max канали за команду",
 "admin.field_names.maxNotificationsPerChannel": "Максимальна кількість повідомлень на канал",
 "admin.field_names.maxUsersPerTeam": "Макс. користувачів за команду",
 "admin.field_names.postEditTimeLimit": "Редагувати обмеження часу публікації",
 "admin.field_names.restrictCreationToDomains": "Обмеження створення облікового запису до вказаних доменів електронної пошти",
 "admin.field_names.restrictDirectMessage": "Дозволити користувачам відкривати канали прямих повідомлень за допомогою",
 "admin.field_names.teammateNameDisplay": "Дисплей назви члена команди",
 "admin.file_upload.chooseFile": "Вибрати файл",
 "admin.file_upload.noFile": "Файл не завантажено",
 "admin.file_upload.uploadFile": "Завантажити",
 "admin.file.enableFileAttachments": "Дозволити загальний доступ до файлів:",
 "admin.file.enableFileAttachmentsDesc": "Якщо вимкнено, відключає спільне використання файлів на сервері. Все завантаження файлів і зображень в повідомленнях заборонені для клієнтів і пристроїв, включаючи мобільні.",
 "admin.file.enableMobileDownloadDesc": "Якщо помилково, відключає завантаження файлів у мобільних додатках. Користувачі все ще можуть завантажувати файли з мобільного веб-переглядача.",
 "admin.file.enableMobileDownloadTitle": "Дозволити завантаження файлів на мобільному пристрої:",
 "admin.file.enableMobileUploadDesc": "Коли помилково, відключає завантаження файлів у мобільних додатках. Якщо для параметра \"Дозволити спільне використання файлів\" встановлено значення \"Правда\", користувачі все ще можуть завантажувати файли з мобільного веб-переглядача.",
 "admin.file.enableMobileUploadTitle": "Дозволити завантаження файлів на мобільному пристрої:",
 "admin.general.localization.availableLocalesDescription": "Оберіть, які мови будуть доступні користувачам в налаштуваннях облікового запису (залиште це поле порожнім, щоб зробити доступними всі підтримувані мови). Якщо ви вручну додаєте нові мови, **Мова клієнта за замовчуванням** повинна бути додана до збереження цієї настройки. \n\nБажаєте допомогти з перекладами? Приєднуйтесь до [Серверу перекладів Mattermost] (!http://translate.mattermost.com/'), щоб внести свій внесок.",
 "admin.general.localization.availableLocalesNoResults": "Нічого не знайдено",
 "admin.general.localization.availableLocalesNotPresent": "Мова клієнта за замовчуванням повинна бути включена до списку доступних мов",
 "admin.general.localization.availableLocalesTitle": "Доступні мови:",
 "admin.general.localization.clientLocaleDescription": "Мова за замовчуванням для нових користувачів і сторінок при першому вході до систему.",
 "admin.general.localization.clientLocaleTitle": "Мова клієнта за замовчуванням:",
 "admin.general.localization.serverLocaleDescription": "Мова за замовчуванням для системних повідомлень. Зміна цього вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.general.localization.serverLocaleTitle": "Мова сервера за замовчуванням:",
 "admin.general.log": "Ведення журналу",
 "admin.gitlab.authTitle": "Кінцева точка авторизації:",
 "admin.gitlab.clientIdDescription": "Отримайте це значення за допомогою інструкцій, наведених вище для входу в GitLab.",
 "admin.gitlab.clientIdExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientIdTitle": "ID програми:",
 "admin.gitlab.clientSecretDescription": "Отримайте це значення за допомогою інструкцій, наведених вище для входу в GitLab.",
 "admin.gitlab.clientSecretExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.gitlab.clientSecretTitle": "Секретний ключ програми:",
 "admin.gitlab.enableDescription": "Коли true, Mattermost дозволяє створювати команди і реєструвати облікові записи за допомогою GitLab OAuth.\n\n1. Увійдіть до свого облікового запису на GitLab і пройдіть в Налаштування профілю -> Програми.\n2. Введіть перенаправляють URI-адреси \"<url-вашого-mattermost>/login/gitlab/complete\" (приклад: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) і \"<url-вашого-mattermost>/signup/gitlab/complete\".\n3. Потім використовуйте поля \"Секретний ключ додатки\" і \"Ідентифікатор додатка\" з GitLab для заповнення опцій нижче.\n4. Заповніть URL-адреси кінцевих точок нижче.",
 "admin.gitlab.EnableMarkdownDesc": "1. Увійдіть до свого облікового запису на GitLab і пройдіть в налаштування профілю - &gt; Додатки.\n2. Введіть перенаправляють URI-адреси \"<url-вашого-mattermost>/login/gitlab/complete\" (приклад: http://localhost:8065/login/gitlab/complete) і \"<url-вашого-mattermost>/signup/gitlab/complete\".\n3. Потім використовуйте поля \"Секретний ключ додатки\" і \"Ідентифікатор додатка\" з GitLab для заповнення опцій нижче.\n4. Заповніть URL-адреси кінцевих точок нижче.",
 "admin.gitlab.enableTitle": "Включити аутентифікацію через GitLab:",
 "admin.gitlab.siteUrl": "URL-адреса сайту GitLab:",
 "admin.gitlab.siteUrlDescription": "Введіть URL-адресу вашого екземпляру GitLab, наприклад, https://example.com:3000. Якщо ваш екземпляр GitLab не налаштований за допомогою протоколу SSL, запустіть URL-адресу за допомогою http://, а не https://.",
 "admin.gitlab.siteUrlExample": "Наприклад: https://",
 "admin.gitlab.tokenTitle": "Адреса видачі токена:",
 "admin.gitlab.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
481
 "admin.google.authTitle": "Кінцева точка авторизації:",
482
483
484
485
486
487
 "admin.google.clientIdDescription": "Ідентифікатор клієнта, отриманий при реєстрації вашої програми в Google.",
 "admin.google.clientIdExample": "Наприклад: \"7602141235235-url0fhs1mayfasbmop5qlfns8dh4.apps.googleusercontent.com\"",
 "admin.google.clientIdTitle": "ID клієнта:",
 "admin.google.clientSecretDescription": "Секрет клієнта, отриманий при реєстрації вашої програми в Google.",
 "admin.google.clientSecretExample": "Наприклад: \"H8sz0Az-dDs2p15-7QzD231\"",
 "admin.google.clientSecretTitle": "Клієнтський ключ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
488
 "admin.google.EnableMarkdownDesc": "1. [Увійти] (!https://accounts.google.com/login) у свій обліковий запис Google.\n2. Перейдіть на сторінку [https://console.developers.google.com] (!https://console.developers.google.com), натисніть **ліцензію** на бічній панелі ліворуч та введіть \"Mattermost - ви- назва компанії\" в якості **Назва проекту**, потім натисніть **Створити**.\n3. Натисніть заголовок **Екран згоди OAuth** і введіть \"Mattermost\" як **Назва продукту відображається користувачам**, потім натисніть **Зберегти**.\n4. У заголовку **Повноваження** натисніть **Створити облікові дані**, виберіть **ідентифікатор клієнта OAuth** та виберіть **Веб-додаток**.\n5. Під **Обмеженнями** та **Авторизовані URI з переадресації** введіть **ваш -mostmost-url/signup/google/complete** (наприклад: http://localhost:8065/signup/google/complete). Натисніть **Створити**.\n6. Вставте **Client ID** і **Client Secret** в поля нижче, потім натисніть **Зберегти**.\n7. Нарешті, перейдіть до [API Google+] (!https://console.developers.google.com/apis/api/plus/overview) та натисніть *Увімкнути*. Це може тривати декілька хвилин для розповсюдження через системи Google.",
489
 "admin.google.tokenTitle": "Адреса видачі токена:",
490
 "admin.google.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
491
 "admin.group_settings.group_detail.group_configuration": "Group Configuration",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
492
493
494
495
496
497
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileDescription": "The name for this group.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupProfileTitle": "Group Profile",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsDescription": "Set default teams and channels for group members. Teams added will include default channels, town-square, and off-topic. Adding a channel without setting the team will add the implied team to the listing below.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupTeamsAndChannelsTitle": "Team and Channel Membership",
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersDescription": "Listing of users in Mattermost associated with this group.",
 "admin.group_settings.group_detail.groupUsersTitle": "Користувачі",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
498
499
500
501
502
503
 "admin.group_settings.group_detail.introBanner": "Configure default teams and channels and view users belonging to this group.",
 "admin.group_settings.group_details.add_channel": "Редагувати канал",
 "admin.group_settings.group_details.add_team": "Додати команд",
 "admin.group_settings.group_details.add_team_or_channel": "Add Team or Channel",
 "admin.group_settings.group_details.group_profile.name": "Ім'я",
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove": "Видалити",
504
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_body": "Removing this membership will prevent future users in this group from being added to the {name} {displayType}.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
505
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_button": "Yes, Remove",
506
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels_row.remove.confirm_header": "Remove Membership from the {name} {displayType}?",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
507
508
509
 "admin.group_settings.group_details.group_teams_and_channels.no-teams-or-channels-speicified": "No teams or channels specified yet",
 "admin.group_settings.group_details.group_users.email": "Адреса електронної пошти:",
 "admin.group_settings.group_details.group_users.no-users-found": "Користувачів не знайдено",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
510
 "admin.group_settings.group_details.menuAriaLabel": "Add Team or Channel Menu",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
511
 "admin.group_settings.group_profile.group_teams_and_channels.name": "Ім'я",
512
 "admin.group_settings.group_profile.group_users.ldapConnector": "AD/LDAP Connector is configured to sync and manage this group and its users. [Click here to view]({siteURL}/admin_console/authentication/ldap)",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
513
514
515
516
517
518
519
520
521
 "admin.group_settings.group_row.configure": "Configure",
 "admin.group_settings.group_row.edit": "Редагувати",
 "admin.group_settings.group_row.link_failed": "Link failed",
 "admin.group_settings.group_row.linked": "Linked",
 "admin.group_settings.group_row.linking": "Linking",
 "admin.group_settings.group_row.not_linked": "Not Linked",
 "admin.group_settings.group_row.unlink_failed": "Unlink failed",
 "admin.group_settings.group_row.unlinking": "Unlinking",
 "admin.group_settings.groups_list.link_selected": "Link Selected Groups",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
522
 "admin.group_settings.groups_list.mappingHeader": "Mattermost Linking",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
523
524
525
526
527
 "admin.group_settings.groups_list.nameHeader": "Ім'я",
 "admin.group_settings.groups_list.no_groups_found": "No groups found",
 "admin.group_settings.groups_list.paginatorCount": "{startCount, number} - {endCount, number} of {total, number}",
