ro.json 339 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
{
 "about.buildnumber": "Versiunea:",
 "about.close": "Închide",
 "about.copyright": "Drepturi de autor 2015 - {currentYear} Mattermost, Inc. Toate drepturile rezervate",
 "about.database": "Baza de date:",
 "about.date": "Data constructiei:",
 "about.dbversion": "Versiune schema de bază de date:",
 "about.enterpriseEditionLearn": "Aflați mai multe despre varianta Enterprise la ",
 "about.enterpriseEditionSt": "Comunicare modernă din spatele firewallului.",
 "about.enterpriseEditione1": "Ediția Enterprise",
 "about.hash": "Construcția Hash:",
 "about.hashee": "EE Construcția Hash:",
 "about.hashwebapp": "Webapp Construcția Hash:",
 "about.licensed": "Licențiat la:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
15
 "about.notice": "Mattermost is made possible by the open source software used in our [server](!https://about.mattermost.com/platform-notice-txt/), [desktop](!https://about.mattermost.com/desktop-notice-txt/) and [mobile](!https://about.mattermost.com/mobile-notice-txt/) apps.",
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
 "about.number": "Numar construit:",
 "about.teamEditionLearn": "Alăturați-vă comunității Mattermost la ",
 "about.teamEditionSt": "Toate comunicările echipei într-un singur loc, cautari instante și accesibile oriunde.",
 "about.teamEditiont0": "Ediție de echipă",
 "about.teamEditiont1": "Ediția Comerciala",
 "about.title": "Despre Mattermost",
 "about.version": "Mattermost Versiune:",
 "access_history.title": "Acceseaza Istoric",
 "activity_log.activeSessions": "Sesiuni active",
 "activity_log.browser": "Navigator: {browser}",
 "activity_log.firstTime": "Prima dată activ: {data}, {timp}",
 "activity_log.lastActivity": "Ultima activitate: {date}, {time}",
 "activity_log.logout": "Deconectare",
 "activity_log.moreInfo": "Mai multe informații",
 "activity_log.os": "SO: {os}",
 "activity_log.sessionId": "ID-ul sesiuni: {id}",
 "activity_log.sessionsDescription": "Sesiunile sunt create atunci când vă conectați la un browser nou de pe un dispozitiv. Sesiunile vă permit să utilizați Mattermost fără a trebui să vă conectați din nou pentru o perioadă de timp specificată de administratorul de sistem. Dacă doriți să vă deconectați mai devreme, utilizați butonul 'Deconectați' de mai jos pentru a încheia o sesiune.",
 "activity_log_modal.android": "Android",
 "activity_log_modal.androidNativeApp": "Aplicație Nativă Android",
 "activity_log_modal.androidNativeClassicApp": "Nativ Android App Clasic",
 "activity_log_modal.desktop": "Aplicație desktop nativă",
 "activity_log_modal.iphoneNativeApp": "aplicația Nativă iPhone",
 "activity_log_modal.iphoneNativeClassicApp": "iPhone App Classic Native",
 "add_command.autocomplete": "Completare automată",
 "add_command.autocomplete.help": "(Opțional) Arată comanda slash în lista de completare automată.",
 "add_command.autocompleteDescription": "Completarea Automată a Descrieri",
 "add_command.autocompleteDescription.help": "(Opțional) Scurtă descriere a comanzii slash pentru lista de completare automată.",
 "add_command.autocompleteDescription.placeholder": "Exemplu: \"Întoarce rezultate de căutare pentru pacienții înregistrați\"",
 "add_command.autocompleteHint": "Completare automată Indiciu",
 "add_command.autocompleteHint.help": "(Opțional) Argumentele asociate comenzii dumneavoastră slash, afișate ca ajutor în lista de completare automată.",
 "add_command.autocompleteHint.placeholder": "Exemplu: [Numele Pacientului]",
 "add_command.cancel": "Anulează",
 "add_command.description": "Descriere",
 "add_command.description.help": "Descrierea site-ului dvs. de intrare.",
 "add_command.displayName": "Titlu",
 "add_command.displayName.help": "Alegeți un titlu care să fie afișat pe pagina de setări a comenzii slash. Maximum 64 de caractere.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
52
 "add_command.doneHelp": "Comanda dvs. slash a fost configurată. Următorul token va fi trimis în sarcina utilă de ieșire. Vă rugăm să-l utilizați pentru a verifica dacă cererea a venit de la echipa Mattermost (a se vedea [documentația](!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) pentru mai multe detalii).",
53
54
55
56
57
58
59
60
 "add_command.iconUrl": "Adresa icoanei",
 "add_command.iconUrl.help": "(Opțional) Alegeți o suprascriere a imaginii profilului pentru răspunsurile postate la această comandă slash. Introduceți URL-ul unui fișier .png sau .jpg de cel puțin 128 pixeli cu 128 de pixeli.",
 "add_command.iconUrl.placeholder": "https://www.example.com/myicon.png",
 "add_command.method": "Metoda Cereri",
 "add_command.method.get": "GET",
 "add_command.method.help": "Tipul cererii de comandă emisă adresei URL solicitante.",
 "add_command.method.post": "POST",
 "add_command.save": "Salvați",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
61
 "add_command.token": "Token: {token}",
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
 "add_command.trigger": "Comandă De Declanșare Cuvânt",
 "add_command.trigger.help": "Cuvântul de declanșare trebuie să fie unic și nu poate începe cu un slash sau să conțină spații.",
 "add_command.trigger.helpExamples": "Exemple: client, angajat, pacient, vremea",
 "add_command.trigger.helpReserved": "Rezervat: {link}",
 "add_command.trigger.helpReservedLinkText": "consultați lista comenzilor incluse în slash",
 "add_command.trigger.placeholder": "Comanda de declanșare de ex. \"salut\"",
 "add_command.triggerInvalidLength": "Un cuvânt de declanșare trebuie să conțină între {min} și {max} caractere",
 "add_command.triggerInvalidSlash": "Un cuvânt de declanșare nu poate începe cu /",
 "add_command.triggerInvalidSpace": "Un cuvânt de declanșare nu trebuie să conțină spații",
 "add_command.triggerRequired": "Un cuvânt de declanșare este necesar",
 "add_command.url": "Cerere URL",
 "add_command.url.help": "Adresa de URL inversă pentru a primi solicitarea de eveniment HTTP POST sau GET atunci când se execută comanda slash.",
 "add_command.url.placeholder": "Trebuie să înceapă cu http:// sau https://",
 "add_command.urlRequired": "Este necesară o adresă URL de solicitare",
 "add_command.username": "Răspuns utilizator",
 "add_command.username.help": "(Opțional) Alegeți o suprascriere a numelui de utilizator pentru răspunsurile pentru această comandă slash. Numele de utilizator poate conține până la 22 de caractere care constau din litere mici, numere și simbolurile \"-\", \"_\", și \".\" .",
 "add_command.username.placeholder": "Utilizator",
 "add_emoji.cancel": "Anulare",
 "add_emoji.header": "Adaugă",
 "add_emoji.image": "Imagine",
 "add_emoji.image.button": "Selectează",
 "add_emoji.image.help": "Alegeți imaginea pentru avatar. Imaginea poate fi un fișier gif, png sau jpeg cu o dimensiune maximă de 1 MB. Dimensiunile vor fi redimensionate automat pentru a se potrivi cu 128 de 128 pixeli, dar vor păstra raportul de aspect.",
 "add_emoji.imageRequired": "O imagine este necesara pentru avatar",
 "add_emoji.name": "Nume",
 "add_emoji.name.help": "Alegeți un nume pentru emoji de până la 64 de caractere, format din litere mici, numere și simbolurile '-' și '_'.",
 "add_emoji.nameInvalid": "Numele unui emoji poate conține numai cifre, litere și simbolurile '-' și '_'.",
 "add_emoji.nameRequired": "Pentru emoji este necesar un nume",
 "add_emoji.nameTaken": "Acest nume este deja folosit de un emoji de sistem. Alegeți un alt nume.",
 "add_emoji.preview": "Previzualizare",
 "add_emoji.preview.sentence": "Aceasta este o propoziție cu {image} în ea.",
 "add_emoji.save": "Salvați",
 "add_incoming_webhook.cancel": "Anulează",
 "add_incoming_webhook.channel": "Canal",
 "add_incoming_webhook.channel.help": "Canalul implicit public sau privat care primește încărcăturile de tip webhook. Trebuie să aparțineți canalului privat când configurați cârligul.",
 "add_incoming_webhook.channelLocked": "Blocați acest canal",
 "add_incoming_webhook.channelLocked.help": "Dacă este setat, bara de intrare poate fi postată numai pe canalul selectat mai sus.",
 "add_incoming_webhook.channelRequired": "Este necesar un canal valid",
 "add_incoming_webhook.description": "Descriere",
 "add_incoming_webhook.description.help": "Descrierea site-ului dvs. de intrare.",
 "add_incoming_webhook.displayName": "Titlu",
 "add_incoming_webhook.displayName.help": "Alegeți un titlu care să fie afișat pe pagina de setări de la webhook. Maximum 64 de caractere.",
 "add_incoming_webhook.doneHelp": "Bijuteria dvs. de intrare a fost înființată. Trimiteți datele la următoarea adresă URL (consultați <a href=\"https://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html\">documentația</a> pentru detalii suplimentare).",
 "add_incoming_webhook.icon_url": "Poză de profil",
 "add_incoming_webhook.icon_url.help": "Alegeți imaginea de profil pe care această integrare o va folosi când trimiteți postarea. Introduceți URL-ul unui fișier .png sau .jpg de cel puțin 128 pixeli cu 128 de pixeli.",
 "add_incoming_webhook.name": "Nume",
 "add_incoming_webhook.save": "Salvați",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
108
 "add_incoming_webhook.url": "**URL**: {url}",
109
110
111
112
 "add_incoming_webhook.username": "Utilizator",
 "add_incoming_webhook.username.help": "Alegeți numele de utilizator pe care această integrare o va posta ca. Numele de utilizator pot fi de până la 22 de caractere și pot conține litere mici, numere și simbolurile \"-\", \"_\", și \".\" .",
 "add_oauth_app.callbackUrls.help": "URI-urile de redirecționare la care serviciul va redirecționa utilizatorii după ce acceptă sau refuză autorizarea aplicației dvs. și care vor gestiona codurile de autorizare sau jetoanele de acces. Trebuie să fie o adresă URL validă și să înceapă cu http:// sau https://.",
 "add_oauth_app.callbackUrlsRequired": "Sunt necesare una sau mai multe adrese URL de apel invers",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
113
 "add_oauth_app.clientId": "**Client ID**: {id}",
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
 "add_oauth_app.clientSecret": "<b>Secretul clientului</b>: {secret}",
 "add_oauth_app.description.help": "Descrierea aplicației dvs. OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.descriptionRequired": "Este necesară descrierea aplicației OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.doneHelp": "Aplicația dvs. OAuth 2.0 a fost configurată. Utilizați următoarele ID-uri de client și Secret client atunci când solicitați autorizația pentru solicitarea dvs. (consultați <a href=\"https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html\">documentația</a> pentru mai multe detalii).",
 "add_oauth_app.doneUrlHelp": "Următoarele sunt adresele URL de redirecționare autorizate.",
 "add_oauth_app.header": "Adaugă",
 "add_oauth_app.homepage.help": "Adresa URL a paginii de pornire a aplicației OAuth 2.0. Asigurați-vă că utilizați HTTP sau HTTPS în URL-ul dvs. în funcție de configurația serverului.",
 "add_oauth_app.homepageRequired": "Pagina de pornire pentru aplicația OAuth 2.0 este necesară.",
 "add_oauth_app.icon.help": "(Opțional) Adresa URL a imaginii utilizată pentru aplicația dvs. OAuth 2.0. Asigurați-vă că utilizați HTTP sau HTTPS în URL-ul dvs.",
 "add_oauth_app.name.help": "Numele de afișare pentru aplicația dvs. OAuth 2.0 format de până la 64 de caractere.",
 "add_oauth_app.nameRequired": "Este necesar numele aplicației OAuth 2.0.",
 "add_oauth_app.trusted.help": "Când este adevărat, aplicația OAuth 2.0 este considerată de încredere de către serverul Mattermost și nu necesită ca utilizatorul să accepte autorizarea. Când este falsă, va apărea o fereastră suplimentară, solicitând utilizatorului să accepte sau să refuze autorizarea.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
126
 "add_oauth_app.url": "**URL(s)**: {url}",
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls": "Adrese URL cu inversare (câte una pe linie)",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.help": "Adresa URL la care vor fi trimise mesajele. Dacă adresa URL este privată, adăugați-o ca {link}.",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrls.helpLinkText": "conexiune internă de încredere",
 "add_outgoing_webhook.callbackUrlsRequired": "Sunt necesare una sau mai multe adrese URL de apel invers",
 "add_outgoing_webhook.cancel": "Anulare",
 "add_outgoing_webhook.channel": "Canal",
 "add_outgoing_webhook.channel.help": "Canal public care oferă sarcină utilă site-ului web. Opțional dacă este specificat cel puțin un cuvânt de declanșare.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help1": "Alegeți tipul de conținut prin care cererea va fi trimisă.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help2": "Dacă este aleasă aplicația/x-www-form-urlencoded, serverul va codifica parametrii într-un format URL în corpul solicitării.",
 "add_outgoing_webhook.contentType.help3": "Dacă este selectată aplicația/json, serverul va formata corpul solicitării ca JSON.",
 "add_outgoing_webhook.content_Type": "Tip-conținut",
 "add_outgoing_webhook.description": "Descriere",
 "add_outgoing_webhook.description.help": "Descrierea site-ului dvs. de ieșire.",
 "add_outgoing_webhook.displayName": "Titlu",
 "add_outgoing_webhook.displayName.help": "Alegeți un titlu care să fie afișat pe pagina de setări pentru WebHouse. Maximum 64 de caractere.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
142
143
144
 "add_outgoing_webhook.doneHelp": "Comanda dvs. slash a fost configurată. Următorul token va fi trimis în sarcina utilă de ieșire. Vă rugăm să-l utilizați pentru a verifica dacă cererea a venit de la echipa Mattermost (a se vedea [documentația](!https://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) pentru mai multe detalii).",
 "add_outgoing_webhook.icon_url": "Poză de profil",
 "add_outgoing_webhook.icon_url.help": "Alegeți imaginea de profil pe care această integrare o va folosi când trimiteți postarea. Introduceți URL-ul unui fișier .png sau .jpg de cel puțin 128 pixeli cu 128 de pixeli.",
145
 "add_outgoing_webhook.name": "Nume",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
146
 "add_outgoing_webhook.save": "Salvează",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
147
 "add_outgoing_webhook.token": "Token: {token}",
148
149
150
151
152
153
154
 "add_outgoing_webhook.triggerWords": "Cuvinte de declanșare (câte una pe linie)",
 "add_outgoing_webhook.triggerWords.help": "Mesajele care încep cu unul dintre cuvintele specificate vor declanșa căsuța de ieșire. Opțional dacă este selectat Canal.",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsOrChannelRequired": "Este necesar un canal valid sau o listă cu cuvinte de declanșare",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen": "Declanșează cînd",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhen.help": "Alegeți când să declanșați hârtia de ieșire; dacă primul cuvânt al unui mesaj se potrivește exact cu un cuvânt de declanșare sau dacă începe cu un cuvânt de declanșare.",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenFullWord": "Primul cuvânt se potrivește exact cu un cuvânt de declanșare",
 "add_outgoing_webhook.triggerWordsTriggerWhenStartsWith": "Primul cuvânt începe cu un cuvânt de declanșare",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
155
156
 "add_outgoing_webhook.username": "Utilizator",
 "add_outgoing_webhook.username.help": "Alegeți numele de utilizator pe care această integrare o va posta ca. Numele de utilizator pot fi de până la 22 de caractere și pot conține litere mici, numere și simbolurile \"-\", \"_\", și \".\" .",
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
 "add_teams_to_scheme.confirmation.accept": "Da, mutați echipa",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.message": "Această echipă este deja selectată într-o altă schemă de echipă, sunteți sigur că doriți să o mutați în schema de echipă?",
 "add_teams_to_scheme.confirmation.title": "Schimbarea schemei de înlocuire a echipei?",
 "add_teams_to_scheme.title": "Adăugați echipe în lista de <strong>selecție a echipei</strong>",
 "add_users_to_team.title": "Adăugați noi membri în echipa {teamName}",
 "admin.advance.cluster": "Valabilitate mare",
 "admin.advance.metrics": "Monitorizarea performantei",
 "admin.audits.reload": "Reîncărcați jurnalele de activitate a utilizatorilor",
 "admin.audits.title": "Activitatea utilizatorilor",
 "admin.authentication.email": "Autentificarea prin e-mail",
 "admin.authentication.gitlab": "GitLab",
 "admin.authentication.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.authentication.oauth": "OAuth 2.0",
 "admin.authentication.saml": "SAML 2.0",
 "admin.banner.heading": "Notă:",
 "admin.client_versions.androidLatestVersion": "Ultima versiune Android",
 "admin.client_versions.androidLatestVersionHelp": "Ultima versiune lansată Android",
 "admin.client_versions.androidMinVersion": "Versiune Android minimă",
 "admin.client_versions.androidMinVersionHelp": "Versiunea minimă compatibilă cu Android",
 "admin.client_versions.desktopLatestVersion": "Ultima versiune pentru desktop",
 "admin.client_versions.desktopLatestVersionHelp": "Ultima versiune de desktop lansată",
 "admin.client_versions.desktopMinVersion": "Versiunea minimă pentru desktop",
 "admin.client_versions.desktopMinVersionHelp": "Versiunea minimă compatibilă pentru desktop",
 "admin.client_versions.iosLatestVersion": "Ultima versiune iOS",
 "admin.client_versions.iosLatestVersionHelp": "Ultima versiune lansată iOS",
 "admin.client_versions.iosMinVersion": "Versiunea minimă pentru iOS",
 "admin.client_versions.iosMinVersionHelp": "Versiunea minimă compatibilă pentru iOS",
 "admin.cluster.ClusterName": "Numele grupului:",
 "admin.cluster.ClusterNameDesc": "Clusterul să se alăture după nume. Numai nodurile cu același nume de cluster se vor uni împreună. Acest lucru este de a sprijini implementări Blue-Green sau staționare indicând aceeași bază de date.",
 "admin.cluster.ClusterNameEx": "De exemplu: &quot;Producție&quot; sau &quot;Staging&quot;",
 "admin.cluster.GossipPort": "Gossip Port:",
 "admin.cluster.GossipPortDesc": "Portul folosit pentru protocolul de bârfe. Atât UDP cât și TCP trebuie să fie permise pe acest port.",
 "admin.cluster.GossipPortEx": "De exemplu: &quot;8074&quot;",
 "admin.cluster.OverrideHostname": "Suprascrieți numele de gazdă:",
 "admin.cluster.OverrideHostnameDesc": "Valoarea implicită a <blank> va încerca să obțină numele de gazdă din sistemul de operare sau să utilizeze adresa IP. Puteți suprascrie numele gazdă al acestui server cu această proprietate. Nu este recomandat să suprascrieți numele gazdei dacă nu este necesar. Această proprietate poate fi, de asemenea, setată la o anumită adresă IP, dacă este necesar.",
 "admin.cluster.OverrideHostnameEx": "De exemplu: &quot;app-server-01&quot;",
 "admin.cluster.ReadOnlyConfig": "Configurare numai pentru citire:",
 "admin.cluster.ReadOnlyConfigDesc": "Când este adevărat, serverul va respinge modificările făcute în fișierul de configurare din consola de sistem. Când rulează în producție, se recomandă să setați acest lucru la adevărat.",
 "admin.cluster.StreamingPort": "Portul de streaming:",
 "admin.cluster.StreamingPortDesc": "Portul folosit pentru streaming de date între servere.",
 "admin.cluster.StreamingPortEx": "De exemplu: &quot;8075&quot;",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossip": "Utilizați bârfe experimentale:",
 "admin.cluster.UseExperimentalGossipDesc": "Când este adevărat, serverul va încerca să comunice prin intermediul protocolului de bârfă peste portul de bârfe. Când este fals, serverul va încerca să comunice prin portul de streaming. Când sunt false, portul de bârfe și protocolul sunt încă folosite pentru a determina sănătatea clusterului.",
 "admin.cluster.UseIpAddress": "Utilizați adresa IP:",
 "admin.cluster.UseIpAddressDesc": "Când este adevărat, grupul va încerca să comunice prin adresa IP vs folosind numele de gazdă.",
 "admin.cluster.enableDescription": "Când este adevărat, Mattermost va rula în modul High Availability. Consultați <a href=\"http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html\" target='_blank'>documentația</a> pentru a afla mai multe despre configurarea High Availability for Mattermost.",
 "admin.cluster.enableTitle": "Activați modul de disponibilitate înaltă:",
 "admin.cluster.interNodeListenAddressDesc": "Adresa pe care serverul o va asculta pentru comunicarea cu alte servere.",
 "admin.cluster.interNodeListenAddressEx": "De exemplu: \":8075\"",
 "admin.cluster.interNodeListenAddressTitle": "Adresă de ascultare inter-nod:",
 "admin.cluster.interNodeUrlsDesc": "Adresele URL interne / private ale tuturor serverelor Mattermost separate prin virgule.",
 "admin.cluster.interNodeUrlsEx": "De exemplu: &quot;http://10.10.10.30, http://10.10.10.31&quot;",
 "admin.cluster.interNodeUrlsTitle": "Adrese inter-nod:",
 "admin.cluster.loadedFrom": "Acest fișier de configurare a fost încărcat din Nod ID {clusterId}. Consultați Ghidul de depanare din <a href=\"http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html\" target='_blank'>documentația</a> noastră dacă accesați Consola de sistem printr-un balancer de sarcină și întâmpinați probleme.",
 "admin.cluster.noteDescription": "Schimbarea proprietăților din această secțiune va necesita o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare. Când modul de Disponibilitate înaltă este activat, Consola de sistem este setată numai la citire și poate fi modificată numai din fișierul de configurare, cu excepția cazului în care ReadOnlyConfig este dezactivat în fișierul de configurare.",
 "admin.cluster.should_not_change": "AVERTISMENT: Este posibil ca aceste setări să nu se sincronizeze cu celelalte servere din cluster. Comunicarea inter-nod de mare disponibilitate nu va începe până când nu modificați config.json pentru a fi identic pe toate serverele și reporniți Mattermost. Consultați <a href=\"http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html\" target='_blank'>documentația</a> despre cum să adăugați sau să eliminați un server din cluster. Dacă accesați Consola de sistem printr-un balancer de încărcare și întâmpinați probleme, consultați Ghidul de depanare din <a href=\"http://docs.mattermost.com/deployment/cluster.html\" target='_blank'>documentația</a> noastră.",
 "admin.cluster.status_table.config_hash": "Configurați fișierul MD5",
 "admin.cluster.status_table.hostname": "Nume gazdă",
 "admin.cluster.status_table.id": "Nod ID",
 "admin.cluster.status_table.reload": " Reîncărcați starea clusterului",
 "admin.cluster.status_table.status": "Stare",
 "admin.cluster.status_table.url": "Adresa de bârfă",
 "admin.cluster.status_table.version": "Versiune",
 "admin.cluster.unknown": "necunoscut",
 "admin.compliance.directoryDescription": "Director la care sunt scrise rapoartele de conformitate. Dacă este gol, va fi setat la ./data/.",
 "admin.compliance.directoryExample": "De exemplu: &quot;./data/&quot;",
 "admin.compliance.directoryTitle": "Director de raport de conformitate:",
 "admin.compliance.enableDailyDesc": "Când este adevărat, Mattermost va genera un raport zilnic de conformitate.",
 "admin.compliance.enableDailyTitle": "Activați raportul zilnic:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
226
 "admin.compliance.enableDesc": "Când este adevărat, Mattermost permite raportarea conformității din fila **Conformitate și audit**. Vedeți [documentația](!https://docs.mattermost.com/administration/compliance.html) pentru a afla mai multe.",
