Commit a897042a authored by enahum's avatar enahum Committed by GitHub
Browse files

daily translations 20160908 (#3994)

parent 1d605ca1
This diff is collapsed.
......@@ -413,6 +413,7 @@
"admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Optional) The attribute in the AD/LDAP server that will be used to populate the last name of users in Mattermost.",
"admin.ldap.lastnameAttrEx": "Ex \"sn\"",
"admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Last Name Attribute:",
"admin.ldap.ldap_test_button": "AD/LDAP Test",
"admin.ldap.loginNameDesc": "The placeholder text that appears in the login field on the login page. Defaults to \"AD/LDAP Username\".",
"admin.ldap.loginNameEx": "Ex \"AD/LDAP Username\"",
"admin.ldap.loginNameTitle": "Login Field Name:",
......@@ -440,9 +441,8 @@
"admin.ldap.syncNowHelpText": "Initiates an AD/LDAP synchronization immediately.",
"admin.ldap.sync_button": "AD/LDAP Synchronize Now",
"admin.ldap.testFailure": "AD/LDAP Test Failure: {error}",
"admin.ldap.testSuccess": "AD/LDAP Test Successful",
"admin.ldap.testHelpText": "Tests if the Mattermost server can connect to the AD/LDAP server specified. See log file for more detailed error messages.",
"admin.ldap.ldap_test_button": "AD/LDAP Test",
"admin.ldap.testSuccess": "AD/LDAP Test Successful",
"admin.ldap.uernameAttrDesc": "The attribute in the AD/LDAP server that will be used to populate the username field in Mattermost. This may be the same as the ID Attribute.",
"admin.ldap.userFilterDisc": "(Optional) Enter an AD/LDAP Filter to use when searching for user objects. Only the users selected by the query will be able to access Mattermost. For Active Directory, the query to filter out disabled users is (&(objectCategory=Person)(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))).",
"admin.ldap.userFilterEx": "Ex. \"(objectClass=user)\"",
......@@ -463,10 +463,10 @@
"admin.license.uploading": "Uploading License...",
"admin.log.consoleDescription": "Typically set to false in production. Developers may set this field to true to output log messages to console based on the console level option. If true, server writes messages to the standard output stream (stdout).",
"admin.log.consoleTitle": "Output logs to console: ",
"admin.log.enableWebhookDebugging": "Enable Webhook Debugging:",
"admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "You can set this to false to disable the debug logging of all incoming webhook request bodies.",
"admin.log.enableDiagnostics": "Enable Diagnostics and Error Reporting:",
"admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Enable this feature to improve the quality and performance of Mattermost by sending error reporting and diagnostic information to Mattermost, Inc. Read our <a href=\"https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/\" target=\"_blank\">privacy policy</a> to learn more.",
"admin.log.enableWebhookDebugging": "Enable Webhook Debugging:",
"admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "You can set this to false to disable the debug logging of all incoming webhook request bodies.",
"admin.log.fileDescription": "Typically set to true in production. When true, log files are written to the log file specified in file location field below.",
"admin.log.fileLevelDescription": "This setting determines the level of detail at which log events are written to the log file. ERROR: Outputs only error messages. INFO: Outputs error messages and information around startup and initialization. DEBUG: Prints high detail for developers working on debugging issues.",
"admin.log.fileLevelTitle": "File Log Level:",
......@@ -1349,7 +1349,6 @@
"installed_outgoing_webhooks.search": "Search Outgoing Webhooks",
"installed_outgoing_webhooks.unknown_channel": "A Private Webhook",
"integrations.add": "Add",
"integrations.successful": "Setup Successful",
"integrations.command.description": "Slash commands send events to external integrations",
"integrations.command.title": "Slash Command",
"integrations.done": "Done",
......@@ -1360,6 +1359,7 @@