 "admin.group_settings.groups_list.unlink_selected": "Unlink Selected Groups",
 "admin.group_settings.groupsPageTitle": "Groups",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
528
 "admin.group_settings.introBanner": "Groups are a way to organize users and apply actions to all users within that group.\nFor more information on Groups, please see [documentation](!https://www.mattermost.com/default-ad-ldap-groups).",
529
 "admin.group_settings.ldapGroupsDescription": "Connect AD/LDAP and create groups in Mattermost. To get started, configure group attributes on the [AD/LDAP]({siteURL}/admin_console/authentication/ldap) configuration page.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
530
 "admin.group_settings.ldapGroupsTitle": "AD/LDAP Groups",
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
 "admin.image.amazonS3BucketDescription": "Ім'я вашої S3 кошика в AWS.",
 "admin.image.amazonS3BucketExample": "Наприклад: \"mattermost-media\"",
 "admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Кошик:",
 "admin.image.amazonS3EndpointDescription": "Ім'я хоста Вашого постачальника послуг сумісного зберігання S3. Значення за замовчуванням на \"s3.amazonaws.com\".",
 "admin.image.amazonS3EndpointExample": "Наприклад: \"s3.amazonaws.com\"",
 "admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Кінцева точка Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3IdDescription": "(Необов'язково) потрібні лише, якщо ви не хочете автентифікуватись до S3, використовуючи роль [IAM role] (!https://about.mattermost.com/default-iam-role). Введіть ідентифікатор ключа доступу, наданий вашим адміністратором Amazon EC2.",
 "admin.image.amazonS3IdExample": "Наприклад: \"AKIADTOVBGERKLCBV\"",
 "admin.image.amazonS3IdTitle": "ID ключа доступу Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3RegionDescription": "Ви вибрали регіон AWS при створенні ковша S3. Якщо жоден регіон не встановлений, Mattermost намагається отримати відповідний регіон від AWS або встановити його на 'us-east-1', якщо нічого не знайдено.",
 "admin.image.amazonS3RegionExample": "Наприклад: \"us-east-1\"",
 "admin.image.amazonS3RegionTitle": "Регіон Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SecretDescription": "(Необов'язково) Секретний ключ доступу, пов'язаний із вашим ідентифікатором ключа доступу Amazon S3.",
 "admin.image.amazonS3SecretExample": "Наприклад: \"jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY\"",
 "admin.image.amazonS3SecretTitle": "Amazon S3 секретний ключ доступу:",
 "admin.image.amazonS3SSEDescription": "Коли це правда, шифруйте файли в Amazon S3 за допомогою стороннього шифрування за допомогою ключів, керованих Amazon S3. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-server-side-encryption), щоб дізнатися більше.",
 "admin.image.amazonS3SSETitle": "Увімкнути шифрування на стороні сервера для Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SSLDescription": "Якщо відключено, буде дозволено підключатися до Amazon S3 по незахищеному з'єднанню. За замовчуванням використовуються тільки захищені з'єднання.",
 "admin.image.amazonS3SSLTitle": "Включити захищені з'єднання з Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3TraceDescription": "(Режим розробки) Коли це правда, внесіть додаткову інформацію про налагодження до системних журналів.",
 "admin.image.amazonS3TraceTitle": "Увімкнути налагодження Amazon S3:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
552
553
 "admin.image.enableProxy": "Enable Image Proxy:",
 "admin.image.enableProxyDescription": "When true, enables an image proxy for loading all Markdown images.",
554
 "admin.image.localDescription": "Директорія в яку будуть розміщуватися зображення і файли. Якщо не вказано, за замовчуванням ./data/.",
555
 "admin.image.localExample": "Наприклад: \"./data/\"",
556
557
558
559
 "admin.image.localTitle": "Каталог зберігання:",
 "admin.image.maxFileSizeDescription": "Максимальний розмір файлу для відправлення повідомлення. Увага: Перевірте, що пам'яті сервера достатньо для цих налаштувань. Файли великих розмірів збільшують ризик збою сервера і невдалих завантажень файлів через проблеми в підключенні до мережі.",
 "admin.image.maxFileSizeExample": "50",
 "admin.image.maxFileSizeTitle": "Максимальний розмір файлу:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
560
 "admin.image.proxyOptions": "Remote Image Proxy Options:",
561
562
563
 "admin.image.proxyOptionsDescription": "Додаткові параметри, такі як ключ підпису URL-адреси. Зверніться до своєї довідкової документації про зображення, щоб дізнатись більше про те, які варіанти підтримуються.",
 "admin.image.proxyType": "Тип зображення проксі:",
 "admin.image.proxyTypeDescription": "Налаштуйте проксі-образ для завантаження всіх зображень Markdown за допомогою проксі-сервера. Проксі-образ не дозволяє користувачам робити запити на небезпечні зображення, забезпечує кешування для підвищення продуктивності та автоматизує коригування зображення, наприклад зміну розміру. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-image-proxy-documentation), щоб дізнатись більше.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
564
 "admin.image.proxyURL": "Remote Image Proxy URL:",
565
566
567
568
569
570
571
572
573
 "admin.image.proxyURLDescription": "URL-адреса вашого проксі-сервера зображення.",
 "admin.image.publicLinkDescription": "32-символьний сіль для підпису запрошень по електронній пошті. Випадково генерується під час інсталяції. Натисніть \"Створити нову\" для генерації нової солі.",
 "admin.image.publicLinkTitle": "Соль для публічних посилань:",
 "admin.image.shareDescription": "Дозволити користувачам обмінюватися загальнодоступними посиланнями на файли та зображення.",
 "admin.image.shareTitle": "Включити публічні посилання на файли:",
 "admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
 "admin.image.storeDescription": "Система зберігання, в якій зберігаються вкладені файли і зображення.\n\nВибір \"Amazon S3\" включає поля для введення ваших облікових даних і деталей сховища Amazon. \n\nВибір \"Локальної файлової системи\" включає поля для зазначення локального файлового каталогу.",
 "admin.image.storeLocal": "Локальна файлова система",
 "admin.image.storeTitle": "Сховище файлів:",
574
 "admin.jobTable.cancelButton": "Відміна",
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
 "admin.jobTable.headerExtraInfo": "Подробиці",
 "admin.jobTable.headerFinishAt": "Закінчити час",
 "admin.jobTable.headerRunTime": "Час виконання",
 "admin.jobTable.headerStatus": "Статус",
 "admin.jobTable.jobId": "Ідентифікатор роботи:",
 "admin.jobTable.lastActivityAt": "Остання активність:",
 "admin.jobTable.runLengthMinutes": "хвилин",
 "admin.jobTable.runLengthSeconds": "секунд",
 "admin.jobTable.statusCanceled": "Скасовано",
 "admin.jobTable.statusCanceling": "Скасування ...",
 "admin.jobTable.statusError": "Помилка",
 "admin.jobTable.statusInProgress": "В процесі",
 "admin.jobTable.statusPending": "В очікуванні",
 "admin.jobTable.statusSuccess": "Успішно",
 "admin.ldap.baseDesc": "База пошуку (BaseDN) - це унікальне ім'я (DN) гілки, з якої Mattermost повинен почати пошук користувачів в дереві AD/LDAP.",
 "admin.ldap.baseEx": "Наприклад: \"ou=Unit Name,dc=corp,dc=example,dc=com\"",
 "admin.ldap.baseTitle": "База пошуку (BaseDN):",
 "admin.ldap.bindPwdDesc": "Пароль користувача, зазначений в розділі \"Користувач для підключення\"",
 "admin.ldap.bindPwdTitle": "Пароль користувача для підключення",
 "admin.ldap.bindUserDesc": "Ім'я користувача, що використовується для виконання пошуку в AD/LDAP. Зазвичай, це повинен бути обліковий запис, створений спеціально для роботи з Mattermost. Він повинна мати права, обмежені читанням частини дерева AD/LDAP, зазначеної в полі База пошуку (BaseDN).",
 "admin.ldap.bindUserTitle": "Користувач для підключення:",
 "admin.ldap.emailAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля адреси електронної пошти в Mattermost.",
 "admin.ldap.emailAttrEx": "Наприклад: \"mail\" or \"userPrincipalName\"",
 "admin.ldap.emailAttrTitle": "Атрибут електронної пошти:",
 "admin.ldap.enableDesc": "Коли активовано, то Mattermost дозволяє авторизуватися використовуючи AD/LDAP",
 "admin.ldap.enableSyncDesc": "Коли це правда, Mattermost періодично синхронізує користувачів з AD/LDAP. Коли невірно, атрибути користувача оновлюються з AD/LDAP лише під час входу в систему.",
 "admin.ldap.enableSyncTitle": "Увімкнути синхронізацію з AD/LDAP:",
 "admin.ldap.enableTitle": "Включити авторизацію за допомогою AD/LDAP:",
 "admin.ldap.firstnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення імені користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати своє ім'я, оскільки він синхронізується з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити своє ім'я в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.firstnameAttrEx": "Наприклад: \"givenName\"",
 "admin.ldap.firstnameAttrTitle": "Атрибут імені:",
606
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля адреси електронної пошти в Mattermost.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
607
608
609
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeEx": "Наприклад: \"sn\"",
 "admin.ldap.groupDisplayNameAttributeTitle": "Group Display Name Attribute:",
 "admin.ldap.groupFilterEx": "Наприклад: \"(objectClass=user)\"",
610
 "admin.ldap.groupFilterFilterDesc": "(Optional) Enter an AD/LDAP filter to use when searching for group objects. Only the groups selected by the query will be available to Mattermost. From [User Management > Groups]({siteURL}/admin_console/user_management/groups), select which AD/LDAP groups should be linked and configured.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
611
 "admin.ldap.groupFilterTitle": "Group Filter:",
612
613
 "admin.ldap.groupIdAttributeDesc": "The attribute in the AD/LDAP server used as a unique identifier for Groups. This should be a AD/LDAP attribute with a value that does not change such as `entryUUID` for LDAP or `objectGUID` for Active Directory.",
 "admin.ldap.groupIdAttributeEx": "E.g.: \"objectGUID\" or \"entryUUID\"",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
614
 "admin.ldap.groupIdAttributeTitle": "Group ID Attribute:",
615
 "admin.ldap.idAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується, як унікальний ідентифікатор у Mattermost. Це має бути атрибут AD/LDAP зі значенням, яке не змінюється. Якщо атрибут ідентифікатора користувача змінюється, він створить новий обліковий запис Mattermost, який не пов'язаний зі своїм старим.\n\nЯкщо вам потрібно змінити це поле після того, як користувачі вже увійшли в систему, скористайтеся інструментом CLI [найбільш важливим PDAP idmigrate] ((https://about.mattermost.com/default-platform-ldap-idmigrate)).",
616
 "admin.ldap.idAttrEx": "E.g.: \"objectGUID\" or \"uid\"",
617
 "admin.ldap.idAttrTitle": "Атрибут ID:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
618
619
620
621
622