227
228
 "admin.compliance.enableTitle": "Activați raportarea de conformitate:",
 "admin.compliance.false": "fals",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
229
230
 "admin.compliance.newComplianceExportBanner": "Această caracteristică este înlocuită de o nouă caracteristică (../../admin_console/compliance/message_export) [Compliance Export] și va fi eliminată într-o versiune viitoare. Vă recomandăm să treceți la noul sistem.",
 "admin.compliance.save": "Salvează",
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
 "admin.compliance.saving": "Se salvează config ...",
 "admin.compliance.title": "Setări de conformitate",
 "admin.compliance.true": "adevărat",
 "admin.complianceExport.createJob.help": "Inițiază imediat o lucrare de complianță.",
 "admin.complianceExport.createJob.title": "Execuție de conformitate Executați acum",
 "admin.complianceExport.exportFormat.actiance": "Actiunea XML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.csv": "CSV",
 "admin.complianceExport.exportFormat.description": "Formatul exportului de conformitate. Corespunde sistemului la care doriți să importați datele în. <br><br> Pentru Actiance XML sau CSV, fișierele de export pentru conformitate sunt scrise în subdirectorul &quot;exports&quot; al <a href=\"/admin_console/files/storage\">directorului local de stocare</a> configurat. Pentru Global Relay EML, acestea sunt trimise prin e-mail la adresa de e-mail configurată.",
 "admin.complianceExport.exportFormat.globalrelay": "Relay Global EML",
 "admin.complianceExport.exportFormat.title": "Expostati in format:",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.description": "Setați ora de începere a lucrării de export conforme zilnic de conformitate. Alegeți un moment în care mai puțini oameni folosesc sistemul dvs. Trebuie să fie o ștampilă de timp de 24 de ore în formularul HH: MM.",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.example": "De exemplu: &quot;02:00&quot;",
 "admin.complianceExport.exportJobStartTime.title": "Conformitate Timp de export:",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a10.description": "A10 / Tipul 10",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.a9.description": "A9 / Tipul 9",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.description": "Tipul contului de client Global Relay al organizației dumneavoastră.",
 "admin.complianceExport.globalRelayCustomerType.title": "Contul clienților Global Relay:",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.description": "Adresa de e-mail a serverului Global Relay monitorizează exporturile de intrare în conformitate.",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.example": "De exemplu: &quot;globalrelay@mattermost.com&quot;",
 "admin.complianceExport.globalRelayEmailAddress.title": "Adresa de email globală a releului:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.description": "Parola asociată cu numele de utilizator SMTP.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.example": "De exemplu: &quot;globalRelayPassword&quot;",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpPassword.title": "Parola SMTP SMTP:",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.description": "Numele de utilizator pentru autentificarea pe serverul SMTP Relay Global.",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.example": "De exemplu: &quot;globalRelayUser&quot;",
 "admin.complianceExport.globalRelaySmtpUsername.title": "Global Relay SMTP Utilizator:",
 "admin.complianceExport.messagesExportedCount": "{count} mesaje exportate.",
 "admin.complianceExport.title": "Compatibilitate Export (Beta)",
 "admin.compliance_reports.desc": "Numele Misiuni:",
 "admin.compliance_reports.desc_placeholder": "De exemplu, &quot;Auditul 445 pentru resurse umane&quot;",
 "admin.compliance_reports.emails": "E-mailuri:",
 "admin.compliance_reports.emails_placeholder": "De exemplu, &quot;bill@example.com, bob@example.com&quot;",
 "admin.compliance_reports.from": "De la:",
 "admin.compliance_reports.from_placeholder": "De exemplu &quot;2016-03-11&quot;",
 "admin.compliance_reports.keywords": "Cuvinte cheie:",
 "admin.compliance_reports.keywords_placeholder": "De exemplu, &quot;stocul scurt&quot;",
 "admin.compliance_reports.reload": "Reînnoiți rapoartele de conformitate finalizate",
 "admin.compliance_reports.run": "Rulați raportul de conformitate",
 "admin.compliance_reports.title": "Rapoarte de conformitate",
 "admin.compliance_reports.to": "La:",
 "admin.compliance_reports.to_placeholder": "De exemplu &quot;2016-03-15&quot;",
 "admin.compliance_table.desc": "Descriere",
 "admin.compliance_table.download": "Descarca",
 "admin.compliance_table.params": "Parametrii",
 "admin.compliance_table.records": "Înregistrări",
 "admin.compliance_table.status": "Stare",
 "admin.compliance_table.timestamp": "Marcă temporală",
 "admin.compliance_table.type": "Tip",
 "admin.compliance_table.userId": "Nu am putut găsi aplicația solicitată",
 "admin.connectionSecurityNone": "Nici unul",
 "admin.connectionSecurityNoneDescription": "Mattermost se va conecta printr-o conexiune nesigură.",
 "admin.connectionSecurityStart": "STARTTLS",
 "admin.connectionSecurityStartDescription": "Efectuează o conexiune nesigură existentă și încearcă să o actualizeze într-o conexiune securizată utilizând TLS.",
 "admin.connectionSecurityTest": "Conexiune de test",
 "admin.connectionSecurityTitle": "Siguranța conexiunii:",
 "admin.connectionSecurityTls": "TLS",
 "admin.connectionSecurityTlsDescription": "Criptează comunicarea dintre Mattermost și serverul dvs.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkDesc": "Adăugați un link pentru a descărca aplicația Android. Utilizatorii care accesează site-ul într-un browser web mobil vor primi o pagină care le oferă opțiunea de a descărca aplicația. Lăsați acest câmp necompletat pentru a împiedica apariția paginii.",
 "admin.customization.androidAppDownloadLinkTitle": "Descărcați aplicația Android App Link:",
 "admin.customization.announcement": "Banner de anunțuri",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalDesc": "Când este adevărat, utilizatorii pot renunța la banner până la următoarea actualizare. Când este fals, bannerul este permanent vizibil până când este dezactivat de System Administratorul.",
 "admin.customization.announcement.allowBannerDismissalTitle": "Permiteți renunțarea la banner:",
 "admin.customization.announcement.bannerColorTitle": "Culoare banner:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextColorTitle": "Banner Culoare text:",
 "admin.customization.announcement.bannerTextDesc": "Textul care va apărea în bannerul anunțului.",
 "admin.customization.announcement.bannerTextTitle": "Banner Text:",
 "admin.customization.announcement.enableBannerDesc": "Activați un banner de anunțuri în toate echipele.",
 "admin.customization.announcement.enableBannerTitle": "Activați bannerul anunțului:",
 "admin.customization.appDownloadLinkDesc": "Adăugați un link către o pagină de descărcare pentru aplicațiile Mattermost. Atunci când există o legătură, o opțiune pentru &quot;Descărcați Aplicații cele mai importante&quot; va fi adăugată în meniul principal, astfel încât utilizatorii să poată găsi pagina de descărcare. Lăsați acest câmp necompletat pentru a ascunde opțiunea din Meniul Principal.",
 "admin.customization.appDownloadLinkTitle": "Cele mai apreciate aplicații Descarcă link-ul paginii:",
 "admin.customization.customBrand": "Branding personalizat",
 "admin.customization.customUrlSchemes": "Scheme de adrese URL personalizate:",
 "admin.customization.customUrlSchemesDesc": "Permite textul mesajului să se leagă dacă începe cu oricare dintre schemele de adrese URL separate prin virgulă listate. În mod implicit, următoarele scheme vor crea linkuri: &quot;http&quot;, &quot;https&quot;, &quot;ftp&quot;, &quot;tel&quot; și &quot;mailto&quot;.",
 "admin.customization.customUrlSchemesEx": "De exemplu: &quot;git, smtp&quot;",
 "admin.customization.emoji": "Emoji",
 "admin.customization.enableCustomEmojiDesc": "Permiteți utilizatorilor să creeze emoji personalizați pentru a fi utilizați în mesaje. Când este activată, setările Emoji personalizate pot fi accesate prin trecerea la o echipă și făcând clic pe cele trei puncte de deasupra barei laterale a canalului și selectând &quot;Custom Emoji&quot;.",
 "admin.customization.enableCustomEmojiTitle": "Activați emoji personalizat:",
 "admin.customization.enableEmojiPickerDesc": "Selectorul emoji permite utilizatorilor să selecteze emoji pentru a le adăuga ca reacții sau pentru a le folosi în mesaje. Activarea selectorului emoji cu un număr mare de emoji personalizat poate încetini performanța.",
 "admin.customization.enableEmojiPickerTitle": "Activați Emoji Picker:",
 "admin.customization.enableGifPickerDesc": "Permiteți utilizatorilor să selecteze GIF-uri din selectorul emoji printr-o integrare Gfycat.",
 "admin.customization.enableGifPickerTitle": "Activați GIF Picker:",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsDesc": "Afișați o previzualizare a conținutului site-ului sub mesaje, când este disponibil. Utilizatorii pot dezactiva aceste previzualizări din Setările contului&gt; Afișare&gt; Previzualizări de link-uri web.",
 "admin.customization.enableLinkPreviewsTitle": "Activați Previzualizările de link-uri:",
 "admin.customization.gfycatApiKey": "Cheia API-ului Gfycat:",
 "admin.customization.gfycatApiKeyDescription": "Solicitați o cheie API la <a href=\"https://developers.gfycat.com/signup/#\" target='_blank'>https://developers.gfycat.com/signup/#</a> . Introduceți ID-ul clientului pe care îl primiți prin e-mail în acest câmp. Când este gol, utilizează cheia implicită API furnizată de Gfycat.",
 "admin.customization.gfycatApiSecret": "Gfycat API Secret:",
 "admin.customization.gfycatApiSecretDescription": "Secretul API generat de Gfycat pentru cheia API. Când este gol, utilizează secretul implicit API furnizat de Gfycat.",
 "admin.customization.gif": "GIF (beta)",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkDesc": "Adăugați un link pentru a descărca aplicația iOS. Utilizatorii care accesează site-ul într-un browser web mobil vor primi o pagină care le oferă opțiunea de a descărca aplicația. Lăsați acest câmp necompletat pentru a împiedica apariția paginii.",
 "admin.customization.iosAppDownloadLinkTitle": "adresa de descărcare pentru aplicația iOS:",
 "admin.customization.nativeAppLinks": "Link-uri importante pentru aplicații",
 "admin.customization.posts": "Articole",
 "admin.customization.restrictCustomEmojiCreationAdmin": "Permiteți administratorilor sistemelor și echipei să creeze emoji personalizați",
 "admin.customization.restrictCustomEmojiCreationAll": "Permiteți tuturor să creeze emoji personalizați",
 "admin.customization.restrictCustomEmojiCreationDesc": "Restricționați crearea de emoji personalizați pentru anumiți utilizatori.",
 "admin.customization.restrictCustomEmojiCreationSystemAdmin": "Permiteți administratorilor de sistem să creeze emoji personalizat",
 "admin.customization.restrictCustomEmojiCreationTitle": "Restricționați crearea personalizată a Emoji:",
 "admin.customization.support": "Legalitate și asistență",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.clarification": "După ștergere, mesajele și fișierele nu pot fi preluate.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.confirm": "Confirmați Setările",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description": "Sigur doriți să aplicați următoarea politică de păstrare a datelor:",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileDeletion": "Toate fișierele vor fi șterse definitiv după {days} zile.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemFileIndefinite": "Toate fișierele vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageDeletion": "Toate mesajele vor fi șterse definitiv după {days} zile.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.description.itemMessageIndefinite": "Toate mesajele vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată.",
 "admin.data_retention.confirmChangesModal.title": "Confirmați politica de păstrare a datelor",
 "admin.data_retention.createJob.help": "Inițiază imediat o operație de ștergere a datelor de reținere.",
 "admin.data_retention.createJob.title": "Executați sarcina de ștergere acum",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.description": "Stabiliți ora de începere a lucrării zilnice de reținere a datelor programate. Alegeți un moment în care mai puțini oameni folosesc sistemul dvs. Trebuie să fie o ștampilă de timp de 24 de ore în formularul HH: MM.",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.example": "De exemplu: &quot;02:00&quot;",
 "admin.data_retention.deletionJobStartTime.title": "Timp de ștergere a datelor:",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.description": "Setați cât timp Mattermost păstrează încărcările de fișiere în canale și mesaje directe.",
 "admin.data_retention.enableFileDeletion.title": "Reținerea fișierului:",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.description": "Stabiliți cât timp Mattermost păstrează mesajele în canale și mesajele directe.",
 "admin.data_retention.enableMessageDeletion.title": "Reținerea mesajelor:",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.description": "Stabiliți câte zile sunt încărcate fișierele în Mattermost. Fișierele mai vechi decât durata pe care ați setat-o ​​vor fi șterse noaptea. Timpul minim este de o zi.",
 "admin.data_retention.fileRetentionDays.example": "De exemplu: &quot;60&quot;",
 "admin.data_retention.keepFilesForTime": "Păstrați fișierele pentru o anumită perioadă de timp",
 "admin.data_retention.keepFilesIndefinitely": "Păstrați toate fișierele pe termen nelimitat",
 "admin.data_retention.keepMessageForTime": "Păstrați mesajele pentru o anumită perioadă de timp",
 "admin.data_retention.keepMessagesIndefinitely": "Păstrați toate mesajele pe termen nelimitat",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.description": "Setați câte mesaje sunt păstrate în Mattermost. Mesajele, inclusiv atașările de fișiere mai vechi decât durata pe care ați setat-o, vor fi șterse noaptea. Timpul minim este de o zi.",
 "admin.data_retention.messageRetentionDays.example": "De exemplu: &quot;60&quot;",
 "admin.data_retention.note.description": "Atenție: Odată ce un mesaj sau un fișier este șters, acțiunea este ireversibilă. Vă rugăm să fiți atenți la configurarea unei politici personalizate de păstrare a datelor. Consultați {documentationLink} pentru a afla mai multe.",
 "admin.data_retention.note.description.documentationLinkText": "documentării",
 "admin.data_retention.title": "Politica de păstrare a datelor (beta)",
 "admin.database.title": "Setările bazei de date",
 "admin.developer.title": "Setările pentru dezvoltatori",
 "admin.elasticsearch.bulkIndexButton.error": "Eroare la indexarea volumului greșit: {error}",
 "admin.elasticsearch.bulkIndexingTitle": "Indexarea în vrac:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
361
 "admin.elasticsearch.connectionUrlDescription": "Adresa serverului Elasticsearch. {documentationLink}",
362
363
364
365
366
367
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample": "De exemplu: &quot;https://elasticsearch.example.org:9200&quot;",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlExample.documentationLinkText": "Consultați documentația cu instrucțiunile de configurare a serverului.",
 "admin.elasticsearch.connectionUrlTitle": "Adresa de conectare la server:",
 "admin.elasticsearch.createJob.help": "Toate postările din baza de date vor fi indexate de la cele mai vechi la cele mai noi. Aplicația elastică este disponibilă în timpul indexării, dar rezultatele căutării pot fi incomplete până la finalizarea lucrării de indexare.",
 "admin.elasticsearch.createJob.title": "Indicele acum",
 "admin.elasticsearch.elasticsearch_test_button": "Conexiune de test",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
368
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription": "Când este adevărat, indexarea postărilor noi are loc automat. Interogările de căutare vor utiliza căutarea bazei de date până când este activată funcția \"Folosește Elasticsearch pentru căutări\". {documentationLink}",
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
 "admin.elasticsearch.enableIndexingDescription.documentationLinkText": "Aflați mai multe despre Elasticsearch în documentația noastră.",
 "admin.elasticsearch.enableIndexingTitle": "Activați indexarea Elasticsearch:",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingDescription": "Necesită o conexiune de succes la serverul Elasticsearch. Când este adevărat, Elasticsearch va fi folosit pentru toate interogările de căutare utilizând cel mai recent index. Rezultatele căutării pot fi incomplete până când se termină un index în bloc al bazei de date postuale existente. Atunci când se efectuează căutări false, se utilizează căutarea bazei.",
 "admin.elasticsearch.enableSearchingTitle": "Activați Elasticsearch pentru interogări de căutare:",
 "admin.elasticsearch.indexButton.inProgress": "Indexarea este în desfășurare",
 "admin.elasticsearch.indexButton.ready": "Generează indexul",
 "admin.elasticsearch.indexHelpText.buildIndex": "Toate postările din baza de date vor fi indexate de la cele mai vechi la cele mai noi. Aplicația elastică este disponibilă în timpul indexării, dar rezultatele căutării pot fi incomplete până la finalizarea lucrării de indexare.",
 "admin.elasticsearch.indexHelpText.cancelIndexing": "Anularea oprește lucrarea de indexare și o elimină din coadă. Postările care au fost deja indexate nu vor fi șterse.",
 "admin.elasticsearch.password": "De exemplu: &quot;cuvântul dvs. cheie&quot;",
 "admin.elasticsearch.passwordDescription": "(Opțional) Parola pentru autentificarea pe serverul Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.passwordTitle": "Parola serverului:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
380
 "admin.elasticsearch.percentComplete": "{percent}% Complet",
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton": "Indicii de purjare",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.error": "Eroare la indexarea erorilor: {error}",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.label": "Indicii de purjare:",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesButton.success": "Indicatorii au fost purificați cu succes.",
 "admin.elasticsearch.purgeIndexesHelpText": "Îndepărtarea va elimina în întregime indicele de pe serverul Elasticsearch. Rezultatele căutării pot fi incomplete până când se reface indexul în bloc al bazei de date existente.",
 "admin.elasticsearch.sniffDescription": "Când este adevărat, sniffing-ul găsește și se conectează automat la toate nodurile de date din cluster.",
 "admin.elasticsearch.sniffTitle": "Activați sniffing-ul clusterului:",
 "admin.elasticsearch.testConfigSuccess": "Testați cu succes. Configurația a fost salvată.",
 "admin.elasticsearch.testHelpText": "Testează dacă serverul Mattermost se poate conecta la serverul Elasticsearch specificat. Testarea conexiunii salvează configurația doar dacă testul are succes. Consultați fișierul jurnal pentru mesaje de eroare mai detaliate.",
 "admin.elasticsearch.title": "Eroare la crearea indexului Elasticsearch",
 "admin.elasticsearch.usernameDescription": "(Opțional) Numele de utilizator pentru a vă autentifica pe serverul Elasticsearch.",
 "admin.elasticsearch.usernameExample": "De exemplu: &quot;elastic&quot;",
 "admin.elasticsearch.usernameTitle": "Nume utilizator:",
 "admin.email.agreeHPNS": " Înțeleg și accept <a href=\"https://about.mattermost.com/hpns-terms/\" target='_blank'>Termenii de serviciu</a> și <a href=\"https://about.mattermost.com/hpns-privacy/\" target='_blank'>Politica de confidențialitate privind</a> Serviciul de notificare prin strigare.",
 "admin.email.allowEmailSignInDescription": "Când este adevărat, Mattermost le permite utilizatorilor să se conecteze utilizând e-mailul și parola.",
 "admin.email.allowEmailSignInTitle": "Activați conectarea prin e-mail: ",
 "admin.email.allowSignupDescription": "Când este adevărat, Mattermost permite crearea de cont utilizând e-mail și parolă. Această valoare ar trebui să fie falsă numai atunci când doriți să limitați înscrierea la un singur serviciu de conectare, cum ar fi AD/LDAP, SAML sau GitLab.",
 "admin.email.allowSignupTitle": "Activați crearea contului prin e-mail: ",
 "admin.email.allowUsernameSignInDescription": "Când este adevărat, utilizatorii care utilizează login-ul prin e-mail se pot conecta folosind numele de utilizator și parola. Această setare nu afectează autentificarea AD/LDAP.",
 "admin.email.allowUsernameSignInTitle": "Activați conectarea cu numele de utilizator: ",
 "admin.email.connectionSecurityTest": "Conexiune de test",
 "admin.email.easHelp": "Aflați mai multe despre compilarea și implementarea propriilor aplicații mobile dintr-un <a href=\"https://about.mattermost.com/default-enterprise-app-store\" target='_blank'>Enterprise App Store</a> .",
 "admin.email.emailSuccess": "Nu s-au raportat erori în timpul trimiterii unui e-mail. Verificați-vă căsuța de e-mail pentru a vă asigura.",
 "admin.email.enableEmailBatching.clusterEnabled": "Transmisia de e-mail nu poate fi activată când este activat modul High Availability.",
 "admin.email.enableEmailBatching.siteURL": "Trimiterea e-mailurilor nu poate fi activată decât dacă SiteURL este configurat în <b>Configurare&gt; SiteURL</b> .",
 "admin.email.enableEmailBatchingDesc": "Când este adevărat, utilizatorii vor primi notificări prin e-mail pentru mai multe mesaje directe și vor fi combinate într-un singur e-mail. Modificările vor avea loc la un interval prestabilit de 15 minute, configurabile în Setări cont&gt; Notificări.",
 "admin.email.enableEmailBatchingTitle": "Activați etichetarea prin e-mail:",
 "admin.email.enablePreviewModeBannerDescription": "Când este adevărat, bannerul Modul de examinare este afișat, astfel încât utilizatorii să fie conștienți de faptul că notificările prin e-mail sunt dezactivate. Dacă este fals, bannerul Modul de examinare nu este afișat utilizatorilor.",
 "admin.email.enablePreviewModeBannerTitle": "Activați bannerul Modul de previzualizare:",
 "admin.email.enableSMTPAuthDesc": "Când este activată, numele de utilizator și parola sunt utilizate pentru autentificarea pe serverul SMTP.",
 "admin.email.enableSMTPAuthTitle": "Activați autentificarea SMTP:",
 "admin.email.fullPushNotification": "Trimiteți fragmentul complet de mesaje",
 "admin.email.genericNoChannelPushNotification": "Trimiteți o descriere generică numai cu numele expeditorului",
 "admin.email.genericPushNotification": "Trimiteți o descriere generică cu numele expeditorului și al canalelor",
 "admin.email.inviteSaltDescription": "Sare de 32 de caractere adăugată la semnarea invitațiilor de e-mail. Random generat la instalare. Faceți clic pe &quot;Regenerați&quot; pentru a crea sare nouă.",
 "admin.email.inviteSaltExample": "De exemplu: &quot;bjlSR4QqkXFBr7TP4oDzlfZmcNuH9Yo&quot;",
 "admin.email.inviteSaltTitle": "Salut de invitație prin e-mail:",
 "admin.email.mhpns": "Utilizați conexiune HPNS criptată și de calitate la producție pentru aplicațiile iOS și Android",