"integrations.oauthApps.title": "OAuth 2.0 Applications",
"integrations.outgoingWebhook.description": "Outgoing webhooks allow external integrations to receive and respond to messages",
"integrations.outgoingWebhook.title": "Outgoing Webhook",
"integrations.successful": "Setup Successful",
"intro_messages.DM": "This is the start of your direct message history with {teammate}.<br />Direct messages and files shared here are not shown to people outside this area.",
"intro_messages.anyMember": " Any member can join and read this channel.",
"intro_messages.beginning": "Beginning of {name}",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -413,6 +413,7 @@
"admin.ldap.lastnameAttrDesc": "(Optioneel) Het attribuut in the LDAP-server dat wordt gebruikt voor het vullen van de bijnaam van de gebruikers in Mattermost.",
"admin.ldap.lastnameAttrEx": "Bijv. \"sn\"",
"admin.ldap.lastnameAttrTitle": "Achternaam attribuut:",
"admin.ldap.ldap_test_button": "AD/LDAP Test",
"admin.ldap.loginNameDesc": "De tijdelijke tekst die wordt weergegeven in het veld 'login' op de login pagina. Standaard ingesteld op \"LDAP-Gebruikersnaam\".",
"admin.ldap.loginNameEx": "B.v. \"LDAP Gebruikersnaam\"",
"admin.ldap.loginNameTitle": "Login veld naam:",
......@@ -439,8 +440,9 @@
"admin.ldap.syncIntervalTitle": "Synchronisatie-Interval (in minuten)",
"admin.ldap.syncNowHelpText": "Initieer een LDAP synchronisatie meteen.",
"admin.ldap.sync_button": "Synchroniseer LDAP Nu",
"admin.ldap.testFailure": "LDAP Test Failure: {error}",
"admin.ldap.testHelpText": "Tests if the Mattermost server can connect to the LDAP server specified. See log file for more detailed error messages.",
"admin.ldap.testFailure": "AD/LDAP Test Failure: {error}",
"admin.ldap.testHelpText": "Tests if the Mattermost server can connect to the AD/LDAP server specified. See log file for more detailed error messages.",
"admin.ldap.testSuccess": "AD/LDAP Test Successful",
"admin.ldap.uernameAttrDesc": "Het attribuut in the LDAP-server dat wordt gebruikt voor het vullen van het veld gebruikersnaam in Mattermost. Dit kan hetzelfde zijn als het ID-attribuut.",
"admin.ldap.userFilterDisc": "Voer eventueel een LDAP filter in om te gebruiken bij het zoeken naar de gebruiker objecten. Alleen de gebruikers geselecteerd door deze query zullen in staat zijn om toegang te krijgen tot Mattermost. Voor Active Directory is de query om gebruikers te filteren (&(objectCategory=Persoon)(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))).",
"admin.ldap.userFilterEx": "Bijv. \"(objectClass=user)\"",
......@@ -461,6 +463,8 @@
"admin.license.uploading": "De licentie wordt geüpload...",
"admin.log.consoleDescription": "Meestal uitgeschakeld in de productie. Ontwikkelaars kunnen dit veld op ingeschakeld zetten om de uitvoer van de log boodschappen naar de console te sturen, gebaseerd op de console niveau optie. Als dit ingeschakeld is, schrijft de server berichten naar de standaard output stroom (stdout).",
"admin.log.consoleTitle": "Log naar console:",
"admin.log.enableDiagnostics": "Enable Diagnostics and Error Reporting:",
"admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Enable this feature to improve the quality and performance of Mattermost by sending error reporting and diagnostic information to Mattermost, Inc. Read our <a href=\"https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/\" target=\"_blank\">privacy policy</a> to learn more.",
"admin.log.enableWebhookDebugging": "Webhook debugging inschakelen:",
"admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Zet debug logging uit voor alle inkomende webhook requests.",
"admin.log.fileDescription": "Meestal ingesteld op 'ingeschakeld' in de productie. Wanneer dit ingeschakeld is, worden log bestanden geschreven naar het log-bestand dat is opgegeven in de bestandslocatie in het veld hieronder.",
......@@ -636,8 +640,8 @@
"admin.service.iconTitle": "Enable integrations to override profile picture icons:",