 "admin.ldap.jobExtraInfo.addedGroupMembers": "Added {groupMemberAddCount, number} group members.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deactivatedUsers": "Deactivated {deleteCount, number} users.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroupMembers": "Deleted {groupMemberDeleteCount, number} group members.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.deletedGroups": "Deleted {groupDeleteCount, number} groups.",
 "admin.ldap.jobExtraInfo.updatedUsers": "Updated {updateCount, number} users.",
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
 "admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення прізвища користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати своє прізвище, оскільки він синхронізується з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити своє прізвище в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.lastnameAttrEx": "Наприклад: \"sn\"",
 "admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Атрибут прізвища:",
 "admin.ldap.ldap_test_button": "Тест AD/LDAP",
 "admin.ldap.loginAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для входу в Mattermost. Зазвичай цей атрибут аналогічний тому, як \"Атрибут імені користувача\" вище.\n\nЯкщо ваша команда зазвичай використовує домен/ім'я користувача для входу в інші служби з AD/LDAP, ви можете ввести домен/ім'я користувача в цьому полі, щоб підтримувати узгодженість між сайтами.",
 "admin.ldap.loginAttrTitle": "Атрибут ідентифікатора входу:",
 "admin.ldap.loginIdAttrEx": "Наприклад: \"sAMAccountName\"",
 "admin.ldap.loginNameDesc": "Підказка, яка з'являється в полі логіна на сторінці входу. За замовчуванням \"Логін AD/LDAP\".",
 "admin.ldap.loginNameEx": "Наприклад: \"Логін AD/LDAP\"",
 "admin.ldap.loginNameTitle": "Ім'я користувача (Логін):",
 "admin.ldap.maxPageSizeEx": "Наприклад: \"2000\"",
 "admin.ldap.maxPageSizeHelpText": "Максимальна кількість користувачів, яке Mattermost може запросити з AD/LDAP сервера. Вкажіть 0 для відключення обмежень.",
 "admin.ldap.maxPageSizeTitle": "Максимальний розмір файлу:",
 "admin.ldap.nicknameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення псевдоніма користувачів у Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати свої псевдоніми, оскільки вони синхронізовані з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити псевдонім у налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.nicknameAttrEx": "Наприклад: \"nickname\"",
 "admin.ldap.nicknameAttrTitle": "Атрибут прізвиська",
 "admin.ldap.portDesc": "Порт, який буде використовувати Mattermost для підключення до сервера AD/LDAP. За умовчанням - 389.",
 "admin.ldap.portEx": "Наприклад: \"389\"",
 "admin.ldap.portTitle": "Порт сервера AD/LDAP:",
 "admin.ldap.positionAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля позиції в Mattermost. Коли встановлено, користувачі не можуть редагувати свою позицію, оскільки вона синхронізована з сервером LDAP. Якщо залишити порожнім, користувачі можуть встановити свою позицію в налаштуваннях облікового запису.",
 "admin.ldap.positionAttrEx": "Наприклад: \"title\"",
 "admin.ldap.positionAttrTitle": "Атрибут позиції:",
 "admin.ldap.queryDesc": "Значення тайм-ауту для запитів до сервера AD/LDAP. Збільшите, якщо Ви отримуєте помилки при підключенні, викликані повільним сервером AD/LDAP.",
 "admin.ldap.queryEx": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.ldap.queryTitle": "Таймаут запиту (секунди):",
 "admin.ldap.serverDesc": "Доменне ім'я або IP-адресу сервера AD/LDAP.",
 "admin.ldap.serverEx": "Наприклад: \"10.0.0.23\" або \"dc1.corp.myorg.com\"",
 "admin.ldap.serverTitle": "Сервер AD/LDAP:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerification": "Пропустити перевірку сертифіката:",
652
 "admin.ldap.skipCertificateVerificationDesc": "Skips the certificate verification step for TLS or STARTTLS connections. Skipping certificate verification is not recommended for production environments where TLS is required.",
653
654
655
656
657
 "admin.ldap.sync_button": "Синхронізувати з AD/LDAP зараз",
 "admin.ldap.syncIntervalHelpText": "Оновлення синхронізації AD/LDAP максимальна інформація про користувача для відображення оновлень на сервері AD/LDAP. Наприклад, коли ім'я користувача змінюється на сервері AD/LDAP, зміна оновлюється в Mattermost при виконанні синхронізації. Облікові записи, видалені або вимкнені на сервері AD/LDAP, встановлюють свої облікові записи Mattermost як \"неактивні\" та скасовують сеанси облікового запису. Найбільше виконує синхронізацію на введеному інтервалі. Наприклад, якщо вводиться 60, то найчастіше синхронізується кожні 60 хвилин.",
 "admin.ldap.syncIntervalTitle": "Інтервал синхронізації (в хвилинах):",
 "admin.ldap.syncNowHelpText": "Ініціює синхронізацію AD/LDAP негайно. Перегляньте таблицю нижче для статусу кожної синхронізації. Ознайомтеся з \"Системою консолі> Журнали\" та [документацією] (!https://mattermost.com/default-ldap-docs), щоб усунути помилки.",
 "admin.ldap.testFailure": "Помилка тесту AD/LDAP: {error}",
658
 "admin.ldap.testHelpText": "Тести, якщо сервер Mattermost може підключитися до вказаного сервера AD/LDAP. Ознайомтеся з \"Системою консолі> Журнали\" та [документацією] (!https://mattermost.com/default-ldap-docs), щоб усунути помилки.",
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
 "admin.ldap.testSuccess": "Тестування підключення до AD/LDAP успішно завершено",
 "admin.ldap.userFilterDisc": "(Необов'язково) Введіть фільтр AD/LDAP, який використовуватиметься при пошуку об'єктів користувача. Тільки користувачі, вибрані за запитом, матимуть доступ до Mattermost. Для Active Directory запит на фільтрування не активних користувачів такий: (&(objectCategory=Person) (!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:= 2))).",
 "admin.ldap.userFilterEx": "Наприклад: \"(objectClass=user)\"",
 "admin.ldap.userFilterTitle": "Фільтр користувачів:",
 "admin.ldap.usernameAttrDesc": "Атрибут на сервері AD/LDAP використовується для заповнення поля ім'я користувача в Mattermost. Це може бути таким самим, як і атрибут ідентифікатора входу.",
 "admin.ldap.usernameAttrEx": "Наприклад: \"sAMAccountName\"",
 "admin.ldap.usernameAttrTitle": "Атрибут імені користувача:",
 "admin.license.choose": "Вибрати файл",
 "admin.license.edition": "Редакція:",
 "admin.license.key": "Ліцензійний ключ:",
 "admin.license.keyRemove": "Видалити розширену ліцензію і відкотити сервер",
 "admin.license.noFile": "Файл не завантажено",
 "admin.license.removing": "Видалення ліцензії...",
 "admin.license.title": "Редакція і ліцензія",
 "admin.license.type": "Ліцензія:",
 "admin.license.upload": "Завантажити",
 "admin.license.uploadDesc": "Завантажте ліцензійний ключ для розширеної редакції Mattermost для отримання додаткових можливостей. [Відвідайте сайт] (!http://mattermost.com \"), щоб дізнатися про переваги розширеної редакції Mattermost і замовити ключ.",
 "admin.license.uploading": "Завантаження ліцензії ...",
 "admin.log.consoleDescription": "Зазвичай встановлено помилково у виробництві. Розробники можуть встановити це поле в \"true\", щоб вивести журнальні повідомлення для консолі на основі параметра рівня консолі. Якщо це правда, сервер пише повідомлення до стандартного вихідного потоку (stdout). Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.consoleJsonTitle": "Вихідні консольні журнали як JSON:",
 "admin.log.consoleTitle": "Вихідні журнали в консоль:",
 "admin.log.enableDiagnostics": "Включення діагностики та звітів про помилки:",
 "admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Увімкніть функцію відправки звітів про помилки та діагностичну інформацію для того, щоб ми змогли поліпшити Mattermost. Прочитайте нашу [політику безпеки] (!https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/).",
 "admin.log.enableWebhookDebugging": "Включити налагодження Webhook-ів:",
 "admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Коли це правда, відправляє налагоджувальні повідомлення webhook до журналів сервера. Щоб також вивести тіло запиту вхідних webhooks, встановіть {boldedLogLevel} на \"DEBUG\".",
 "admin.log.fileDescription": "Зазвичай встановлюється в дійсності у виробництві. Коли істина, зареєстровані події записуються у файл mattermost.log у каталозі, зазначеному у полі Directory Log File. Журнали обертаються на 10 000 рядків і архівуються у файл у тій же директорії, і дається ім'я з датою та серійним номером. Наприклад, питання максимально 2017-03-31.001. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.fileJsonTitle": "Вихідні файли журналів як JSON:",
 "admin.log.fileLevelDescription": "Ця установка визначає рівень деталізації, на якому події записуються в лог-файл. ERROR: Записуються тільки повідомлення про помилки. INFO: Записуються повідомлення про помилки і інформація про процес запуску і ініціалізації. DEBUG: високодеталізований висновок для налагодження розробниками при вирішенні проблем.",
 "admin.log.fileLevelTitle": "Файловий рівень логування:",
 "admin.log.fileTitle": "Вихідні журнали в файл:",
 "admin.log.jsonDescription": "Коли це правда, то події записуються у форматі JSON, зручного для машинного читання. В іншому випадку вони друкуються як звичайний текст. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.log.levelDescription": "Ця установка визначає рівень деталізації, на якому події записуються в консоль. ERROR: Записуються тільки повідомлення про помилки. INFO: Записуються повідомлення про помилки і інформація про процес запуску і ініціалізації. DEBUG: високодеталізованими висновок для налагодження розробниками при вирішенні проблем.",
 "admin.log.levelTitle": "Рівень логування в консолі:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
692
 "admin.log.locationDescription": "Місцезнаходження файлів журналів. Якщо це порожнє, вони зберігаються в каталозі ./logs. Путь, який ви встановлюєте, має існувати, і для цього мають бути дозволи на запис. Зміна цього параметра вимагає перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
 "admin.log.locationPlaceholder": "Вкажіть розташування файлу",
 "admin.log.locationTitle": "Каталог з файлом журналу:",
 "admin.log.logLevel": "Рівень журналу",
 "admin.logs.bannerDesc": "Щоб знайти користувачів за ідентифікатором користувача чи ідентифікатором токенту, перейдіть у розділ \"Повідомлення\"> \"Користувачі\" та встановіть ідентифікатор у фільтр пошуку.",
 "admin.logs.next": "Далі",
 "admin.logs.prev": "Попередній",
 "admin.logs.reload": "Перезавантажити",
 "admin.logs.title": "Серверні логи",
 "admin.manage_roles.additionalRoles": "Виберіть додаткові дозволи для облікового запису. [Докладніше про ролі та дозволи] (!https://about.mattermost.com/default-permissions).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokens": "Дозвольте цьому обліковому запису генерувати [токени особистого доступу] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokensDesc": "Видалення цього дозволу не видаляє існуючі токени. Щоб видалити їх, перейдіть до меню \"Управління токенами\" користувача.",
704
 "admin.manage_roles.cancel": "Відміна",
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