 "admin.email.mhpnsHelp": "Descărcați <a href=\"https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app\" target='_blank'>aplicația Mattermost iOS</a> de pe iTunes. Descărcați <a href=\"https://about.mattermost.com/mattermost-android-app\" target='_blank'>aplicația Mattermost Android</a> de pe Google Play. Aflați mai multe despre <a href=\"https://about.mattermost.com/default-hpns\" target='_blank'>HPNS</a> .",
 "admin.email.mtpns": "Utilizați aplicațiile iOS și Android pe iTunes și Google Play cu TPNS",
 "admin.email.mtpnsHelp": "Descărcați <a href=\"https://about.mattermost.com/mattermost-ios-app\" target='_blank'>aplicația Mattermost iOS</a> de pe iTunes. Descărcați <a href=\"https://about.mattermost.com/mattermost-android-app\" target='_blank'>aplicația Mattermost Android</a> de pe Google Play. Aflați mai multe despre <a href=\"https://about.mattermost.com/default-tpns/\" target='_blank'>TPNS</a> .",
 "admin.email.nofificationOrganizationExample": "De exemplu: &quot;© ABC Corporation, 565 Knight Way, Palo Alto, California, 94305, SUA&quot;",
 "admin.email.notification.contents.full": "Trimiteți întregul conținut al mesajului",
 "admin.email.notification.contents.full.description": "Numele și canalul expeditorului sunt incluse în notificările prin e-mail. </br> Utilizat în mod obișnuit din motive de conformitate, dacă Mattermost conține informații confidențiale și politica dictează că nu poate fi stocată în e-mail.",
 "admin.email.notification.contents.generic": "Trimiteți o descriere generică numai cu numele expeditorului",
 "admin.email.notification.contents.generic.description": "Numai numele persoanei care a trimis mesajul, fără informații despre numele canalului sau conținutul mesajului, sunt incluse în notificările prin e-mail. </br> Utilizat în mod obișnuit din motive de conformitate, dacă Mattermost conține informații confidențiale și politica dictează că nu poate fi stocată în e-mail.",
 "admin.email.notification.contents.title": "Conținutul anunțului de e-mail: ",
 "admin.email.notificationDisplayDescription": "Afișați numele pe contul de e-mail utilizat la trimiterea mesajelor de e-mail de la Mattermost.",
 "admin.email.notificationDisplayExample": "De exemplu: &quot;Notificare maximă&quot;, &quot;Sistem&quot;, &quot;Nu răspunde&quot;",
 "admin.email.notificationDisplayTitle": "Nume afișat al notificării:",
 "admin.email.notificationEmailDescription": "Adresa de e-mail afișată în contul de e-mail utilizat la trimiterea mesajelor de e-mail de la Mattermost.",
 "admin.email.notificationEmailExample": "De exemplu: &quot;materialmost@yourcompany.com&quot;, &quot;admin@yourcompany.com&quot;",
 "admin.email.notificationEmailTitle": "Notificare de la adresa:",
 "admin.email.notificationOrganization": "Footer Adresa de notificare:",
 "admin.email.notificationOrganizationDescription": "Numele și adresa organizației afișate pe notificările prin e-mail de la Mattermost, cum ar fi &quot;© ABC Corporation, 565 Knight Way, Palo Alto, California, 94305, SUA&quot;. Dacă câmpul este lăsat necompletat, numele și adresa organizației nu vor fi afișate.",
 "admin.email.notificationOrganizationExample": "De exemplu: &quot;© ABC Corporation, 565 Knight Way, Palo Alto, California, 94305, SUA&quot;",
 "admin.email.notificationsDescription": "În mod tipic este setat la adevărat în producție. Când este adevărat, Mattermost încearcă să trimită notificări prin e-mail. Dezvoltatorii pot seta acest câmp la fals pentru a ignora configurarea e-mailurilor pentru o dezvoltare mai rapidă.",
 "admin.email.notificationsTitle": "Activați notificările prin e-mail: ",
 "admin.email.passwordSaltDescription": "Sare de 32 de caractere adăugată la semnarea e-mailurilor pentru resetarea parolei. Random generat la instalare. Faceți clic pe &quot;Regenerați&quot; pentru a crea sare nouă.",
 "admin.email.passwordSaltExample": "De exemplu: &quot;bjlSR4QqkXFBr7TP4oDzlfZmcNuH9Yo&quot;",
 "admin.email.passwordSaltTitle": "Resetare parolă Sare:",
 "admin.email.pushContentDesc": "&quot;Trimitere descriere generică numai cu numele expeditorului&quot; include numai numele persoanei care a trimis mesajul în notificări push, fără informații despre numele canalului sau conținutul mesajului. <br /><br /> &quot;Trimiteți descrierea generică cu numele expeditorului și al canalelor&quot; include numele persoanei care a trimis mesajul și canalul în care a fost trimis, dar nu și textul mesajului. <br /><br /> &quot;Trimiteți fragmentul complet de mesaje&quot; include un extras de mesaj în notificările push, care pot conține informații confidențiale trimise în mesaje. Dacă serviciul dvs. de notificare push este în afara firewall-ului dvs., este recomandat * această opțiune să fie utilizată numai cu un protocol &quot;https&quot; pentru a cripta conexiunea.",
 "admin.email.pushContentTitle": "Push Notification Conținut:",
 "admin.email.pushDesc": "În mod tipic este setat la adevărat în producție. Când este adevărat, Mattermost încearcă să trimită notificări push iOS și Android prin serverul de notificări push.",
 "admin.email.pushOff": "Nu trimiteți notificări push",
 "admin.email.pushOffHelp": "Consultați <a href=\"https://about.mattermost.com/default-mobile-push-notifications\" target='_blank'>documentația privind notificările push</a> pentru a afla mai multe despre opțiunile de configurare.",
 "admin.email.pushServerDesc": "Locația serviciului de notificare prin împingere Mattermost puteți configura în spatele paravanului de protecție utilizând https://github.com/mattermost/push-proxy. Pentru testare, puteți utiliza http://push-test.mattermost.com, care se conectează la exemplul aplicației Mattermost iOS din Apple AppStore public. Nu folosiți serviciul de testare pentru implementarea producției.",
 "admin.email.pushServerEx": "Ex: &quot;http://push-test.mattermost.com&quot;",
 "admin.email.pushServerTitle": "Push Server de notificare:",
 "admin.email.pushTitle": "Activează Notificările: ",
 "admin.email.requireVerificationDescription": "În mod tipic este setat la adevărat în producție. Când este adevărat, Mattermost necesită verificarea e-mailului după crearea contului înainte de a permite autentificarea. Dezvoltatorii pot seta acest câmp la fals pentru a sări peste mesajele de e-mail de verificare pentru o dezvoltare mai rapidă.",
 "admin.email.requireVerificationTitle": "Necesită verificarea e-mail: ",
 "admin.email.selfPush": "Introduceți manual locația serviciului de notificare Push",
 "admin.email.skipServerCertificateVerification.description": "Când este adevărat, Mattermost nu va verifica certificatul serverului de e-mail.",
 "admin.email.skipServerCertificateVerification.title": "Verificarea certificatului serverului de verificare: ",
 "admin.email.smtpPasswordDescription": "Parola asociată cu numele de utilizator SMTP.",
 "admin.email.smtpPasswordExample": "De exemplu: &quot;cuvântul dvs.&quot;, &quot;jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY&quot;",
 "admin.email.smtpPasswordTitle": "Parola SMTP Server:",
 "admin.email.smtpPortDescription": "Portul serverului de e-mail SMTP.",
 "admin.email.smtpPortExample": "De exemplu: &quot;25&quot;, &quot;465&quot;, &quot;587&quot;",
 "admin.email.smtpPortTitle": "Portul SMTP Server:",
 "admin.email.smtpServerDescription": "Locația serverului de e-mail SMTP.",
 "admin.email.smtpServerExample": "De exemplu: &quot;smtp.yourcompany.com&quot;, &quot;email-smtp.us-east-1.amazonaws.com&quot;",
 "admin.email.smtpServerTitle": "Server SMTP:",
 "admin.email.smtpUsernameDescription": "Numele de utilizator pentru autentificarea pe serverul SMTP.",
 "admin.email.smtpUsernameExample": "De exemplu: &quot;admin@yourcompany.com&quot;, &quot;AKIADTOVBGERKLCBV&quot;",
 "admin.email.smtpUsernameTitle": "Utilizator SMTP Server:",
 "admin.email.testing": "Testare...",
 "admin.false": "fals",
 "admin.field_names.allowBannerDismissal": "Permiteți respingerea bannerului",
 "admin.field_names.bannerColor": "Culoare banner",
 "admin.field_names.bannerText": "Banner text",
 "admin.field_names.bannerTextColor": "Culoarea textului bannerului",
 "admin.field_names.enableBanner": "Activați bannerul Announcement",
 "admin.field_names.enableCommands": "Activați comenzile Custom Slash",
 "admin.field_names.enableConfirmNotificationsToChannel": "Afișați dialogul de confirmare @channel și @all",
 "admin.field_names.enableIncomingWebhooks": "Activați Webhooks-urile de intrare",
 "admin.field_names.enableOAuthServiceProvider": "Activați furnizorul de servicii OAuth 2.0",
 "admin.field_names.enableOutgoingWebhooks": "Activați Webhooks-urile de ieșire",
 "admin.field_names.enablePostIconOverride": "Activați integrarea pentru a înlocui pictogramele de imagini de profil",
 "admin.field_names.enablePostUsernameOverride": "Activați integrațiile pentru a suprascrie numele de utilizator",
 "admin.field_names.enableUserAccessTokens": "Activați jetoanele de acces personal",
 "admin.field_names.enableUserCreation": "Activați crearea de cont",
 "admin.field_names.maxChannelsPerTeam": "Canale Max pe echipă",
 "admin.field_names.maxNotificationsPerChannel": "Notificări maxime pe canal",
 "admin.field_names.maxUsersPerTeam": "Utilizatori maximi pe echipă",
 "admin.field_names.postEditTimeLimit": "Editați limita de timp a postării",
 "admin.field_names.restrictCreationToDomains": "Restricționați crearea contului la domenii de e-mail specificate",
 "admin.field_names.restrictDirectMessage": "Permiteți utilizatorilor să deschidă canale Direct Message cu",
 "admin.field_names.teammateNameDisplay": "Afișarea numelui colegului de echipă",
 "admin.file.enableFileAttachments": "Permiteți partajarea fișierelor:",
 "admin.file.enableFileAttachmentsDesc": "Când este fals, dezactivează partajarea de fișiere pe server. Toate încărcările de fișiere și imagini pe mesaje sunt interzise pentru clienți și dispozitive, inclusiv pentru dispozitive mobile.",
 "admin.file.enableMobileDownloadDesc": "Când este fals, dezactivează descărcarea de fișiere în aplicații mobile. Utilizatorii pot descărca fișiere din browserul web mobil.",
 "admin.file.enableMobileDownloadTitle": "Permiteți descărcarea fișierelor pe mobil:",
 "admin.file.enableMobileUploadDesc": "Când este fals, dezactivează încărcarea fișierelor în aplicațiile mobile. Dacă Permiterea partajării fișierelor este setată la adevărat, utilizatorii pot încărca fișiere din browserul web mobil.",
 "admin.file.enableMobileUploadTitle": "Permiteți încărcarea fișierelor pe mobil:",
 "admin.file_upload.chooseFile": "Alegeți un fișier",
 "admin.file_upload.noFile": "Nu sa încărcat niciun fișier",
 "admin.file_upload.uploadFile": "Încarcă",
 "admin.files.images": "Imagini",
 "admin.files.storage": "Stocare",
 "admin.general.configuration": "Configurare",
 "admin.general.localization": "Localizare",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
504
 "admin.general.localization.availableLocalesDescription": "Stabiliți ce limbi sunt disponibile pentru utilizatori în Setările contului (lăsați acest câmp necompletat pentru a fi disponibile toate limbile acceptate). Dacă adăugați manual limbi noi, trebuie adăugată **Limba de client implicită** înainte de a salva această setare.\n\nDoriți să ajutați cu traducerile? Alăturați-vă la (http://translate.mattermost.com/)[serverul de traduceri Mattermost] pentru a contribui.",
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
 "admin.general.localization.availableLocalesNoResults": "Niciun rezultat găsit",
 "admin.general.localization.availableLocalesNotPresent": "Limba client implicită trebuie inclusă în lista disponibilă",
 "admin.general.localization.availableLocalesTitle": "Limbi disponibile:",
 "admin.general.localization.clientLocaleDescription": "Limba prestabilită pentru utilizatorii nou creați și paginile în care utilizatorul nu sa conectat.",
 "admin.general.localization.clientLocaleTitle": "Limba clientului implicit:",
 "admin.general.localization.serverLocaleDescription": "Limba prestabilită pentru mesajele și jurnalele de sistem. Dacă modificați acest lucru, va trebui să reporniți serverul înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.general.localization.serverLocaleTitle": "Limba serverului implicit:",
 "admin.general.log": "Jurnalizare (loguri)",
 "admin.general.privacy": "Confidențialitate",
 "admin.general.usersAndTeams": "Utilizatori și echipe",
 "admin.gitlab.EnableHtmlDesc": "<ol><li> Conectați-vă la contul dvs. GitLab și accesați Setări profil -&gt; Aplicații. </li><li> Introduceți URI de redirecționare &quot; <your-mattermost-url> / login / gitlab / complete &quot;(exemplu: http: // localhost: 8065 / login / gitlab / complete) și&quot; <your-mattermost-url> / Înscriere / gitlab / complet“. </li><li> Apoi folosiți câmpurile &quot;Application Secret Key&quot; și &quot;Application ID&quot; de la GitLab pentru a completa opțiunile de mai jos. </li><li> Completați URL-urile punctelor finale de mai jos. </li></ol>",
 "admin.gitlab.authTitle": "Auth Endpoint:",
 "admin.gitlab.clientIdDescription": "Obțineți această valoare prin instrucțiunile de mai sus pentru a vă conecta la GitLab",
 "admin.gitlab.clientIdExample": "De exemplu: &quot;jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY&quot;",
 "admin.gitlab.clientIdTitle": "ID Aplicaţie:",
 "admin.gitlab.clientSecretDescription": "Obțineți această valoare prin instrucțiunile de mai sus pentru a vă conecta la GitLab.",
 "admin.gitlab.clientSecretExample": "De exemplu: &quot;jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY&quot;",
 "admin.gitlab.clientSecretTitle": "Cheia secretului aplicației:",
 "admin.gitlab.enableDescription": "Când este adevărat, Mattermost permite crearea de echipe și înscrierea în cont folosind GitLab OAuth.",
 "admin.gitlab.enableTitle": "Activați autentificarea cu GitLab: ",
 "admin.gitlab.settingsTitle": "Setările GitLab",
 "admin.gitlab.siteUrl": "Adresa URL a site-ului GitLab: ",
 "admin.gitlab.siteUrlDescription": "Introduceți adresa URL a instanței GitLab, de exemplu https://example.com:3000. Dacă instanța dvs. GitLab nu este configurată cu SSL, porniți adresa URL cu http: // în loc de https: //.",
 "admin.gitlab.siteUrlExample": "De exemplu: https: //",
 "admin.gitlab.tokenTitle": "Punct final pentru Token:",
 "admin.gitlab.userTitle": "User Endpoint API utilizator:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
531
 "admin.google.EnableHtmlDesc": "<ol><li><a target='_blank' href='https://accounts.google.com/login'>Log in</a> to your Google account.</li><li>Go to <a target='_blank' href='https://console.developers.google.com'>https://console.developers.google.com</a>, click <strong>Credentials</strong> in the left hand sidebar and enter \"Mattermost - your-company-name\" as the <strong>Project Name</strong>, then click <strong>Create</strong>.</li><li>Click the <strong>OAuth consent screen</strong> header and enter \"Mattermost\" as the <strong>Product name shown to users</strong>, then click <strong>Save</strong>.</li><li>Under the <strong>Credentials</strong> header, click <strong>Create credentials</strong>, choose <strong>OAuth client ID</strong> and select <strong>Web Application</strong>.</li><li>Under <strong>Restrictions</strong> and <strong>Authorized redirect URIs</strong> enter <strong>your-mattermost-url/signup/google/complete</strong> (example: http://localhost:8065/signup/google/complete). Click <strong>Create</strong>.</li><li>Paste the <strong>Client ID</strong> and <strong>Client Secret</strong> to the fields below, then click <strong>Save</strong>.</li><li>Finally, go to <a target='_blank' href='https://console.developers.google.com/apis/api/plus/overview'>Google+ API</a> and click <strong>Enable</strong>. This might take a few minutes to propagate through Google's systems.</li></ol>",
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
 "admin.google.authTitle": "Auth Endpoint:",
 "admin.google.clientIdDescription": "ID-ul clientului pe care l-ați primit la înregistrarea cererii dvs. la Google.",
 "admin.google.clientIdExample": "Ex: &quot;7602141235235-url0fhs1mayfasbmop5qlfns8dh4.apps.googleusercontent.com&quot;",
 "admin.google.clientIdTitle": "ID Client:",
 "admin.google.clientSecretDescription": "Secretul clientului pe care l-ați primit la înregistrarea cererii dvs. la Google.",
 "admin.google.clientSecretExample": "De exemplu: &quot;H8sz0Az-dDs2p15-7QzD231&quot;",
 "admin.google.clientSecretTitle": "Secret client:",
 "admin.google.tokenTitle": "Punct final pentru Token:",
 "admin.google.userTitle": "User Endpoint API utilizator:",
 "admin.image.amazonS3BucketDescription": "Numele pe care l-ați selectat pentru galeria dvs. S3 din AWS.",
 "admin.image.amazonS3BucketExample": "De exemplu: &quot;materialele cele mai importante&quot;",
 "admin.image.amazonS3BucketTitle": "Amazon S3 Bucket:",
 "admin.image.amazonS3EndpointDescription": "Numele gazdei furnizorului dvs. de stocare compatibil S3. Implicit la &quot;s3.amazonaws.com&quot;.",
 "admin.image.amazonS3EndpointExample": "De exemplu: &quot;s3.amazonaws.com&quot;",
 "admin.image.amazonS3EndpointTitle": "Amazon S3 Punct final:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
547
 "admin.image.amazonS3IdDescription": "(Opțional) Este necesară numai dacă nu doriți să vă autentificați la S3 utilizând un [rol IAM](https://about.mattermost.com/default-iam-role). Introduceți ID-ul cheie de acces furnizat de administratorul dvs Amazon EC2.",
548
549
550
551
552
 "admin.image.amazonS3IdExample": "De exemplu: &quot;AKIADTOVBGERKLCBV&quot;",
 "admin.image.amazonS3IdTitle": "Amazon S3 ID-ul accesului:",
 "admin.image.amazonS3RegionDescription": "Regiunea AWS pe care ați selectat-o ​​când creați cupa dvs. S3. Dacă nu este setată nici o regiune, Mattermost încearcă să obțină regiunea corespunzătoare de la AWS sau o stabilește la &#39;us-east-1&#39; dacă nu sa găsit niciuna.",
 "admin.image.amazonS3RegionExample": "De exemplu: &quot;noi-est-1&quot;",
 "admin.image.amazonS3RegionTitle": "Amazon S3 Regiune:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
553
 "admin.image.amazonS3SSEDescription": "Când este adevărat, criptați fișierele în Amazon S3 utilizând criptarea de pe server cu ajutorul tastelor gestionate de Amazon S3. Vedeți [documentația](!https://about.mattermost.com/default-server-side-encryption) pentru a afla mai multe.",
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
 "admin.image.amazonS3SSETitle": "Activați criptarea pe server pentru Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SSLDescription": "Când sunt false, permiteți conexiuni nesigure la Amazon S3. Se utilizează numai conexiuni securizate.",
 "admin.image.amazonS3SSLTitle": "Activați conexiunile Secure Amazon S3:",
 "admin.image.amazonS3SecretDescription": "(Opțional) Cheia de acces secret asociată cu codul de acces Amazon S3 Access Key.",
 "admin.image.amazonS3SecretExample": "De exemplu: &quot;jcuS8PuvcpGhpgHhlcpT1Mx42pnqMxQY&quot;",
 "admin.image.amazonS3SecretTitle": "Amazon S3 Secret Access Key:",
 "admin.image.amazonS3TraceDescription": "(Mod de dezvoltare) Când este adevărat, accesați informațiile de depanare suplimentare în jurnalele de sistem.",
 "admin.image.amazonS3TraceTitle": "Activați Amazon S3 Debugging:",
 "admin.image.localDescription": "Directorul la care sunt scrise fișierele și imaginile. Dacă este necompletată, implicit este ./data/.",
 "admin.image.localExample": "De exemplu: &quot;./data/&quot;",
 "admin.image.localTitle": "Directorul local de stocare:",
 "admin.image.maxFileSizeDescription": "Dimensiunea maximă a fișierului pentru atașamentele mesajelor în megaocteți. Atenție: Verificați dacă memoria serverului poate suporta alegerea dvs. de setare. Dimensiunile mari ale fișierelor cresc riscul accidentelor la server și încărcările nereușite din cauza întreruperilor de rețea.",
 "admin.image.maxFileSizeExample": "50",
 "admin.image.maxFileSizeTitle": "Dimensiunea maximă a fișierului:",
 "admin.image.proxyOptions": "Opțiuni proxy pentru imagini:",
 "admin.image.proxyOptionsDescription": "Opțiuni suplimentare, cum ar fi cheia de semnare a adreselor URL. Consultați documentația pentru proxy-ul imaginilor pentru a afla mai multe despre opțiunile care sunt acceptate.",
 "admin.image.proxyType": "Tip proxy de tip imagine:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
571
 "admin.image.proxyTypeDescription": "Configurați un proxy de imagine pentru a încărca toate imaginile Markdown printr-un proxy. Proxy-ul de imagine împiedică utilizatorii să facă cereri de imagini nesigure, oferă cache-uri pentru performanțe sporite și automatizează ajustările imaginilor, cum ar fi redimensionarea imaginilor. Vedeți [documentația](!https://about.mattermost.com/default-image-proxy-documentation) pentru a afla mai multe.",
572
573
574
575
576
577
578
579
580
 "admin.image.proxyTypeNone": "Nici unul",
 "admin.image.proxyURL": "Adresa URL a proxy-ului de imagine:",
 "admin.image.proxyURLDescription": "Adresa URL a serverului proxy de imagine.",
 "admin.image.publicLinkDescription": "Sare de 32 de caractere adăugată la semnarea legăturilor publice de imagine. Random generat la instalare. Faceți clic pe &quot;Regenerați&quot; pentru a crea sare nouă.",
 "admin.image.publicLinkExample": "De exemplu: &quot;gxHVDcKUyP2y1eiyW8S8na1UYQAfq6J6&quot;",
 "admin.image.publicLinkTitle": "Link public Sare:",
 "admin.image.shareDescription": "Permiteți utilizatorilor să distribuie legături publice către fișiere și imagini.",
 "admin.image.shareTitle": "Activați legăturile publice de fișiere: ",
 "admin.image.storeAmazonS3": "Amazon S3",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
581
 "admin.image.storeDescription": "Sistem de stocare unde fișierele și atașările de imagini sunt salvate.\n \nSelectând \"Amazon S3\" permite câmpurile să introducă datele dvs de acreditare Amazon și detalii despre cupă.\n \nSelectând \"Local File System\" permite câmpului să specifice un director de fișiere local.",
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
 "admin.image.storeLocal": "Sistemul de fișiere local",
 "admin.image.storeTitle": "Sistem de stocare a fișierelor:",
 "admin.integrations.custom": "Integrarea personalizată",
 "admin.integrations.external": "Servicii externe",
 "admin.integrations.webrtc": "WebRTC cel mai important",
 "admin.jobTable.cancelButton": "Anulare",
 "admin.jobTable.headerExtraInfo": "Detalii",
 "admin.jobTable.headerFinishAt": "Data Finalizare",
 "admin.jobTable.headerRunTime": "Durată de funcționare",
 "admin.jobTable.headerStatus": "Stare",
 "admin.jobTable.jobId": "ID Cursă: ",
 "admin.jobTable.lastActivityAt": "Ultima activitate: ",
 "admin.jobTable.runLengthMinutes": " minute",
 "admin.jobTable.runLengthSeconds": " secunde",
 "admin.jobTable.statusCanceled": "Anulat",
 "admin.jobTable.statusCanceling": "Se renunță...",
 "admin.jobTable.statusError": "Eroare",
 "admin.jobTable.statusInProgress": "În desfășurare",
 "admin.jobTable.statusPending": "In asteptare",
 "admin.jobTable.statusSuccess": "Succes",
 "admin.ldap.baseDesc": "Baza DN este Denumirea Distinsă a locației în care Mattermost ar trebui să înceapă căutarea utilizatorilor din arborele AD/LDAP.",
 "admin.ldap.baseEx": "De exemplu: &quot;ou = Nume unitate, dc = corp, dc = exemplu, dc = com&quot;",
 "admin.ldap.baseTitle": "BaseDN:",
 "admin.ldap.bindPwdDesc": "Parola utilizatorului din &quot;Bind Username&quot;.",
 "admin.ldap.bindPwdTitle": "Parolă de legare:",