"admin.service.insecureTlsDesc": "Wanneer dit aanstaat, alle uitgaande HTTPS verzoeken zullen ongeverifieerde en self-signed certificaten accepteren. Bijvoorbeeld, uitgaande webhooks naar een server met een self-signed TLS certificaat, gebruik makend van een willekeurig domein, zullen worden toegestaan. Let op, dit maakt deze verbindingen vatbaar voor man-in-the-middle aanvallen.",
"admin.service.insecureTlsTitle": "Schakel onbeveiligde uitgaande verbindingen in: ",
"admin.service.integrationAdmin": "Beperkt het maken van nieuwe integraties tot Team- en Systeembeheerders",
"admin.service.integrationAdminDesc": "Wanneer ingeschakeld, kunnen integraties enkel gemaakt worden door de systeembeheerder.",
"admin.service.integrationAdmin": "Restrict managing integrations to Admins:",
"admin.service.integrationAdminDesc": "When true, webhooks and slash commands can only be created, edited and viewed by Team and System Admins, and OAuth 2.0 applications by System Admins. Integrations are available to all users after they have been created by the Admin.",
"admin.service.listenAddress": "Luister Adres:",
"admin.service.listenDescription": "Het adres waar aan te luisteren. Ingeven van \":8065\" zal alle interfaces gebruiken of je kan er 1 kiezen zoals \"127.0.0.1:8065\". Wijziging hiervan zal een herstart van de server vereisen om de verandering zichtbaar te maken.",
"admin.service.listenExample": "B.v. \":8065\"",
......@@ -658,7 +662,7 @@
"admin.service.sessionCacheDesc": "Het aantal minuten dat een sessie in het geheugen wordt gecached.",
"admin.service.sessionDaysEx": "B.v. \"30\"",
"admin.service.siteURL": "Site URL:",
"admin.service.siteURLDescription": "De URL, inclusief poort nummer en protocol, waarvandaan Mattermost gebruikers toegang zullen hebben. Laat dit leeg om automatisch te configureren op basis van inkomend verkeer. ",
"admin.service.siteURLDescription": "The URL, including port number and protocol, that users will use to access Mattermost. This field can be left blank unless you are configuring email batching in <b>Notifications > Email</b>. When blank, the URL is automatically configured based on incoming traffic.",
"admin.service.siteURLExample": "Bv \"https://mattermost.example.com:1234\"",
"admin.service.ssoSessionDays": "Sessie duur voor SSO (dagen):",
"admin.service.ssoSessionDaysDesc": "Het aantal dagen dat de gebruiker voor het laatst zijn credentials heeft ingevoerd voordat gebruikers sessie verloopt. Als de authenticatie SAML of GitLab is, kan de gebruiker automatisch worden terug ingelogd in Mattermost omdat ze al waren ingelogd in SAML of GitLab. Nadat deze instelling is gewijzigd, zal de nieuwe sessie lengte plaatsvinden de volgende keer de gebruiker zijn credentials invult. ",
......@@ -1014,7 +1018,7 @@
"claim.account.noEmail": "Geen e-mail adres opgegeven",
"claim.email_to_ldap.enterLdapPwd": "Voer de ID en het wachtwoord voor uw LDAP-account in",
"claim.email_to_ldap.enterPwd": "Voer het wachtwoord in voor uw {site} e-mail account",
"claim.email_to_ldap.ldapId": "LDAP ID",
"claim.email_to_ldap.ldapId": "AD/LDAP ID",
"claim.email_to_ldap.ldapIdError": "Vul uw LDAP-ID in.",
"claim.email_to_ldap.ldapPasswordError": "Voer uw LDAP wachtwoord in.",
"claim.email_to_ldap.ldapPwd": "LDAP wachtwoord",
......@@ -1226,7 +1230,7 @@
"help.composing.deleting": "## Deleting a message\nDelete a message by clicking the **[...]** icon next to any message text that you’ve composed, then click **Delete**. System and Team Admins can delete any message on their system or team.",
"help.composing.editing": "## Editing a Message\nEdit a message by clicking the **[...]** icon next to any message text that you’ve composed, then click **Edit**. After making modifications to the message text, press **ENTER** to save the modifications. Message edits do not trigger new @mention notifications, desktop notifications or notification sounds.",
"help.composing.linking": "## Linking to a message\nThe **Permalink** feature creates a link to any message. Sharing this link with other users in the channel lets them view the linked message in the Message Archives. Users who are not a member of the channel where the message was posted cannot view the permalink. Get the permalink to any message by clicking the **[...]** icon next to the message text > **Permalink** > **Copy Link**.",