 "admin.manage_roles.manageRolesTitle": "Управління ролями",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRole": "Доступ до публікації для всіх найпоширеніших публічних каналів.",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRoleTitle": "пост:канали",
 "admin.manage_roles.postAllRole": "Доступ до публікації для всіх каналів Mattermost, включаючи прямі повідомлення.",
 "admin.manage_roles.postAllRoleTitle": "пост:все",
 "admin.manage_roles.save": "Зберегти",
 "admin.manage_roles.saveError": "Неможливо зберегти ролі.",
 "admin.manage_roles.systemAdmin": "Адміністратор системи",
 "admin.manage_roles.systemMember": "Учасник",
 "admin.manage_tokens.manageTokensTitle": "Увімкнути токени особистого доступу",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensDescription": "Токени особистого доступу функціонують аналогічно токенам сеансу і можуть бути використані інтеграцією для [взаємодії з цим сервером Mattermost] (!https://about.mattermost.com/default-api-authentication). Токени вимикаються, якщо користувач деактивовано. Дізнайтеся більше про [маркери особистого доступу] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens).",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensIdLabel": "Токен ID:",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNameLabel": "Токен опис:",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNone": "Немає особистих токенів доступу.",
 "admin.metrics.enableDescription": "Якщо включено, в Mattermost буде включено збір даних про продуктивність і профілювання. Додаткову інформацію по конфігурації моніторингу продуктивності дивіться в [документації] (!http://docs.mattermost.com/deployment/metrics.html).",
 "admin.metrics.enableTitle": "Включити моніторинг продуктивності",
 "admin.metrics.listenAddressDesc": "Адреса, прослуховується сервером для надання метрик продуктивності",
 "admin.metrics.listenAddressEx": "Наприклад: \":8067\"",
 "admin.metrics.listenAddressTitle": "Прослуховується адреса:",
 "admin.mfa.bannerDesc": "[Multi-factor authentication] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) доступна для облікових записів з AD/LDAP або електронною поштою. Якщо використовуються інші способи входу, MFA слід налаштувати за допомогою постачальника аутентифікації.",
 "admin.nav.administratorsGuide": "Керівництво адміністратора",
 "admin.nav.commercialSupport": "Комерційна підтримка",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
727
 "admin.nav.menuAriaLabel": "Admin Console Menu",
728
729
730
731
732
 "admin.nav.switch": "Вибір команди",
 "admin.nav.troubleshootingForum": "Форум підтримки",
 "admin.oauth.gitlab": "GitLab",
 "admin.oauth.google": "Google Apps",
 "admin.oauth.off": "Заборонити вхід через OAuth 2.0 постачальника",
733
 "admin.oauth.office365": "Office 365",
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
 "admin.oauth.providerDescription": "Якщо включено, Mattermost може виступати в якості провайдера OAuth 2.0, дозволяючи Mattermost надавати API авторизації для зовнішніх додатків. Дивіться [документацію] (!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) для подробиць.",
 "admin.oauth.providerTitle": "Увімкнути постачальника послуг OAuth 2.0",
 "admin.oauth.select": "Вибрати OAuth 2.0 провайдера:",
 "admin.office365.authTitle": "Кінцева точка авторизації:",
 "admin.office365.clientIdDescription": "Ідентифікатор програми/клієнта, який ви отримали під час реєстрації вашої заявки в Microsoft.",
 "admin.office365.clientIdExample": "Наприклад: \"adf3sfa2-ag3f-sn4n-ids0-sh1hdax192qq\"",
 "admin.office365.clientIdTitle": "ID програми:",
 "admin.office365.clientSecretDescription": "Секретний пароль додатка, створений вами при реєстрації вашої програми в Microsoft.",
 "admin.office365.clientSecretExample": "Наприклад: \"shAieM47sNBfgl20f8ci294\"",
 "admin.office365.clientSecretTitle": "Приклад секретного пароля:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
744
 "admin.office365.EnableMarkdownDesc": "1. [Вхід] (!https://login.microsoftonline.com/) у ваш обліковий запис Microsoft або Office 365. Переконайтеся, що це саме той самий [орендар] (!https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573650.aspx#Anchor_0), якщо ви хочете, щоб користувачі входили в систему.\n2. Перейдіть на веб-сторінку [https://apps.dev.microsoft.com] (!https://apps.dev.microsoft.com), натисніть **Перейти до списку додатків**> **Додати додаток** і скористайтеся \"Mattermost - ваша назва компанії\" як **Назва програми**.\n3. У розділі **Secrets Application** натисніть **Generate New Password** і вставте його в поле **Application Secret Password**.\n4. У вікні **Платформи** натисніть **Додати платформу**, виберіть **Web** і введіть **ваш-mattermost-url/signup/office365/complete** (наприклад: http://localhost:8065/signup/office365/complete) в розділі **URI для перенаправлення**. Також зніміть прапорець **Дозволити неявний потік**.\n5. Нарешті натисніть **Зберегти**, а потім вставте **ідентифікатор програми** нижче.",
745
 "admin.office365.tokenTitle": "Адреса видачі токена:",
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
 "admin.office365.userTitle": "Кінцева точка API користувача:",
 "admin.password.lowercase": "Принаймні одна літера",
 "admin.password.minimumLength": "Мінімальна довжина пароля:",
 "admin.password.minimumLengthDescription": "Мінімальна кількість символів необхідних для пароля. Ціле число від {min} до {max}.",
 "admin.password.minimumLengthExample": "Наприклад: \"5\"",
 "admin.password.number": "Як мінімум одне число",
 "admin.password.preview": "Помилка попереднього перегляду",
 "admin.password.symbol": "Хоча б один символ (Наприклад: \"~!@#$%^&*()\")",
 "admin.password.uppercase": "Хоча б одна велика літера",
 "admin.permissions.documentationLinkText": "документація",
 "admin.permissions.group.delete_posts.description": "Видалити власні та інші повідомлення.",
 "admin.permissions.group.delete_posts.name": "Видалити повідомлення",
 "admin.permissions.group.edit_posts.description": "Редагувати власні та інші повідомлення.",
 "admin.permissions.group.edit_posts.name": "Редагувати повідомлення",
 "admin.permissions.group.integrations.description": "Керуйте OAuth 2.0, косою комою, веб-камерами та смайлами.",
 "admin.permissions.group.integrations.name": "Інтеграція та налаштування",
 "admin.permissions.group.posts.description": "Напишіть, редагуйте та видаліть публікації.",
 "admin.permissions.group.posts.name": "Управління повідомленнями",
 "admin.permissions.group.private_channel.description": "Створюйте та архівуйте канали, керуйте налаштуваннями та учасниками.",
 "admin.permissions.group.private_channel.name": "Керування приватними каналами",
 "admin.permissions.group.public_channel.description": "Приєднуйтесь, створюйте та архівуйте канали, керуйте налаштуваннями та учасниками.",
 "admin.permissions.group.public_channel.name": "Керування загальнодоступними каналами",
 "admin.permissions.group.reactions.description": "Додавання та видалення реакцій на публікації.",
 "admin.permissions.group.reactions.name": "Поштові реакції",
 "admin.permissions.group.send_invites.description": "Додайте членів команди, відправте запрошення електронною поштою та діліться посиланнями на запрошення до команди.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
771
772
 "admin.permissions.group.send_invites.name": "Додати учасників команди",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.description": "Керувати учасниками команди.",
773
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.name": "Команди",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
774
 "admin.permissions.group.teams.description": "Створюйте команди та керуйте учасниками.",
775
776
777
778
779
780
781
782
783
 "admin.permissions.group.teams.name": "Команди",
 "admin.permissions.inherited_from": "Успадкована від <a> {name} </a>.",
 "admin.permissions.introBanner": "Схеми дозволів встановлюють дозволи за замовчуванням для адміністраторів команди, адміністраторів каналів та всіх інших. Дізнайтеся більше про схеми дозволів у нашій [документації] (!https://about.mattermost.com/default-advanced-permissions).",
 "admin.permissions.loadingMoreSchemes": "Завантаження...",
 "admin.permissions.loadMoreSchemes": "Завантажте інші схеми",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.description": "Призначити роль адміністратора системи",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.name": "Призначити роль адміністратора системи",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.description": "Створіть прямий канал",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.name": "Створіть прямий канал",
784
 "admin.permissions.permission.create_emojis.description": "Allow users to create custom emoji.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
785
 "admin.permissions.permission.create_emojis.name": "Увімкнути призначені для користувача смайли:",
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.description": "Створити груповий канал",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.name": "Створити груповий канал",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.description": "Створення нових приватних каналів.",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.name": "Створити канали",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.description": "Створення нових загальнодоступних каналів.",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.name": "Створити канали",
 "admin.permissions.permission.create_team.description": "Створіть нові команди.",
 "admin.permissions.permission.create_team.name": "Створення команд",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.description": "Створити маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.name": "Створити маркер доступу до користувача",
796
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.description": "Allow users to delete custom emoji that they created.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
797
 "admin.permissions.permission.delete_emojis.name": "Видалити користувача емоції",
798
799
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.description": "Allow users to delete custom emoji that were created by other users.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_emojis.name": "Видалити користувача емоції",
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.description": "Повідомлення, зроблені іншими користувачами, можуть бути видалені.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Видалити інші повідомлення",
 "admin.permissions.permission.delete_post.description": "Власні повідомлення автора можна видалити.",
 "admin.permissions.permission.delete_post.name": "Видалити власні повідомлення",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Архів приватних каналів.",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Архів каналів",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Архів публічних каналів.",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Архів каналів",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Редагувати інших користувачів",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Редагувати інших користувачів",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Дозволити користувачам редагувати публікації інших користувачів.",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.name": "Редагувати інші публікації",
 "admin.permissions.permission.edit_post.description": "{editTimeLimitButton} після публікації, дозвольте користувачам редагувати свої власні повідомлення.",
 "admin.permissions.permission.edit_post.name": "Змінити власні повідомлення",
 "admin.permissions.permission.import_team.description": "Імпорт команди",
 "admin.permissions.permission.import_team.name": "Імпорт команди",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.description": "Перелік командних каналів",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.name": "Перелік командних каналів",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.description": "Список користувачів без команди",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.name": "Список користувачів без команди",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.description": "Управління ролями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.name": "Управління ролями каналів",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
822
823
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.description": "Створюйте, редагуйте та видаляйте вхідні та вихідні webhooks.",
 "admin.permissions.permission.manage_incoming_webhooks.name": "Увімкнути вхідні веб-чеків",
824
825
826
827
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.description": "Управління роботами",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.name": "Управління роботами",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.description": "Створення, редагування та видалення токенів додатків OAuth 2.0.",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.name": "Керування програмами OAuth",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
828
829
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.description": "Створюйте, редагуйте та видаляйте вхідні та вихідні webhooks.",
 "admin.permissions.permission.manage_outgoing_webhooks.name": "Увімкнути вихідні Webhooks",
830
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.description": "Додавання та видалення приватних учасників каналу.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
831
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.name": "Керувати учасниками каналу",
832
833
834
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.description": "Оновити приватні імена каналів, заголовки та цілі.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.name": "Керування налаштуваннями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.description": "Додавання та видалення учасників публічного каналу.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
835
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.name": "Керувати учасниками каналу",
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.description": "Оновіть назви, заголовки та цілі публічних каналів.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.name": "Керування налаштуваннями каналів",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.description": "Управління ролями",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.name": "Управління ролями",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.description": "Створюйте, редагуйте та видаляйте спеціальні команди.",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.name": "Управління командами слэша",
 "admin.permissions.permission.manage_system.description": "Управління системою",
 "admin.permissions.permission.manage_system.name": "Управління системою",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.description": "Управління ролями команди",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.name": "Управління ролями команди",
 "admin.permissions.permission.manage_team.description": "Управління командою",
 "admin.permissions.permission.manage_team.name": "Управління командою",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.description": "Постійне видалення користувача",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.name": "Постійне видалення користувача",
 "admin.permissions.permission.read_channel.description": "Читати канал",
 "admin.permissions.permission.read_channel.name": "Читати канал",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.description": "Прочитайте токен доступу користувачів",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.name": "Прочитайте токен доступу користувачів",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.description": "Видалити користувача з команди",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.name": "Видалити користувача з команди",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.description": "Скасувати маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.name": "Скасувати маркер доступу до користувача",
 "admin.permissions.permission.upload_file.description": "Завантажити файл",
 "admin.permissions.permission.upload_file.name": "Завантажити файл",
 "admin.permissions.permission.view_team.description": "Переглянути команду",
 "admin.permissions.permission.view_team.name": "Переглянути команду",
 "admin.permissions.permissionSchemes": "Схеми дозволів",
 "admin.permissions.permissionSchemes.cancel": "Відміна",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.delete": "Видалити",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmButton": "Так, видалити",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmQuestion": "Права на команди, які використовують цю схему, скинуть значення за замовчуванням на системну схему. Ви впевнені, що хочете видалити схему {schemeName}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteSchemeTitle": "Видалити схему {scheme}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleting": "Видалення ...",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.edit": "Редагувати",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.moreTeams": "+{number} більше",
871
 "admin.permissions.permissionsTree.description": "Опис",
872
 "admin.permissions.permissionsTree.permission": "Дозвіл",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
873
 "admin.permissions.roles.all_users.name": "Всі учасники ",
874
875
 "admin.permissions.roles.channel_admin.name": "Адміністратор каналу",
 "admin.permissions.roles.channel_user.name": "Користувач каналу",
876
 "admin.permissions.roles.system_admin.name": "Адміністратор системи",
877
878
879
880
881
 "admin.permissions.roles.system_user.name": "Користувач системи",
 "admin.permissions.roles.team_admin.name": "Команда адміністратора",
 "admin.permissions.roles.team_user.name": "Командний користувач",
 "admin.permissions.systemScheme": "Системна схема",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersDescription": "Дозволи, надані всім учасникам, включаючи адміністраторів та новостворених користувачів.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
882
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersTitle": "Всі учасники ",
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsDescription": "Дозволи, надані творцям каналів та будь-яким користувачам, яких підвищено до адміністратора каналу.",
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsTitle": "Адміністратори каналу",
 "admin.permissions.systemScheme.introBanner": "Налаштуйте дозволи за замовчуванням для адміністраторів команд, адміністраторів каналів та інших учасників. Ця схема успадковується всіма командами, якщо в певних команд не застосовується схема [Team Override Scheme] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButton": "Відновити значення за замовчуванням",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalBody": "Це призведе до скидання всіх вибраних на цій сторінці параметрів за замовчуванням. Ви впевнені, що хочете скинути?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalTitle": "Скинути за замовчуванням?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsConfirmationButton": "Так, скинути",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsDescription": "Повний доступ до системних адміністраторів.",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsTitle": "Системні адміністратори",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsDescription": "Дозволи, надані творцям команди та будь-яким користувачам, які пройшли до команди адміністратора.",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsTitle": "Адміністратори команди",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerButton": "Редагувати схему",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerText": "Встановіть стандартні дозволи, успадковані всіма командами, якщо не застосовано схему [Team Override Scheme] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerTitle": "Системна схема",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesBannerText": "Використовуйте, коли для певних команд потрібні дозволи на винятки з [Схема системи] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesInProgress": "Робота з міграцією не відбувається: схеми заміщення команди недоступні, поки сервер роботи не завершить міграцію дозволів. Дізнайтеся більше в {documentationLink}",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNewButton": "Нова схема заміни команди",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoJobsEnabled": "Робота міграції призупинена: схеми заміщення команди недоступні, поки сервер роботи не зможе виконати міграцію дозволів. Робота буде автоматично запущена при включенні сервера завдань. Дізнайтеся більше в {documentLink}.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoSchemes": "Ніякі схеми команд перевизначення не створені.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesTitle": "Схеми перебору команди",
 "admin.permissions.teamScheme": "Командна схема",
 "admin.permissions.teamScheme.addTeams": "Додати команд",
 "admin.permissions.teamScheme.introBanner": "[Схеми перебору команд] (!https://about.mattermost.com/default-team-override-scheme) встановлюють дозволи для адміністраторів команд, адміністраторів каналів та інших членів певних команд. Використовуйте схему заміщення команди, коли певним командам потрібні винятки для [Схема системи] (!https://about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamScheme.noTeams": "Жодна команда не вибрана. Будь ласка, додайте команди до цього списку.",
 "admin.permissions.teamScheme.removeTeam": "Видалити",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionLabel": "Схема опис:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionPlaceholder": "Схема опис",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsDescription": "Встановіть назву та опис цієї схеми.",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsTitle": "Схема деталей",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNameLabel": "Схема ім'я:",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsDescription": "Виберіть команди, де потрібні винятки з дозволу.",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsTitle": "Виберіть команди для перевизначення дозволів",
 "admin.plugin.choose": "Вибрати файл",
 "admin.plugin.cluster_instance": "Кластерний екземпляр",
 "admin.plugin.disable": "Відключити",
 "admin.plugin.disabling": "Вимкнення ...",
 "admin.plugin.enable": "Увімкнути",
 "admin.plugin.enabling": "Увімкнення...",
 "admin.plugin.error.activate": "Не вдається завантажити плагін. Це може конфліктувати з іншим плагіном на вашому сервері.",
 "admin.plugin.error.extract": "Виявлено помилку при вилученні плагіна. Перегляньте вміст файлу плагіна та повторіть спробу.",
923
 "admin.plugin.installedDesc": "Installed plugins on your Mattermost server.",
924
 "admin.plugin.installedTitle": "Встановлені плагіни:",
925
 "admin.plugin.management.title": "Plugin Management",
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
 "admin.plugin.multiple_versions_warning": "У вашому кластері встановлено кілька версій цього плагіна. Перевстановіть цей плагін, щоб переконатися, що він працює послідовно.",
 "admin.plugin.no_plugins": "Немає встановлених плагінів.",
 "admin.plugin.remove": "Видалити",
 "admin.plugin.removing": "Видалення ...",
 "admin.plugin.settingsButton": "Налаштування",
 "admin.plugin.state": "Держава",
 "admin.plugin.state.failed_to_start": "Не вдалося запустити",
 "admin.plugin.state.failed_to_start.description": "Цей плагін не вдалося запустити. Перевірте свої системні журнали на наявність помилок.",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running": "Збій",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running.description": "Цей плагін зазнав краху кілька разів і більше не працює. Перевірте свої системні журнали на наявність помилок.",
 "admin.plugin.state.not_running": "Не спішіть ",
 "admin.plugin.state.not_running.description": "Цей плагін не активований.",
 "admin.plugin.state.running": "Запускається",
 "admin.plugin.state.running.description": "Цей плагін запускається. ",
 "admin.plugin.state.starting": "Початок",
 "admin.plugin.state.starting.description": "Цей плагін запускається.",
 "admin.plugin.state.stopping": "Зупинка",
 "admin.plugin.state.stopping.description": "Цей плагін зупиняється.",
 "admin.plugin.state.unknown": "Невідомий",
 "admin.plugin.upload": "Завантажити",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
946
947
948
949
 "admin.plugin.upload.overwrite_modal.desc": "A plugin with this ID already exists. Would you like to overwrite it?",
 "admin.plugin.upload.overwrite_modal.overwrite": "Overwrite",
 "admin.plugin.upload.overwrite_modal.title": "Overwrite existing plugin?",
 "admin.plugin.uploadAndPluginDisabledDesc": "Щоб увімкнути плагіни, встановіть **Увімкнути плагіни** на істину. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
950
 "admin.plugin.uploadDesc": "Завантажте плагін для вашого Mattermost сервера. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
951
 "admin.plugin.uploadDisabledDesc": "Щоб увімкнути завантаження плагінів, перейдіть на сторінку **Плагіни> Конфігурація**. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads), щоб дізнатися більше.",
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
 "admin.plugin.uploading": "Завантаження...",
 "admin.plugin.uploadTitle": "Завантажити плагін:",
 "admin.plugin.version_title": "Версія",
 "admin.plugins.settings.enable": "Увімкнути плагіни:",
 "admin.plugins.settings.enableDesc": "Коли це правда, включаються плагіни на вашому Mattermost сервері. Використовуйте плагіни для інтеграції зі сторонніми системами, розширюйте функціональність або налаштовуйте користувальницький інтерфейс вашого Mattermost сервера. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-plugins), щоб дізнатися більше.",
 "admin.privacy.showEmailDescription": "Вимкніть, щоб приховати email адреси користувачів від всіх, крім системних адміністраторів.",
 "admin.privacy.showEmailTitle": "Показати адресу електронної пошти:",
 "admin.privacy.showFullNameDescription": "Коли вимкнено, імена і прізвища учасників бачить тільки системний адміністратор. Замість імені та прізвища відображається ім'я користувача.",
 "admin.privacy.showFullNameTitle": "Показати повне ім'я:",
 "admin.purge.button": "Очистити всі кеші",
 "admin.purge.purgeDescription": "Ця дія призведе до очищення всіх кешей для таких речей, як сесії, акаунти, канали і т. д. Якщо Mattermost розгорнутий в режимі високої доступності, це призведе до очищення кешей на всіх серверах в кластері. Очістка кешей може негативно вплинути на продуктивність.",
 "admin.purge.purgeFail": "Очищення не вдалося: {error}",
 "admin.rate.enableLimiterDescription": "Коли це правда, інтерфейси знижуються за вказаними нижче значеннями.",
 "admin.rate.enableLimiterTitle": "Увімкнути режим батьківського контролю швидкості:",
 "admin.rate.httpHeaderDescription": "Заповнюючи, змінюйте обмеження швидкості за вказаним полем заголовка HTTP (наприклад, при налаштуванні NGINX, встановленого на \"X-Real-IP\", коли налаштування AmazonELB встановлено на \"X-Forwarded-For\").",
 "admin.rate.httpHeaderExample": "Наприклад: \"X-Real-IP\", \"X-Forwarded-For\"",
 "admin.rate.httpHeaderTitle": "Змінювати обмеження швидкості по HTTP заголовку",
 "admin.rate.maxBurst": "Максимальне перевищення розміру пакета",
 "admin.rate.maxBurstDescription": "Обмеження максимальної кількості запитів в секунду.",
 "admin.rate.maxBurstExample": "Наприклад: \"100\"",
 "admin.rate.memoryDescription": "Максимальна кількість сеансів користувачів, підключених до системи, як визначено нижче в налаштуваннях \"Обмеження швидкості передачі за допомогою віддаленої адреси\" та \"Вартість обмеження за HTTP-заголовком\".",
 "admin.rate.memoryExample": "Наприклад: \"10000\"",
 "admin.rate.memoryTitle": "Розмір сховища пам'яті:",
 "admin.rate.noteDescription": "Зміна властивостей у цьому розділі вимагатиме перезавантаження сервера, перш ніж вступити в силу.",
 "admin.rate.queriesDescription": "Обмежувати API при такій кількості запитів в секунду.",
 "admin.rate.queriesExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.rate.queriesTitle": "Максимальна кількість запитів в секунду:",
 "admin.rate.remoteDescription": "Коли правда, API обмеження швидкості доступу за IP адресою.",
 "admin.rate.remoteTitle": "Змінювати обмеження швидкості за віддаленою адресою:",
981
 "admin.rate.title": "Обмеження швидкості",
982
983
984
 "admin.rate.varyByUser": "Обмежити ставку користувачем:",
 "admin.rate.varyByUserDescription": "Коли це правда, обмежує швидкість доступу до API за допомогою токену автентифікації користувача.",
 "admin.recycle.button": "Оновити підключення баз даних",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
985
 "admin.recycle.recycleDescription": "Варіанти розгортання з використанням декількох баз даних можуть перемикатися з однієї основної бази даних на іншу без перезапуску сервера Mattermost шляхом оновлення файлу \"config.json\" для нової необхідної конфігурації і використання функції {featureName} для завантаження нових налаштувань під час роботи сервера. Після цього, адміністратор повинен використовувати, виконати функцію {recycleDatabaseConnections} для поновлення з'єднання з базою даних на основі нових налаштувань. ",
986
987
 "admin.recycle.recycleDescription.featureName": "Оновити підключення баз даних",
 "admin.recycle.recycleDescription.reloadConfiguration": "Environment > Web Server > Reload Configuration from Disk",
988
989
990
991
992
 "admin.recycle.reloadFail": "Оновлення не вдалося: {error}",
 "admin.regenerate": "Відновити",
 "admin.reload.button": "Перезавантажити конфігурацію з диска",
 "admin.reload.reloadDescription": "Варіанти розгортання з використанням декількох баз даних можуть перемикатися з однієї основної бази даних на іншу без перезапуску сервера Mattermost шляхом оновлення файлу \"config.json\" для нової необхідної конфігурації і використання функції {featureName} для завантаження нових налаштувань під час роботи сервера. Після цього, адміністратор повинен використовувати виконати функцію {recycleDatabaseConnections} для поновлення з'єднання з базою даних на основі нових налаштувань.",
 "admin.reload.reloadDescription.featureName": "Перезавантажити конфігурацію з диска",
993
 "admin.reload.reloadDescription.recycleDatabaseConnections": "Environment > Database > Recycle Database Connections",
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
 "admin.reload.reloadFail": "Невдале перезавантаження: {error}",
 "admin.requestButton.loading": "Завантаження ...",
 "admin.requestButton.requestFailure": "Збій тесту: {error}",
 "admin.requestButton.requestSuccess": "Тестування успішно завершено",
 "admin.reset_email.cancel": "Відміна",
 "admin.reset_email.newEmail": "Нова електронна пошта",
 "admin.reset_email.reset": "Скинути",
 "admin.reset_email.titleReset": "Оновити електронну пошту",
 "admin.reset_password.cancel": "Відміна",
 "admin.reset_password.curentPassword": "Поточний пароль",
 "admin.reset_password.missing_current": "Будь-ласка, введіть свій поточний пароль.",
 "admin.reset_password.newPassword": "Новий пароль",
 "admin.reset_password.reset": "Скинути",
 "admin.reset_password.titleReset": "Скинути пароль",
 "admin.reset_password.titleSwitch": "Переключити обліковий запис на електронну пошту / пароль",
 "admin.revoke_token_button.delete": "Видалити",
 "admin.s3.connectionS3Test": "Перевірити з'єднання",
 "admin.s3.s3Fail": "З'єднання неможливе: {error}",
 "admin.s3.s3Success": "Підключення було успішним",
 "admin.s3.testing": "Перевірка...",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLEx": "Наприклад: \"https://<your-mattermost-url>/login/sso/saml\"",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLPopulatedDesc": "Це поле також називається URL-адресою служби підтримки користувачів.",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLTitle": "Адреса для входу через постачальника послуг:",
 "admin.saml.emailAttrDesc": "Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для заповнення електронних адрес користувачів у Mattermost.",
 "admin.saml.emailAttrEx": "Наприклад: \"Email\" or \"PrimaryEmail\"",
 "admin.saml.emailAttrTitle": "Атрибут електронної пошти:",
 "admin.saml.enableDescription": "Якщо включено, Mattermost дозволяє ввійти за допомогою SAML 2.0. Будь-ласка, перегляньте [документація] (!http://docs.mattermost.com/deployment/sso-saml.html), щоб дізнатись більше про налаштування SAML для Mattermost.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapDescription": "Якщо виключено, Mattermost періодично синхронізує атрибути користувача SAML, включаючи дезактивацію користувача та видалення, з AD/LDAP. Увімкніть та налаштуйте параметри синхронізації у розділі **Аутентифікація> AD/LDAP**. Коли помилково, атрибути користувача оновлюються з SAML під час входу користувача. Дивіться [documentation] (!https://about.mattermost.com/default-saml-ldap-sync), щоб дізнатися більше.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapIncludeAuthDescription": "Коли це правда, Mattermost буде розподіляти атрибут SAML ID з атрибутом ідентифікатора AD/LDAP, якщо налаштувати або перевизначити атрибут Email SAML з атрибутом Email AD/LDAP, якщо атрибут SAML ID відсутній. Це дозволить вам автоматично перенести користувачів з прив'язки електронної пошти до обов'язкового прив'язку до ідентифікації, щоб запобігти створенню нових користувачів, коли користувач змінює адресу електронної пошти. Якщо перейти від true до false, буде видалено перевизначення. \n\n** Примітка. ** Ідентифікатори SAML повинні відповідати ідентифікаторам LDAP, щоб запобігти вимкненню облікових записів користувачів. Для отримання додаткової інформації перегляньте [документація] (!https://docs.mattermost.com/deployment/sso-saml-ldapsync.html).",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapIncludeAuthTitle": "Перевизначити дані зв'язування SAML з інформацією AD/LDAP:",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapTitle": "Увімкнути синхронізацію облікових записів SAML за допомогою AD/LDAP:",
 "admin.saml.enableTitle": "Включити вхід через SAML 2.0:",
 "admin.saml.encryptDescription": "Коли помилково, Mattermost не буде розшифровано SAML Assertions, зашифровані разом із загальнодоступним сертифікатом вашого постачальника послуг. Не рекомендується для виробничих середовищ. Можливо тільки для тестування.",
 "admin.saml.encryptTitle": "Включити шифрування:",
 "admin.saml.firstnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, які будуть використовуватися для заповнення імені користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.firstnameAttrEx": "Наприклад: \"FirstName\"",
 "admin.saml.firstnameAttrTitle": "Атрибут імені:",
 "admin.saml.idAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для зв'язування користувачів із SAML користувачам у Mattermost.",
 "admin.saml.idAttrEx": "Наприклад: \"Id\"",
 "admin.saml.idAttrTitle": "Id атрибут:",
 "admin.saml.idpCertificateFileDesc": "Загальнодоступний сертифікат автентифікації, виданий Вашим посвідченням особи.",
 "admin.saml.idpCertificateFileRemoveDesc": "Видаліть загальнодоступний сертифікат автентичності, виданий Вашим постачальником послуг ідентифікації.",
 "admin.saml.idpCertificateFileTitle": "Публічний сертифікат постачальника послуг ідентифікації:",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlDesc": "URL-адресу видавця постачальника облікових записів, який ви використовуєте для запитів SAML.",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlEx": "Наприклад: \"https://idp.example.org/SAML2/issuer\"",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlTitle": "URL-адреса емітента постачальника послуг ідентифікації:",
 "admin.saml.idpUrlDesc": "URL-адресу, на який Mattermost відправляє SAML-запит для запуску послідовності входу.",
 "admin.saml.idpUrlEx": "Наприклад: \"https://idp.example.org/SAML2/SSO/Login\"",
 "admin.saml.idpUrlTitle": "SAML SSO URL:",
 "admin.saml.lastnameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення прізвища користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.lastnameAttrEx": "Наприклад: \"LastName\"",
 "admin.saml.lastnameAttrTitle": "Атрибут прізвища:",
 "admin.saml.localeAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення мови користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.localeAttrEx": "Наприклад: \"Locale\" або \"PrimaryLanguage\"",
 "admin.saml.localeAttrTitle": "Атрибут Вибрати необхідну мову:",
 "admin.saml.loginButtonTextDesc": "(Необов'язково) Текст, який відображається на кнопці входу до системи на сторінці входу. За замовчуванням \"Використовуючи SAML\". ",
 "admin.saml.loginButtonTextEx": "Наприклад: \"OKTA\"",
 "admin.saml.loginButtonTextTitle": "Текст кнопки входу:",
 "admin.saml.nicknameAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут у SAML Assertion, який буде використовуватися для заповнення псевдонімом користувачів у Mattermost.",
 "admin.saml.nicknameAttrEx": "Наприклад: \"Nickname\"",
1054
 "admin.saml.nicknameAttrTitle": "Атрибут прізвиська",
1055
1056
 "admin.saml.positionAttrDesc": "(Необов'язково) Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення позиції користувачів в Mattermost.",
 "admin.saml.positionAttrEx": "Наприклад: \"Роль\"",
1057
 "admin.saml.positionAttrTitle": "Атрибут позиції:",
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
 "admin.saml.privateKeyFileFileDesc": "Закритий ключ використовується для розшифровки SAML даних від провайдера ідентифікації.",
 "admin.saml.privateKeyFileFileRemoveDesc": "Видалити секретний ключ, який використовується для розшифровки SAML даних від провайдера ідентифікації.",
 "admin.saml.privateKeyFileTitle": "Закритий ключ постачальника послуг:",
 "admin.saml.publicCertificateFileDesc": "Сертифікат, який використовується для підписування SAML-запиту до постачальника облікових записів при вході, ініційованому постачальником послуги, коли цим постачальником є Mattermost.",
 "admin.saml.publicCertificateFileRemoveDesc": "Видалення сертифіката, який використовується для підписування SAML-запиту до постачальника облікових записів при вході, ініційованому постачальником послуги, коли цим постачальником є Mattermost.",
 "admin.saml.publicCertificateFileTitle": "Публічний сертифікат постачальника послуг:",
 "admin.saml.remove.idp_certificate": "Видалити сертифікат провайдера ідентифікації (IdP)",
 "admin.saml.remove.privKey": "Видалити приватний ключ постачальника послуг",
 "admin.saml.remove.sp_certificate": "Видалити сертифікат постачальника послуг",
 "admin.saml.removing.certificate": "Видалення сертифіката ...",
 "admin.saml.removing.privKey": "Видалення приватного ключа...",
 "admin.saml.uploading.certificate": "Завантаження сертифіката...",
 "admin.saml.uploading.privateKey": "Завантаження приватного ключа ...",
 "admin.saml.usernameAttrDesc": "Атрибут в SAML, який буде використовуватися для заповнення поля ім'я користувача в Mattermost.",
 "admin.saml.usernameAttrEx": "Наприклад: \"Username\"",
1073
 "admin.saml.usernameAttrTitle": "Атрибут імені користувача:",
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
 "admin.saml.verifyDescription": "Коли помилково, більшість не зможе перевірити, що підпис, надісланий із SAML Response, відповідає URL-адресі входу постачальника послуг. Не рекомендується для виробничих середовищ. Тільки для тестування.",
 "admin.saml.verifyTitle": "Перевірка підпису:",
 "admin.saving": "Збереження конфігурації...",
 "admin.security.password": "Пароль",
 "admin.service.attemptDescription": "Кількість дозволених спроб входу до блокування користувача і необхідності скинути пароль через електронну пошту.",
 "admin.service.attemptExample": "Наприклад: \"10\"",
 "admin.service.attemptTitle": "Максимальна кількість спроб входу:",
 "admin.service.cmdsDesc": "Коли це правда, вихідні вебхуки будуть дозволені. Див. [Документація] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.cmdsTitle": "Увімкнути спеціальні Slash-команди:",
 "admin.service.complianceExportDesc": "Коли це правда, Mattermost буде експортувати всі повідомлення, які були опубліковані протягом останніх 24 годин. Завдання експорту запускається один раз на день. Щоб дізнатися більше, перегляньте [документація] (!https://about.mattermost.com/default-compliance-export-documentation).",
 "admin.service.complianceExportTitle": "Увімкнути відповідність експорту:",
 "admin.service.corsAllowCredentialsDescription": "Коли це правда, запити, які пройдуть перевірку, включатимуть заголовок Access-Control-Allow-Credentials.",
 "admin.service.corsAllowCredentialsLabel": "CORS Дозволити повноваження:",
 "admin.service.corsDebugDescription": "Коли це правда, надсилаються повідомлення до журналів, які допомагають при розробці інтеграції, що використовує CORS. Ці повідомлення включатимуть структуровану ключову пару значень \"джерело\": \"cors\".",
 "admin.service.CorsDebugLabel": "Виправлення CORS:",
 "admin.service.corsDescription": "Увімкнути HTTP-запит крос-походження від певного домену. Використовуйте \"*\", якщо ви хочете дозволити CORS з будь-якого домену або залиште його порожнім, щоб його вимкнути. Не слід встановлювати \"*\" у виробництві.",
 "admin.service.corsEx": "http://example.com",
 "admin.service.corsExposedHeadersDescription": "Білий список заголовків, який буде доступний для запитувача.",
 "admin.service.corsExposedHeadersTitle": "CORS Exposed Headers:",
 "admin.service.corsHeadersEx": "X-My-Header",
 "admin.service.corsTitle": "Дозволити крос доменні запити від:",
 "admin.service.developerDesc": "Якщо включений, на червоній панелі зверху будуть з'являтися помилки JavaScript. Не рекомендується використовувати на \"бойовому\" сервері.",
 "admin.service.developerTitle": "Включити режим розробника:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1097
 "admin.service.enforceMfaDesc": "Якщо це правда, для входу в систему потрібна [багатофакторна автентифікація] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html). Нові користувачі повинні налаштувати MFA під час реєстрації. Зареєстровані користувачі, які не налаштовані MFA, перенаправляються на сторінку налаштування MFA до завершення конфігурації.\n\nЯкщо у вашій системі є користувачі, які використовують інші способи входу, крім AD/LDAP та електронної пошти, MFA повинна бути забезпечена постачальником аутентифікації за межами Mattermost.",
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
 "admin.service.enforceMfaTitle": "Забезпечити багатофакторну автентифікацію:",
 "admin.service.forward80To443": "Перехідний порт 80 на 443:",
 "admin.service.forward80To443Description": "Надсилання всього незахищеного трафіку з порту 80 на захищений порт 443. Не рекомендується використовувати проксі-сервер.",
 "admin.service.forward80To443Description.disabled": "Надсилання всього незахищеного трафіку з порту 80 на захищений порт 443. Не рекомендується використовувати проксі-сервер. \n\nЦей параметр не можна ввімкнути, доки ваш сервер не прослуховує (#ListenAddress) на порту 443.",
 "admin.service.googleDescription": "Встановіть цю клавішу, щоб увімкнути відображення заголовків для вбудованих попередніх переглядів відео YouTube. Без ключа попередній перегляд YouTube буде створено на основі гіперпосилання, що з'являтимуться в повідомленнях або коментарях, але вони не покажуть назву відео. Перегляньте підручник з \"Google Developers\" (!https://www.youtube.com/watch?V=Im69kzhpR3I), щоб отримати інструкції щодо отримання ключа та додавання API даних YouTube v3 як служби для вашого ключа.",
 "admin.service.googleExample": "Наприклад: \"7rAh6iwQCkV4cA1Gsg3fgGOXJAQ43QV\"",
 "admin.service.googleTitle": "Ключ Google API:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1105
 "admin.service.iconDescription": "Якщо це правда, вебхукам, командам і іншим інтеграцій, таким як [Zapier] (!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html), буде дозволено змінювати ім'я користувача, від імені якого вони створюють пости. Примітка: спільно з наданням інтеграцій права перевизначати значки зображень профілю, користувачі можуть отримати можливість виконувати фішингові атаки, намагаючись видати себе за інших користувачів.",