 "admin.ldap.bindUserDesc": "Numele de utilizator folosit pentru a efectua căutarea AD/LDAP. Acesta ar trebui să fie, de obicei, un cont creat special pentru utilizarea cu Mattermost. Ar trebui să aibă acces limitat pentru a citi porțiunea arborelui AD/LDAP specificată în câmpul BaseDN.",
 "admin.ldap.bindUserTitle": "Bind Username:",
 "admin.ldap.emailAttrDesc": "Atributul din serverul AD/LDAP folosit pentru a popula câmpul de adresă de e-mail din Mattermost.",
 "admin.ldap.emailAttrEx": "De exemplu: &quot;mail&quot; sau &quot;userPrincipalName&quot;",
 "admin.ldap.emailAttrTitle": "Atribut E-mail:",
 "admin.ldap.enableDesc": "Când este adevărat, Mattermost permite conectarea utilizând AD/LDAP",
 "admin.ldap.enableSyncDesc": "Când este adevărat, Mattermost sincronizează periodic utilizatorii din AD/LDAP. Când sunt false, atributele utilizatorilor sunt actualizate din AD/LDAP numai în timpul conectării utilizatorilor.",
 "admin.ldap.enableSyncTitle": "Activați sincronizarea cu AD/LDAP:",
 "admin.ldap.enableTitle": "Activați conectarea cu AD/LDAP:",
 "admin.ldap.firstnameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din serverul AD/LDAP folosit pentru a popula numele de utilizator în Mattermost. Când este setat, utilizatorii nu pot să își editeze primul nume, deoarece este sincronizat cu serverul LDAP. Când sunt lăsate necompletate, utilizatorii își pot seta primul nume în Setările contului.",
 "admin.ldap.firstnameAttrEx": "De exemplu: &quot;givenName&quot;",
 "admin.ldap.firstnameAttrTitle": "Nume:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
619
 "admin.ldap.idAttrDesc": "Atributul din serverul AD/LDAP folosit ca identificator unic în Mattermost. Ar trebui să fie un atribut AD/LDAP cu o valoare care să nu se modifice. Dacă se modifică un atribut al ID al unui utilizator, acesta va crea un nou cont Mattermost neasociat cu cel vechi.\n \nDacă trebuie să modificați acest câmp după ce utilizatorii s-au logat deja, utilizați instrumentul CLI [mattermost ldap idmigrate](!https://about.mattermost.com/default-platform-ldap-idmigrate).",
620
621
622
623
624
625
626
 "admin.ldap.idAttrEx": "De exemplu: &quot;objectGUID&quot;",
 "admin.ldap.idAttrTitle": "Atribute ID: ",
 "admin.ldap.jobExtraInfo": "Utilizatorii LDAP {ldapUsers} scanați, actualizați {updateCount}, dezactivați {deleteCount}",
 "admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din serverul AD/LDAP folosit pentru a popula numele de familie al utilizatorilor în Mattermost. Când este setat, utilizatorii nu pot edita numele de familie, deoarece este sincronizat cu serverul LDAP. Când sunt lăsate necompletate, utilizatorii își pot stabili numele de familie în Setări de cont.",
 "admin.ldap.lastnameAttrEx": "De exemplu: &quot;sn&quot;",
 "admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Nume:",
 "admin.ldap.ldap_test_button": "Test AD/LDAP",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
627
 "admin.ldap.loginAttrDesc": "Atributul din serverul AD/LDAP folosit pentru a vă conecta la Mattermost. În mod normal, acest atribut este același ca și câmpul \"Atribute de utilizator\" de mai sus.\n \nDacă echipa dvs. utilizează de obicei domeniul\\utilizator pentru a vă conecta la alte servicii cu AD/LDAP, este posibil să introduceți domeniul\\utilizator în acest câmp pentru a menține coerența între site-uri.",
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
 "admin.ldap.loginAttrTitle": "Identificator ID de conectare: ",
 "admin.ldap.loginIdAttrEx": "De exemplu: &quot;sAMAccountName&quot;",
 "admin.ldap.loginNameDesc": "Textul substituent care apare în câmpul de autentificare din pagina de conectare. Implicit la &quot;Nume utilizator AD/LDAP&quot;.",
 "admin.ldap.loginNameEx": "De exemplu: &quot;Utilizator AD/LDAP&quot;",
 "admin.ldap.loginNameTitle": "Numele campului de conectare:",
 "admin.ldap.maxPageSizeEx": "De exemplu: &quot;2000&quot;",
 "admin.ldap.maxPageSizeHelpText": "Numărul maxim de utilizatori pe care serverul Mattermost le va solicita de la serverul AD/LDAP la un moment dat. 0 este nelimitat.",
 "admin.ldap.maxPageSizeTitle": "Dimensiunea maximă a paginii:",
 "admin.ldap.nicknameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din serverul AD/LDAP utilizat pentru a popula numele de utilizator în Mattermost. Când este setat, utilizatorii nu pot să își editeze pseudonimul, deoarece este sincronizat cu serverul LDAP. Când sunt lăsate necompletate, utilizatorii își pot seta porecla în Setările contului.",
 "admin.ldap.nicknameAttrEx": "De exemplu: &quot;porecla&quot;",
 "admin.ldap.nicknameAttrTitle": "Prenume Atribut:",
 "admin.ldap.portDesc": "Portul Mattermost va folosi pentru a se conecta la serverul AD/LDAP. Implicit este 389.",
 "admin.ldap.portEx": "De exemplu: &quot;389&quot;",
 "admin.ldap.portTitle": "Port AD/LDAP:",
 "admin.ldap.positionAttrDesc": "(Opțional) Atributul din serverul AD/LDAP utilizat pentru a popula câmpul de poziție în Mattermost. Când este setat, utilizatorii nu își pot modifica poziția, deoarece sunt sincronizați cu serverul LDAP. Când sunt lăsate necompletate, utilizatorii își pot stabili poziția în Setările contului.",
 "admin.ldap.positionAttrEx": "De exemplu: &quot;titlu&quot;",
 "admin.ldap.positionAttrTitle": "Poziție atribut:",
 "admin.ldap.queryDesc": "Valoarea timeout pentru interogările către serverul AD/LDAP. Măriți dacă primiți erori de expirare cauzate de un server AD/LDAP lent.",
 "admin.ldap.queryEx": "De exemplu: &quot;60&quot;",
 "admin.ldap.queryTitle": "Întârzierea interogării (secunde):",
 "admin.ldap.serverDesc": "Domeniul sau adresa IP a serverului AD/LDAP.",
 "admin.ldap.serverEx": "De exemplu: &quot;10.0.0.23&quot;",
 "admin.ldap.serverTitle": "Serverul AD/LDAP:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerification": "Verificarea verificării certificatului:",
 "admin.ldap.skipCertificateVerificationDesc": "Deplasează pasul de verificare a certificatelor pentru conexiunile TLS sau STARTTLS. Nu este recomandat pentru medii de producție în care este necesar un TLS. Numai pentru testare.",
 "admin.ldap.syncFailure": "Eroare la sincronizare: {error}",
 "admin.ldap.syncIntervalHelpText": "AD/LDAP Actualizări de sincronizare Informațiile despre utilizator sunt cele mai importante pentru a reflecta actualizările pe serverul AD/LDAP. De exemplu, atunci când numele unui utilizator se modifică pe serverul AD/LDAP, modificarea se actualizează în Mattermost când sincronizarea este efectuată. Conturile eliminate sau dezactivate pe serverul AD/LDAP au conturile lor Mattermost setate la &quot;Inactive&quot; și au revocat sesiunile de cont. Mattermost efectuează sincronizarea pe intervalul introdus. De exemplu, dacă este introdus 60, Mattermost se sincronizează la fiecare 60 de minute.",
 "admin.ldap.syncIntervalTitle": "Interval de sincronizare (minute):",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
656
 "admin.ldap.syncNowHelpText": "Initiates an AD/LDAP synchronization immediately. See the table below for status of each synchronization. Please review \"System Console > Logs\" and [documentation](!https://mattermost.com/default-ldap-docs) to troubleshoot errors.",
657
658
 "admin.ldap.sync_button": "AD/LDAP Sincronizați acum",
 "admin.ldap.testFailure": "Defecțiunea testului AD/LDAP: {error}",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
659
 "admin.ldap.testHelpText": "Tests if the Mattemost server can connect to the AD/LDAP server specified. Please review \"System Console > Logs\" and [documentation](!https://mattermost.com/default-ldap-docs) to troubleshoot errors.",
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
 "admin.ldap.testSuccess": "Testul AD/LDAP a reușit",
 "admin.ldap.userFilterDisc": "(Opțional) Introduceți un filtru AD/LDAP utilizat pentru căutarea obiectelor utilizator. Numai utilizatorii selectați de interogare vor putea accesa Mattermost. Pentru Active Directory, interogarea de a filtra utilizatorii cu handicap este (&amp; (objectCategory = Person) (! (UserAccountControl: 1.2.840.113556.1.4.803: = 2))).",
 "admin.ldap.userFilterEx": "De exemplu: &quot;(objectClass = user)&quot;",
 "admin.ldap.userFilterTitle": "Filtru utilizatori:",
 "admin.ldap.usernameAttrDesc": "Atributul din serverul AD/LDAP folosit pentru a popula câmpul nume de utilizator în Mattermost. Aceasta poate fi identică cu atributul ID de conectare.",
 "admin.ldap.usernameAttrEx": "De exemplu: &quot;sAMAccountName&quot;",
 "admin.ldap.usernameAttrTitle": "Nume utilizator:",
 "admin.license.choose": "Alegeți un fișier",
 "admin.license.chooseFile": "Alegeți un fișier",
 "admin.license.edition": "Edition: ",
 "admin.license.key": "Cheie de licență: ",
 "admin.license.keyRemove": "Eliminați licența Enterprise și serverul de downgrade",
 "admin.license.noFile": "Nu sa încărcat niciun fișier",
 "admin.license.removing": "Se elimină licența ...",
 "admin.license.title": "Ediție și licență",
 "admin.license.type": "Licență: ",
 "admin.license.upload": "Încarcă",
 "admin.license.uploadDesc": "Încărcați o cheie de licență pentru Mattermost Enterprise Edition pentru a face upgrade la acest server. <a href=\"http://mattermost.com\" target='_blank'>Vizitați-ne online</a> pentru a afla mai multe despre avantajele Enterprise Edition sau pentru a achiziționa o cheie.",
 "admin.license.uploading": "Se încarcă licența ...",
 "admin.log.consoleDescription": "În mod obișnuit este setat la fals în producție. Dezvoltatorii pot seta acest câmp la adevărat pentru a afișa mesajele de jurnal la consola pe baza opțiunii de nivel de consolă. Dacă este adevărat, serverul scrie mesaje către fluxul de ieșire standard (stdout). Modificarea acestei setări necesită o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.log.consoleJsonTitle": "Înregistrează consola de ieșire ca JSON:",
 "admin.log.consoleLogLevel": "Consola nivel log",
 "admin.log.consoleTitle": "Ieșiri de ieșire la consola: ",
 "admin.log.enableDiagnostics": "Activați diagnosticarea și raportarea erorilor:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
684
 "admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Activați această caracteristică pentru a îmbunătăți calitatea și performanța companiei Mattermost, trimițând informații de raportare și diagnosticare a erorilor către Mattermost, Inc. Citiți [politica de confidențialitate](!https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/) pentru a afla mai multe.",
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
 "admin.log.enableWebhookDebugging": "Activați depanarea Webhook:",
 "admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Pentru a scoate corpul de solicitare a huburilor de intrare în consola, activați această setare și setați {boldedConsoleLogLevel} pe &quot;DEBUG&quot;. Dezactivați această setare pentru a elimina informațiile din corpul solicitării webhook din jurnalele consolei în modul DEBUG.",
 "admin.log.fileDescription": "În mod tipic este setat la adevărat în producție. Când sunt adevărate, evenimentele înregistrate sunt scrise în fișierul mattermost.log din directorul specificat în câmpul File Log Directory. Jurnalele sunt rotite la 10.000 de linii și sunt arhivate într-un fișier din același director și li se dă un nume cu un număr de dată și un număr de serie. De exemplu, cele mai importante.2017-03-31.001. Modificarea acestei setări necesită o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.log.fileJsonTitle": "Fișiere de ieșire ca JSON:",
 "admin.log.fileLevelDescription": "Această setare determină nivelul de detaliere la care evenimentele de jurnal sunt înscrise în fișierul jurnal. EROARE: Emite numai mesaje de eroare. INFO: Efectuează mesaje de eroare și informații despre pornire și inițializare. DEBUG: imprimă detalii detaliate pentru dezvoltatorii care lucrează în probleme de depanare.",
 "admin.log.fileLevelTitle": "Nivel jurnal de fișiere:",
 "admin.log.fileTitle": "Ieșiri în fișier: ",
 "admin.log.jsonDescription": "Când sunt adevărate, evenimentele înregistrate sunt scrise într-un format JSON care poate fi citit de mașină. În caz contrar, acestea sunt tipărite ca text simplu. Modificarea acestei setări necesită o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.log.levelDescription": "Această setare determină nivelul de detaliere la care evenimentele de jurnal sunt scrise în consolă. EROARE: Emite numai mesaje de eroare. INFO: Efectuează mesaje de eroare și informații despre pornire și inițializare. DEBUG: imprimă detalii detaliate pentru dezvoltatorii care lucrează în probleme de depanare.",
 "admin.log.levelTitle": "Consola nivel jurnal:",
 "admin.log.locationDescription": "Locația fișierelor de jurnal. Dacă sunt goale, ele sunt stocate în directorul ./logs. Calea pe care ați stabilit-o trebuie să existe și Mattermost trebuie să aibă permisiuni de scriere în ea. Modificarea acestei setări necesită o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.log.locationPlaceholder": "Introduceți locația fișierului",
 "admin.log.locationTitle": "Director de jurnal de fișiere:",
 "admin.log.logSettings": "Setări jurnalizare",
 "admin.logs.bannerDesc": "Pentru a căuta utilizatorii după ID-ul de utilizator sau ID-ul de cod, accesați Raportarea&gt; Utilizatori și inserați ID-ul în filtrul de căutare.",
 "admin.logs.next": "Următor",
 "admin.logs.prev": "Anterior",
 "admin.logs.reload": "Reîncarcă",
 "admin.logs.title": "Server Logs",
 "admin.manage_roles.additionalRoles": "Selectați permisiuni suplimentare pentru cont. <a href=\"https://about.mattermost.com/default-permissions\" target=\"_blank\">Citiți mai multe despre roluri și permisiuni</a> .",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokens": "Permiteți acestui cont să genereze <a href=\"https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens\" target=\"_blank\">jetoane de acces personale</a> .",
 "admin.manage_roles.allowUserAccessTokensDesc": "Dacă eliminați această permisiune, nu ștergeți jetoanele existente. Pentru a le șterge, accesați meniul Manage Tokens al utilizatorului.",
 "admin.manage_roles.cancel": "Anulare",
 "admin.manage_roles.manageRolesTitle": "Gestionați rolurile",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRole": "Accesați postarea pe toate canalele publice Mattermost.",
 "admin.manage_roles.postAllPublicRoleTitle": "poștale: canale",
 "admin.manage_roles.postAllRole": "Accesați postarea pe toate canalele Mattermost, inclusiv mesaje directe.",
 "admin.manage_roles.postAllRoleTitle": "articol:toate",
 "admin.manage_roles.save": "Salvați",
 "admin.manage_roles.saveError": "Imposibil de salvat rolurile.",
 "admin.manage_roles.systemAdmin": "Administrator de sistem",
 "admin.manage_roles.systemMember": "Membru",
 "admin.manage_tokens.manageTokensTitle": "Gestionați jetoanele de acces personale",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensDescription": "Token-urile de acces personale funcționează în mod similar cu jetoanele de sesiune și pot fi utilizate de integrații pentru a <a href=\"https://about.mattermost.com/default-api-authentication\" target=\"_blank\">interacționa cu acest server Mattermost</a> . Jetoanele sunt dezactivate dacă utilizatorul este dezactivat. Aflați mai multe despre <a href=\"https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens\" target=\"_blank\">jetoanele de acces personale</a> .",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensIdLabel": "Cod ID: ",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNameLabel": "Descrierea schemei: ",
 "admin.manage_tokens.userAccessTokensNone": "Nu există jetoane de acces personale.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
722
 "admin.metrics.enableDescription": "Când este adevărat, Mattermost va permite colectarea și profilarea monitorizării performanței. Consultați [documentația](!http://docs.mattermost.com/deployment/metrics.html) pentru a afla mai multe despre configurarea monitorizării performanței pentru Mattermost.",
723
724
725
726
 "admin.metrics.enableTitle": "Activați monitorizarea performanțelor:",
 "admin.metrics.listenAddressDesc": "Adresa pe care serverul o va asculta va expune măsurătorile de performanță.",
 "admin.metrics.listenAddressEx": "De exemplu: &quot;: 8067&quot;",
 "admin.metrics.listenAddressTitle": "Ascultați adresa:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
727
 "admin.mfa.bannerDesc": "[Autentificarea cu mai mulți factori] (!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) este disponibilă pentru conturile cu autentificare AD/LDAP sau prin e-mail. Dacă se utilizează alte metode de conectare, serviciul MFA trebuie să fie configurat cu furnizorul de autentificare.",
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
 "admin.mfa.cluster": "Mare",
 "admin.mfa.title": "Autentificare multi-factor",
 "admin.nav.administratorsGuide": "Ghidul administratorului",
 "admin.nav.commercialSupport": "Suport comercial",
 "admin.nav.help": "Ajutor",
 "admin.nav.logout": "Deconectare",
 "admin.nav.report": "Raporteaza o problema",
 "admin.nav.switch": "Selecția echipei",
 "admin.nav.troubleshootingForum": "Depanarea Forumului",
 "admin.notifications.email": "Email",
 "admin.notifications.push": "Mobile Push",
 "admin.notifications.title": "Setări Notificări",
 "admin.oauth.gitlab": "GitLab",
 "admin.oauth.google": "Aplicatii Google",
 "admin.oauth.off": "Nu permiteți conectarea prin intermediul unui furnizor OAuth 2.0",
 "admin.oauth.office365": "Biroul 365 (Beta)",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
744
 "admin.oauth.providerDescription": "Când este adevărat, Mattermost poate acționa ca un furnizor de servicii OAuth 2.0 care să permită Mattermost să autorizeze cererile API din aplicații externe. Vedeți [documentația](!https://docs.mattermost.com/developer/oauth-2-0-applications.html) pentru a afla mai multe.",
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
 "admin.oauth.providerTitle": "Activați furnizorul de servicii OAuth 2.0: ",
 "admin.oauth.select": "Selectați furnizorul de servicii OAuth 2.0:",
 "admin.office365.EnableHtmlDesc": "<ol><li> <a target='_blank' href='https://login.microsoftonline.com/'>Conectați-</a> vă la contul Microsoft sau Office 365. Asigurați-vă că este contul aceluiași <a target='_blank' href='https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj573650.aspx#Anchor_0'>chiriaș</a> că doriți să vă conectați utilizatorii. </li><li> Accesați <a target='_blank' href='https://apps.dev.microsoft.com'>https://apps.dev.microsoft.com</a> , dați clic pe <strong>Salt la lista de aplicații</strong> &gt; <strong>Adăugați o aplicație</strong> și utilizați &quot;Mattermost - numele companiei dvs.&quot; ca nume de <strong>aplicație</strong> . </li><li> Sub <strong>Secretele aplicației</strong> , faceți clic pe <strong>Generați parola nouă</strong> și inserați-o în câmpul <strong>Secret Secret Password</strong> . </li><li> Sub <strong>platforme,</strong> faceți clic pe <strong>Adăugare platformă,</strong> selectați <strong>Web</strong> și <strong>introduceți-mattermost-url / înscriere / office365 / complet</strong> (exemplu: http: // localhost: 8065 / înscriere / office365 / complet) sub <strong>Redirecționarea URIuri.</strong> De asemenea, debifați <strong>Blocare flux implicit</strong> . </li><li> În cele din urmă, faceți clic pe <strong>Salvați</strong> și apoi lipiți <strong>ID-ul aplicației de</strong> mai jos. </li></ol>",
 "admin.office365.authTitle": "Auth Endpoint:",
 "admin.office365.clientIdDescription": "ID-ul aplicației / clientului pe care l-ați primit la înregistrarea cererii dvs. la Microsoft.",
 "admin.office365.clientIdExample": "De exemplu: \"adf3sfa2-ag3f-sn4n-ids0-sh1hdax192qq\"",
 "admin.office365.clientIdTitle": "ID Aplicaţie:",
 "admin.office365.clientSecretDescription": "Parola secretă a aplicației pe care ați generat-o la înregistrarea aplicației dvs. la Microsoft.",
 "admin.office365.clientSecretExample": "De exemplu: \"shAieM47sNBfgl20f8ci294\"",
 "admin.office365.clientSecretTitle": "Aplicație Secret Password:",
 "admin.office365.tokenTitle": "Punct final pentru Token:",
 "admin.office365.userTitle": "User Endpoint API utilizator:",
 "admin.password.lowercase": "Cel puțin o literă mică",
 "admin.password.minimumLength": "Lungime minimă parolă:",
 "admin.password.minimumLengthDescription": "Numărul minim de caractere necesar pentru o parolă validă. Trebuie să fie un număr întreg mai mare sau egal cu {min} și mai mic sau egal cu {max}.",
 "admin.password.minimumLengthExample": "De exemplu: \"5\"",
 "admin.password.number": "Cel puțin un număr",
 "admin.password.preview": "Vizualizare mesaj de eroare",
 "admin.password.requirements": "Cerințe privind parola:",
 "admin.password.requirementsDescription": "Tipurile de caractere solicitate într-o parolă validă.",
 "admin.password.symbol": "Cel puțin un simbol (de exemplu &quot;~! @ # $% ^ &amp; * ()&quot;)",
 "admin.password.uppercase": "Cel puțin o majusculă",
 "admin.permissions.documentationLinkText": "documentării",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
768
 "admin.permissions.group.delete_posts.description": "Delete own and others' posts.",
769
 "admin.permissions.group.delete_posts.name": "Ștergeți mesajele",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
770
771
 "admin.permissions.group.edit_posts.description": "Edit own and others' posts.",
 "admin.permissions.group.edit_posts.name": "Editați mesajele",
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
 "admin.permissions.group.integrations.description": "Gestionați OAuth 2.0, comenzi slash, webhooks și emoji.",
 "admin.permissions.group.integrations.name": "Integrarea și personalizarea",
 "admin.permissions.group.posts.description": "Scrieți, editați și ștergeți mesajele.",
 "admin.permissions.group.posts.name": "Gestionaţi postarile",
 "admin.permissions.group.private_channel.description": "Creați și arhivați canalele, gestionați setările și membrii.",
 "admin.permissions.group.private_channel.name": "Gestionați canalele private",
 "admin.permissions.group.public_channel.description": "Alăturați-vă, creați și arhivați canalele, gestionați setările și membrii.",
 "admin.permissions.group.public_channel.name": "Gestionați canalele publice",
 "admin.permissions.group.reactions.description": "Adăugați și ștergeți reacții la postări.",
 "admin.permissions.group.reactions.name": "Post Reacții",
 "admin.permissions.group.send_invites.description": "Adăugați membri ai echipei, trimiteți invitații prin e-mail și trimiteți link-ul de invitație a echipei.",
 "admin.permissions.group.send_invites.name": "Adăugați membrii echipei",
 "admin.permissions.group.teams.description": "Creați echipe și gestionați membri.",
 "admin.permissions.group.teams.name": "Echipe",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.description": "Gestionați membrii echipei.",
 "admin.permissions.group.teams_team_scope.name": "Echipe",
 "admin.permissions.inherited_from": "Moștenit de la <a>{name}</a> .",
 "admin.permissions.introBanner": "Schemele de permisiuni au stabilit permisiunile implicite pentru administratorii echipei, administratorii de canale și toți ceilalți. Aflați mai multe despre schemele de permisiune din [documentația] (! Https: //about.mattermost.com/default-advanced-permissions).",
 "admin.permissions.loadMoreSchemes": "Încărcați mai multe scheme",
 "admin.permissions.loadingMoreSchemes": "Se incarca...",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.description": "Atribuiți rolul administratorului de sistem",
 "admin.permissions.permission.assign_system_admin_role.name": "Atribuiți rolul administratorului de sistem",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.description": "Eroare la crearea canalului direct",
 "admin.permissions.permission.create_direct_channel.name": "Eroare la crearea canalului direct",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.description": "Eroare la crearea canalului de grup",
 "admin.permissions.permission.create_group_channel.name": "Eroare la crearea canalului de grup",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.description": "Creați noi canale private.",
 "admin.permissions.permission.create_private_channel.name": "Creați canale",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.description": "Creați noi canale publice.",
 "admin.permissions.permission.create_public_channel.name": "Creați canale",
 "admin.permissions.permission.create_team.description": "Creați echipe noi.",
 "admin.permissions.permission.create_team.name": "Creați echipe",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.description": "Creați jeton de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.create_user_access_token.name": "Creați jeton de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.description": "Mesajele altor utilizatori pot fi șterse.",
 "admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Ștergeți alte postări",
 "admin.permissions.permission.delete_post.description": "Mesajele autorului pot fi șterse.",
 "admin.permissions.permission.delete_post.name": "Ștergeți mesajele proprii",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Arhivați canalele private.",
 "admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Arhiva canalelor",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Arhivați canalele publice.",
 "admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Arhiva canalelor",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Editați alți utilizatori",
 "admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Editați alți utilizatori",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
816
817
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Allow users to edit others' posts.",
 "admin.permissions.permission.edit_others_posts.name": "Ștergeți alte postări",
818
 "admin.permissions.permission.edit_post.description": "{editTimeLimitButton} după postare, permiteți utilizatorilor să editeze propriile postări.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
819
 "admin.permissions.permission.edit_post.name": "Edit Own Posts",
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
 "admin.permissions.permission.import_team.description": "Echipa de import",
 "admin.permissions.permission.import_team.name": "Echipa de import",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.description": "Listează canalele echipei",
 "admin.permissions.permission.list_team_channels.name": "Listează canalele echipei",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.description": "Listează utilizatorii fără echipă",
 "admin.permissions.permission.list_users_without_team.name": "Listează utilizatorii fără echipă",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.description": "Gestionați rolurile canalelor",
 "admin.permissions.permission.manage_channel_roles.name": "Gestionați rolurile canalelor",
 "admin.permissions.permission.manage_emojis.description": "Creați și ștergeți emoji personalizați.",
 "admin.permissions.permission.manage_emojis.name": "Gestionați Emoji personalizat",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.description": "Gestionare Joburi",
 "admin.permissions.permission.manage_jobs.name": "Gestionare Joburi",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.description": "Creați, editați și ștergeți jetoanele aplicației OAuth 2.0.",
 "admin.permissions.permission.manage_oauth.name": "Gestionați aplicațiile OAuth",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.description": "Adăugați și eliminați membrii canalului privat.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_members.name": "Gestionați membrii canalului",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.description": "Actualizați numele canalelor private, anteturile și scopurile.",
 "admin.permissions.permission.manage_private_channel_properties.name": "Gestionați setările canalului",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.description": "Adăugați și eliminați membrii canalului public.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_members.name": "Gestionați membrii canalului",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.description": "Actualizați numele canalelor publice, anteturile și scopurile.",
 "admin.permissions.permission.manage_public_channel_properties.name": "Gestionați setările canalului",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.description": "Gestionați rolurile",
 "admin.permissions.permission.manage_roles.name": "Gestionați rolurile",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.description": "Creați, editați și ștergeți comenzile personalizate.",
 "admin.permissions.permission.manage_slash_commands.name": "Gestionați comenzile Slash",
 "admin.permissions.permission.manage_system.description": "Gestionați sistemul",
 "admin.permissions.permission.manage_system.name": "Gestionați sistemul",
 "admin.permissions.permission.manage_team.description": "Gestionare echipă",
 "admin.permissions.permission.manage_team.name": "Gestionare echipă",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.description": "Gestionați rolurile echipei",
 "admin.permissions.permission.manage_team_roles.name": "Gestionați rolurile echipei",
 "admin.permissions.permission.manage_webhooks.description": "Creați, editați și ștergeți hârtiile web de intrare și ieșire.",
 "admin.permissions.permission.manage_webhooks.name": "Gestionați Webhooks",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.description": "Permanent șterge utilizatorul",
 "admin.permissions.permission.permanent_delete_user.name": "Permanent șterge utilizatorul",
 "admin.permissions.permission.read_channel.description": "Citiți canalul",
 "admin.permissions.permission.read_channel.name": "Citiți canalul",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.description": "Citiți indicativul de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.read_user_access_token.name": "Citiți indicativul de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.description": "Eliminați utilizatorul din echipă",
 "admin.permissions.permission.remove_user_from_team.name": "Eliminați utilizatorul din echipă",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.description": "Revocați indicativul de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.revoke_user_access_token.name": "Revocați indicativul de acces pentru utilizator",
 "admin.permissions.permission.upload_file.description": "Încarcă fișier",
 "admin.permissions.permission.upload_file.name": "Încarcă fișier",
 "admin.permissions.permission.view_team.description": "Vezi echipa",
 "admin.permissions.permission.view_team.name": "Vezi echipa",
 "admin.permissions.permissionSchemes": "Schemele de autorizare",
 "admin.permissions.permissionSchemes.cancel": "Anulare",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmButton": "Da, Ștergeți",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteConfirmQuestion": "Permisiunile din echipele care utilizează această schemă se vor reseta la valorile implicite din Schema de sistem. Sigur doriți să ștergeți schema {schemeName}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleteSchemeTitle": "Ștergeți schema {scheme}?",
 "admin.permissions.permissionsSchemeSummary.deleting": "Se șterge ...",
 "admin.permissions.permissionsTree.description": "Descriere",
 "admin.permissions.permissionsTree.permission": "Permisiuni",
 "admin.permissions.roles.all_users.name": "Toti membrii",
 "admin.permissions.roles.channel_admin.name": "Administratorul canalului",
 "admin.permissions.roles.channel_user.name": "Utilizator de canal",
 "admin.permissions.roles.system_admin.name": "Administrator de sistem",
 "admin.permissions.roles.system_user.name": "Sistem, utilizator@ option: radio image source",
 "admin.permissions.roles.team_admin.name": "Team Admin",
 "admin.permissions.roles.team_user.name": "Utilizator de echipă",
 "admin.permissions.systemScheme": "Schema sistemului",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersDescription": "Permisiuni acordate tuturor membrilor, inclusiv administratorilor și utilizatorilor nou creați.",
 "admin.permissions.systemScheme.allMembersTitle": "Toti membrii",
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsDescription": "Permisiuni acordate creatorilor de canale și oricărui utilizator promovat la Administratorul canalului.",
 "admin.permissions.systemScheme.channelAdminsTitle": "Administratorii de canale",
 "admin.permissions.systemScheme.introBanner": "Configurați permisiunile implicite pentru administratorii echipei, administratorii de canale și alți membri. Această schemă este moștenită de către toate echipele, cu excepția cazului în care este aplicată o echipă specifică [Team Override Scheme] (! Https: //about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButton": "Resetare la valorile prestabilite",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalBody": "Aceasta va reseta toate selecțiile din această pagină la setările lor implicite. Sigur doriți să resetați?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsButtonModalTitle": "Resetare la valorile implicite?",
 "admin.permissions.systemScheme.resetDefaultsConfirmationButton": "Da, Resetați",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsDescription": "Permisiuni complete acordate Administratorilor de sistem.",
 "admin.permissions.systemScheme.systemAdminsTitle": "Administratorii de sistem",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsDescription": "Permisiuni acordate creatorilor de echipe și oricărui utilizator care a fost promovat la Administratorul echipei.",
 "admin.permissions.systemScheme.teamAdminsTitle": "Administratorii echipei",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerButton": "Editați schema",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerText": "Setați permisiunile implicite moștenite de toate echipele, cu excepția cazului în care este aplicată o schemă [Team Override Scheme] (! Https: //about.mattermost.com/default-team-override-scheme).",
 "admin.permissions.systemSchemeBannerTitle": "Schema sistemului",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesBannerText": "Utilizați când anumite echipe au nevoie de excepții de la permisiunea [System Scheme] (! Https: //about.mattermost.com/default-system-scheme).",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
901
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesInProgress": "Activitatea de migrare în curs: Schemele de suprascriere a echipei nu sunt disponibile până când serverul de lucrări nu termină migrarea permisiunilor. Aflați mai multe în {documentationLink}.",
902
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNewButton": "Noua schemă de depășire a echipei",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
903
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoJobsEnabled": "Activarea migrării în așteptare: Schemele de suprascriere a echipelor nu sunt disponibile până când serverul de locuri de muncă nu poate executa migrarea permisiunilor. Lucrarea va fi pornită automat când serverul de sarcini este activat. Aflați mai multe în documentația {documentationLink}.",
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesNoSchemes": "Nu s-au creat scheme de suprascriere a echipei.",
 "admin.permissions.teamOverrideSchemesTitle": "Schemele de suprascriere a echipei",
 "admin.permissions.teamScheme": "Schema echipei",
 "admin.permissions.teamScheme.addTeams": "Adăugați echipe",
 "admin.permissions.teamScheme.introBanner": "[Scheme de suprascriere a echipei] (! Https: //about.mattermost.com/default-team-override-scheme) a setat permisiunile pentru administratorii echipei, administratorii de canale și alți membri în anumite echipe. Utilizați o schemă de suprascriere a echipei atunci când anumite echipe au nevoie de excepții de la permisiunea [System Scheme] (! Https: //about.mattermost.com/default-system-scheme).",
 "admin.permissions.teamScheme.noTeams": "Nu a fost selectată nicio echipă. Vă rugăm să adăugați echipe în această listă.",
 "admin.permissions.teamScheme.removeTeam": "Șterge",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionLabel": "Descrierea schemei:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDescriptionPlaceholder": "Descrierea schemei",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsDescription": "Setați numele și descrierea pentru această schemă.",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeDetailsTitle": "Scheme Detalii",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNameLabel": "Numele schemei:",
 "admin.permissions.teamScheme.schemeNamePlaceholder": "Numele schemei",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsDescription": "Selectați echipe în care sunt necesare excepții de permisiune.",
 "admin.permissions.teamScheme.selectTeamsTitle": "Selectați echipe pentru a înlocui permisiunile",
 "admin.plugin.banner": "Pluginurile sunt experimentale și nu sunt recomandate pentru utilizarea în producție.",
 "admin.plugin.choose": "Alegeți un fișier",
 "admin.plugin.cluster_instance": "Cluster instanță",
 "admin.plugin.desc": "Descriere:",
 "admin.plugin.disable": "Dezactivați",
 "admin.plugin.disabling": "Se dezactivează ...",
 "admin.plugin.enable": "Activati",
 "admin.plugin.enabling": "Activarea ...",
 "admin.plugin.error.activate": "Imposibil de încărcat pluginul. Poate fi în conflict cu un alt plugin de pe serverul dvs.",
 "admin.plugin.error.extract": "A apărut o eroare la extragerea pluginului. Examinați conținutul fișierului pluginului și încercați din nou.",
 "admin.plugin.id": "Id:",
 "admin.plugin.installedDesc": "Plugin-uri instalate pe serverul dvs. Mattermost. Plugin-urile pre-ambalate sunt instalate în mod implicit și pot fi dezactivate, dar nu eliminate.",
 "admin.plugin.installedTitle": "Plugin-uri instalate: ",
 "admin.plugin.management.banner": "Pluginurile sunt dezactivate pe serverul dvs. Pentru a le activa, accesați <strong>Plugins&gt; Configuration</strong> .",
 "admin.plugin.management.title": "Gestionare",
 "admin.plugin.multiple_versions_warning": "Există mai multe versiuni ale acestui plugin instalate pe întregul dvs. cluster. Reinstalați acest plugin pentru a vă asigura că funcționează în mod consecvent.",
 "admin.plugin.name": "Nume:",
 "admin.plugin.no_plugins": "Nu există pluginuri instalate.",
 "admin.plugin.prepackaged": "preambalată",
 "admin.plugin.remove": "Șterge",
 "admin.plugin.removing": "Eliminare...",
 "admin.plugin.settingsButton": "Setări",
 "admin.plugin.state": "Județ",
 "admin.plugin.state.failed_to_start": "Eroare la pornire",
 "admin.plugin.state.failed_to_start.description": "Acest plugin nu a reușit să pornească. Verificați jurnalele de sistem pentru erori.",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running": "Distrus",
 "admin.plugin.state.failed_to_stay_running.description": "Acest plugin s-a prăbușit de mai multe ori și nu mai rulează. Verificați jurnalele de sistem pentru erori.",
 "admin.plugin.state.not_running": "Nu rulează",
 "admin.plugin.state.not_running.description": "Acest plugin nu este activat.",
 "admin.plugin.state.running": "În funcțiune",
 "admin.plugin.state.running.description": "Acest plugin rulează.",
 "admin.plugin.state.starting": "Ora de începere",
 "admin.plugin.state.starting.description": "Acest plugin începe.",
 "admin.plugin.state.stopping": "Oprire",
 "admin.plugin.state.stopping.description": "Acest plugin se oprește.",
 "admin.plugin.state.unknown": "Necunoscut",
 "admin.plugin.upload": "Încarcă",
 "admin.plugin.uploadDesc": "Încărcați un plugin pentru serverul dvs. Mattermost. Vedeți <a href=\"https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads\" target=\"_blank\">documentația</a> pentru a afla mai multe.",
 "admin.plugin.uploadDisabledDesc": "Pentru a permite încărcarea pluginurilor, accesați <strong>Pluginuri&gt; Configurare</strong> . Vedeți <a href=\"https://about.mattermost.com/default-plugin-uploads\" target=\"_blank\">documentația</a> pentru a afla mai multe.",
 "admin.plugin.uploadTitle": "Încărcați pluginul: ",
 "admin.plugin.uploading": "Se încarcă...",
 "admin.plugin.version": "Versiune:",
 "admin.plugin.version_title": "Versiune",
 "admin.plugins.settings.enable": "Activați pluginurile: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
963
 "admin.plugins.settings.enableDesc": "Când este adevărat, activează pluginurile de pe serverul dvs. Mattermost. Utilizați pluginurile pentru a se integra cu sistemele terților, pentru a extinde funcționalitatea sau a personaliza interfața cu utilizatorul de pe serverul dvs. Mattermost. Vedeți [documentația](!https://about.mattermost.com/default-plugins) pentru a afla mai multe.",
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
 "admin.plugins.settings.title": "Configurare",
 "admin.privacy.showEmailDescription": "Când este fals, ascunde adresa de e-mail a tuturor membrilor, cu excepția Administratorilor de sistem.",
 "admin.privacy.showEmailTitle": "Arată adresa de e-mail: ",
 "admin.privacy.showFullNameDescription": "Când este fals, ascunde numele complet al membrilor de la toată lumea, cu excepția Administratorilor de sistem. Numele de utilizator este afișat în locul numelui complet.",
 "admin.privacy.showFullNameTitle": "Afișați numele complet: ",
 "admin.purge.button": "Purtați toate cache-urile",
 "admin.purge.loading": " Se încarcă...",
 "admin.purge.purgeDescription": "Acest lucru va elimina toate cache-urile din memorie pentru lucruri precum sesiuni, conturi, canale etc. Deplasările utilizând Disponibilitatea înaltă vor încerca să elimine toate serverele din cluster. Ștergerea cache-urilor poate avea un impact negativ asupra performanței.",
 "admin.purge.purgeFail": "Renunțarea nereușită: {error}",
 "admin.rate.enableLimiterDescription": "Când este adevărat, API-urile sunt diminuate la ratele specificate mai jos.",
 "admin.rate.enableLimiterTitle": "Activați limitarea ratei: ",
 "admin.rate.httpHeaderDescription": "Atunci când este completat, variați rata de tarifare în funcție de câmpul HTTP header (de exemplu, atunci când configurați NGINX setat la &quot;X-Real-IP&quot;, atunci când Configurați AmazonELB setat la &quot;X-Forwarded-For&quot;).",
 "admin.rate.httpHeaderExample": "De exemplu: &quot;X-Real-IP&quot;, &quot;X-Forwarded-For&quot;",
 "admin.rate.httpHeaderTitle": "Variație a ratei variabile de către antetul HTTP:",
 "admin.rate.maxBurst": "Dimensiunea maximă de rupere:",
 "admin.rate.maxBurstDescription": "Numărul maxim de solicitări permise dincolo de limita de interogare per secundă.",
 "admin.rate.maxBurstExample": "De exemplu: &quot;100&quot;",
 "admin.rate.memoryDescription": "Numărul maxim de sesiuni de utilizatori conectați la sistem, determinat de &quot;Setări pentru limita de rată variabilă prin adresă la distanță&quot; și &quot;Variați rata de rată variabilă prin antet HTTP&quot; de mai jos.",
 "admin.rate.memoryExample": "De exemplu: &quot;10000&quot;",
 "admin.rate.memoryTitle": "Dimensiunea magazinului de memorie:",
 "admin.rate.noteDescription": "Schimbarea proprietăților din această secțiune va necesita o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.rate.noteTitle": "Notă:",
 "admin.rate.queriesDescription": "Drottles API la acest număr de solicitări pe secundă.",
 "admin.rate.queriesExample": "De exemplu: &quot;10&quot;",
 "admin.rate.queriesTitle": "Interogări maxime pe secundă:",
 "admin.rate.remoteDescription": "Când este adevărat, accesul la limita accesului API la adresa IP.",
 "admin.rate.remoteTitle": "Limita de rată a limitei prin adresa la distanță: ",
 "admin.rate.title": "Evaluați setările de limită",
 "admin.rate.varyByUser": "Limita de rată a limitelor de utilizator: ",
 "admin.rate.varyByUserDescription": "Atunci când este adevărat, accesul la limita accesului la API de către tokenul de autentificare a utilizatorului.",
 "admin.recycle.button": "Recycle Database Connections",
 "admin.recycle.loading": " Reciclare...",
 "admin.recycle.recycleDescription": "Implementările care utilizează mai multe baze de date pot trece de la o bază de date master la alta fără a reporni serverul Mattermost prin actualizarea &quot;config.json&quot; la noua configurație dorită și utilizând caracteristica {reloadConfiguration} pentru a încărca noile setări în timp ce serverul rulează. Administratorul trebuie apoi să utilizeze caracteristica {featureName} pentru a recicla conexiunile bazei de date pe baza noilor setări.",
 "admin.recycle.recycleDescription.featureName": "Recycle Database Connections",
 "admin.recycle.recycleDescription.reloadConfiguration": "Configurare&gt; Reîncărcați configurarea de pe disc",
 "admin.recycle.reloadFail": "Reciclarea nu a reușit: {error}",
 "admin.regenerate": "Regenera",
 "admin.reload.button": "Reinstalați configurația de pe disc",
 "admin.reload.loading": " Se încarcă...",
 "admin.reload.reloadDescription": "Implementările care utilizează mai multe baze de date pot trece de la o bază de date master la alta fără a reporni serverul Mattermost prin actualizarea &quot;config.json&quot; la noua configurație dorită și utilizând caracteristica {featureName} pentru a încărca noile setări în timp ce serverul rulează. Administratorul trebuie să utilizeze apoi caracteristica {recycleDatabaseConnections} pentru a recicla conexiunile bazei de date pe baza noilor setări.",
 "admin.reload.reloadDescription.featureName": "Reîncărcați configurarea de pe disc",
 "admin.reload.reloadDescription.recycleDatabaseConnections": "Baza de date&gt; Conexiuni baze de date de reciclare",
 "admin.reload.reloadFail": "Reîncărcarea nu a reușit: {error}",
 "admin.requestButton.loading": " Se încarcă...",
 "admin.requestButton.requestFailure": "Eșecul testului: {error}",
 "admin.requestButton.requestSuccess": "Testați-vă cu succes",
 "admin.reset_email.cancel": "Anulare",
 "admin.reset_email.newEmail": "Email nou",
 "admin.reset_email.reset": "Reset",
 "admin.reset_email.titleReset": "Actualizați e-mailul",
 "admin.reset_password.cancel": "Anulare",
 "admin.reset_password.curentPassword": "Parolă Curentă",
 "admin.reset_password.missing_current": "Te rugăm să introduci parola curentă.",
 "admin.reset_password.newPassword": "Parolă nouă",
 "admin.reset_password.reset": "Reset",
 "admin.reset_password.submit": "Introduceți cel puțin caracterele {chars}.",
 "admin.reset_password.titleReset": "Reseteaza parola",
 "admin.reset_password.titleSwitch": "Schimbați contul la Email / Parolă",
 "admin.revoke_token_button.delete": "Șterge",
 "admin.s3.connectionS3Test": "Conexiune de test",
 "admin.s3.s3Fail": "Conectare nereușită: {error}",
 "admin.s3.s3Success": "Conexiunea a avut succes",
 "admin.s3.testing": "Testare...",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLDesc": "Introduceți https: // <your-mattermost-url> / Conectare / SSO / SAML. Asigurați-vă că utilizați HTTP sau HTTPS în URL-ul dvs. în funcție de configurația serverului. Acest câmp este, de asemenea, cunoscut sub numele de URL-ul Serviciului de asistență pentru consumatori.",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLEx": "De exemplu: &quot;https: // <your-mattermost-url> / Conectare / SSO / SAML“",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLPopulatedDesc": "Acest câmp este, de asemenea, cunoscut sub numele de URL-ul Serviciului de asistență pentru consumatori.",
 "admin.saml.assertionConsumerServiceURLTitle": "Adresa URL a furnizorului de servicii:",
 "admin.saml.emailAttrDesc": "Atributul din Aserțiunea SAML care va fi utilizat pentru a popula adresele de e-mail ale utilizatorilor din Mattermost.",
 "admin.saml.emailAttrEx": "De exemplu: &quot;Email&quot; sau &quot;PrimaryEmail&quot;",
 "admin.saml.emailAttrTitle": "Atribut E-mail:",
 "admin.saml.enableDescription": "Când este adevărat, Mattermost permite conectarea utilizând SAML 2.0. Consultați <a href='http://docs.mattermost.com/deployment/sso-saml.html' target='_blank'>documentația</a> pentru a afla mai multe despre configurarea SAML pentru Mattermost.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapDescription": "Când este adevărat, Mattermost sincronizează periodic atributele utilizatorilor SAML, inclusiv dezactivarea și eliminarea utilizatorilor, din AD/LDAP. Activați și configurați setările de sincronizare la <strong>Autentificare&gt; AD/LDAP</strong> . Când sunt false, atributele utilizatorilor sunt actualizate în Mattermost în timpul conectării utilizatorilor. Vedeți <a href='https://about.mattermost.com/default-saml-ldap-sync' target='_blank'>documentația</a> pentru a afla mai multe.",
 "admin.saml.enableSyncWithLdapTitle": "Activați sincronizarea conturilor SAML cu AD/LDAP:",
 "admin.saml.enableTitle": "Activați conectarea cu SAML 2.0:",
 "admin.saml.encryptDescription": "Când este fals, Mattermost nu va decripta afirmațiile SAML criptate cu certificatul public al furnizorului de servicii. Nu este recomandat pentru medii de producție. Numai pentru testare.",
 "admin.saml.encryptTitle": "Activați criptarea:",
 "admin.saml.firstnameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din SAML Assertion care va fi folosit pentru a popula numele de utilizator în Mattermost.",
 "admin.saml.firstnameAttrEx": "De exemplu: &quot;FirstName&quot;",
 "admin.saml.firstnameAttrTitle": "Nume:",
 "admin.saml.idpCertificateFileDesc": "Certificatul de autentificare publică emis de furnizorul dvs. de identitate.",
 "admin.saml.idpCertificateFileRemoveDesc": "Eliminați certificatul de autentificare publică emis de furnizorul dvs. de identitate.",
 "admin.saml.idpCertificateFileTitle": "Furnizor de identitate Certificat public:",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlDesc": "Adresa URL a emitentului pentru Furnizorul de Identitate pe care îl utilizați pentru solicitările SAML.",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlEx": "De exemplu: &quot;https://idp.example.org/SAML2/issuer&quot;",
 "admin.saml.idpDescriptorUrlTitle": "Identity Provider URL pentru emitent:",
 "admin.saml.idpUrlDesc": "Adresa URL unde Mattermost trimite o cerere SAML pentru a porni secvența de conectare.",
 "admin.saml.idpUrlEx": "De exemplu: &quot;https://idp.example.org/SAML2/SSO/Login&quot;",
 "admin.saml.idpUrlTitle": "SAML URL SSO:",
 "admin.saml.lastnameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din Aserțiunea SAML care va fi folosit pentru a popula numele de familie al utilizatorilor în Mattermost.",
 "admin.saml.lastnameAttrEx": "De exemplu: &quot;LastName&quot;",
 "admin.saml.lastnameAttrTitle": "Nume:",
 "admin.saml.localeAttrDesc": "(Opțional) Atributul din Aserțiunea SAML care va fi folosit pentru a popula limba utilizatorilor în Mattermost.",
 "admin.saml.localeAttrEx": "De exemplu: &quot;Locale&quot; sau &quot;PrimaryLanguage&quot;",
 "admin.saml.localeAttrTitle": "Limbă preferată:",
 "admin.saml.loginButtonTextDesc": "(Opțional) Textul care apare în butonul de autentificare din pagina de conectare. Implicit la &quot;Cu SAML&quot;.",
 "admin.saml.loginButtonTextEx": "De exemplu: &quot;Cu OKTA&quot;",
 "admin.saml.loginButtonTextTitle": "Buton de conectare Text:",
 "admin.saml.nicknameAttrDesc": "(Opțional) Atributul din afirmația SAML care va fi folosit pentru a popula numele de utilizator în Mattermost.",
 "admin.saml.nicknameAttrEx": "De exemplu: &quot;Nickname&quot;",
 "admin.saml.nicknameAttrTitle": "Prenume Atribut:",
 "admin.saml.positionAttrDesc": "(Opțional) Atributul din Aserțiunea SAML care va fi folosit pentru a popula poziția utilizatorilor în Mattermost.",
 "admin.saml.positionAttrEx": "De exemplu: &quot;Rolul&quot;",
 "admin.saml.positionAttrTitle": "Poziție atribut:",
 "admin.saml.privateKeyFileFileDesc": "Cheia privată folosită pentru a decripta afirmațiile SAML de la furnizorul de identitate.",
 "admin.saml.privateKeyFileFileRemoveDesc": "Eliminați cheia privată utilizată pentru a decripta afirmațiile SAML de la furnizorul de identitate.",
 "admin.saml.privateKeyFileTitle": "Cheia privată a furnizorului de servicii:",
 "admin.saml.publicCertificateFileDesc": "Certificatul utilizat pentru a genera semnătura pe o cerere SAML către Furnizorul de Identitate pentru un furnizor de servicii care a inițiat logarea SAML, când Mattermost este Furnizorul de servicii.",
 "admin.saml.publicCertificateFileRemoveDesc": "Eliminați certificatul utilizat pentru a genera semnătura pe o solicitare SAML către Furnizorul de Identitate pentru că un furnizor de servicii a inițiat logarea SAML, când Mattermost este Furnizorul de servicii.",
 "admin.saml.publicCertificateFileTitle": "Certificat public de furnizor de servicii:",
 "admin.saml.remove.idp_certificate": "Eliminați Certificatul de furnizor de identitate",
 "admin.saml.remove.privKey": "Eliminați cheia privată a furnizorului de servicii",
 "admin.saml.remove.sp_certificate": "Eliminați Certificatul de furnizor de servicii",
 "admin.saml.removing.certificate": "Se elimină certificatul ...",
 "admin.saml.removing.privKey": "Se elimină cheia privată ...",
 "admin.saml.uploading.certificate": "Se încarcă certificatul ...",
 "admin.saml.uploading.privateKey": "Încărcarea cheii private ...",
 "admin.saml.usernameAttrDesc": "Atributul din SAML Assertion care va fi folosit pentru a popula câmpul cu numele de utilizator în Mattermost.",
 "admin.saml.usernameAttrEx": "De exemplu: &quot;Utilizator&quot;",
 "admin.saml.usernameAttrTitle": "Nume utilizator:",
 "admin.saml.verifyDescription": "Când este fals, Mattermost nu va verifica dacă semnătura trimisă de un răspuns SAML se potrivește cu adresa URL de conectare a furnizorului de servicii. Nu este recomandat pentru medii de producție. Numai pentru testare.",
 "admin.saml.verifyTitle": "Verificați semnătura:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1085
 "admin.save": "Salvează",
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
 "admin.saving": "Se salvează config ...",
 "admin.security.client_versions": "Versiunile clientului",
 "admin.security.connection": "Actiuni",
 "admin.security.inviteSalt.disabled": "Invitația de sare nu poate fi schimbată în timp ce e-mailurile sunt dezactivate.",
 "admin.security.login": "Conectare",
 "admin.security.password": "Parola",
 "admin.security.passwordResetSalt.disabled": "Sarea de resetare a parolei nu poate fi modificată în timp ce mesajele e-mail-uri sunt dezactivate.",
 "admin.security.public_links": "Link-uri publice",
 "admin.security.requireEmailVerification.disabled": "Verificarea e-mailului nu poate fi modificată în timp ce mesajele e-mail-uri sunt dezactivate.",
 "admin.security.session": "Sesiuni",
 "admin.security.signup": "Înregistrare",
 "admin.select_team.close": "Închide",
 "admin.select_team.select": "Selectează",
 "admin.select_team.selectTeam": "Alege echipa",
 "admin.service.CorsDebugLabel": "CORS Debug:",
 "admin.service.attemptDescription": "Numărul de încercări de conectare permise înainte ca un utilizator să fie blocat și trebuie să restituie parola prin e-mail.",
 "admin.service.attemptExample": "De exemplu: &quot;10&quot;",
 "admin.service.attemptTitle": "Încercări de conectare maximă:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1104
 "admin.service.cmdsDesc": "Când adevărat, comenzi personalizate slash vor fi permise. A se vedea [documentația](!http://docs.mattermost.com/developer/slash-commands.html) pentru a afla mai multe.",
1105
1106
1107
 "admin.service.cmdsTitle": "Activați comenzile personalizate Slash: ",
 "admin.service.complianceExportDesc": "Când este adevărat, Mattermost va exporta toate mesajele postate în ultimele 24 de ore. Sarcina de export este programată să ruleze o dată pe zi. Consultați <a href=\"https://about.mattermost.com/default-compliance-export-documentation\" target=\"_blank\">documentația</a> pentru a afla mai multe.",
 "admin.service.complianceExportTitle": "Activați respectarea exportului:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1108
1109
1110
1111
 "admin.service.corsAllowCredentialsDescription": "Când este adevărat, cererile care trec validarea vor include antetul Access-Control-Allow-Credentials.",
 "admin.service.corsAllowCredentialsLabel": "CORS Permiteți credențialele:",
 "admin.service.corsDebugDescription": "Atunci când este adevărat, imprimă mesajele în loguri pentru a ajuta la dezvoltarea unei integrări care utilizează CORS. Aceste mesaje vor include perechea de valori structurate \"sursă\":\"cors\".",
 "admin.service.corsDescription": "Activați solicitarea de origine Cross HTTP dintr-un anumit domeniu. Utilizați \"*\" dacă doriți să permiteți CORS din orice domeniu sau să îl lăsați necompletat pentru al dezactiva.",
1112
 "admin.service.corsEx": "http://example.com",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1113
1114
 "admin.service.corsExposedHeadersDescription": "Lista albă a anteturilor care va fi accesibilă solicitantului.",
 "admin.service.corsExposedHeadersTitle": "CORS Antete Expuse:",
1115
1116
1117
1118
 "admin.service.corsHeadersEx": "X-My-Header",
 "admin.service.corsTitle": "Activați cererile de origine încrucișată de la:",
 "admin.service.developerDesc": "Când este adevărat, erorile JavaScript sunt afișate într-o bară purpurie în partea de sus a interfeței de utilizator. Nu este recomandat pentru utilizare în producție. ",
 "admin.service.developerTitle": "Activați modul de dezvoltare: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1119
 "admin.service.enforceMfaDesc": "Atunci când este adevărat, [autentificarea multi-factor](!https://docs.mattermost.com/deployment/auth.html) este necesară pentru autentificare. Utilizatorii noi vor trebui să configureze MFA la înscriere. Utilizatorii conectați fără configurarea MFA sunt redirecționați către pagina de configurare MFA până la finalizarea configurării.\n \nDacă sistemul dvs. are utilizatori cu alte metode de conectare decât AD/LDAP și e-mail, AMF trebuie să fie aplicată cu furnizorul de autentificare în afara Mattermost.",
1120
1121
1122
 "admin.service.enforceMfaTitle": "Aplicați autentificarea cu mai mulți factori:",
 "admin.service.forward80To443": "Port înainte 80 la 443:",
 "admin.service.forward80To443Description": "Transmite tot traficul nesigur din portul 80 pentru a securiza portul 443. Nu este recomandat atunci când utilizați un server proxy.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1123
1124
 "admin.service.forward80To443Description.disabled": "Transmite tot traficul nesigur din portul 80 pentru a securiza portul 443. Nu este recomandat atunci când utilizați un server proxy.\n \nAceastă setare nu poate fi activată până când serverul tău nu [asculta](#ListenAddress) pe portul 443.",
 "admin.service.googleDescription": "Setați această tastă pentru a permite afișarea titlurilor pentru previzualizările video încorporate YouTube. Fără cheie, previzualizările YouTube vor fi create încă pe baza unor hyperlink-uri care apar în mesaje sau comentarii, dar nu vor afișa titlul videoclipului. Consultați un [Tutorial pentru dezvoltatorii Google](!https://www.youtube.com/watch?v=Im69kzhpR3I) pentru instrucțiuni despre cum să obțineți o cheie și să adăugați YouTube Data API v3 ca serviciu pentru cheia dvs.",
1125
1126
 "admin.service.googleExample": "Ex: &quot;7rAh6iwQCkV4cA1Gsg3fgGOXJAQ43QV&quot;",
 "admin.service.googleTitle": "Cheia API-ului Google:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1127
 "admin.service.iconDescription": "Atunci când este adevărat, vor fi permise schimbarea imaginilor de profil pe care le postare, comenzile slash și alte integrații, cum ar fi [Zapier](!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html). Notă: În combinație cu permiterea integrării pentru suprascrierea numelor de utilizator, utilizatorii ar putea să efectueze atacuri de tip phishing prin încercarea de a impersona alți utilizatori.",
1128
1129
1130
1131
1132
 "admin.service.iconTitle": "Activați integrațiile pentru a înlocui pictogramele de imagini de profil:",
 "admin.service.insecureTlsDesc": "Când este adevărat, orice solicitare HTTPS trimisă va accepta certificate neconfirmate, semnate cu auto-semnare. De exemplu, vor fi permise găuri de ieșire la un server cu un certificat TLS auto-semnat, utilizând orice domeniu. Rețineți că acest lucru face ca aceste conexiuni să fie susceptibile la atacurile de tip man-in-the-middle.",
 "admin.service.insecureTlsTitle": "Activați conexiunile de ieșire nesigure: ",
 "admin.service.integrationAdmin": "Restricționați gestionarea integrărilor la administratori:",
 "admin.service.integrationAdminDesc": "Atunci când este adevărat, comenzile webhooks și slash pot fi create, editate și vizualizate numai de administratorii de echipă și de sistem și de aplicațiile OAuth 2.0 de către administratorii de sistem. Integrarea este disponibilă tuturor utilizatorilor după ce au fost create de Admin.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1133
 "admin.service.internalConnectionsDesc": "În mediile de testare, cum ar fi atunci când dezvoltați integrații local pe o mașină de dezvoltare, utilizați această setare pentru a specifica domenii, adrese IP sau notații CIDR pentru a permite conexiuni interne. **Nu este recomandat pentru utilizare în producție** , deoarece acest lucru poate permite unui utilizator să extragă date confidențiale din serverul sau din rețeaua internă.\n \nÎn mod prestabilit, adresele URL furnizate de utilizatori, cum ar fi cele utilizate pentru metadatele Open Graph, Webhooks sau comenzi cu slash, nu vor fi permise să se conecteze la adrese IP rezervate, inclusiv adrese loopback sau locale locale utilizate pentru rețelele interne. Adresele de notificare push, OAuth 2.0 și WebRTC sunt de încredere și nu sunt afectate de această setare.",
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
 "admin.service.internalConnectionsEx": "webhooks.internal.example.com 127.0.0.1 10.0.16.0/28",
 "admin.service.internalConnectionsTitle": "Permiteți conexiunilor interne neîncrederi la: ",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFile": "Să ștergeți fișierul cache al certificatului:",
 "admin.service.letsEncryptCertificateCacheFileDescription": "Certificatele recuperate și alte date despre serviciul Să se cripteze vor fi stocate în acest fișier.",
 "admin.service.listenAddress": "Ascultați adresa:",
 "admin.service.listenDescription": "Adresa și portul pe care să le legați și să le ascultați. Specificarea &quot;: 8065&quot; se va lega la toate interfețele de rețea. Specificarea &quot;127.0.0.1:8065&quot; se va lega numai la interfața de rețea care are acea adresă IP. Dacă alegeți un port de nivel inferior (numit &quot;porturi de sistem&quot; sau &quot;porturi bine-cunoscute&quot;, în intervalul 0-1023), trebuie să aveți permisiuni de a lega portul respectiv. Pe Linux puteți folosi: &quot;sudo setcap cap_net_bind_service = + ep ./bin/mattermost&quot; pentru a permite Mattermost să se lege de porturi bine-cunoscute.",
 "admin.service.listenExample": "Ex: &quot;: 8065&quot;",
 "admin.service.mfaDesc": "Când este adevărat, utilizatorii cu autentificare prin AD/LDAP sau prin e-mail pot adăuga autentificare multi-factor în cont utilizând Google Authenticator.",
 "admin.service.mfaTitle": "Activați autentificarea cu mai mulți factori:",
 "admin.service.mobileSessionDays": "Durata sesiunii Mobile (zile):",
 "admin.service.mobileSessionDaysDesc": "Numărul de zile de la ultima dată când un utilizator a introdus acreditările la expirarea sesiunii utilizatorului. După modificarea acestei setări, noua durată a sesiunii va intra în vigoare după data viitoare când utilizatorul își introduce acreditările.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1145
 "admin.service.outWebhooksDesc": "Când adevărat, webhooks de ieșire vor fi permise. A se vedea [documentația](!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-outgoing.html) pentru a afla mai multe.",
1146
 "admin.service.outWebhooksTitle": "Activați Webhooks-urile de ieșire: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1147
 "admin.service.overrideDescription": "Atunci când sunt adevărate, comenzile web, slash și alte integrații, cum ar fi [Zapier](!https://docs.mattermost.com/integrations/zapier.html), vor avea permisiunea de a schimba numele de utilizator pe care îl postează. Notă: În combinație cu permiterea integrațiilor să suprascrie pictogramele de imagini de profil, utilizatorii ar putea să efectueze atacuri de tip phishing prin încercarea de a impersona alți utilizatori.",
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
 "admin.service.overrideTitle": "Activați integrațiile pentru a suprascrie numele de utilizator:",
 "admin.service.readTimeout": "Timpul de citire:",
 "admin.service.readTimeoutDescription": "Perioada maximă permisă de la momentul acceptării conexiunii la citirea completă a corpului solicitării.",
 "admin.service.securityDesc": "Când este adevărat, administratorii de sistem sunt notificați prin e-mail dacă a fost anunțată o alertă de securitate relevantă în ultimele 12 ore. Necesită activarea e-mailului.",
 "admin.service.securityTitle": "Activați alertele de securitate: ",
 "admin.service.sessionCache": "Cache-ul sesiunii (minute):",
 "admin.service.sessionCacheDesc": "Numărul de minute în care se cachează o sesiune în memorie.",
 "admin.service.sessionDaysEx": "De exemplu: \"30\"",
 "admin.service.sessionIdleTimeout": "Durata de așteptare a sesiunii (minute):",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutDesc": "Numărul de minute de la ultima dată când un utilizator a fost activ în sistem până la expirarea sesiunii utilizatorului. După expirare, utilizatorul va trebui să se conecteze pentru a continua. Minimul este de 5 minute, iar 0 este nelimitat. <br/><br/> Se aplică aplicației desktop și browserelor. Pentru aplicațiile mobile, utilizați un furnizor EMM pentru a bloca aplicația atunci când nu este utilizată. În modul Disponibilitate înaltă, activați echilibrarea încărcării hash IP pentru măsurarea fiabilă a timpului de expirare.",
 "admin.service.sessionIdleTimeoutEx": "De exemplu: &quot;60&quot;",
 "admin.service.siteURL": "URL site:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1160
 "admin.service.siteURLDescription": "Adresa URL pe care utilizatorii o vor folosi pentru a accesa Mattermost. Porturile standard, cum ar fi 80 și 443, pot fi omise, dar sunt necesare porturi non-standard. De exemplu: http://example.com:8065. Această setare este necesară.\n \nCel mai potrivit poate fi găzduit într-un submarin. De exemplu: http://example.com:8065/company/mattermost. Este necesară o repornire înainte ca serverul să funcționeze corect.",
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
 "admin.service.siteURLExample": "Ex: &quot;http://exemplu.ro:8065&quot;",
 "admin.service.ssoSessionDays": "Durata sesiunii SSO (zile):",
 "admin.service.ssoSessionDaysDesc": "Numărul de zile de la ultima dată când un utilizator a introdus acreditările la expirarea sesiunii utilizatorului. Dacă metoda de autentificare este SAML sau GitLab, utilizatorul poate fi conectat automat la Mattermost dacă este deja conectat la SAML sau GitLab. După modificarea acestei setări, setarea va intra în vigoare după data viitoare când utilizatorul își introduce acreditările.",
 "admin.service.testingDescription": "Când este adevărat, comanda / test slash este activată pentru a încărca conturile de testare, formatul de date și text. Dacă modificați acest lucru, este necesar să reporniți serverul înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.service.testingTitle": "Activați comenzile de testare: ",
 "admin.service.tlsCertFile": "Fișier certificat TLS:",
 "admin.service.tlsCertFileDescription": "Fișierul certificatului de utilizat.",
 "admin.service.tlsKeyFile": "Fișier cheie TLS:",
 "admin.service.tlsKeyFileDescription": "Fișierul cheii private de utilizat.",
 "admin.service.useLetsEncrypt": "Utilizare Să criptați:",
 "admin.service.useLetsEncryptDescription": "Activați recuperarea automată a certificatelor de la Let&#39;s Encrypt. Certificatul va fi preluat când un client încearcă să se conecteze dintr-un domeniu nou. Acest lucru va funcționa cu mai multe domenii.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1172
 "admin.service.useLetsEncryptDescription.disabled": "Activați recuperarea automată a certificatelor de la Let's Encrypt. Certificatul va fi preluat când un client încearcă să se conecteze dintr-un domeniu nou. Acest lucru va funcționa cu mai multe domenii.\n \nAceastă setare nu poate fi activată decât dacă setarea [Forward port 80 to 443](#Forward80to443) este setată la true.",
1173
 "admin.service.userAccessTokensDescLabel": "Nume: ",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1174
 "admin.service.userAccessTokensDescription": "Când este adevărat, utilizatorii pot crea [jetoane personale de acces](!https://about.mattermost.com/default-user-access-tokens) pentru integrarea în **Setări cont > Securitate** . Acestea pot fi utilizate pentru autentificarea împotriva API-ului și pentru accesul deplin la cont.\n\n Pentru a gestiona cine poate crea jetoane de acces personale sau pentru a căuta utilizatori prin codul de identificare, accesați pagina **Consola sistem > Utilizatori**.",
1175
1176
1177
1178
 "admin.service.userAccessTokensIdLabel": "Cod ID: ",
 "admin.service.userAccessTokensTitle": "Activați jetoanele de acces personal: ",
 "admin.service.webSessionDays": "Lungimea sesiunii AD/LDAP și e-mail (zile):",
 "admin.service.webSessionDaysDesc": "Numărul de zile de la ultima dată când un utilizator a introdus acreditările la expirarea sesiunii utilizatorului. După modificarea acestei setări, noua durată a sesiunii va intra în vigoare după data viitoare când utilizatorul își introduce acreditările.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1179
 "admin.service.webhooksDescription": "Când sunt adevărate, vor fi permise cârligele de intrare. Pentru a ajuta la combaterea atacurilor de tip phishing, toate postările de pe site-urile web vor fi etichetate cu o etichetă BOT. Vedeți [documentația](!http://docs.mattermost.com/developer/webhooks-incoming.html) pentru a afla mai multe.",
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
 "admin.service.webhooksTitle": "Activați Webhooks-urile de intrare: ",
 "admin.service.writeTimeout": "Scurtă perioadă de scriere:",
 "admin.service.writeTimeoutDescription": "Dacă utilizați HTTP (nesigur), acesta este timpul maxim permis de la sfârșitul citirii antetelor de cerere până când se scrie răspunsul. Dacă se utilizează HTTPS, este timpul total de la momentul în care conexiunea este acceptată până la scrierea răspunsului.",
 "admin.set_by_env": "Această setare a fost setată printr-o variabilă de mediu. Nu se poate schimba prin Consola de sistem.",
 "admin.sidebar.advanced": "Avansat",
 "admin.sidebar.announcement": "Banner de anunțuri",
 "admin.sidebar.audits": "Conformitate și audit",
 "admin.sidebar.authentication": "Autentificare",
 "admin.sidebar.client_versions": "Versiunile clientului",
 "admin.sidebar.cluster": "Disponibilitate înaltă",
 "admin.sidebar.compliance": "Conformitate",
 "admin.sidebar.compliance_export": "Compatibilitate Export (Beta)",
 "admin.sidebar.configuration": "Configurare",
 "admin.sidebar.connections": "Actiuni",
 "admin.sidebar.customBrand": "Branding personalizat",
 "admin.sidebar.customIntegrations": "Integrarea personalizată",
 "admin.sidebar.customization": "Personalizare",
 "admin.sidebar.data_retention": "Politica de păstrare a datelor (beta)",
 "admin.sidebar.database": "Bază de date",
 "admin.sidebar.developer": "Dezvoltator",
 "admin.sidebar.elasticsearch": "Eroare la crearea indexului Elasticsearch",
 "admin.sidebar.email": "Email",
 "admin.sidebar.emoji": "Emoji",
 "admin.sidebar.external": "Servicii externe",
 "admin.sidebar.files": "Fişiere",
 "admin.sidebar.general": "General",
 "admin.sidebar.gitlab": "GitLab",
 "admin.sidebar.integrations": "Integrări",
 "admin.sidebar.ldap": "AD/LDAP",
 "admin.sidebar.legalAndSupport": "Legalitate și asistență",
 "admin.sidebar.license": "Ediție și licență",
 "admin.sidebar.localization": "Localizare",
 "admin.sidebar.logging": "Jurnalizare (loguri)",
 "admin.sidebar.login": "Conectare",
 "admin.sidebar.logs": "Loguri",
 "admin.sidebar.metrics": "Monitorizarea performanțelor",
 "admin.sidebar.mfa": "MFA",
 "admin.sidebar.nativeAppLinks": "Link-uri importante pentru aplicații",
 "admin.sidebar.notifications": "Notificări",
 "admin.sidebar.oauth": "OAuth 2.0",
 "admin.sidebar.other": "ALTELE",
 "admin.sidebar.password": "Parola",
 "admin.sidebar.permissions": "Permisiuni avansate",
 "admin.sidebar.plugins": "Plugin-uri (Beta)",
 "admin.sidebar.plugins.configuration": "Configurare",
 "admin.sidebar.plugins.management": "Gestionare",
 "admin.sidebar.posts": "Articole",
 "admin.sidebar.privacy": "Confidențialitate",
 "admin.sidebar.publicLinks": "Link-uri publice",
 "admin.sidebar.push": "Mobile Push",
 "admin.sidebar.rateLimiting": "Limitare de rata",
 "admin.sidebar.reports": "Raportarea",
 "admin.sidebar.saml": "SAML 2.0",
 "admin.sidebar.schemes": "Schemele de autorizare",
 "admin.sidebar.security": "Securitate",
 "admin.sidebar.sessions": "Sesiuni",
 "admin.sidebar.settings": "SETĂRI",
 "admin.sidebar.signUp": "Inregistrare",
 "admin.sidebar.sign_up": "Inregistrare",
 "admin.sidebar.statistics": "Statistica echipei",
 "admin.sidebar.storage": "Stocare",
 "admin.sidebar.support": "Legalitate și asistență",
 "admin.sidebar.system-scheme": "Schema sistemului",
 "admin.sidebar.users": "Utilizatori",
 "admin.sidebar.usersAndTeams": "Utilizatori și echipe",
 "admin.sidebar.view_statistics": "Statistica site-ului",
 "admin.sidebar.webrtc": "WebRTC (Beta)",
 "admin.sidebarHeader.systemConsole": "Consola de sistem",
 "admin.sql.connMaxLifetimeDescription": "Durată maximă de viață (în milisecunde) pentru o conexiune la baza de date.",
 "admin.sql.connMaxLifetimeExample": "De exemplu: &quot;3600000&quot;",
 "admin.sql.connMaxLifetimeTitle": "Durata maximă de conectare:",
 "admin.sql.dataSource": "Sursa datelor:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1252
 "admin.sql.dataSourceDescription": "Setați baza de date sursă în fișierul config.json.",
1253
 "admin.sql.driverName": "Nume driver:",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1254
 "admin.sql.driverNameDescription": "Setați driver de baze de date în fișierul config.json.",
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
 "admin.sql.maxConnectionsDescription": "Numărul maxim de conexiuni în așteptare păstrate deschise la baza de date.",
 "admin.sql.maxConnectionsExample": "De exemplu: &quot;10&quot;",
 "admin.sql.maxConnectionsTitle": "Conexiuni maxime în regim de așteptare:",
 "admin.sql.maxOpenDescription": "Numărul maxim de conexiuni deschise păstrate deschise la baza de date.",
 "admin.sql.maxOpenExample": "De exemplu: &quot;10&quot;",
 "admin.sql.maxOpenTitle": "Conexiuni maxime deschise:",
 "admin.sql.noteDescription": "Schimbarea proprietăților din această secțiune va necesita o repornire a serverului înainte de a intra în vigoare.",
 "admin.sql.noteTitle": "Notă:",
 "admin.sql.queryTimeoutDescription": "Numărul de secunde de așteptare pentru un răspuns din baza de date după deschiderea unei conexiuni și trimiterea interogării. Erori pe care le vedeți în interfața de utilizare sau în jurnalele ca urmare a unui timp de așteptare de interogare pot varia în funcție de tipul de interogare.",
 "admin.sql.queryTimeoutExample": "De exemplu: \"30\"",
 "admin.sql.queryTimeoutTitle": "Întârzierea interogării:",
 "admin.sql.replicas": "Sursa de date replici:",
 "admin.sql.traceDescription": "(Mod de dezvoltare) Când este adevărat, execuția instrucțiunilor SQL este scrisă în jurnal.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1268
 "admin.sql.traceTitle": "Declarație SQL Logare: ",
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
 "admin.sql.warning": "Atenție: regenerarea acestei sare poate cauza ca unele coloane din baza de date să returneze rezultatele goale.",
 "admin.support.aboutDesc": "URL-ul pentru link-ul Despre pe paginile de autentificare și înscriere Mattermost. Dacă acest câmp este gol, legătura Despre este ascunsă de utilizatori.",
 "admin.support.aboutTitle": "Despre link:",
 "admin.support.emailHelp": "Adresa de e-mail afișată în notificările prin e-mail și în timpul tutorialului pentru utilizatorii finali pentru a pune întrebări de asistență.",
 "admin.support.emailTitle": "Suport Email 1:",
 "admin.support.helpDesc": "URL-ul pentru link-ul de ajutor de pe pagina de login Mattermost, paginile de înscriere și meniul principal. Dacă acest câmp este gol, link-ul Ajutor este ascuns de utilizatori.",
 "admin.support.helpTitle": "Link de ajutor:",
 "admin.support.noteDescription": "Dacă vă conectați la un site extern, adresele URL ar trebui să înceapă cu http: // sau https: //.",
 "admin.support.noteTitle": "Notă:",
 "admin.support.privacyDesc": "Adresa URL pentru linkul de confidențialitate din paginile de conectare și de înscriere. Dacă acest câmp este gol, legătura de confidențialitate este ascunsă de utilizatori.",
 "admin.support.privacyTitle": "Politica de confidențialitate link:",
 "admin.support.problemDesc": "URL-ul pentru link-ul Raportați o problemă din meniul principal. Dacă acest câmp este gol, linkul este eliminat din Meniul principal.",
 "admin.support.problemTitle": "Raportați o legătură problemă:",
 "admin.support.termsDesc": "Legătura cu termenii în care utilizatorii pot utiliza serviciul dvs. online. În mod implicit, aceasta include &quot;Condițiile de utilizare cele mai importante (utilizatorii finali)&quot; care explică termenii în care software-ul Mattermost este furnizat utilizatorilor finali. Dacă modificați linkul implicit pentru a adăuga propriile dvs. termeni pentru utilizarea serviciului pe care îl furnizați, noii termeni trebuie să includă o legătură cu termenii impliciți, astfel încât utilizatorii finali să fie conștienți de cele mai importante condiții de utilizare (End User) pentru software-ul Mattermost.",
 "admin.support.termsTitle": "Termeni de utilizare:",
 "admin.system_analytics.activeUsers": "Utilizatori activi cu postări",
 "admin.system_analytics.title": "sistemul",
 "admin.system_analytics.totalPosts": "Total posturi",
 "admin.system_users.allUsers": "Toţi utilizatorii",
 "admin.system_users.noTeams": "Echipe",
 "admin.system_users.title": "{siteName} Utilizatori",
 "admin.team.brandDesc": "Activați branding-ul personalizat pentru a afișa o imagine la alegere, încărcată mai jos, și un text de ajutor, scris mai jos, în pagina de conectare.",
 "admin.team.brandDescriptionExample": "Toate comunicările echipei într-un singur loc, cautari instante și accesibile oriunde",
 "admin.team.brandDescriptionHelp": "Descrierea serviciului afișat în ecranele de conectare și interfața de utilizare. Dacă nu este specificat, este afișată &quot;Comunicarea tuturor echipelor într-un singur loc, căutată și accesibilă oriunde&quot;.",
 "admin.team.brandDescriptionTitle": "Descrierea siteului: ",
 "admin.team.brandImageTitle": "Imagine personalizată a mărcii:",
 "admin.team.brandTextDescription": "Textul care va apărea sub imaginea dvs. de marcă personalizată pe ecranul dvs. de conectare. Sprijină textul formatat cu Markdown. Sunt permise maximum 500 de caractere.",
 "admin.team.brandTextTitle": "Textul personalizat al mărcii:",
 "admin.team.brandTitle": "Activați branding personalizat: ",
 "admin.team.chooseImage": "Alegeți o imagine nouă",
 "admin.team.dirDesc": "Când este adevărat, echipele care sunt configurate să fie afișate în directorul echipei vor afișa pe pagina principală locul de creare a unei noi echipe.",
 "admin.team.dirTitle": "Activați directorul de activități: ",
 "admin.team.emailInvitationsDescription": "Când utilizatorii adevărați pot invita pe alții la sistem prin e-mail.",
 "admin.team.emailInvitationsTitle": "Activați invitațiile prin e-mail: ",
 "admin.team.enableConfirmNotificationsToChannelDescription": "Când este adevărat, utilizatorii vor fi rugați să confirme când vor posta @channel și @all în canalele cu peste cinci membri. Când este fals, nu este necesară confirmarea.",
 "admin.team.enableConfirmNotificationsToChannelTitle": "Afișați dialogul de confirmare @channel și @all: ",
 "admin.team.maxChannelsDescription": "Numărul total de canale pe echipă, inclusiv canalele active și cele arhivate.",
 "admin.team.maxChannelsExample": "De exemplu: &quot;100&quot;",
 "admin.team.maxChannelsTitle": "Canale maxime pe echipă:",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelDescription": "Numărul total maxim de utilizatori dintr-un canal înainte ca utilizatorii care scriu mesaje, @ toate, @ și, de altfel, @ să nu mai trimită notificări din cauza performanței.",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelExample": "De exemplu: &quot;1000&quot;",
 "admin.team.maxNotificationsPerChannelTitle": "Notificări maxime pe canal:",
 "admin.team.maxUsersDescription": "Numărul maxim de utilizatori per echipă, inclusiv utilizatori activi și inactivi.",
 "admin.team.maxUsersExample": "De exemplu: &quot;25&quot;",
 "admin.team.maxUsersTitle": "Utilizatori maximi pe echipă:",
 "admin.team.noBrandImage": "Nici o imagine marcată nu a fost încărcată",
 "admin.team.openServerDescription": "Când este adevărat, oricine se poate înscrie pentru un cont de utilizator pe acest server fără a fi nevoie să fie invitat.",
 "admin.team.openServerTitle": "Activați serverul deschis: ",
 "admin.team.restrictDescription": "Echipele și conturile de utilizator pot fi create numai dintr-un anumit domeniu (de ex. &quot;Materialmost.org&quot;) sau din lista de domenii separate prin virgulă (de ex. &quot;Corp.mattermost.com, materialmost.org&quot;).",
 "admin.team.restrictDirectMessage": "Permiteți utilizatorilor să deschidă canale Direct Message cu:",
 "admin.team.restrictDirectMessageDesc": "&quot;Orice utilizator de pe serverul Mattermost&quot; permite utilizatorilor să deschidă un canal Direct Message cu orice utilizator de pe server, chiar dacă nu se află în echipă împreună. &quot;Orice membru al echipei&quot; limitează capacitatea din meniul Direct &quot;Mai mult&quot; de a deschide doar canalele Direct Message cu utilizatorii care se află în aceeași echipă. <br /><br /> Notă: Această setare afectează numai interfața de utilizare, nu permisiunile de pe server.",
 "admin.team.restrictExample": "De exemplu: &quot;corp.mattermost.com, materialmost.org&quot;",
 "admin.team.restrictNameDesc": "Când este adevărat, nu puteți crea un nume de echipă cu cuvinte rezervate cum ar fi www, admin, suport, test, canal etc",
 "admin.team.restrictNameTitle": "Restricționați numele echipei: ",
 "admin.team.restrictTitle": "Restricționați crearea contului la domenii de e-mail specificate:",
 "admin.team.restrict_direct_message_any": "Orice utilizator de pe serverul Mattermost",
 "admin.team.restrict_direct_message_team": "Orice membru al echipei",
 "admin.team.showFullname": "Primul şi ultimul nume",
 "admin.team.showNickname": "Afișați porecla dacă există unul, altfel arătați numele și prenumele",
 "admin.team.showUsername": "Afișați numele de utilizator (implicit)",
 "admin.team.siteNameDescription": "Numele serviciului afișat în ecranele de conectare și interfața de utilizare.",
 "admin.team.siteNameExample": "De exemplu: &quot;Cel mai important&quot;",
 "admin.team.siteNameTitle": "Numele site-ului:",
 "admin.team.teamCreationDescription": "Când sunt false, numai administratorii de sistem pot crea echipe.",
 "admin.team.teamCreationTitle": "Activați crearea de echipe: ",
 "admin.team.teammateNameDisplay": "Numele colegului de afișare:",
 "admin.team.teammateNameDisplayDesc": "Stabiliți cum să afișați numele utilizatorilor în postări și lista Mesaje directe.",
 "admin.team.upload": "Încarcă",
 "admin.team.uploadDesc": "Personalizați experiența utilizatorului prin adăugarea unei imagini personalizate în ecranul de conectare. Dimensiunea maximă recomandată a imaginii este mai mică de 2 MB.",
 "admin.team.uploaded": "Încărcat!",
 "admin.team.uploading": "Se încarcă...",
 "admin.team.userCreationDescription": "Când este fals, abilitatea de a crea conturi este dezactivată. Butonul Creare cont afișează eroare când este apăsat.",
 "admin.team.userCreationTitle": "Activați crearea de cont: ",
 "admin.team_analytics.activeUsers": "Utilizatori activi cu postări",
 "admin.team_analytics.totalPosts": "Total posturi",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1344
 "admin.team_info.numMembers": "{count} {count, plural, one {Member} alti {Members}}",
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
 "admin.true": "adevărat",
 "admin.user_item.authServiceEmail": "<strong>Metodă de conectare:</strong> E-mail",
 "admin.user_item.authServiceNotEmail": "<strong>Metodă de conectare:</strong> {service}",
 "admin.user_item.confirmDemoteDescription": "Dacă vă scăpați din rolul Administratorului de sistem și nu există un alt utilizator cu privilegii de administrator de sistem, va trebui să re-alocați un Administrator de sistem accesând serverul Mattermost printr-un terminal și executând următoarea comandă.",
 "admin.user_item.confirmDemoteRoleTitle": "Confirmați retrogradarea din rolul administratorului sistemului",
 "admin.user_item.confirmDemotion": "Confirmați Demotion",
 "admin.user_item.confirmDemotionCmd": "rolurile platformei system_admin {username}",
 "admin.user_item.emailTitle": "<strong>Email:</strong> {email}",
 "admin.user_item.inactive": "Inactiv",
 "admin.user_item.makeActive": "Activează",
 "admin.user_item.makeInactive": "Dezactivați",
 "admin.user_item.makeMember": "Faceți membru",
 "admin.user_item.makeSysAdmin": "Faceți System Admin",
 "admin.user_item.makeTeamAdmin": "Faceți Admin Team",
 "admin.user_item.manageRoles": "Gestionați rolurile",
 "admin.user_item.manageTeams": "Gestionați echipele",
 "admin.user_item.manageTokens": "Gestionați jetoanele",
 "admin.user_item.member": "Membru",
 "admin.user_item.mfaNo": "<strong>MAE</strong> : Nu",
 "admin.user_item.mfaYes": "<strong>MAE</strong> : Da",
 "admin.user_item.resetEmail": "Actualizați e-mailul",
 "admin.user_item.resetMfa": "Eliminați AMF",
 "admin.user_item.resetPwd": "Reseteaza parola",
 "admin.user_item.revokeSessions": "Revocați sesiunile",
 "admin.user_item.switchToEmail": "Treceți la Email / Parolă",
 "admin.user_item.sysAdmin": "Administrator de sistem",
 "admin.user_item.teamAdmin": "Team Admin",
 "admin.user_item.teamMember": "Membru",
 "admin.user_item.userAccessTokenPostAll": "(cu post: toate jetoanele de acces personale)",
 "admin.user_item.userAccessTokenPostAllPublic": "(cu postare: canale de acces personale pentru canale)",
 "admin.user_item.userAccessTokenYes": "(cu jetoane de acces personale)",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1376
1377
1378
 "admin.viewArchivedChannelsHelpText": "Când adevărat, permite utilizatorilor să împărtășească permalinks și de căutare pentru conținut din canalele care au fost arhivate. Utilizatorii pot vizualiza conținutul în canalele din care au fost un membru înainte de a arhiva canalul.",
 "admin.viewArchivedChannelsTitle": "Permite utilizatorilor să vizualizeze canalele arhivate:",
 "admin.webrtc.enableDescription": "Când este adevărat, Mattermost permite efectuarea de apeluri video **unu-la-unu**. Apelurile WebRTC sunt disponibile în aplicațiile Chrome, Firefox și Mattermost Desktop.",
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
 "admin.webrtc.enableTitle": "Activați WebRTC: ",
 "admin.webrtc.gatewayAdminSecretDescription": "Introduceți parola secretă de administrator pentru a accesa URL-ul Administrator Gateway.",
 "admin.webrtc.gatewayAdminSecretExample": "De exemplu: &quot;PVRzWNN1Tg6szn7IQWvhpAvLByScWxdy&quot;",
 "admin.webrtc.gatewayAdminSecretTitle": "Gateway Admin Secret:",
 "admin.webrtc.gatewayAdminUrlDescription": "Introduceți https: // <mattermost-webrtc-gateway-url> : <port> / Admin. Asigurați-vă că utilizați HTTP sau HTTPS în URL-ul dvs. în funcție de configurația serverului. WebRTC cel mai important utilizează această adresă URL pentru a obține jetoane valide pentru fiecare coleg pentru a stabili conexiunea.",
 "admin.webrtc.gatewayAdminUrlExample": "De exemplu: &quot;https://webrtc.mattermost.com:7089/admin&quot;",
 "admin.webrtc.gatewayAdminUrlTitle": "Adresa URL de administrare a portalului:",
 "admin.webrtc.gatewayWebsocketUrlDescription": "Introduceți wss: // <mattermost-webrtc-gateway-url> : <port> . Asigurați-vă că utilizați WS sau WSS în URL-ul dvs. în funcție de configurația serverului. Acesta este WebSocket folosit pentru a semnala și a stabili comunicarea între colegii.",
 "admin.webrtc.gatewayWebsocketUrlExample": "De exemplu: &quot;wss: //webrtc.mattermost.com: 8189&quot;",
 "admin.webrtc.gatewayWebsocketUrlTitle": "Adresa WebSocket a portalului:",
 "admin.webrtc.stunUriDescription": "Introduceți URI-ul STUN ca stun: <your-stun-url> : <port> . STUN este un protocol standard de rețea care permite unei gazde terminale să asiste dispozitivele să acceseze adresa IP publică dacă este situată în spatele unui NAT.",
 "admin.webrtc.stunUriExample": "De exemplu: &quot;stun: webrtc.mattermost.com: 5349&quot;",
 "admin.webrtc.stunUriTitle": "URI STUN:",
 "admin.webrtc.turnSharedKeyDescription": "Introduceți cheia comună TURN Server. Acesta este folosit pentru a crea parole dinamice pentru a stabili conexiunea. Fiecare parolă este valabilă pentru o perioadă scurtă de timp.",
 "admin.webrtc.turnSharedKeyExample": "Ex: &quot;bXdkOWQxc3d0Ynk3emY5ZmsxZ3NtazRjaWg =&quot;",
 "admin.webrtc.turnSharedKeyTitle": "TURN Cheie partajată:",
 "admin.webrtc.turnUriDescription": "Introduceți URI-ul TURN ca rândul său: <your-turn-url> : <port> . TURN este un protocol standardizat de rețea care permite unei gazde terminale să asiste dispozitivele pentru a stabili o conexiune utilizând o adresă IP publică a releului dacă este situată în spatele unui NAT simetric.",
 "admin.webrtc.turnUriExample": "De exemplu: &quot;rândul său: webrtc.mattermost.com: 5349&quot;",
 "admin.webrtc.turnUriTitle": "TURN URI:",
 "admin.webrtc.turnUsernameDescription": "Introduceți numele dvs. de utilizator TURN.",
 "admin.webrtc.turnUsernameExample": "De exemplu: &quot;numele meu&quot;",
 "admin.webrtc.turnUsernameTitle": "TURN Utilizator:",
 "admin.webserverModeDisabled": "Dezactivat",
 "admin.webserverModeDisabledDescription": "Serverul Mattermost nu va difuza fișiere statice.",
 "admin.webserverModeGzip": "gzip",
 "admin.webserverModeGzipDescription": "Serverul Mattermost va servi fișiere statice comprimate cu gzip.",
 "admin.webserverModeHelpText": "comprimarea gzip se aplică fișierelor cu conținut static. Se recomandă să activați gzip pentru a îmbunătăți performanța, cu excepția cazului în care mediul dvs. are restricții specifice, cum ar fi un proxy web care distribuie fișierele gzip prost.",
 "admin.webserverModeTitle": "Modul serverului web:",
 "admin.webserverModeUncompressed": "Necomprimat",
 "admin.webserverModeUncompressedDescription": "Serverul Mattermost va difuza fișiere statice necomprimate.",
 "analytics.chart.loading": "Se incarca...",
 "analytics.chart.meaningful": "Nu sunt suficiente date pentru o reprezentare semnificativă.",
 "analytics.system.activeUsers": "Utilizatori activi cu postări",
 "analytics.system.channelTypes": "Tipuri de canale",
 "analytics.system.dailyActiveUsers": "Utilizatori Active zilnice",
 "analytics.system.info": "Se calculează numai datele pentru echipa aleasă. Excludes posturile făcute în canalele directe de mesaje, care nu sunt legate de o echipă.",
 "analytics.system.infoAndSkippedIntensiveQueries": "Se calculează numai datele pentru echipa aleasă. Excludes posturile făcute în canalele directe de mesaje, care nu sunt legate de o echipă. <br><br> Pentru a maximiza performanța, unele statistici sunt dezactivate. Le puteți <a href='https://docs.mattermost.com/administration/statistics.html' target='_blank'>re-activa în config.json</a> .",
 "analytics.system.monthlyActiveUsers": "Utilizatori activi lunari",
 "analytics.system.postTypes": "Mesaje, Fișiere și Hashtags",
 "analytics.system.privateGroups": "Canale private",
 "analytics.system.publicChannels": "Canale publice",
 "analytics.system.skippedIntensiveQueries": "Pentru a maximiza performanța, unele statistici sunt dezactivate. Le puteți <a href='https://docs.mattermost.com/administration/statistics.html' target='_blank'>re-activa în config.json</a> .",
 "analytics.system.textPosts": "Mesaje cu text numai",
 "analytics.system.title": "Statistica sistemului",
 "analytics.system.totalChannels": "Canalele totale",
 "analytics.system.totalCommands": "Comenzi totale",
 "analytics.system.totalFilePosts": "Postări cu fișiere",
 "analytics.system.totalHashtagPosts": "Postări cu Hashtags",
 "analytics.system.totalIncomingWebhooks": "Webhooks de intrare",
 "analytics.system.totalMasterDbConnections": "Master DB Conns",
 "analytics.system.totalOutgoingWebhooks": "Webhooks de ieșire",
 "analytics.system.totalPosts": "Total posturi",
 "analytics.system.totalReadDbConnections": "Replica DB Conns",
 "analytics.system.totalSessions": "Sesiuni totale",
 "analytics.system.totalTeams": "Total echipe",
 "analytics.system.totalUsers": "Total utilizatori activi",
 "analytics.system.totalWebsockets": "WebSocket Conns",
 "analytics.team.activeUsers": "Utilizatori activi cu postări",
 "analytics.team.newlyCreated": "Utilizatori nou create",
 "analytics.team.noTeams": "Nu există echipe pe acest server pentru care să fie afișate statistici.",
 "analytics.team.privateGroups": "Canale private",
 "analytics.team.publicChannels": "Canale publice",
 "analytics.team.recentActive": "Utilizatori activi recenți",
 "analytics.team.recentUsers": "Utilizatori activi recenți",
 "analytics.team.title": "Statistica echipei pentru {team}",
 "analytics.team.totalPosts": "Total posturi",
 "analytics.team.totalUsers": "Total utilizatori activi",
 "api.channel.add_member.added": "{addedUsername} a fost adăugat la canal de {username}.",
 "api.channel.delete_channel.archived": "{username} a arhivat canalul.",
 "api.channel.join_channel.post_and_forget": "{username} sa alăturat canalului.",
 "api.channel.leave.left": "{username} a părăsit canalul.",
 "api.channel.post_convert_channel_to_private.updated_from": "{username} a convertit canalul de la public la privat",
 "api.channel.post_update_channel_displayname_message_and_forget.updated_from": "{username} a actualizat numele afișat al canalului de la: {old} la: {new}",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.removed": "{username} a eliminat antetul canalului (a fost: {old})",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_from": "{username} a actualizat antetul canalului de la: {old} la: {new}",
 "api.channel.post_update_channel_header_message_and_forget.updated_to": "{username} a actualizat antetul canalului la: {new}",
 "api.channel.remove_member.removed": "{removedUsername} a fost eliminat din canal",
 "api.team.add_member.added": "{addedUsername} a fost adăugat la echipă de {username}",
 "api.team.join_team.post_and_forget": "{username} sa alăturat echipei.",
 "api.team.leave.left": "{username} a părăsit echipa.",
 "api.team.remove_user_from_team.removed": "{removedUsername} a fost eliminat din echipă.",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.removed": "{username} a eliminat scopul canalului (a fost: {old})",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.updated_from": "{username} a actualizat scopul canalului de la: {old} la: {new}",
 "app.channel.post_update_channel_purpose_message.updated_to": "{username} a actualizat scopul canalului la: {new}",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1463
 "archivedChannelMessage": "Vizualizați un ** canal arhivat**. Mesaje noi nu pot fi postate.",
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
 "audit_table.accountActive": "Contul activat",
 "audit_table.accountInactive": "Contul dezactivat",
 "audit_table.action": "Actiune",
 "audit_table.attemptedAllowOAuthAccess": "A încercat să permită accesul la un nou serviciu OAuth",
 "audit_table.attemptedLicenseAdd": "Încercarea de a adăuga o nouă licență",
 "audit_table.attemptedLogin": "Încercați să vă conectați",
 "audit_table.attemptedOAuthToken": "A încercat să obțină un indicativ de acces OAuth",
 "audit_table.attemptedPassword": "A încercat să modifice parola",
 "audit_table.attemptedRegisterApp": "A încercat să înregistreze o nouă aplicație OAuth cu ID {id}",
 "audit_table.attemptedReset": "A încercat să resetați parola",
 "audit_table.attemptedWebhookCreate": "A încercat să creeze un hub Web",
 "audit_table.attemptedWebhookDelete": "Încercarea de a șterge un hârtie web",
 "audit_table.authenticated": "Au fost autentificate cu succes",
 "audit_table.by": " de {username}",
 "audit_table.byAdmin": " de către un administrator",
 "audit_table.channelCreated": "Creat canalul {channelName}",
 "audit_table.channelDeleted": "Arhivați canalul cu adresa URL {url}",
 "audit_table.establishedDM": "A stabilit un canal de mesaje directe cu {username}",
 "audit_table.failedExpiredLicenseAdd": "Nu a reușit să se adauge o nouă licență, deoarece ea a expirat sau nu a fost încă pornită",
 "audit_table.failedInvalidLicenseAdd": "Nu a reușit să adăugați o licență nevalidă",
 "audit_table.failedLogin": "Eșecul de conectare nereușit",
 "audit_table.failedOAuthAccess": "Nu sa reușit să se permită accesul la un serviciu OAuth nou - URI-ul de redirecționare nu se potrivește cu apelul de apel înregistrat anterior",
 "audit_table.failedPassword": "Parola nu a putut fi modificată - a încercat să actualizeze parola utilizatorului care a fost conectat prin OAuth",
 "audit_table.failedWebhookCreate": "Nu a reușit să creeze un permis de acces pe canal Webhook",
 "audit_table.failedWebhookDelete": "Nu s-a putut șterge o condiție necorespunzătoare",
 "audit_table.headerUpdated": "Actualizarea antetului canalului {channelName}",
 "audit_table.ip": "Adresa IP",
 "audit_table.licenseRemoved": "A fost eliminată cu succes o licență",
 "audit_table.loginAttempt": " (Tentativă de conectare)",
 "audit_table.loginFailure": " (Eșecul de conectare)",
 "audit_table.logout": "Au ieșit din cont",
 "audit_table.member": "(potențial)",
 "audit_table.nameUpdated": "Actualizat numele canalului {channelName}",
 "audit_table.oauthTokenFailed": "Nu s-a putut obține un indicativ de acces OAuth - {token}",
 "audit_table.revokedAll": "Anulați toate sesiunile curente pentru echipă",
 "audit_table.sentEmail": "Ați trimis un e-mail către {email} pentru a vă reseta parola",
 "audit_table.session": "Id. sesiune",
 "audit_table.sessionRevoked": "Sesiunea cu id {sessionId} a fost revocată",
 "audit_table.successfullLicenseAdd": "A fost adăugată o licență nouă",
 "audit_table.successfullLogin": "V-ați autentificat cu success",
 "audit_table.successfullOAuthAccess": "A dat cu succes un nou serviciu de acces OAuth",
 "audit_table.successfullOAuthToken": "A fost adăugat cu succes un nou serviciu OAuth",
 "audit_table.successfullPassword": "Parola a fost modificată cu succes",
 "audit_table.successfullReset": "Resetați cu succes parola",
 "audit_table.successfullWebhookCreate": "A creat cu succes un bocan",
 "audit_table.successfullWebhookDelete": "A fost șters cu succes un bilet web",
 "audit_table.timestamp": "Marcă temporală",
 "audit_table.updateGeneral": "Actualizați setările generale ale contului",
 "audit_table.updateGlobalNotifications": "Actualizați setările dvs. globale de notificare",
 "audit_table.updatePicture": "S-a actualizat imaginea de profil",
 "audit_table.updatedRol": "Rolul de utilizator actualizat la ",
 "audit_table.userAdded": "A adăugat {username} la canalul {channelName}",
 "audit_table.userId": "ID-ul utilizatorului",
 "audit_table.userRemoved": "Eliminat {username} în canalul {channelName}",
 "audit_table.verified": "Ați confirmat cu succes adresa dvs. de e-mail",
 "authorize.access": "Permiteți accesul <strong>{appName}</strong> ?",
 "authorize.allow": "Permite",
 "authorize.app": "Aplicația <strong>{appName}</strong> ar dori să aibă acces la și să modifice informațiile de bază.",
 "authorize.deny": "Respingere",
 "authorize.title": "<strong>{appName}</strong> ar dori să se conecteze la contul dvs. de utilizator <strong>Mattermost</strong>",
 "backstage_list.search": "Caută",
 "backstage_navbar.backToMattermost": "Înapoi la {siteName}",
 "backstage_sidebar.emoji": "Emoji personalizat",
 "backstage_sidebar.integrations": "Integrări",
 "backstage_sidebar.integrations.commands": "Slash Commands",
 "backstage_sidebar.integrations.incoming_webhooks": "Webhooks de intrare",
 "backstage_sidebar.integrations.oauthApps": "Aplicații OAuth 2.0",
 "backstage_sidebar.integrations.outgoing_webhooks": "Webhooks de ieșire",
 "calling_screen": "Apelare",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1533
1534
 "center_panel.archived.closeChannel": "Închide Canalul",
 "center_panel.permalink.archivedChannel": "Vizualizați un **canal arhivat**. ",
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
 "center_panel.recent": "Faceți clic aici pentru a trece la mesajele recente. ",
 "center_panel.recent.icon": "Salt la mesajele recente Pictogramă",
 "change_url.close": "Închide",
 "change_url.endWithLetter": "Adresa URL trebuie să se încheie cu o literă sau un număr.",
 "change_url.invalidUrl": "URL invalid",
 "change_url.longer": "Adresa URL trebuie să fie de două sau mai multe caractere.",
 "change_url.noUnderscore": "Adresa URL nu poate conține două liniuțe subliniate la rând.",
 "change_url.startWithLetter": "Adresa URL trebuie să înceapă cu o literă sau un număr.",
 "change_url.urlLabel": "Adresa URL a canalului",
 "channelHeader.addToFavorites": "Adauga la Favorite",
 "channelHeader.removeFromFavorites": "Șterge de la Favorite",
 "channelHeader.unmute": "Activați sunetul",
 "channel_flow.alreadyExist": "Un canal cu adresa URL există deja",
 "channel_flow.changeUrlDescription": "Unele caractere nu sunt permise în adresele URL și pot fi eliminate.",
 "channel_flow.changeUrlTitle": "Schimbați adresa URL a canalului",
 "channel_flow.create": "Creați canalul",
 "channel_flow.handleTooShort": "Adresa URL a canalului trebuie să fie de 2 sau mai multe caractere alfanumerice minuscule",
 "channel_flow.invalidName": "Numele de canal nevalid",
 "channel_flow.set_url_title": "Setați URL-ul canalului",
 "channel_header.addChannelHeader": "Adăugați o descriere a canalului",
 "channel_header.addMembers": "Adăugați membri",
 "channel_header.addToFavorites": "Adauga la Favorite",
 "channel_header.channelHeader": "Editați antetul de canal",
 "channel_header.channelMembers": "Membri",
 "channel_header.convert": "Conversia la canalul privat",
 "channel_header.delete": "Arhiva canalului",
 "channel_header.directchannel.you": "{displayname} (tine) ",
 "channel_header.flagged": "Mesaje marcate",
 "channel_header.leave": "Lăsați canalul",
 "channel_header.manageMembers": "Gestioneaza membri",
 "channel_header.notificationPreferences": "Preferințe de notificare",
 "channel_header.pinnedPosts": "Posturi salvate",
 "channel_header.recentMentions": "Mentiuni recente",
 "channel_header.removeFromFavorites": "Șterge de la Favorite",
 "channel_header.rename": "& Canale",
 "channel_header.search": "Caută",
 "channel_header.setHeader": "Editați antetul de canal",
 "channel_header.setPurpose": "Editaţi în scopul de canal",
 "channel_header.viewInfo": "View Info",
 "channel_header.viewMembers": "Vezi membrii",
 "channel_header.webrtc.call": "Porniți apelul video",
 "channel_header.webrtc.doNotDisturb": "Nu deranjaţi",
 "channel_header.webrtc.offline": "Utilizatorul este offline",
 "channel_header.webrtc.unavailable": "Noul apel nu este disponibil până când se termină apelul existent",
 "channel_info.about": "Despre",
 "channel_info.close": "Închide",
 "channel_info.header": "Antet:",
 "channel_info.id": "ID: ",
 "channel_info.name": "Nume:",
 "channel_info.notFound": "Nici un canal descoperit",
 "channel_info.purpose": "Scop:",
 "channel_info.url": "URL:",
 "channel_invite.add": " Adăuga",
 "channel_invite.addNewMembers": "Adauga membri noi ",
 "channel_invite.close": "Închide",
 "channel_loader.connection_error": "Se pare că există o problemă legată de conexiunea dvs. la internet.",
 "channel_loader.posted": "Publicat",
 "channel_loader.postedImage": " a postat o imagine",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1593
 "channel_loader.socketError": "Vă rugăm să verificați conexiunea, Mattermost de neatins. Dacă problema persistă, cereți administratorului de a [a verifica portul WebSocket](!https://about.mattermost.com/default-websocket-port-help).",
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
 "channel_loader.someone": "Cineva",
 "channel_loader.something": " a făcut ceva nou",
 "channel_loader.unknown_error": "Am primit un cod de stare neașteptat de la server.",
 "channel_loader.uploadedFile": " a încărcat un fișier",
 "channel_loader.uploadedImage": " a încărcat o imagine",
 "channel_loader.wrote": " a scris: ",
 "channel_members_dropdown.channel_admin": "Administratorul canalului",
 "channel_members_dropdown.channel_member": "Am putut ajunge membru canal",
 "channel_members_dropdown.make_channel_admin": "Faceți Admin Channel",
 "channel_members_dropdown.make_channel_member": "Faceți membru al canalului",
 "channel_members_dropdown.remove_from_channel": "Eliminați din canal",
 "channel_members_dropdown.remove_member": "Elimină membru",
 "channel_members_modal.addNew": " Adaugă membri noi",
 "channel_members_modal.members": " Membri",
 "channel_members_modal.remove": "Șterge",
 "channel_modal.cancel": "Anulare",
 "channel_modal.createNew": "Creați un nou canal",
 "channel_modal.descriptionHelp": "Descrieți cum trebuie folosit acest canal.",
 "channel_modal.displayNameError": "Numele canalului trebuie să aibă 2 sau mai multe caractere",
 "channel_modal.edit": "Editeaza",
 "channel_modal.header": "Antet",
 "channel_modal.headerEx": "De exemplu: &quot;[Link Title] (http://example.com)&quot;",
 "channel_modal.headerHelp": "Setați textul care va apărea în antetul canalului de lângă numele canalului. De exemplu, includeți linkurile frecvent utilizate prin tastarea [Link Title] (http://example.com).",
 "channel_modal.modalTitle": "Canal nou",
 "channel_modal.name": "Nume",
 "channel_modal.nameEx": "De exemplu: &quot;Bugs&quot;, &quot;Marketing&quot;, &quot;客户 支持&quot;",
 "channel_modal.optional": "(opțional)",
 "channel_modal.privateGroup1": "Creați un nou canal privat cu membri restricționați. ",
 "channel_modal.privateGroup2": "Creați un canal privat",
 "channel_modal.publicChannel1": "Creați un canal public",
 "channel_modal.publicChannel2": "Creați un nou canal public pe care oricine se poate alătura. ",
 "channel_modal.purpose": "Scop",
 "channel_modal.purposeEx": "De exemplu: &quot;Un canal pentru a trimite bug-uri și îmbunătățiri&quot;",
 "channel_notifications.allActivity": "Pentru toată activitatea",
 "channel_notifications.globalDefault": "Implicit la nivel global ({notifyLevel})",
 "channel_notifications.muteChannel.help": "Blocarea dezactivează notificările desktop, e-mail și împingere pentru acest canal. Canalul nu va fi marcat ca necitit dacă nu sunteți menționat.",
 "channel_notifications.muteChannel.off.desc": "Canalul nu este dezactivat",
 "channel_notifications.muteChannel.off.title": "Închis",
 "channel_notifications.muteChannel.on.desc": "Canalul este dezactivat",
 "channel_notifications.muteChannel.on.title": "Deschis",
 "channel_notifications.muteChannel.settings": "Dezactivați canalul",
 "channel_notifications.never": "Niciodată",
 "channel_notifications.onlyMentions": "Numai pentru mențiuni",
 "channel_notifications.override": "Selectarea unei alte opțiuni decât &quot;Implicit&quot; va suprascrie setările globale de notificare. Comunicările de pe desktop sunt disponibile în Firefox, Safari și Chrome.",
 "channel_notifications.overridePush": "Selectarea unei alte opțiuni decât &quot;Global default&quot; va suprascrie setările globale de notificare pentru notificările push push în setările contului. Comunicările de tip push trebuie să fie activate de administratorul de sistem.",
 "channel_notifications.preferences": "Preferințe de notificare pentru ",
 "channel_notifications.push": "Trimiteți notificări push push",
 "channel_notifications.sendDesktop": "Trimiteți notificări desktop",
 "channel_select.placeholder": "--- Selectați un canal ---",
 "channel_switch_modal.deactivated": "Dezactivat",
 "channel_switch_modal.dm": "(Mesaj direct)",
 "channel_switch_modal.failed_to_open": "Eroare la deschiderea canalului.",
 "channel_switch_modal.not_found": "Nu s-a gasit nici o potrivire.",
 "channel_switch_modal.submit": "Comută",
 "channel_switch_modal.title": "Comutați canalele",
 "claim.account.noEmail": "Nu este specificat niciun e-mail",
 "claim.email_to_ldap.enterLdapPwd": "Introduceți ID-ul și parola pentru contul dvs. AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.enterPwd": "Introduceți parola pentru contul dvs. de e-mail {site}",
 "claim.email_to_ldap.ldapId": "ID-ul ID / LDAP",
 "claim.email_to_ldap.ldapIdError": "Introduceți ID-ul dvs. ID / LDAP.",
 "claim.email_to_ldap.ldapPasswordError": "Introduceți parola dvs. AD/LDAP.",
 "claim.email_to_ldap.ldapPwd": "Parola AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.pwd": "Parola",
 "claim.email_to_ldap.pwdError": "Va rugam sa introduceti parola.",
 "claim.email_to_ldap.ssoNote": "Trebuie să aveți deja un cont AD/LDAP valabil",
 "claim.email_to_ldap.ssoType": "La revendicarea contului dvs., veți putea să vă conectați numai cu AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.switchTo": "Comutați contul la AD/LDAP",
 "claim.email_to_ldap.title": "Comutați contul de e-mail / parolă la AD/LDAP",
 "claim.email_to_oauth.enterPwd": "Introduceți parola pentru contul dvs. {site}",
 "claim.email_to_oauth.pwd": "Parola",
 "claim.email_to_oauth.pwdError": "Va rugam sa introduceti parola.",
 "claim.email_to_oauth.ssoNote": "Trebuie să aveți deja un cont valid {type}",
 "claim.email_to_oauth.ssoType": "La revendicarea contului dvs., veți putea să vă conectați numai cu {type} SSO",
 "claim.email_to_oauth.switchTo": "Comutați contul la {uiType}",
 "claim.email_to_oauth.title": "Comutați contul de e-mail / parolă la {uiType}",
 "claim.ldap_to_email.confirm": "Confirmați noua parolă",
 "claim.ldap_to_email.email": "După schimbarea metodei de autentificare, veți folosi {email} pentru a vă conecta. Autorizațiile dvs. AD/LDAP nu vor mai permite accesul la Mattermost.",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1671
 "claim.ldap_to_email.enterLdapPwd": "{ldapPassword}:",
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
 "claim.ldap_to_email.enterPwd": "Parola nouă pentru conectarea la email:",
 "claim.ldap_to_email.ldapPasswordError": "Introduceți parola dvs. AD/LDAP.",
 "claim.ldap_to_email.ldapPwd": "Parola AD/LDAP",
 "claim.ldap_to_email.pwd": "Parola",
 "claim.ldap_to_email.pwdError": "Va rugam sa introduceti parola.",
 "claim.ldap_to_email.pwdNotMatch": "Parolele nu se potrivesc.",
 "claim.ldap_to_email.switchTo": "Comutați contul la e-mail / parolă",
 "claim.ldap_to_email.title": "Comutați contul AD/LDAP la e-mail / parolă",
 "claim.oauth_to_email.confirm": "Confirmați noua parolă",
 "claim.oauth_to_email.description": "După schimbarea tipului de cont, veți putea să vă conectați numai prin e-mail și parolă.",
 "claim.oauth_to_email.enterNewPwd": "Introduceți o nouă parolă pentru contul dvs. de e-mail {site}",
 "claim.oauth_to_email.enterPwd": "Vă rugăm introduceți parola.",
 "claim.oauth_to_email.newPwd": "Parolă nouă",
 "claim.oauth_to_email.pwdNotMatch": "Parolele nu se potrivesc.",
 "claim.oauth_to_email.switchTo": "Comutați {type} la e-mail și parola",
 "claim.oauth_to_email.title": "Schimbați {type} Contul la e-mail",
 "combined_system_message.added_to_channel.many_expanded": "{users} și {lastUser} au fost ** adăugați la canalul ** de către {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_channel.one": "{firstUser} ** a fost adăugat la canalul ** de către {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_channel.one_you": "Ai fost ** adăugat la canalul ** de {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_channel.two": "{firstUser} și {secondUser} ** au adăugat la canalul ** de {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.many_expanded": "{users} și {lastUser} ** au fost adăugați la echipa ** de către {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.one": "{firstUser} ** a adăugat la echipa ** de {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.one_you": "Ai fost ** adăugat la echipa ** de {actor}.",
 "combined_system_message.added_to_team.two": "{firstUser} și {secondUser} ** au adăugat echipei ** de către {actor}.",
 "combined_system_message.joined_channel.many_expanded": "{users} și {lastUser} ** s-au alăturat canalului **.",
 "combined_system_message.joined_channel.one": "{firstUser} ** sa alăturat canalului **.",
 "combined_system_message.joined_channel.two": "{firstUser} și {secondUser} ** s-au alăturat canalului **.",
 "combined_system_message.joined_team.many_expanded": "{users} și {lastUser} ** s-au alăturat echipei **.",
 "combined_system_message.joined_team.one": "{firstUser} ** s-au alăturat echipei **.",
 "combined_system_message.joined_team.two": "{firstUser} și {secondUser} ** s-au alăturat echipei **.",
 "combined_system_message.left_channel.many_expanded": "{users} și {lastUser} ** au părăsit canalul **.",
 "combined_system_message.left_channel.one": "{firstUser} ** a părăsit canalul **.",
 "combined_system_message.left_channel.two": "{firstUser} și {secondUser} ** au părăsit canalul **.",
 "combined_system_message.left_team.many_expanded": "{users} și {lastUser} ** au părăsit echipa **.",
 "combined_system_message.left_team.one": "{firstUser} ** a părăsit echipa **.",
 "combined_system_message.left_team.two": "{firstUser} și {secondUser} ** au părăsit echipa **.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.many_expanded": "{users} și {lastUser} au fost ** eliminate din canal **.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.one": "{firstUser} a fost ** eliminat din canal **.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.one_you": "Ai fost ** eliminat din canal **.",
 "combined_system_message.removed_from_channel.two": "{firstUser} și {secondUser} au fost ** eliminate de pe canal **.",
 "combined_system_message.removed_from_team.many_expanded": "{users} și {lastUser} au fost ** eliminați din echipă **.",
 "combined_system_message.removed_from_team.one": "{firstUser} a fost eliminat ** din echipa **.",
 "combined_system_message.removed_from_team.one_you": "Ai fost ** eliminat din echipă **.",
 "combined_system_message.removed_from_team.two": "{firstUser} și {secondUser} au fost ** eliminate din echipă **.",
 "combined_system_message.you": "Tu",
 "confirm_modal.cancel": "Anulare",
 "connecting_screen": "În curs de conectare",
 "convert_channel.cancel": "Nu, anulează",
 "convert_channel.confirm": "Da, convertiți la canal privat",
 "convert_channel.question1": "Când converti <strong>{display_name}</strong> într-un canal privat, istoricul și calitatea de membru sunt păstrate. Fișierele partajate public rămân accesibile pentru oricine are linkul. Calitatea de membru într-un canal privat este doar prin invitație.",
 "convert_channel.question2": "Schimbarea este permanentă și nu poate fi anulată.",
 "convert_channel.question3": "Sigur doriți să convertiți <strong>{display_name}</strong> la un canal privat?",
 "convert_channel.title": "Conversia {display_name} la un canal privat?",
 "copy_url_context_menu.getChannelLink": "Copiază link",
 "create_comment.addComment": "Adauga un comentariu...",
 "create_comment.comment": "Adăugare comentariu",
 "create_comment.commentLength": "Durata comentariu trebuie să fie mai mică de {max} caractere.",
 "create_comment.commentTitle": "Comentariu",
 "create_comment.file": "Încărcarea fișierelor",
 "create_comment.files": "Încărcarea fișierelor",
 "create_post.comment": "Comentariu",
 "create_post.deactivated": "Vizualizați un canal arhivat cu un utilizator dezactivat.",
 "create_post.error_message": "Mesajul dvs. este prea lung. Număr de caractere: {length} / {limit}",
 "create_post.icon": "Trimiteți pictograma postării",
 "create_post.post": "Articol",
 "create_post.read_only": "Acest canal este doar-în-citire. Doar membrii cu permisiunea de a putea posta aici.",
 "create_post.shortcutsNotSupported": "Comenzile rapide de la tastatură nu sunt acceptate pe dispozitiv.",
 "create_post.tutorialTip": "<h4> Trimiterea mesajelor </h4><p> Introduceți aici pentru a scrie un mesaj și apăsați <strong>ENTER</strong> pentru a-l posta. </p><p> Faceți clic pe butonul <strong>Atasament</strong> pentru a încărca o imagine sau un fișier. </p>",
 "create_post.write": "Scrie un mesaj...",
Elias Nahum's avatar
Elias Nahum committed
1741
 "create_team.agreement": "Continuând să vă creați contul și să utilizați {siteName}, sunteți de acord cu <a href={TermsOfServiceLink}>Termenii și condițiile</a> noastre și cu <a href={PrivacyPolicyLink}>Politica de confidențialitate</a> . Dacă nu sunteți de acord, nu puteți utiliza {siteName}.",
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770