"help.composing.posting": "## Posting a Message\nWrite a message by typing into the text input box, then press **ENTER** to send it. Use **Shift + ENTER** to create a new line without sending a message. To send messages by pressing **Ctrl+Enter** go to **Main Menu > Account Settings > Send messages on Ctrl + Enter**.",
"help.composing.posting": "## Posting a Message\nWrite a message by typing into the text input box, then press **ENTER** to send it. Use **Shift + ENTER** to create a new line without sending a message. To send messages by pressing **CTRL+ENTER** go to **Main Menu > Account Settings > Send messages on CTRL + ENTER**.",
"help.composing.posts": "#### Posts\nPosts can be considered parent messages. They are the messages that often start a thread of replies. Posts are composed and sent from the text input box at the bottom of the center pane.",
"help.composing.replies": "#### Replies\nReply to a message by clicking the reply icon next to any message text. This action opens the right-hand-side (RHS) where you can see the message thread, then compose and send your reply. Replies are indented slightly in the center pane to indicate that they are child messages of a parent post.\n\nWhen composing a reply in the right-hand side, click the expand/collapse icon with two arrows at the top of the sidebar to make things easier to read.",
"help.composing.title": "# Sending Messages\n_____",
......@@ -1250,7 +1254,7 @@
"help.formatting.lines": "## Lines\n\nCreate a line by using three `*`, `_`, or `-`.",
"help.formatting.linkEx": "[Check out Mattermost!](https://about.mattermost.com/)",
"help.formatting.links": "## Links\n\nCreate labeled links by putting the desired text in square brackets and the associated link in normal brackets.",
"help.formatting.listExample": "* list item one\n* list item two\n * item two sub-point')",
"help.formatting.listExample": "* list item one\n* list item two\n * item two sub-point",
"help.formatting.lists": "## Lists\n\nCreate a list by using `*` or `-` as bullets. Indent a bullet point by adding two spaces in front of it.",
"help.formatting.monokaiTheme": "**Monokai Theme**",
"help.formatting.ordered": "Make it an ordered list by using numbers instead:",
......@@ -1355,6 +1359,7 @@
"integrations.oauthApps.title": "OAuth 2.0 Applicaties",
"integrations.outgoingWebhook.description": "Uitgaande webhooks laten externe integraties toe om berichten te ontvangen en hierop te antwoorden",
"integrations.outgoingWebhook.title": "Uitgaande webhook",
"integrations.successful": "Setup Successful",
"intro_messages.DM": "Dit is de start van uw privé berichten historiek met teamlid {teammate}.<br /> Privé berichten en bestanden die hier gedeeld worden zijn niet zichtbaar voor anderen.",
"intro_messages.anyMember": "Ieder lid kan dit kanaal lezen en volgen.",
"intro_messages.beginning": "Begin van {name}",
......@@ -1474,7 +1479,7 @@
"navbar_dropdown.leave": "Team verlaten",
"navbar_dropdown.logout": "Afmelden",
"navbar_dropdown.manageMembers": "Leden beheren",
"navbar_dropdown.nativeApps": "Download Mattermost Apps",
"navbar_dropdown.nativeApps": "Download Apps",
"navbar_dropdown.report": "Een probleem melden",
"navbar_dropdown.switchTeam": "Schakel naar {team}",
"navbar_dropdown.switchTo": "Omschakelen naar ",
......@@ -1496,7 +1501,7 @@
"password_send.link": "<p>Een wachtwoord reset link is verstuurd naar <b>{email}</b></p>",
"password_send.reset": "Reset wachtwoord",
"password_send.title": "Wachtwoord reset",
"pdf_preview.max_pages": "PDF previews only show the first five pages.",
"pdf_preview.max_pages": "Download to read more pages",
"pending_post_actions.cancel": "Annuleren",
"pending_post_actions.retry": "Probeer opnieuw",
"permalink.error.access": "Permalink behoort toe aan een verwijderd bericht of aan een kanaal waar je geen toegang tot hebt.",
......@@ -1563,6 +1568,10 @@