1106
 "admin.service.iconTitle": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити значки зображення профілю:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1107
 "admin.service.insecureTlsDesc": "Коли це правда, будь-які вихідні запити HTTPS приймуть непідтверджені сертифікати, що самостійно підписувались. Наприклад, буде дозволене вихідний вебхук на сервер з самопідписаним сертифікатом TLS, який використовує будь-який домен. Зверніть увагу, що це робить ці з'єднання чутливими до атак \"man-in-the-middle\".",
1108
1109
1110
 "admin.service.insecureTlsTitle": "Увімкнути незабезпечені вихідні підключення:",
 "admin.service.integrationAdmin": "Обмеження керування інтеграцією адміністраторів:",
 "admin.service.integrationAdminDesc": "Якщо істина, вебхуки і слеш-команди можуть бути створені, змінені і переглянуті тільки командними і системними адміністраторами, а додатки OAuth 2.0 - системними адміністраторами. Після того, як інтеграції створені адміном, вони стають доступні всім користувачам.",
1111
 "admin.service.internalConnectionsDesc": "A whitelist of local network addresses that can be requested by the Mattermost server on behalf of a client. Care should be used when configuring this setting to prevent unintended access to your local network. See [documentation](!https://mattermost.com/pl/default-allow-untrusted-internal-connections) to learn more.",
1112
1113
1114
1115
1116
 "admin.service.internalConnectionsEx": "webhooks.internal.example.com 127.0.0.1 10.0.16.0/28",
 "admin.service.internalConnectionsTitle": "Дозволити ненадійні внутрішні з'єднання:",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFile": "Файл кешу сертифіката Let's Encrypt:",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFileDescription": "Отримані сертифікати і дані від Let's Encrypt будуть зберігатися в цьому файлі.",
 "admin.service.listenAddress": "Прослуховується адреса:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1117
 "admin.service.listenDescription": "Адреса та порт, до якого слід зв'язуватися і слухати. Вказати \":8065\" буде пов'язано з усіма мережевими інтерфейсами. Вказування \"127.0.0.1:8065\" буде пов'язано лише з мережевим інтерфейсом, що має таку IP-адресу. Якщо ви виберете порт нижчого рівня (називається \"системні порти\" або \"відомі порти\", в діапазоні 0-1023), ви повинні мати дозволи для прив'язки до цього порту. У Linux ви можете використовувати: \"sudo setcap cap_net_bind_service = + ep./bin/mattermost\", щоб дозволити Mattermost зв'язуватися з відомими портами.",
1118
1119
1120
 "admin.service.listenExample": "Наприклад: \"8065\" ",
 "admin.service.mfaDesc": "Коли це правда, користувачі з AD/LDAP або електронною поштою можуть вставити багатофакторну автентифікацію в свій обліковий запис за допомогою генератора кодів Google.",
 "admin.service.mfaTitle": "Увімкнути багатофакторну аутентифікацію:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1121
1122
1123
 "admin.service.minimumHashtagLengthDescription": "Minimum number of characters in a hashtag. This must be greater than or equal to 2. MySQL databases must be configured to support searching strings shorter than three characters, [see documentation](!https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/fulltext-fine-tuning.html).",
 "admin.service.minimumHashtagLengthExample": "Наприклад: \"30\"",
 "admin.service.minimumHashtagLengthTitle": "Мінімальна довжина пароля:",
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
 "admin.service.mobileSessionDays": "Тривалість сеансу мобільного зв'язку (днів):",
 "admin.service.mobileSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Після зміни цього параметра, нова тривалість сесії вступить в силу після наступного введення користувачами своїх облікових даних.",
 "admin.service.outWebhooksDesc": "Коли це правда, вихідні webhooks будуть дозволені. Див. [Документація] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.outWebhooksTitle": "Увімкнути вихідні Webhooks",
 "admin.service.overrideDescription": "Якщо це правда, вебхукам, командам і іншим інтеграцій, таким як [Zapier] (!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html), буде дозволено змінювати ім'я користувача, від імені якого вони створюють пости. Примітка: спільно з наданням інтеграцій права перевизначати іконки зображень профілю, користувачі можуть отримати можливість виконувати фішингові атаки, намагаючись видати себе за інших користувачів.",
 "admin.service.overrideTitle": "Увімкніть інтеграцію, щоб перевизначити імена користувачів:",
 "admin.service.readTimeout": "Тайм-аут читання:",
 "admin.service.readTimeoutDescription": "Максимально допустимий час від моменту встановлення з'єднання до повного читання тіла запиту.",
 "admin.service.sessionCache": "Кеш сесії (у хвилинах):",
 "admin.service.sessionCacheDesc": "Тривалість кешування сесії в пам'яті (в хвилинах).",
 "admin.service.sessionDaysEx": "Наприклад: \"30\"",
 "admin.service.sessionIdleTimeout": "Таймаут очікування сеансу (хвилин):",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutDesc": "Кількість хвилин від останнього часу активності користувача в системі до закінчення сеансу користувача. Після закінчення терміну дії користувач повинен буде увійти, щоб продовжити. Мінімальне значення - 5 хвилин, а 0 необмежено.\n\nЗастосовується до настільного додатку та веб-переглядачів. Для мобільних додатків використовуйте постачальника EMM, щоб заблокувати додаток, коли він не використовується. У режимі високої доступності увімкніть балансування завантаження IP-хеша для надійного вимірювання часу очікування.",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutEx": "Наприклад: \"60\"",
 "admin.service.siteURL": "Адреса сайту:",
 "admin.service.siteURLDescription": "URL-адреса, яку користувачі використовуватимуть для доступу до Mattermost. Стандартні порти, такі як 80 та 443, можуть бути опущені, але нестандартні порти необхідні. Наприклад: http://example.com:8065. Цей параметр потрібно.\n\nMattermost може бути розміщене на під'їзді. Наприклад: http://example.com:8065/company/mattermost. Перед сервером буде правильно працювати перезавантаження.",
 "admin.service.siteURLExample": "Наприклад: \"http://example.com:8065\"",
 "admin.service.ssoSessionDays": "Тривалість сеансу мобільного зв'язку (днів): ",
 "admin.service.ssoSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Якщо метод аутентифікації - SAML або GitLab, користувач автоматично може здійснити вхід знову до Mattermost, якщо він вже увійшов в SAML або GitLab. Після зміни цього параметра він вступить в силу після наступного введення користувачем своїх облікових даних.",
 "admin.service.testingDescription": "Коли це правда, слеш-команда/тест дозволяє завантажувати тестові облікові записи, дані та форматування тексту. Для зміни цього параметра потрібно перезавантажити сервер, перш ніж набуде чинності.",
 "admin.service.testingTitle": "Включити команду тестування:",
 "admin.service.tlsCertFile": "Файл сертифіката TLS:",
 "admin.service.tlsCertFileDescription": "Файл сертифіката для використання.",
 "admin.service.tlsKeyFile": "Файл ключа TLS:",
 "admin.service.tlsKeyFileDescription": "Приватний ключ для використання.",
 "admin.service.useLetsEncrypt": "Використовувати Let's Encrypt:",
 "admin.service.useLetsEncryptDescription": "Увімкніть автоматичне отримання сертифікатів із Let's Encrypt. Сертифікат буде завантажений, коли клієнт намагатиметься з'єднатися з новим доменом. Це буде працювати з декількома доменами.",
 "admin.service.useLetsEncryptDescription.disabled": "Увімкніть автоматичне отримання сертифікатів із Let's Encrypt. Сертифікат буде завантажений, коли клієнт намагатиметься з'єднатися з новим доменом. Це буде працювати з кількома доменами.\n\nЦей параметр неможливо ввімкнути, якщо параметр [Перехідний порт 80 - 443] (# Forward80To443) не встановлений правильно.",
 "admin.service.userAccessTokensDescription": "Коли це правда, користувачі можуть створювати [токени доступу користувача] (!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens) для інтеграції в **Налаштування облікового запису> Безпека**. Вони можуть бути використані для автентифікації з API та повного доступу до облікового запису. \n\nЩоб керувати тим, хто може створювати токени особистого доступу або шукати користувачів за ідентифікатором токену, перейдіть на сторінку **Система консоль> Користувачі**.",
 "admin.service.userAccessTokensTitle": "Увімкнути маркери особистого доступу:",
 "admin.service.webhooksDescription": "Якщо істина, то вхідні вебхуки будуть дозволені. З метою боротьби з фішинговими атаками, всі пости від імені вебхуков будуть позначені тегом БОТ. Дивіться [документацію] (!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html), щоб дізнатися більше.",
 "admin.service.webhooksTitle": "Увімкнути вхідні вебхуки:",
 "admin.service.webSessionDays": "Довжина сеансу AD/LDAP та Email (днів):",
 "admin.service.webSessionDaysDesc": "Кількість днів з останнього введення користувачем своїх облікових даних до закінчення терміну користувальницької сесії. Після зміни цього параметра, нова тривалість сесії вступить в силу після наступного введення користувачами своїх облікових даних.",
 "admin.service.writeTimeout": "Тайм-аут запису:",
 "admin.service.writeTimeoutDescription": "Якщо використовується HTTP (незахищений) - це максимальний час, дозволений після закінчення читання заголовків запиту, доки не буде написано відповідь. Якщо використовується HTTPS - це загальний час від часу прийняття з'єднання до написання відповіді.",
 "admin.set_by_env": "Цей параметр встановлено через змінну середовища. Його неможливо змінити за допомогою системної консолі.",
 "admin.sidebar.announcement": "Банер оголошення",
 "admin.sidebar.authentication": "Аутентифікація",
 "admin.sidebar.compliance": "Відповідність",
 "admin.sidebar.customization": "Налаштування",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1165
 "admin.sidebar.customTermsOfService": "Текст користувацьких умов надання послуг (бета-версія):",
1166
1167
1168
1169
1170
 "admin.sidebar.database": "База даних:",
 "admin.sidebar.developer": "Розробник",
 "admin.sidebar.elasticsearch": "Еластичний пошук",
 "admin.sidebar.email": "Електронна пошта ",
 "admin.sidebar.emoji": "Емоції ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1171
1172
 "admin.sidebar.experimental": "Experimental",
 "admin.sidebar.filter": "Find settings",
1173
1174
 "admin.sidebar.gif": "GIF (бета)",
 "admin.sidebar.gitlab": "GitLab",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1175
 "admin.sidebar.groups": "Groups",
1176
1177
1178
1179
1180
 "admin.sidebar.integrations": "Інтеграції",
 "admin.sidebar.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.sidebar.license": "Редакція і ліцензія",
 "admin.sidebar.localization": "Локалізація",
 "admin.sidebar.logging": "Ведення журналу",