"search_results.because": "<ul><li>Wanneer u op zoek bent naar een gedeeltelijk woord (b.v. zoek naar \"tele\", op zoek naar \"telefooon\" of \"televisie\"), moet u een * aan de zoekterm toevoegen</li><li>Zoekopdrachten van 2 letters en algemene woorden zoals \"dit\", \"een\", \"het\" verschijnen niet in de zoekresultaten</li></ul>",
"search_results.noResults": "Geen resultaten gevonden. Opnieuw proberen?",
"search_results.usage": "<ul><li>Gebruik <b>\"aanhalingstekens\"</b> om hele zinnen te zoeken</li><li>Gebruik <b>van:</b> om berichten van specifieke gebruikers te zoeken en <b>in:</b> om berichten in specifieke kanalen te zoeken</li></ul>",
"search_results.usageFlag1": "You haven't flagged any messages yet.",
"search_results.usageFlag2": "You can add a flag to messages and comments by clicking the ",
"search_results.usageFlag3": " icon next to the timestamp.",
"search_results.usageFlag4": "Flags are a way to mark messages for follow up. Your flags are personal, and cannot be seen by other users.",
"setting_item_max.cancel": "Annuleren",
"setting_item_max.save": "Opslaan",
"setting_item_min.edit": "Bewerken",
......@@ -1595,7 +1604,7 @@
"sidebar_right_menu.inviteNew": "Nodig een nieuw lid uit...",
"sidebar_right_menu.logout": "Afmelden",
"sidebar_right_menu.manageMembers": "Leden beheren",
"sidebar_right_menu.nativeApps": "Download Mattermost Apps",
"sidebar_right_menu.nativeApps": "Download Apps",
"sidebar_right_menu.recentMentions": "Recente vermeldingen",
"sidebar_right_menu.report": "Een probleem melden",
"sidebar_right_menu.switch_team": "Team Selectie",
......@@ -1605,7 +1614,7 @@
"signup.email": "E-mail en wachtwoord",
"signup.gitlab": "GitLab Single-Sign-On",
"signup.google": "Google Account",
"signup.ldap": "LDAP Credentials",
"signup.ldap": "AD/LDAP Credentials",
"signup.office365": "Office 365",
"signup.title": "Create an account with:",
"signup_team.choose": "Je teams:",
......@@ -1890,15 +1899,16 @@
"user.settings.notifications.desktop.title": "Desktop meldings-geluid",
"user.settings.notifications.desktop.unlimited": "Unlimited",
"user.settings.notifications.desktopSounds": "Desktop meldings-geluid",
"user.settings.notifications.email.everyHour": "Elk uur",
"user.settings.notifications.email.everyXMinutes": "Every {count, plural, one {minute} other {{count, number} minutes}}",
"user.settings.notifications.email.immediately": "Onmiddellijk",
"user.settings.notifications.email.never": "Nooit",
"user.settings.notifications.email.send": "Stuur desktop meldingen",
"user.settings.notifications.emailBatchingInfo": "Notifications received over the time period selected are combined and sent in a single email.",
"user.settings.notifications.emailInfo": "E-mailmeldingen worden verzonden voor vermeldingen en rechtstreekse berichten nadat u bent offline bent voor meer dan 60 seconden of weg van {siteName} voor meer dan 5 minuten.",
"user.settings.notifications.emailNotifications": "E-mail meldingen",
"user.settings.notifications.everyHour": "Elk uur",
"user.settings.notifications.everyXMinutes": "Every {count, plural, one {minute} other {{count, number} minutes}}",
"user.settings.notifications.header": "Meldingen",
"user.settings.notifications.immediately": "Onmiddellijk",
"user.settings.notifications.info": "Desktop notifications are available on Firefox, Safari, and Chrome.",
"user.settings.notifications.never": "Nooit",
"user.settings.notifications.noWords": "Geen woorden geconfigureerd",
"user.settings.notifications.off": "Uit",
"user.settings.notifications.on": "Aan",
......@@ -1937,7 +1947,7 @@
"user.settings.security.gitlab": "GitLab",
"user.settings.security.google": "Google",
"user.settings.security.lastUpdated": "Laatst bijgewerkt op {date} {time}",
"user.settings.security.ldap": "LDAP",
"user.settings.security.ldap": "AD/LDAP",
"user.settings.security.loginGitlab": "Aanmelden via Gitlab",
"user.settings.security.loginLdap": "Aanmelden via LDAP",
"user.settings.security.logoutActiveSessions": "Bekijk en uitloggen huidige sessies",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment